Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1844-1851)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1815-1850
Inventarisnummer: 1979 (1844-1851; bestaande uit 1979 en 1979a)

Verklaringen met betrekking tot o.a.
- goed gedrag (getuigen genoemd);
- buitenlandse paspoorten;
- certificaten van oorsprong (goederen per schip vervoerd; naam schip/kapitein, naam bedrijf verzender);
- afgelegde eed;
- vervanging nationale militie (getuigen genoemd);
- attestatie de vita;
- gedelegeerden Nederl. loterij;
- borgstellingen;

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1844-1851; stapel 1)

Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief 5
Inventarisnummer: 1979 (stapel 1)

- (30-12-1844) Abraham de Koning, particulier, wonende alhier, 51 jaar, met signalement 1 el 80 palm, buitenlandsch paspoort voor Duitschland/Frankrijk;
[FOTO] - (dec 1844) Certificaat van Oorsprong voor verzending naar Java, voor
100 Stuks gemerkt H. BRUNNER te Dordrecht ingepakte Hammen wegende 600 lb Ned: (elke ham gepakt in wa.. linnen Zakken) af te geven aan Huibert van der Straten, spekslager te Dordrecht.
per het schip Machtilda Cornelia, kapt. S. Lammerts.
Ter Registratie opzenden aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
(Honderd Stuks gerookte Hammen,w egende Netto 600 Nederl. ponden, elke ham gepakt in ...(?)linnen zak, gemerkt H. Brunner te Dordt. En welke Hammen is Nederlandsch Product)
- (5-1-1844 lijrente) Johanna Maria Vijgh wed. Johannes van Oldenborgh, gedooopt 14-9-1784;
- (30-12-1844 eed afgelegd) Louis Jantsen, ijker;
- (ligting 1844) getuigen: Corstiaan Kop, 32 jr., witwerker Kromme Elleboog; J. Christiaan Eijsenmenger 25 jr schoenmaker Lastig Eendstraatje, Johannes Visser 40 jr pijpenbrander Kolfstraat;
Gerrit Landsdouw, geb. Dordrecht, 28 jr, 3-12-1816, zoon van Cornelia Landsdouw (plaatsvervanger Pieter Willem Kranenburg, Strijen)
- (1123 rep, 16-11-1844 goed gedrag) Hendrina van Duuren, naaister;
- (1122 6-11-1844 goed gedrag) Christiaan Hendrik Jeuck, apothekersbediende;
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor het onderstaande Patent Touwwerk, vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij en bestemd om naar Batavia veroznden te worden met het Nederlandsch Barkschip Soolo kapitein T.B. Teunissen.
H. no. 1 een stuk patent wand 120 vm. 8 dm. wm. 1022 t
H. no. 2 een stuk patent wand 120 vm. 7 3/4 dm. wm. 943 t
H. no. 3 een stuk patent wand 120 vm. 7 1/2 dm. wm. 867 t
H. no. 4 een stuk patent wand 120 vm. 7 1/4 dm. wm. 807 t
H. no. 6 een stuk patent wand 120 vm. 7 dm. wm. 754 t
H. no. 5 een stuk patent wand 120 vm. 6 3/4 dm. wm. 696 t
H. no. 7 een stuk patent wand 120 vm. 6 1/2 dm. wm. 657 t
te beëedigen door de Heer F.C. Déking Dura.
Dordrecht 11 Novb. 1844
- (1119 1-11-1844 attestatie de vita) IJsbrand Carel Wilhelm van Dussel, kapt. 1 kl. 3e reg artillerie;
- (1115 30-10-1844 goed gedrag) Leendert van Aardenne, Jan van de Kaa, Dirk Koekelis, Arij van den Kieboom, klerken secretarie => Jan Otto Willem Rens, notarisklerk, goed gedrag, laatste 6 jaren in Dordrecht;
- (1114 30-10-1844) Jan van Wageningen apotheker, borgtocht (notaris H. Struijk); heeren Selis en Van Wageningen, zeepzieders;
- (1113, 26-10-1844 goed gedrag) Frans Joseph Ameroo, schilder;
- (1112 nationale militie attest) Johannes Vissers, 40, pijpenbrander, Kolfstraat, Matthijs Andriessen 35 smidsknegt Riedijk...Nijs Nobel, 35, plaatsvervanger;
- (1094 23-10-1844) Willem Bartholomeus van den Santheuvel en Zn, Kollekteurs Ned. loterij.
1. Emanuel Wolff Duits, koopman, gedelegeerde 2e kl
2. Abraham Zadoks, koopman
3. Meijer Zadoks, koopman
4. Samuel Kosman, koopman
5. Meijer Isaac Koster, koopman
6. Jonas Polak, koopman
7. Hendrikus Akkerman, koopman
8. Elizabeth Pardo, koopvrouw
9. Leeman Snijders, koopman
10. Jacob Duits, koopman
11. Saartje Langers (doorgestreept)
12. Daniel Levie Hartog, koopman
13. Bastiaan van IJzerloo, particulier
14. Pieter van Luij(..), barbier
- (1090 15-10-1844 goed gedrag) Hendricus Stephanus van Rijzoort, goed zedelijk gedrag;
- (1089 goed gedrag) Evert Puttmand, part, goed en onbesproken gedrag;
- (1087 12-10-1844) contract bieren....?
- (1086 12-10-1844 goed gedrag) Johanna Verheggen, naaister, goed en onbesproken gedrag;
- (1079 goed gedrag 4-10-1844) Christiaan en Teunis Knieriem;
- (1078 3-10-1833 goed gedrag) Andre Henri Ludwig, muzijkmeester en instrumentenmaker;
- (1070 goed gedrag 26-9-1844) Cornelis Abraham de Keijzer, part., zedelijk en onbesproken gedrag;
- (1064 24-9-1844) Jacobus Penn, med. doctor, 22 jr, 1.73, buitenl. paspoort naar Weenen en Parijs;
- (1061 21-9-1844 goed gedrag) Pieter Anthoon KUIJK, notarisklerk;
- (1054 13-9-1844 goed gedrag) Goosse Wijnand van Efferen, part;
- (1052, 11-9-1844 goed gedrag) Gerrit Landsdouw, grutter / Frans Barel Cornelsise, zadelmaker;
- (1044 3-9-1844 aanbesteding) Francois Hesmerg, mr smit, borger Goris de Kock, ijzerkooper en Pieter H..(?), mr smid;
- (1043, 3-9-1844 goed gedrag) Jan de Vries, schoenmakersknecht, getuigen W. de Visser, zaagmolenaarsknecht en D. de Mug, riviervisscher;
- (1040, 2-9-1844 goed gedrag)) Jacob van der Teen, part;
[FOTO] - Verzoeken Certificaat van Oorsprong van
150 vaatjes delfsche Boter inhoudende 900 lb in dubbelde fust en
50 Stuks Stolksche kazen wegende 282 lb
te verzenden door Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht, met het Schip de Admiraal Heemskerk, kapt. J.F.P.A. Abbema bestemd naar Batavia
alles gemerkt S.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Dordrecht 3 oct 1844
Pieter & Jan Hordijk
(Ned. Product)
[FOTO] - D.F. Carlebur (Dirk Francois) spiegel fabrikant te Dordrecht verzoekt Certificaat van Oorsprong om afteleveren 25 Stuks Spiegels welke aan zijn fabriek geheel zijn gefabriceerd, in 4 kisten zijn gemerkt D.F.C. en Dorden(?) geladen in t' Barkschip Klara Anna Maria gevoerd door kappitijn Bakema bestemd naar China.
(In zijne spiegelfabriek geheel zijn bewerkt en in gereedheid gebragt)
de 2 October 1844.
[FOTO] - (okt 1844) Certificaat van Oorsprong van 200 Stuks hammen wegende No. 1300 N.lb Gemerk H:V:D: SANDE HZn DORDT HOLLAND
Naar Batavia per Schip Clara Maria Anna kapt Bakema.
is Nederl. product.
[FOTO] Jan Hordijk Loodwitfabrikant alhier verzoekt een Certificaat van Oorsprong voor
120 blikke busjes gemerkt van No. 1 tot 120 inhoudende 11 1/4 Ned. ld per busje loodwit met olij gemalen en dus te zamen 1350 Ned. ld allen gepakt in 8 mandens,
om met het Schip Clara Maria Maria kapt. Pieter Josephus Bakema te worden verzonden naar Batavia.
Dordrecht 19 September 1844
In zijn fabriek is verwerkt en in gereedheid gebragt.
[FOTO] - Jan Hordijk voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk verzoekt certificaat van Oorsprong voor
200 Vatjes inhoudende 1200 Ned. ld Boter in dubbeld fust gemerkt H.V.D. SANDE HOLLAND DORDT
400 Goudsche kaazen wegende 2000 Nederl. gem.kt S
om met het Schip Clara Anna Maria kapt. Pieter Josephus Bakema te worden verzonden naar Batavia
Dordrecht 19 September 1844
Is Nederlandsch product.
[FOTO] - Johs. Baptist Petrus voor zijne firma
het Barkschip Clara Anna Maria, Capitein P.J. Bakema, bestemd naar de Oost Indien gemerkt No. 1-20
253 kannen Inlandsch Gedisteleerd 94% Zoete Likeure of 484/2 kruikjes in 20 kistjes gemerkt H VD SANDE Hzn DORDT HOLLAND
van de dustilateuren Van Rossen & Co
Dordt C26
uit graanen gestookt in hunne distileerderij in gereedheid gebragt en afgetapt in Inl. kruikjes
12 Sept. 1844
[FOTO] - (J. van der Kaa Willemszen voor zijne firma J.H. Willemszen)
Verzoeke vriendelijke de afgiste van een Certificaat van Oorsprong voor
1/50 Vijftig op Blaauwsel gemt. BLAAUWSEL geladen int Hollandse schip Clara Anna Maria gevoerd door G.P.J. Bakema gedestineerd n. Java voor rekening der heeren Herm. v.d. Sande Hzn
Dordrecht 9 Sept 1844.
Joh. H. Willemszen
(In zijne fabr verwerkt en in gereedheid gebragt)
(Johan Herman Lakmoes en Blaauwsel fabrikant 10 Sept 1844)
- (1139 31-8-1844) Arnold Rudolph Jan Brouwer, particulier, geb. Amsterdam, woennde Utrecht, 36 jaar; buitenlandsch paspoort Parijs, Havre, Belgie;
- (1136 29-8-1844 goed gedrag) Hendrik Vermaas, boekhouder;
- (10-4-1844) Adrianus VOS, 53 jr., lid raad, paspoort Duitschland, Belgie, Frankrijk;
- (1033 21-8-1844 goed gedrag) Hendrik Kronnen;
- (1031 17-8-1844 goed gedrag) Wilhelmus Muller, particulier;
- (1030, 14-8-1844 goed gedrag) Aart van der Monde, koekbakker;
- (1029 13-8-1844 goed gedrag) Nicolaas van den Houter, schilder, goed en onbesproken gedrag;
- (1026, 10-8-1844 goed gedrag) Hendrik van der Rest, particulier, goed en onbesproken gedrag;
- (1025, 9-8-1844 paspoort) Wilhelmus Muller, part, 38 jaar, 1.78, naar Belgie/Frankrijk;
- (1023, 7-8-1844) Jonkheer Willem Bartholomeus van den Santheuvel, paspoort;
- (1022, 3-8-1833 goed gedrag) Johannes Philippus Schaeffer, kantoorbediende;
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 4 Stukken patent Touwwerk vervaardigd in hunne alhier gevestigde Towuslagerij en bestemd om naar Batavia vevroerd te worden met het Nederlandsch fregatschip Biesbosch kapt. P.M. Vogelsang te weten:
H1 1 Stuk patent wand 120 vm 7 1/2 dm .. Tw
H2 1 Stuk patent wand 120 vm 7 dm .. Tw
H3 1 Stuk patent wand 120 vm 6 1/4 dm .. Tw
H4 1 Stuk patent wand 120 vm 6 dm .. Tw
26 Aug 1844.
[FOTO] - 50 Stuks hammen (Geemballeerd) wgd. 257 Nb merk B
4 Stuks gerookt vleesch (Geemballeerd) wgd. 22 Nb merk B
1 pak Boulogne wgd. 8 Nb merk B
5 Vatjes saucijsen wgd. 25 Nb gemerk SAUCIJSEN
5 Vatjes Worst wgd. 25 Nb gemerk WORST
10 Vatjes Rolpens wgd. 50 Nb gemerk ROLPENS
naar Batavia per Schip CERAM kapt F.K. Veltman
Hugo van Sluisdam varkensslagter
Is Nederl. product
20 Nov. 1844
[FOTO] - De ondergeteekenden verzoeken certificaat van oorsprong van de volgende goederen na Batavia
F.X.R. 't HOOFT AREND twee honder vier en dertig Kannen rode wijn van de moer, in twee honderdzeventig fleschen, aangebragt van Frankrijk met Nederlands schip, en de fleschen van Nederlands fabricaat.
