Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage 1882


(NB. kladnotulen/bijlagen bevatten vaak tekeningen + originele geschreven brieven v.d. aanvrager)

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1624 (jaar 1882)Aantekeningen:

NOTULEN
(vergadering 2-1-1882)
(1) brand martenás pad E 359 J. Smak;
(2) a. A. du Bois en Zn, in D48 Vest inrigting is gemaakt tot 't zuiveren van bedveeren door middel van stoom;
b. los- en laadsteiger,'s-Gravendeelschedijk;
(3) stoomgemaal Stadspolder L. Edelschaap;
(4) J. Kronouer, deurwaarder, verkoop van boomen;
(5) beplanting Toulonschelaan;
(6) bouwen watertoren;
(10) Handelsterrein 's-Gravendeelschedijk;
(vergadering 9-1-1882)
(1) C. Roodhuizen, oprigten broodbakkerij St. Jorisweg E399 (kad. C2264);
(2) J.A. Keijser, Fa. Van Wageningen en Keijser (ontbinden);
(3) C.W. Eijgenraam, erfpacht Vest;
(6) (Harlingen) K. Trompetter, sollicitatie adj. havenmeester;
(11) v.d. Horst van Lil en de Jonge, kadegeld;
(12) A.H. Roest, troittoir Johan de Wittstraat;
(15) uitbreiding openb. verlichting (meerdere gasverlichting);
(vergadering 14-1-1882)
(1) L. Schampers, St. Jorisweg E399 ged;
(2) P. Lindeman, St. Jorisweg E 399 ged;
(3) D.J. Kwak, St. Jorisweg E 399 ged, trekbuis;
(4) O. van Eck, St. Jorisweg E 399 ged, twee pompem, trekbuis;
(5) gevaar brand Kunstmin;
(6) v.d. Gijp en Co, vergunning metaalwarenfabriek van Daamen, Vrieseweg;
(8) A.H. Roest, Johan de Wittstraat;
(9) J. v.d. Straaten en Zn., vetsmelterij, Hellingen;
(10) riolering binnenstad;
(11) Polet, baas gasfabriek, klaren van rivierwater;
(12) a. J. v.d. Heuvel, pacht zalmzegen 1881;
b. G. Krafft, recht der jagt (afgewezen);
(vergadering 23-1-1882)
(1) W. de Kok;
(2) van der Gijp, metaalwarenfabriek (8 mei 1876 Legeer en Co);
(4) A. Bouman Azn Jr., Keizershofkade;
(5) ijsloods Vest (C.W.H. Eijgenraam);
(7) schooltafels- en banken (P. van Driel, aannemer te Dordrecht);
(9) H. Vriesendorp Jr., rioleringsvoorstel;
(11) van Gijn, afgewerkte stoom suikerfabriek;
(vergadering 30-1-1882)
(1) H.M. van Ooijen, broodbakkerij Bleekersdijkje E560 (kad. D1990);
(3) stoomgemaal Visschertje;
(4) A.H. Roest, troittoir Johan de Wittstraat;
(5) de Joncheere, kanonnen op de Merwekade;
(8) schetsteekening aanlegplaats Zwijndrechtsch Veer in de mond der Nieuwe Haven;
(10) C. Bakker en F.W. de Witt, leggen van een duiker (Stadspolder);
(12) Gelet op het verzoek gedaan door A. Meijboom wed. van J. Schellaars om op nieuwe van de Gemeente te mogen huren het naast en de koepen boven de Groothoofdspoort;
(14) A. Bouman, Keizershofkade;
(16) a. blooker Brandt, 10 % aardappeltiende;
(vergadering 6-2-1882)
(1) F. Stieltjes te Amsterdam, schoolbanken;
(2) verhuring huisje Hoogt (wed. Littooij) aan P.G. van Wingerden;
(3) In aanmerking genomen zijnde dat door het overlijden van C. Versteeg, Brugwachter aan de Lange IJzerenbrug die betrekking vaceert; Gezien de lijst van sollicitanten [o.a. Hendrik Jansen, schoenmaker, Vleeschhouwersstraat]
(6) a. ontwerp aanlegplaats veerstoomboten mond Nieuwe Haven;
(9) J. Keijser, verontdieping Voorstraatshaven;
(11) diaconie Herv. Gem., panden Singel (Zandweg);
(12) A. van der Sluijs, Buiten Kalkhaven;
(13) A. de Graaf Lz te Lage Zwaluwe, 5e perceel rietgewas (polder Jonge Jan);
(vergadering 13-2-1882)
(1) 1. A. van de Weg, E511 ---> D.W. Lipjes;
2. A.J. Terwen, E411, mtrekbuis;
(5) Koopman, huurder van Vriesestraat.
