Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ca. 500 verenigingen (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit) 1874-1976


(Zie infoblad Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl/images/3_2058.pdf / gahetna.nl))1 Ver. van Aardappel-, groenten- en fruithandelaren 130810 (R.A.)
2 - Algemeen Nederlandsch Verbond 5557
3 Broodbakkersvereeniging Algemeen Belang 16992 (R.A.)
4 Vereeniging Algemeene Belangen 01134 (R.A.)
5 Brandstoffeninkoop-vereeniging ' Aller Belang' 43658
6 Dordtse Rolschaatsenclub Alles gaat op rolletjes 68391
7 Vereeniging van Hoofden van Dienst en andere hoogere ambtenaren der gemeente Dordrecht 47932
8 Ver. van Ambtenaren der gemeente Dordrecht 28433
9 Dordrechtse Accordeon vereniging Animato 52645
10 Vereeniging tot beheer der spaarkas Sint Antonius van Padua 22131
11 Gemengde Zangvereeniging Apollo 57162
12 - Arbeiderskiesvereeniging 09840 (R.A.)
13 - Armenzorg 05328
14 Afd. Dordrecht van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland 09875 (R.A.)
15 R.K. Zang-, Muziek- en Tooneelveereeniging Arti et Amicitiae 14116 (R.A.)
16 (Dordrechtsche) Voetbalvereeniging A.S.W. (Altijd Sterker Worden) 58066
17 Provinciale Zuid-Hollandsche Bakkersbond 30211
18 Afd. Dordrecht van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond 06822 D (R.A.)
19 Algemeene Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkerij- Chocolade en Suikerbewerkingsbedrijf 15562(R.A.)
20 Dordrechtsch Harmoniegezelschap De Bazuin 15039
21 - Bedrijfsgeneeskundigedienst 49930
22 Ver. tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen 27032
23 Vereniging tot stichting en instandhouding van een Gebouw voor Vrijzinnig Hervormde Belangen 20996
24 sport ver. P.V. Jac. v.d. Berg 81502
25 De Dordtsche Schoolvereniging voor Lager-, Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs 7145
26 Ver. van Beschuitbakkers in Nederland 29589
27 Christelijke Bestuurdersbond te Dordrecht 8888
28 Dordrechtsche Bestuurdersbond 39795
29 Fonds tot oprichting en instandhouding van het Geref. Weeshuis voor Dordrecht en omstr., onder den naam Bethel 01042 (R.A.)
30 Ver. Bethel te Dordrecht, ten doel hebbende het stichten van een gereformeerd centraal Weeshuis 01425 (R.A.)
31 Ver. tot stichting en instandhouding van Christelijke Bewaarscholen op Gereformeerden grondslag 39795
32 Jongerensocieteit Club Bibelot 67199
33 Schoolfonds Biesbosch 17258 (R.A.)
34 Vereniging De Biesbosch 39867
35 Watersportvereniging De Biesbosch 70936
36 Vereniging voor Riet- en Griendcultuur Biesbosch en Omstreken (V.R.G.B.) 46124
37 Zaalvoetbal ver. De Biesbosch 79593
38 Personeels ver. De Biesbosch-Dordrecht 79593
39 Zaalvoetbal ver. Big Lift 79236
40 Afd. Dordrecht van den Nederlandschen Billiardvereeniging Dordrecht 25024
41 Speeltuinvereniging Binnenstad 58973
42 Dordrechtse Korfbalvereniging Blauw-Wit '51 69745
43 - Bloei van Dordrecht (Vreemdelingenverkeer) 4519
44 Afd. Dordrecht van de Ver. van Nederlandsche Patroons Boaz te Dordrecht 18424 (R.A.)
45 Dordrechtsche Boekhandelaarsvereeniging 14290 (R.A.)
46 - Bond van Verenigingen en Stichtingen voor Christelijk Onderwijs in de Drechtsteden en Omgeving 71272
47 Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland N.A.P.B. 15186
48 Patroonsvereeniging Dordrecht's Bouwkring 12896
49 Dordrechtsche Toneelvereeniging Louis Bouwmeester 27053
50 Ver. voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs Buitengewoon Onderwijs 42253
51 De Dordtsche Buitenschool 40908
52 Tennispark de Burg 50709
53 Ver. De Dordtsche Burgerwacht 31467
54 Ver. voor Bijzonder Lager Onderwijs, Thans: Dordtse Schoolvereniging voor Neutraal Onderwijs 37506
55 Dordrechts Mannenkoor Caecilia 20889
56 Jongelingsvereeniging op Gereformeerden Grondslag Calvijn 23047
57 Nederlandse Hervormde Vereeniging Calvijn 11769
58 - Cantorij der Gereformeerde Kerk te Dordrecht 75066
59 Christelijke Zorg- en Nazorgvereeniging Chrizona 46091
60 Dordrechtsche Lawn-Tennis & Badmintonclub Competitie Exh.(?) Club 53132
61 Vereeniging tot Oprichting en instandhouding van Consultatiebureau voor Zuigelingen en Kleuters te Dordrecht 1645
62 Speeltuinvereniging De Crab 61787
63 Wandelsportvereniging Crabbenhof 66410
64 Vereniging Winkelcentrum Crabbehof 59486
65 Wijk- en Speeltuin-Vereniging Crabbenhof 65979
66 Dordrechtsche Damvereeniging 36618
67 Lawn Tennisclub Dash 1935 50946
68 Toneelgroep Decorum 74767
69 Ver. tot Aankoop en beschikbaar stellen van Dekhengsten 06459 (R.A.)
70 - Democratische Kiesvereeniging 04247 (R.A.)
71 - D.H.Z. Centrum Sport ver. 78947
72 Vereeniging voor Diaconessenarbeid in Dordrecht en omstreken 16181
73 Dordtse Oecumeniosche Societeit Does 69364
74 - Doopsgezinde Gemeente 4693
75 Heiersgezellen Ver. Door Eendracht Verbetering 13122 (R.A.)
76 Dordrechtsche Stukadoors vereeniging Door Eendracht Verbetering 09710 (R.A.)
77 Christelijke Bakkersgezellen vereeniging Door Eendracht Sterk 15516 (R.A.)
78 Scheeps- en bootwerkersvereeniging Door Vereeniging verbetering 07703 (R.A.)
79 Ver. van Aardappelen, Groenten en Fruithadnelaren(sters) Door Vereeniging verbetering 27889
80 Christelijk Gymn. Ver. Door inspanning Ontspanning [D.I.O.] 70049
81 Ver. tot bescherming van Dieren voor Dordrecht en Omstreken 928
82 Vereniging Dordrechts Dierentehuis 43532
83 Ver. van Sigarenwinkeliers District Dordrecht 16993 (R.A.)
84 Vereniging voor Veilig Verkeer District Dordrecht 44783
85 Dordrechtsche Dorcas 47691
86 Dordrechtsche Dorcas 15577 (vgl. 47691)
87 Amateurtuindersvereniging Dordrecht 74023
88 Gemengd Koor Dordrecht 25422
89 Kolenvereniging Dordrecht 46210
90 Lokaalvereeniging Dordrecht 49558
91 Motor toer club Dordrecht 75980
92 Patroonsvereeniging Dordrecht 43273
93 Schaakclub Dordrecht 73762
94 Boks- en Conditiever. Bouwlust S.C. Sportclub Dordrecht 70458
95 Sportver. Dordrecht 41784
96 Tafeltennisvereniging Dordrecht 78209
97 Voetbalvereeniging Dordrecht 28500
98 Winkeliersvereniging Dordrecht Zuid 75716
99 - Dordrechts Fanfare Corps 12296 (vgl. 41388)
100 IJsclub Dordrecht 4759
101 Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken 16705 (R.A.)