Jules Jean André zal voor de firma de benodigde eed af leggen.
Dordt 19 Aug 1844
André & Obreen
Te verzenden per 't fregatschip de Biesbosch kapt.n P.M. Vogelsang.
In hunne wijnkoperij op flessen van Nderl. oorsprong afgebotteld.
[FOTO] - 200 Stuks hammen wgd. N(ett)o 974 N ld Gemerk F:v:W: S
2 kinsten gerookt spek wgd. No. 160 N ld gemerk F:v:W: S
10 Vatjes Rolpens wgd. No 40 N ld gemerk ROLPENS F:v:W: S
6 Vatjes gezouten worst wgd. No 30 N lb gemerk WORST F:v:W: S
om te verzenden met Barkschip Timor kapt C.M. Borghorst
Hugo van Sluisdam, varkensslagter.
is Nederl. product.
14 Augs. 1844
[FOTO] - 1500 N lb Siroop in 100 bevlochte kruiken per 't Barkschip Timor kapt Cornelis Marius Borghorst naar Java.
Pieter Selis, koopman
Is Nederl. Prod.
14 Augs. 1844.
[FOTO] - (aug. 1844) 1 Mand gemerkt H
inh. 24 Luiwagens
inh. 24 witkwooten?
en los
24 Raagshoofden
24 verken
72 korenschapper
Geladen met het Barkschip TIMOR kap. C.M. Borghorst naar de kapa de Goed eHoop of Batavia.
Borstelfabrikant.
Cornelis Holtmark
[FOTO] - Verzoeke een bewijs van Oorsprong der navolgende partij Boeken te verzenden per het Barkschip TIMOR kapitein C.M. Borghorst, naar de Kaap de Goede Hoop, als:
1 kist gemerkt PJ 195 inhoudende de navolgende Boekwerken, te weten:
6 Exempl. Kist onderwerpen 6 deelen
12 Exempl. Kist Geweten
6 Exempl. Kist onthaal
12 Exempl. Kist Godsdeugden
6 Exempl. Glatz Tafreelen
6 Exempl. Gellerts fabelen
4 Exempl. Meeuwe Christensreis
25 Exempl. Holtrops Eng. Disctionary 2 deelen
25 Exempl. Janson Eng. Disctionary 2 deelen
12 Exempl. Weelands Spraakkunst
20 Exempl. Broes peisende cristen
6 Exempl. Hes leven van Jezus 4 deelen
2 Exempl. Kramer navolging van Jezus Christus
Verklarende dat alle deze opgenoemde Boeken op eene Nederlandsche Drukkerij en voor Nederlandsche rekening zijn gedrukt en dus van Nederlandsche oorsprong, hetwelk nog des gevorderd, bereid zijn met acte te staven.
Dordrecht den 13 Augustus 1833
P. Blusse, Boekdrukker
[FOTO] - (fabrikant Metaal en koperwerken)
Gerardus Jacobus Molenaar, verzend naar oost Indiën eenig koperwerk bestaande in:
Ketels, breoderspannen, stelbandspanne en gepakt in drie manden gemerkt G.J.M. te verzenden met het schip Timor kapitein C.M. Borghorst
Onder zijn directie alhier te lande zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
Den 13 Augs. 1844.
[FOTO] - A. Faasen verzoeke Certificaat van Oorsprong van tien vatjes Rolpens wegende netto NL ponden en zes vatjes gezoute worst wegende netto dertig Nl ponden
zijnde Nederlandsch Product en gemerkt F.v.W. en voor Negotie naar Batavia of Nederlandsch Indie uit te voeren met het schip TIMOR Kapt. Cornelis Marius Borghorst.
Dordrecht 12 Augs. 1844.
A. Faasen
[FOTO] - Pieter & Jan Hordijk verzoeken certificaat van oorsprong van
400 Goudsche Kazen 2000 Nld
300 Leidsche Kazen 2300 Nld
960 Edame kaasjes 1550 in 40 kisten
250 Vaatjes Delfse Boter inhoudende 2500 Nld
250 Vaatjes Delfse Boter inhoudende 1500 Nld
alles gemerkt F.v.W. om te verzenden per Het schip Timor, kaptijn C.M. Borghorst naar Batavia.
Jan Hordijk zal compareeren.
Dordrecht 12 Augs. 1844
Pieter & Jan Hordijk
(Jacobus)(Is Nederlandsch Product)
[FOTO] - A. Faasen.
Verzoeke Certificaat van Oorsprong van 250 stuks geemballeerde gerookte Hammen wegende twaalf honderd negentig Nedl. ponden betto uit te voeren met het schip TIMOR Capt. Cornelis Marius Borghorst.
Voor Negotie naar Batavia als zijnde deze Hammen gemerkt F.v.W. en nederlandsch Product.
Dordrecht 9 Augustus 1844.
A. Faasen (O.O. Faasen Az)
[FOTO] - Hendrik de Jongh voor de firma van H. de Jongh & Co
500 kelders bw? 7500 flesschen a..? 101 vat en
31 kannen Binnenl. ged. ... gemerkt HDI & Co F.v.W.
met het Barkschip Timor Cap. C.M. Borghorst
uit graanen gestookt in hunne branderij in gereedheid gebragt en afgeb(otteld) op Inl. flesschen
den 9 Aug. 1844.
- Izaak van Beest Holle, koopman (notaris H. Schuijten), Gerard van Beest Holle;
- paspoort Arnuldos Huibert de Hart;
[FOTO] - Willem Hordijk voor de firma Hordijk & Gips
500 Kelders bevattende 75 flesschen inh. 100 Vaten 79 Kannen Binnenlands gedisteleerd 94% gemkt. (vogel)H&C F.v.W.
Granen om te verzenden naar Batavia met het Barkschip TIMOR Kap C.M. Borghorst
uit granen gestookt in hunne branderij in gereedheid gebragt en afgebotteld op Ned. flesschen
8 Augs. 1844.
[FOTO] - schip Ceram Kaptijn T.K. Veltman te verzenden naar O. Indie
160 vaatjes Boter inhoudende 960 Nld
75 kaasjes in kisjes wegende 375 Nld
Jan Hordijk voor de firma van Pieter & Jan Hordijk gemerkt H
Is Nederl. Product.
8 Aug. 1844
[FOTO] - (aug. 1844) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong op te willen maken voor
53 mandjes Roode & Zwarte Aalbessensap inhoudende te zamen 636 flesschen gemerkt met nevensgaand briefje.
15 kisjes Americaansch Elixer inhoudende 180 halve flesjes gemerkt met nevensgaand briefje;
67 Potten vruchten Geleij
alles vervaardigd in de fabriek van Blankenbijl & van der Mijle
(per het Fregatschip CERAM, kapitein F.K. VELTMAN)
(Anthonij vd Mijle voor de firma van Blankenbijl & van der Mijle, chemisten)
[FOTO] - Johan van Beusekom, koperslager verzendt per het Barkschip TIMOR, Capitein C.M. Borghorst gedestineerd naar Batavia.
Zeven kopere figuur Pannen, gepakt in .. mand, gemerkt VB
Door hem gemaakt.
den 8 Augustus 1844.
- (1013 25-7-1844) Johannes van Oldenborgh, geb. Willemstad, lengte 1,79, paspoort Belgie/Duitschland;
- (1010 goed gedrag 23-7-1844) Cornelis KEMP, schoenmaker, goed en geschikt gedrag, (getuigen J.D. Jaquet, J. van Hemert);
- (bewijs van gegoedheid) ad f 5000 Van Dorsser en Comp, Jan de Groot en Hendrik Johan Knottenbeld, houtkopers;
- (1008 20-7-1844) Arnoldus de Hart, particulier, 23 jaar, paspoort Suriname;
- (1007 20-7-1844 goed gedrag) Arnoldus de Hart, particulier;
- (Zwijndrecht 9-7-1844) J.B. 't Hooft, H. Seijdlitz en Co te Maastricht;
- (1102) Jacob Buijs 't Hooft, cargadoor, borgtocht (notaris G. Telders);
- (1001, 16-7-1844) Willem Gerrit Jansse, particulier, geb. en wonende Dordrecht, 33 jaar en echtgenote Cornelia Anth. Verhoeven, en Cornelia Krak..(?) Kuipers, paspoort;
- (994) Johannes Telders, borgtogt, J.M. Morjé, Terwen en Morje;
- (991, 9-7-1844) Jan Spruijt, particulier;
- (987 attestatie de vita) Johanna Maria Vijgh, gedoopt 14-9-1784;
- (986, 7-3-1844) Otto Boudewijn 't HOOFT, particulier, geb. Maasdam, 41 jaar, en echtgen. Jacqueline VRIESENDORP ... paspoort Duitschland/Belgie/Frankrijk;
- (1-7-1844) Johannes Vissers, pijpenbrander, Kolfstraat , J.C. Eijsenmenger, Korstiaan Kop, Sander Bremer;
- (980, 24-6-1844 goed gedrag) Johannes van der Linde, schoenmakersknecht;
- (978, 20-6-1844 goed gedrag) Hermanus de Groot, particulier;
- (977, 20-6-1844) DANIEL PIJZEL, Predikant, geb. 's Gravenhage, 37 jaar en Anna Geertruida KIST, paspoort;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van tien Kisten in houdende 500 flessche of 400 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 10 en drie kisten Rijnwijn inhoudende 150 flessche of 120 kannen te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Barkschip Pictura kapitein N.H. Brouwer
Dordt den 1 Julij 1844.
Adrianus Schotman
(In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesse van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van 5 Stukken patent Touwwerk als
H no. 1 1 stuk patent wand 120 vm. 8 dm
H no. 2 1 stuk patent wand 120 vm. 7 3/4 dm
H no. 3 1 stuk patent wand 120 vm. 7 1/4 dm
H no. 4 1 stuk patent wand 120 vm. 6 1/2 dm
H no. 5 1 stuk patent wand 120 vm. 6 1/4 dm
naar Batavia te verzenden per het Nederlandsch Fregat schip Bato Kapt. J. Keijser.
25 Junij 1844.
(Fredrik Cornelis Deking Dura)
(In hunne Touwslagerij alhier vervaardigd)
- (976 19-6-1844) Godliep Jüng, varkensslagter, Heimsheim, drie jaar te Rotterdam;
- (971, 13-6-1844) Rose Isabelle FAVRE, institrice, geb. Lausanne, 29 jaar, paspoort;
- (967 5-6-1844, goed gedrag) Pieter van Bezoijen, timmermansknecht;
[FOTO] - De ondergeteekenden verlangen een Certificaat van Oorsprong voor vier Kisten gemerkt F.X.R. 't Hooft Arend nhoudende tezamen Een honderd vijf en vijftig Ned. kannen Roode wijn in 180 flesschen getapt en ebstemd naar Batavia met het Nederlandsch fregatschip BATO, kapitein J. Keijzer.
Dordrecht den 17 Junij 1844
André & Obreen
NB Alexander Adriaan Obreen zal de gevorderde eed afleggen.
In zijne wijnkoper zijn in Orde gebragt en in flessen van Nederl. Oorsprong afgebotteld.
[FOTO] - per het Nederl. Fregat Schip Bato gevoerd door kapitein J. Keijser gedestineerd naar Batavia.
Verzoek Certificaat van Oorsprong voor 16 kisten Bordeaux wijn
1 Kist Fransche brandewijn en 1 kist Bordeaux azijn gemerkt C. VOS N. Een tot zestien
De brandewijn No. 17 zeventien en de Bordeaux wijn achttien
Corneille Adrien Vriesendorp
In Zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in fleschen van Nederl. oorsprong afgebotteld
den 15 Junij 1844
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer en 6 Kisten inhoudende 72 flesschen of 60 kannen Rijnwijn te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Bato Kapitein J. Keijser uit het particulier Entrepot van den ondergeteekende.
Dordt 11 Junij 1844
Adrianus Schotman
In zijn wijnkoperij in orde gebragt en in flessen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
digitale foto - (Koningwinter 28 mei 1844) Signalement des Schiffers Johann Jacob Haentjes van Dordrecht
groote 5 voet 1 duim
voorhoofd vlak
aangezicht ovaal
oogen grun
neus stomp
mond middelgroot
kin rond
Haaren swart
wenkbauw swart
merkbare teekenen: geen
digitale foto - (rep 30-5-1844) Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen de persoon van Pieter Junger, van beroep schippersknegt wonende alhier. En dit denzelven is van een goed en onbesproken gedrag.
