Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bezoekersregister scheepstimmerwerf Schouten (ca 1843-1860)


Bron: privé collectie


Lijst van bezoekers aan de Scheepstimmerwerf van de familie Schouten te Dordrecht


(1)
J.H. Mugge Jans Harms Mugge, koopvaardijkapitein, Grootekerksbuurt A 80 (1840)
J. van der Linden
P. Kraaij
Johan S. Bart
P. Crans
G. Crans Gerardus Crans, Vriesestraat D1005 (1840)
J.A. Masjon [Masion]
J.M. Obreen
A.A. Obreen Alexander Adriaan Obreen (1812-1875), wijnkooper en zaakwaarnemer (1855), B75 (1858)
J. v. Hattem
Botzen
C.M. le Sage ten Broek Christiaan Marinus le Sage ten Broek, geb. Haamstede, tr. Zierikzee 17-08-1854 Johanna Kooijman, overl. Haarlem 29-9-1904
J. van Houtrijve Jr Johannes van Houtrijve, boekhandelaar Voorstraat C0037 (1840)
J.G. van Oldenbarneveld Gen(aam)d Witte Tullingh, Lid der Ridderschap van Zuidholland en van het Hoogmilitair Geregtshof Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Witte Tulling, te Utrecht

(2)
J.J. Duintjer, Koopvaardij Kapitein
P. Veth
G:H: Veth G.H. Veth, Voorstraat C1334-1335 winkelier in ijzerwaren (1855)
G.J. Molenaar
A. Ruijsch
J.W.L.V. Oudt, onder Constructeur der Marine
L. van Haften, Koopvaardij Kapitein Lourens van Haften, koopv. kapt. Voorstraat D 7
von Densel, Kapt. 3 Reg.e Artillerie
Altink, 1 Luit: Reg. Artillerie
de Booij, 2e KLuit: 3 Reg.e Art:
F. Sasseler, 23 Luit 3 Reg.e Art:
Fredzess, 2 Luit.nt 3 Reg. Art.ie
Van Rijssen, 2 Luit.nt 1e Regiment Artillerie
de T...ssor(?), 1 Luit.nt 3e Reg. Artillerie
W....(?), constructeur de marine te Amsterdam
C.J. Glavimans, constructeur de marine te Rotterdam
J. Oudijks van Putten, opper Magazijnmr der Marine te Rotterdam

(3)
H. Mauritz
P.F. Vos
Ciro Monte, Capano del bricandino Napolitano la Marianna
Raffaele Savarije, Cap.o del Brick Napolitano S.to Francesco
Salvatore Stovare(?)
Giuseppe Cacace, Alunno [=student] Silota della Marina Napolitana da Guerra
Federico Cafiero, idem [= Alunno Silota della Marin Napolitana da Guerra]
Salvatore Salerno, idem [= Alunno Silota della Marin Napolitana da Guerra]
Carlo Segui, idem [= Alunno Silota della Marin Napolitana da Guerra]
Gaetano Visco, idem [= Alunno Silota della Marin Napolitana da Guerra]
J:B: 't Hooft, vice consul der beide Sicilien alhier J.B. 't Hooft, Wolwevershaven B317 makelaar (1855)
C. Vastelaar Jr, van Middelburg in Zeeland
J.W. Walther, Kapitein Adjudant
G.W. van Hemert, Kapit. Ingenieur
J. van der Poll, Paardenarts-instructeur bij de Koninkl. Militaire Akademie te Breda

