Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1706 doos 1 (1907))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)

envelop 1 (vergadering 2-1-1907)
tekening 1:50 [1G.] Voorstraat 297 (kad. H 1865) met:
kantoor, kast, winkel
[1F.] C.W. van Seventer, plaatsen van een gasmotor van 2 1/2 pk tot het in beweging brengen van eene dynamomachine voor reclame en het opwekken van electricitiet
tekst gedempte gracht tusschen de Steenstraat en den Dwarsgang [2A.] ... een onderhandsche verhuur van een stuk grond zijnde een gedeelte van de gedempte gracht tusschen de Steenstraat en den Dwarsgang, grenzende achterzijde huis Nieuwstraat 21 (kad. H2137). [C.A. Tenenti thans C.J.J. Tenenti]
tekst Handelskade [5A.] F. Leviticus, 150 m2 grond voor bergplaats beenderen en oud ijzer
tekening 1:1250 [8E.] Kolfstraat 87 (kad. H 2963) [8F.] onbewoonverklaring
tekst Spuiweg [10C.] voetpad langs Spuiweg
tekst Noordendijk 41 [13B.] J. Mouthaan, de termijn,op welk zijn korenmolen aan den Noordendijk 41 uitgebreid moet zijn, te willen verlengen met drie maanden ...
envelop 2 (vergadering 9-1-1907)
tekening 1:500 [2B.] peilingen 17 en 18 dec. 1906, Binnen Kalkhaven  
tekst het Stek nabij de Doelstraat [6A.] rooilijn van een gedeelte van het Stek nabij de Doelstraat
tekst Bagijnestraat 18rood [7A.] binnenbrandje (wed. A. Duisters van Asten)
brief   [11A.] firma Van Asperen, Suikerstraat 2
envelop 3 (vergadering 16-1-1907)
tekening 1:50 (blauwdruk) [1N.] Spuiweg 36 (kad. D4201) met:
a. portaal, b. kantoor, c. portaal der bovenwoning, d. trap, e. werkplaats, f. stansmachine, g. vouwdoozenmachine, h. kleine snijmachine, i. groote snijmachine, k. verguld pers, l. linieermachine, m. vouwmachine, n. gasmotor van drie pk, o. werkplaats, p. tafel, q. kast, r. werktafels, s. open plaats, t. privaat
[1L.] J. van Lelieveld, plaatsing van een gasmotor van 3 pk in zijne boekbinderij, voor het in werking brengen van eene linieer en vouwmachine
tekst Noordendijk 49A [2A.] A. van de Wetering, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Twintighuizen 2 [4A.] J. Willemstijn, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Torenstraat 11 [5A.] M. Vos, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst [17A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden, o.a.:
tel. 100 J. Pieterman, Nieuwe Haven 67
tel. 762 D. Vetten, Kuipershaven 32
Verplaatst: 
tel. 272 J. Muller, Binnewalevest 5
Afgetreden:
 tel. 689 C. de Massier, Vlak 7
tekening  [20B.] overzichtkaarst van de Staart  
tekening 1:200 [21C.] Nieuwe Haven, Houttuinen, Maartensgat [21E.] N.V. Rotterdamsche Steenhouwerij, innemen 216 m2 openbare gemeentegrond aan de Engelburgerkade bij de Engelburgerbrug
tekst Augustijnenkamp 13 [22B.] H.G. van der Weg, niet langer gebruik van grond voor Augustijnenkamp 13
tekst Torenstraat 6 [26A.] M. Vos, uitstallen van goederen op de stoep
envelop 4 (vergadering 22-1-1907)
tekst Hoge Nieuwstraat 73 [2A.] W.A. van den Berg, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst   [3A.] Jaques Joseph van Straaten, geb. Dordrecht 2-11-1858 (bekeuring 10-10-1906)
brief pand Blauwpoort [6A.] Dordrecht 21 Jan. 1907, Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht, Edelachtbare Heeren, Daar met ultimo Maart de huur van het pand BLAUWPOORT vervalt, en dit pand door de gemeente Dordrecht aangekocht is, verzoek ondergeteekende UEdelachtbare beleefd of hij tegen die datum het huis moet ontruimen, of dat hij nog langer kan blijven. etc.  F. van Duijnen
[F 50 per kwartaal]
tekst Kolfstraat 29 [8B.] L. van Rhijn, verzoek om vergunning hit het stallen van een paard in de voormalige staal en slachtplaats van Wed. A. de Jong
tekening 1:1250 [9B.] Wijnstraat (kad. F. 843 en 844) W.H. van Bilderbeek / bouwvallige muur)
envelop 5 (vergadering 1-2-1907)
