Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Voorstraat C38, 163, (209-)211 (kad. sectie G 968 later G 1342)


- Eigenaren voor 1832
BRON steiger Voorstraat C40 Voorstraat C39 Voorstraat C38 Voorstraat C37 Voorstraat C36 Voorstraat C35
steiger
1663 hypotheek steiger (Gerrit Engelen) Jaecques Cornu (Isaac Bellart)
1664 transport steiger (Cornelis van Schoonhoven) erffgenaem wijlen Gerrit Gerritsz. --> Johannes vander Linde (mr. Johan Bot, Chirurgijn)
1665 hypotheek steiger Catarina Rottermont wed.e Adriaen van Clootwijck (Gerrit Engelen)
1665 hypotheek steiger (Isaack Dircxsz. Bellaert) Cornelis Mattheusz. van Schoonhoven (Johannes van(de) Linde)
1666 hypotheek steiger (wed.e van Theunis Wouters Olrij) Isaac Dircxsz. Bellaert (Corn. Matheusz)
1667 transport steiger (wed.e van Adriaen van Clootwijck) (de Clock) Grietgen Jansdr. wed.e Geerit Engelen Bommelaer -->
Aelbert van Hoogeveen, brouwer
(Elsken Jans wed.e van Thomas Woutesz. Oulrij)
1669 transport steiger (wed. van Thomas Wouters Oulrij) Cornelis Mattheus van Schoonhoven -->
Jacob Mom
(Johannes van(de) Linde)
1669 hypotheek steiger (wed. van Thomas Oulrij) Jacob Mom (wed. van Jan vander Linde, viscooper)
1670 transport steiger (Thomas Wittinghs) Maria de Sont weduwe Adriaen Coenen / Maerten Maerten van Leeuwen als getrout Maria van Clootwijck / Catharina Rottermont wed. Adriaen van Clootwijck -->
Jacob Stoop, backer
(Thomas Oulrij)
1678 transport en hypotheek steiger (Jacob Lievens) Willem Coster -->
Adriaen Mortier, backer
(erffgen. van Jan de Laet)
1681 transport steiger (Jacob Lievens) Adriaen Mootier -->
Hendrick van Oort
(Adriaen Mootier)
1689 LANTARENGELD steiger 't Huijs van Jan van Slingerland 't Huijs van Hendrik van Oort 't Huijs van Adriaan Mortier 't Huijs van Jan Rens 't Huijs van De Hr. Johannes Melaanen 't Huijs van De Wed.e Pieter Gonné 't Huijs van Paulus Marsel
ca 1692 STRAATGELD steiger 3e kwartier
t'huijs Jan van der Heijden
3e kwartier
t'huijs Hendrick van Oort
3e kwartier
t'huijs Adriaen Mortier
3e kwartier
t'huijs Johannes Rens(!)
3e kwartier
t'huijs Ida Bordels(!)
3e kwartier
t'huijs de Wed:e Pr: Gonne
3e kwartier
t'huijs Paulus Marsel
1693 transport steiger (Hendrick van Oort) Adriaen Mortier, appeltonner -->
Arijen van Asperen
(Johannes Rens)
1698 transport steiger (Johannes Rens) Johannes Rens (pieterken jans, johannes helmig van alsem; johannes melanen; abraham rens) -->
Jan Geerling
(Pieter Blussé)
1713 transport steiger (Adriaan van Aspere) Erffgen. van IJda Bordels wed.e Jan Rens -->
Sr. Abraham Hordijck, meester Lootgieter
(wed.e Jan Geerling)
1723 transport steiger (...) Erfgenamen van Altie Govertsz van Sonneeren -->
Barent Klimpt
(Arij van Asperen)
1724 transport steiger (Barent van Asperen, timmerman) Barent Klimp -->
Hendrik vander Meulen, mr. backer
(Arij van Asperen, mr. Backer
1726 transport steiger (Arijen Kool) Anna Passchiers wed Lammert van Bree -->
