Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Wijnstraat Wijnstraat 172 (wijk B nr. 9, daarna wijk B nr. 8)td> td>
HUIDIG Wijnstraat 182
(F888)
Wijnstraat 180
(F887)
Wijnstraat 178
(F886)
Wijnstraat 174/176
(F885)
Wijnstraat 172
(F884)
Wijnstraat 170/170A/170B
(F1369)
Wijnstraat 170/170A/170B
(F1369)
Wijnstraat 168A-G)
(F2511)
Wijnstraat 168A-G)
(F2511)
Wijnstraat 168A-G)
(F2511)
1663
(hypoth)
Sijmon Claesz. Braet wijlen Johan Gevaerts en Ida Brantwijck Barent Schoone
1673 erffgen. van Barent Scheun Jan Jacobs van Radesteijn en Anneken Barents --> Elijsabeth Jans van Radesteijn en Cornelia van Radesteijn huisvr. Jan Geerits Cock --> haeren swager Jan Geerits Cock erffgen. van Gillis de Heer
1685 Lijsbeth Braets Dudly Irisch (koopman); Elisabeth van Herwijnen; Johan van Herwijnen-- > Johan Dier (schoenmaker) Johan van Steensel
1691
(hypoth)
Vogels Lijsbet Braet; Boudewijn Volgraeff Jan Diere
ca 1692
clappergeld
Sijmen Claes Braets Adriaen @ Suijfer Jan Joosten van Cappel Jan Arents Kock Sr: van Bemmel Cornelis Vogel wed:e Wm. Wacker Jan Dier Johan van Woensel Casper Goris erfgen: Jouff:w van Beaumont erfgen: Simon Corns. de Vries
13 mei 1694 van Bemmel (Anna Coolevelt; Cornelis Vogel) Maria Vogel; Aletta Vogel; Johannes Vogel; Nicolaes Vogel --> Gerrit van der Burgh Boudewijn Volgraeff
19 mrt 1698 Johannes Cocq Hendrick van Bemmel (goudsmid) --> Willem Gortsenius (apotheker) Gerrit van der Burgh
1702
(burgerwacht)
22 Jan Evertsen Wijsman 23 Jan van Cappel
24 en sijn soon
25 Johannes Kock 26 Willem Gorsenius 27 Johannes Dire 28 Ravestijn den Advokaat
29 1/2 d'Hr. Hugo Repelaar
29 Dirk Goris 30 Gijsbert Schoen 31 Jakob Roskam de jonge
1702
(hypoth)
Kock Willem Gortsenius, Alida Domnius (Jan Wiltens, makelaar Steven Pasman, , nots. Samuel de Moraaz, Maria van Lingen wed., kolonel Zuijdland) Gerrit van vander Burgh
1717 ('de Bot')
erfgen. Jan Dier --> Abraham Targier
1718 Gerret van(der) Burgh ('Wildeman')
wed. Jacob Pasman--> Cornelis Verlengh
Abraham Targier
1720 Noteman Alida Damnius wed.e Willem Gorsenius ---> Maria Gorsenius vander Burgh
1724
impost koffie
Hendrik Fictor Anna van Cappel (meester Renout) Hendrik Noteman Juffr. d'wed.e Gorssenius Jacob van Campen Juffr. dewed.e Goris Procur: Cant Commis Ubink
1729 wijlen Catharina van Cappel wed.e Matthijs Metsu ---> Pieter Barbiers erffgenamen van Dirk Goris Govert van Slingelandt --> Dirk van den Andel commies Hubinck
1731
(hypoth)
Hendrik Noteman Jan Wiltens erffgenamen van vander Burgh
1732
impost koffie
Hend. Victor Dingeman Ouboter Clem.t Cevers Capt. Hend. Noteman Striffkerk Dirk van Andel
1732 Dirk van den Andel Willem Ubink --> Aletta van Rijn weduwe Esaias Dalibert