tekening 1:50 (blauwdruk) [1M.] 's-Gravendeelschedijk 7 (kad. K1366) [1L.] L. Meeus, dir. N.V. Dordrechtsche Suikerfabriek, uitbreiding van de beetwortelsuikerfabriek door het plaatsen van een gasmotor van 7 pk voor het in beweging brengen van eenige werktuigen in de smederij der fabriek
tekening 1:625 [7B.] Lijnbaan, Biesboschstraat, Noordendijk [7C.] Gebrs. van Loon, verzoek om aankoop van de op de bijgevoegd situatie aangegeven bouwgrond gelegen in de Lijnbaan
tekst hoek van het Groothooft en den mond van de Wolwevershaven [10A.] Reederij Arie Smit, om aan een vloeipaal op den hoek van het Groothooft en den mond van de Wolwevershaven een ijzeren beugel met haak te mogen aanbrengen
tekst [11A.] maandrapport petroleum
tekst Zuidendijk 115 [15A.] Wed. A. Brand, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst   [17A.] P. Smitshoek, P.W. Kortenraay, W. Vogel, als werklieden in vasten dienst
tekst Doelstraat 7 [19B.] Americain Petroleum Company (Rotterdam), vergunning tot het inrichten van het pakhuis gelegen Doelstraat 7 tot paardenstal en tevens daarbij gelegen mestput weer als zoodanig te gebruiken
tekst Varkenmarkt 5 [20B.] H. de Jong, vergunning tot opslaan van ijzeren balken
tekst Wijnstraat 78 [24A.] W.H. van Bilderbeek (zijmuur)
twee tekeningen Markettenweg
* 1:100 gem. slachtplaats
* 1:400 openbaar slachthuis (stallen, slachthallen, ketelhuis etc)
[25L.] ontwerp bergplaats
envelop 6 (vergadering 7-2-1907)
tekst Hof 11 [1A.] J. van Heumen, bewonen tot Augustus e.k.
tekst gedempte gracht achter de Stekstraat [2B.] H.A. Reus, bruikleen sleutel van de deur toegang gevende tot de gedempte gracht achter de Stekstraat
tekst Geldeloozepad 22 [3A.] Chr. van der Veer, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Glazenstraat 37 [4A.] A. Mijnders, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Varkenmarkt 19 [5A.] Wed. R. Mulder, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst Varkenmarkt 18f, 18f, 18g, 18h (kad. F610-612 + 1222) [9A.] herstelling panden of na 15 sept. 1906 ruimen
envelop 7 (vergadering 12-2-1907)
tekst bouwterrein Lijnbaan [1A.] Gebr. van Loon, timmerlieden en aannemers, Lindegracht 18-20 (bouwterrein Lijnbaan)
tekst   [3A.] Arie de Borst en Leendert Stam, riethandelaar te Papendrecht / Arie Bras, koopman en Adrianus in 't Veld, beiden te Dubbeldam (getuigen voor Jan in 't Veld, wonende Neder-Hardinxveld, sinds 1869 in vaste dienst)
tekst villa OLMHOF (kad. B628) [4B.] S.A. Verbroek, uit te breiden aan de zijde (50 m van de RK begraafplaats)
tekst Tolbrugstraat L.Z. 23 [6A.] C.W. Vergeer, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Bagijnhof 36 [7A.] brand (31-1-1907) broodbakkerij J.C. Paijmans
tekst [10A.] Ned. Bell Tel Mij, nieuwe geabonneerden
tekst Nieuwbrug [11A.] Ned. Bell Tel Mij, verplaatsen paal bij de Nieuwbrug a costi en bijplaatsen tweede paal
envelop 8 (vergadering 19-2-1907)
brief [Groenmarkt 50-52 [1A.] Wilh. A.A. Günther, balkon verbreeden
tekening Dubbeldam
[3B.] spoorweg, weg naar het stoomgemaal, Noordendijk
[3A.] Cornelia van der MERWE, afstand gem. Dubbeldam J339
tekst Marc. Schampersstraat 11 [7A.] A. Korporaal, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Wilhelminastraat 33 [8A.] Joh. Grens, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Boogjes 38 [12B.] Gebr. Leviticus, vergunning tot het stallen van een paard in het pand
tekst Torenstraat 6 [13B.] M. Vos, vergunning uitstallen van koopwaren
tekst Komatiestraat 34 [14B.] J. Mulder, vergunning  tot het houden van varkens in een schuur achter Komatiestraat 34
tekst   [16.] D. Vetten
tekst terrein Oranjepark [19A.] D.M.I. (iepenboomen)
envelop 9 (vergadering 27-2-1907)
tekeningen 1:100
(blauwdrukken)
Korte Parallelweg (kad. D 4439)
[2N.] plattegrond (fabriek grootte van 40.47 x 26.36 m]
[2O.] ijzeren gebouw van stoomkuiperij kistenfabriek v/d firma A. v. Lieshout en Zn (aanzicht en wand) 
[2L.] der Firma A. van Lieshout en Zoon, oprichting van eene kuiperij, kistenmakerij en houtzagertij, gedreven door een stoommachine van 43 E.P.K. en het daartoe plaatsen van diverse zaag- en schaafmachines
