Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stukken betreffende de Winterhulp Nederlandse volksdienst (1941)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 148 (Collectie van bescheiden met betrekking tot de Ondergrondse en Binnenlandse Strijdkrachten)
Inventarisnummer: 58 (Stukken betreffende de Winterhulp Nederlandse volksdienst (1941))


- Extra uitkering W.H.N. bons (opgegeven door Her Langerak, 6 personen)
C. Oerlemans, Frederikstr 3 f 20
P. Bale, N. Lampetsteeg, -
H. v.d. Stigchel, Kuipershaven 27, f 10
F.H. Boender, A. Dekenstraat 11, f 20
T. Dirks, Amerstr. 33, (f 5) f 10
J. Filemon, Hendrikstr. 41, f 5
J. Hoebee, Merwedestr. 67, (f 5) f 7,50
G.H. v. Leeuwen, Herradesstraat 39, (f 5) f 9
H. v. Eijnsbergen, Vrieseweg 15, f 20
nieuwe aanvragen:
J.T. Perters,. Mauveplein 10 ?
Kerseboom, Steenstraat 7rd
M. Slotboom, Riedijk 9 1e etage
(Kalle, Krispijn 2x f 9)

- Gustaaf A. Huijbens, Bleekersdijk 4 st.k. no. 47 (Ned);
Johannes T.H. Kelfkens, Riedijkstraat 5zw, V.14 (Vr (Amer Staatsb.);
Julien Laporte, Kolfstr. 50bov, V.397 (Vr. (Belg));
M. levisson, Elfhuizen 4rd v. 0134 (Vr. zonder);
B. Pellegrini, Wijnstraat 61 V.236 (vr. Zwitser);
Louise Rijniers-de Boever, Kolfstr. 50rd, V.409 (Vr.(Belg);
Willem Soesdorp, Voorstraat 8, 102 (zwerver, alhier niet opgegeven);
Otto Timmerman, Barkstr. 16, V.410 (Vr (Duitser);

(Belg 8, Zwits 2, Duitser 2, Amerikaan 2 = 14)

