Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Burgerwacht: wachtgeld 1759-1761


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4774 (Burgerwacht: register houdende aantekening van degenen die bijdragen in het wachtgeld 1759-1761)

Lijst der Contribuanten in het wagtgeld, aldus gesteld bij de Heren regerende Burgemeesteren der Stad Dordrecht, met Meij 1759.


Ee(e)rste Vaendel in 't Jaer

Johannis de Groot f 1:-:-
Aarnout van Hegge, Sergeant f 3:-:-
Johan Jakson f 6:-:-
Nicolaes Gatee f 1:-:-

November 1760
De wed.e van Wetten f 6:-:-
Juff. Nugteren f 2:-:-
Hendrik de Vries f 2:-:-
Wouter van Koijck f 3:-:-

Meij 1761
Juff. de Saar f 2:-:-


Contribuanten onder het 2de Vaendel

De Juffrouwen in 't wit Hart de Ridder en van Hoesden ijder f 3:-:- = f 6:-:-
Huijbert van Sanden f 4:-:-
de Wittelaer Blussee f 8:-:-
de Heer Contrarolleur de Jong f 4:-:-
Mevrouw de Vrije f 4:-:-
Anna Steenbus f 1:10:-
de Wed: van Vliet f 2:-:-
Juff. van Vliet bij de Collecteur f 1:-:-
de wed. Kisselius f 3:-:-
Mons.r: de Raat f 3:-:-
Cornelis Serrie 1:10:-
Juff. van der Linden f 4:-:-


Contribuanten onder het 3de Vaendel

Francois van Heijst f 4:-:-
Philipus Otterstetter f 4:-:-
Juff. de wed:e Rookool f 4:-:-
Joh. Corn: Vensters f 4:-:-
Mevr. Palm f 4:-:-
Juff. Schellebeek f 4:-:-
Juff. Gelsdorp f 10:-:-
de wed: Kouwers f 4:-:- (met Meij 1761 gesteld op f 3:-:-)
de wed:e Denijs de Heer f 4:-:- (met Meij 1761 gesteld op f 3:-:-)
Jacob van Vliet f 8:-:-
Juff. Neuhaus f 1:-:-
De Wed.e van Hoven f 6:-:-
Nic. Kool f 8:-:-
(17 Sept. 1759) Gabriel van der Cool f 6:-:-
Jan Rosendaal f 1:-:-
Velthoven in de Bank f 2:-:-

November 1760
Jonas Verdu f 3:-:-
De wed: den Ram f 2:-:-
De meijden van wijle de Secrets: Eelbo, NB. d'oudste f 4:-:-
De wed. Steenbeek f 2:-:-
de wed: de Koningh f 2:-:-
De wed. Kool f 2:-:-
Alida Boevink f 2:10:-


Contribuanten onder het 4de Vaendel


De wed. Grisma f 1:-:-
Juffr. Otterloo f 1:10:-
van der Sluis bij Regst. vrij f 6:-:-
Arij Kop f 3:-:-
Juff. de wed: de Haan f 1:-:-
Corstiaan van Nieuwenhuizen f 2:-:-
De wed. Kappers f 1:-:-
Wed. Gansevoet vrijgesteld dus, memorie

November 1760.
Wed.e Jan den Rooijen f 3:-:-
Wed.e Marinus Koopman f 1:-:-
de wed: Kraan f 2:-:-


Contribuanten onder het 5de Vaendel

Cornelis de Pree f 4:-:-
Frans Verstraten f 3:-:-
Cornelis van der Worff f 3:-:-
De Wed:e Joh. de Court f 4:-:-
de Wed: Cornelis van Koick f 2:-:-
De Wed. Joh.a Schouten f 1:10:-
Simon de Laat f 3:-:-
Adriaan van Attenhoven f 2:-:-
De Wed:e van Pelt f 2:-:-
De Wed:e van der Horst, mits betalende de Restanten f 1:-:-

November 1760.
Leender de Laat Sergeant f 3:-:-

Meij 1761.
De wed: Verstraaten f 2:-:-
de wed: Jan den Rooijen f 3:-:-


Contribuanten onder het 6de Vaendel

Isaac Morée f 3:-:-
Juff. de Wed. Keur f 6:-:-
Elias Storm f 1:-:-
Jan de Kuiser f 3:-:-
Pieter de Leeuw f 2:-:-
De Wed:e Boers f 1:-:-
De Windt f 1:-:-
Juff. Timmers f 4:-:-
Hermanus Baggerman f 1:-:-
Gerardus van Lier f 4:-:-
Joh. Schoemaker f 2:-:-
De Wed:e Nagtegaal f 1:-:-
de Wed:e de Hart f 1:-:-
de Wed:e van den Berg f 2:-:-
De Wed: van der Haar f 1:-:-
Van Rating f 2:-:-

