Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Familie van der Leeuw (Stevensweert / Dordrecht / Utrecht)


I. Abraham van der Leeuw, ged. Stevensweert 8-11-1730, baljuw der heerlikheden Stevenswaard Ohe en Laak (1791), overl. Stevensweert 6-7-1810, tr. Stevensweert 22-4-1759 vrouwe Amelie Louise Koberling(h), overl. Stevensweert 19-4-1819.

Kinderen:
1. Johannes Cornelis van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 16-10-1760.
2. Cornelis van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 24-1-1761.
3. Frederich Willem van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 23-1-1763, volgt II.
4. Sigismund Vincent Lodewijk van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 19-10-1764.
5. Willem (Guillaume) van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 14-9-1766, overl. Linne 09-07-1808 (41 jr.), zoon van Abraham van der Leeuw en Amelie Louise Köberling.
6. Carolina Dorothea van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 16-9-1770, tr. Stevensweert 27-10-1791 Johannes de Band.
7. Anna Cornelia (Cornelie) van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 10-12-1772, tr. Stevensweert 07-11-1803 Jean Guillaume Schmasen, geb. Kaldenkirchen 30-11-1763, zoon van Frederic Albert Schmasen en Ida Bausch.
8. Dorothea Levia van der Leeuw, geb/ged. (NH) Stevensweert 25/29-1-1775.
9. Lovia Wilhelmina van der Leeuw, geb/ged. (NH) Stevensweert 16-11-1777.
10. Adelaide Sophia van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 17-9-1780, dr. van Abrahm van der Leeuw en Amelia Louwisa Köberling.
11. Amelia Livisa van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 4-4-1784, overl. Roermond 10-05-1856 (72 jr).
12. Lodewijk Gustav van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 3-1-1788.


II. Fredrik Willem van der Leeuw, ged. (NH) Stevensweert 23-1-1763, studeerde aan de universiteit van Groningen (studeert af in 1783), promotie tot doctor in de geneeskunde (1784/begin 1785), burger en inheemspoorter van Dordrecht 'gebooren tot Stevenswaardt in de Generaliteijt en heeft voor 't regt betaald f 20:0:0' (12-9-1785/burgerboeken), j.m. gebore te Stevenswaard woont op den Boom met schriftelik conzent van zijn ouders den wel Ed. gestrenge Heer A. van der Leeuw Bailluw der heerlikheeden Stevenswaard Ohe en Laak en vrouwe A.L. Koberlingh (1791), stads lector te Dordrecht (1788), eigenaar van en wonende in het huis A276 (in de Wijnstraat op de Groenmarkt schuins over de Visbrug [huidige Centrale Bibliotheek]),
van Frederik Willem van der Leeuw en Johannes den Bandt wonende te Dordrecht verzoekende Pasport voor drie maanden om met twee kinderen en een knegt genaamd Gerrit Kraanwinkel eene reize naar de Fransche Departementen te doen en van daar te retourneeren (zonder resumtie) (1 mei 1797; Decreeten der Nationale Vergadering, Representeerende het Volk),
begr. Dordrecht 20-6-1801 (38 jaar), otr./tr Dordrecht 1/17 april 1791
jonkvrouwe Hubertus Maria van Schellebeek, gebore te Dordrecht woont op de Groenmarkt geadsisteert met haar Ed. moeder vrouwe Joanna Maria Lentfrink wed. wijlen den Wel Ed: Gestrenge Heer Dr. Bartholomeus van Schellebeek in zijn wel Ed leven in den oudraad der Stad Dordrecht (1791), begr. Dordrecht 06-03-1797 (Vrouwe Huberta Maria van Schellebeek huisvrouwe van Dhr Willem Frederik van der Leeuw op de Groenmarkt / laat kinderen na 's avonds na negen uuren met de lijkkoets stil begraven, met ses flambouwen extra. (oud 30 jaar zinking ziekten)(C. Knijff)).

