Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Vermiste Dordtenaren in het leger van Napoleon (1814)


"Van de 15.000 Nederlandse dienstplichtige keren slechts enkelen terug. Doordat van het Dordtse korps Pontonniers slechts acht man terugkeerden, hield het in 1814 op te bestaan.
De Stad bereidde zich voor op de terugkomst van soldaten van het verslagen leger. In de notulen van het college van 9 februari 1814 lezen we dat in de kazerne op de Buitenwalevest plaats is gemaakt voor 300 man en in het Oude Vrouwenhuis voor 100 man. Op 11 februari blijkt dat er in de gereed gebrachte locaties nog geen militairen geplaatst zijn en men nog in afwachting van hun komst was.
Op 28 november 1814 maakte de Stad een lijst bekend van vermiste Dordtse militairen die bij het Franse leger hadden gediend en waarvan men veronderstelde dat zij in Rusland krijgsgevangen waren gemaakt. Er bleken maar liefst 138 Dordtse burgers vermist te zijn. Er staan slechts twee Pontonniers op, waaruit volgt dat men wist dat de andere Pontonniers omgekomen waren.
Vanwege het grote belang voor ondermeer genealogen publiceren we hier de volledige lijst met vermisten.
"

Lijst is eerder gepubliceerd in 'Achter de Blauwpoort', bulletin Historisch Huizenonderzoek “Het Nieuwe Werck” (nummer 7, juli 2005)(www.dordrechtmonumenteel.nl; www.boezeman.nl/werkgroep)


Lijst 28 november 1814 :

Aelmans Laurens fuselier bij het 126e regiment 2e compagnie
Barto Johannes soldaat onder het 124e regiment Infanterie van ligne 5e bataillon 2e compagnie
Bax Arij soldaat onder het 124e regiment Infanterie van ligne
Beijer Jurie voltigeur onder het 4e regiment Infanterie van ligne 1e batt 2e compagnie van Berlijn naar Rusland gemarcheerd
Benier A capitein in de 4e compagnie 2 bataillon 92e regiment van ligne, 13e divisie 4e corps van de Groote Armee van Duitschland. geblesseerd geworden op de retraite van Moscou in den slag van Wiesmo den 3 november 1813
Berg, van den Cornelis soldaat onder het 43e regiment 3e bataillon 1e compagnie grenadiers
Berlijn Hendrik tirailleur bij het 6e regiment 2e bataillon 1e compagnie
Berlijn Albertus grenadier onder het 124e regiment
Blekton Izak carabenier bij het 3e bataillon van het 33e regiment Ligte infanterie. de laatste berigten van denzelven uit Maagdenburg bekomen
Boekee Nicolaas jager bij het 33e regiment 3e bataillon en 1e compagnie
Boertje Dirk lancier onder het 3e regiment 7e compagnie
Boon Simon soldaat onder het 126e regiment infanterie van ligne bataillon 2e compagnie
Bouman Aart soldaat onder het 126e regiment 3e bataillon compagnie
Bouter Pieter soldaat onder het 5e regiment 1e bataillon; 2e compagnie van de Keijzerlijke garde
Brouwers Hendrik soldaat onder het 126e regiment 3e bataillon compagnie
Buisekom, van A. soldaat bij het 9 regiment tirailleur, 2e bataillon 2e compagnie
Capel Hendrik grenadier onder het 2e regiment bataillon 2e compagnie
Cleeff, van Johannes grenadier sergeant bij het 3 bataillon 72e regiment Infanterie van ligne
Coenraads Dirk voltigeur onder het 126e regiment 5e bataillon 4e compagnie
Colijn Dirk soldaat onder het 17e regiment 1e bataillon 3e compagnie
Dam, van Willem soldaat onder het 126e regiment Infanterie van ligne 3e batt 3e compagnie
Deterem Jan jager onder het 7e regiment 4e compagnie
Dijk, van Johannes Lambertus voltigeur onder het 27e regiment Infanterie van ligne
Egner Christiaan soldaat onder het 126e regiment 2e bataillon 1e compagnie
Eijsbergen Cornelis   gediend hebbende onder het werkbataillon
Ende, van de Jan corporaal bij het 126e regiment 7e bataillon 3e compagnie
Ende, van de Pieter voltigeur bij het 126e regiment 3e bataillon
Engelen Gerrit tamboer onder de 88 Cohorte (?)
