Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1904-1905)


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1695 doos 1 (jaar 1904)
Inventarisnummer: 1695 doos 2 (jaar 1904)
Inventarisnummer: 1697 (jaar 1904)
Inventarisnummer: 1698 doos 1 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1698 doos 2 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1699 doos 1 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1699 doos 2 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1700 doos 1 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1700 doos 2 (jaar 1905)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1695 doos 1 (1904))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1695 doos 1 (jaar 1904)

envelop 1 (vergadering ..-2-1904)
tekening 1:100 [1P.] Nieuwkerksplein 10 (kad. G 1973) met
a open terrein, b pakhuis, c werkplaats, d draaibanken, e boorbank, f cirkelzaag, g afgeschoten ruimte voor den motor, h gasmotor.
[1C.] J.H. Bouman, plaatsen van een gasmotor van 8 pk ter uitbreiding van de houtdraaierij
tekening [2A2.] Vriesestraat 1 (kad. H 608)
[2D.] Vriesestraat/Voorstraat 1:1250
(buren: Schnabel (horloger), pakhuis Verboom en Decker, plaats P. Giltaij apotheker))
tekening [3B.] Plan voor het bouwen van een timmermanswerkplaats met bovenwoning aan de Bagijnestraat 23
(met voorgevel, doorsnede etc)
[3C.] P. de Jong, houdende verzoek om vergunning tot bebouwing van de geheele oppervlakte van het bouwterrein tusschen de Bagijnestraat en Raamstraat 23 en om hem ontheffing te verleenen van art 8 der bouwverordening
tekst Oranjepark [9B.] Ned. Bell Tel. Mij, voorstellende om de klokkenlijn naar de politiepost 1 in het Oranjepark te doen omleggen ter vermijding van mogelijk geachte storingen in de telephoonleiding naar die post.
briefhoofd [10A.] B. Eijshouts, Nederlandsche Fabriek van Uurwerken, Asten
tekst [11A.] Maandrapport Petroleum  
kranten (ged.) * Nieuwe Rotterdamsche Courant wo 23-12-1903 eerste blad A
* Nieuwe Rotterdamsche Courant za 16-1-1904 tweede blad (artikel Rijnsch-Westfaalsch Kolensyndicaat)
* briefhoofd: Julius de Gruyter, Ruhrort, Mannheim
tekening [17B.] plattegrond Schouwburg [17G.] aanbrengen van een brandmuur tusschen Schouwburg en timmerwinkel van Kraus.
kranten (ged.) * Algemeen Dagblad wo 27-1-1904 (artikel: Van Dag tot Dag, Schouwburgbranden)
envelop 2 (vergadering 17-2-1904)
tekst (kad. perceel 2142) [5B.] houdende verzoek om op het kad. perceel 2142 een pand te herbouwen dat met den voorgevel buiten de rooilijn reikt.
tekst Voorstraat 154 [6B.] G.J. Groeneveld, houdende verzoek om vergunning tot het in voorraad hebben van 10 kg calcium carbid
briefhoofd [13A.] A. Mak, Vischstraat 17
briefhoofd [18A.] Corns. Gips Corns.Zn., fabr. van houtbewerking
tekst bouwaanvragen, o.a.: 
82. P.A. van Rije en Zoon, voor J. Roodenburg herstellen riool, a/h Vlak hoek H. Nieuwstraat 7
envelop 3 (vergadering 23-2-1904)
boekje [2B.] Nederlandsch Aaannemersbond ontwerp administratieve bepalingen
tekening 1:100 [3C.] 's-Gravendeelschedijk met
a ingang, b erf, c fabriek, d stookplaats, e loods, f papierketel, g smeltketel, h rookkanaal, i schoorsteen, k pakhuis, l stal.
[3K.] W.M. Roodenburg, uitbreiding en wijziging zijner asphaltdakpapierfabriek door het bij plaatsen van een smeltketel en het wijzigen van den bestaanden
tekening 1:100 [4A.] Korte Nieuwstraat/Vest;  Schetsontwerp soephuis in het voorm. Gesticht voor Krankzinnigen (met o.a. kindervoedplaats, soepkokerij, schrobhok, commissiekamer)
tekening 1:200 [7C.] Papendrecht (kad. A 1822) [7E.] gemeentebestuur Papendrecht houdende bericht omtrent indiening van een verzoek met bijlagen omvergunning tot plaatsing eener petroleummotor van 8 pk ten dienste van smederij ter vervanging bestaande stoommachine A 1822
briefhoofd [11A.] Dordrechtsche Winkeliers Vereeniging (Kon. Besl.  22-8-1903)
envelop 4 (vergadering 2-3-1904)
briefhoofd [4D.] G.J. Verheul, Bergen-op-Zoom, houthandel
tekst [4H] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den van 13 op 14 Febr. 1904 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand in Nieuwstraat 16 
(Een van steen gebouwd en met pannen gedekt pand, waarin logement en bierhuis werd gehouden tevens diende tot woning, staanden aan Nieuwstraat 16 etc...)
tekst nieuw geabonneerden Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij
(briefhoofd: M.H. van der Voort, voorheen T. Nieveler, specialiteiten in mantels)
tekst [13D.] afschrift volgorde volgens welk het personeel van de brandweer wordt opgeroepen.
tekeningen [17D.] schets Riedijkshaven/Vest
[17G.] verbetering toestand Noordersluisbrug (briefhoofd: Huiskens en Van Dijk)
envelop 5 (vergadering 9-3-1904)
tekst Nieuwstraat 16 [1B.] rapport brand
tekst [5B.] nieuw Post- en Telegraafkantoor  
tekst [7A.] soepkokerij  
tekst [8B.] Ver. voor Rumfordsche soepkokerij  
tekening 1:1000 Situatie van het perceel Dubbeldamscheweg 44 (met Toulonschelaan)  
envelop 6 (vergadering 16-3-1904)
tekening 1:100 [1L.] Lijnbaan (kad. C 4010) [1K.] K.L. Kalis Wzn., oprichten van eene smederij gedreven door eene stoommachine van 2 pk
tekening 1:50 [2G.] Bleijenhoek 4-6 (kad. G 2142) [2F.] M. Bos, oprichten van een bewaarplaats van drie vaten petroleum
tekening 1:100 [3G.] Voorstraat 376 (kad. E 672) [3F.] C. van Twist Wzn., oprichten eener slachterij
tekening [5B.] Papendrecht, Het Eiland, de Merwede, Riedijkshaven, Merwede of Groenendijk, Krommedijk, spoorweg (onder- en bovengrondsche geleiding)
tekst Voorstraat 117 [11B.] M. van der Wal, houdende verzoek om vergunning tot het plaatsen van zijn broodkar op de kleine steentjes
tekst Lage Bakstraat [21B.] Mr. J. Salomonson, gemachtigd van N.V. Victoria biscuiterie te Koekelberg bij Brussel, houdenden verzoek om de vroeger aan den Heer Breedveld verleende vergunningen tot het hebben van rails op gemeentegrond en het gebruiken of hebben van palen in de haven op haar over te dragen.
envelop 7 (vergadering 22-3-1904)
tekst [2A.] memorandum, N.V. Lithografische Metaalwarenfabriek
tekening 1:500 [2B.] Situatie van een gedeelte der Lijnbaan
(Noorderstraat/Noordendijk)
 