(4)
J.P. de Joncheere, koopm. Dordrecht Johan Pieter de Joncheere, overl. 01-02-1878 (70 jr), tr. Charlotta Agatha Louisa de Neve
C.H. Matthijsen, o(nder) constructeur Amsterdam
C.A. Vriesendorp, koopman Dordrecht
4 Aug 1843: P.J.L. Huët, Th. D. pred. in de Walsche Gem. Amsterdam Pierre Josué Louis Huët, geb. Amsterdam 26 Nov. 1799, overl. Amsterdam 12 nov. 1846
A. Lehman de Lehnsfeld Jr., oud zee officier van Amsterdam
F. van Wageningen, reeder te Dordrecht Florent van Wageningen, geb. Dordrecht 16‑02‑1806, Maartensgat A108 koopman (1854), firma F. van Wageningen en J. van Wageningen Dzn (reeders), commissionair, reder, assuradeur, lid van de Provinciale Staten van Zuid‑Holland (1861-1864), overl. Dordrecht 25‑01‑1864, tr. Dordrecht 23‑04‑1834 Clasina Antoinetta Wilhelmina Vriesendorp, geb. Dordrecht 29‑07‑1810, overl. Dordrecht 18‑09‑1867, dochter van Cornelis Vriesendorp (koopman, reder) en Adriana Cornelia van der Kaa.
Literatuur:
- Van Wageningen tot Dordrecht, vijf eeuwen handel en wandel van de familie Van Wageningen (p. 131-133) [RAD 489-34056];
J. van Wageningen Dz, koopman Dordrecht Jacob van Wageningen Dzn., geb. Dordrecht 20 mei 1805, Wolwevershaven B316 koopman (1855), raadslid van 1853-1865, wethouder van 1859-1865, lid Waalse kerk, overl. 3 oktober 1881.
Literatuur:
- vier artikelen inclusief zijn wereldreis in: Dordrecht Monumenteel, 2021 nrs. 77, 78, 80 en 2022 nr. 81;
- foto F. Carlebur 552_321733 op de beeldbank;
7 Augs.: Baron E.L. Rengers, Leeuwarden
7 Augs.: V:A: Just de la Paisieres,'s Gravenhage
7 Augs.: J:J: van de Poll, van Utrecht
Mr. J.S. Vernede, Lid van het Hoog Militair Geregtshof, Utrecht Jean Schipion Vernede, geb. Middelburg, tr. Utrecht 1826 Anna Elisabeth Broers
Mr. J.G.A. Clant, procureur bij den Hoogen Raad te 's Hage Jacob George Alexander Clant, tr. Maria Charlotte Veerman Senserff
Mr. A.N.J. van de Poll, van Utrecht
P.C.N. van de Poll, van Utrecht Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll, geb. Amersfoort 28-11-1824
L:L: André, cadet der genie, Breda
Clemens Schmits, van Coln
W.m Lange, van Barmen
W. Bentinck, Majoor der Artillerie
A. Reinhold, Koopman van Elberfeld
P.C. Visser, 's Gravenhage

(5)
de Smit v.d. Broecke, Luit t/z 1 kl. kommand.t Z.M. Stoomschip 'Bromo'
M.G.S.H. Faber van Riemsdijk, Lt. Zee
C.A. Vreede, Luit.nt t/zee
J. Crans Adsz
W. Clermont, Lid van den Sted. Raad van Maastricht
Friedrich de Leuw, maler Gräfrath Friedrich August de Leuw [Leeuw], geb. Gräfrath (Solingen) 14-3-1817, in Nederland 1845-1890 9Delft, Haarlem), overl. Düsseldorf 16-6-1888 (RKD.nl)
Joh. Georg Zacheis, maler aus Frankfurt a/M Johann Georg Zacheis, geb. Frankfurt am Main 15-11-1821, overl. 9-8-1857
C:M. de Quindt C.M. de Quindt, particulier Wollewevershaven B328 (1855)
A. v.d. Want(?)
Jacob Klerk Pz
Lombard de Sasi..(?)
Albert Orth, kaufman von Elberfeld
Bartolomeo Monte, Bricco Seuner Napolitano il Patriata
Guglielmo Cafiero, Catetto
Aniello Starita, id [=Catetto]
Francesco Alessis, id [=Catetto]
Luigi Marino, id [=Catetto]

