Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1892-1893)


Bron: stadsarchief Dordrecht (SAD)
Toegang: 6
Inventarisnummer 1653 (jaar 1892)
Inventarisnummer 1654 (jaar 1892; 14 tekeningen)
Inventarisnummer 1655 (jaar 1893)
Inventarisnummer 1656 (jaar 1893)
Inventarisnummer 1657 (jaar 1893)


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1653 (jaar 1892)

nummer straat  
574 (13-4-1892) Korte Breedstraat 18 (kadastr. H 556) Hendrik. Joh. Willem Deege; verlakkerij
581 (30-4-1892) grafruimte Alg. Begraafplaats Willem. v. Schaardenburg; grafruimte Alg. Begraafplaats veld C rij AB nr 56-58; ijzeren hek hooger dan 0,4 m. (familiegraf Vliegenthart en v. Schaardenburg)
598 (drukwerk) gasfabriek Dordrecht, rapport maart 1892 [o.a. namen en loon p/u v. personeelsleden]
620 (27-4-1892) St. Jorisweg (St Nicolaasstraat) 26r (kadastr. C 2516) Joh. Hendr. Bouma
704 (28-5-1892) annonce/reclamebord annoncenbord (ware grootte) op veerboten
706 uitbreiding Alg. Begraafplaats  
726 Vest 5 (kadastr. G 1494) D. Huiskens (machinebontbewerker), W. v Dijk (modelmaker constructeur) en D. Hofwegen (boekhouder); smederij- en ketelmakerij; stoommachine 6 pk
738 Bomkade grond aan de Bomkade; Korenbeurs/terrein/pakhuis
739bis Bomkade Korenbeurs/terrein/pakhuis
818 (4-6-1892) Elfhuizen 54 (kadastr. H 165) J.C. Tims, Noordendijk 73rd; blik-en koperslagerij
831 (21-6-1892) Bomkade Korenbeurs/terrein/pakhuis
851 (11-6-1892) Steegoversloot 71 (kadastr. H 1475) Willem Dooren
878 (28-5-1892) Groenmarkt 49/51 (kadastr. F 1272 ged) A.J.A. de Bosson (firma K.W.G. de Bosson); bergplaats voor alcohol, aether en vluchtige oliën
885 Dubbeldamscheweg D13-15-17 (kadastr. 2826, 3098, 3099, 3100) gashouder
892 (9-7-1892) leerlokalen gemeenteschool nr. 5 tekening scheidingswanden
919 (29-6-1892) grafruimte Alg. Begraafplaats Francois Stoop; grafruimte Alg. Begraafplaats veld C rij OPQR br 5-12; ijzeren hek hooger dan o,4 m
922 (22-6-1892) Bleijenhoek 12/14 (kadastr. G 288) Arie Philippus Verweij; twee petroleumvaten (150 l.) aan de kade achter de panden aan de Bleijenhoek
960 (13-7-1892) Ruitenstraat 3 (kadastr. E 216) Matthijs Huibert van Zanten Hz en Elze Albert Bonkes; bergen van tien vaten petroleum (150 l. per vat)
977 Papendrecht (kadastr. A 866) telef .kantoor
979 Papendrecht  
981 Papendrecht  
1005 (30-7-1892) Wijnstraat 26 B.B.F. de Hosson, mr smid; vloer van de zolder van ijzer voorzien
1031 (23-7-1892) Cornelis de Wittstraat 37 (kadastr. D596 ged) Antonie Karel Mulders; hoef-huis-rijtuig smederij


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1654 (jaar 1892; 14 tekeningen)

nummer straat  
1082 (6-8-1892) Sarisgang 4 (kadastr. H1765) Johannes Krim; lakkokerij
1107 (20-8-1892) Grootekerksbuurt 12 (kadastr. 951) Cornelis van Megchelen, Adrianus Hombroek en Anton Nievervaart (bestuur schermgezelschap Nederland en Oranje); schietinrichting Flobert geweren
1153 (16-9-1892) Spuihaven tekening vetsmelterij J.J. van Straaten; Hendrik Jan Tromer en Jan Kruis etc.
1161 (20-8-1892) Kolfstraat 206rd (kadastr. H869) Jan Gaastra Baukesz; koffiebranderij; gasmotor 4 pk
1174 affiche Aziatische cholera  
1280 (20-9-1892) Kogelplein Achter Hakkers (kadastr. D375) Schetsteekening van een smidshaard op te richten in de voormalige magazijnknechtswoning op het Kogelplein Achter Hakkers [de pontonniers worden ook genoemd]
1287 (14-9-1892) Lijnbaan 33-35 (kadastr. G2749-2750) H.J. Koopman; erf naast de bestaande werkplaats hem in eigendom
1333 achter Hoogere Burgerschool Societeit De Vrijheid
1336 Biesbosch [het Wantij] houtbergplaats in het water (op de tekening zichtbaar schietbaan Staart)
1438 (19-11-1892) Vriesestraat 48/D1016 (kadastr. H716) J.D. Zondag; bakkerij J.J. van den Steenhoven
1456 (2-11-1892) Vrieseweg 16 (kadastr. C2178) J.J. de Ruijter; perceel waarin petroleum zal geborgen worden
1539 (26-11-1892) Marienbornstraat 20 (kadastr. G871) G. Heeleij; gasmotor 3 p.k.
1546 (26-11-1892) Vrieseweg 14 (kadastr. C2243) Cornelis Jan Mauritz Swaan (N.V Metaalwarenfabriek Nederland); droogkamer
1577 (7-12-1892) Elfhuizen 15 (kadastr. H2016) Hendrik Schotel; verlakkerij


