Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1903-1904)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1690 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1691 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1692 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1693 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 1 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 2 (jaar 1903)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1690 (1903))

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1690 (jaar 1903)

envelop 1 (vergadering 6-1-1903)
tekst Rietdijkstraat 25 [2B.] de wed. W. van Loon, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst [3B.] Nieuwe abonnee's Nederlandsche Bell-Telephoon Mij.:
tel. 344 Orange Hotel, Johan de Wittbrug
tel. 493 C.W.H. Eijgenraam, Singel 74
tel. 471 J.C.M. Peterse, Voorstraat 144
tel. 485 A.H.P. Augustijn, Toulonschelaan 13
tel. 360 J. Leermakers, Slikveld 14
Verplaatst: tel. 263 Gebr. Schotel en Co, van Singel 56a rood naar 58a rood
Afgetreden:
tel. 2 N. Franken Wzn, Voorstraat 109
tel. 284 J.J. van der Poels, Groenmarkt 64
tel. 344 P. Arenout Jr, Merwekade 26
tel. 493 W.P.A.M. Eijgenraam, Nieuwe Haven 5
tekst Hoefijzerstraat 55rood [4A.] 8 dec. j.l. brand in het pand Hoefijzerstraat 55rood
kladbrief [6F.] Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de gemeenteraad in zijne vergadering van den 30sten Dec. 1902 heeft besloten van U ter toevoeging aan den openbare weg voor de gemeente aan te koopen de U bekende strooken grond, gelegen buiten de rooilijn aan de Buiten Walevest voor F 36 (J.P.F. Kraus Jr, aannemer te Dordrecht en J. Jansen, koffiehuishouder te Dordrecht 12 m2 voor F 4 p/m2)
tekst [7A.] Politie Dordrecht. Maand Rapport van den 1 tot en met 31 december 1902.
Verzamelstaat der Petroleum welke bij de navolgende handelaars en winkeliers op den 24ste dec 1902 voorhanden is bevonden.
1e Sectie:
  9. wed. Fritse, Vlak, 9 liter (winkel)
10. Kranendonk, Bn. Walevest, 20 liter (winkel)
11. .. R. Tijsse, Bn. Walevest, 5 liter (winkel)
12. J. Boertje, Hoogenieuwstraat, 16 liter (winkel)
13. Wulfse, Hoogenieuwstraat, 9 liter (winkel)
14. wed. Ponsen, Hoogenieuwstraat, 10 liter (winkel)
15. Kiele, Hoogenieuwstraat, 3 liter (winkel)
16. A. Wils, Hoogenieuwstraat, 12 HL en 80 liter (bergplaats)
17. H. v.d. Graaf, Hoogenieuwstraat, 15 (winkel)
18.
19. J. v. Dalen, Blauwpoortsplein, 1 HL, 67 liter (winkel), 13 HL, 20 liter (winkel)
20. A. Wils, Nieuwe Haven, 0 liter
21. J.J. de Ruiter Gz, 10 liter (winkel)
2e Sectie, o.a.:
19. F.J. COOMANS, Heerheijmansuisstraat 27, 15 liter (winkel)
envelop 2 (vergadering 13-1-1903)
tekst [1B.] Lijst van in de maanden Febr, en Mrt. 1903 vervallede onderhandsche verhuringen,o.a.:
* d.d. 28 Febr no.907 Weiland nabij den Markettenweg Sectie K 1165 groot ca. 1 HA verhuurd voor één jaar aan A. Schaap wed. C. de Korver, voor F 140
* d.d. 31 Mrt no. 687 Watervlakte Maartensgat F 1170 voor 5 jaren aan de Russische Houthandel voor F 437, 80 p/j.