Dordrecht de 30 mei 1844
J. Meijboom en H. Koopman
- (963 goed gedrag 30-5-1844) Joost van Engelen, metselaar;
- (962 goed gedrag 29-5-1844) Petrus Lodewijk Oostermeijer, winkelier;
- (961 goed gedrag 28-5-1844) Aart van de Rest, drukkersknecht;
- (951 goed gedrag 18-5-1844) Pieter Keldermans, arbeider:
- (950 goed gedrag 17-5-1844) Hendrik Kruimel, gepens. onderofficier;
- (949) Hendrik Frans van der Bergh [=B163], substit. griffier, 32 jaar, en echtg. Roodenburg, paspoort;
- (948, 13-5-1844) Matheus Anne REES [=B318] , 29 jaar, en J.J. Maurtiz, paspoort;
- (944, 80-5-1844) Frank de Jong, metzelaar;
- (943, 7-5-1844) Geertrui Schaap en Joseph Jean Michel Haentjens, particulier, paspoort;
- (941) Elias de Joncheere 34, signalement 1.77 + J.P. de Jocheere, 37 jaar, paspoort;
- (937, 2-5-1844 goed gedrag) Johannes Hins, varensgezel;
- (935, 27-4-1844 goed gedrag) Frans van der Hoek, mandenmaker;
- (931, 25-4-1844) E. de J[oncheere], huwelijk;
- (907, 11-4-1844) Aaltje J. EK huisvr. Aart TUIJL, vroedvrouw, goed gedrag;
- (23-4-1844) Jacobus Staps junior, koopman, paspoort;
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeke Certificaat van oorsprong van onderstaand Petent Touwwerk in hunne Touwslagerij alhier vervaardigd en bestemd om naar Batavia vervoerd te worden met het Nederlandsch Fregatschip de Koningin der Nederlanden, kapitein Pieter Sipkes.
Te beëedigen door de Heer F.C. Deking Dura
H no. 1 1 stuk wand 120 vm 8 dm
H no. 2 1 stuk wand 120 vm 7 3/4 dm
H no. 3 1 stuk wand 120 vm 7 1/2 dm
H no. 4 1 stuk wand 120 vm 7 1/4 dm
H no. 5 1 stuk wand 120 vm 7 dm
H no. 6 1 stuk wand 120 vm 6 dm
18 april 1844
- (goed gedrag 17-4-1844) Jan Anthonij Smits Janszoon, notarisklerk ;
- A. Trosselman, 45 jaar, Jan A. Liebert, 33 jaar, Jacob Meijboom 45 jaar, Simon Polak 25 jaar;
- (goed gedrag 15-4-1844) Dirk Willem STOOP;
- (Nationale Militie) getuigen: Jacob Kandel, J.C. Eijsenmenger, Adrianus Kop => Gijsbert Keurvorst, 29 jr, Giessendam;
- (913 11-4-1844 goed gedrag) Johannes Berkel;
- (912 Nationale Militie, plaasvervanger) Hendrik Kroonen, 28 jaar;
- (911 Nationale Militie, plaasvervanger) Joost Cornelis Tielekind, 26;
- (910 Nationale Militie, plaasvervanger) Pieter van Ooijen, 26;
- (909 Nationale Militie, plaasvervanger) Dirk van Dooren, 29 jaar;
[FOTO] - Verzoeken Certificaat van oorsprong voor
10/16 delfsche Boter inhoudende 100 ld
12 Goudsche Mei Kazen inhoudende 74 ld
4 Leidsche Kazen inhoudende 43 ld
alles gemerkt PS om te worden verzonden naar Batavia per het Schip de Koningin der Nederlanden kapt P. Sipke.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Dord 17 April 1844.
Pieter & Jan Hordijk
Is Nederlandsch Product.
- (905 10-4-1844 goed gedrag) Johannes ARBOUW, vlotter;
digitale foto - Wij ondergeschreven naaste geburen van het Huis en Erf, toebehoorende aan Willem Adolph Bosch, Particulier wonende Gouda, staande ne gelegen op de Wollewevershaven alhier geteekend Letter B. No 320, bij het kadaster bekend Sectie F. No. 22 van primo Januarij tot ultimo December van het Jaar 1842/1843 geheel heeft ledig gestaan en onbewoond is geweest.
Dordrecht den 25 februarij 1843
A.W. de Bruijn
Een van gedup. ... als voren gegeven de 15 April 1844.
digitale foto - (904) Ligting 1844
Op het getuigenis van
1) Jacob Kandel, oud 44 jaren, Timmerman in het Kasperspad
2) Corstianus Kop, oud 32 jaen, timmemran in den Kromme Elleboog
3) Johan Christiaan Eijsenmenger, oud 25 jaren in het Lastig Eendstraatje
Dat DIRK VAN MAREN, geboren te Zwijndrecht, Provincie Zuid-Holland, oud ruim 25 jaren (11 October 1818), van beroep voermansknegt, zoon van Huibert, overleden te Dordrecht en van Maria Takkebos, zonder beroep wonende te Dordrecht
die zig als plaatsvervanger voor Hermanus Roozendaal, getrokken hebbende no. 7 Gemeente Brandwijk, heeft aangeboden, binnen deaze gemeente heeft gewoond, zederd 31 Dec. 1843 als zijnde teoen gepasporteerd van het 5 Reg. Inf. te Mastrigt.
Volger zijne verklaring Ongehuwd
Den 9 April 1844
Gereg. den 10 April f 1,100
digitale foto - (903 repertoire)
De Heer Francois Stoop van beroep bierbrouwer en met zijne Echtgenoote Anna Cornelia Gerarda 't Hooft en hunne vier dochters met name Geetruida Maria Adriana, Margaretha Johanna Anthonia, Francoise Cornelia en Cornelia Francoise Stoop hebbende de Heer Francois Stoop grijsachtig haar dito wenkbraauwen, grijze baard lag voorhoofd, oogen blaauw, neus en mond ordenair .. aangezigt ovaal, kleur gezond en zijnde lang 1 El 7 palm. 2 duim, oud 54 Jaren.
Voorschrijving ter bekoming van een buitenlandsch paspoort om te reizen naar Duitschland en Frankrijk
Dordrecht den 6 April 1844

- (901 Nationale Militie, plaasvervanger) Willem Franken, 29 jaar;
- (900 Nationale Militie, plaasvervanger) Frans Carel Cornelis 23 jaar
- (899 Nationale Militie, plaasvervanger) Reinier Ringeling, geb. Rotterdam 27 jaar;
- (898 Nationale Militie, plaasvervanger) Hendrik van Dijk, 24 jaar;
- (886 19-3-1844 goed gedrag) Adam Snijders, smid;
- (877 goed gedrag 16-3-1844) Philippus Jacobus KEMPERS, bierbrouwersknecht;
- (876 14-3-1844 goed gedrag) Adriana van Rooij, groentevrouw;
- (875 14-3-1844 goed gedrag) Anthonia van der Valk, schoenmaakster;
- (874 goed gedrag 13-3-1844) Arnoldus Spoel, adsp. onderwijzer;
- (872 11-3-1844 goed gedrag) Karel Beekman, mazelaar [=zakkendrager];
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van oorsprong van Bewerking van twintig kisten inhoudende 1000 flesschen of 770 kannen en Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 1 a 20 te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Oud-Alblas, kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
Dordrecht 25 maart 1844
A. Schotman (Adrianus)
(In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flessen van Nederl. oorsprong afgebotteld)
[FOTO] - Verzoeke bewijs van oorsprong voor 200 roode kelders inh. 3762 kan Jenever 94% gemerkt HDI & Co F.v.W. bewerkt in de branderij van H. de Jongh & Co, Voorstraat wijk C 535 om naar Batavia te vervoeren met het Ned. fregat schip Broedertrouw Kapitein Stam de Jonge.
Dordrecht 12 Maart 1844
H. de Jongh & Co.
[FOTO] - H. van Sluisdam verzoek certificaat van oorsprong van
50 Stuks geemballeerde hammen wegende 350 gemerk D
20 Vatjes gerooktte worst wegende 120 gemerk WORST
5 Vatjes Saucijsen wegende 30 gemerk SAUCIJSEN
10 Vatjes Rolpens wegende 60 ROLPENS
om te verzenden naar Batavia met het Ned. schip Jacob Cats, deheer kapt. W.B. Derks
Is Nederl. product.
[FOTO] - Verzoeke certificaat van oorsprong van Eenhonderd Stuks gerookte Hammen wegende vijfhonderd negentig Nl.lb uitte voeren met het schip Broedertrouw Kapt. Stam de Jonge naar Batavia (zijnde Nederlandsch Product)
Dordrecht 22 Maart 1844
[FOTO] - (maart 1844) 70/4 Blikken gerookte Zalm
20 potten Ansovisch
elk in een kist gepakt om te worden vervoerd per het schip Broedertrouw kapt. G.J. Stam de Jonge, gem. (1) (2)
te verzenden door Johannes van Goudoever de Jongh
Door hem bereid en ingepakt.
[FOTO] - (maart 1844) 600 roode wijn flesschen bordeaux 90/2 fles madera en 45 fless. Rijnwijn op 13 kisten en 1 mande gewerkt CV No. 1=14 te verzenden naar O.I. per schip Mathilda Cornelia, kapiteijn Lammers
C.A. Vriesendorp
[FOTO] - De ondergeteekende verzoeken certificaat van oorsprong van
190 Stolksche kazen wegende 950 d ) gemt. F.v.W.
10 Leidse kazen wegende 80 d )
om te verzenden naar Batavia per het schip Broedertrouw kaptijn Stam de Jong
Dordt 20 maart 1844
P. & J. Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Is Nederlandsch Product.
[FOTO] - (mrt 1844) Verzoeken een certificaat van oorsprong tot het vervoer naar Batavia met het Barkschip Machtilda Cornelia, kapt. Lamers, voor 10 kelders fruchten gemerkt B bestaande in amandelen, peeren, appelen, pruimedante, rozijnen, krenten
zijnde verwerkt door M. van Olst te Dordrecht (Matthias)
[FOTO] - (mrt 1844) Bewijs van oorsprong voor 50 roode Kelders inhoudende 943 kan Jenever van 94 % bewerkt in de fabriek van H. de Jongh & Co en bestemd naar Batavia met het Nederl. Barkschip Machtilda Cornelia, Kaptein J. Lammerts.
[FOTO] - Verzoeke van bewijs van oorsprong van
M.v.M. & Zn
10 kisten Wijn (roden) inh. 390 kannen
1 kist rhijnwijn inh. 3 kannen
1 kist madera wijn inh. 39 kannen
te verzenden met het Ned. fregatschip Bernard Hertog van Saxe Weimar, Capt. P.H. Hazewinkel, bestemd naar Batavia.
Dordt 14 maart 1844.
M. van Meeteren & Zoon (Gijsbert Eliza Westerouwen van Meteren)
[FOTO] - (mrt. 1844) H. van Sluisdam Verzoek een Certificaat van oorsprong
van 50 Stuks geemballeerd hammen wegende 316 Ned lb gemerk B
van 10 Stuks geemballeerd Rook vleesch wegende 74 Ned lb gemerk B
van 1 pak saucijs de Boulogne inhoudende 14 Ned lb gemerk B
van 20 Vatjes gerookte worst wegende te zamen 100 Ned lb gemerk ROLPENS
om te verzenden naar Batavia met het Nederl. fregatschip Broedertrouw, de Heer kapt. G.J. Stam de Jonge.
Is Nederl. product.
- (Certificaat van Oorsprong 22-3-1844) A. Faasen;
- (860 24-2-1844 goed gedrag) Abraham Petiet, timmermanscknecht;
- (22-2-1844 goed gedrag) Gerrit van Os, smid;
[FOTO] - Wij Burgemester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Machtilda Cornelia, lang 33 Nederlandsche Ellen 60 duimen, wijd 6 Nederlandsche Ellen 23 duimen en hol 4 Nederlandsche Ellen 95 duimen, makende 461 belastbare tonnen,alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips & Zoonen is gebouwd en op den 21 December 1843 van gemelde Werf te water gelaten.
Dordrecht den 20 Februarij 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]
- (19-2-1844 goed gedrag) Nathan Lewij en Lazaar Lewij, kooplieden;
- (851 17-2-1844 goed gedrag) Johannes Schenk, ondermeester;
- (847 goed gedrag 13-2-1844) Willem van de WEG, scheepmaker;
- (bewijs gegoedheid) van Dorsser en Comp.
- Willem Willemse van der Koog, Hendrik van der Koogh;
[FOTO] - De ondergeteekenden uitoefenende het bedrijf van wijnkoopers verlangen certificaat van oosprong voor de navolgende goederen als:
FXR 't HOOFT AREND in zes kisten twee honderd drie en dertig Kannen roden wijn van Frankrijk aangebragt met Nederlands schip, getapt in twee honderd en zeventig flesschen van Holandsche oorsprong, als ook dat de wijn in hun particulier entrepot is behandeldt en in onder gebragt.
Dordt 13 maart 1844. Andre & Obreen.
(J.J. Andre, Jules Jean André)
Abel Tasman, kapt. L. van Haften
[FOTO] - 10 Kelders gemerkt 1 tot 10 in een (.) inh:
25 fl. amandelen
25 fl. rozijnen
25 fl. corenten
25 fl. pruimen
25 fl. Appelen (gedroogde)
25 fl. peeren (gedroogde)
2 kelder gem. 11 en 12 in een (.) inh:
24 fl. Banket
3 kistjes gem. 13, 14, 15 in een (.) inh:
36 fl. vruchten in brandewijn
om te worden vervoerd per het schip Machtilda Cornelia Kapt S. Lammerts te Batavia.