Barent van Asperen, mr. huijstimmerman binnen dese Stad [in hure bewoont bij Pieter Aarsse]
(Johannes Marcel silversmit
1729 transport steiger (Abraham Hordijk, lootgieter) (de Kelck) Geertruijd de Witt, wed.e van Arij Kool -->
Aaltje vander Heij wed. Willem vander Lisse
(Barent van Asperen, timmerman)
1733 GAARDER steiger 038 No. 1647
(Barent van Asperen)
037 No. 1646
(Hendrick van der Meulen)
036 No. 1645
(Arij van Asperen)
035 No. 1644
(Abram Hordijck)
034 No. 1643
(wed: Willem van der Lis)
033 No. 1642
(Barent van Asperen)
032 No. 1641
(Erffgen: Paulis Marzel)
1734 transport steiger (Evert van Asperen) (vergulde appelton) Abraham Hordijk --> Hendrik van der Meulen (Willem van der Lisse)
1734 transport steiger (Evert van Asperen) (vergulde appelton) Hendrik van der Meulen --> Adriaan Hendriksz. 't Hooft (Willem van der Lisse)
1745-1748 FAMILIEGELD steiger 1647
niet taxabel
1646
Hendrik van der Meulen, koekebakker
1645
niet taxabel
1644
Adriaan 't Hooft, fruijtkooper
1643
niet taxabel
1642
niet taxabel
1748 transport steiger (Adriaan 't Hooft) Franchois van der Lisse; Willem van der Lisse; Stephanus Heijnen; Maria van der Lisse; Cornelia van der Lisse -->
Adriaan 't Hooft
(Barent van Asperen)
1749 transport steiger Maria Vogel wed Barent van Asperen -->
Pieter van Arendonck, bakker
(Hendrik van der Meulen)
1750 transport steiger (Adriaan 't Hooft) wijlen Maaijke Vogels (Anna van Asperen; Cornelis van Asperen; Arij van Asperen; Neeltje van Asperen; Anthonij van Asperen; Paulus Hes; Maarten van der Koog; Elisabeth Meesters)-->
Egbert van Westervoort
(Marcel)
1768 transport steiger (Pieter de Haen) Martinus van As; Beatrix van der Meulen -->
Hendrik Kigler
(Florijn)
1769 transport steiger (Jordaen de Haen) Hendrik Kigler -->
Berbera Kigler
(Hendrik Florijn)
1769 hypotheek steiger (Jordaen de Haen) Berbera Kigler (Hendrik Florijn)
1773 transport steiger (Adriaan 't Hooft) Catharina Catron wed. Egbert van Westervoort -->
Gijsbert van Mourik, tabakverkoper
(Cornelis Baan)
1776 transport steiger C43 Jordaan de Haan -->
Cornelis Reus
(Elizabet Keggelaar)
1777 hypotheek steiger (Hendrik Florijn) Maria Catharina La Tour wed Adriaan 't Hooft Hendriksz (Maria Catharina La Tour wed Adriaan 't Hooft)
1778 transport steiger (wed.e 't Hooft) Maria Catharina La Tour wed Adriaan 't Hooft --> Adriaan van der Voore (Gijsbert van Mourik)
1784 transport steiger (Elisabet Kiggelaar) Hendrik Florijn -->
Bernardus Horche
(weduwe 't Hooft)
1789 EED
(inwoners, oude nummering)
steiger wijk 6 nr. 47
Dewed.e van der Hoeff, Antje van der Hoff, Adriaan Logger
wijk 6 nr. 46
de wed. P. Steenbus, Johanna Steenbus
wijk 6 nr. 45
Bernardus Horrigje, Denijs van Donge
wijk 6 nr. 44
wed.e A. 't Hooft, Jacob 't Hooft
wijk 6 nr. 43
Adriaan Vervoorn
wijk 6 nr. 42
Wm. van Mourik, Gijsbert van Mourik
1796 transport steiger (erfgenamen wijlen wed Adriaan 't Hooft ) Jozina van Nievervaart wed Adrianus van Voor -->
Hendrik Janse
(Willem van Mourik)