* d.d. 31 Mrt nr. 690 Woonhuis nr. 26 Nieuwstraat H 1271 verhuurd voor 5 jaren aan G 74 Souden-Veth F 350 p/j.
tekst [2B.] H. Sigtermans, verzoek om verlenging met een jaar van de huur van een perceel tuingrond aan den Burg. de Raadtsingel.
briefhoofd [3A.] A.C. Zoethout en Zoon, opgericht 1768  
tekst [4B.] J.A. Bergman, houdende mededeeling dat hij alleen afstand zou kunnen doen van de door hem aangekochte twee loodsen in het Stek 23 ... etc.
tekening 1:100 [5C.] Binnenwalevest (met Blauwpoort, schuitenvoerdershuis):
A. Commissarissen en bergplaats
B. verblijfplaats van het personeel
C. beschikbaar
onder A. bergplaats voor 8 schouwen
onder B. werkplaats en bergplaats voor 1 schouw
Wanneer een wachtkamer voor het publiek wordt verlangd:
A. wachtkamer voor publiek en Commissarissen en bergplaats
B. verblijfplaats van het personeel
C. beschikbaar
tekst [5E.] Aan de opdracht van Uw college, om de schetsteekening van eene inrichting der kantoorgebouwen van de firma Roosendaal ten behoeve van den Veerdienst Dordrecht-Zwijndrecht mij door den Directeur van Gemeentewerken ter inzage gezonden, te beoordeelen met het oog op de behoefte van den dienst, zal ik trachten te voldoen, hoewel het voor mij, als zijnde geen bouwkundige, zeer moeilijk is te oordeelen over een plan dat buiten mij om geheel pas klaar is gemaakt voor den dienst, zonder eenige toelichting van inrichting, koopprijs, verbouwings-en reparatiekosten, ja zelfs waarvan de twee voornaamste localiteiten zooals werk- en bergplaats alleen eene dwarsdoorsnede werd ... etc (get. havenmeester)
tekeningen [8C.] Plattegrond van perceel Stationsweg 1:50
[8D.] begane grond, eerste verdieping, kelderverdieping, dwarsdoorsnede 1:100
[8E.] mevr. van Oldenborg-van Meekeren aan de gemeente Dordrecht onder den last van vruchtgebruik vermaakt den eigendom van de villa Williams Place gelegen opm de hoek van den Stationsweg en Alb. Cuypsingel [voorwaarde inrichten tot stedelijk archief (onder de naam van Williamshuis)]
briefhoofd W. van Seventer, Voorstraat 295, tel. 394  
tekst Riedijkstraat 19 [9B.] J. Buytenhek, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Kolfstraat 14 [10B.] F. Mol, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst [13B.] H.J. Houtgraaf, houdende verzoek om vergunning tot het rooien van 10 stuks Canada boomen staande aan den Reeweg.
tekst [16A.] 2 Jan. namiddag 5 uur begin van een brand in het pand Kolfstraat 10.
tekst [18A.] Gratificatie Veerpersoneel.
C.A. Leeflang, veercommissaris Papendrechtsch Veer (berisping wegens slapen)
L. Koster, machinist Papendrechtsch Veer (berisping wegens slapen)
P. de Vos, stuurman Papendrechtsch Veer (berisping wegens slapen)
W. Geense, pontschipper Papendrechtsch Veer (berisping wegens onachtzaamheid)
F. Grootenboer, stuurman, Zwijndrechtsche Veer (berisping wegens onachtzaamheid)
tekst [18C.] Zwijndrechtsche Veer:
L. Koster, commissaris f 10
W. Roozen, commissaris f 10
J. Duister, stuurman f 5
M. Versloot, roerganger f 2
J. Winters, roerganger f 2
H. v.d. Wielen, dekknecht f 2
L. van Andel, dekknecht f 2
A. Spiering, 1e machinist f 5
J. Kelfkens, 2e machinist f 5
W v.d. Have, stokersjongen f 1
J. Koonings, stokersjongen f 1
Papendrechtsch Veer:
C.A. Leeflang, commissaris f 10
D. de Rijke, commissaris f 10
J. v. Gijzen, stuurman f 5
P. de Vos, stuurman f 5
F. Ligtmans, pontschipper f 2
M. van Hees, pontschipper f 2
A. Beuk, pontschipper f 2
N. Knijff, jongen f 1
F.D. Knijff, jongen f 1
L. Koster, 1e machinist f 3
R. Hoorn, 2e machinist f 2
W. Slijkhuis, reserve roerganger f 2
P. Groenenberg, reserve machinist f 3
G. Erkens, timmerman f 5
envelop 3 (vergadering 21-1-1903)
envelop 4 (vergadering 27-1-1903)
tekening 1:50 Pelserstraat 1 (kad. E 282); met A. smederij, B. smidse, C. schoorsteen, D. koelbak, E. blaasbalg, F. aambeeld, G. boormachine, H. werkbank, I. wals. Johannis de Waal, oprichten eener grofsmederij in het pand staande en gelegen Pelserstraat 1
tekeningen 1:100 Wijnstraat 51 (kad. F 742); tekeningen [2D, 2E, 2F] H. van Randwijk, vergunning Wijnstraat 51, ingericht tot smederij en machinefabriek in het maken en herstellen van rijwielen
tekening 1:100 Riedijk 40 (kad. G 1610); met op de tekening [4g.] Riedijk, Gedempte gracht Jacob Herman Meijers, uit te breiden varkensslachterij tot het slachten van rundvee
tekst [8e.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den 12-1-1903 binnen Dordrecht plaats gehad hebbende brand in 26 aan den Dubbeldamscheweg.