1733
(wijk 2)
036 No. 0338
Dingeman Ouboter
037 No. 0339
Pieter Barbiers
038 No. 0340
Hendrick Noteman
039 No. 0341
Jan Wiltens
040 No. 0342
Jan de Haan, en Jenette van der Burgh
041 No. 0343
Cornelis Verlengh
042 No. 0344
de Wed:e Abram Targier
043 No. 0345
Govert van Slingeland
044 No. 0346
de Wed:e Samuel Goris
045 No. 0347
Dirck van Andel
046 No. 0348
Willem Ubingh
1733 Gerret van der Burgh ('Wildeman')
Cornelis Verleng --> Egbert van Streeffkerk
Abraham Targier
1737 erfgen Abraham Targier Govert van Slingeland (huurders: Maria Brouwer, Jacobus van Dalen)--> Jannetta van der Poel erfgen Dirk Goris
1739 Jannetta van der Poel Theodora Goris, Alida Goris, Abraham de Vos --> Matthijs de Bije Jan van Vliet
1745-1748 No. 0338
Dingeman Ouboter
No. 0339
Clement Kever
No. 0340
Dirk van Eeten
No. 0341
Pieter Heijmans
No. 0342
Pieter Blusse
No. 0343
geen taxabel
No. 0344
geen taxabel
No. 0345
geen taxabel
No. 0346
Mattijs de Bie
No. 0347
Jan van Vliet
No. 0348
Elizabeth Vivien wed.e Trooijen
1746 Johannes Wiltens Jan de Haan+Hendrik de Kievit --> Marija van Waaij Egbert van Streeffkerk
1747 Pieter Barbiers Dirk van Eeten --> Peternella Schalcken Johannes Wiltens
1762 Egbert van Streefkerk Dr Abraham Tarsier c:s: (Adriaen Bos, Adriana van Ternij)--> Gerrit Swartouw Brus
1772 Johan Bluszé Kelderman / Schoenmakers / Valk--> Joost Schoenmakers Wiltens
1775 Pieter Barbierse Joost Schoenmakers --> Jan Kever erve Jan Wiltens
1780 erve Ouboter Pieter Augustinus Barbiers ---> Martinus Sanders weduwe Jan Kever erven de Bie kinderen van wijlen Dirk Hubert van Vliet --> Alida Amelia Kever wed Dirk Hubert van Vliet Christina de Ridder
1787 Ouboter Martinus Sanders --> Hendrik Schadt Abraham Kever
1789
eed
36 Willem van Rietschoten 37 Juffr. Ouboter 38 Hendrik Schad 39 Dewed.e J. Kever 40 een Sergand van de Waldekkers 41 Pieter de Haen 42 Eliesabet en Cornelia Spegt 43 Gerret Swartouw, Lodewijk Hofman 44 Simon van Waaij 45 Dirk de Bie 46 Dewed.e van Vliet, Johanna Atonetta van Vliet, Sara Lemvrink 47 Christina de Ridder, Jan de Ridder, Engelina Magdalina van Housen
1795 Hendrik Schadde Dirkje Pirool wed. Jan Kever --> Jannetje Swartouw van den Anker
1797/1798 B 4
A.M. Asbeek wed Rietschoten
B 5
Coenraat van Baalen
B 6
H. Schadde, J.C. Ouboter
B 7
Jannetie Zwartouw
B 8
J. van den Anker
B 9
Pieter de Haan
B 10
J. van Koijck
B 11
Gerrit Swartouw
B 12
S. van Waaij
B 13
M. de Witt de Bie
B 14
wed. d. H. van Vliedt
B 15
de Ridder, Hoesen
1800 Anna Maria Asbeek wed. Willem van Rietschoten --> Cornelis Oudemans burgeresse Ouboter
1801 Ouboter Hendrik Schadde --> Hermanus Uitwerff Sterling Zwartouw