(6)
Is. Prins, Pred. bij de Herv. Gemeente Amsterdam Ds. Isaak Prins, geboren Leiden 1781, hervormd predikant te Dordrecht 1822-1825, overleden februari 1849 te Amsterdam
G.A. Prins, te Dordrecht Gijsbertus Adrianus Prins, apothecar Voorstraat C30 (bevolkingsregister 1840)
J. Fraser, ontf. der in & uitg. regten accijnnen te Vlissingen 1844
A.R.J. Brouwer mr. Arnoud Rudolph Jan Brouwer, Nieuwehaven A413, tr. 7-8-1845 Maria van der Linden
J.R. v.d. Linden Jan Rudolph van der Linden, kassier Maartensgat A102 (adresboek 1854)
J.A. v.d. Linden Mz
A. van Son, 1e Commies bij de Administreie der Gevangenissen te Rotterdam
G.J. Adamson, Carpenter, Grangemouth
C. de Jongh van Tiel
Altink M..(?) der Art.
H.J.S. Versteegh Meulemans van Scheveningen
J.A. Schmidt, commies bij de Marine te Vlissingen
J.L. Jourcis(?), Schilder, Utrecht
Baron van Wassenaar St. Pancras, Majoor der Artillerie
A. Benthien, Kapitein der Artillerie
B:W: Bolomey, Kapitein der Artillerie
W.R. Veder, Th. dr. Predikant te Dordrecht William Robert Veder, predikant Bagijnhof D 867 (volkstelling 1849)
A. van Overbeek Abraham van Overbeek, winkelier Vriezestraat D1013 (volkstelling 1849)
J. van Overbeek te Dordrecht Jacob van Overbeek, koopman Vriezestraat D1013 (volkstelling 1849)
P. Ebels, Kapitein ter Koopvaardij van Rotterdam
J.W. Schimmelbusch van Wald bij Solingen
H. Slotemaker, Fijenoord

(7)
J.E.B.L. Maritz, Advokaat Dordrecht 25 Junij 1845 Jan Eduard Barth Lodewijk Maritz, substituut griffier Voorstraat D 716 (volkstelling 1849)
J.s Radink, Boekhandelaar te Amsterdam Jacobus Radink
Mr. S. Roosendaal, Kantonregter te Delft 7 Julij 1845
S. Wentholt, Officier bij de Regtbank te Rotterdam
Edward Hodges, Ramsgate
A.L. Hodges, Deal
Hugo Gevers, oud Burgemeester van Dordrecht, thans Lid van den Hogen Raad der Nederlanden Hugo Gevers, koopman A195 (ca 1812/1814)
A: Bemolt Gzn Adrianus Bemolt Gzn., olieslager Groenmarkt A301 (volkstelling 1849)
J. v.d. E. Swanenburg, wethouder van Maassluis Jan van der Endt Swanenburg, geb. Maassluis 27-07-1793, wonende Delfshaven (1859-1869)
Arend van Heck Arend v. Heck kantoorbediende Lange Breestraat D0664 (1849)
F.J. v.d. Elst
Leb Agoilo(?) 1845
Ciro Savarge
Salvatore Cilente(?)
Lionardo Morele(?)
C.C. Kannemans, Zee Schilder te Breda Christiaan Cornelis Kannemans (Breda 13-7-1812 - Breda 3-1-1884)
A. Milort Andries Milort Voorstraat C29 (1830)

