Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen fabricage Burgemeester en wethouders (1880)


(NB. kladnotulen/bijlagen bevatten vaak tekeningen + originele geschreven brieven v.d. aanvrager)

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1619 (jaar 1880; twee enveloppen met de notulen + een doos met de kladnotulen (jan-mrt 1880))
Inventarisnummer 1620 (doos met de kladnotulen (apr-juli 1880)
Inventarisnummer 1621 (doos met de kladnotulen (aug-dec 1880)

Aantekeningen:Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1619 (jaar 1880; twee enveloppen met de notulen + een doos met de kladnotulen (jan-mrt 1880)

NOTULEN (envelop 1)
(vergadering 5-1-1880)
(1) O.M. Snoek, oprigten bewaarplaats van beenderen (tot 100 kg), Raamstraat D557/9 (kad. H2222);
(2) Crans en Co te 's-Gravenhage, aanbieding Engelsche brandspuiten;
(6) Arie Riet, aanstellen tot bediende van de Generaal brandmeester;
(7) droogerij der kleerbleekerij van E.L. Waterbeek (Kromhout);
(8) aanstelling Jan Woudstra, brugwachter, sluiswachter Noorderbrug;
(vergadering 10-1-1880)
(1) L. van Loon Hzn, oprigten oliefabriek gedreven door een stoomwerktuig van 20 pk op 't terrein aan 't Maartensgat (F241);
(2) A. Noodelijk, oprigten bewaarplaats van petroleum (tot 150/160 liter), Vriesestraat C1656 (kad. H742);
(3) Multapatiorsbond [NB. vanaf 1882 Volksbond, Vereniging tegen Drankmisbruik], koffijkiosk 3,30 m2 op de Merwekade (westzijde distilleerderij D. Gips en Zn) C166 (kad. G1808);
(9) G. Engels, eigenaar Spuiweg E940 (kad. D2366), maken waterdigten Portland cementensteenen put (faecalieen);
(14) R. Schot, verschipper aan 't veer van Dordrecht op Papendrecht;
(vergadering 19-1-1880)
(6) A.R. van de Weg, zijne schepen beladen met graan (pakhuizen Kalkhaven);
(7) R. Schot, ontslag veerschipper;
(9) havenmeester / toenemende stoomvaart / hoofden Hooikade met elkaar verbinden;
(13) J. Bijkerk, portier Burgeravondschool (ijzeren ledikant);
(14) 300 privaattonnen bij de Fa. Wed. J. Bekkers en Zn;
(vergadering 26-1-1880)
(4) Firma K.G.W. de Bosson, apotheker, bouwen pakhuis voor spiritus, Vleeschhouwersstraat.
(5) D. Volker, stoombooten Merwede en Brak (ijs in de Kil);
(11) adv. G.M. van der Linden te 's-Gravenhage / jhr. J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek, butienverblijf Rozenhof / spoorwegsloot;
(12) S. van der Kloet, hoek Groote Spuistraat en Voorstraat;
(13) W. van Schaardenburg, villa Singel (Zandweg), plaatsen koepel met rieten dak;
(vergadering 2-2-1880)
(1) J. van Ooijen, oprigten bewaarplaats van petroleum, Twintighuizen E857 (kad. D 25);
(2) M. Bak, terrein Singel - Corn. de Wittstraat;
(3) Th. van Twist, terrein Singel - Corn. de Wittstraat;
(5) Van Dorsser en Terhorst, ijzeren schuit (faecalieen);
(11) A.H. Hoekstra, opzigter (verlof 14 dagen);
(13) J. Dubbelman, onteigening Stadspolder (H. v.d. Sande, terrein Willigenbosch (gewezen molen DE KARPER))
(vergadering 10-2-1880)
(1) K. Bogers, oprigten smederij Tolbrugstraatje B234 (kad. F 568);
(2) H. Buijtink, oprigten klopperij van tapijten, Kromme Elleboog C1481 (kad. H1008);
(5) Penn en Bauduin, pneumatische riolering;
(9) H. van Damen, groentenmarkt naar Scheffersplein;
(vergadering 14-2-1880)
(1) L. van den Nieuwenhuizen, verkoop van petroleum, pand rond de Nieuwkerk C 410 (kad. G1233);
(4) los- en laadplaats 's-Gravendeelschedijk;
(5) C. Gips en Zonen, ijzeren beerschuit;
(vergadering 17-2-1880)
Adolphe Meeuws, beetwortelsuikerfabr., steiger A. Meeus en Co, 's-Gravendeelschedijk, los- en laadsteiger;
(vergadering 23-2-1880)
(1) W.F. van der Houten, bewaarplaats petroleum, Raamstraat;
(2) J.B. de Wolff, terrein Singel-Corn de Wittstraat;
(3) H. van der Sande Hz, erf Willigenbosch;
(4) P. Horn, Toulonschelaan;
(6) dir. postkantoor, hoek Singel/Vrieseweg E 520, ijzeren brievenbus (M. Kranendonk);
(vergadering 1-3-1880)
(1) A.J. Bekkers, trekbuis Albert Cuijpstraat;
(2) J.J. Kooimans, trekbuis Singel/Zandweg;
(4) H.W. Mast, Steegoversloot C1193 (grond mej. A. Schillemans);
(5) H. Buijtink, oprigting klopperij;
(6) Firma A. de Koning en Zn.