(7) rioolaanvragen: J.J.B.J. Bouvy, Kuipershaven B288;
(8) Verbeek van de Sande, J. Vriesendorp en Van Gijn, los- en laadsteiger;
(vergadering 17-2-1882)
Hoogdrukwaterleiding
(vergadering 20-2-1882)
(2) W. de Kok, legger wegen en voetpaden;
(3) C.J. van Olst, oprigten Azijnfabriek, Knolhaven A343 (kad. F1518);
(4) A. Meijers, petroleum verkoop, Voorstraat D87;
(5) A. van Dijk, petroleum verkoop, Blijenhoek C246;
(6) dr. J.M. van Loon, St. Jorisweg E417 (kad. C. 2001);
(7) H. Zoeteman, overgenomen smederij A. Verhoef, Kromme Elleboog C1481;
(8) zigen. HANEPOOTEN langs nieuwe los- en laadsteiger aan de Oude Maas;
(10) Gebr. Hoebee, gezonken beerschuit juli 1880;
(vergadering 27-2-1882)
(2) J. van Straaten en Zn., Hellingen;
(3) C.J. Louwman, duiker in de Spuiweg;
(5) A. van de Merwe, werkzaam Stadspolder (ontslag);
(9) nieuwe zaal museum;
(10) E. Burleon, partij keijen (ca. 12000) f460,-;
(vergadering 8-3-1882)
(1) J.A. Vlasblom, oprigten smederij, Riedijkstraatje C293 (kad. G235);
(2) K. Bogers, oprigten smederij, Lange Breedstraat D664 (kad. H137);
(6) H.P. van Well en P. van Driel, schoolmeubelen (H.B.S.);
(8) B. Pot Az te Slikkerveer, loopplank Groothoofd laten liggen;
(10) Wordt overgegaan tot de openbare aanbesteding van:
1e het maken en inhangen van nieuwe stroomdeuren tusschen de Wolwevershaven en de Nieuwe Haven
2e het afbreken der watertrap bij de Engelenburgerbrug en het maken aldaar van een plankier [H. v.d. Kloet, F.W. de Wit]
(12) wed. G.J. van Dorsser geb. Mauritz, regten kade kad. I 392;
(15) aannemer G. Wilson;
(19) kennisgeving bouwaanvraag: no. 43 J. van Welsenes voor H. Stam, 't Stek C 943 b;
(vergadering 13-3-1882)
(1) A. Meijers Jz., oprigten blikslagerij, Voorstraat D87 (kad. E242);
(6) lokaal schouwburgvereniging, nog een trap maken;
(8) bouwaanvragen o.a.: [46] mr. J.D. Dutry van Haaften voor Kunstmin, St. Jorisweg E375/376;
(vergadering 21-3-1882)
(1) A. de Bruijn, petroleum verkoop, Palingstraat B95;
(2) J.M. Swaan te Bergen op Zoom, Vriezestraat E510 h, trekbuis;
(3) dr. J.M. van Loon, St. Jorisweg, vervalput;
(4) C. de Vos, huren grond Vest bij Blijenhoek;
(6) G.J. v.d. Made, nieuwe schildeirjenzaal;
(8) D. Brandt, ijzer gemeentegrond, Vest;
(9) P. Stempels Pz., bedankt post brugwachter Leuvebrug;
(11) Gehoord het gedaan verzoek van den kapitein-Eerstaanwezend Ingenieur alhier om palen te mogen heijen in gemeentegrond ten behoeve der kazernegebouw
(13) M. Visser te Papendrecht, leverentie van zand;
(vergadering 27-3-1882)
(1) Th. Kok, oprigten stoomwerktuig 4 pk ter vervaardiging van schoolbanken, Vest C609-611 (kad. G 1494);
(2) F. en A. van der Linden, Weeskinderendijk (grond);
(8) J. in 't Veld, watermolenaar Stadspolder;
(10) J. Boogert, aangesteld brugwachter Leuvebrug;
(11) C.A. Ponsen, ontslag brugwachter Zakkendragersbrug;
(vergadering 5-4-1882)
(5) C.B. Nieuwenhuizen, aangesteld brugwachter Zakkendragersbrug;
(9) Bosch en van Epenhuijsen, transport bierwagens Zwijndrechtsch Veer;
(vergadering 11-4-1882)
(1) H. Gerestijn, oprigten smederij, Prinsenstraat D190 (kad. E 576);
(6) C.B. Nieuwenhuiuzen / J. Bouman, één jaar brugwachter Zakkendragersbrug;
(vergadering 17-4-1882)