102 Vereeniging Dordrecht afdeeling van de Ver. De Nederlandsche Padvinders, gevestigd te Dordrecht 28773(?)
103 Plaatselijke Schildersgezellen-vereeniging Dordrecht 25898(?)
104 Ver. Dordrecht Ver. tot het verleenen van Eerste Hulp bij ongelukken 25051
105 Afdeling Dordrecht v.d. Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren 928
106 Rijwielhandelaren Ver. Dordrecht en Omstreken 28062
107 Kijnologenclub Dordrecht en Omstreken 35429
108 Vereniging voor Veilig Verkeer Dordrecht e.o. 44783
109 - Dordrechtsche Football Club "D.F.C." 8454
110 Kunstrolschaatsclub Dordt 68310
111 Motor-Cross-Team Dordt 76822
112 Ver. Dortse Accordeon Centrum 'DAC' 80306
113 Vereniging Dordtse Hengelaars 77199
114 Ver. "D.E.E.T.O.S." (Dordt En E.D.N. Ter Overwinning Saam) 33797
115 - Dordtse Bridge Club 71787
116 - Dordtse Politie Kapel 74462
117 De Dordtse Reddingsbrigade 60796
118 ver. Double Sound 73792
119 Ver. Centraal Drankweer-Comité 33455 (zie ook 26164)
120 - Drechtstad Harmoniekorps 70592
121 Watersportvereniging Drechtstad 62253
122 - Drechtsteden Automobiel Club 64107
123 Vereniging Invaliden Sportvereniging De Drechtsteden 75314
124 - Dubbeldamse Korfbalver. D.K.V. 73527
125 Ver. Overleg Algemeen Bijzonder Onderwijs Drechtsteden 79937
126 Ver. v. Drogisterijen en Parfumeriedetaillisten van Dordrecht en Omstreken 70047
127 Junior Kamer Drechtsteden 65786
128 Personeelsvereniging Du Pont 69247
129 sport ver. Du Pont 81288
130 Christelijke Jongere Vereniging Eben Haëzer 415
131 - Eendracht Afd van de Hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij der Nederlandsche Heidemaatschappij 15709 (R.A.)
132 Slagersgezellenvereeniging Eendracht 27316
133 - Eendracht maakt Macht 42282
134 Bond van Gemengde Zangvereenigingen Eendracht maakt Macht 4653
135 Dordrechtsche Werkliedenvereeniging Eendracht 02082 (zie ook 33443)
136 Schermvereeniging Eendracht 05610 (R.A.)
137 Voetbalvereeniging Eendracht Brengt ons Hooger [E.B.O.H.] 46912
138 Dordrechtsche Steenhouwersvereeniging Eendracht maakt macht 09823 (vgl. 26220)
139 Dordrechtsche Gemeentewerklieden Ver. Eensgezindheid 08093 (R.A.)
140 Dordrechtsche Werkliedenvereeniging Eensgezindheid 6715
141 De Eerste Dordrechtsche Modevakschool [1936, Riet-Koenderman] 46553
142 Vereeniging Dordrecht vereniging tot het verlenen v. Eerste hulp bij ongelukken 25051
143 Bouwvereeniging Eigen Haard 01859 (R.A.)
144 Bloemist Patroons Vereeniging Eiland Dordrecht 47147
145 Bond van Werkgevers in het Landbouw- en Veeteeltbedrijf Eiland van Dordrecht 46297
146 - Eits Gajim Oegemieloes Gesed (Boom des Levens en Bewijzen van Liefdediensten) 17379
147 St. Elisabethvereeniging 27752(?)
148 Dordrechtse Voetbalvereeniging Emma 52187
149 Ver. Ende dispereert niet 31338
150 Personeelsvereeniging van het Gemeentelijk Energiebedrijf Energie '67 77590
151 Nederlandse Vrouwen Energie Vereniging N.V.E.V. 75586
152 Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Mijl 228
153 Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Mijl 13517 (vgl. 228)
154 Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Tweede Tol, gemeente Dubbeldam 1513