(7) J.M. Goffin, verkoop petroleum Bagijnhof D 882 (kad. H552);
(8) J. Rijkhoek, bouwen gymnasium;
(11) W. Spiering, stuuerman veer;
(vergadering 8-3-1880)
(1) D.E. Kamberg,oprigten bewaarplaats petroleum;
(2) P. Smit Jr te Rotterdam, eigenaar Boomstraat C151 (kad. G17);
(3) P. Recourt, oprigten bewaarplaats petroleum Nieuwkerkstraat C518;
(5) Jos. Beduwe te Luik, brandspuiten;
(9) H.F. Onderwater en Co, werkzaamheden Nieuwbrug;
(vergadering 15-3-1880)
(1) C. Brussaard, hoekje grond achter Steegoversloot C1193 uitkomende aan 't Hof;
(3) plankier langs Hooikade;
(4) J. de Kreuk, eenige onderstand voor zijn gezin;
(5) J. van Herwaarden, schip Eugenia;
(8) D.E. Kamberg, verkoop petroleum, Marienbornstraat C810 (kad. G390);
(9) C. van Eijnsbergen, bediening Riedijksche Sluis, brugwachter Roobrug;
(vergadering 22-3-1880)
(7) terrein De Karper, Willigenbosch;
(9) J.S. Meijnster, brugwachter Damiatenbrug;
(vergadering 26-3-1880)
(2) Sandberg en Van Herwaarden, schip Eugenia;
(3) G. van Mierlo-Goffin, verkoop petroleum, Raamstraat D586 (kad. H314);
(vergadering 5-4-1880)
(1) A.J.A. de Bosson, beaarplaats aether-alcohol, Vleeschhouwersstraat;
(2) A. van de Weg, in aanbouw zijnde panden Singel E565;
(3) L. van Loon Hz, oliefabriek, Maartensgat A93-94 (kad. F 230-231);
(vergadering 12-4-1880)
(4) J. de Waal, verkoop petroleum, Raamstraat D611;
(6) H. van Loon, brugwachter Engelburgerbrug, beschonken toestand;
(10) W.F. Nedermeijer, bewoners gedempte gracht Augustijnenkamp (hek Lindegracht);
(vergadering 13-4-1880)
aanlegplaats 's-Gravendeelschedijk
(vergadering 16-4-1880)
J.M. Visser, walbeschoeiing Hooikade;
(vergadering 19-4-1880)
(6) W. Schampers, terrein Vest (kruishek);
(vergadering 3-5-1880)
(3) De Jongh en Schuijten, ontworpen spoorwegbrug over de mond der Papegatshaven beweegbaar te maken;
(8) P.J. Geerkens, Johan de Wittstraat E252;
(vergadering 10-5-1880)
(3) W. van Schaardenburg, pand Singel (Zandweg);
(4) J. Schouten Jr., leggen trekbuis, Spuiweg E566a;
(7) G. van der Sande, Maartensgat A104/5, maken van een steenen trap van drie treden)(zijde Hooikade);
(9) Jacob Roest, plankier van 't Groothoofd;
(vergadering 15-5-1880)
(1) C. Gips en Zonen, Willigenbosch (kad. 1248, 1250, 1252, 1251);
(2) J.L. Verpoorten Jr., eigenaar Corn. de Wittstraat E251-4 (kad. D2514);
(7) W.P. Stines, kolenloods stoomgemaal aan de Mijl;
(vergadering 24-5-1880)
(1) D. Morks, Singel (Zandweg) E 565-26;
(4) A. Kop, verkoop petroleum Hellingen E60;
(7) A.G. de Geus te Amsterdam, aanleg hoogdrukwaterleiding;
(vergadering 31-5-1880)
(2) A. de Bruijn, bewoners panden Groothoofd, klacht bestrating;
(3) Jan Woudstra, brug-sluiswachter Noorderbrug;
(7) J.A. van der Kloes en F. Louis te Brussel, aanleg PAARDENSPOORWEG (spoorwegsstation-'s-Gravendeel-Strijen), Societé Anonyme der Tramways de Dordrecht;
(10) J.C. den Bandt, tuin voormalig Stadsleenbank Wijnstraat, zomermaanden f10 p/mnd verhuren;
(11) A.J.P.H. Meeus, Command. Venn. Adolphe Meeus en Co, terrein 's-Gravendeelschedijk, los-laadsteiger;
(vergadering 7-6-1880)
(1) J. Gaastra Dzn, firma N. Bonten, plaatsen stoomwerktuig 1 pk koffijbranderij, Voorstraat C346/350;
(7) J. van den Heuvel, stallen van een paard, Varkenmarkt B251 (kad. F1200);