Es, van Lolle soldaat onder het 126e regiment 4e bataillon
Francot Hendrik curasier bij het 14e regiment 2e compagnie
Gelder, van Cornelis voltigeur onder het 126e regiment. 4e bataillon 5e compagnie
Gent, van D. tirailleur bij het 2e regiment 1e bataillon 1e compagnie van de Keijzerlijke Garde
Gerritse Philippus soldaat bij het 124e regiment 1e bataillon
Gijbe Jeroen voltigeur onder het 126e regiment 4e bataillon 5e compagnie
Gijbels Jeronimus soldaat onder het 126e regiment 5e bataillon 4e compagnie
Gips Cregorus   gediend hebbende onder het 2e werkbataillon
Govers Pieter kannonnier  onder de 4e compagnie 2e bataillon
Haas, de Jan Hendrik grenadier onder het 125e regiment 1e batillon cap. Gravestein door de Russische armee bij de revier de Berezina krijgsgevangen gemaakt den 28 november 1812
Haas, de Pieter Adrianus fourier als voren, geheel onzeker wat van beiden geworden is
Haselhof Roelfsema B. captein bij het 128 regiment. In september 1812 was den zelven te Polosk
Heghuizen Wilhelmus Jacobus garde grenadier bij het 3e regiment 1e bataillon 1e compagnie
Hemert, van Jan soldaat bij het 125e regiment 5e batillon 3e compagnie
Heusden, van Pieter soldaat bij het 33e regiment ligte infanterie
Hoffman Johannes soldaat bij het 67e regiment 3e compagnie
Holtmerk Hermanus carabenier onder het 33e regiment 2e bat ligte infanterie.
Huijmans Vincent fuselier onder het 125e regiment 3e bataillon 2e compagnie
Huijmans Jacobus soldaat onder het 17e regiment 1e bataillon 2e compagnie
Huisman Dirk gediend onder het 9e regiment 8e compagnie artillerie
Hum, van der Gerrit soldaat bij het 126e regiment 5e compagnie
Jaarsveld, van Cornelis grenadier bij 't 1e regíment 2e bataillon
K. Jeronimus soldaat onder het 126 reg 5e batt 4e comp.
Kamermans Jacob cannonnier bij het 1e regiment 7e compagnie artillerie te paard
Kamermans Gerrit soldaat onder de Keizerlijke Garde 2e regiment 2e bataillon 3e compagnie
Kemper Hendrik soldaat onder het 136e regiment Infanterie van ligne
Keuls Petrus Josephus hussaar bij het 11e regiment 3e compagnie volgens mondelinge berigten is hij te Moscow geweest en bij de retraite van daar te Smolensko met den bagagewagens door de kosakken krijgsgevangen gemaakt
Killer Jan Cornelis soldaat onder het 37e regiment ligte infanterie an ligne, 2e bataillon. 2e compagnie 6e leger corps, 2e afd. der grote armee om Pruisen
Kleton Cornelis soldaat onder het 17e regiment 1e bataillon 1e compagnie
Knikman Willem lancier bij de keijzerlijke garde
Koevoet Dirk soldaat bij het 33e regiment 5e bataillon 3e compagnie
Kooij, van der Hendrik soldaat onder het 30e regiment infanterie van ligne
Krekelenberg Martinus Adrianus grenadier onder het keijzerlijke garde 3e bataillon 4e compagnie
Kuiters Gerrit soldaat bij het 126e reg. 3e bataillon
Kwikkers Hendrik soldaat onder het 124e regiment
Lambinon P. jager bij het 33e regiment Ligne Infanterie bataillon 3e compagnie. De laatste berigten uit Maagdenburg van september 1811