November 1760.
Jan Reurs, Sergeant f 3:-:-
Hendrik Florijn, Sergeant f 3:-:-
De wed:e Smits f 1:-:-

Meij 1761.
De wed: Westervoort f 3:-:-
Jacob de Koning, Sergeant f 3:-:-
Anthonij Chastelet, Sergeant f 3:-:-
Commies Becuis f 6:-:-


Contribuanten onder het 7de Vaendel

De wed. de Rouw f 1:-:-
Cornelis van Nispen f 3:-:-
Pieter de Vinck f 3:-:-
Willem van Trigt f 1:10:-
Wed. Hendrik Schoute f 1:-:-
Wed. Willem Sopers f 1:-:-
Wed: Jan van der Endt f 1:-:-
Wed: Corstiaan Groenenberg f 1:-:-
Joseph van Oorschot f 4:-:-
Rector van Dam f 4:-:-
Jan Pistorius f 4:-:-

November 1760.
Frans Ponten f 1:10:-
Wed: Abraham van der Elst f 2:-:-
Hardenborg van der Klif f 3:-:-

Meij 1761.
Jan Rombout, Bakker van de diaconie f 2:-:-


Contribuanten onder het 8ste Vaendel

Cornelis van Asperen f 3:-:-
Sergeant v.d. Lee f 3:-:-
Wed:e Plankelmans f 1:-:-
Wed:e Sifrij f 1:-:-
Aagje van Nispen f 1:-:-
Dogters van de wed: van der Koog ijder f 1:-:- = f 2:-:-

November 1760.
Nihil.


Contribuanten onder het 9de Vaendel

De Wed:e Jacobus van Pelt f 3:-:-
Teunis Helgert f 2:-:-
Herman van der Hoeven f 3:-:-
Barent Memering f 6:-:-
Jesaias Olivier vrij dus, Memorie
De Wed:e Adriaan Spiering f 1:-:-

November 1760.
Jan Loof f 2:-:-

Meij 1761.
Damas van Breda, Commies f 6:-:-


Contribuanten onder het 10de Vaendel

Hendrik Waalpot f 3:-:-
Hugo van Viane f 3:-:-
Jan Verhoeven f 2:-:-
Wed:e Jacob Revie, vrij dus, Memorie
Wed: Bosman f 1:-:-
Wed: Jan van Eijsden, vrij dus, Memorie
Juff. Wed: Evert Meeuwis f 1:10:-
Wed: Jacob de Voogt f 1:-:-
Wed: Jan Smits f 2:-:-
Wed: Jan van Buuren, vrij dus, Memorie
Juff. de Boef, vrij dus, Memorie
Jacomijna van Dalen f 1:-:-

November 1760.
Wed. van Geluk f 1:10:-
Dogters de Glint f 1:10:-
de wed. Hooglande f 2:-:-
Arie van der Stek f 2:-:-


Contribuanten onder het 11de Vaendel

Johan Georg Wiltinck f 6:-:-
Laurens de Groot f 6:-:-
Jacobus de Leeuw f 6:-:-
Andries van Elsthout f 3:-:-
Matthijs Bilderbeeck f 6:-:-
de Hr. Kersten f 4:-:-
Pieter Hofman f 2:-:-
Hendrik Mutzert f 2:-:-
Wed: Boers f 1:10:-
Wed. Pop f 1:-:-
Wed. Rumes f 1:-:-

November 1760.
Pieter van Tol f 3:-:-
Pieter Pieset f 2:-:-
Jan Spruijt, Sergeant f 3:-:-
Cornelis Schaute f 2:-:-
Huijbert den Bant f 6:-:-
Sikke den Broek f 3:-:-
de wed: Stratenus f 8:-:-
de wed: Batenburg f 6:-:-

Meij 1761.
Cornelis Vos, Sergeant f 3:-:-
Johan Alsdurp f 4:-:-
Pieter Plukkoi, Sergeant f 3:-:-


(klad) Lijst van de Onderstaende persoonen overgegeven aen de Wel Edele Groot Agtbaare Heeren Regeerende
Borgermeesteren omme met Meij 1759 te werde gebragt onder de Contribuanten.