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1655 (jaar 1893)

nummer straat  
n. 10 (vooraan) Is gelezen eene missive van vrouw Meiboom wonende in een pand aan de gedempte gracht tusschen het Nieuwkerksplein en de Heerhermansuisstraat, houdend klacht over den hinder, dien zij ondervindt van een nabij hare woning liggenden mestbak, toebehoorende aan D. Kooijman alhier.
40 Vriesestraat 48 (kadastr. H 718) broodbakkerij
67 Spuiweg 75 water af te staan door den heer P. Bak Pz.
78 Lange Breestraat 38, Bagijnenstraat (kadastr. H 155) J.A. Bouman; blikslagerij
154 (briefje)   Pieter Janse, Marienbornstraat 55a, 2 varkens te mogen houden (22-10-1891)
322 Weeskinderendijk Sectie K 1493+1450  
336 Groenmarkt 48/56 (kadastr. F 1609), Voorstraatshaven W.B.A. Günther; plaatsen gasmotor van 2 pk
362 (tekst) handelaars en winkeliers 30-1-1893, o.a.: F.J. Coomans, HH straat [=Heerheymansuisstraat]  
383 Wijnstraat 18 (kadastr F 1127+1128) Kornelis de Wijs Jzn; gasmotor 2 pk
393 Vest 4 M. van As; grofsmederij
400 Voorstraat 60 (kadastr. G 1811 ged) P.H. Dooremans; gasmotor 4 pk
408 (21-1-1893) Draai 2 (kadastr. D 2743) Antoon v. Lieshout; gasmotor 6 pk
415 Vriesestraat 68 (kadastr. H 2355) W. de Bont, grutter; gasmotor 4 pk
423 Dubbeldamscheweg (kadast K 1503) G. Sterenburg, broodbakkerij
432 Vest 2 (kadastr. G 1495) J. van Elk; afbreken pakhuis
457 Vriesestraat 7 (kadast. H 605) A. van der Hoeven, boekdrukker; gasmotor 2 pk
463 (1-2-1893) Riedijk 36 (kadast. G 126) A.G. Boet; spekslagerij
498 Korte Parallelweg C. v. Halen, timmerman; 400 m2,pakhuis met woningen bouwen
511 (4-2-1893) Nieuwstraat 20 (kadastr. H 1832) Willem Blankvoort; broodbakkerij
519 zuidzijde Markettenweg  
542 (10-2-1893) Voorstraat 425 (kadastr. E 683) C.A. v/d Straaten; koek- en banketbakkerij
549 (15-2-1893) Haringstraat 1 (kadastr. H 18) J.B. Schroots; slachtplaats varkens
596 (22-2-1893) Lijnbaan 2 (kadastr 3126) Pieter Hoebee; bergen vat petroleum (150 l.)
646 (27-3-1893) Kasperspad 21d en 21c (kadastr. 2885/2886) J. Rijkhoek; broodbakkerij
666 (boekwerk)   R'damsche Tram. Mij, verslag 1892 [aantal vervoerde passagiers te Leiden, Dordrecht etc.
683 grafruimte Alg. Begraafplaats Anth. Joh. Arn. Heerens Jz; grafruimte Alg. Begraafplaats veld C rij N nr 30; ijzeren hek om grafruimte
722 (29-3-1893) Augustijnenkamp 9 (kadastr. H 1558) Franc. Jak. v. Ganzewinkel; spekslagerij
736 schietbaan pontonniers  