155 Ver. voor opleiding van Evangelisten Godsdienstonderwijzers en .....? 047..(?) (R.A.)
156 Kerkelijke Vereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging 17371 (R.A.)
157 - Familie De Kanter-Vereniging 56355
158 Koninklijk-Dordrechtsch- Fanfare-Corps voorheen genaamd Dordrechtsch-Fanfare-Corps 41388 (zie hiervoor 12296)
159 Dordrechtsche Voetbalvereeniging Fluks 37679
160 Roomsch Katholieke Tabaksbewerkersgilde Sint Franciscus Xaverius 23672
161 Dordrechtse Basketballvereniging Frisol Rowic was: Dordrechtse Basketballver. Rowic [ROod WIt Crispijn] 66691
162 Vereniging van Fruto Waarde Zegels 57664
163 Nederlandsche Geheel Onthouders Propaganda Vereeniging 36221
164 Dordrechtsche Geheelonthouders-Vereeniging 4990
165 Vereniging voor den Dordrechtsche Geld-Effectenhandel 13997
166 Vereniging tot oprichting en instandhouding van een gebouw ten bate van de vergadering van gelovigen 49558
167 Dordrechtse Voetbalvereniging Gelukvogels 58231
168 Protestands Christelijke Sectie van het Nederlandse Genootschap van Leraren 72332
169 Nederlandse Vereniging Geriaters varia 45/'68
170 Postduiven ver. De Gevleugelde Vrienden 73274
171 Personeels ver. GEZIEDOR 79756
172 Woningbouwvereeniging Het Gezin 28374
173 Kath. Ver. voor Gezinsvoogdij en Patronage 55149
174 - Gezondheidskolonie Dordrecht 6366
175 Nederlandse Bond van Ondernemers in het Glazenwassersbedrijf 51503
176 Dordrechtsche Mixed Hockey Club Goal 40852
177 Coöperatieve Bouwvereeniging De Goede Woning 21103 (R.A.)
178 Hengelaarsver. De Goudvis 54958
179 Antorevolutinaire Propagandaclub Groen van Prinsterer 20853 (R.A.)
180 Zuid-Hollandse Vereniging Het Groene Kruis afdeling Dordrecht 07276 x
181 Afd. Dordrecht der Z.Holl. Vereniging Het Groene Kruis 07276 x
182 Vereeniging van Grossiers in Aardappelen, Groenten en Fruit te Dordrecht en Omstreken 48570
183 Instituut van samenwerkende Algemene ziekenfondsen Grote Rivieren 57529
184 Vereeniging Instituut van Samenwerkende Algemene ziekenfondsen Grote Rivieren 61545
185 zaalvoetbalver. Gem. Vervoerbedrijf G.V.B. 79187
186 Ver. van Leeraressen en Leeraren aan gemeentelijke inrichtingen voor Gymnasiaal en middelbaar onderwijs te Dordrecht 29597
187 Ver. tot Opvoeding van Halfverweesde en verlaten kinderen in het huisgezin 03951 c
188 Ver. Economisch Verbond van Handeldrijvenden, Industrieelen en Intellectueelen uit den Middenstand 32529
189 Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hanna onder de zinspreuk 'Zaait aan alle wateren' 35778 (zie hiervoor 2737)
190 Zondagschool-vereeniging Hanna onder de zinspreuk 'Zaait aan alle wateren' 35778 (zie hiervoor 2737)
191 R.K. Middenstandsvereeniging De Hanze 27858
192 Hollandsche Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfare-corpsen 41279
193 Dordrechtsch Harmoniekorps 25451
194 Dordrechts Havenbelangen 54757
195 Dordse Honkbal Club The Hawks 68654
196 Ver. van Patroons in het Heerenkleeding-Bedrijf, voorheen genaamd 'Ver. van Werkgevers in het Heerenkleedingbedrijf' 27562
197 Dordtse Hengelaars Bond 62896
198 Dordrechtsche Gymnastiek- en Athletiek Vereeniging Hercules 10886
199 - Hockeyvereniging D.M.H.C. [Dordrechtse Mixed Hockey Club] 41784
200 Kuipersgezellen Vereeniging Hoe schoon is het Broeders vereenigd te zien 03054 (R.A.)
201 Ver. van hoger Technisch Personeel der marine 73822
202 Vereniging van Hoofden van Dienst en andere Hogere Ambtenaren der Gemeente Drodrecht 47932
203 Vereniging voor Hoger Technisch Onderwijs 14935
204 Historische vereniging HOLLAND 50570
205 Dordrechtsche Tooneelvereeniging Hooger zij ons Doel 37313
206 Club van Leerlingen en Oud Leerlingen der Hoogere Burgerschool te Dordrecht 29847
207 Ver. tot oprichting en Instandhouding eener Hoogere Handelsschool voor Dordrecht en Omstreken 27897
208 Bouwkas De Hoop 12320 (R.A.)
209 Ver. tot verbetering der Huisvesting te Dordrecht 00840 N.W.
210 Reisburo van Maren 80782
211 Dordrechtsche Huisvlijtschool 13716
212 Jongerenontmoetingscentrum Huppelepup 74631
213 Ver. In den Ouden Bak, Belangengroep Palingstraat e.o. 80263
214 Vereniging van bewoners van de cluster INDUS 76483
215 Rederijkerskamer Inter Amicos (Onder Vrienden) 5706
216 Ver. voor maatschappel. gezondheidszorg INTERKRUIS Dordrecht 76092
217 - Invalide Vereniging Dordrecht Zwijndrecht en Omgeving 67893
218 Vereeniging voor Inwendige- en Uitwendige Zending 289
219 Stadsevangelisatie Irene 11940
220 Wijkvereeniging Irene 06720 (R.A.)
221 Dordrechtsche Schietvereeniging Jeanne d'Arc 16174 (R.A.)
222 Dordtsche Christelijke Jeugdcentrale 38659
223 Dordtse Gereformeerde Jeugdorganisatie 41040
224 - Jongens van Jan de Witt 21169 (R.A.)
225 Ver. ter bevordering van Vakopleiding voor Jongens en meisjes te Dordrecht 11895 (R.A.)
226 St. Jozef Patronaat 25032
227 Christelijke Tamboers-Pijpers- en Trompetterskorps Jubal 63938
228 Vereeniging van Handelaren in Kalizouten 46501
229 Dordrechtsche Kanariekweekers Ver. De Kanarievriend 34066
230 Afd. Dordrecht van de Ned. Ver. van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden 15035 (R.A.)
231 Vereeniging van Kantoorbedienden 4005
232 De Kerkelijke Kas 01846 (40 R.A.)
233 Ver. De Dordtsche Kegelbond 31573
234 Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen 399
235 Vereniging voor Kinderdagverblijven (voorheen: Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen) 399
236 - Kinderhulp voor Dordrecht en Omstreken 03951 c
237 Afdeeling Dordrecht en omstreken der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en verlaten kinderen in het huisgezin 03951 c
238 - Kinderkleeding 07560 (R.A.)
239 Commissie der St. Vincentiusvereniging voor Kinderverpleging en kinderbescherming 21803
240 Dordrechtsche Politie Vereeniging Kracht door Samenwerking, onderafd. van den Alg. Nederl. Politie Bond 8340
241 Ver. Kinderopvoeding en -Kleeding 41163
242 Watersportvereniging Kievit 68157
243 Vereeniging Kinderzorg, binnen het ressort der calssis Dordrecht van de Nederlandsche Hervormde Kerk 17477
244 Vereniging tot instandhouding van een Christelijke Cursus tot opleiding van Kleuterleidsters en Hoofdleidsters te Dordrecht 43533
245 Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke kleuterscholen op gereformeerde grondslag in de Krispijnwijk 52689