Eerste vaendel, in 't Jaar
Johannis de Groot, f 2:-:-
Aarnout van Hegge, Sergeant f 3:-:-
Johan Jakson f 6:-:-
Nicolaas Gatee f 1:-:-

Tweede vaendel
de Juff.en t Wit hart de Ridder en van Hoesden ijder f 3 = f 6:-:-
Huijbert van Sanden f 4:-:-
de Wisselaer Bluszee f 8:-:-
de Heer de Jong en mevrouw de Vrije zamen, ijder f 4 = f 8:-:-
Anna Steenbus f 1:10:-

Derde vaendel
Françous van Heijst f 4:-:-
Philippus Otterstetter f 4:-:-
Juff:r de wed:e Rookool f 4:-:-
Capn. Corn. Vensters f 4:-:-
Mevr. Palm f 4:-:-
+
de Wed: van Vliet f 2:-:-
Juff. van Vliet bij d'Collecteur f 1:-:-
de wed. Kisselius f 3:-:-
Mons.r: de Raat f 3:-:-
Cornelis Serrie 1:10:-
Juff. van der Linden f 4:-:-
Juffr. Boogmaker f 1:-:-
Mevrouw Schoon same(?) f 3:-:-
Wed.e Streefkerk f 1:10:

Vierde vaendel
de wed:w Grisma f 1:-:-
Jufr. Otterloo f 1:10:-
van der Sluis bij Regt vrij f 6:-:-
Arij Kop f 3:-:-
Juff. wed. de Haan f 1:-:-
Korstaan van Nieuwenhuizen f 2:-:-
de wed. Kappers f 1:-:-
wed. Hanzevoet vrijgestelt
+
Juff. Schellebeek f 4:-:-
Juff. Gelsdorp f 10:-:-
de wed: Kouwers f 4:-:-
de wedLe Denijs de Heer f 4:-:-
Jacob van Vliet f 8:-:-
Juff. Neuhaus f 1:-:-
De Wed.e van Hoven f 6:-:-
Nic. Kool f 8:-:-
Jan Rosendaal f 1:-:-
Velthoven in de Bank f 2:-:-

Vijfde vaendel
Cornelis de Pree f 4:-:-
+
Frans Verstraten f 3:-:-
Cornelis van der Worff f 3:-:-
De Wed:e Joh. de Court f 4:-:-
de Wed: Cornelis van Koick f 2:-:-
De Wed. Joh.a Schouten f 1:10:-
Simon de Laat f 3:-:-
Adriaan van Attenhoven f 2:-:-
De Wed:e van Pelt f 2:-:-
De Wed:e van der Horst, mits betalende de Restanten f 1:-:-

Zesde vaendel
Joh. Moriée f 3:-:-
Juff:w de wed:e Keur f 6:-:-
Elias Storm f 1:-:-
Jan de Krieter f 3:-:-
Pieter de Leeuw f 3:-:-
De Wed:e Boers f 1:-:-
de Windt f 1:-:-
+
Juffr. Timmers f 4:-:-
Hermanus Baggerman f 1:-:-
Gerardus van Lier f 4:-:-
Joh. Schoemaker f 2:-:-
de wed. Nagtegaal f 1:-:-
de wed. de Hart f 1:-:-
de wed.e van den Berg f 2:-:-
de wed.e v.d. Haar f 1:-:-
van Rating f 1:-:-

Sevende vaendel
De wed. de Rouw f 1:-:-
Cornelis van Nispen f 3:-:-
Pieter de Vinck f 3:-:-
Willem van Trigt f 1:10:-
Wed. Hendrik Schoute f 1:-:-
Wed. Willem Sopers f 1:-:-
Wed: Jan van der Endt f 1:-:-
Wed: Corstiaan Groenenberg f 1:-:-
Joseph van Oorschot f 4:-:-
Rector van Dam f 4:-:-
Jan Pistorius f 4:-:-

Agtste vaendel
Cornelis van Asperen f 3:-:-
Serg. v.d. Lee f 3:-:-
Wed:e Plankelmans f 1:-:-
Wed:e Sifrij f 1:-:-
Aagje van Nispen f 1:-:-
2 dogters van de wed: van der Koog ijder f 1:-:-

Negende vaendel
De Wed:e Jacobus van Pelt f 3:-:-
Teunis Helgert f 2:-:-
Herman van der Hoeven f 3:-:-
Barent Memering f 6:-:-
Jes. Olivier, vrij
De Wed:e Adr. Spieringh f 1:-:-

Tiende vaendel
Hendrick Waalpot f 3:-:-
Hugo van Viane f 3:-:-
Jan Verhoeven f 2:-:-
Wed:e Jacob Revie, vrij
Wed: Bosman f 1:-:-
Wed: Jan van Eijsden, vrij
Juff. Wed: Evert Meeuwis f 1:10:-
Wed: Jacob de Voogt f 1:-:-
Wed: Jan Smits f 2:-:-
Wed: Jan van Buuren, vrij
Juff. de Boef, vrij
Jacomijna van Dalen f 1:-:-

