Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (leerlingen 1850-1853)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)


Prijsteekenen van bekroningen geven den Cursus 1851-1852

Bouwkunde
1e Klasse
Prijs A.C. Ouburg, 1 No Handboek v. Tim.werken(?)
Getuigschrift J. Leemans

2e Klasse
F. Broeksmit, 2 No. Handboek voor Timmerlieden
Getuigschrift A. Nodelik

3e Klasse
Prijs A. Ridderhof, 3 No. Handboek voor Timmerlieden
Getuigschrift A. de Kreuk

4e Klasse
Prijs W.P. Hofman, 4 No. Handboek voor Timmerlieden
Getuigschrift A.J. Koning

Compositie 5e klasse J. Degens, Getuigschrift

Perspectief (en buitengewoone klasse Handteekenkunde)
A. Boers, loffelijke vemelding getuigschrift, premie voor beide van f 40
H. Bekkers, getuigschrift

Constructie voor het immeren eener Modelkap
J. Degens, getuigschrift en premie van f 20,00

Handteekenkunde
1e Klasse 1e onderdeel
Prijs W.A. Kemp, 1 No. Handboek voor Timmerlieden f 1.50
Getuigschrift W. Stal

1e Klasse 2e onderdeel
Prijs Hendrik van Welsenes, 2 No Handboek voor Timmerlieden f 3
Getuigschrift Huibert van Welsenes

2e Klasse 1e onderdeel
Prijs P. van der Tak, 3 No. Handboek voor Timmerlieden f 4,50
Getuigschrift A. de Kreuk.

2e Klasse 2e onderdeel
Prijs M.F. Hoogerheide, 4 No .... f 6
Getuigschrift W.P. Hofman.

Afdeeling Meetkunde
1e Klasse
Prijs P. van Altena, 1 No. Handboek voor Timmerlieden [afl 6]
Getuigschrift G.H. Goosens

2e Klasse
Prijs A. de Kreuk, 2 No. Handboek voor Timmerlieden f 3 [afl 7 en 8]
Getuigschrift J. Nijsen

3e Klasse
Prijs F. Broeksmnit, 3 No Handboek voor Timmerlieden f 3 [afl 3,4 en 5]
Getuigschrift W.P. Hofman

4e Klasse
Prijs M.F. Hogerzeil, 4 No Handboek voor Timmerlieden f 6 [afl 5, 6, 7 en 8]
Getuigschrift A. Boers

Lijst der Leerlingen welke in den Cursus van 1851 en 1852 in de onderstaande klase in de Afdeeling Bouwkunde naar de prijzen zullen dingen

1e Klasse - Beginselen Ionische kapiteel
A.C. Ouburg
J. Vermaas
G.H. Goosens
P. van Altena
W.L. Heugens

2e Klasse - bouwkundige studie
F. van Tetterode
Hendk van Welzenes
P. van der Tak
W.F. Kemp
A. Nodelik
W. Stal
H. van der Kevie
F. Broeksmit

3e Klasse - gevel van het weeshuis
J. Nijsen
C.J. Louwman
Huibert van Welsenes
Arie de kreuk
M. Hogerzeil

4e Klasse - gevel van het Boterhuis
W.P. Hofman
J. van Efferen
A.J. Koning
H. Kooiman
A. Ridderhof

Perspectief
A. Boers
H. Bekkers

Vrij ontwerp - een winkelhuis
J. Degens

Naamlijst der leerlingen welke zullen mededingen naar de prijzen op de Stads-Bouwkundige Teekenschool Cursus 1851-1852

Afdeling Handteekenen
Eerste Klasse 1e onderdeel
1. P. van Altena
2. H. van der kevie
3. F.J. Tetterode
4. G.H. Goosens
5. A. Nodelik
6. W. Stal
7. W.A. Kemp

Eerste Klasse 2e onderdeel
8. G. Termeris
9. W.L. Heugens
10. Ht van Welzenis
11. H. van Welzenis
12. A.C. Ouburg
13. C.J. Louwman
14. J. Vermaas

Tweede Klasse 1e onderdeel
15. J. Nijsen
16. G. van Efferen
17. A.J. Koning
18. P. van der Tak
19. H. Kooiman
20. A. Ridderhof
21. A. de Kreuk