Ligtemans Jan soldaat onder het 125e regiment 2e bataillon 2e compagnie infanterie van ligne
Linden, van der Laurens fuselier onder het 124e regiment 5e bataillon 4e compagnie
Looij Arie fuselier bij het 2e regiment 2e compagnie
Maat Willem   gedient hebbende onder het 2e werkbataillon 1e compagnie
Meijboom Boudewijn voltigeur bij het 124e regiment 2e bataillon
Mensen Christoffel soldaat onder het 125e regiment 3e bataillon 3e compagnie
Mertens Willem Fredrik soldaat onder het 125e regiment 3e bataillon 1e compagnie
Meulen, van der Gozen sergeant bij het 126e regiment 3e bataillon
Minnig Adrianus soldaat onder het 126e reg volgens de laatste berigten was denzelven in het hospitaal te Wilo in Russisch Polen
Mulder Jan soldaat bij het 125e regiment 3e bataillon 2e compagnie
Mulders Gerrit soldaat onder het 126e regiment 3e bataillon 1e compagnie
Nieuwenboer, den Johannes soldaat bij het 126e regiment 4e bataillon
Nieuwveer Hendrik soldaat bij het 125e regiment 5e bataillon 3e compagnie
Oldenburg, van Louter Cornelis corporaal voltontair bij het 72e regiment
Oostzaanen Dirk van Grenadier bij het 2e regiment 3e bataillon 3e compagnie keijzerlijke garde
Os, van Thomas soldaat bij het 126e regiment
Ouden, den Dirk corporaal bij het 2e regiment Garde grenadiers
Oudheusden, van Lolle Joh. soldaat onder het 72e regiment 1e bataillon 6e compagnie
Overweel Hendrik soldaat onder het 125e regiment 5e compagnie
Peters Jan soldaat bij het 146e regiment
Petiet Thomas voltigeur bij het 126e regiment 2e bataillon 2e compagnie
Pluijm Lammert soldaat bij het 126e regiment 2e bataillon 2e compagnie
Ponsen Matthijs soldaat bij het 146e regiment 5e bataillon 1e compagnie
Priem Johannes soldaat bij het 126e regiment 1e bataillon 1e compagnie
Raamt Lijas van kannonnier bij het 9e regiment 8e compagnie
Rek, de Lammert soldaat onder het 125e regiment
Res, van de Gerrit grenadier bij het 13e regiment 2e bataillon 1e compagnie
Reus, de Nicolaas soldaat bij het 123e regiment
Romijn Lambert soldaat bij het 17e regiment 1e bataillon 3e compagnie
Ronden Adriaan de soldaat bij het 121e regiment 6e bataillon 6e compagnie
Rootnat Willem lancier onder het 9e regiment 4e compagnie
Rosenburg Pieter pontonnier in de eerste compagnie
Rosenburg Hermanus grenadier bij het 11e regiment 1e compagnie
Rosierse Willem jager onder het 33e regiment
Ruurman Gijsbert soldaat bij het 124e regiment 2e bataillon
Scheffer Martinus soldaat bij het 126e regiment 5e bataillon 5e compagnie
Schneider Johannes Jacobus grenadier onder het 3e regiment 1e bataillon 2e compagnie te voet
Simonse Arie corporaal bij het 125e regiment 3e bataillon
Smak Jan grenadier bij het 125e regiment bataillon 1e compagnie
Snijders Jan jager onder het 33e regiment 2e bataillon 2e compagnie
Snoek Rokus Cornelis soldaat bij het 125e regiment 5e bataillon 3e compagnie
Stam Cornelis soldaat bij het 125 regiment 1e bataillon
Sterkenborg Pieter   gedient hebbende onder het regiment pupillen van de garde en bataillon compagnie