1802 Jan van den Anker wijlen Pieter de Haan ---> Jan van den Anker [-] van der Kolk erve de Bie B 14
Alida Amelia Kever wed Dirk Hubert van Vliet --> dochters van Vliet
Christina de Ridder
1807 Cornelis Oudemans B 5
dr. Bartholomeus Ouboter --> Adrianus de Waal
heer Sterling
1808
oude nrs
B 4
(huur)
B 5
(eigen) wed. F. Hortig; (huur) mejufvr. Stoop (M.J.A.), M. van Rijn van Alkemade, A.H. de Hart, M. Henrij
B 6
(huur) N. Loos, W.G. Jansse, G. Los, S.J. Mack van Waaij, T.J. Smits
B 7
pakhuis
B 8
(eigen) C.J. Verbroek
B 9/B 10
(huur) J.P. de Voogd, C.J.J. Verbroek
B 10
(huur) H.F. van den Berg, ...etc
B 11
(eigen) C.J. van Eijsden, Alb.t Buninck
B 12
(huur) wed. J.G. Vleeschman, T. Thelen (wed.), A.F. de Landtsheer
B 13
B 14
B 15
1809 Cornelis Oudemans B 4
Adrianus de Waal / Hendrik de Waal --> Pieter van Beest
Hermanus Uitwerf Sterling Jan van den Anker B 9/B 10
Huijbertje van Streefkerk wed.e Bernardus van der Kolk ---> Jan van den Anker
erven Swartouw
1811 (obl.) H. Uitwerf Sterling B 7
Jannigje Swarttou
J. van den Anker
1812/1814
nieuwe nrs
B 4
Cornelis Oudemans
B 5
Pieter van Beest / Maria Beatrik van Beest
B 6
Burger van Scheers
B 7
Jannetje Swartouw
B 8
Jan van den Anker
B 9
onbewoond
B 10
(ben.) Anna Zwartouw / Geertrui Zwartouw, (bov.) van Hoecke, Jacob Elias Schovel
B 11
Antonij Mack van Waaij, Maarten Mack
B 12
(ben.) Joh. George Vleeschman, (bov.) Willemijntje de Bie
B 13
Cornelis Wijmans
25 juli 1820 B 4
Cornelis Oudemans --> Johan Jacob Wagner
31 dec 1821 B 12
Willemijna de Bie --> Johannes George Vleesman
7 mei 1825 B 7
Hendrik Keller --> Fredrik Brunner
1826 B 8
Jan van den Anker --> Corstiaan Johannes Verbroek
B 9
Jan van den Anker --> Corstiaan Johannes Verbroek
B 13
Johanna van Vliet --> Anthonij Mak van Waaij
1828 B 4
Johan Jacob Wagner --> Hendrika van de Weg, Crijna van de Weg, Maria van de Weg
B 5
Pieter van Beest --> Eliza Hermanus Nebbens Sterling
1832 B 4 (F888)
Hendrika van de Weg
B 5 (F887)
Eliza Hermanus Nebbens Sterling
B 6 (F886)
Hermanus Uitwerff Sterling
B 7 (F885)
Frederik Brunner
B 8 (F884)
Corstiaan Johannes Verbroek
B 9 (F883)
Corstiaan Johannes Verbroek
B 10 (F882)
Anna Zwarttou
B 11 (F881)
Simon Jacobus Mak van Waaij
B 12 (F880)
Jan Georg Vleesman
B 13 (F879)
Simon Jacobus Mak van Waaij
1832 B 5
Frans Hortig
B 6
Simon Jacobus Mak van Waaij
B 7
Willem van der Maaden
---> Jan Baptist van der Maaden
B 10
Corstiaan Johannes Verbroek
N 12
Willem Raijers- kaart 1832
(Wijnstraat F 884; beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

- huidig perceel
(Wijnstraat 172; F 884 133 m2; perceelloep.nl/DDT00/F/884)

Laatst gewijzigd: december 2021.