(8)
J. van Andel, Klaaswaal
C. van Andel
C.s van Andel
Jackson, 1 Luit. Dragonders
Maris, 1 Luit. Rijd. Artillerie
W.H. Jansse
J.G. Hindrickson, kapt. van Bremen brig. "Anna"
Doct:r F.C. Kist
Jole(?) van Hall, gulskapitzan prus Swinna e Mosal(?)
J: Lzintz, Juszretar van ..dinktschaft da Köningl: Würtzenburgischen justitutes für Landau fur....schaft in Gosnasnien bei Hallgard(??) van 15tie October 1845
J.J.A.A. B.r van Pallandt, Burgemeester van Arnhem mr. Joan Jacob Adolf Alexander Baron van Pallandt (1807-1876), benoemd op 20 september 1841.
van Pallandt van Oud Beijerland
G.J.L. Maritz van Craijesteijn G.J.L. Maritz van Craijensteyn, notaris
H.V. Maritz Hendrik Verhoef Maritz, advocaat Voorstraat D 716
J. van Lennep
M: Varkevisser
T.M. Sandberg Thomas Matthijs Sandberg, cargadoor Voorstraat D372 (1849)

(9)
H.C. Schetsberg, Leeuwarden Christophorus Hendricus Schetsberg, tr. Maike Anonius. Dochters: Katharina Antonia Schetsberg, geb. Leeuwarden, overl. Nieuwe Amstel 23-09-1870 (45 jaar), tr. Hendrik Herman van der Sande
H. Vriesendorp
J.J. Westeroue van Meteren, Lt. ter zee
...tondijk(?)
K:J: van Driel
C.A. Vervier (Tent. 1846)
Jules van Loo (Tent. 1846)
Famille Vervier
A. Smallegange
H. Romijn
Vaillant, Luit. Ing.r
J. van der Elst Jz
Christian Elbers
A.J. van der Heijden
L.A. Schiff Louis Antoine Schiff, tr. Sarie. Zoon: Severijn Daniel Schiff, geb. Karnal (Java) ca 1864, boomkwker (1891).
A.J.C. de Bruijn
J.J.E. v.d. Brandeler
H. Cankrien Jr Hendrik Cankrien

(10)
C.A. Bergsma
J:D:H: Roijen(?)
J:C: Groenewegen
J. Schüurmans Stekhoven
C.J. Gaade
Kommant.... Bangworde.(?)
luitnant(?) Cuissent(?)
Arie Jacob Dutry(?)
P. Beelaerts van Emmichoven, Luit. ter Zee
Ingenieur Luitenant ten Bruggecate
Ingenieur Luitenant Willers
H: de Jongh
H.E.M.(?) Rengers, 's Gravenhage Hendrik Emelius Marius baron van Welderen Rengers, overl. Voort 09-11-1849 (19 jr)
G.V.H. de Roo
F.W.H. Maritz
Mr. J.T. Bodel Nijenhuis, Leiden
H.W. Schokkel

(11)
C. Pruijs v.d. Hoeven, med. dr. en Prof. Leiden Cornelis Pruys van der Hoeven, geb. Rotterdam 13-8-1892, overl. Leiden 5-12-1871
J. Rahder Zz, Amsterdam, 30 April 1847
de Kapitein van den Generale Staf de Marz
J.J. van Toorenenbergen Jr, Utrecht
J. v.d. Brandeler
D.M. van Deinse, s'Hage
P.J. Schotel, Medemblik 10 September 1847
J.D. van Ketwich Verschuur, Zwolle 27 Sept 1847 Jan Dirk van Ketwich Verschuur
J.W. van Steenbergen Schotel .W. van Steenbergen Schotel heel- en vroedmeeester Voorstraat C522 (1855)
P.J.L. Eikhout
G. Schipper, ingenieur der Marine
Brand Eschautier, Kapitein der Artillerie
C.J. Ooman Jz, Particulier, Java
Blettermann, id [=Java]
J.S. Brak
K:G:W: Baron van Wassenaer Catwijck, Luit.r ter Zee
G.P. Blaaubeen, Candidaat Notaris te Goes Gerhard Pieter Blaaubeen, geb. Goes 7 april 1824
K:W:F: d'Arnaud Gerkens, zeeman Arnhem Karel Willem Ferdinand d'Arnaud Gerkens, geb. Delfshaven 15-02-1827, tr. 1856 Elizabeth Aleida Groebel