1797/1798 QUOTISATIE
(oude nummering)
steiger C43 F. Helsen, C. Reus C42 A. Brons C41 B. Horche C40 Jacob 't Hooft C39 Hk. Janse C38 W. van Mourik
1801 hypotheek steiger (broodbakker Horche Jacob 't Hooft, wijnkoper [geleend van Arij Huisman] (weduwe Hendrik Janse)
1804 transport en hypotheek (Muntstijger) C43 Cornelis Reus -->
Paulus Teerlink
(Elisabet Kichelaar)
1807 transportakte steiger (Johannes Jansse) C38 Willem van Mourik -->
Klerk & Voogd
(Arnoldus de Hart)
1808 hypotheek steiger (de wed.e Wijs) C41 Anna van Eijnsbergen wed Bernardus Horche [geleend van Gerrit Veth] (Jacob 't Hooft)
1808 transportakte steiger (Bernardus Horche) C40 Jacob 't Hooft -->
Geertruida Dirkzen wed Ds: Everhardus Volkersz (predikant)
(Johannes Janssen)
1808 HOOFDGELD (bewoners; oude nummering) steiger C43 Paulus Teerlink C42 d'Wed. Frans Wijs C41 Jacob Horche, d'wed. J. Horche C40 N.H. de Kanter C39 (zie C40) C38 Jacobus de Voogd, Anna Hendrika Rietje
1809 hypotheek Appelsteiger (Bernardus Horche) C40 (tegen Wijnbrugshaven) Geertruij Dirkzen wed. Everhardus Volkersz (Johannes Janssen)
1810 transportakte Appelsteiger (J. Jansen) C38 (C35) Jacobus de Voogd (Klerk & Voogd) -->
Adriaan Burgemeester
(A. de Hart)
1813 MANNEN
(oude nummering)
Appelsteiger C43 - C42 Frans Wijs (* 1787) C41 Jacob Ooms (* 1776) C40 Hendrik Volkertz (* 1787) C39 Johannis Janssen (* 1776) C38 -
1814 MANNEN
(oude nummering)
Appelsteiger C43 Jan Casper Masjon (* 1790) C42 - C41 Jakob Ooms (* 1776) C40 Hendrik Volkes (* 1787) C39 Johannis Janzen (* 1776) C38 -
1812/1814 QUOTISATIE
(bewoners)
Appelsteiger C40 Jan van Trooijen C39 wed. Frans de Wijs, winkelierster C38 (beneden) Lijda Horche, (boven voor) Jacob Ooms,
(boven agter) Adriana Hartingts
C37 Hendrik Volkerts, papiermaker C36 Johannes Janssen, winkelier C35 Adrianus Borgemeester, kleermaker
1815 (2 okt) overdracht Appelsteiger C38 Gerrit Veth (huisbaas) -->
Adriana Maria Voet
1818 belasting Appelsteiger C40 Andries van Duuren C39 Petronella Keesenberg wed. F. Wijs C38 Huib.t van van Eijsbergen C37 Hendrik Volkers C36 Joh.s Jansen C35 Adrianus Burgemeester
1820 (20 mei) overdracht Appelsteiger C38 Anna Maria Voet -->
Neeltje van Driel (Jacob Kuijser)
1824 belasting Appelsteiger C40 Lucas Rijmering C39 - C38 H. van Eijsbergen C37 - C36 - C35 Adr. Borgemeester
1824 (22 sept) overdracht Appelsteiger C38 Neeltje van Driel (Jacob Kuijzer)-->
Johanna van Os (Pieter Jansz Kleijn)
1825 bevolking index Appelsteiger C40 - C39 wed. F. de Wijs C38 Pieter Kleijn Sr en Jr C37 Hendrik Volkersz C36 Johannes + Hendrik Johannes Jansse C35 Adriaan Burgemeester
1826 overdracht Appelsteiger (weduwe van Troojen(?)) C39 Johannes Immerzeel -->
Pieter Bisschop
[RAD 20-1715 akte 24]
(Pieter Klijn) Adriaan Borgemeester -->
Gijsbert Lawende
1827 overdracht Appelsteiger C40 Paulus Teerlink -->
Johanna Margrieta Beverwijk
(Martinus Schut)
1830 (8 juli) overdracht Appelsteiger C40 J.M. Beverwijk / M. Schut -->