Sterkenborg Joseph Jacobus soldaat onder het 125e regiment 2e bataillon 2e compagnie. de laatste berigten van denzelven zijn uit Koningsbergen van augustus 1812
Stevens Gerrit lancier bij het 2e regiment
Stiel Hendrik voltigeur bij het 126e regiment 1e bataillon 3e compagnie
Stoop Cornelis grenadier onder het 123e regiment 2e bataillon
Struijk Arie soldaat bij het 11e regiment 3e bataillon
Termeulen Jan cannonnier bij de rijdende artillerie in 1e regiment 1e compagnie
Troelja Jan soldaat bij het 123e regiment 1e bataillon 1e compagnie
Uzewiel Bastiaan soldaat onder het 17e regiment 1e bataillon 2e compagnie
Velzen, van Mattheus   gedient hebbend onder het regiment der keijzerlijke pupillen
Velzen, van Pieter soldaat onder het 123e regiment Infanterie van ligne 1e bataillon 3e compagnie
Ven, van de Cornelis soldaat onder het 126e regiment 2e compagnie
Verboom Jan soldaat onder het 125e regiment
Vermaas Hendrik voltigeur onder het 126 regiment 2 corps 1 bataillon
Versteeg Gerrit grenadier onder het 2e bataillon 2e corps 2e regiment
Versteeg Matthijs soldaat onder het 17e regiment
Versteeg Willem pontonnier in de 9e compagnie van het 1e bataillon in Rusland. Krijgsgevangen, mitsgaders deszelfs huisvrouw Elisabeth Hoebee
Visser Willem kannonnier bij het 9e regiment artillerie te voet 4e compagnie
Visser Johannes Nicolaas soldaat   bij het 126e regiment bataillon 4e compagnie
Voorzicht Bart soldaat onder het werkbataillon 18e compagnie
Vries, de Lucas soldaat onder het 126e regiment 3e bataillon 3e compagnie
Vroe, de Jan soldaat onder het 126e regiment 3e bataillon 3e compagnie
Wal, van der Gerrit soldaat onder het 125e regiment 2e bataillon 1e compagnie
Weijden, van der Sander curasier onder het 33e regiment 2e bataillon
Well, van Pieter garde grenadiers van het tweede regiment te voet
Welsum, van Willem   gediend hebbende onder het 4e werkbataillon 2e compagnie. De laatste berigten uit Wittenburg van september 1813
Witt, den Arie tirailleur bij het 5e regiment 2e bataillon 1e compagnie.
Zoeteman Nicolaas soldaat onder het 17e regiment
Zoeteman Frans sergeant bij de keijzerlijke garde te voet
Zoeteman Thomas corporaal bij het 33e regiment Jagers
Zutphen, van Leendert soldaat onder het 126e regiment 2e bataillon 1e compagnie
Zwart Arenout soldaat bij het 124e regiment 4e bataillon 4e compagnie.NB.
* Lolle Johannes VAN OUDHEUSDEN (OUDHUIZEN), ged. Dordrecht 24-8-1788, j:m: van Dordrecht, wonende in de Augustijnenkamp, soldat a cent soixante douzinne regiment infanterie de ligne pres l'armee en allemagne (1813), otr/tr. Dordrecht 14/30-6-1810 Johanna VAN DER BEEK, j:d: van Dordrecht, wonende op de Wollewevershaven, hebbende conzent van den binnevader in het Nieuw Armhuis dat dezelve in gemeld huis zijn gealimenteerd geweest, particuliere (1813). [http://genbook.dordtenazoeker.nl/]

* Pieter van Velsen mogelijk identiek met:
Pieter van Velsen, ged. Dordrecht 18-1-1789, zn. van Johannes (1749-1808) en Magdalena Eijsendoren (1751-1808).
[http://genbook.dordtenazoeker.nl/]

Laatst gewijzigd: juli 2005