246 Ver. van Koffiehuis-, Restauratiehouders en Slijters voor Dordrecht en Omstreken 42357
247 De Algemeene Nederl. Koper- en Blikwerkersbond 05026 (R.A.)
248 Vereeniging voor Lijkbezorging tegen kostenden prijs 45550
249 Dordrechtsche Gymnastiekvereeniging Kracht door Oefening 15685 (vgl. 53765)
250 De Katholieke Kring 00816 (R.A.)
251 Vereniging Gifloos tuinnieren en schone energie-opwekking Kringloop Dordrecht 76207
252 Speeltuinvereniging Krispijn 53598
253 Dordrechtsche Kruideniersvereeniging 44414
254 Dordrechtsch Mannenkoor Kunst na Arbeid 06911 (R.A.)
255 Eerste Dubbeldamse Muziek- en Ontspanningsvereniging Kunst na Arbeid 76287
256 Koninklijk erkende Muziekvereniging Kunst na Arbeid 43822
257 Muziekvereniging Kunst na Arbeid 43822
258 Ver. Kynologenclub Dordrecht en Omstreken 35429
259 Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Protestantsch Christelijke Kweekschool ter opleiding van onderwijzeres en onderwijzeressen 16229
260 Ver. voor Christelijk Lager onderwijs in de Buitenwijken van Dordrecht 34740
261 Vereeniging tot het verstrekken van Lager onderwijs op Gereformeerden Grondslag 48302
262 Ver. van oud-leerlingen der Rijks- Landbouwwinterschool te Dordrecht 44466 (zie ook 8868)
263 Bond van Verenigingen en Stichtingen voor Christelijk lager, Uitgebreid lager en kleuteronderwijs in Dordrecht e.o. 62558
264 - Landbouwtentoonstelling 52266
265 Dordrechtsche Lawntennisclub 15434 (vgl. 35013)
266 Vereeniging van Leeraressen en Leeraren aan gemeentelijke inrichtingen voor 29597
267 Z.V.V. Leerkrachten Team Dordrecht 72308
268 Nederlands Genootschap van Leraren bij het Voorbereidend Wetenschappelijk en algemeen voortgezet Onderwijs 71615
269 Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelbare Technische School te Dordrecht 41341
270 Openbare Christelijke Leeszaal en Bibliotheek 43336
271 Chr. Zangvereeniging De Lofstem 06093 (R.A.)
272 Ver. tot instandhouding van een openbare Leeszaal en bibliotheek 6153
273 De Lichtende Ster 49559
274 Vereniging De Verenigde Dordtse Loodsen 58305
275 Dordrechtsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding 10705
276 Postduivenvereeniging de Luchtbode 40381
277 Vereeniging voor Lijkbezorging tegen kostende prijs 45550
278 Schietvereeniging Lijnbaan 07130 (R.A.)
279 Watersportvereniging Maartensgat 37248
280 Dordtse volksdansver. Machar 76923
281 - Machinistenschool Dordrecht 27039
282 - Mandoline Ensemble Dordrecht 27119
283 Dordrechtsch Mannenkoor 06911 (R.A.)
284 - Maria Patronaatscommissie 26809
285 - Maria Vereeniging ter drankbestrijding 17356 (R.A.)
286 Koninklijke Handboogschutterij MARS 00372 (R.A.)
287 Vereniging Medisch Dispuut gezelschap, zinspreuk: Est Medicina Triplex Servare Cavere Mediri 64168
288 - Medisch Specialisten Vereeniging 40445
289 Watersport ver. MEDO 79654
290 - MEGADLE Jethomiem (Verzorging der Weezen) 4
291 Ver. tot bevordering van het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes 32672
292 Ver. Christelijke Vakschool voor Meisjes voor Dordrecht en Omstreken 36233
293 De Dordtsche Meisjes-Gezellen 24191
294 De Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor Meisjes 7145
295 Ver. van Handels- en Kantoorbedienden MERCURIUS 19552 (R.A.)
296 - Melkslijtersvereniging Dordrecht en Omstreken 24216
297 Us Memmetaal 50078
298 Ver. Bond van Melkhandelaren 34869(?)
299 Afdeeling Dordrecht van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden MERCURIUS 1010 c
300 Vereniging tot instandhouding van de Pedagogische Academie Merwerode, protestantsch-christelijk opleiding voor onderwijzer 16229
301 Dordrechtsche Postduivenvereeniging De Merwebode 14076 (R.A.)
302 Dordrechtse Voetbalvereniging Merweboys 59695
303 Dordrechtsche Voetbalvereniging De Merwe Club (D.M.C.) 58620
304 Schietvereeniging Merwede 17770 (R.A.)
305 Dordrechtsche Voetbalvereniging Merwede 35829
306 Zeilveereniging De Merwede 07210 (R.A.)
307 Dordrechtse Zwemclub Merwede 39303
308 Automobielsportclub(?) Merwerijders 56807
309 Water- en Automobielclub Merwestad 63937
310 Voetbalvereniging Merwesteijn 60010
311 Postduivenvereeniging Merwevlucht 11172
312 Korfbalvereniging Merwic 67857
313 Vereniging Metaalindustrie voor Dordrecht e.o. 41000
314 Ver. van Werkgevers in de Metaalindustrie te Dordrecht en Omstreken 16788 (R.A.)
315 - Metselaars patroonsvereeniging Dordrecht en Omstreken 26518
316 R.K. Ver. van werkgevers in het Meubelmakers-, Behangers-, Stoffeerders-, Beddenmakersbedrijf en aanverwante bedrijven 38179