NB.
- [1783] Dissertatio chemico-physiologica, de bilis indole, eiusque in chylifocatione utilitaite
quam annuente deo ter optimo maximo, praeside viro celeberrimo
Wynoldo Munniks, m.d. med. Theor. Anst. Chir. Botanic, Phystol. et art. obstetr. ...
Auctor Frederik Willem van der Leeuw, Stevenswerda-Gelrus, med. Stud.
Ad. Diem X Decembris MDCCLXXXIII

- [1788] Eed van trouw 23-04-1788
stads lector
Fredrik Willem van der Leeuw, uit de stad; den 26 Apr. den eed gepresteerd

- [1789] Eed 1789
wijk 04 Taankaaij Steijger & Boom & Boomstraad
171 Jacobus Larivare 049
172 Cornelus Bosman 049
172 Frederik Willem van der Leeuw Eed gedaan 14 Feb. 049
173 Coenraad Knuijff 049
174 Maaijke van der Star 050 (1)
175 ... Waghter, Predik 050 (1)
176 Cornelus Vermeulen 050 (1)

- GOODWYN, EDM. (TRANSL. F.W. VAN DER LEEUW] & A. CRAWFORD.-
Het verband tusschen het leven en de ademhaling, of proefondervindelijk onderzoek nopens de uitwerkingen van het verdrinken en wurgen, alsmede van verscheiden soorten van schaadlijke luchten, op levende dieren: Benevens eene opgave van den aart der Ziekte die zij veroorzaken; derselver verschil van den Dood zelve; en de kragtige middelen tot herstelling... Bound before 2)
CRAWFORD, A., [transl. by Lorens Crell], Versuche und Beobachtungen über die Wärme der Thiere und die Entzündung der verbrennlichen Körper. Ein Versuch, alle diese Erscheinungen auf ein allgemeines Naturgesetz zurückzubringen... 2te Verm. Ausgabe aus dem Englischen übersetzt...
Dordrecht; Leipzig, By Pieter van Braam, Boekverkooper; J.G.Müllerschen Buchhandlung, 1790. - 1789. 2 vols. in 1. 8vo. W. 1 fold. plate in the Goodwyn and 4 engr. pls. (1 folding) in the Crawford.
[www.antiqbook.com]

- 175 testament
Aktenummer: 175
Eerste persoon: Leeuw, Fredrik Willem van der
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 1198

- 11.93 Trouwboek, nadere toegang op inventarisnummer 93 van archieftoegang 11
Frederik Willem van der Leeuw, 01-04-1791
Datering: 01-04-1791
Voornaam: Frederik Willem
Tussenvoegsel: van der
Achternaam: Leeuw
Toegangsnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer: 93
+
[11-93_0137.jpg]
Vrijdag 1-4-1791
De Wel Ed. Heer Fredrik Willem van der Leeuw, j.m. gebore te Stevenswaard, woont op den Boom met schriftelik conzent van zijn ouders den wel Ed. gestrenge Heer A. van der Leeuw, Bailluw der heerlikheeden Stevenswaard Ohe en Laak en vrouwe A.L. Koberlingh
met
Jonkvrouwe Hubertus Maria van Schellebeek, gebore te Dordrecht woont op de Groenmarkt geadsisteert met haar Ed. moeder vrouwe Joanna Maria Lentfrink wed. wijlen den Wel Ed: Gestrenge Heer Dr. Bartholomeus van Schellebeek in zijn wel Ed leven in den oudraad der Stad Dordrecht
(tr. 17 april 1791 Q.F. Ds Cornelis van der Leeuw, predikant te Brouwershaven)
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668596&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=fred*%20leeuw%20will*&miview=viewer2]

- 10.38 Weesboek, nadere toegang op inv.nr. 38 van archieftoegang 10
Frederik Willem van der Leeuw
Voornaam: Frederik Willem
Tussenvoegsel: van der
Achternaam: Leeuw
Folio: 117v
Toegangsnummer: 10 Weeskamer te Dordrecht
Inventarisnummer: 38
+
[GAD-010-0038-Weesboeken_00121.jpg]
testament Fredrik Willem van der Leeuw en Vrouwe Hubertha Maria van Schellebeek
J.H. Schultz van Haegen 29-9-1793
voogden langstlevende
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=10&minr=5537814&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=fred*%20leeuw%20will*&miview=viewer2]