Elffde vaendel
Johan Georg Wiltinck f 6:-:-
Laurens de Groot f 6:-:-
Jacobus de Leeuw f 6:-:-
Andries van Elsthout f 3:-:-
Matthijs Bilderbeeck f 6:-:-
de Hr. Kersten f 4:-:-
Pieter Hofman f NB
Hendrik Mutzert f 2:-:-
Wed: Boers f NB
Wed. Pop f 1:-:-
Wed. Ruimes f 1:-:-


Lijst van de Onderstaende persoonen
overgegeven aen de Wel Edele groot Agtbaaren
heeren Regeerende Borgermeesteren die versoeke
te werde vermindert

 • Adriaen van Attenhoven Staat op drie Guldens in 't Jaar, versoek te moge volstaen met de betaaling van Gulden thien Stuijvers in 't Jaar, sijnde Buijten Staat om meerder te konnen betaalen;
 • Simon de Laat Staat op drie Guldens in 't Jaar, versoek te moge volstaen met de betaaling van Twee Guldens in 't Jaar. Redenen als vooren;
 • De Wed:e Johannis van Pelt Staat op drie Guldens in 't Jaar, versoek te moge volstaen met de betaaling van Twee Guldens in 't Jaar. Redenen als voren;
 • Johannis Boshoven Staat op vier Guldens in 't Jaar, versoek te moogen volstaen met de Betaaling van Twee Guldens in 't Jaar. Redenen als vooren;
 • Juffr: de Wed:u Gelsdorp Staat op thien Guldens in 't Jaar, begeert niet meer te betaalen als agt Guldens, want segt zij wel twee Guldens minder mag betaalen als de wed.w dewelke haar man in de Reegeering zijn Geweest;
 • Matth.s Berckman Staat op vier Guldens in 't Jaar, versoek afgeschreve te werde sijnde buijten staat om te betaalen;
 • Staat vand. Heijden Staat op twee Guldens in 't Jaar, versoek affgeschreve te werde sijnde buijten staat om te betaalen;
 • Jan vand. Berg Staat op twee Guldens in 't Jaar, versoek affgeschreve te werde sijnde buijten staat om te betaalen;
 • Willem van der Linden in het Eerste vaendel, onmagtig;


 • Eerste vaendel
  Juffr. van Wetten f 6:-:-
  Juffr. Nugteren f 2:-:-
  Hend. de Vries f 2:-:-
  Wouter de Koijck f 3:-:-

  Tweede vaendel
  Juffr. van de Krap f 1:10:-
  Mevrouw Buistens f 1:10:-

  Derde vaendel
  Jonas Verdue f 3:-:-
  d'wed:e den Ram f 2:-:-
  d'dienstbode Secrts. Eelbo f 4:-:-
  d'wed.e Steenbeek f 2:-:-
  d'wed.e de Coningh f 2:-:-
  d'wed.e Kool f 2:-:-
  Alida Boevink f 2:10:-

  Vierde vaendel
  d'wed.e Jan den Rooije f 3:-:-
  d'wed.e Maarinis Hopman f 1:-:-
  Juffr. d'wed.e Kraan f 2:-:-

  Vijfde vaendel
  Leendert de Laat f 3:-:-

  Sesde vaendel
  Jan Reurs f 3:-:-
  Hend: Florijn f 3:-:-
  d'wed:e Smits f 1:-:-

  Sevende vaendel
  Frans Ponten f 1:10:-
  d'wed:e van der Elst f 2:-:-
  Hardenbroek vand. Klis (f 1:10:-)(f 4:-:-)

  Agste vaendel
  Nihil

  Negende vaendel
  Jan Looff f 2:-:-

  Tiende vaendel
  d'wed:e van Geluk f 1:10:-
  dogters de Glint f 1:10:-
  d'wed.e Hooglander f 2:-:-
  Arie vand. Stek f 2:-:-

  Elffde vaendel
  Pieter van Tol f 3:-:-
  Pieter Pieset f 2:-:-
  Jan Spruijt f 3:-:-
  Cornelis Schaute f 2:-:-
  Huijbert den Bant f 6:-:-
  Sikke vand. Broek f 3:-:-
  d'wed.u Stratenus f 4:-:-
  d'wed.e Batenburg f 4:-:-

  Laatst gewijzigd: maart 2022.