(12)
Mr: J:H: van Gennep Jr:, Arnhem
F.X.R. 't Hooft, Kapt: Luit: ter zee, Dordrecht, 18 Julij 1848 B317 Frans Xaverius Richard 't Hooft, geb. Dordrecht 23-10-1799, Wolwevershaven kap.luit. ter zee (1855), lid Vereeniging het Metalen Kruis Dordrecht en omstreken, overl. 16-3-1860.
J.B. De Saegher, Koopman Horticultur, Gent J.B. de Saegher, Horticulteur et Fleuriste à Gand / Prijspenning van de Société agriculture et botanique aan J.B. De Saegher, 1840 [https://stamgent.be/nl_be/collectie/kunstwerken/N_00981]
.. J. De Saegher, Blomiste Horticultur, Gent
J:B: Wijnhoff, medic. stud, Haarlem, 15 Sept '48
S. van Brakel, Koopman, Dordrecht Simon v. Brakel, koopman Voorstraat C 167 (1849)
Butzer, Rheinschiftfahrt Inspector(?), aus Coeln
Renner Knib.ningter(?), von Grossgerau
Coertural, ingenieur en chef, Strasbourg
Sauerbeeth, Aberb..nath(?) te Carlsruhe
May, ing..(?) ..vatz(?), van Speyer
...iez(?), Ober...(?) ..(?) aus Meurs
G. Hager, Gasaie..(?) Ober Lannats(?) aus Berlin
M.H. Conrad, Hoofdingenieur te Arnhem
Blaauw, Ingenieur te Arnhem
J. Visser, van 's Gravenhage
A.N. Köhn, droogist te Dordrecht Albert Nicolaas Köhn, drogist Voorstraat D 287 (1849)
A.C. Dirks, Dordrecht
J.F. Dirks, Dordrecht
W.F. Broeksmit, Meerd(er)voort
V. Hogerzeil, Zierikzee
A.J. Kremer, van Neede bij Leende
D.H. Taaks, van Memel
L.G. Taaks, van Memel

(13)
J.C. Singels, oud ingenieur der Poolsche Bank, te Warschau 15/12 '49
S.H. v.d. Noordaa 28/12 '49 Simon Hendrik v.d. Noordaa, commissaris v. politie Bagijnhof D 861 (1849)
W.P. Smits, jur. cand.
J.G. ab Utrecht Dresselhuis, Jur. cand, Leiden 28/12 49 Johannes Ab Utrecht Dresselhuis, Predikant, tr. pieternella Francoise de Backer. Zoon: mr. Johannes Gerardus Ab Utrecht Dresselhuis, overl. Goes 18-11-1853 (27 jaar, advocaat)
F. Giesse / G.A. van Trigt
Goudriaan, 1 L:t Rijd. Artillerie, 's Hage
H. Visser, advokaat te 's Hage
A.C. van Trigt, med. stud. te Utrecht
C.T. Backer, a Amsterdam
H.A. van Trigt, asp. Kunstschilder Hendrik Albert van Trigt, geb. Dordrecht 22-10-1839, overl. Heiloo 6-6-1899
C.F. Dirks, a Tolen
G. de Meijer, te Rotterdam
H:A:P: Kerdijk, idem [=Rotterdam]
Hugo van Gijn, Dordrecht
H. Romijn, idem [= Dordrecht]
J. van der Loo, Gorinchem
A. van der Plas, Herdenxvelt [=Hardinxveld]
J:M: Schmidt Crans, Rotterdam Johan Michaël Schmidt Crans, geb. Rotterdam 1830, les Arij Scheffer (ca 1852 Parijs), overl. Den Haag 1907

