Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: veiling kunstenaar Roland Larij (1855-1932) 19-20 september 1933


(door E. van Dooremalen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 396 (veilinghuis Fa. A. Mak)
Inventarisnummer: 255 (veilingen 1933-1935)383-479: werken van tijdgenooten


Werken van ROELAND LARY - Werken van tijdgenooten

VEILINGNUMMER Titel Informatie KOPER
383 A. BAERTSOEN. Amsterdamsche gracht. Gesigneerd. O. Ets H. 35 B. 23. Veenendaal f 11
384 ALB. VAN BEEST. Zeilend schip. Gesigneerd. O. Crayonteekening H. 38 B. 51.
385 C.F. BENDORP? Trappenhuis. Gesigneerd C.F.B. Ft. Paneel H. 31 B. 15. (384+385) Hoeks f 14
386 ARIE BOERS. Houtzaagmolen. Gesigneerd. Mailboard H. 27 B. 17. Gerretsen toul., f 15,-
387 A. BOERS. Balkengat. Paneel H. 15 B. 23. Herwijnen f 8,-
388 TH. DE BOCK. Vijver. Doek H. 20 B. 29. N. Schotel f 24,- (10 H.K.)
389 E. BOONEN. Ondergaande zon. Gesigneerd. O. Aquarel H. 37 B. 50. R. Stempels f 3,50
390 E. BOONEN. Dorpsweg. Gesigneerd. O. Crayonteekening H. 13 B. 23. Groenevelt f 3,-
391 E. BOONEN. Dordrecht. Gesigneerd. Penteekening H. 6 B. 6. Herwijnen f 2,50
392 PIET BOS. Chineesch beeldje. Gesigneerd. O. Aquarel H. 35 B. 25. Geffen f 2,50
393 PIET BOS. Schuurtjes. Gesigneerd. Doek op carton H. 42 B. 29. Spruit f 5,-
394 PIET BOS. Scheveningsche meisjes. Gesigneerd. Crayonteekening H. 17 B. 24. Schafthuize f 3,50
395 FRANK BRAMLEY "Hopeless Down". Gesigneerd. O. Crayonteekening H. 47 B. 59. Rees f 3,-
396 ARTH. C. BRIËT. Binnenhuis. Gesigneerd. Pastel H. 20 B. 25. Mevr. Visser f 26,-
397 F. CARLEBUR. Storm. Gesigneerd. Doek H. 75 B. 125. Vos bleek, f 45,-
398 F. CARLEBUR. Windstilte. Doek H. 75 B. 125. G.W. Aardenne f 75,-
399 F. CARLEBUR. Rotsachtige kusten. Een ex. gesigneerd. O. Twee doeken H. 39 B. 58. Brasser f 16
400 F. CARLEBUR. Boeier in nood. O. Sepia H. 30 B. 24.
401 F. CARLEBUR. twee Schetsboeken. O- (400+401) Brasser f 7
402 F. CARLEBUR. Een honderd een-en-twintig Teekeningen. Schepenstudies in omslag. Nijsen f 17,-
403 A. COCURAL. Stilleven (Kool). Gesigneerd. O. Aquarel H. 35 B. 52. H.G. Aardenne f 5
404 AGNES COHEN. Ploegpaarden. Gesigneerd. Pastel H. 28 B. 36. J. Larij f 5,-
405 FRANS DE GETEREN. Vruchtbaarheid. Gesigneerd. Pastel H. 34 B. 30. J. Larij f 11
406 H. GRENS. Winter. Gesigneerd. Aqaurel H. 49 B. 34. Veenendaal f 7,-
407 JAC. HOLLESTELLE. Dorpsgezicht. Gesigneerd. O. Aquarel. H. 26 B. 37. Merkelijn f 9,-
408 JAC. HOLLESTELLE. Landschap. Doek op carton. H. 16 B. 25. P. Meijers f 9,-
409 JAC. HOLLESTELLE. Vijf landschappen. - J. Spierdijk f 35,-
410 JAC. HOLLESTELLE. Zeventien Landschapstudies. O. Doekjes. H. 15 B. 23. Brandt f 24
411 C.G. 'T HOOFT. Standaardmolen. Gesigneerd. Aquarel H. 40 B. 30. Jan Larij f 6,-
412 C. KEITH. Boerderij. Gesigneerd. Doek H. 27 B. 36. Br..(?) Jager f 19,-
413 C. KEITH. Fontein. Gesigneerd. Mailboard H. 27 B. 22. Herwijnen f 10
414 R. KENNEDY. Bloesem. Dekverf H. 31 B. 24. v. Kleeff f 19,-
415 B.M. KOLDEWEY. Wolkeneffect. Gesigneerd. Paneel H. 23 B. 34. C. v. Son f 40,-