(10) G.W. de Boo, schuijerblokmaker, Corn. de Wittstraat E53, werkplaats;
(vergadering 14-6-1880)
(8) P. Stempels, ass. brugwachter Leuvebrug;
(vergadering 21-6-1880)
(1) W. Bouwmeester, oprigten kuiperij Doelstraat C696/7 (kad. G1119);
(2) C. de Hoog, Voorstraat D448/9 (kad. E444);
(10) J. Dubbelman, onteigening grond Stadspolder;
(vergadering 28-6-1880)
(1) A. Bisschop Pz., oprigten oliekookerij, Voorstraat C70;
(4) De Jongh en Schuijten, vernieuwing brug Papegatshaven;
(6) Gebrs. Ek, Spuiweg E575, leggen trekbuis;
(14) H.J. Schaap, verkoop petroleum, Tolbrugstraat D 1063;
(18) P. Horn c.s., Toulonschelaan;
(23) J.J. 't Hart, Doelstraat D696/7, oprigten kuiperij;
(24) waagmeester waaggebouw;
(25) lienaeusstelsel [riolering] ten behoeve van Lengenhof;
NOTULEN (envelop 2)
(vergadering 5-7-1880)
(3) L. Pulleman, veerschipper Zwijndrechtsch Veer;
(5) H. Vriesendorp voor De Jongh en Schuijten een gedeelte van de kolenloods stoomgemaal aan de Mijl te doen wegnemen;
(7) J.W. Muller, bloemisterij, troittoir berijden;
(vergadering 10-7-1880)
H. Belder en Co te Amsterdam;
(vergadering 12-7-1880)
(1) A.E.K. van den Heuvel, petroleum, Voorstraat C120;
(2) weduwe A. Landsmeer geb. van Helmond, verkoop petroleum, Bleekersdijkje E 555;
(3) L. de Hoog, bewaarplaats petroleum, Voorstraat D 448/9 (kad. E444);
(5) A.G. de Geus, plannen waterleiding;
(13) J. de Klerk wed. J.W. Kerkhof, Vest C 954;
(vergadering 19-7-1880)
(1) F. Grolle, oprigten bakkerij, Gr. Spuistraat D 692;
(4) P. de Koning Pzn, steken van grond (proces-verbaal);
(9) B. van Geluk Jr., acte van cessie, afstand J. Rijkhoek;
(11) kleederklopperij H. Buijtink, Augustijnenkamp;
(12) M.A.H. van Dun, Tolbrug A 1 (kad. F 895);
(vergadering 24-7-1880)
(2) Jacob Roest, plankier Groothoofd;
(4) De Jongh en Schuijten, kolenloods stoomgemaal;
(6) J.D.G. Christoffels, likeurstoker;
(vergadering 3-8-1880)
(3) J.H. Segaar, oprigten bakkerij, Voorstraat D90 (kad. H239);
(5) J. van Seventer, Singel (Zandweg) E 565;
(vergadering 10-8-1880)
(3) D. van Tienen Jansse, struikgewas Joh. de Wittstraat;
(vergadering 11-8-1880)
(1) A. Meeus, trappen nieuwe los/laadsteiger;
(vergadering 16-8-1880)
(2) Arie Smit te Slikkerveer, aanlegplaats stoomboten op Puttershoek;
(vergadering 24-8-1880)
(5) A.G. de Geus;
(10) H. Belder en Co te Amsterdam;
(11) J. Imhahn, aannemer;
(vergadering 2-9-1880)
(1) J. van Maarseveen, oprigten likeurstokerij, Voorstraat C11 (kad. G. 1199);
(2) J. Smak, plaatsen stoomwerktuig 2 pk, blik-en koperslagerij, Matena'spad E359 (kad. C 1968);
(4) H. Buijtink, tapijtklopperij;
(12) A. de Koning en Zn, grond Kalkhaven huren;
(vergadering 4-9-1880)
(1) nieuwe aanlegplaats stoombooten op Puttershoek en 's-Gravendeel;
(2) F en A. van der Linden, schade houtpont (Papegatshaven);
(6) proef pulsometer (Van der Made en Bouwman)
(vergadering 13-9-1880)
(1) Gelezen 't adres van 't Bestuur der Roomsch Katholijke gemeente alhier, dd 26 Augustus l.l. waarbij verlof wordt gevraagd to 't aanleggen eener begraafplaats ten behoeve van de leden dier gemeente, op de haar toebehoorende kadastrale perceelen nos. 421, 422 en 423 van sectie B der gemeente Dordreccht aan den Reeg.