(14)
J.J. Maritz, ing.er Francais(?) de Strasbourg (France)
J. Gaade, 's Hage
G.A. van Driel van Puttershoek
J.G.W. Merkel van Gendt, L.t Kolonel der Genie
J.F. van Thije Hannes, Kapitein Ingenieur Jan Frederik van Thije Hannes van Empel en Meerwijk, Generaal Majoor Inspecteur Generaal der Genie, overl. Den Haag 23-05-1876 (65 jr)
H.L. de Wijs, 1 Luit Ingr. Adjudant
W.H. van Thie Hannes, Gymnatis stud. Willem Hendrik van Thije Hannes van Empelen Meerwijk, tr. Louise Gertrude Caroline van Rappard
A. Kakebeeke Jz, Krabbendijk, Zeeland
Nilant Bannier, 1e Luit, Ing.r
A. van der Hoop Jz, stud. Leiden
A.R. Visser(?), Brielle
J. van Oldenborgh
D:W: Hordijk D.W. Hordijk, procureur >Wijnstraat B203 (1855)
S. van Driel, Goudsw(aard)
O.B. 't Hooft Otto Boudewijn 't Hooft, Wijnstraat B161 (1849)
P.J. Kanters Jr
H.M.A. de Kanter
G.J. Blussé Gerardus Johannes Blussé, boekverkooper (1855)
W. van Metere
G.W. Dooremans

(15)
J. Roosenboom, kunstschilder, Rotterdam Nicolaas Johannes Roosenboom (1805-1880)
J.H. Gaade, van 's Hage
J.C. Gaade
F.F. Pahus(?)
J.H. André de la Porte
L.P. Le Sage ten Broek Leonard Pierre of Leendert Pieter le Sage ten Broek
J.C. Spakler, Litt. et Jur. Dr. Johannes Christoffel Spakler
M.F. Onnen, med. doct. Martin Frederik Onnen, med.a doctor Steegoversloot C 978 (1849)
Willem Prins van Oranje, 30 Juni 1852 - Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (Den Haag 4 september 1840 – Parijs 11 juni 1879)
- Woensdag avond te 6 1/2 ure bragt Z. K. H. de prins van Oranje, vergezeld van HD. gouverneur, den heer de Casembroot, een bezoek aan deze stad. De prins bezigtigde de Augustijnen en Groote Kerken, het Stadhuis, de Werf van den heer J. Schouten met de aldaar in aanbouw zijnde bark Eva Johanna, benevens de uitmuntende model verzameling van dezen heer; en keerde te 10 ure naar het stoomjagt terug, waarmede Z.K.H. zijne reis naar Zeeland voortzette.
[De Dordrechtsche Courant, 1852-07-03; p. 3]
[https://proxy.archieven.nl/0/DE65E1B0F1F947CCBDBEBEAE57A1DBB7]
E.A.O. de Casembroot Eduard August Otto de Casembroot, gepensioneerd luitenant generaal (1883), overl. Den haag 28-9-1883, 71 jaar)
C.G.O. Stoop Cornelis Gilles Ocker Stoop, kantonregter Voorstraat C 488 (1849)
O. Stoop
K.H.B. Hazelhoff Roelfzema, Lit. Doct. Karel Herman Bernard Hazelhoff Roelfzema
G. d'Elderen Gerardus Ludovicus Josephus d'Elderen, tr. Dordrecht 27-10-1836 Hendrika Verhoeff
H: Muller
F.F.J. Machen(?)

(16)
J: Straver, Burgemeester van Meeuwen Johannes Straver, van 1878-1 juli 1899
J.s. Justema, Opsigter bij Waterstaat
K: Haspels, Mr. Timmerman
Mevrouw H. Visser
P. Varkevisser Jr
D'Hollander
Fm(?) Bovens(?)
C. Korteweg Azoon
JWO(?)
J: Oostman
O.B. 't Hooft
J.G. Ruben(?)
F.H. Batenburg Jr
Dr. W.D. van Oldenborgh Willem Dirk van Oldenborgh, med. doctor Groenmarkt A 36 (1849)
Quint(?)
Valkhoff