317 Schermvereeniging St. Michael 07798 (R.A.)
318 Kruisverbond St. Michiel 17333
319 Vereniging van oud-leerlingen der Middelbare Landbouwschool te Dordrecht 44466 (zie ook 8868)
320 Vereniging van oud-leerlingen der Rijks Middelbare Landbouwschool te Dordrecht 44466 (zie ook 8868)
321 Vereniging voor Middelbaar Technisch Onderwijs 14935
322 Bond van Leerlingen en oud Leerlingen van de Middelbaar Technische School 41341
323 Ver. van Leeraren der Middelbaar Technische School te Dordrecht 40118
324 Ver. MIDDELHOEVE 73753
325 Ver. Bureau voor Adviezen ten dienste van den Middenstand, District Dordrecht 32797
326 Plaatselijke Middenstandsbond 16961 (R.A.)
327 Dordrechtse Middenstandsvereniging, Afd. Dordrecht van de Kon. Ned. Middenstandsbond 8608
328 - Minerva Olympia Kombinatie 68653
329 Vereeniging tot betere verzorging van Minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen 12876
330 - MISJ'ENES Zekeiniem (Steun voor Ouden) 8768
331 - MISJ'ENES Zekeiniem (Steun voor Ouden) 9224
332 Dordrechtsche Mixed Hockey en Bandy Club 12786 (R.A.)
333 Dordtsche Renners Club De Mol 45776(?)
334 Dordrechtsche Montessorischool 41790
335 - Motor club Contact Dordrecht 81366
336 de Vereeniging De School Mühring 2866
337 Sportvereniging Mulo Krispijn 65352
338 Vereeniging Musis Sacrum 00920 (R.A.)
339 Christelijke Schoolvereniging De Mijl 8415
340 Vereniging Mytylschool voor Dordrecht en Omstreken 63067(?)
341 Ver. Nature tot verbreiding van de kennis van de natuur en van het streekeigene van Dordrecht en omgeving 54820
342 Dordrechtsche Scherm- en Schietvereeniging Nederland en Oranje 16654 (R.A.)
343 Schermvereeniging Nederland en Oranje 02394 (R.A.)
344 Dordtse Schoolvereniging voor Neutraal Onderwijs, voorheen Ver. voor Bijzonder Lager Onderwijs 37506
345 Openbare Volksleeszaal Nieuw Leven 04504 (R.A.)
346 R.K. vereniging voor E.H.B.O. St. Nicolaas 76420
347 Afd. Dordrecht van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 13164 (R.A.)
348 Chr. Machinisten- en Stokers Vereeniging NIL Desperandum (Wanhoop nooit) 14100 (R.A.)
349 Classikale Zendingsvereeniging Nimboran, binnen de classis Dordrecht der Ned. Hervormde Kerk 47221
350 Het Noorden 21114 (R.A.)
351 Christelijke Normaallessen te Dordrecht 02473 (R.A.)
352 - Nosvri-Badminton 69311
353 Voetbalvereniging N.O.S. Vri. (Naar Ontspanning Strevende Vrienden) 67871
354 Behangerspatroonsvereniging Het Nut 11664 (R.A.)
355 Vereeniging voor Christelijk nijverheidsonderwijs voor Dordrecht en omstreken 52186
356 Gemengde Zangvereeniging Oefening baar Kunst 22812
357 Dordrechtsche Voetbal Vereniging Oefening Doet Slagen 35906
358 Dordrechtsche Turnclub Oefening Kweekt Kracht 1058
359 Dordrechtsche Voetbalvereniging Oefening Staalt Spieren 50826
360 Afd. Onderling Belang van den Nederland Barbiers- en Kappersbond 14625 (R.A.)
361 Vereniging van Huiseigenaren Onderling Belang 19203
362 Fonds tot ondersteuning en uitkeering bij ongelukken, invaliditeit en hoogen ouderdom, genaamd Onderling Belang 05697 (R.A.)
363 Vereeniging tot Stichting en instandhouding eener Protestantssch Christelijke Kweekschool ter opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen 16229
364 - Old-Timer-Groep Dordrecht 81503
365 Gymnastiek Ver. Olympia 02139 (R.A.)
366 Vereeniging van Huiseigenaren Onderling Belang 19203
367 Ver. Dordrechtsche Onderlinge Glasverzekering 26687
368 Dordrechtse Ondernemervereniging D.O.V. 78801(?)
369 - Onderwater Sport Club 68828
370 Vereeniging voor Christelijk Middelbaar en Hooger Onderwijs te Dordrecht 21815
371 Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk voorbereidend Lager Onderwijs 30028
372 Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Christelijk School voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs 49064
373 Vereeniging voor Christelijk Algemeen Voortgezet en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs te Dordrecht 21015
374 Afd. Dordrecht en Omstreken van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers 00187 b (R.A.)
375 Dordtsche Ver. van Aardappel-Groenten en Fruithandelaren Ons Belang 30293
376 Bouwvereeniging van Gemeentewerklieden der Gemeente Dordrecht Ons Belang 34710
377 Postduivenvereniging Ons Genoegen 24112
378 Opera en Operettevereniging Ons Koor 60660
379 Woningbouwvereeniging Ons Huis 23765
380 Ver. Onze Kinderen binnen het ressort der Classis Dordrecht van de Nederlandsche Hervormde Kerk 39043
381 Commissie tot restauratie der Onze Lieve Vrouwe of Grootekerk 7201
382 - Onze Woning 39412
383 Wijkver. Oosterkwartier 55486
384 Dortsche Opera en Operette vereeniging 27333
385 Ver. Oranjedag 37256
386 Schietvereeniging Oranje Nassau 01679 f
387 Christelijke Oranjevereeniging 30123
388 Christelijke Korfbalvereniging Oranje Wit 64848
389 Voetbalvereniging Oranje Wit 63104
390 Volleybalver. Bouwlust/ ORAWI 64929
391 Christelijke Volleybalclub ORAWI 64929
392 - Orchest-Vereniging 68166
393 Dordrechts Philharmonisch Orkest 52625
394 Vereniging Orpheus Ensemble 57194
395 ver. Oud D.F.C. 73849
396 Vereniging Oud Dordrecht 57236
397 - Oud Dordrecht 3524
398 Ver. van Oud-leerlingen der Christelijke Scholen uitgaande van de Ver. voor In- en Uitwendige Zending te Dordrecht 10787 (R.A.)
399 Dordrechtse Bond Ouden van Dagen 56701
400 Ver. tot instandhouding van Oude gebouwen te Dordrecht 05886 (R.A.)
401 De Dordrechtse geheelonthouders Korfbalvereniging Overwinning Door Onthouding 66401
402 - Paardensportvereeniging voor Dordrecht en Omstreken 40708
403 Dordrechtse Dames- en Herenathletiekvereniging Parthenon 69629
404 Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel) 00320 f
405 Het Pensioenfonds Louis P.A.J. Weyers van het personeel van de Naamlooze Vennootschap Verenigde Distilleerderijen H.C. Weyers 44603
406 vereniging Persephone 56489
407 Federatie van Personeelsverenigingen te Dordrecht en omgeving 54443
408 - Pharmacia et Concordia Departement der Nederl. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 03401 (R.A.)
409 Hendrik Pierson Vereniging, districtsvereniging Dordrecht 30380
410 Chr. Gemeentewerklieden Vereeniging Plicht en Recht 21767
411 Ver. van Pluimvee- en Konijnenhouders te Dordrecht en Omstreken 39403
412 Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeam(b)ten De Postfanfare 19824
413 De Dordrechtsche Polikliniek 5635
414 - Postduivenvereeniging Dordrecht 40095
415 Dordtse Philatelisten Ver. De Postjager 51169
416 Vereniging van postzegelsverzamelaars Dordrecht 51274
417 Postduivenvereeniging Prins Hendrik 10814
418 Schietvereeniging Prins Hendrik van den Nederl. Bond van Oud-Onderofficieren afd. Dordrecht 7279
419 - PRO Juventute voorheen: Pro Juventute 9112
420 Het Vrijwillige Weerbaarheids Muziekkorps Pro Patria 09678 (R.A.)
421 Het Weerbaarheidskorps Pro Patria 06777 (R.A.)
422 Dordrechtsche Vrijzinnige Propaganda Club 10338
423 Volksbond Propaganda Unie, Bond van Propaganda-Clubs, onderafd. van den Ned. Roomsch Kath. Volksbond 22515
424 Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond 00245 q
425 Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond 00245 z 12 (zie ook 245q)
426 Sport- en Reis en Ontspanningsvereniging PTT Dordrecht 51233
427 Ver. van Eigenaren bewoners van de woningen in de cluster PIJL 79760
428 Korfbalclub QUICK 67046
429 Dordrechtse Basket-Ballvereniging RACING/R 75358
430 Rooms Kath. Voetbalvereniging Racing Club Dordrecht (R.C.D.) 60250
431 Radiovliegclub RD&O 73016
432 Dordrechtsche Reddingsbrigade? 43828(?)
433 - Reddings Brigade 02560(?) (R.A.)