(6) B. van Geluk, verkoop locomobiele (gebruikt in Spuistraat, later Stadspolders);
(13) H.C. van de Weg, watervlakte achter Voorstraat C47;
(vergadering 24-4-1882)
(1) A. van Oudenaarden, oprigten broodbakkerij, Voorstraat C524 (kad. G 828);
(2) C.P. Scheepers, oprigten broodbakkerij, Vest C616 (kad. G1814);
(3) A. Meijers Jz., Slijkveld D195 ( kad. E141);
(4) J. Romijn, Grootekerksbuurt A79, verkoop petroleum;
(5) D. Kooijman, regenwater Toulonschelaan (ongerief);
(6) J. Visser te Papendrecht, Hoogdrukwaterleiding;
(16) H. Corijnus, pomp E 597 Spuiweg;
(20) D. Volker, terrein koopen Willigenbosch / Korte Parallelweg;
(vergadering 1-5-1882)
(2) J.J.B.J. Bouvy, troittoir hoek Schrijversstraat (nieuw gebouwde perceel);
(3) M.C. Voorbeijtel, kosten ligten beerschuit;
(6) J. in 't Veld, ex-molenaar Stadspolder;
(7) A. Stoop, aansluiting riolering Scheffersplein (buis door 't Waaggebouw);
(8) D. Brand, lid fa. Wed. A. Brand Az., ijzer liggen voor zijn pand, Vest;
(12) bouwaanvragen o.a. : J. Degens - G. Sillevis, Wijnstraat B25;
(vergadering 8-5-1882)
(4) C. Gips en Zn., sleepshelling te Papendrecht / huur Willigenbosch;
(8) bouwaanvragen o.a. : S. Crena de Jongh, Groenmarkt A295;
(vergadering 15-5-1882)
(1) B.H. Schotel, oprigten rookerij Vriesestraat C 1678/9 (kad. H803);
(3) A.H. Kuijpers, grond huren Bomkade;
(4) J. Meijjes, oprigten bij bouw watertoren;
(7) G. de Hoog te Gorinchem, bouw brug in den Straatweg naar Willemsdorp;
(vergadering 22-5-1882)
(1) A. van Kamen, oprigten sigarendroogerij, Grote Spuistraat D695 (kad. H 17);
(3) J. de Lange, ronden hoek te bouwen pand, Beverwijcksplein hoek Beverwijckstraat;
(4) J. van der Vlugt Jr., Dubbeldamscheweg E 1025 b, waterleiding;
(12) veerschipper Hageman;
(vergadering 23-5-1882)
(1) B. Kraaijveld, oprigten slagterij, Doelstraat C 870;
(3) H. de Jongh, bouw groote fabriek het terrein DE KARPER;
(vergadering 31-5-1882)
(2) S. van Brakel en Zoon, oprigten van een stoomwerktuig 4 pk tot 't kerven en droogen van tabak, en 't malen en branden van koffij, Voorstraat C164 (kad. G 37);
(vergadering 5-6-1882)
(2) P.A. Ponsen, E 565-24 waterleiding;
(3) A.H. Kuipers en Co, grond Buiten Kalkhaven;
(vergadering 12-6-882)
(1) M. van Trijffel, oprigten blik- en koperslagerij en verlakkerij, Ruitenstraat D312 (kad. E 247);
(4) A. Stoop, een buis door het Waaggebouw;
(vergadering 16-6-1882)
(vergadering 19-6-1882)
(3) 1. wed. Hageman, pontschipper Zwijndrechtsch Veer;
(vergadering 27-6-1882)
(1) P. Bosman Jansen, petroleum verkoop, Korte Breestraat D925;
(2) A. Rijken, oprigen koek- en banketbakkerij, Voorstraat C1606 (kad. H 961);
(6) C.H. Sunderman, Spuiweg (ontheffing waterleiding);
(8) W.J. Albers te Grave, margarine boterfabr., aankoop terrein Willigenbosch;
(9) W. den Broeder, Lage Bakstraat
KLADNOTULEN
- [15] TEEKENING St. Jorisweg 1:100; C. Roodhuizen, broodbakkerij;
- staat duiker polder Jonge Jan;
- TEEKENING stoomgemaal Stadspolder;
- TEEKENING Varkenmarkt A343;
- TEEKENING Riedijkstraatje C293 (J.A. Vlasblom);
- [165] Daniel Brand, fa. Wed. A. Brand en Zn dd 18-3-1882;
- [213] brief Daniel Brand;
- [237] TEEKENING pontonnierskazerne fundeering;

Laatst gewijzigd: okt. 2006.