Johannes van Goudoever de Jongh, Banket Bakker
door hem zijn bereid en in orde gebragt.
- (828 attest van gegoedheid) Arnoldus de Groot en Zonen;
- (827, goed gedrag 10-2-1844) Godefridus Johannes Haezer, smidsknecht;
- (826, 8-2-1844 Bartholomeus Plazier, schoenmaker;
- (825 huwelijk) Carl Räber, bakkerksnecht, geb. te Kaisnacht(?);
- (824, 3-2-1844) Matheu Onderwater, geb. Driebergen, paspoort;
- (821 goed gedrag 30-1-1844) Frederik Jacbus de Ruiter, ondermeester;
[FOTO] - Leendert van Tetterode, Schrijnwerker alhier, verzendt per het schip 'Machtilda Cornelia', kapitein S. Lammerts gedestineerd naar Batavia
Een Biljard Tafel door hem alhier in Zijne werkplaats gemaakt van Eiken en opgelegen met Mahonioj hout, gedekt met Inlandsch Groen Laken, uit elkanderen genomen en in zes Moscovische Matten ingepakt en ider gemerkt met letter T.
den 9 Maart 1844
den 9 Maart 1844
[FOTO] - verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
10 kisten rode Wijn inh[oudende] 390 kannen gem[erk]t J MvM&Z
per het Nederlandsche Fregatschip 's Hertogenbosch, capt. J.J. Westerouwen van Meeteren bestemd naar den Oost Indien
Dordt maart 1844
M. van Meeteren & Zoon
+
Verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
11 kisten rode wijn inh. 429 kannen gem R MvM&Z
per het Nederlandsch Barkschip Machtilda Cornelia Capt. S. Lammerts bestemd naar de
Oost Indie
Gijsbert Eliza Westerouwen, Dordt, maart 1844
M. van Meeteren & Zoon
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaand Patent Touwwerk vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij en bestemd om naar Java vervoerd te worden, met het Nederlandsch Barkschip 'Abel Tasman', Kapitein L. van Haften.
te beEedigen door de Heer Frederik Cornelis Deking Dura.
H1 1 Stuk Patent Wand 120 vm 8 dm
H2 1 Stuk Patent Wand 120 vm 7 3/4 dm
H3 1 Stuk Patent Wand 120 vm 7 1/2 dm
H4 1 Stuk Patent Wand 120 vm 7 1/4 dm
H5 1 Stuk Patent Wand 120 vm 6 1/2 dm
H6 1 Stuk Patent Wand 120 vm 6 dm
H7 1 Stuk Patent Wand 120 vm 5 1/2 dm
den.. maart 1844.
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van Goederen ter verzending naar oost-Indien
.
Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 9-3-1844 voor hen is verschenen:
De Heer Gijsbert Eliza Westerouwen van Meteren, voor zijne firma van M. van Meeteren en Zoon, wijnkoopers te dezer stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 10 kisten roden wijn inhoudende 390 kannen gemerkt J MvM & Zn door hun te verzenden per het Nederlandsche Fregatschip 'sHertogenbosch gevoerd door kapitein J.J. Westerouwen van Meteren gedestineerd naar Oost Indien; In hunne wijnkoperij is in ord egebragt en in flesschen van Nederlandsche oorsprong afgebotteld.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer stad en de handtekening van onzer Secretaris doen bevestigen.
+ dat de 11 kisten roden wijn inhoudende 429 kannen gemerkt R MvM&Zn door hun te verzenden per het Nederlandsche barkschip Machtilda Cornelis gevoerd door kapitein S. Lammerts gedestineerd naar Oost Indie;
- (812 nat. militite plaatsvervanger) getuigen Cornelis Kop 32 jaar; Johannes Haga 29 jaar (geb. 8-8-1815), Sijmen van Keken;
- huis en erf D 405, 370 399 G.J.L. Maritz van Craijestein, jaar 1843 leeg;
- Lodewijk van Son, fabr. vernissen, schip 'Abel Tasman', kapt. van Haften;
- (11-12-1845) Johannes van Bart;
- (1449, 5-12-1845 ) Leendert van der Heijden, commies recherche;
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Touwwerk vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier en bestemd om naar Java gevoerd te worden door het Nederlandsch Fregatschip de Koningin der Nederlanden, Kapitein E. Groeneveld Cadee te weten.
H01 1 Stuk patent Want 120 vm 5 1/2 dm 464 lb
H02 1 Stuk patent Want 120 vm 5 dm 398 lb
H03 1 Stuk patent Want 120 vm 4 3/4 dm 357 lb
H04 1 Stuk patent Want 120 vm 4 1/2 dm 313 lb
H05 1 Stuk patent Want 120 vm 4 1/4 dm 291 lb
H06 1 Stuk patent Want 120 vm 4 dm 255 lb
H07 1 Patent Stag 24 vm 8 dm 190 lb
H08 1 Patent Lijktros 120 vm 4 dm 260 lb
H09 1 Patent Lijktros 120 vm 3 3/4 dm 224 lb
H10 1 Patent Lijktros 120 vm 3 1/2 dm 191 lb
H11 1 Patent Lijktros 120 vm 3 1/4 dm 163 lb
H12 1 Patent Lijktros 120 vm 3 dm 139 lb
H13 1 Patent Lijktros 120 vm 2 3/4 dm 122 lb
t3e beEdigen door den Heer F.C. Déking Dura
10 Decb. 1845
- (1432, goed gedrag 26-11-1845) Andries Hardenbol;
- (1430 nat. militie) Matthijs Abbema, 25 jaar;
- (1390) Henr. Chr. Joh. van de Steenoven, borg;
- (1417 paspoort) Isaac Keijzer, 28 jaar, signalement 1,62;
- (1416 goed gedrag 27-10-1845) Johannes Visser, schoenmaker;
- (1415 24-10-1845 goed gedrag) Pieter Verboom, particulier;
- (1414 24-10-1845 goed gedrag) Leendert Groenenberg, part.;
- (8-1-21845) E. Groeneveld Caddé 'Koningin der Nederlanden', Anth. v.d. Mijl, Firma P. van der Mijl en Zn;
- (1400 goed gedrag 20-10-1845) Willem van Dongen;
- (goed gedrag) Nicolaas Rovers, med. doctor, Adriaan Stoop, J.O.W.F. Rens ==> getuigen voor Jacob Sipke;
- (1398, 15-10-1845) Frans Jansen, schilder;
- (1392 11-10-1845) Gorus Schaater, arbeider;
[FOTO] - 48 mandjes Met Aalbessensap inhoudende 12 flesschen met rood bek zonder merk en en briefhe (aalbessensap) en op 12 Mandjes vruchten Goleij gem. VR G.
per Capitein E. Groeneveld Caddé Barkschip de Koningin der Nederlanden naar Batavia.
In hunne apotheek zijn in orde en in gereedheid gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong gevuld.
8 December 1845.
[FOTO] - Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van twaalf Kisten inhoudende zeshonderd flesschen of vierhonderd tachtig Kannen Roodewijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsche Fregatschip Koningin der Nederlanden thans liggende te Dordrecht.
(Capitein E. Groeneveld Cade)
Dordrecht 24 November 1845
A. Schotman en Zoon (Mijndert)
In hunne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorspring afgebotteld.
M. Schotman compareerde voor de firma.
- Teunis PIEREN Jacobuszoon, boekverkooper;
- Rachel Abraham van Dam wed. Emanuel Jonas van Praag, huisvr. benjamin van Kleef;
[FOTO] - Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van tien Kisten inhoudende vijf honderd flesschen op vier honderd Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 25-35 te vervoeren naar batavia per het Nederlandsche Barschip Oud-Alblas kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
Dordrecht den 29 october 1845.
A. Schotman en Zoon (Mijndert)(M. Schotman compareert voor de firma)
In hunne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
- (1391, 9-10-1845 goed gedrag) Willem van de Ven;
- (9-10-1845 goed gedrag) Johannes Tielekind;
- (1389 9-10-1845 goed gedrag) Christiaan Cornelis Arbouw;
digitale foto - (1386, 7-10-1845 goed gedrag)
N. 1386 van 't Repertoire
Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen
de persoon van Arie Volkert, schipper in de
breede beurt en vader van vijf kinderen welke
alle nog in leven zijn wonende alhier, en dat
dezelve is van een goed zedelijk en onbesproken
gedrag.
Dordrecht, den 7e October 1845
Corn. van Beek ) zijn schippers in de breede beurt
(Johannes) J. Baars )
Geregistr. den 7 October 1845
- Samuel Crena de Iongh [=A83 Leuvebrug], comm. in granen / Arnoldus Selus;
- (6-10-1845) Pieter Francois Timmers Verhoeven;
- (1383, 20-3-1845 geod gedrag) Johannes Beijer;
- (1382, 26-9-1845 paspoort) Anthonij Volgraaf, schoenmaker;
- (1381, goed gedrag, 26-9-1845) Jan Willem Bergmeijer;
- (1375, 22-9-1845 goed gedrag) Pieter GILTAIJ, arbeider;
- (1374 goed gedrag 19-9-1845) Bart Termond;
- (1371 goed gedrag 12-9-1845) Anthonij Volgraaf,
- (1369) Wolter Blauw, slaapsteehouder en Margaretha Riet;
- (1368, 9-9-1845) Thomas Arbouw, goed gedrag;
- Theod. Hendr. Kelfkens, 21 jaar;
- (1363, 3-9-1845) J.F. Grobben, goed gedrag;
- (1362 goed gedrag 2-9-1845) Albert Abbema, part.;
- (1361, 1-9-1845) Joh. Jacobus ROOS, goed gedrag;
- (1356) Willem Willemse van der Koog, Jacobus Staps;
- (gegoedheid) Van Dorsser en Co.;
- (1349, 27-8-1845) Hendrik Sprato, particulier, goed gedrag;
- (27-8-1845, goed gedrag) Jac. Wilh. Alblas, kleermaker;
- (1336, 19-8-1845) Jozeph Willem Schotel, kuiper;
- (1341, 22-8-1845) Joh. Jacobus ROOS;
- (1342, goed gedrag 23-8-1845) Willem Bongers, particulier;
- (1344, goed gedrag 25-8-1845) Joh. van Wijnen;
- (1345, goed gedrag 25-8-1845) Izaak Roobol, part;
[FOTO] - A. Faasen.
Verzoeke certificaat van oorsprong van Twee honderd vijfentwintig Stuks geemballeerd hammen gemerkt F.v.W. en wegende Netto Eenduizend Zesenvijftig Ned. ponden welke Hammen zullen worden uitgevoerd met het Barkschip TIMOR kapt C.M. Borghorst voor negotie naar Nederlandsch Indie als zijnde deze hammen Nederlandsch Product.
Dordrecht 10 September 1845
Per A. Faasen (O.O Faasen Az)
[FOTO] - Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van tien Kisten inhoudende 500 flesschen of 400 kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 15-25
twee Kistjes en 48 flesschen of 21 kannen Rijnwijn gemerkt AS WYn R
Een Kistje en 24 flesschen of 10 kannen Madera wijn gemerkt AS WYn M
te vervoeren naar batavia per het Nederl. Barkschip Oud-Alblas kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
Dordt 30 Augustus 1845
A. Schotman en Zoon (Mijndert Schotman)
[FOTO] - Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van vijftien Kisten inhoudende 750 flesschen of 600 kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 1-15
te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Barkschip Oud-Alblas kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
Dordt 30 Augustus 1845
A. Schotman en Zoon
[FOTO] - Gijsbert Eliza van Meeteren firma van Meeteren en Zn
Een Certificaat van Oorsprong van
MvM&Zn
20 kisten rode wijn inh. 800 kannen
2 kisten rhijnwijn inh. 78 kannen
3 fusten riden wijn inh. 600 kannen
geladen in het Ned. fregatschip s Hertogenbosch Capn. F.J. Matthijssen, bestemd naar Java.