- heerenboekjes
1794 Dr. Fredrik Willem van der Leeuw Lector Anatomes & Chirurgiae
1794 Dr. Fredrik Willem van der Leeuw Geneesmeesters in Dordrecht

- 113 akte van scheiding
Aktenummer: 113
Eerste persoon: Schellebeek, Anna Catharina van
Tweede persoon: Leeuw, Frederik Willem van der
Derde persoon: Schellebeek, Huiberta Maria van
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 1199
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=100&miadt=46&milang=nl&mizk_alle=fred*%20leeuw%20will*&miview=tbl]

- 86 procuratie
Aktenummer: 86
Eerste persoon: Leeuw, Frederik Willem van der
Tweede persoon: Schellebeek, Maria Huberta van
Derde persoon: Kolster, Arnoldus
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 1199

- 82 verkoopcondities
Aktenummer: 82
Eerste persoon: Leeuw, Frederik Willem van der
Tweede persoon: Schellebeek, Maria Huberta van
Derde persoon: Meeteren, Jan Hendrik van
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Inventarisnummer: 1199

- 372 obligatie
Aktenummer: 372
Eerste persoon: Leeuw, Fredrik Willem van der
Tweede persoon: Schellebeek, Huiberta Maria van
Derde persoon: Kuipers, Gerard
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Opmerkingen: echtpaar
Inventarisnummer: 1201

- Schaftgelden
1794 01 043 Dr. W:F: [Fredrik Willem] van der Leeuw

- 1797 transportakte tweden Cingel (1e quartier; nr. 043)
Fredrik Willem van der Leeuw --> Willem van Mourik, belent den thuin van Hendrik Giltaij aan de eene en den thuin van Arij Rijke aan de andere zijde

- Dordrecht: Mannen ca 1796/1797
A273 J. de Heer (vrijster) -
A274 H. van Riemsdijk 45
A275 wed. Dekker -
A276 W.F. van der Leeuw 34
A276 G. Kraamwinkel 37
A277 H. van der Klift 81
A277 R. van der Klift 31

- Quotisatie 1797/1798
A274 H. van Randwijk [tweede linie] waarschijnlijk declaratoir
A275 dewed. Ant. Dekkers [tweede linie] niet gefourneerd
A276 F.W. van der Leeuw [eerste linie] voor beide termijnen (quitantie overgegeven)
A277 H. van der Klift [eerste linie] 1 & 2e term. (quitantie overgegeven)

- Stemgerechtigden 1798/1799/1801
10-7-1798 Fredrik Willem van der Leeuw A276
18-12-1798 Frederik Willem van der Leeuw A276
9-4-1799 Frederik Willem van der Leeuw A276
25-6-1799 F.W. van der Leeuw A276
22-5-1801 Fredrik Willem van der Leeuw A276

- Stemgerechtigden 1798-1805
1801-1802 Fredrik Willem van der Leeuw A276

- 11.54 Begraafboek, nadere toegang op inventarisnummer 54 van archieftoegang 11
Fredrik Willem v.d. Leeuw, 20-06-1801
Datum: 20-06-1801
Tussenvoegsel: v.d.
Voornaam: Fredrik Willem
Achternaam: Leeuw
Toegangsnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer: 54
+
[11-54_0274.jpg]
20-6-1801 Dheer Frederik Willem van der Leeuw Medecina Doctor en Lector dezer Stad, op de Groenmarkt over de Vissebrug, laat kinderen na 's morgens om 1 uuren met de Lijk koets stil begraven
(get) C. Knuijff.
(kantlijn: oud ruim 38 jaar)
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7656476&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=1801%20leeuw&miview=viewer2]