Fiat insertio no.
gezien 't door den Directeur der Gemeente Werken, bij missive dd 9 September ll no 211, daarop uitgebragt rapport;
Fiat insertio no.
gelet op de Wet van den 10en April 1869 (Staatsblad No 65) tot vaststelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisregten;
Wordt besloten:
[1e] aan 't bestuur der Roomsch Katholijke gemeente alhier, bij extract dezer, verlof te verleenen van, onder toezigt van deze vergadering om, eene begraafplaats aan te leggen, ten behoeve van de leden dier Gemeente, op de aan haar toebehoorende kadastrale perceelen nos. 421, 422 en 423 van sectie B der gemeente Dordrecht, aan den Reeg alhier.
[2e] Voornoemd Bestuur, bij deze, zoover nog noodig, te herinneren aan de verpligtinge hem bij de boven aangehaalde Wet, meer bijzonder bij de artikelen 18, 22 en 23 aldaar opgelegd.
Afschrift van dit besluit zal orden gezonden aan den Directeur der Gemeentewerken ter informatie en narigt.
(2) D. Damen, J.S. groen (beboten);
(13) schipper Krijgsman en de jongen van Van Loon, Zwijndrechtsche Veer;
(vergadering 17-9-1880)
Ver. John Cocherill(?) te Seraing
(vergadering 22-9-1880)
(1) gelezen een adres van den heer mr. P. van den Brandeler te 's-Gravenhage dd 17 September ll houdende verzoek om vergunning ten einde de aan hem toebehoorende grafruimte, liggend op de algemene begraafplaats voor deze gemeente op veld B, rijen N, O en P no 41, 42 en 43 op oedere rij met een ijzeren hek te mogen doen omringen, ingerigt zoals is aangegeven op de bij bovenbedoelde adres gevoegde planteekening. [toegestaan]
(2) H. Buitenhek, hulpwachter;
(5) F. van Heelsbergen, Lange Kromhout ('t slop);
(vergadering 27-9-1880)
(1) G. Kroes, sleephelling in de Spuihaven achter Hellingen E90;
(2) H.W. Veth, steenen kraagstukken, Bank van Leening Wijnstraat;
(3) J.J.B.J. Bouvy, glassijperij Kuipershaven
(vergadering 4-10-1880)
(1) Ver. De Magt van 't Kleine, Voorstraat C883b;
(2) H.W. Veth, voormalig Bank van Leening Wijnstraat;
(3) Zalm en Evekink, Boombrug C149;
(7) B. van der Waal;
(vergadering 12-10-1880)
(2) L. van Til, petroleum Hellingen E89;
(8) klopperij Kromme Elleboog C 1481 (Buijtink);
(10) In behandeling gebragt 't door den commissaris den Koning in de provincie Zuid-Holland bij zijne apostillaire dispositie van 7 October ll B no 769 (4e afd.) ten fine van berigt en raad in handen dezer vergadering gesteld adres van den heer C.F. Bendorp alhier, houdende verzoek, om de door hem aangegeven redenen, zal worden vernietigd 't besluit deze vergadering van 13 September ll nos , waarbij aan 't Bestuur der Roomsch Katholijke Gemeente alhier vergunning wordt verleend voor een begraafplaats aan te leggen, ten behoeve van de leden dier Gemeente op de aan haar toebehoorende kadastrale perceelen nos. 421, 422, en 423 vna sectie B aan den Reeweg alhier.