(17)
Ferd.d Penn, ijzer koper & metaalgieter Ferdinand Johannes Penn, koopman D123 (1853)
Hanedoes van Almkerk te Woudrichem
W.J. Boon, W..der(?)
König van Haarlem
Dr. F.C. Le Comte, Rijswijk Frederic Carl Le Comte
S. van Gijn, Dordt Simon van Gijn (1836-1922), zonder Wijnstraat B031 (1849)
L.N. Roodenburg, Dordrecht
W.P. Vertholen, contr., Bolsward
J.W.M. Roodenburg, Dordrecht
H. Tromp, Amsterdam
Jan Olie, Amsterdam
K.H. van Brederode, Roosendaal
George Meredith, Oudenbosch
Fr. Anemaet
J.P.A. François
J.J. Vrijthoff
P. van Galen
B. Kuijier(?)

(18)
R.A. Fange & Familie
Ja.s A. Bayley
H. Gaade
J.A. van Dorsser Johannes Adrianus van Dorsser, koopman Lijnbaan E631 (1849)
J.A.C. Börger
H. Timmerman
J.C. van Deventer Dr. J.C. van Deventer, Voorstraat C714 conrector gymnasium (1855)
A. den Bandt Adrianus den Bandt, Prinsenstraat D 118 student Leijden (1849)
N.H. de Kanter
..inston(?)
Jas. Ostogel(?)
H.J. Furstner
A. Roest AHz
L. Metman
G. Bisschop
A.W. v. Dusseldorp
J. v.d. Noordziek
J. de Kuijser Lt(?)

(19)
M. Eulner, uit Neuendarff
W.H. Breda, civ. Ingenieur, Gorinchem
E.A. Frantzen, Majoor der Artillerie
F.J.J. van Hoven
W. de Kruijff
Jac.s Joh:s van Uije
J:P: van der Meij
J. Barendrecht
H.C. Bergsma
H.J. Knottenbelt Hendrik Johannes Knottenbelt, agent der Handel Maatschappij Steegoversloot C1008 (1849)/td>
L. van Doesburgh
R. Harger(?)
J. Wail(?)
Ths. Milner Gibson, member of British Parliament for the city of Manchester, Oct 26th 1855 Thomas Milner Gibson PC (Trinidad 3 September 1806 – Algiers (aan boord) 25 February 1884)
H.A. van der Speck Obreen
C. Schotjes(?)
B.L.W. Mensing

(20)
Van Spijk van Cattenburch Jan Adriaan van Spijk van Cattenburch (1798-1880)
J.G.C.P. Vrijthoff Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff, particulier [gs], Wijnstraat B145 (adresboek 1855)
P.F. Jansen, Hoofd Ingenieur der Marine te Hellevoetsluis
H. Merckens, opzigter van de marine te Amsterdam
CC. Brunings, Hoofd Ingenieur van de Waterstaat te Groningen
Van Driel, Burgemr. te Puttershoek Arie van Driel, schout/burgemeester van 1821-1874, overl. 26-7-1874
Rethaan Macare, te Utrecht
A.J.C. Maas Geesteranus van Zuijdscharwoude, van s'Gravenhage Adriaan Jan Cornelis Maas Geesteranus van Zuidscharwoude, tr. Catharine Anne Caan
A:W: de Bruïne, Magazijnmeester der Marine
A.J.W. Beeloo, Ingenieur der Marine te Willemsoord/td>
G. Knol
C. Nobel
A. van Zijp
P. van der Aar Gz, van Amsterdam
H.G. Pott, van Amsterdam
W.B. van Zijp Willem Bruines van Zijp, havenmeester (1865), Nieuwstraat C1253b