Dordt Augs. 1845
M. van M. & Zn
- (1334 16-8-1845) Willem van Welsem, part., paspoort;
- (1333 16-8-1845 goed gedrag) Arie van Heusden;
- (15-8-1845 goed gedrag) Louis Seeholzer;
- (14-8-1845) Maria Sophia Singels, 13 jaar, en Elis. J. Singels 11 jaar, paspoort (vader in Polen);
- (1329, 11-8-1845) Barend van der Kloet, paspoort;
- (1326, 4-8-1845) Joh. Adrianus de Ruiter, bezemmaker;
- (1325, 1-8-1845) Anth. Conelli, particulier, paspoort;
- (1321, goed gedrag 30-7-1845) Cornelis van Heelsbergen;
- (1320, goed gedrag 30-7-1845) Hermanus van Loon, part.;
- (1316, goed gedrag 28-7-1845) Arie keurvorst, part.;
- (1311, goed gedrag 24-7-1845) Jacob Giberius, part / Willem van Rijssel;
- (1310, Nationale Militie plaatsvervanger) Willem van den Berg, zoon Frederik en Elisabeth van Scheers, geb. Dordrecht 25-12-1820;
- (Nat. Militie plaatsvervanger 15-3-1845) Gijsbert Rietveld;
- (1308, goed gedrag 21-7-1845) Willem Derks, part;
- (1307 18-7-1845) Arnold Rudolph Jan Brouwer, part., geb. Amsterdam, 36 jaar, paspoort;
- (1306 18-7-1845) mr Arnold Brouwer, part., won. Utrecht, paspoort;
- (1302, goed gedrag 17-7-1845) Alewijn Manis Tegelaar;
- (1300, 16-7-1845) Adrianus Landmeter, voerman;
- (12-7-1845) Willem Cornelis v.d. Brandeler, paspoort;
- (1291, 9-7-1845) Samuel Crena de Iongh, borgtogt (notaris J.J. de Reus);
- (1290, goed gedrag 8-7-1845) Huibert van Welsenes;
- (8-7-1845) Helmar Johannes BACKER, part, geb. Dordrecht, 18 jaar, paspoort;
- (1288, 4-7-1845) Ger. Joh. Heijnberg;
- (4-7-1845) Jan van Nievervaart, 70 jaar, paspoort;
- (1286, 2-7-1845) Jacobus de Koning, 1.77, en echtgen en kinderen, paspoort;
- J.M. Vijgh wed. J. Oldenborgh;
- (1284) Niklaas Laarman, zoon Roelof (overleden) en Geertt. de Vos;
- (27-6-1845 goed gedrag) Pieter Kelderman;
- (24-6-1845) Adolph Willem van Oldenborg, particulier, 29 jaar, paspoort;
- (1281) Jacobus Staps Jr, paspoort;
- (1276, 24-6-1845) Arnoldus Smak Gregoor;
- (21-6-1845) W.B. van den Santheuvel, paspoort en kinderen;
- (1272, goed gedrag) Wessel Krijn Roos;
- (1271) Jan Barend van Roijen;
[FOTO] - (juni 1845) Pieter & Jan Hordijk Kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van 100 Vaatjes delfsche Boter in dubbelde fust inhoudende 600 lb gemerkt H te verzenden naar Batavia per het schip de Zwijger Kapitijn J.H. Mugge.
Jan Hordijk zel de Eed doen.
[FOTO] - De ondergeteekende verzoeken een Certificaat van oorsprong voor Zes kisten gemerkt FXR 't H inhoudende te zamen (233) twee honderd drie en dertig Ned. kannen roode wijn getapt in hun pakhuis in (270) twee honderd zeventig flesschen bestemd naar batavia met het Nederlandsch Barkschip de Zwijger, Kapitein J.H. Mugge.
Dordrecht den 17 Junij 1845
André & Obreen
(aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong is gebotteld)
NB Alexander Adriaan Obreen zal den gevorderden Eed afleggen.
- (6-6-1845) Helena Carolina Eleonora Romswinckel huisvr. W.J. Chevalier, paspoort Ned. Indie, 'Juno';
- (1265) Adrianus van der Linden;
- (1262, 3-6-1845) Louis Seeholzer, goed gedrag;
- (1261, 29-5-1845) Hermanus Cornelisse, timmerknecht, goed gedrag;
[FOTO] - De ondergeteekende J. van Oldenborgh voor zijne firma J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars alhier, verzoeken Crtificaat van Oorsprong, voor Zes kisten inhoudende drie honderd bottels Roode wijn, benevens twaalf Kistjens inhoudende Een Honderd vier en viertig bottels Rhijnwijn, zijnde alle gemerkt I& V Zn O WYN K&N I& V
door hun te verzenden per het Nederlandsche Schip Geertruida Maria, Capitein C. Spiegelberg, gedestineert naar Batavia, verklarende al verder deze wijn uit hunne particulier Entrepot herkomstig te zijn, aldaar in order gebragt en in flesschen van Nederlandsche OorSprong is gebotteld.
Dordrecht 5 Junij 1845
J. van Oldenborgh
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flesschen of een duizend Kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip JUNO, Kapitein W. Chevalier welk kisten gemerkt zijn AS WYN N 1 a 25
Dordt 2 Junij 1845
A. Schotman (Adrianus)
In zijne wijnkoperij zijn in gereedhied gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgetapt.
[FOTO] - (1257) Elias Mauritz, borgtogt;
- (1256, 24-5-1845) Johannes Geuvels, slagter, gedrag;
- (20-5-1845) Anthonie Joh. FOKS, part., geod gedrag;
- (1252, 13-5-1845) Engelbert Antoine de Roo van Westmaas, 25 jaar, buitelandsch paspoort;
- (1251, 13-5-1845) Hendrik Brunner, 50 jaar, paspoort;
- (1248) Joh. Wilh. van den Hoogen, touwslager, geteerd touwlijn;
- (13-5-1845) Johannes Zimmerman, goed gedrag;
- (1249, Nat. Militie, 4-3-1845) Dirk van Buul;
[FOTO] - Certificaat van Oorsprong van 10 kistjes Pomme d'orange gemerkt I II III IV V VI VII VIII IX X bereid en geleverd door A.J.B.B. aan het fregat schip Delta gezagvoerder de Heer G. Crans, Mei 1845, gepakt in 10 kisten bevattende iedere kist 44 fl. van 6 medicinale aule.
Anthonij Jacob Brinkhoff Beusekom
Hendrik Pieter van Diest, apothecar
den 20 mei 1845
digitale foto - Willem Frederik Husen Meubelmaker, vezendt per het fregatschip Delta, capitein G. Crans, naar Batavia
Een Mahonij Linne en kleerkast
door het gemaakt en vervaardigd
Den 17 Mei 1845
[FOTO] - (mei 1845) 200 roode kelders gemerkt HDI&Co (vogel) F.v.W. inhoudende 41 vaten en tien kannen binnenl. ged. van 94% met het fregatschip 'Delta' kapitein G. Crans van granen gestookt in hune branderij wijk C No. 535 is bewerkt.
H. de Jongh en Co.
digitale foto - Certificaat van Oorsprong van twee Honderd stuks geemballeerde Hammen gemerkt F.v.W. wegende Een duizend Een en twintig Ned. ponden uitgevoerd wordende met het Nederlandschip
'Delta' Kapt. G. Krans naar Nederlandsch Indie
en zijnde Nederlandsch Product.
dordrecht 16 mei 1845
P. A. Faasen (O.O. Faasen Az)
is Nederl. Product.
digitale foto - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaat van Oorsprong van Geoderen
ter verzending bestemd naar Batavia
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht
verklaren bij deze dat op heden den zestiende Meij
1845 voor hen is verschenen
De Heer Johan Abraham Steiner, Meubelmaker en wonende
te Dordrecht
De welke met solemnele Eede heeft verklaard
dat de navolgende Meubelen bestaande in
1 Canapéen tete a tete
1 chaise longue
24 fauteuils
4 voet tabernetten
2 consoles
2 canape tafels
welke alle in kisten geemballeerd zijn en gemerkt
IWH, door hem te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip
DELTA. gevoerd door Captein G. Crans, gedestineerd naar
Batavia, in deszelfs werkplaats van Mahonij
hout zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
Dit ten Oirkonde hebben zig deze met het Zegel dezer Stad
en de handteekening van onzer secretaris doen bevestigen
Ter Ordonnantie van dezelve
[FOTO] - P. & J. Hordijk wenschen teverzenden naar Batavia per het Fregatschip Delta kaptein G. Crans Twee honderd Goudsche Kazen weegende 1000 lb gemerkt F.v.W.
Jan Hordijk voor zijne firma P. & J. Hordijk
den 16 mei 1845
[FOTO] - Ferdinand Johannes Penn voor zijn firma van F.J. Penn & Co koper & Metaal gieters alhier, verzendt per het fregat schip de Saxe Weymar, Capitein P. Hazewinkel.
2 Vaatjes gemerkt F.J.P. & Co N 1-2 inhoudende 325 ned. ponden Conpontie huis spijkers
1 Maid of ton gemerkt F.J.P.&Comp inhoudende een metale Scheepsklok
In dezelve Fabriek gegoten en vervaardigd.
den 15 mei 1845.
[FOTO] - (Certificaat van Oorsprong 16-5-1845) J.A. Steiner, Delta [idem met hierboven]
- (1245) Adrianus Vos, 55 jaar (7-5-1845), paspoort;
- (1242, 31-10-1845) Arnoldus Govers, zoon Arnoldsu (+) en Maria van knitsenburg, geb. 31-10-1821, plaatsvervanger Simon Wiener (5-5-1845);
- (1241) (5-5-1845) Martinus van de Brandeler en Jacob 13 jaar, paspoort Duitschland;
- (1236) Hermanus Nodelijk, plaatsvervanger;
- (1233) Arie Oosterwijk, geb. 1-10-1811 (23-4-1845);
- [FOTO] [1232] Wij B. en W. Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden dat het kofschip genaamd Geessina, lang volgens 's Rijks meetbrief 22 Ellen 84 duimen, wijd 5 Ellen 5 duimen, hol 2 Ellen 68 duimen, metende 137 belastbaar tonnen, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Barend van Limmen en Comp is gebouwd en op de 5de April 1845 van haar Werf de Eendragt is te water gelaten.
Dordrecht den 23 April 1845
- (1231) Dirk Petrus van Wageningen, gedrag (22-4-1856);
- (1230) Jacob Buijs 't Hooft, 47 jaar, paspoort (21-4-1845);
- (1227) Abraham van Son, 33 jaar, geb. 7-11-1811 (18-4-1845);
- (1226) nationale milie, Arie Hoogendijk van Nieuwkerk op de IJssel;
- (1224) Jan Anthonij Smits, gedrag (16-4-1845);
- (1223) Anthonij Adrianus Grondhout, paspoort (16-4-1845);
- (1222) Adam Bax, 29-5-1821, loteling (15-4-1845);
- (1221) Cornelsi de Vries, geb. 19-3-1820, loteling (15-4-1845);
- (1220) Machiel den Oude, geb. 18-6-1817, loteling (16-4-1845);
- (1219) Pieter Walson, geb. 15-7-1819, loteling (12-4-1845);
- (1218) Johannes Ruurman, geb. 21-2-1818, loteling (12-4-1845);
- (1217) (11-4-1845) Maria Versteeg weg Dirk Haentjens, baker,. paspoort Hongarije;
- [FOTO] [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG][april 1845] 24 kisten Roode wijn inhoudende 1140 flessche of 936 Kannen, gemerkt CV No. 1-12 en CA VRIESENDORP/DORDRECHT No. 1-12 om te verzenden naar O.I. per Kapitijn J. van Nassau schip De Stad Dordrecht;
Corneille Adrien Vriesendorp;
- [FOTO] [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG] [april 1845] Certificaat voor 25 kisten Roode wijn inhoudende 1250 bottels of 975 gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-12 en No. 1-18 om te verzenden naar Oost Indien per kapitein W.B. Derks liggende ter reede van Amsterdam, het schip Isis.
Corneille Adrien Vr.
- (1216) Pieter Nicolaas Nodelijk, 20-1-1815 (10-5-1845);
- (1214) Jacobus Schijff, chirurgijn, paspoort (7-4-1845);
- (1213) Dirk Tijssens, chirurgijn, paspoort (7-4-1845);
- (1212) Pieter de Vrij, geb. Rotterdam, med doctor, paspoort (5-4-1845);
- J.P. Weijers, comm. v. Middelburgsch Veer (5-4-1845);
- (1211) Hermanus Plaezier, gedrag (3-4-1845);
- (1210) Adr. BERNARD, geb. 9-1-1812 (31-3-1845);
- (1209) Christinaan Rivier, geb. 22-3-1819 (31-3-1845);
- (1208) Abrahan Franken, julim1815 (31-3-1845);
- (1207) Pieter Louwmans (31-3-1845);
- (1206) Johan Andries Feucht, 26 jaar (31-3-1845);
- (1205) Hermina Cornelia Hartevelt, 28 jaar, paspoort (22-3-1845);
- [FOTO] [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG][april 1845] Een Certificaat van Oorsprong voor zes kistjes inhoudende 72 flesschen vruchten in brandewijn door de ondergetekende bereid en ter verzending gepakt, om na Batavia te worden vervoerd per het Barkschip Abel Tasman, Kapitein L. van Haeften.
J. van Goudoever de Jongh
(Gem. VH, Confituren door hem zijn bereid en ter verzending gepakt);
- [FOTO] [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG][april 1845] verzoeke voor Kapt. L. van Haften Schip Abel Tasman, een Certivicaat van Oorsprong, om te vervoeren naar Batavia 220 N.ld vruchten gepakt in 110 blikken alle gemerk N 1, bestaande in vijgen rozijnen pruimedant krenten. amandelen.
M. van Olst;
in hunne wijnkooperij zijn afgetapt op flesschen van Nederlandsche Oorsprong.