Wordt besloten aan den Heer Commissaris den Koning voornoemd te betigten bij de volgende missive.
Fiat inserttio no.
(12) A. Borsje, timmerman bij gemeente;
(13) J. Smak, blik- en koperslagerij;
(14) C. Schepens Jr, wagens plaatsen op Kuipershaven;
(vergadering 18-10-1880)
(2) beerschuit;
(vergadering 22-10-1880)
(1) A.P. Schotel Gzn, ijzeren spoor Houttuinen;
(8) J.B. Thobé, petroleum Nieuwstraat C1307;
(10) Simon Zadoks en Zoon;
(15) J.M. Breunissen Troost, hoofdonderwijzer;
(vergadering 25-10-1880)
(vergadering 1-11-1880)
(1) L. van Loon Hzn, in aanbouw zijnde stoomoliefabriek, Maartensgat;
(12) A. Borsje.
(vergadering 9-11-1880)
(7) Ph.J. Traarbach, verkoop petroleum, Heerheijmansuijsstraat C 585;
(11) koffijbranderij D.F. van Dijl, Vriesestraat D977;
(vergadering 15-11-1880)
(2) A.L. van Tongerloo, verkoop petroleum, Riedijkstraat C298;
(vergadering 19-11-1880)
C. Hartog, uitdiepen;
(vergadering 23-11-1880)
(1) A.R. van de Weg, meelfabr., spoorverbinding E 163 E157;
(2) W. van Maanen, Muijs van Holijstraat;
(10) A. Franken, terrein Oude Kraan, Wijnstraat (planten drie esdoorn boomen en drie platanen boomen);
(vergadering 26-11-1880)
(vergadering ma 29-11-1880)
(3) twee vuilnisbakken, Raamstraat en Geldeloozepad;
(4) H. Degens Jz., los/laadplaats 's-Gravendeelschedijk;
(6) koffijbranderij D.F. van Dijl, Vriesestraat;
(vergadering 6-12-1880)
(1) J.W. Evers c.s., panden Hellingen (vetsmelterij J. van Straaten en Zn);
(6) koffijbranderij D.F. van Dijl, Vriesestraat;
(vergadering 13-12-1880)
(1) B.J. van Waard, plaatsen 2 1/2 pk kleerbleekerij, Corn. de Wittstraat;
(2) M. Allemans, oprigten slagerij, Raamstraat (kad. H2097);
(3) P.L. Schram, 3 pk, Boomstraat C 147/9;
(4) J. de Lange, buis waterleiding, Albert Cuijpstraat;
(5) Gelezen eene missive van de Ged. Staten der Provincie Zuid-Holand dd 30 November, 6 December ll Gs no 138, houdende afwijzende beschikking op de bezwaren van C.F. Bendorp, tegen 't besluit deze vergadering van 13 September ll no 1, waarbij aan 't Bestuur der Roomsch Catholijke gemeente alhier vergunning is verleend om ten behoeve van de leden dier kerkelijke gemeente eene begraafplaats aan te leggen.
Fiat insertio no.
Gehoord 't rapport van den heer Burgemeester dat die missive na genomen copie aan dne heer Bendorp voornoemd is uitgereikt.
Word aangenomen voor kennisgeving.
(11) A. Schmidt, teekenaar gem. werken;
(17) J. de Vries, stuurman Papendrechtsch Veer, dronkenschap, geschorst;
(vergadering 20-12-1880)
(8) AM.A. Wellenbergh, huur Vischbrug / Groenmakrt A 33/34;
(14) B. van Geluk Jr, verkoop ijpenboomen f 1052,50;
(17) L. van Loon Hzn (Gebr. Ek), olieslager, plankier Maartensgat;
(vergadering 27-12-1880)
BIJLAGEN (KLADNOTULEN) - doos (jan-mrt)
envelop 1 (jan.)
(1) R2132 brief O.M. Snoek;
(4) brief Crans en Co.
(12) TEKENING Sint Maartenshaven, Sint Maartensgat schaal 1 cm per cm L. van Loon Hz, stoomolieslagerij (F241)
(23) TEKENING Vriesestraat 1:100 Abram Noodelijk, molenmaker;
(36) TEKENING koffijkiosk Merwekade 2.20 x 1,80;
(66) brief L. Linet en Co
(69) brief A.R. v.d. Weg, stoom-grutterij;
envelop 2 (febr.)