- Soort akte transportakte
Straat Wijnstraat op de Groenmarkt, Varkemarkt
Datum akte 22-09-1801
Naam eigenaar Johannes den Bandt, wonende alhier, zo voor zig, en als Procuratie hebbende van Willem van der Leeuw, wonende te Stevensweert, volgens dezelve Procuratie daar van zijne gepasseert voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 4e dezer, beide in qualiteit als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dr. Frederik Willem van der Leeuw, binnen dese Stad overleden, denwelke verklaard in voege voors. te cederen
Naam koper Dr: Joachim Bodel
Woonplaats koper wonende binnen dese Stad
Soort eigendom
(1) Een Huis en Erve, met een Thuin daar agter staande ende gelegen in de Wijnstraat op de Groenmarkt, schuins over de Vischbrug, binnen dese Stad, een vrijen uitgang hebbende op de Varkemarkt met een Stal en Koetshuis, en eenige Kleine woningen daar boven agter gemelde Huijs mede uitloopende op de Varkemarkt, A 276
(2) Nog een Huis en Erve staande ende gelegen als voren A 275
(3) Nog Een Huis en Erve, staande ende gelegen als vorens A 277
(4) Nog een Huis en Erve, staande ende gelegen op de Varkemarkt binnen deze Stad
Belendingen (buren): van wederzijde de volgende Huisen (2) belent 't vorengemelde Huis aan de eene, en 't huis van H. van Riemsdijk aan de andere zijde (3) belent 't voors. Eerste Huis aan de eene, en 't huis van Obbe Faassen aan de andere zijde (4) belent 't voorn. Koetshuis en Stalling aan de eene, en de Stalling van Juffvr: de Heer aan de andere zijde Koopprijs: f 10.400
Opmerkingen: 1-8-1801 Schultz van Haegen, Kamer Judicieel 14-8-1801
Folionummer: 166vs
Bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnr. 1679 (www.dordtenazoeker.nl);
Link: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5562149&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=1679&miview=viewer2

- Commissie voor den Lector in de Ontleed- en Heelkunde.
Datum 26-06-1802
Naam Dr. Fredrik Willem van den Leeuw
Functie lector in de ontleed- en heelkunde
Tekst commissie/admissie
Alzo door het overlijden van Dr. Fredrik Willem van den Leeuw, is opengevallen de Post van Lector in de Ontleed en Heelkunde, binnen deze Stad. Heeft de Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede goedgevonden tot Lector in de Ontleed en Heelkunde binnen deze Stad, te beroepen en mitsdien als zodanig aan te Stellen, zo als aangesteld word bij dezen, den Burger F.J. Droeze, en dat op zodanig tractement als bij de Resolutie van de Municipaliteit van den 7 April 1802, is bepaald en zal denzelven verplicht zijn zich in alles te gedragen naar de Instructie voor den Lector in de ontleed en Heelkunde binnen deze Stad, op den 17 Maart 1802 gearresteerd, als mede naar zodanige nadere Instructien, of Resolutien als deswegens nog zouden mogen worden gearresteerd, blijven den voorn. Burger Droeze verplicht, alvorens in functie te treden te doen den gewonen Eed van Zuivering, als mede den Eed op de naarkominge van zijne bovengemelde Instructie. Actum Dordrecht den 26 Junij 1802. In kennisse van mij Secretaris (was get.) M.G. Rees.
folionummer 105vs/106
Bron stadsarchief Dordrecht, toegang 4, inventarisnr. 113 (www.dordtenazoeker.nl);

Kinderen:
1. Abraham van der Leeuw, ged. Dordrecht 31-1-1792, tr. Utrecht 4-8-1813 Urselina Martha Feith, ged. Utrecht 07-09-1788, dochter van Frederik Gijsbert Feith en Anna Aletta van Westrenen.
2. Bartholomeus van der Leeuw, ged. Dordrecht 1-8-1793, begr. Dordrecht (het minderjarige kind van de heer Frederik Willem van der Leeuw Medicine Doctor, de ouders leven, 't kind is genaamt Bartholomeus, oud ruim ses weeken stil begraven;).
3. Amelia Louisa van der Leeuw, ged. Dordrecht 15-10-1796, overl. Apeldoorn 07-07-1879 (82 jr), tr. Utrecht 11-06-1817 Grerard Greeve, overl. Winterswijk 28-03-1856, zoon van Grerard Greeve en Johanna Rebekka IJzendoorn.

Laatst gewijzigd: augustus 2019.