Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verponding elfde wijk 1746-1747


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3406 (verponding elfde kwartier/wijk, 1746-1747)

Lijste van de veranderingen in het Elfde quartier omtrent de personeele taxatie sedert den 23 April 1746 tot den 18 Maart 1747


Het Elffde quartier

No: 3186 - ledig, de heer Samuel Onderwater is vertrocken na het tweede quartier
No: 3192 - de Wed: Hendrik van Blaa is overleden, woont nu haar dogter Antonia van Blaa getrouwt met Willem Verhoeve, Sipier, doende deselve negotie van de wed: Hendrik van Blaa, dubieus of taxabel is
No: 3215 - Matthijs Rens is overleden woont nu desselfs soon Frans Rens, Mr. Sijlmaker, dubieus of taxabel is
No: 3220 - Huijbert Kuijper is overleden, woont nu deszelfs Wed:
No: 3231 - Hend.k van Maane te vinden No: 3305 woont nu Michiel Janson te vinden No: 3241
No: 3233 - Willem van Dijk is overleden woont nu desselfs dogter [-] van Dijk, dubieus of taxabel is
No: 3240 - woont Abraham Teerling getrouwt met Juffrouw van der Flist, doet de ijserwinkel in Comp met sijn vader, hout een meijt, verwoont aan Huijshuur f 170 gl:, dubieus of taxabel is
No: 3241 - ledig te sien op No: 3221
No: 3242 - Willem Pikart is overleden, en den boedel insolvent, woont nu Hendrik van der Hulp, eijge huijs, doet tabaxwinkel, niet taxabel
No: 3251 - woont nu Mevrouw de Wind, gekomen uijt het eerste quartier
No: 3296 - Pieter van Amerongen is overleden, woont nu desselfs Wed:
No: 3304 - Corn: de Soeten is uijt de stadt vertrocken, en de winkel wort uijtverkogt
No: 3305 - woont nu Hend.k van Maane grutter eijge huijs te vinden No: 3231
No: 3358 - de Juffrouwen Reepelaar sijn vertrocken na het sevende quartier woont nu Johannis Riemsdijk, gekome uijt het negende quartier
No: 3359 - de Wed: Roelandus is overleden woont nu desselfs soon Abraham Roelandus en is getrouwt met Juffrouw Roelandus, dubieus of taxabel is
No: 3416 - woont Hend.k de Cooning, schoenmaker, niet taxabel
No: 3417 - Jan Teerling, is vertrocken na het sesde quartier woont nu Hendrik de Cooning te vinden No: 3416

Laatst gewijzigd: februari 2017.