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1656 (jaar 1893)

nummer straat  
791 grafruimte Alg. Begraafplaats Hendr. Lamb. Waterbeek, notaris te IJsselmonde, eigenaar grafruimte Alg. Begraafplaats veld C rij D nr 41-43; ijzeren hek hooger dan 0,4 m
794 (29-3-1893) Helling 51 (kadastr. D989) C. Spee; bebouwen, broodbakkerij
803 (19-4-1893) Twintighuizen 28 (kadastr. D 1488) J.C. v.d. Rest; slachterij
810 (12-4-1893) Korte Breedstraat 6 (kadastr. H 1546) Herman en Christiaan Wijers; uitbreiding distilleerderij
817 (19-4-1893) Kolfstraat 58 (kadastr. H 2145) Adrianus Mast; grofsmederij
882 (19-4-1893) Voorstraat 194 (kadastr. H 2096) Gerrit van Hemert; spekslagerij, rookhok
903 (30-5-1893) Papeterspad 12, 13a-c Ant. du Vijn en P. v. Driel; bouwen v. woningen
925 (29-5-1893) Bleijenhoek 14 D. v. Loon; 7 m2 grond
941 (drukwerk) Kasperspad bestek en voorwaarden school en onderwijzerswoning Kasperspad
942 Kasperspad blauwdruk school Kasperspad
949 (20-5-1893) Boogjes 8 (kadastr. E 538) C.H. Sundeman; smederij
1004 ankerplaatsen op de rivieren Oude Maas en Merwede [Buitenwalevest aangegeven met het nummer: 5]
1007 haven 'De Oude Zager' (Willigenbosch)  
1077 (14-6-1893) Kolfstraat 206rd (kadastr. H 968) Jan Gaastra Baukesz; koffiebranderij; gasmotor 5 1/4 p.k.
1127 Langehoutebrugstraat/Hooge Nieuwstraat/Binnen Walevest  
1133 (24-7-1893) Bagijnhof 26 (kadastr. H 1852) C. Bijl; banketbakkerij
1142 drukwerk [boekje] titel: betreffende de privaten enz binnen de gem. Zwijndrecht d.d. 9-1-1883 (Dordrecht H. v. Elk 1883)
1147 (20-7-1893) watervlakte Spuihaven (kadastr. G 914; D3339-3342-3344) Jan/Jakob/Gerrit Schouten; achter de Corn. de Wittstraat
1158 (1-7-1893) Weeshuisstraat G 914 Gerardus Izaak Bustin; verlakkerij
1166 grafruimte Alg. Begraafplaats Nicolaas Korthals, huis en rijtuigschilder; grafruimte Alg. Begraafplaats veld C rij M nr 30-31; ijzeren hek hooger dan 0,4 m
1231 (9-8-1893) Vriesestraat 19 wed L. Kerkhoff; nieuwe winkelpui
1249 (4-8-1893) grafruimte Alg. Begraafplaats Maria Carlebur; grafruimte Alg. Begraafplaats veld C rij O nr 34; gedenkteeken hoger dan 0,4 m
1255 Draai 6 J.W.A. Derks, mr. schilder; een deur maken
1265 (10-8-1893) Buiten- en Binnen Kalkhaven Firma wed A. Brand en Zn; terreinen tegenover hunne pakhuizen en 't open terrein gelegen aan de Buiten- en Binnen Kalkhaven


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1657 (jaar 1893)

nummer straat  
1350 (30-8-1893) Riedijk 36 (kadastr. G 126) Jacob Herman Meijers; rookerij
1373 (2-9-1893) Burg. de Raadtsingel 13 (kadastr. 2371) Ned. Bond v. Oud-Onderofficieren; eenen Flobert-schietinrichting
1381 (25-9-1893) Groothoofdspoort Stoomboot Reederij Fop; afstaan in huur gedeelte Groothoofdspoort
1399 (9-10-1893) Bleijenhoek 14-16 E. Gips en Zonen; afstaan strook grond
1401 (brief)   briefhoofd: Gebr. Simons, stoom- handzagerij, Breda
1424 (20-9-1893) Houttuinen 16 (kadastr F 1671) Arie Cornelis van d. Kieboom en Frans George Chr. Bursch; sigarenfabriek
1450 (drukwerk)   Staat en eigendom van Dordrecht 1-1-1894 verzekerd tegen brandschade
1455 (27-9-1893) Groenmarkt 7 (kadastr. F 540) Adrianus de Jonge; rookerij
1477 (drukwerk) paardentramweg Dordrecht (dienstregeling vanaf 1 nov 1893)  
1491 (tekst) Noordendijk n. 30 Staat bijzonderheden stoomhoutzagerij M. en W. van der Weg
1510 Hellingen J.v. Straaten; vetsmelterij
1539 (6-9-1893) Bomkade afstaan gedeelte grond tusschen de Koorn Beurs en nieuw gebouwde schippershuis
1588 (28-10-1893) Riedijk 29 (kadastr. G 102) A. van der Sijden; spekslagerij
1604 (4-11-1893) Krommen Elleboog 56 (kadastr. G 1012) Joh. v/d Merwe; verlakkerij
1645 (22-11-1893) Varkenmarkt 45 (kadastr. F 1704) Aart van de Berekamp; broodbakkerij

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004