- [FOTO] [CERTIFICAAT VAN OORSPRONG]Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Patent Touwwerk door Gerrit van Hoogstraten & Zoon, vervaardigd in hunne alhier gevestigde Towuslagerij en bestemd om naar Batavia verzenden te worden met het Nederlandsch Barkschip Abel Tasman Kapitein L. van Haften.
te beEedigen door den Heer Frederik Cornelis Deking Dura.
H01 1 Stuk Patent Want 120 V 7 3/4 878
H02 1 Stuk Patent Want 120 V 7 1/4 796
H03 1 Stuk Patent Want 120 V 7 741
H04 1 Stuk Patent Want 120 V 6 3/4 661
H05 1 Stuk Patent Want 120 V 6 1/2 641
H06 1 Stuk Patent Want 120 V 6 1/4 588
H07 1 Stuk Patent Lijk 120 V 4 1/4 267
H08 1 Stuk Patent Lijk 120 V 4 235
H09 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 1/2 210
H10 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 1/2 191
H11 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 1/4 165
H12 1 Stuk Patent Lijk 120 V 3 146
H13 1 Stuk Patent Lijk 120 V 2 1/2 106
7-13 in matten geemballeerd
26 maart 1845.
- (1198) Dirk Giberius, gedrag (15-3-1845);
- (1192) J.D. Schutlz van Haegen, borgtogt (notaris Struijk) (6-3-1845);
- (1186) Jacobus Nieuwkerk, gedrag (22-2-1845);
- (1184) Jan Dirkse van Peeren, keurmeester, botervaten, eed getrouwheid, ijker Boter (20-2-1845);
- P. Weiland woordenboek (BLUSSE);
- (1175) Jacob Davidson (6-2-1845) gedrag, muziekdir.;
- (1168) Gerrit VENUS, varensgezel, gedrag (28-1-1845);
- (1160) Gerrit de Ruijter, 25 jaar, paspoort Oost-Indien (21-1-1845);
- (1159) Barend van Wijnen, beeldhouwer, 18 jaar, paspoort (14-1-1845);
- Guilleaume Hozag (18-1-1845) H.J. Penn;
- (1156) Matthijs Spoel, schoenmaker, gedrag (9-1-1845);
- (1155) (att. de vita) wed. Joh. van Oldenorgh geb Vijgh , geb. 1784 (6-1-1845);
- (1146/11470 Wouter v.d. Weijden, paspoort (2-1-1845) / J.C. Singels, 40 jaar, paspoort (2-1-1845);
--
- (1828) Isaak van Seventer, mr timmerman (11-12-1846);
- Joannes Melchior Alosium Schutter, tr. Alida v.d. Bosch (11-12-1846);
- (1825) Gijsbert Verbooij, gedrag (4-12-1846);
- (1821) Johannes Chr. Kokkeel, gedrag, varensgezel, (1-12-1846);
- (1816) Gerrit van KUIJK, gedrag (25-11-1846);
- (1812) George van kamen, 30 jaar, paspoort (14-11-1846);
- (1811) Levienis de Groot, personele borg (notairs de Koning) (13-11-1846);
- (1806) paspoort Hendrik v.d. Heijden, 60 jaar (5-11-1846);
- (1803) Johannes Lugten, gedrag (31-10-1846);
- (1800) Anna maria MAAS wed. paulus Soek, borgtogt (30-10-1846);
- (1798) Pieter van Es, gedrag (28-10-1846);
- (1793) Stephanus de Roo (2-10-1846);
- (1789) Izaak van Seventer, gedrag (19-10-1846);
- (1788) Bernardus Mijnders, gedrag (19-10-1846);
- (1787) Arie Keurvorst, gedrag (19-10-1846);
- (1783) Wilhelmus Erasmus de Heer, gedrag (15-10-1846);
- (1782) Lambertus Truijens, gedrag (15-10-1846);
- (1781) Hermnaus Gerardus Solcer, tangarijn, gedrag (14-10-1846);
- (1771) v.d. Santheuvel, loterij;
- (1767) Wilh. Justina Adr. Westerouwen van Meeteren (10-10-1846);
- (1763) Wouter de Bruijn, paspoort Groot Brittannie (1-10-1846);
- (1761) Cornelis v.d. Teen, gedrag (28-9-1846);
- (1749) Levi Philips ZADOKS, gedrag (10-9-1846) + (1752) Teunis Pieren, boekdrukker;
- [FOTO] de ondergetekende Pieter & Jan Hordijk, Kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van
400 Goudsche kazen 2000 d ) Gemt. FvW
100 Leidsche komine kazen 659 l )
om met het Schip Sphijnx Kapiteijn W.H. Cramer naar Batavia te verzenden.
Dordt 14 Septb. 1846
Jan Hordijk zal de Eed doen.
- [FOTO] Aan ondergetekende verzoeke Certificaat van Oorsprong van Eenhonderd negentig Stuks gerookte Hammen Wegende Netto Zevenhonderd Acht en Zeventig Nederl. Ponden alle behoorlijk geemballeerd en gemerkt met de letters FvW zijnde deze gerookte Hammen Nederlandsch Product.
om te worden overgebragt naar Nederlandsch Indie per het Nederl. Barkschip Sphijnx Kapitein W.H. Kramer.
Dordrecht den 15 September 1846
O.O. Faasen Az
- [FOTO] Verzoeke Certificaat van Oorsprong over 10 Kisten vruchten in Brandewijn inh. 120 flesschen gem. W.D. N. 1-10 om te verzenden met het Barkschip Sphijnx kapt. Kramer, ten einde met bovengenoemd schip na Java te worden vervoerd, aan het Adres van den WelEdele Heer W. Dorrepaal te Samarang
ten behoeve van
J. van Goudoever de Jongh
(in zijne banketbakkerij zijn bewerkt en in flesschen van Ned. oorsprong ingemaakt)
- (1736) Fr.Chr. de Court van Hekelingen, borgtogt (notaris J.D. Schultz van Haegen);
- (1734) Philippus Pieter Hermanus van Meerendonk, gedrag (28-8-1846);
- (1731) Teunis van Hulst, gedrag (22-8-1846);
- (1730) Aalbertus GIPS, borgtogt (18-8-1846);
- (1728) Jean Louis André Jacobze (15-8-1846);
- (1727) Arie PLOMP, gedrag (14-8-1846);
- (1725) Kornelis Kooijman, vischkooper, borg (13-8-1846);
- (1724) Joh. Hofman, gedrag (13-8-1846);
- (1723) Arie v.d. Bosch, gedrag (12-8-1846);
- (1716) Leendert Dupper, borgtogt (1-8-1846);
- (1715) Hendrik Joh. Roelin, gedrag (11-8-1846);
- (1713) Mattheus Onderwater, borgtogt (10-8-1846);
- (1710) Willem KOLKMAN, borgtogt (6-10-1846);
[FOTO] - (1709) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan osn bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Barkschip Sphijnx, Lang 29 Ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 8 duimen, hol 3 Ellen 93 duimen en daarover gemeten op 139 Lasten; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 14 Julij 1846 van deszelfs Werf te water gelaten.
Dordrecht den 6 Augustus 1846.
- [FOTO] (juli 1846) De ondergeteekende verklaart dat de hieronder vermelde goederen welke met het schip de PICTURA Kapt M.F. Tijdeman verzonden worden aan en ten behoeven van den Heer W. Krafft, Ingenieur van den Waterstaat te Samarang op Java zijn van binn. / buit. Oorsprong als
* Binnenlandsche Oorsprong
6 flesse roode besse Jenever inhoud 5 Kann
4 flesse Bramb. stroop inhoud 3 Kann
4 flesse Bramb. Azijn inhoud 3 Kann
12 flesse BesseSap inhoud 10 Kann
6 flesse vruchte op Brandewijn
2 flesse gedroogde Appelen 17 1/2 onc
3 flesse gedroogde Peeren 2 onc
1 flesse theebanket 9 onc
1 flesse Bitterkoekjes 5 1/2 onc
1 flesse Pistaches 6 1/2 onc
1 flesse Kon. Krakelingen 4 onc
1 flesse pepermintjes 3 onc
[doorgestr.] 1 flesse ..etc.

* Buitenlandsche Oorsprong
18 Flessen Madiera wijn 15 Kann
12/2 2/1 flessen liguer 11 Kann
18 flesse vruchte op water
[doorgestreept:]
1 flesse rozijnen 15 ..
2 flesse krenten 3 ..
21 Saucijs de Barlo..
3 Blikjes Pitto Pois
2 Blikjes Per.. tr..ffers
2 Blikjes Aperges
12 flessen Pur...
6 flessen hu..
2 kisjes Eau de Cologne
2 Patjes odonteur
in 2 kisten WK; in mijn banketbakkerij zijn bewerkt en in fless. v. Ned. Oorsprong ingemaakt;
Cornelis Jan van Eijsden, Banket Bakker;
- [FOTO] (juli 1846) Leendert van Tetteroode, Meubelmaker, verzend met het Barkschip PICTURA kap M.F. Tijdeman naar Batavia een Biljard tafel gemaakt van Mahonij, geemballeerd in 4 pakken gemerkt F.
in zjne werkplaats alhier is vervaardigd
- [FOTO] (juli 1846)
30 stuks geemballeerde Hammen wegd. 94 lb gemerk A
12 stuks geemballeerde Hammen wegd. 65 lb gemerk B
6 vatjes Rolpens wegd. 30 lb gemerk ROLPENS
6 vatjes Worst wegd. 30 lb gemerk WORST
6 vatjes Saucijsen wegd. 30 lb gemerk SAUCIJSEN
Naar Batavia met het Barkschip Pictura de heer kapt. M.F. Tijdeman
- (1703) Roelandus Bonte, gedrag (31-7-1846);
- (1702) pieter Schaap, gedrag (31-7-1846);
- (1701) Willem van Welsenes, paspoort (30-7-1846);
- (1700) Nicolaas van Duijl, paspoort (29-7-1846);
- (1695) Dirk Coenraads, gedrag (24-7-1846);
- [FOTO] (juli 1846) Een kist gemerkt Eau de Cologne inhoudende 63 Kistjes zeskante flesschen Eau de Cologne medetegaan naar Java per het barkschip Pictura Kapitein M. Tijdeman Reukwater. Certificaat van oorsprong.
Karel George Willem de Bosson voor firma de Bosson & Zn, apoth.
in hun laboratorium is vervaardigd en in gereedheid vervaardigd.
- Isidor Desire Versigny en PEV 94-8-1846);
- (1682) Adrianus Vogel, steenhouwer, gedrag (21-7-1846);
- (1687) J.H. Schultz van haegen, paspoort (21-7-1846);
- (1680) Jacobus Wilh. Alblas, geb. Maastricht, loteling;
- (1679) (att de vita) H.W. v.d. Santheuvel huisvrouw Vrijthoff;
[FOTO] - (1677) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Barkschip genaamd Vice Admiraal Rijk, lang 34 Ellen 33 duimen, wijd 6 Ellen, 33 duimen en hol 5 Ellen 14 duimen, metende 496 belastbaar tonnen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Cornelis Gips & Zonen is gebouwd en op den 25 Junij 1846 van gemelde Werf te water gelaten.
Dordrecht den 14 Julij 1846.
- (1676) Joh. Anth. Hoobroekx, gedrag (14-7-1846);
- (1674) Pieter de Koning, paspooirt (13-7-1846);
- [FOTO] Gerrit van Hoogstraten Zoon, Touwslagers alhier verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk bestemd om naar Batavia verzonden te worden met het Barkschip de Zwijger Kapitein J.H. Mugge.
te BeEdigen door den Heer F.C. Déking Dura.
H01 1 Stuk patent staande want 120 v 7 dm 730 d
H02 1 Stuk patent staande want 120 v 6 1/2 dm 648 d
H03 1 Stuk patent staande want 120 v 6 dm 556 d
H04 1 Stuk patent staande want 120 v 5 1/2 dm 472 d
H05 1 Stuk patent staande want 120 v 5 dm 723 d
H06 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 4 dm 240 d
H07 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 3/4 dm 211 d
H08 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 1/2 dm 181 d
H09 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 1/4 dm 152 d
H10 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 3 dm 122 d
H11 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 2 3/4 dm 98 d
H12 1 Stuk patent staande Lijk 120 v 2 1.2 dm 81 d
Den 10 Julij 1846.
- (1670) (attestatie de vita) wed. J. van oldenborgh geb Vijgh.
- (1668) Arie Spoel, gedrag (4-7-1846) / Korstiaan haksteen;
- (1667) Engelberth Olivier Dz, paspoort (4-7-1846);
- (1666) Joh. Matt. van Ijssum, gedrag (4-7-1846);
- (1665) verpachting tienden (3-7-1846);
- (1664) Joh.Jac. Smallenbach, gedrag (2-7-1846);
- (1663) Chr. van Eijnsbergen, gedrag (2-7-1846);
- (1661) Barend Homboek (1-7-1846);
- [FOTO] (juli 1846) Pieter & Jan Hordijk verzoeken Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche kazen 900 md gemerkt H te verzenden per Fregat CERAM kaptijn F.K. Veltman
Jan Hordijk zal Compareeren.