(107) TEKENING Hoogt/Twintighuizen 1:200, J. van Ooijen (tussen J. van Twist en C. Hamels);
(119) brief Van Dorsser en Terhorst 20-1-1880);
(128) TEKENING Tolbrugstraatje B234 (kad. F 568)
a. smidswinkel of werkplaats
b. smidse
c. aambeeld
d. ...
(150) klopperij Hendrik Buijtink;
(161) TEKENING Kalkhaven 1:1250
(164) krant Nieuwsblad Hoeksche Waard IJsselmonde, Kralingen en Vlaardingen 17-1-1880
(167) brief L. v.d. Nieuwenhuizen (febr. 1880);
(187) TEKENING 1:250 Marinus Bak;
envelop 2 (mrt.)
- TEKENING D.E. Kamberg, Marienbornstraat;Bron: SA Dordrecht
Toegang:6
Inventarisnummer 1620 (doos met de kladnotulen (apr-juli 1880)

BIJLAGEN (KLADNOTULEN) - doos (apr-juli)
envelop 1 (april)
(-) krant De gemeente Stem 9-2-1880 no 1480;
(2) 30-9-1879 / 26 aug jl uitgebroken brand voorm. Stadsleenbank (vrij entrepot), Wijnstraat;
envelop 2 (mei)
(-) brief Antonij Kop, Hellingen E47
envelop 3 (juni)
(-) TEKENING J. Gaastra Voorstraat/Torenstraat
1. ingang
b. pakhuis
c. trap naar den zolder
d. overdekte ruimte
e. machinale koffiespit
f. koffiebranderij
g. gewoon koffijspit of trommel
h. schoorsteen
i. te stellen stoomwerktuig
k. privaat
l. communicatiedeur
m. brandstoffen werkplaats
(-) vernisstokerij Papendrecht, H. Zwang;
(-) brief Jan van den Heuvel, vischhandelaar, Varkenmarkt B251 (sledenaarsstallen);
(-) staat van brand 2-6-1880 touwslagerij Gerardus 't Hooft, Vest C1027 (incl brief J.N. Pieren);
(-) TEKENING L. de Hoog, Voorstraat/Kleine Spuistraat
a. winkel vertrek
b. kantoor
c. vestibule
d. trap naar den zolder
e. werkplaats
f. trap naar de woonkamer
g. soldeerkagchel
h. open plaats
i. privaat
k. werkplaats
l. smidse
m. schoorsteen
n. magazijn
o. kelder
p. bergplaats vat petroleum
(-) peiling diepte havens;
envelop 4 (juli.)
(-) TEKENING 1:100 blikslagerij, Sluisweg E 696 (kad. D 368);
(-) TEKENING Frederik Grollé, koekbakkerij, Gr. Spuistraat/Haringstraatje D692 (kad. H 1763);Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1621 (doos met de kladnotulen (aug-dec 1880)

BIJLAGEN (KLADNOTULEN) - doos (aug-dec)
envelop 1 (aug.)
(-) brief G. Fietelaar, petroleum, Raamstraat D611;
(-) 23-7-1880 J.D.G. Christoffels, oprigten mineraal watermachine, Voorstraat D266 (kad. E173)
TEKENING
a. winkel
b. miner.wat.machine
c. gang
d. kast
e. trap
f. pakhuis
g. id
h. trap
i. keuken
k. open plaats
l. bergplaats
m. uitgang
(-) de pulsometer van de uitvinder C. Henry Hall;
envelop 2 (sept)
(-) Jacobus Smak, stoomwerktuig 2 pk, Matenaaspad E 359;
(-) likeurstokerij/distilleerderij J. van Maarseveen, C71 Voorstraat
TEKENING
a. ingang
b. winkel
c. gang
d. bergplaats
e. woonvertrek
f. binnenplaats
g. keuken
h. werkplaats
i. open plaats
j. plankier
(-) brief Johannes Imhahn;
(-) begraafplaats Reeweg / brief 26-8-1880 E. Keus;
envelop 2 (okt)
envelop 3 (nov.)
(-) recapitulatie der privaattonnen (lijst straten) --> o.a. : folio 113 Buiten Walevest, 5 groote, 1 kleine
(-) 16/20 nov 1880 begraafplaats EC;
envelop 4 (dec.)
(-) brief Pieter Leonard Schram

Laatst gewijzigd: okt. 2006