-
A. Wolst Goeverneurstraat 58 st.k. no. 179 (dit is van Abbema, Cornelia)
Roelof Peterson Hoekenessestraat 77 V.306 (vr. zonder)
Willem J. Nolf Eemsteijnstraat 24rd V.363 (vr. Belg)
Pietro G.L. Martignoni Botgensstraat 27rd V.325 (vr. Zwitser)
Samuel Levisson Blacnkenbrugstraat 7 V.0138 (vr. zonder)
Nathan Levisson Riedijk 52rd V.103 (vr. zonder)
M. Levisson Kolhaven 25zwtd> V.0103 (dezelfde)
Gerrit Gorsele Tolbrugstraat L.Z. 14rd V.83 (vr. Belg)
Theodoor Feldman Wolwevershaven 25 V.509 (vr. zonder)
Izaac v. Dixhoorn Diaconiehof 20 V.238 (Vr. Amerikaan)
Christianus P. Byrman Zeehavenlaan 18rd V.34 (Vr. zonder)
E. Bedeschi Voorstraat 357 V.(0)192 (Vr. Belgisch)
Jacobus P. van Alten N. Beetsstraat 9zw 662 (Ned)
A.G.D.P. van Alten Schokkerstraat 5 648 (Ned)
Constantinus W. van Aken Toylonschelaan 47 416 (Ned)
G.C. Aerts Alexanderstraat 21 372 (Ned)
Leendert Aerts L. Breestraat 14rd 381 (Ned)
Joh. Addink Hof Welgelegen 8 266 (Ned)
Henk Addink Hof Welgelegen 14 260 (Ned vrouw 261)
Cornelis Abbema Kruisweghof 3 175 (Ned)
C.L.N. Aarnout Looierstraat 15 83 (Ned)
Jacobus Aanen Glazenstraat 15A 17 (Ned)
Gerardus Aarnout Papeterspad 12 88 (Ned)
Hendricus Aarnout Gr. Kerksbuurt 46rd 91 (Ned, vrouw 92)
Gerrit Aarnoutse Tesselschadestraat 49rd 111 (Ned)
Jacobus Aarnoutse Kotterstraat 127 118 (Ned)
Megiel [Machiel] Aarnoutse Tollensstraat 18rd 141 (Ned, vrouw 142)
Pieter J. Aarnoutse Hellingen 72 154 (Ned)
Matteus Aarts Th. de Bockstraat 76 168 (Ned)
Maria E. Aartsen Jorissen Koningspleinhof 4rd 173 (Ned)
Cornelia Abbema van Ham Weissenbruchstraat 28rd 181 (Ned)
Hermanus J. Abbema Camphuijzenstraat 15zw 183 (Ned, vrouw 184)
Pieter Abbema Hoekstr. 27 194 (Ned)
Ludovicus H. Abrahams Riedijkstraat 22 [stamkaartnummer] 215 (Ned)
Josephus W. Addinks Dwarsgang 1 st.k.no. 258 (Ned, overl. 12 Mei 1940)
M.C.J. Addiks-Albers Dwarsgang 1 257 (Ned)
A. v.d. Adel Gen. v.d. Heijdenstr. 16 273 (Ned)
G. v.d. Adel Genestetstraat 32rd 298 (Ned)
H.C. v.d. Adel Gen. v.d. Heijdenstr. 11 301 (Ned)
L. v.d. Adel Hellingen 85rd 319 (Ned, vrouw 320)
Jacobus J. Adriaansen W. Martensstraat 23 347 (Ned, vrouw 348)
Jacobus Advocaat Eigenhaard 46 354 (Ned)
Cornelis Aerts Waalstraat 20r 368 (Ned, vrouw 369)
C.M. Aerts Mariahof 11 364 (Ned)
Pieter J. Aerts Singel 294 388 (Ned)
Johannes v. Aken Krooswijkhof 16 434 (Ned)
Jacomijntje van Aken-Erkelens V. v. Goghstraat 84 442 (Ned)
Francisca H.L. v. Aken-Uijterhoeven Eemkerkstraat 53 420 (v, niet opgenomen)
C. Alblas Kromhout 102 436 (zwerver)
Wilhelmina J. Alblas Nieuwkerksplein 15 546 (Ned)
Willem H. Alblas Singel 311rd 547 (Ned)
Maria H. Allaart Nieuwkerksplein 47rd 586 (Ned)
Johannes Alleblas Sweelinckstraat 29 590 (Ned)
Antonie van Alphen Mesdagstraat 67 627 (Ned)
Willem van Alphen Waterbeekstraat 8zw 636 (Ned)
Hendricus Aarnout (Arnout) Gr. Kerksbuurt 46rd 91 (Ned)
Johannes C. Aarnout (Arnout) Stoofstraat 5rd (00)51 (Ned)
Johannes Benschop 2e Noordergang 4 (000)298 (Ned)
Jan Bos Suikerstraat 5 591 (Ned)
Alexander Caluwé Kaspershof 6 v.36 (vr. Belg)
Gustaaf van Dam Matena'spad 32rd v.151 (vr. Belg)
A.T.Th. Diekstra Kromhout 102 00065 (Ned)
Frederik Gossen Riedijk 42 V.89 (vr. onbekend)
Arie Guis V. v. Goghstraat 92 V.299 (vr. zonder)
George van Hees Vondelstraat 78 V.39 (vr. Belg)
Robert A.K. Helbich 's Gravendeelschedijk 27 V.38 (vr. Duitser)

- Overzicht ingekomen aannvraagformulieren;

- Dubbel ingediende aanvragen / Afgewezen aanvragen;

- Overzicht uitbetalingen;

- Overzicht tusschent. uitbetalingen;

- Statistiek uitkeringenbericht, Maart, April, Mei 1941;