- [FOTO] (juli 1846) Een certificaat van 50 Stuks Hammen geemballeerd wegende 203 N lb gemerk V, Schip Ceram Capt. F.K. Veltman naar Batavia.
- [FOTO] (juli 1846) 1 Kist inhoudende 51 Kistjes zeskante flesschen Eau de Cologne double om door kapitein W. Chevalier per het Schip de JUNO naar Java te worden medegenomen van K.G.W. de Bosson voor zijne firma van de Bosson & Zoon, Apothekers
de kist gemerkt J.M. Farina
in hun laboratorium is gestookt en verder in gereedheid gebragt.
- (1660) Gerrit de Meijer, gedrag (30-6-1846);
- (1659) Marcus Noach POLAK, veearts, gedrag (29-6-1846);
- (1658) AnthonieMart. de Witt, gedrag (29-6-1846);
- [FOTO] Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig kisten gemerkt AS WYN N 1-25 inhoudende twaalf honderd vijftig flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Juno, kapitein W.J. Chevalier.
Dordt den 2 Julij 1846.
A. Schotman en Zoon (Mijndert Schotman)
- [FOTO] (juni 1846) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong van 100 Stuks geemballeerde hammen wgd. No. 493 N lb en gemerkt S.
20 vatjes Rolpens wgd. No. 100 Nlb gemerkt ROLPENS
50 vatjes Saucijsen wgd. No. 125 Nlb gemerkt SAUCYSEN
20 vatjes Tongen wgd. No. 75 Nlb gemerkt TONGEN
om te verzenden naar Batavia met het fregatschip Admiraal van Heemskerk, kapt. J.F.P.A. Abbema.
- (1655) Hendrik Adr. Brandt, scheepslooper, gedrag (23-6-1846);
- (1653-1654) Jacob Buijs 't Hooft (23-6-1846);
- (1652) Jacob Cornelis Deking Sura (22-6-1846);
- (1650/1651) Hendrik Herman v.d, Sanden, 27 jaar en William Robert VEDER, 38 jaar;
- (1649) Marcus Noach POLAK, papsoort (20-6-1846;
- (1648) Dirkje Hazenak, gedrag (18-6-1846);
- [FOTO] (juni 1846) Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong voor
100 vaatjes inhoudende 600 N d delfsche Boter in dubbelde fust.
50 Stolksche Kazen 240 N d, om te vervoeren na Batavia per het Schip de Admiraal van Heemskerk, gevoerd den Kapitijn J.P.F.A. Abbema
Jan Hordijk zal de Eed doen.
- (1642) Gerrit Temmink, gedrag (16-6-1846);
- (1641) Arnoldus Vuijk, gedrag (15-6-1846);
- (1639) David Nagtegaal, gedrag (12-6-1846);
- (1631) Maria Wilh. Geers, kamenier, gedrag (5-6-1846);
- (1630) J.W. v.d. hoogen, borgtogt (notairs Schuijten), (4-6-1846);
[FOTO] - (1620) Gerrit Jan Hageman, loteling (19-5-1846);
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flessen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 25 te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Tiel Kapitein E.M. Chevalier thans liggende te Amsterdam.
Dordt 12 Junij 1846.
A. Schotman en Zoon
[FOTO] - (1608) Wij ondergteekende verklaren bij deze dat de persoon van Herbert Grootenboer, van beroep Schipper wonende alhier, is van een goed en onbesproken gedrag. Dordrecht den 12 mei 1846. (P. Nieveen, Cornelis Molendijk)
- (1605) Alb. Ratter, gedrag (9-5-1846);
- [FOTO] Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk, in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vevraardigd, ter verzending bestemd naar Java, met het Nederl. Fregatschip Biesbosch kapitein P.M. Vogelsang,
te beEedigen door den heer Frederik Cornelis Déking Dura.
H1 1 Stuk patent staande want 120 vm 6 dm wde 556 t
H2 1 Stuk patent staande want 120 vm 5 3/4 wde 530 t
H3 1 Stuk patent staande want 120 vm 5 1/2 wde 503 t
H4 1 Stuk patent staande want 120 vm 5 wde 428 t
H5 1 Stuk patent staande want 120 vm 4 wde 277 t
H6 1 Stuk patent staande want 120 vm 4 1/4 wde 266 t
den 20 Mei 1846.
- [FOTO] Verzoeke Certificaat d'origine van 120 halve flesjes Likeuren inhoudende 50 Kannen Binnenlands Gedisteleerd sterk 94% gepakt in Een mande gemerkt S, te verzenden met het Schip genaamd BIESBOS kapitein Vogelsang naar Java.
Dordrecht 13 Meij 1846.
Wd. D. Struijs Junior geb. J.M. Wijers
Compareerd Paulus Struijs voor de Firma van D. Struijs & Zoon,. Likeur Stoker
(op halve flesjes)
- (1597) Huibert Allemans (5-5-1846);
- (1596) Johan Hendrik Nolman, loteling, geb. Delft (4-5-1846);
- (1586) Corn. Joh. STOUT, 32 j (28-4-1846);
- (1585) Leendert van Andel, geb. Tiel 15-11-1813 ( 27-4-1846);
- (1579) Adam Ridderhof, gedrag (23-4-1846);
- (1573) Barend Kwak (18-4-1846);
- (1572) Klaas van Es, loteling (17-4-1847);
- (1567) Abr. Smits, loteling (15-4-1846);
- (1566) Klaas Sterreberg, gedrag (15-4-1846);
- Abraham Mulders, loteling;
[FOTO] - Corneille Adrien Vriesendorp wijnhandelaar te Dordrecht verzoekt Certificaat van Oorsprong van 30 Kisjes fijne Rijnwijn gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT # 1=30 inhoudende te zamen 360 bottels gelijk aan 280 kannen om te verzenden naar de Kaap de Goede Hoop of Batavia met het Nederlandsch Barkschip WOLLEMUDE kapitijn J. Guijt Jr, liggende ter reede van Amsterdam.
Dordrecht 28 April 1846.
- (1559) Fop Breedveld, nat. militie;
- (1558) Leendert van Andel, nat. mil.;
- (1557) Boele MIJNDERS, nat. mil.
'- (1556) Arie Spoel, 24 jaar, schippersknegt (8-4-1846);
- (1555) Jan Spoel, 31 jaar, paspoort (8-4-1846);
- (1554) Abr. de Koning Jr, paspoort (6-4-1846);
- (1553) Simon Bos, gedrag (4-4-1846);
- (1552) Jog. Anth. DELHEZ, med dochter, paspoort (4-4-1846);
- (1558) Adolph Blusse van Oud Alblas, paspoort (2-4-1846);
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 26 kisten Roode wijn van de moer inhoudende 1300 flesschen of 1040 Kannen gemerkt AS WYN A te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch schip Anna Margaretha kapt J.J.S. Rühl.
Dordt 3 April 1846
A. Schotman en Zoon
+
Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 4 kisten Roode wijn van de moer inhoudende 400/2 flesschen of 160 Kannen gemerkt AS WYN G te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch schip Anna Margaretha kapt J.J.S. Rühl.
Dordt 3 April 1846
A. Schotman en Zoon
- Gerrit Joh. Fredrik Tijdeman, gedrag (1-4-1846);
- (1538) Jan Polman, gedrag (11-3-1846);
- (1539) Corn. Petrus de Kat, 26 jaar, paspoort (12-3-1846);
[FOTO] - (maart 1846) Verzonde met het fregat Schip BATO Kaptijn P. Sipkes
Een kist met twee Glase (van Nederlandschen Oorsprong), Gemerkt C:V. N. 2; Cs. Ouburg. (Cornelis, winkelier)
- (1537) Jan van Luijpen, gedrag (10-3-1846);
- (1533) joh. mar. de Borst, scheepstimmerman, gedrag (9-3-1846);
- (1530) marienus Corn, 't Hooft, gedrag (2-3-1846);l
[FOTO] - Verzoeke bewijs van oorsprong voor gemt. HDI & Co 150 roode kelders jenver van granen inhoudende 3020 kan van 94% naar Batavia verscheept met het barkschip Machtilde Cornelia kaptein J. Nanne
Dordt 13 maart 1846
H. de Jongh & Co
(Johannes de Haar compareerd voor de firma van H. de Jongh & Co, is van granen gestookt in hunnen distilleerderij in gereedheid gebragt en afgetapt)
- Arnoldus de Groot en Zn, houtwaren (25-2-1846);
- (1528) Willem Willemsen v.d. Koogh, houtwaren (27-2-1846);
- (1526) Marinus de Jong Boers, scheepmaker, egdrag (24-2-1846);
- (1525) van Dorsser en Comp, houtwaren;
- (1522) Arie Verboom, gedrag (23-2-1846);
- (1521) Nicolaas Ekelo, paspoort (21-2-1846);
- (1513) Arie Keurvorst, gedrag (18-2-1846);
- (1506) Andries Oostrum, gedrag (11-2-1846);
- (1504) Willem van Twist, gedrag (8-2-1846);
- (1503) Joh. Raadgeep, gedrag (5-2-1846);
- (1502) Abraham Allemans, gedrag (4-2-1846);
- (1501) Roelandus Bonte, slagtersknegt, gedrag (3-4-1846);
[FOTO] - (mrt 1846) Wed. H. van Sluisdam verzoek Een Certificaat van oosprong van 300 Stuks hammen geemballeerd wegd. 1246 N lb naar Batavia per Barkschip Machtilda Cornelia, kapt. N.J. Nannen gemerk H: BRUNNER TE DORDRECHT W;
[FOTO] - (mrt 1846) Pieter & Jan Hordijk, Kooplieden te Dordrecht verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
200 Stolksche Kazen wegende 1000 lb ) elk in een kist Gem. H
25 Leidsche kazen wegende 140 lb )
Om te vervoeren naar Java per het schip Machtilda Cornelia Kapitijn N.J. Nannen.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
[FOTO] - Huibert van der Straaten Spekslager een Certificaat van Oorsprong om met het BarkSchip Machtilda Cornelia kapitein N.J. Nannen naar Batavia te zenden honderd hammen wegende te zamen 407 N ld geemballeerd en linnen zakken alle gemerkt H. Brunner
den 28 febr. 1846.
[FOTO] - (febr. 1846) Leendert van Tetterode Schrijnwerker
Kaptein, ... Schip Machtilda Cornelia, kap N.J. Nannen
Een magonie houten Billard gepakt in vier pakken gemerkt V.B.
een laupe(?) in 1 pak V.B.
en een Dames schrijftafel in 2 pakken V.B.
- (1500) failliete boedel Jan van de Heuvel, distillateur; Joh. Serv. Lotsij (3-2-1846);
- (1497) Steven Kolkmeijer, gedrag (29-1-1846);
- (1486) Johanna van Kockhoven wed A.L.J. van Uffelt (22-1-1846);
- (1478) att de vita wed. j. van oldenborgh geb Vijgh;
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 3-3-1846 voor hen is verschenen:
* de Heer Jan Hordijk, voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk kooplieden alhier.
De welke met solemnele Eede heeft verklaard dat
de 200 stuks Stolksche kazen wegende 1000 lb, ieder gepakt in een kistje gemerkt H
en 25 Leidsche kazen wegende 140 lb gemerkt H
door hen te vezenden met het Nederlandsche Barkschip Machtilda Cornelia, gevoerd door kapitein N.J. Nannen gedestineerd naar Java, is Nederlandsch product.
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad, en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
ter ordonnantie van dezelve.

* J.X. GascarVarkenslager alhier als gevolm. van A. Singels wed. Van Sluisdam Varkensslagerij uitoefende alhier ingevolge volmagt gepasseerd voor de Notaris J. de Koning en getuigen te Dordrecht den 4 maart 1846 en aldaar behoorlijk geregistreerd tenzelvedage
[..] in hunne wijnkoperij zijn in orde gebragt en op flesschen van Nederlandschen Oorsprong afgebotteld.

- (299) Jan Otto Willem Frans RENS, paspoort (14-12-1847);
- (304) Hendrik Meichardt, gedrag (28-12-1847);
- (303) Leendert v.d. Ven, (17-12-1847);
- (302) Wouter van Meggelen, gedrag (17-12-1847);
- (298) Ant. Nib. BOUVY, borgtogt (13-12-1847);
[FOTO] - (294) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Schoener brikschip genaamd DIANA, lang 27 Ellen 80 duimen, wijd 4 Ellen 64 duimen en hol 3 Ellen 26 duimen, makende 187 belastbare Tonnen, alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips & Zoonen is gebouwd en op den 4de December 1847 van dezelve werf te water gelaten
Dordrecht den 6 December 1847.