434 Ver. tot exploitatie van het sportpark Reeweg 38849
435 Vereniging voor Christelijke onderwijs op Reformatorische Grondslag 48302
436 Korfbalvereniging De Regenboog 68451
437 Postduivenvereniging De Reisduif 37241
438 Dordrechtse Voetbalvereeniging Reeel in ons Spel (R.I.O.S.) 58426
439 Commissie tot restauratie der Onze Lieve Vrouwe- Grootekerk te Dordrecht 7201
440 Ver. van Nederlandsche Rieteigenaren 26405
441 Vereeniging van Rietexporteurs 48569
442 Volleybalvereniging Rindy's-Ekspalvo 68957
443 De Vereeniging tot aankoop of huur tot beheer en exploitatie van R.K. Vereeningingsgebouwen te Dordrecht 26970
444 Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging 13515
445 Afd. Dordrecht van het Ned. Rode Kruis, voorheen genaamd Afd. van het Ned. Roode Kruis Dordrecht 29047
446 Dordrechtsche Runder- en Varkensslagersvereeniging 05622 (R.A.)
447 Sportclub Rijkswaterstaat Dordrecht 76937
448 De Dordrechtsche Rijsocieteit 42510
449 Persephone, vereniging van Oud-Leerlingen der Rijks Hogere Landbouwschool te Dordrecht 56489
450 Vereeniging van Oud-Leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool 8868
451 Vereniging van oud-leerlingen der Rijks Middelbare Landbouwschool 44466 (zie 8868)
452 Woningbouwvereeniging Samenwerking 34558
453 Geref. Jongelingsver. Samuel 04054 (R.A.)
454 Jongelingsvereeniging op Gereform. Grondslag Samuël 20198 (R.A.)
455 Vrijmetselaarsvereniging De Schakel 67089
456 Ver. van Scheepsbouwmeester de Scheepsbouw 08337 (R.A.)
457 Bond van Dordrechtsche Schietverenigingen 14132
458 Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs aan Schipperskinderen 50729
459 Ver. ter bevordering van Onderwijs aan Schippers-kinderen en Varens-gezellen 28025
460 Ver. Afdeeling Dordrecht van den Bond van Nederlandsche Schilderspatroons 32378
461 Dordrechtsche Schilders Patroons Vereeniging 46572 (zie ook 6139)
462 Dordrechtsche Schildersbond 00394 (R.A.)
463 Dordrechtsche Schildersbond 197
464 Nederlandsche Schildersgezellenbond Afdeeling Dordrecht 10311
465 Dordrechtsche Schoenwinkeliersvereeniging 27521
466 Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Protestants Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs 49064
467 Ver. Een School met de Bijbel 8066
468 Unie van Protestands Christelijk Schoolverenigingen 3721
469 Vereeniging van Sigarenfabrikanten voor Dordrecht, Gorinchem en omstreken te Dordrecht 13200
470 Afd. Dordrecht van den Nederlandschen Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond 10032 (R.A.)
471 Dordrechtsche Sigarenmakersvereeniging 10041
472 Dordtsche Vereeniging van Sigarenwinkeliers 23474
473 Dordrechtsche Slagers-Vereeniging 36677
474 Vereeniging van Particuliere Sleepagenten in Nederland 48710
475 - Slingerlandbond 42544
476 Nederlandsche Sleepbootreeders Vereeniging 12807
477 - Smalfilm Groep Dordrecht 75954
478 Dordrechtsche Sneeuw en IJsclub 922
479 Dordtse Christelijke Korfbalclub Snel 67129
480 Vereniging tot exploitatie van gebouwen voor Christelijk Sociale belangen 58366
481 Christelijke muziekvereeniging Soli Deo Gloria 47861
482 - Soroptimist Internationaal club Dordrecht 81256
483 Dordrechtsche Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Sparta 19437
484 Onderlinge Verzekering van Varkens der Dordrechtsche Spekslagers-Vereeniging 12812 (R.A.)
485 Postduivenvereeniging De Sperwer 11475 (R.A.)
486 Protestantsch Christelijke Vereeniging Spoor- en Tramwegpersoneel 12813 (R.A.)
487 Dordrechtsche Geheelonthouders-Gymnastiek Vereeniging Sport en Onthouding 37519
488 Geheel-Onthouders Sportvereeniging Sport en Strijd 38175
489 Christelijke Gymnastiekvereeniging Sport is ons Streven [S.I.O.S.] 75875
490 De Sportbond 63083
491 Volks Oranje Feesten Comite De Staart 71538
492 Nederlandse Squash Rackets bond 48155
493 Watersportvereniging De Staart 63678
494 Ver. van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel Sta pal 27926
495 Machinisten en stokersvereeniging Sta pal 09860 (R.A.)
496 Speeltuinvereniging De Staart 54709
497 Dordrechtsche Mixed (Gemengde) Hockey Club De Staart 41784
498 - Stadsverstel 72476
499 Voetvalvereniging Steeds Sterker Worden 57864
500 School Stek 12186
501 Ver. tot stichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Voorbereidend Lager Onderwijs 30028
502 Houtwerkersvereniging Streven naar Verbetering 11881 (R.A.)
503 Schoenmakersvereeniging Streven naar Verbetering 26197
504 Woningbouwvereeniging Strijd en Leven 34649
505 Vereeniging van Werkgevers in het Stucadoorsbedrijf te Dordrecht en Omstreken 45029
506 Het Studiehuis, School voor Geindividueliseerd onderwijs 55519
507 Afd. Dordrecht en Omstreken van den Ned. Stukadoorspatroonsbond 08335 E(R.A.)
508 Vereniging Surant 77551
509 - Technische School voor Dordrecht en Omstreken 9908
510 Loge Dordrecht der Theosofische Vereniging Nederlandsche Afdeeling 27450
511 Dordrechtsche Kunstrijders club Thialf 75805
512 Roomsch Katholieke Propaganda Club Sint Thomas van Aquino 34196
513 Protestantsch Christelijke Timmerlieden-Vakvereeniging 16140 (R.A.)
514 Chr. Gereformeerde Zondagschoolvereeniging Timotheus 09923 (R.A.)
515 Nieuwe Dordrechtsche Tooneelbond, Afd. Dordrecht van den Nederlandschen Dilettanten Tooneelbond 38963
516 Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Afdeling Dordrecht en Omstreken 22346(?)
517 Vereniging Toonkunstmuziekschool Dordrecht en Omstreken 2983
518 - Tot Heil der Armen 00687 (R.A.)
519 Biljartvereniging Tot ons Genoegen 75101
520 Afdeeling Dordrecht en Omstreken van de Voogdijvereniging Tot Steun 11243
521 Korfbalvereniging T.O.V. (Tot Ons Vermaak) 67142
522 Huurdersbelangen ver. Torenflats Sterrenburgplein Octant I en Octant II T.S.O. 79203
523 S.V. Triton 80689
524 Dordtse Vereniging tot bestrijding der Tuberculose 17096
525 - Tucht Unie 14696 (vgl. 14969)
526 Genootschap voor Tuin en Landbouw onder de zinspreuk Dordrechtsche Frora 62323 (oud NM 241)
527 Dordrechtsche Turnclub 00621 (R.A.)
528 Dordrechtsche Gemengde Hockeyclub U.A.D.A.B. 49949(?)
529 Commissie voor Vacantie-kinderfeesten te Dordrecht 43466
530 Nederl. Ver. van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten: Met Vaderland Getrouw, voor Dordrecht en omstreken 07527 (R.A.)