Tweede Klasse 2e onderdeel
22. W.P. Hofman
23. H. Bekkers
24. M.F. Hoogerzeil

Buitengewone Teekeningen
25. A. Boers
26. J. Degens

Naamlijst der Leerlingen welke de Stads Bouwkundige Teekenschool Afdeeling Handteeken gedurende den Cursus van 1850-1851 bijwonen

Tweede Klasse Eerste onderdeel
1. J. Degens
2. J. den Hartog
3. A. v.d. Boom
4. H. Hofman
5. A.C. Zoethout

Tweede Klasse Tweede onderdeel
6. P. Corte
7. H. Bekkers
8. W.P. Hofman
9. P.J. Huigen

Eerste Klasse Eerste onderdeel
10. H. Kooiman
11. A.J. Koning
12. J. Nijsen
13. A. Ridderhof
14. N. van Nassau
15. G. van Efferen
16. A. de Kreuk
17. G. Termeris
18. P. Vernes

Eerste Klasse Tweede onderdeel
19. C.J. Louwman
20. H. v.d. Kevie
21. W.L. Heugens
22. J. de Ruiter
23. F. Tetteroode

Voorbereidende Klasse
24. J. VerMaas
25. W. v.d. Heuvel
26. J.G. van Peeren
27. J. van Herwaarden
28. Hendrik van Welzenes
29. Huibert van Welzenes
30. P. van Altena
31. A.C. Ouborg
32. G.H. Goossens
33. M.V. Hoogerzijl
34. P. van der Tak

Namen der Leerlingen welke zich voor het onderwijs op de Stads Bouwkundige Teekenschool voor den Cursus van 1852 en 1853 hebben aangegeven

Oude leerlingen
1. Willem Pieter Hofman
2. Gerrit van Efferen
3. Adrianus Johannes Koning
4. Abraham Ridderhof
5. Johannes Nijsen
6. Cornelis Johannes Louwman
7. Hendrik Kooijman
8. Hendrik van der Kevie
9. Arie de Kreuk
10. Willem Leonardus Heugens
11. Floris Johannes van Tetterode
12. Huibert van Welsenes
13. Hendrik van Welsenes
14. Arnoldus Bothof
15. Pieter van den Tak
16. Gerardus Hubertus Goossens
17. Pieter van Altena
18. Machiel Fredrik Hogerzeil
19. Wouter Stal
20. Frederik Broeksmit
21. Adrianus Cornelis Ouburg
22. Bernardus Schotel
23. Willem Hoebee
24. Dirk Arie Gofijn
25. Gerrit Krafft
26. Adriaan van Altena
27. Jan Willem Schuld
28. Marinus van der Wal
29. Jan van der Kevie
30. Johannes Kuijpers
31. Jasper Wapperom
32. Anthonie Pieter Schotel
33. Jacob van de Weg

In de voorbereidende klasse:
1. Cornelis van den Bergh
2. Gijsbert van Wijk
3. Dirk Uittenbogaard
4. Martinus Johannes van den Hoff
5. Dirk Johannes van Rije
6. Cornelis de Bruin
7. Gerrit Willem de Boo
8. Machiel Stoel

NB No 2 en 3 zijn tot heden niet opgekomen.
(Dordt den 5 November 1852)

Naamlijst der Leerlingen welke zich op de Stads Bouwkundige Teekenschool voor den Cursus van 1850-1851 hebben aangegeven

Oude leerlingen.
A. Boers Az
J. Degens
P. Vernes
G. Termeris (-)
C.G. Louwman
F. Tetterode (-)
A. Verhoeven
W.P. Hofman
H. Hofman
A. de Kreuk (-)
A. van der Boom
G. van Efferen
P.J. Huigen (-)
A.C. Zoethout
P. Corti
N. van Nassau (-)
J. de Ruiter
A. Ridderhof (-)
J. Nijsen (-)
A.J. Koning
W.L. Heugens (-)
H. Kooijman
H. van der Kevie
H. Bekkers
G. de Borst
J. den Hartog

Nieuwe leerlingen
J. Vermaas
W. van den Heuvel
J.G. van Peeren
J. van Herwaarden
Hk van Welzenes (X)
Hr. van Welzenes (X)
P. van Altena
A.C. Ouburg
G.H. Goossens
M.V. Hogerzeil (X)

De met een X gemerkte zullen aangezien dezelve reeds eenigen vorderingen hebben gemaakt binnen een paar maanden dus voor het prijsteekenen overgaan in de Effectieve afdeeling.

Laatst gewijzigd:juli 2009.