(21)
D.J. di Gazas
W.H.B. Paravicini du Capelli, 2 Lt
J.H.A. Kuijper
L.A. de Marij, Scheepsmakelaar te Antwerpen, oud circa 82 Jaren, 7 9ber [september] 1856
J.L.B. Engelhard, oud resident op Java, den 22 November 1856
J.H. Oud(??), Directeur der Registratie en Domeinen over de provincie Noord Brabant te Breda, den 15 December 1856
E. DeSwart, advokaat te Gend 21 Jan 1857
B.rn. W. de Maca, avocat a la Cour d'Appel de Liège 21 Janvier 1857
Hassalten, Asp. Ing. der Marine, 23 April 1857
C.J. Schuijt, 23 April 1857
T. v.d. Bergh
T.P. van Veen
J. Heinsbeeck

(22)
H.E. di Gazar
R.A.L. Blok
George Meredith, London
de Man
P. Dequer(?)
J. Kruseman, oud Directeur Generaal van financien in Ned. Indie Johan Diederik Kruseman
J.Z. Louran, van Batavia
J. van de Pot, Alkmaar
H. Sébron
C. Verhagen, reeder Antwerpen
J.P. de Joncheere, reeder Antwerpen
Heijdenreich(?), L. Gen.l
A.s de Vogel

(23)
R.W.D. Heijligers
Jos. Schurmans
Constant Cirkel
A.E. Tromp, Hoofd Ingenieur der marine
Trires
F.J. Everts, s'Hertogenbosch
J.T. Roderkercken, s'Hertogenbosch
H. Häger
H. Hartogh Heijs Jr Hermanus Hartogh Heijs, koopman in houtwaren te Delft (1855)
P.J. Mouthaan
F.A. van Rappard, 16 October 1858 Frans Alexander van Rappard, geb. 24-04-1793
H:J: Furstner, 16 Oct. 1858
C. Oonnaer, 16 October 1858
C.L.A. van Rappard
C:P: de Kat

(24)
Friedrich(?) de Haas, Wesel, October 1858
H.L. Bloemen Waanders, O.I. Ambt. [Oost Indische ambtenaar]
G.L.C. Volvenburgh, kap.t O.I. leger
D. André de la Porte, 20 Julij 1859
D. Crans, 15 Aug 1859
W. Crans, 15 Aug 1859
C. van Thienen, 15 Aug [1859]
W: Turijn, 29 Augs 1859
H.D: Voisin, ingénieur mecanicien 1859
F:A:P: Kolkman 1859
1.te M...rentre(?) de la Barre 1859
W.S. van der Horst 1859
A.D.J. Penn 1859
A. Schotborgh, Luit t/zee 1e kl. Februarij 1860
Frankamp, Kapt. Maart 1860

(25)
Taets v. Amerongen, Ut 2 Maart 1860
C.F. Schoch(?) 2 Maart 1860
A: van Konijnenburg 1860
J.C. de Wit 1860
G. Künst 22 Maart [1860]
Kor. Baars
W. v.d. Elst 4 April 1860
P: Gips Cz P. Gips Czn., scheepsbouwmeester en koopman, Lijnbaan E 642 (adresboek 1860)
F.J. van den Hoogen F.J. van den Hoogen, wijnkooper, zeilmaker, koopman, Wolwevershaven B324a (adresboek 1860)
A.H. Hulstman
A:A: Obreen A.A. Obreen, wijnkooper, agent eener verzekering-maatschappij, Wijnstraat B054 (adresboek 1860)
N: Grondhout
C. Grondhout
C.J.H. Lambrecht

(26)
Guijmans, luitenant t/z
J.A. van Weingaarden 1860
Turk 1860
Dr. Schletter, proffesseur de l'uair de Leipzig 1860 Hermann Theodor Schletter (* 23 april 1816 in Dresden, † 19 aug 1873 in Leipzig)
C.A. Teuling
A. Laufnung(?), au St. Petersburg 14 Nov. 1860
Carl Letmann, Rotterdam 14 Nov. 1860
Friedrich de Haas, Wesel 14 Nov. 1860

Laatst gewijzigd: februari 2024.