531 Chr. Vakschool voor meisjes voor Dordrecht en omstreken 36233
532 Dordrechtsche Varkensslachters-vereeniging 23118
533 - Verbetering zij ons streven, afd. Dordrecht van den Algemeenen Nederl. Metaalbewerkersbond 14231 (R.A.)
534 Dordrechtsche Timmerlieden Vereeniging Verbetering door Vereeniging 11737
535 Kalk- Steenbewerkersbond Verbroedering 09735 (R.A.)
536 - VHP du Pont 75707
537 Buurt- en speeltuinvereniging Victorie 57662
538 Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de Zinspreuk Vigilat Deo Ceonfidentus, Waakt vertrouwend op God 50570
539 Conferentie van den H. Bonifacius van de Ver. van den H. Vincentius van Paulo 21966
540 St. Vincentiusvereniging, voorheen genaamd Ver. van den H. Vincentius van Paulo 34427
541 Commissie der St. Vincentius vereeniging tot Kinderverpleging en Kinderbescherming 21803
542 Sport ver. F.C. Vinoe 81045
543 Z.A.V.V. De Vlaming 79475
544 - Vlijt en Overleg 4060
545 Dordrechtse Voetbal- en Ontspanningvereniging D.B.C. 64001
546 Ver. Dordrechtsche Voetbalbond 34105
547 Buurtver. De Vogelwijkers 79472
548 Afd. Dordrecht van den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik 14613 (R.A.)
549 Nederlandsche Roomsch Katholieke Volksbond, Afd. Dordrecht 02186 M (R.A.)
550 - Volkshuisvesting 14501
551 Ver. voor Volkskoffiehuizen 6605
552 - Volksuniversiteit 31411
553 Vereniging Volksuniversiteit Dordrecht 69410
554 Ver. tot instandhouding van een cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan scholen voor Christelijk Voorbereidend Lager Onderwijs 43533
555 Vereeniging Voor Vak en Kunst 1903
556 Dordrechtsche Werkliedenvereeniging Vooruitgang door beschaving 84
557 Dordrechtsche Werkliedenvereeniging Vooruitgang door beschaving 84
558 Woningbouwvereniging Vooruitgang 50380
559 Harmoniekorps Voorwaarts 25503
560 Ver. van Kapiteins, Stuurlieden en Dekknechten bij de Stoomvaart Voorwaarts 13125 (R.A.)
561 Zaalvoetbal ver. Sportschool de Vos 79081
562 Ver. tot bevorderen van het Vreemdelingenverkeer in Dordrecht 41184
563 Tehuis voor Militairen te Dordrecht, inder de zinspreuk Vreest God, eert den Koning 03042 (R.A.)
564 Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Dordrecht 41184
565 Postduivenvereeniging De Vriendenclub 35700
566 Dordrechtsche Slagersgezellen Ver. Vriendschap en Eensgezindheid 14784 (R.A.)
567 Societeit De Vriendschap 06649 (R.A.)
568 Familie Vereeniging Vriesendorp 11451
569 Vereniging Afdeling Dordrecht der Algemeen Nederlandse Vrouwen Vereniging Tesselschade-Arbeid-Adelt 68744
570 Afdeeling Dordrecht van den R.K. Diocesanen Vrouwenbond 29352
571 Dordrechtsche Vrouwenclub 19604 (R.A.)
572 Tehuis voor Vrouwen 10622 (R.A.)
573 Bond van Vrije Christelijke Gemeenten in Nederland 03698 (R.A.)
574 Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag 3721
575 - Vrije Evangelische Gemeente 1586
576 Bond van Vrije evangelische gemeente in Nederland 39483
577 De Societeit De Vrijheid 01404 (R.A.)
578 Kerkelijke Kiesvereeniging Waarheid en Vrede 40983
579 Watersportvereniging 't Wantij 54315
580 - Watersport 37248
581 Vereniging van Werkgevers aan en bij de Noord 56232
582 Comité voor Werkverschaffing 02943 (R.A.)
583 ..-(?) en Speeltuinvereniging Wielwijk 58136
584 Schietvereeniging Wilhelmina 05858/06931 (R.A.)
585 Ver. tot instandhouding der Dordrechtsche Algemeene Winkel Etalage Tentoonstelling [D.A.W.E.T.] 36001
586 Het Wit-Gele Kruis 40096
587 Nederlandse Vereniging van Wolfshondbezitters (W.H.V.) 49075
588 Stichting Woningzorg 20351 (R.A.)
589 Het Pensioenfonds Louis P.A.J. Wijers van het personeel van de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers 44603
590 - Wijk- & Speeltuinfederatie Dordrecht 68537
591 Wijkvereeniging Wijk VIII 21218 (R.A.)
592 Dordrechtsche Toneel Vereeniging IJver en Broedermin 18910 (R.A.)
593 Zondagschoolvereeniging De Zaaier 325
594 Zondagschool De Zaaier 06709 (en 325)
595 Zondagschoolvereeniging de Zaaier 6709
596 Liedertafel Zanglust 11603
597 Afdeeling Dordrecht en Omstreken van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn 11680 (vgl 30380)
598 Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen 39054
599 Christelijke Vereniging Zedenopbouw 11680
600 Buurt- en Speeltuinvereniging Zeehavenkwartier 67770
601 - Zeilvereeniging voor Dordrecht en Omstreken 48931
602 Ver. voor Ziekenhuis-Verpleging 40888
603 Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht 1695
604 Vereniging voor Protestants-Christelijke Zieken-Verpleging voor Dordrecht en Omstreken 16181
605 - Ziekte-Risico-Vereeniging van Sleepbooteigenaren en Werkgevers in aanverwante bedrijven 41167
