Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: verponding huizen ca 1716


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3508 en 3509

inhoud:
* Binnen de Stadt Dordrecht, sijn dese naarvolgende huijsen in de Verpondinge verhoogt, ider met sijn Sommen daar op gestelt.
* Binnen de Stadt Dordregt sijn dese naarvolgende Huijsen in de Verpondinge gebragt jeder met sijn Somme daar op gestelt.
* Buijten de Stadt Dordregt, sijn dese naavolgende huijsen in de verpondinge gebragt.


Binnen de Stadt Dordrecht, sijn dese naarvolgende huijsen in de Verpondinge verhoogt, ider met sijn Sommen daar op gestelt

Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3508

In No. 1.
Bij de Groote Kerk
Arnoldus Beijs heeft een huijs verhoogt in de Verpondinge 's Jaars met 5:0:0.
Bij de Moolesteenen.
Gijsbert de Lengh heeft een kelder onder het huijs van Jan vander Veer verhoogt als voren met 3:0:0. [* 28-8-1678 + 7-12-1755]
In 't Tolbrugstraatje aan de Waterzeij.
Theunis Korbel heeft een huijs verhoogt met 4:15:0.
Gijsbert van Aalst heeft een huijs verhoogt met 2:0:0.
Den voorn. heeft een huijs verhoogt met 2:0:0.
Op de Drappiers Cade.
Johan de Witt heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Dirk de Veer heeft een huijs verhoogt met 3:10:0.
Adriaan Brouwer heeft een huijs verhoogt met 5:0:0.
Govert Braats heeft een huijs en stal samen verhoogt met 6:11:0.
Op de Vest.
Barent Klimpt heeft een huijsje verhoogt met 1:0:0.
Balthazar Repelaar heeft een Stal verhoogt met 2:0:0. [obiit bij personele quotisatie 1745-1748]
Willem van der Linden heeft een huijs verhoogt met 3:10:0.
Den voorn. heeft een huijs verhoogt met 2:10:0.
Op de Hoogenieuwstraat.
Adriaan Wittert heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Adriaan Braats heeft een Packhuijs verhoogt met 6:0:0.
Johan van Osch heeft een Packhuijs verhoogt met 5:0:0.
Op 't Nieuwerk.
Samuel Vereijck heeft een huijs verhoogt met 3:16:0. [begr. Grote Kerk 3-12-1738 (78 jaar)]
Matthijs Bax heeft een huijs verhoogt met 7:0:0.
Roelandt Kuijter heeft een huijs verhoogt met 5:15:0. [ged. 5-3-1681, begr. 1-11-1731 (50 jaar)]
In den Nieuwe Vergrootingh.
Johan van Eijsden heeft een huijs verhoogt met 5:0:0.

In No. 2.
In de Gravestraat.
Pieter van Gelder heeft een huijs verhoogt met 7:5:0.
NB. dit huijs is bij nader resumtie bevonden in 't quohier van het Jaar 1627 in de verpond. te staan met 15:0:0 en in het quohier van den Jare 1667 vervallen 1e meij 1668 maar overgebragt te zijn op 7:15:0 apparent door een quade overschrijvingh soo dat op dit huijs te kort bevonden is 7:5:0 welke vermiste 7:5:0 daat weder op gebragt zijn dus kan het bij geen verbeteringh off verhogingh in de verpondingh meer gebragt werden, vermits daar van nu weder te samen 15:0:0 wert betaalt en ontfangen.
Nieuwen opslagh.
Gerrit van den Bergh heeft een huijs verhoogt met 3:10:0.
Hendrik van Meteren heeft een Packhuijs verhoogt met 4:14:8.
Hubert Boret heeft een huijs verhoogt met 12:0:0.
Palingstraat.
Jan Sprinkhuijsen heeft een huijs verhoogt met 6:5:0. [weduwe Jan Sprinckhuijsen in het Familiegeld 1716]
Matthijs Hopman heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Jan Harders heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Gerardus Hopman heeft een huijs verhoogt met 5:0:0.
't Schippersgilde heeft een huijs verhoogt met 2:10:0.
Jacobus de Meijer heeft een huijs verhoogt met 5:0:0.
Johan Hopman heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Hendrik van Benthem heeft een huijs verhoogt met 2:10:0.
Roeland Tack heeft een huijs verhoogt met 3:10:0.

In No. 3.
Bij de Nieuwstraat.
Hermanus van der Knijff heeft naast zijn huijs een gangh agter zijn huijs uijtkomende met een huijs verhoogt met 15:0:0. [ged. 19-10-1675]
NB. dit huijs is bij nader resumtie bevonden te staan in het quohier van het Jaar 1627 in de Steenstraat in de verpondinge aldaar met dese 15 Guldens dus kan het geen verbeteringe off vernieuwinge in de verpondinge meer gebragt werden vermits dese 15:0:0 nu weder Jaarlijks daar van betaalt en ontfangen wert.

In No. 4.
In den Dwarsgangh bij de Hermansuijsstraat.
Frans Invelden heeft een huijs verhoogt met 2:0:0.
In de Hermansuijstraat voor bij de Frankestraat.
Jan van Meggelen heeft een huijs verhoogt met 3:0:0.
Dingeman van Wasbeek heeft een huijs verhoogt met -.
Jacob Raats heeft een huijs verhoogt met 2:5:0.

In No. 5.
In 't Steegoverslooth bij de Brugh.
Hendrik van Bragt heeft een huijs verhoogt met 3:0:0.
Adriaan op de Camp heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Jacob van Hoogstraten heeft een huijs verhoogt met 2:10:0.
In de Nieuwstraat.
Frans Depree heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Corstiaan Boonen heeft een huijs verhoogt met 3:0:0.
In den heere Matthijsstraat agter bij de Brugh.
Willem Spruijt heeft een huijs verhoogt met 3:0:0.
Aen de anderzijde ontrent den Dwarsgangh.
Jan de Bruijn heeft een huijs verhoogt met 2:0:0.
Over de Steenstraat.
Pieter de Haas heeft een huijs verhoogt met 4:0:0.
Adriaan Wor heeft een huijs verhoogt met 5:0:0.

In No. 6.
Buijten de Vuijlpoort.
Jan de Visser heeft een huijs verhoogt met 2:5:0.
Op de Kalkhaven bij de gedemte Brugh.
Willem 't Hooft heeft een huijs verhoogt met 4:10:0.
In de Vriesestraat naast de Stooffstraat.
Cornelis van Heck heeft een huijs verhoogt met 2:10:0.
Voor 't Bagijnhoff.
Hendrik van Steenbergen heeft een huijs verhoogt met 3:5:0.
Aan d'overzij bij de Vest.
Gijsbert van Aalst heeft een Stal verhoogt met 1:10:0.
Dirk Penteris heeft een huijs verhoogt met 0:10:0.
Pieter van Roo heeft een huijs verhoogt met 1:10:0.

In No. 7.
Agter in de Raamstraat.
Philippus Kloek heeft een huijs verhoogt met 2:10:0.

In 't quohier van den Dorreboom No. 9.
Bij Luijdersdijk.
Willem Sanders heeft drie huijskens samen verhoogt met 4:10:0.


Laatst gewijzigd: mei 2011.