tekst Kolfstraat 18 [13b.] A. van der Rest, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
boekje [16b.] Enquete-kommissie naar Vaktoestanden te Dordrecht: Rapport omtrent het Broodbakkersbedrijf (1902).
briefhoofd [17A.] Huiden en vellen (cuirs en poil) J. van Straaten en Zoon, maison fondée 1848
envelop 5 (vergadering 2-2-1903)
tekeningen [1C.] geplaatste schutting, rooilijn, nieuw te bouwen perceelen 1:100
[1D.] Cornelis de Wittstraat 1:1250
tekening 1:200 Wiligenbosch 18 (kad. D. 3764); met tekening [1m.] Wiligenbosch en rivier (3-2-1903) Firma Petrus Looman en Zonen, vergunning tot het plaatsen van een stoomketel van 6 atm.
tekening 1:100 Grootekerksplein 2 (kad. F 1670); met tekening [2L.] Houttuinen/Grootekerksplein/Kerkstraatje M.L.C. Staring (firma Blussé en Comp.), vergunning tot het plaatsen van eene letterzet- en gietmachine met luchtpomp en tanks ten dienst der besteende boekdrukkerij
brief [3A.] Van Roosendaal en Comp.
Van den inhoud uwer geeerde missive N. 3493F heb ik nota genomen en verzoek beleefd aan den voor mij hinderlijken bestaanden toestand een einde te willen maken, veroorzaakt door dien de openbare weg als uitspanningsplaats voor paarden en rijtuigen gebruikt wordt en de toegang tot mijn eigendom aan de Blauwpoortszijde daardoor nooit toegankelijk is, maar bovendien gezegd eigendom gedepricieerd en beschadigd wordt. Verder zoudt UEd. mij verplichten met het afbreken en opruimen van het onoogelijke wachthuis der schuitvoerders thans tot weinig dienende en voor mij en beletst mijn eigendom tot aan den publieke weg door te trekken. De welstand zou eventueel daarmede zelf gebaat zijn.