606 Ver. Zuigelingen en Kleuterzorg 31590
607 Zuid-Hollandsche Zuivelbond 38410
608 Afd. Dordrecht van de Centrale Ver. ter behartiging van de belangen van Zwakzinnigen in Nederland 20561 (R.A.)
609 Dordrechtsche Zwem-Club 33124
610 Dordrechtse Korfbalclub De Zwervers 69984
611 Vereniging Zwakzinnigenzorg, Dordtse vereniging voor Algemeene Sociaal Pedagogische Zorg Dordrecht 40795
612 Societeit De Zwarte Kat 67433
613 Schietvereeniging Zwarte Roos 04339 (R.A.)
614 Ver. Dordrechtsche Zwemclub 33124
615 Dordrechtsche Zwem- en Badinrichting 1585NB.

Verenigingen te 's-Gravenhage

Ministerie van Defensie (dossier 69567)
Natuur- en aquarium-vereniging Minor (dossier 61894)
Indische Missievereniging (dossier 19461)
Haagsche Mixed Hockey Club P.T.T. (dossier 48833)
Haagsche Modelboot Club (H.M.B.C.) (dossier 74730)
Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van Het Mobilisatie-Kruis (dossier 53137)
Vereeniging Moderne Talen (dossier 23276)
Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan Minvermogenende te 's-Gravenhage (dossier 1503)
's-Gravenhage Mixed Hockeyclub P.U.S.H. '29 (dossier 62418)
Vereeniging voor Modellenbescherming (dossier 45996)
Huurdersvereeniging Mischkenoth Israel (Woningen Israel) (dossier 43095)
Schaakvereniging Moerwijk (dossier 75251)
Vereniging Modern Beraad (dossier 69342)
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs in het Moerwegkwartier te 's-Gravenhage (dossier 52718)
Nederlandse Vereniging van Werjgevers in het Moffel- en Spuitbedrijf (dossier 51897)
Societeit de Malle Molen (dossier 70424)
R.K. Voetbalvereniging M.O.A. (Moed Overwint Alles) (dossier 59415)
Algemene Gymnastiekvereniging Moerweijk (AGV-Moerwijk) (dossier 54971)
Moederland en Kolonien (dossier 7177, R.A.)
Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiene (dossier 14341)
Moluks Studiefonds (dossier 64324)
Ver. Wijkoverleg Moerwijk (dossier 81246)
+
Modevakschool Vereeniging (dossier 14828) - opgericht 1909 (echtpaar Danckaerts-Strijbos)
Ver. tot instandhouding van een Modevakschool (dossier 17786)
Nederlandse Modevakbond (dossier 18470) - opgericht 1912 (D. van Geel, van Markenstein, Demmers, Schimmelpenningh)
Nederlandsche Mode Vakschool Vereeniging (dossier 30271)
De Eerste 's-Gravenhaagsche Mode Vakschool (dossier 42435) - opgericht 1917
Hollandsche-Indische Vereeniging tot Voorlichting van het Modevak (dossier 45444)
Algemeen Nederlandsche Modevakbond (dossier 46047, 46471)
Algemeene Nederlandsche Modevakbond (dossier 46471)
Vereeniging der Modevakscholen "Modern voor Nederland en Ned. Oost-Indie" (dossier 46491) - opgericht 1934
Vereniging ter bevordering van het Modevak (dossier 47387)

Verenigingen te Utrecht

Utrechtse Christelijke Sportclub Eenheid doet Overwinnen (E.D.C.) (dossier 60264)
Afdeeling Utrecht van de Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken (dossier 15053)
Utrechtsche Metaalbewerkers-en Machinistenbond en Societetit De Eensgezindheid (dossier 3636)
Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken (dossier 51.350)
Eerste Nederlandsche Vereeniging van Banket Biscuit en Wafelfabrikaten (dossier 45106)
Utrechtsche Coöperatieve Verbruiks-Vereeniging van Eigen Hulp (dossier 38403)
Effatha (dossier 2373)
De Ver. van Belanghebbenden bij den Tusschehandel in Eikels (dossier 28606)
Nederlandsche Orchideeen Vereeniging (dossier 44043)
Nederlandse Chr. Wandelsport Bond (N.C.W.B.) (dossier 3616.)
Nederlandse Vereniging van Modelmakerij-patroons (dossier 54.666)
Vereeniging Families Mol(l) (dossier 44354)
Algemene Nederlandse Molenaarsbond (dossier 5685)
Nederlandse Montessori Vereeniging (dossier 8801)
Utrechtsche Motor-Wielrijders Societeit (dossier 24040)
De Utrechtsche Montessorischool (dossier 39198)
Het Utrechtsch muziekgezelgschap 'Mozart' (dossier 10368)
Ver. van Nederlandsche Naaimachinehandel (dossier 38127)
Hervormde Pedagogische akademie Jan van Nassau (dossier 21.111)
Consumentenclub Utrecht en Omstreken C.C.U. (dossier 65,791)
Diocesane Bond van Coöperatieve Verbruiksverenigingen in het Aartsbisdom Utrecht (dossier 45019)
Contact Oud Mariniers schietvereniging afd. Utrecht (dossier 70.374)
Ned. Coöperatieve Werkgevers (dossier 47619)
Contactraad voor Personeelsorganisaties v.h. Christelijk Onderwijs De Contactraad (dossier 65.827)
Nederlands Protestants Convent (dossier 57.754)
Vereniging Coornhert-Liga (dossier 70.023)
+
Vereniging van Modevakscholen in Nederland (dossier 17541)

Verenigingen te Rotterdam

Nederlandsche Roomsch Katholieke Vereeniging tot het verleenen van Eerste Hulp bij Ongelukken (Ned. R.K. E.H.B.O.) (dossier 41271)
R.K. Vereeniging voor E.H.B.O. (Eerste Hulp bij Ongelukken) (dossier 38306)
Vereeniging van Groothandelaren in Mineraalolien (dossier 926110)
Bewonersvereniging Flat Molenvliet (dossier 78.324)
MONTEFIORE Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige passanten (dossier 1455)
Mondakkordeonvereeniging Modulatie (dossier 57195)
Montessorie School Kralingen (dossier 31.364)
Meisjesvereeniging op Gereformeerden grondslag MIRJAM (dossier 29786)
De afdeeling Rotterdam van de Vereeniging The MISSIONS to Seamen (dossier 19.509)
Rotterdamsche Mixed Hockeyclub R(otterdamsche) B(onds) C(lub) (R.B.C.) (dossier 28.852)
Rotterdamsche Ver. ter Bevordering van Consultatiebureaux voor Moeilijke Kinderen (dossier 45,912)
Vereniging van Tussenpersonen en Handelaren in Molenafvallen en andere vervoeders V.M.N. (dossier 51.253)
Rotterdamsche Montessori School (dossier 24.375)
Rotterdamse Montessorischoolvereniging (dossier 43.143)
Zendingsvereeniging onder de Joden MORDECHAI (dossier 9669)
Vereniging van Hoger personeel W.m.H. Muller & Co (dossier 75591)
Nederlandse MOSLIM Associatie (dossier 77.407)
Personeelsvereniging Mullerco (dossier 55.833)
+
De Eerste Rotterdamsche Modevakschool (dossier 23248) - K.B. 24-7-1915
Ver. "Eerste Nederlandsche Modevakschool" (dossier 26656)
Ver. tot bevordering van Mode Vakonderwijs (dossier 27.782)
Ver. tot verbetering van het Modevak-Onderwijs
(dossier 30129)
Ver. van Modevakscholen
(dossier 39843)
Vereniging Bond van Modevakscholen in Nederland
(dossier 41.982)
Nederlandsche Vereeniging van Modevakonderwijs
(dossier 45.743)
Vereeniging van Modevakonderwijs in Nederland
(47.807)
Vereeniging Modevakschool Minerva
(dossier 48.013)

Laatst gewijzigd: april 2010