416 B.M. KOLDEWEY. Rivieroever. Gesigneerd. Paneel H. 32 B. 42. Etten f 55,- (in potlood: 50 Broekens)
417 B.M. KOLDEWEY. Landschap. Gesigneerd. Doek op paneel H. 29 B. 46. G.W. Aardenne, f 35,-
418 B.M. KOLDEWEY. Dorpsweg. Gesigneerd. Doek op paneel H. 26 B. 37. C. Roosendaal f 20
419 B.M. KOLDEWEY. Korenland. Gesigneerd. Paneel H. 24 B. 35. Vinke f 40
420 B.M. KOLDEWEY. Riviergezicht. Gesigneerd. O. Doek H. 26 B. 38. B. v. Randwijk f 16,-
421 B.M. KOLDEWEY. Achter den stadswal. Gesigneerd. O. Aquarel H. 30 B. 40. B. v. Randwijk f 8
422 ROELAND KORTHALS. Familiegroep. Gesigneerd. O. Paneel H. 48 B. 56. Ende f 2
423 ROELAND KORTHALS. Een honderd zeven-en-zevenig Teekeningen en Schetsjes in portefeuille. - Kouw, G., f 16,-
424 ROELAND KORTHALS. Negen Schetsboeken. - Kouw, f 15
425 JOH. LARY. Eikenboschjes. Gesigneerd. Doek H. 23 B. 30. E.H. de Koning f 10
426 JOH. LARY. Nieuwe haven te Dordrecht. Gesigneerd. Doek H. 19 B. 32. L.D. Vliegenhart f 19,- (10 J.L.)
427 JOH. LARY. Oostind. Kers. Gesigneerd. Doek H. 31 B. 25. Dr. Lary, f 27,-
428 JOH. LARY. Spelende kinderen. Gesigneerd. Doek H. 24 B. 32. Heghuizen f 11
429 JOH. LARY. Twee Stillevens. Gesigneerd. O. Doeken 50 x 65; 44 x 52. v. Rees, f 17,- (10 J.L.)
430 C.J. MAKS. Damesportret (Impressie). Gesigneerd. Doek H. 65 B. 55. Dr. Lary f 14,-
431 JACOB MARIS? Visschershut. Gesigneerd M. Sepiateekening H. 9 B. 11. C.M. Diemen f 7,-
432 A. MAUVE. Schapenstal. Crayontekening H. 24 B. 32. Jan Lary f 15,-
433 XENO MÜNNINGHOFF. Heidelandschap. Gesigneerd. Doek H. 31 B. 54. Albers Meijer f 26 (20 Angelo Madourastr. 7)
434 XENO MÜNNINGHOFF. Heide. Doek H. 34 B. 46. Albers Meijer f 24,-
435 WILLEM VAN NIEUWENHOVEN. Schapenstal. Gesigneerd. O. Aquarel H. 24 B. 30. Smeulers f 7
436 J. VAN NUGTEREN. Naaischool. Gesigneerd. Doek H. 26 B. 26. B. v. Randwijk f 10
437 COEN VAN OVEN. Damesportret. Gesgineerd. Doek H. 35 B. 43. de Klerk Senr., f 5
438 M.P. REUS. Zeilende schepen. Gesigneerd. O. Oost-Ind. inktteekening H. 23 B. 30. B. Randwijk f 13,-
439 M.P. REUS. Riviergezicht en Molen. Gesigneerd. O. Twee penteekeningen. Riemersma Z., f 8
440 W.C. RIP. Dorpje. Gesigneerd. Paneel H. 32 B. 49. Dr. Lary, f 15,-
441 W.C. RIP. Weiland. Gesigneerd. Paneel H. 25 B. 41. Jan Lary,f 16
442 v. W.R. Stilleven (Vruchten). O. Aquarel H. 20 B. 38. Herwijnen f 2,-
443 C. v.d. SANDE LACOSTE. Damesportret. Gesigneerd. O. Aquarel H. 24 B. 23.
444 C. v.d. SANDE LACOSTE. Riviergezicht. Gesigneerd. O. Crayonteekening H. 23 B. 32. (443+444) Mevr. Rhijn, f 10
445 WILLY SLUITER. Portret van R. Lary. Gesigneerd. Aquarel H. 17 B. 24. G.W. Aardenne f 35,- (20 fr. Reigersman)
446 WILLY SLUITER. Twee Portretten van R. Lary. Gesigneerd. Crayonteekeningen H. 43 B. 32. Dr. Lary f 11 (10 H.L.)
447 WILLY SLUITER. Huldiging van R. Lary voor zijn Eere-tentoonstelling. Gesigneerd. Pastel H. 110 B. 74. Mevr. Nieuwenhuizen f 10,-
448 WILLY SLUITER. Rookende Volendammer. Gesigneerd. Aquarel H. 50 B. 35. Mevr. Visser f 50,-
449 WILLY SLUITER. Ploegen. Gesigneerd. O. Aquarel H. 29 B. 53. Dr. Lary f 30,-