tekening 1:25 Alg. Begraafplaats
[3B.] Plan voor de grafkelder der familie D. SCHOUTEN
[3A.] Leendert Schouten Jr., alg. Begraafplaats veld B rij M no. 28 t/m 31, de graven 29-30-31 tot een watervrije grafkelder inrichten en hekwerk met kettingen
tekening 1:2500 [4D.] Biesbosch (Lijnbaan, Staart, rivier  Merwede)  
brief Blauwpoortsplein 5 [5A.] 16-2-1907 .. huurtijd van pand Blauwpoortsplein 5 ultimo April vervalt waarmede ik accoord ga (wederinhuring F 50 per kwartaal) (P. van Duijnen)
tekst Vriesestraat 96 [7B.] W. Sleeuwits, vergunning tot het stallen van een paard (hit) in een vrij pakhuis achter Vriesestraat 96
brief   [13A.] Jan. in 't Veld te Neder-Hardinxveld (pensioen)
envelop 10 (vergadering 5-3-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) [1N.] Voorstraat 404 (kad. E170) met:
renvooi a. openplaats, b. privaat, v. koekbakkerij, d. oven, e. glasdeur met bovenlicht, f. buitendeur met bovenlicht, g. ramen, h. keuken woonhuis
[1E.] J.C. Schotel, oprichting van eene koekbakkerij en het daartoe plaatsen van een oven
tekening 1:1250 [3B.] Groenmarkt, Tolbrug, Vischbrug (trottoir; afstaan grond)
tekening 1:200 en 1:2500 (huidige Wantijpark) [5A.] nieuwe schietbaan
tekst   [6A.] Engelburgerbrug
tekst Wijnstraat / Nieuwbrug [9A.] bouwvalligeheid muur (W.H. Bilderbeek)
tekst Heerheymansuisstraat 64 [10A.] 20 febr. 1907 brand (H. Soeteman)
tekening 1:1250 [15B.] Burg. de Raadtsingel, Lips, Spuiweg  
brief Voorstraat 315 [17A.] J.J.L de Vries, verfwerk en spiritislamp
envelop 11 (vergadering 13-3-1907)
tekening 1:100 (grote blauwdruk) [1N.] 's-Gravendeelschedijk 7 (kad. K1366) [1E.] L. MEEUS, Dir. N.V. Dordrechtsche Suikerfabriek, uitbreiding en wijziging van de beetwortelfabriek
tekst Heerheymansuisstraat 42 [2A.] H. de Vries, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Tolbrugstraat L.Z. 18 [3A.] J. Willemstijn, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Nieuwe Haven 65 [4A.] J. Pieterman, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Kromhout 84 [5A.] Adrianus de Bruyn, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst 's-Gravendeelschedijk 22 [6A.] N.F. Benschop, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Corn. de Wittstraat 44 [10A.] P.J. van Schaardenburg, vergunning tot het verf afbranden van een voorgevel
tekst [13A.] maandrapport petroleum
tekst Grotekerksbuurt 8 [17A.] D. Mookhoek, fabrikant van brandkastn en kluisdeuren (firma G. Schuld en Zonen, opgericht 1790), plaatsen handwagen
tekst [21] Ned. Bell Tel Mij, nieuwe geabonneerden, o.a.
tel. 16 Roest en Van der Wijk, Kuipershaven 44
Afgetreden:
tel. 665 J. van der Wees, Hoogenieuwstraat 2
tekst Vriesestraat 36rood [25A.] G.W. Brugman, handelaar in petroleum, plaatsen van een aftaptoestel met automatisch meetapparaat
tekst Papgang (zijde Lindegracht [=huidige Museumstraat]) [27A.] Jacobus van Leliveld, metselaar te Dordrecht, plaatsen deur voor de Papgang aan zijde Lindegracht
tekening 1:1250 [29B.] Vrieseweg / Singel, villa MINORE, Berkenpad  
tekening [30B.] 's-Gravendeelschedijk [30C.] voormalig aschloods 
brief   L.A. de Bot, schip 'Cornelia' (levering steenslag; ten lang bij Wieldrecht gelegen)
tekst   [33C.] leverantie Verboom en De Meer (ook genoemd: S. Stolp, L. de Hoog en Zn, Th. v.d. Steenstraten)
envelop 12 (vergadering 20-3-1907)
tekst Voorstraat 198 [5A.] afbranden verfwerk (schilder H.C. V...g(?) )
tekst Johan de Wittstraat [6B.] H. Hombroek, recht van overpad
tekst Papgang  [13A]
tekst Riedijk 47 [14C.] Oud-Dordrecht, ontvangt gevelsteen
tekening [15C.] Nieuwe Stadspolders (bergplaats)
tekst Steegoversloot (kad. H2891) [21H.] P. Seijffert te Zwijndrecht, rooiing
tekst [25I.] Staat der werklieden in dienst gemeente Dordrecht, o.a.:
C. Dubbeldam, N. Brillemans, etc.

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.