Jan Kronouer
1832 Appelsteiger C40 (G991)
Jan Kronouer
C39 (G990)
Pieter Bisschop, schipper
C38 (G989)
Pieter Kleijn, winkelier
C37 (G988)
Hendrik Volkers, boekdrukker
C36 (G987)
Johannes Jansse, koopman
C35 (G986)
Gijsbert Lawende, winkelier
1839 (14 juni) Appelsteiger (Jan van Houtrijve jr.) C36 (G987)
Johannes Jansse -->
Anthonij Jacob Brinkhoff Beusekamp echtg. Hendrika Anthonia Jansse, wed. Dirk Crans
(Lawende)

(Voorstraat C 38 (G 989); beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
(Voorstraat 211 (G 1342); perceelloep.nl)
- Eigenaren na 1832
1832 1 C0038 G00989 Pieter Kleijn winkelier in de Voorstraat 756 huis en erf 00.00.84     3220 10 (1832)(belastb. over 1839) 48 publ. verkoop R130
dienstjaar 1833-1839 39 C0366 G00989 Jan Degens timmerman Dordrecht 2148 huis en erf 00.00.84 3220 10 2148 41 (bel. 1853) herbouw st 74 24/1854
dienstjaar 1847 10 C0366 G00989 Barend Bruijninghuijs Barendszn loodgieter Dordrecht 3220 huis & erf 00.00.84 756 1 2148 39 (bel. 1848) verkoop st 73 37/1853
dienstjaar 1833-1839 41 (C0366) C0038a G01342 Jan Degens timmerman Dordrecht 2148 huis 00.00.84 2148 39 7134 15 (bel. 1854) dj1885 scheiding
dienstjaar 1882 15 C0038 Voorstraat G01342 Maria Degens wed.e van Arie Klovert   Dordrecht 7134 huis 00.00.84 2148 41 8716 2 (1885) dj1894 scheiding
dienstjaar 1894 2 Voorstraat G01342 Maria Klovert   Dordrecht 8716 huis 00.00.84 7134 15 8716 7 (1894) dj1908 vernieuwing
dienstjaar 1894 7 Voorstraat G01342 Maria Klovert   Dordrecht 8716 huis en erf 00.00.84 8716 2 12020 1 (1908) dj1913 verkoop
dienstjaar 1913 1 Voorstraat G01342 Leendert Johannes de Swart broodbakker Dordrecht, Voorstraat 163rd 12020 huis en erf 00.00.84 8716 7 12020 2 (1913) dj1913 verbouw
dienstjaar 1913 2 Voorstraat G01342 Leendert Johannes de Swart broodbakker Dordrecht, Voorstraat 163rd 12020 huis en erf 00.00.84 12020 1 22975 4 (1913) dj1949 scheiding
dienstjaar 1949 4 Voorstraat G01342 Antje de Bruin wed. Leendert Johannes de Swart Dordrecht Voorstraat 163rood, p/a Wed. H.C.A. Duijvendijk Singel 163E 22975 huis en erf 00.00.84 12020 2 23985 1 (1949) dj1953 verkoop
dienstjaar 1953 1 Voorstraat 163 G01342 Teunis Bos verzekeringsagent (Dubbeldam) Dordrecht Voorstraat 163 23985 huis en erf 00.00.84 22975 4 24388 1 (1953) dj1955 verkoop
dienstjaar 1955 1 Voorstraat G01342 Elsje van Pelt Dordrecht, Eddingtonweg 59 24388 huis en erf 00.00.84 23985 1 24388 2 (1955) dj1955 verbouw
dienstjaar 1955 2 Voorstraat G01342 Elsje van Pelt Dordrecht, Eddingtonweg 59 24388 huis 00.00.84 24388 1 27065 24 (1955) dj1975 verkoop
dienstjaar 1962 24 Voorstraat G01342 Pieter Boers i/g echtg. Magdalena Adriana van Rees (inkoper) gem.te ambtenaar Dordrecht, Soembastraat 6, Uranusstraat 5 27065 huis 00.00.84 24388 2 19645 1 (1975) 1985 verkoop
dienstjaar 1985 1 Voorstraat 209-211 G01342 ..... ..... ..... ..... 49645 huis, erf 00.00.84 27065 24 ..... ..... .....

Laatst gewijzigd: mei 2022.