tekst [3B.] (veerdienst Blauwpoort)  
envelop 6 (vergadering 9-2-1903)
tekst [7A.] Staat van het verschuldige voor gasverbruik enz der gemeente gebouwen o/h 4e kwartaal 1902
tekst Oranjepark [8B.] J.N. Reus, verzoek om aankoop van een gedeelte van het bouwterrein, gelegen in het Oranjepark achter het aan adressant toebehorende huis ('Ons Verlangen') naar de prijs van f 4 p/m2
grote tekening onderhoud polderkaden en slooten  
envelop 7 (vergadering 17-2-1903)
tekening 1:50 (blauwdruk) Buiten Kalkhaven 4; tekening [1P.] begane grond en verdieping fabriek. [1D.] Albert Wolff, vergunning tot oprichting eener fabriek tot vervaardiging van technische en eetgelatine, gedreven door een gasmotor van 1 pk
tekening Matena's pad (kad. C2764); tekening 1:200 en plattegrond/doorsnede/voorgevel/zeijgevel 1:100 [2A.] Gerrit Brand, wonende te Dubbeldam Reeweg A A5, op C2764 aan het Matena's pad wenscht op te richten een gebouw waarin houtzagerij en schaverij
tekst Oranjepark J. Kuipers te Almelo, ontslaan van zijne aanbieding voor het leveren van opstellen van een ijzeren hekwerk om het middenplantsoen in het Oranjepark
briefhoofd [6A.] Lithographisch Metaalwarenfabriek voorheen Ruttenberg en Van Zanten (onderwerp brief: boterfabriek Albers Creameries Limited)
tekst Marienbornstraat 20 [7B.] A. Vlasblom, vergunning tot bewoning der bovenwoning
brief [10A., 12-2-1903] Van Roosendaal en Comp.
Moet ik uit uwe missive n 336F opmaken dat UEd. ook wil handhaven ten behoeve van boerenkarren, wat U aan stadgenooten streng verbiedt en belet, n.l. het innemen van den openbaren weg enz ! Zoo ja, dan verzoek ik beleefd dat die inschikkelijkheid, voor mij geen beletsel wordt mijn eigendom aan de Walevest te naderen en die karren eene plaats aan te wijzen waar ze mij niet hinderen ... etc.
tekst [11.] (overname Rozenhof)  
tekst [14.] Oldenborgh-van Meekeren  
envelop 8 (vergadering 24-2-1903)
tekening 1:50 Boogjes 6 (kad. E 735), tekening [1g.] Adrianus Haezer, oprichten van eene smederij
tekst Matena's pad 20 [2B.] Gerrit Brand, bouwen houtzagerij-schaverij
tekst Vriesestraat 21 [3B.] J.J. ten Brake, houdende verozek om overname van de huur van het pand Vriesestraat 21.
tekst Reeweg 125 [4B.] J. Rijkhoek, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Kromme Elleboog 70 [5B.] M. Coenraads, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Voorstraat 138 [6B.] N. Roodenburg, vergunning tot het leggen van riool tot afvoer van faecalien, huis- en hemelwater t.b.v. Voorstraat 138
tekst [9A.] Politie Dordrecht. Maand Rapport van den 1 tot en met 31 december 1902.
Verzamelstaat der Petroleum welke bij de navolgende handelaars en winkeliers op den 24ste dec 1902 voorhanden is bevonden.
Sectie 2, o.a.:
21. F.J. COOMANS, Heerheymansuisstraat 27, 0 liter (winkel)
briefhoofd [11A.] Wed. A. Brand en Zoon, IJzer- en Staalhandel  
envelop 9 (vergadering 2-3-1903)
tekening :100 Vrieseplein 4 (kad. D 4257) H. Mooi en H. Schram de Jong, oprichten eene wasscherij, strijk- en drooginrichting door een stoommachine van 14 pk
tekening 1:1250 Het Stek/Schoolstraat/Steegoversloot [3B.] Aankoop erfpachtsrecht grond aan het Stek (eigenaar Steegoversloot 46 Roeland Larij en zuster)
tekst Voorstraat 238 (kad. H 661) [8A.] Willem Cornelis Klein, stoomworstfabrikant en winkelier, tot oprichten van een worstfabriek
tekst Varkenmarkt [11B.] A. Snijders te Rotterdam,. houdende verzoek om de straat voor het door hem in gebruik te nemen pand aan de Varkenmarkt alhier te verstraten en waarvoor een aanvraag werd ingediend.
tekst o.a. grond Turfsteiger [13C.] P. van Wijngaarden te Papendrecht, verzoek om vergunning tot het innemen van 1 m2 grond voor plaatsing van een gesloten handkar aan den Turfsteiger alhier en (24-2-1903) J.C. van Asperen verzoek om vergunning tot het innemen van 7 m2 grond i.p.cv. 5 m2 voor het plaatsen van vijf broodwagens.

Laatst gewijzigd: sept./okt. 2004.