- (293) Pieter de Bruin, gedrag (6-12-1847);
- (292) Johannes Moret, gedrag (3-12-1847);
- (287) Jan van Wageniongen, apotheker, borgtogt (30-11-1847);
- (284) Matheus de Graauw, gedrag (25-11-1847);
[FOTO] - (281) Wij ondergeschreven, verklaren dat aan ons zeer wel bekend is, dat de persoon van Johannes van Unnik, Scheepslooper en Tangerijn alhier, genoegzaam gegoed is en Sleet is, om de ..op het door hem voor sloop? gekogt 's lands Oorlogs Fregat 2 Clesse gevoerd de Eure dise(/), thans liggende te voor het Dok in de haven van de Marine? te Vlissingen, voor de Somme van f21,100 te kenn
Dordt 15 Nov 1847
- (280) Hugo van GIJN, paspoort (12-11-1847);
- (276) Evert Jan Schotman, gedrag (6-11-1847);
- (275) Joh. Schuijten, gedrag (6-7-1847);
- (272) Cornelis de vries, borgtogt;
- [FOTO] Verzoeke Certificaat van Oorsprong van Bewerking van zes kisten inhoudende vier honderd en vijftig flesschen of twee honderd en veertig Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 1 a 6.
te vervoeren naar Batavoa per het Nederl. Barkschip genaamd Nagasaki Kaptein F.A. Bunnemeijer thans liggende te Rotterdam.
Dordt den 26 Novemb. 1847
A. Schotman en Zoon (Mijndert Schotman)
- (270) Jan Hendrik Ploegers (1-11-1847);
- (269) Willem van Welsenes, paspoort (26-10-1847);
- (267) Hendrik Kroonen, gedrag (23-10-1847);
- (266) Jacobus Buijs 't Hooft, borgtogt (21-10-1847);
- (257) Adam Hünning, paspoort 911-10-1847);
- [FOTO] De ondergeteekenden Pieter & Jan Hordijk verzoeken Certificaat van Oorsprong van 200 Goudse kazen wegende 1000 Ned lb & 150 vaatjes delfsche Boter van Dubbelde fust inhoudende 900 Nld allen gemerkt H te verzenden naar Batavia per het schip PICTURA Kaptijn M.F. Tijdeman.
Dordt 8 November 1847.
Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal compareren.
- [FOTO] (nov. 1847) Johannes van Goudoever de Jongh
20 Kisten vruchten in Brandewijn inhoudende 240 flesschen
per Barkschip Pictura GezagVoerder M.H. Tijdeman
Gem. W.D. No. 1-20.
- Johannes Keurvorst, hospitaal Middelburg (1-11-1847);
- [FOTO] Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van zes Kisten inhoudende drie honderd flesschen of twee honderd veertig Kannen Roode wijn van de moer en gemerkt AS WYN N 1 a 6 en
acht Kistjes inhoudende zesennegentig flesschen of vijfentwintig Kannen Rijnwijn gemerkt AS WYN N 1 a 8 R.
deze wijnen te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Pictura.
Dordt 29 Octob. 1847
A. Schotman & Zoon
(Kapt. M.F. Tijdeman)
(Mijndert Schotman voor zijne firma van A. Schotman & Zoon)
- Fredrik Fraterman (22-10-1847);
- [FOTO] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat op heden voor ons gecompareerd is
De Heer Hendrik Herman van den Sande, voor zijne firma Visser & van den Sande, Commissionairs, wonende te dezer Stede.
Dewelke met solemnelen Eede verklaard heeft, dat de lading zout, van Liverpool verladen per het Schip CATHARINA kapitein E.H. Dik, en naar Riga gezonden, en aldaar opgeslagen door de Heeren Pan & Poorten, in de maand Junij 1847, aan hen in eigendom is toebehoorende en aan niemand eenig aandeel of intrest daarin is gereserveerd.
Des ten Oirconde hebben wij den aan hem afgegeven, na door de Comparant te zijn Onderteekend, binnen Dordrecht, den 11-10-1847.
Burgemeester en Wethouders voorn.
(get) J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle
Ter ordonnantie van dezelve.
(get) P. v.d. Brandeler
- [FOTO] De ondergeteekenden Visser & van der Sande verklaren bij deze, dat de lading Zout, van Liverpool verladen per het schip Catharina, kapitein E.H. Dik, en naar Riga gezonden en aldaar opgeslagen door de Heeren Pan & Poorten in de maand Junij 1847 aan hen in eigendom toebehoort en aan niemand eenig aandeel of intrest daarin is gereserveerd
Dordrecht 8 Octo 1847
Visser & van der Sande
- (254) Joh. Versluis, gedrag (6-10-1847);
- [FOTO] (okt 1847) de wegt der vier honderd kaasjes per Sphijnx
lb 1950 Ned d
P. & J. Hordijk
- [FOTO] Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van Vierhonderd Stolksche kazen wegende 1950 Nederl. lb gemerkt H. om te verzenden naar Batavia per het schip Sphijnx kaptijn G. Wigman
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Dordt 5 October 1847.
[FOTO] - (249) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vllen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd ANNA, Lang 32 Ellen 40 duimen, wijd 5 El 33 duimen, Hol 3 El 99 duimen, en over zulks gemeten op 162 Lasten; gelijk staand aan 306 Tonnen; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 16 September 1847 van deszelfs werf te water gelaten.
Dordrecht den 27 September 1847.
Burgemeester en Weth. voornoemd.
Ter ordonnantie van dezelve.
- (248) Jan Sekrader, gedrag (23-9-1846);
- (235) W.B. v.d. Santheuvel, loterij;
- (230) Gerrit Versijn, gedrag (16-9-1847);
- (225) Dirk de Waal, gedrag (7-9-1847);
- (216) Thobias Vernes, gedrag (6-9-1847);
- (213) Kornelis Kooijman, borgtogt;
- (205) Joh. van GELDER, gedrag (30-8-1847);
- (204) Jan Fredrik Baerveld, gedrag (28-8-1847);
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Patent Touwwerk, vervaardigd in hunne alhier gevestigde touwslagerij en bestemd om naar Java verzonden te worden met het Nederlandsch Bark Schip de ZWIJGER, Kapitein J.H. Mugge.
te beëdigen door den Heer Frederik Cornelis Deking Dura.
H01 1 Stuk patent want 120 V 4 1/2 d 352 u
H02 1 Stuk patent want 120 V 4 1/4 d 292 u
H03 1 Stuk patent want 120 V 4 d 292 u
H04 1 Stuk patent want 120 V 4 d 281 u
H05 1 Stuk patent want 120 V 3 3/4 d 254 u
H06 1 Stuk patent want 120 V 3 1/2 d 227 u
H07 1 Tist patent Lijk 120 V 4 1/4 d 230 u
H08 1 Tist patent Lijk 120 V 4 d 198 u
H09 1 Tist patent Lijk 120 V 3 3/4 d 174 u
H10 1 Tist patent Lijk 120 V 3 1/2 d 147 u
H11 1 Tist patent Lijk 120 V 3 1/4 d 122 u
H12 1 Tist patent Lijk 120 V 3 d 104 u
H13 1 Tist patent Lijk 120 V 2 3/4 d 89 u
H14 1 Tist patent Lijk 120 V 2 1/2 d 75 u
H15 1 Tist patent Lijk 120 V 2 1/4 d 62 u
H16 1 Tist patent Lijk 120 V 2 d 48 u
den 11e Sept. 1847.
- (193) Simon Zadokks, gedrag;
- (189) Jan Adr. van Randijk, gedrag (12-8-1847);
- (188) paspoort Hendrik Verhoeef Maritz tot Craeijestein (10-8-1847);
- (187) paspoort Paul Grave van HOGENDORP (10-8-1846);
[FOTO] - [no. 185] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip EDOUARD MARIE, Lang 33 Ellen 85 duimen, wijd 6 El 39 duimen, Hol 5 El 4 duimen, en daarover gemeten op 256 lasten, alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips en Zoonen is gebouwd en op den 28 Julij 1847 van denzelven werf te water gelaten.
Dordrecht den 2 Aug. 1847.
[FOTO] - (juli/aug 1847) 120 halve fless: likeuren inh. 50 kan Binnel. Ged. sterk 94% gepakt in 2 mand gem. WED D.S. met Biesbos kap. Vogelsang naar Batavia door de wed. D. Struijs Junior te verzenden.
Eed doen Paulus Struijs voor de firma van D. Struijs en Zoon likeurstokers.
[FOTO] - (juli/aug 1847) De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong voor een Kist gemerkt IMF inhoudende zestig Kistjes met zes zeskante flacons reukwater zonder etiquetten door hen te verzenden met het Nederlandsch Fregat/BarkSchip de JUNO gevoerd door kapitein W.J. Chevalier gedestineerd naar java in hunne apotheek vervaardigd.
Karel Georg Willem de Bosson
voor zijne firma van de Bosson & Zoon
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong voor 1 Kist inhoudende 54 Kistjes met zes zeskante flacons reukwater zonder etiquetten om medetegaan naar Java gezagvoerder Vogelsang per het Schip den BIESBOSCH
Dordt 26 Julij 1847
K.G.W. de Bosson
gem. I.M.E. (.)
(Karel Georg Willem de Bosson voor zijne firma van de Bosson & Zoon, Apothekers)
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten en Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van onderstaand patent Touwwerk vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier en bestemd om naar Oost Indien verzonden te worden, met het Nederl. Fregatschip BIESBOSCH, Kapitein P.M. Vogelzang.
H1 1 Stuk patent want 120 vm. 5 1/4 d
H2 1 Stuk patent want 120 vm. 5 d
H3 1 Stuk patent want 120 vm. 4 3/4 d
te beedigen door den Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
24 Julij 1847.
[FOTO] - (juli 1847) 50 kruiken vernis & olie gem[erkt] S 1 tot 50
met Abel Tasman kap. L. van Haften
verzonden door L(odewijk) van Son.
[FOTO] - (juli 1847) Een Mahonie houte Billard gepakt in vier kiste gemerkt V.B.
Naar Batavia met het schip Machtilde Cornelia gevoerd door Kapt. N.J. Nannen door Leendert van Tetterode.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van oorsprong voor 25 kisten Roode wijn Zamen inhoudende 1250 Bottels of 975 Kan gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-13 # & No. 1-12 om te verzenden naar Oost Indie met het schip Isis kapitein W.B. Derks, liggende ter reede van Amsterdam.
Dordrecht 6 September 1847.
C.A. Vriesendorp (v.d. Veen)
[FOTO] - (juli/aug 1847) De Wed. H. van Sluisdam verzoek Certificaat van Oorsprong van
2 Geemballeerde stukken Root Vleesch wgd 12 Nlb gemerkt O.N.
6 Geemballeerde Hammen wgd. 32 N lb gemerkt C.B.
4 Vatjes Rolpens wgd. No. 20 Nlb gemerkt C.E.
1 Vatje Saucijse wgd. 5 Nlb gemerkt C.S.
1 Vatje Saucijse wgd. 5 Nlb gemerkt C.W.
1 Stuk gerookt Vleesch wgd 6 Nlb gemerkt C.A.
2 Geemballeerde Hammen wgd. 10 Nlb gemerkt C.F.
2 Vatjes osse tongen 8 stuks gemerkt C.R.
1 pak osse tongen 12 Stuks gemerkt C.O.
1 Vatje osse tongen 4 Stuks gemerkt C.T.
1 Vatje Gezoute Vleesch wgd 25 Nlb gemerkt C.H.
1 Vatje Gezoute Spek wgd 25 Nlb gemerkt C.V.
Naar Batavia per Nedel. Barkschip JUNO, de Heer Kapt. W.J. Chevalier
- (183) Jan v.d. linden (27-7-1847);
- (181) Steven Hendrik Kolkmeijer, gedrag (27-7-1847);
[FOTO] - (180) Voorschrijvng ter bekoming van een Buitenlandsch paspoort voor Johannes Jacobus Haentjens, Rijnschippergeboren en wonende alhier, oud 46 jaren zijnde lang 1 El 6 P aangesigt ovaal, voorhoofd vlak, oogen bruin, Neus en mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen donkerbruin, mekrnare tekenenen geene, om te reizen naar Pruisen en Rusland.
Dordt den 27 Julij 1847
- [FOTO] Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van de navolgende wijnen te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsche BARKSCHIP JUNO, Kapt. W.H. Chevalier als
12 fusten inhoudende 1320 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN;
4 kisten inhoudende 96/2 flesschen of 40 kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN B;
1 Kist inhoudende 28/2 flesschen of 20 kannen Portwijn gemerkt AS WYN P;
4 Kisten inhoudende 100 flesschen of 80 kannen Madera wijn gemerkt AS WYN M;
Dordrecht den 7 Augustus 1847
A. Schotman & Zoon
(Mijndert Schotman)
- (179) Janna Smeetjes huisvr Hendrik lawa;
- (174) Daniel van Bueren (22-7-1847);
- (169) J.C. Déking Dura, paspoort (14-7-1846);
- (168) Willem Rosier, gedrag (13-7-1847);
- (167, 8-7-1847) J.H. Penners;
- (166) Izaak Redelich, koopman, geb KOLO, paspoort (6-7-1847);
- (164) Oldenborgh geb Vijgh;

Laatst gewijzigd: mei en december 2007 en februari 2008.