450 WILLY SLUITER. Beestenmarkt. Gesigneerd. Paneel H. 15 B. 24. Vinke f 50 (30 H.L.)
451 WILLY SLUITER. De Veerpont. Gesigneerd. Paneel H. 44 B. 30. B. Randwijk f 45 (30 H.L.)
452 WILLY SLUITER. Aan het haardvuur. Gesigneerd. P. Pastel H. 36 B. 51. Dr. Lary f 24
453 WILLY SLUITER. Portret van Edg. Farasyn. Crayonteekening H. 22 B. 17. Nieuwenhuizen f 16
454 WILLY SLUITER. Valkenburg (Studie). Gesigneerd. Doek H. 38 B. 46. N. Schotel, f 24,-
455 WILLY SLUITER. Geïllustreerde programma's en andere teekeningen; in portefeuille. Dr. Lary f 10,-
456 G. STEGEMAN. "De Sprengen op 't Loo". Gesigneerd. Doek H. 52 B. 70. Dr. Romijn, f 45
457 J.Th. TOOROP. Vlaanderen. Gesigneerd. Crayonteekening H. 26 B. 19. Mag., f 40,-
458 G.J. VEENHOVENN. Landschap. Gesigneerd. O. Carton H. 15 B. 23. Riemersma/Rimmertse(?), f 3,-
459 BAS VETH. Riviergezicht. Gesigneerd. Doek H. 49 B. 59. B. v. Randwijk, f 28
460 BAS VETH. Havengezichten. Een gesigneerd. O. Twee Doeken 41 x 75; 29 x 42. Kruit f 19
461 BAS VETH. Riviergezicht. Gesigneerd. O. Aquarel H. 52 B. 36. Klaasen Fuijk, f 9,-
462 JAN VETH. Naakt. Gesigneerd. Potloodteekening H. 26 B. 19. Mevr. Rhijn, f 12
463 JAN VETH. Oude Vrouw. Gesigneerd. O. Ets H. 13 B. 9. Mevr. Rhijn, f 5,-
464 C.J. DE VOGEL. Landschap. Gesigneerd. O. Sepia H. 22 B. 28. Brasser f 2
465 VOLJE TSONT. Beschoeiïng. Gesigneerd. Paneel H. 26 B. 37. Dr. Lary f 14,-
466 J.H. WEISSENBRUCH. Landschap. Potloodteekening H. 13 B. 15. Jan Lary f 6,-
467 J.H. WEISSENBRUCH. Koeien. Gesigneerd. O. Studie in sepia H. 20 B. 28. Dr. v. Aardenne f 6,-
468 J.H. WEISSENBRUCH. Landschap. Zwartkrijtteekening H. 25 B. 40. Gerritsen f 20,-
469 H. WERGEROODE. Landschap. Gesigneerd. O. Paneel H. 18 B. 27. Kloosterboer f 4,50
470 J.H. WIJSMULLER. Polderland. Gesigneerd. Zwartkrijtteekening H. 25 B. 38. Jan Lary, f 8
471 Tien Teekeningen van de navolgende Tijdgenooten, in portefeille van peau de peche: A. Adamse, E. Boonen, R. Kennedy, Dirk Nyland, C. van Oven, M.P. Reus, A.P. Schotel, Willy Sluiter, Jan van Vuuren, D. van Wittenberg. v. Diemen f 80
472 Achttien Teekeningen en Aquarellen van Tijdgenooten en Leerlingen; in portefeuille. Aalbers f 28,-
473 Een Souvenir-étui, inh. 24 Sepiateekeningen en Gouaches (20 x 15) door verschillende Dordtsche meesters w.o. Joh. Rosierse, J. Bonket, M. Quispel, F. Lebret, C.F. Bendorp e.a. Aalbers, f 55
474 Negen Werken van Tijdgenooten. Verschillende voorstellingen. Zeven doeken, twee cartons. Div. maten. Vermeulen, f 16,-
475 Drie Werken van Tijdgenooten. Twee doeken en een paneel. Div. maten. Maarel, f 12
476 Zeven-en-veertig Teekeningen en Schetsen van tijdgenooten en leerlingen; in portefeuille. P. Meijers, f 35,-
477 ONBEKEND. Oud Antwerpsch Huis. O. Doek H. 56. B. 47. Knoppe Hilbe(), f 18,-
478 ONBEKEND. Vischvrouw. O. Paneel H. 24. B. 32. Smeulers, f 3,-

479

CHARLES VAN WIJK. Babykopje. Brons.

O. Doek H. 56. B. 47.

Brandt

-

-

-

1 portefeuille, prenten; Aalbers f 2,-

O. = onomlijst.

Laatst gewijzigd: april 2019.