briefhoofd [2A.] Gebr. van Loon, timmerlieden, Lindegracht
briefhoofd [9A.] P. Bak Pzn., Voorstraat 278 (doorgestreept 400), Orgel-en Pianohandel
tekst [14A.] soepkokerij  
envelop 8 (vergadering 30-3-1904)
tekening 1:100 [1M.] Houttuinen 9/11 (kad. F 1338-1339) [1L.] D.J. Breedveld, oprichten van een steenhouwerij en zagerij gedreven door een gasmotor van 16 pk
tekening 1:1250 Plattegrond der aanduiding der plaats van het huis waaraan de pui veranderd wordt huis Ferdinand Bolsingel 137, kad. D 3247 
(met Singel, Bleekersdijk, Dubbeldamscheweg)
 
envelop 9 (vergadering 5-4-1904)
tekst nieuw geabonneerden Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij, o.a.
tel. 148 Biscuitfabriek Victoria, Lage Bakstraat 9
envelop 10 (vergadering 13-4-1904)
tekening 1:200 [1L.] Lage Bakstraat 7 (kad. D 41113) met: [2K.] Emile Bossaert, dir. N.V. Victoria te Koekelberg, oprichten van een biscuitfabriek gedreven door een stoommachine van 50 pk
a fabriek
b ketelhuis
c stoomketel van 7 atm
d machinekamer
e stoommachine
f schoorsteen
g wafeloven
h draaibare oven
i droogstoof
k mengtafel
l inpaktafels
m plaktafel
n verzendtafel
o droogstoof
p deegponsmachine
q spuitmachines
r speculaasmachine
s cylinder
t kneedmachine
u kneedmachine
v eierklutser
w cakemachine
x eierklutser
y amandelsnijmolens
z pelmolen

a1 kettingoven
b1 trappen
c1 kantoor
d1 privaat voor vrouwen
e1 privaat voor mannen
f1 open terrein
g1 woning
h1 waschlokaal
i1 wagenhuis
k1 stal
tekst Albert Cuypsingel 173 [6D.] brand zondagavond 3 April bovenwoning
briefhoofd [7A.] J. Hordijk (brand Albert Cuypsingel 173)
boekje 'Hoe voorkomt men brand ?' door J.W.H. Uytenbogaart 1904. [11A.] dr. J.D. Ottten, ingenieur, Amsterdam (briefhoofd)
tekeningen
(m.b.t. Schouwburgbranden)
[25B.] Plattegrond Kunstmin; begane grond, verdieping 1:200
[25C.] opmeting Musis Sacrum 1:100
[25D.] opmeting Zaal Van Dongen (Groenmarkt) 1:100
[25E.] opmeting Societeit De Vriendschap (Tolbrugstraatje) 1:100
[25F.] opmeting De Toekomst (Steegoversloot) 1:100
[26G.] opmeting Werkmansgebouw 1:100

laatst gewijzigd: okt/nov. 2004.