- Statistisch Maandbericht, Verzorgde gezinnen, Verzorgde Gezinsleden (dec 1940, jan-mei 1941);

- Vreemdelingen: Veertien (14)
Belg 8
Duitsers 2
Zwitsers 2
Amerikaan 2

- [gedrukt] (ingek. 12 mrt 1941) Leidraad bij de invulling der statitische berichten (a-berichten)
- [gedrukt] Richtlijnen voor de uitvoering van het Winterhulpwerk Nederland;

- [gedrukt] Ouders en verzorgers van jonge meisjes! Denkt an de groote gevaren van de openbare straat, vooral bij het invallen van de duisternis! Onze lichamelijke zedelijke, geestelijke .... Uitgave van: de stichting voor kinderverzorging te Dordrecht

- [gedrukt] Meisje! Bedenk dat de toekomst van ons volk afhankelijk is van de levenshouding van onze vrouwelijke jeugd. Leef in deze .... Uitgave van: de stichting voor kinderverzorging te Dordrecht

- Stichting Winterhulp Nederland
Voor hulpverlening door de W.H.N. komen de navolgende
categorieen van personen in aanmerking, wier inkomsten
geringer zijn dan het achter die categorie vermelde bedrag:
1. Alleenstaande personen zonder eigen huishouding f 40 p. maand (Weduwen, weduwnaars, gescheiden of ongehuwde personen)
2. Alleen staande personen met eigen huishoudinge f 60 p.maand (Weduwen, weduwnaars, gescheiden of ongehuwde personen)
3. Echtparen zonder kinderen f 60 p.maand
4. Echtoparen met 1 kind f 65 p.maand
5. Echtparen met 2 kinderen f 70 p.maand
Het grondbedrag ad 60 p.maand van een echtpaar zonder kinderen, wrodt .... etc;

- Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht
Maatstaf
A. Voor vaststelling van de bijdragen, die onderhoudsplichtingen
verschuldigd zijn in de onderstandskosten van het beheoftif familielid.
...

- (19-11-1941) Stichting Winterhulp Nederland provinciaal Bureau Zuid Holland
Afdeeling Financien stencil 49
's-Gravenhage, Javastraat 27a
.....

- Stencil 29 20/9 1941
a/d Pl. Directeuren a/ Prov. leider N.V.D.-W.H.N.
Hulpverlening
In geen enkel geval komen van hulpverleening in aanmerking
gezins- en familieleden van personen, die deel uitmaken
van de Waffen S.S. of vavn het Vrijwilligerslegioen.
Deze personen kunnen slechts worden geholpen door of
via de afdeling VII C van het Stafkwartier der Nederlandse
S.S. Maliebaan 66, Utrecht.

- [kwitantie] ontvangst van de Winterhulp Nederland te Dordrecht de Somma van tien cent voor overschot van gift van W.H.N. ad f 15

- [kwitantie] W.H.N. Plaatselijk bureau Winterhulp Nederland, Fa. Vroom & Dreesman Dordrecht gelieve af te geven aan G. van Genderen, Verhulststraat 61 voor rekening van het Plaatselijk bureau Winterhulp Nederland een wollen deken f 14,90;

- [N.V. Dordtsche manufacturenhandel van Vroom & Dreesmann Dordrecht]
Dordrecht 5 April 1941, Geleverd aan C.W. Glimmerveen, Hendrikstraat 16, 3 lakens en 1 Eng. ledikant;

- [N.V. Dordtsche manufacturenhandel van Vroom & Dreesmann Dordrecht]
Dordrecht, 19 april 1941, wollen deken f 14,90;

- [kwitantie] Fa. Vroom & Dreesman gelieve af te geven aan C.W. Glimmerveen, Hendrikstraat 16, een 2 p Engels ledikant f 22,50;

- Gewestelijk arbeidsbureau Dordrecht
Onderwerp: Uitzneding naar Duitsland
Dordrecht, 14-5-1941./
O. Rijsdijk, wonende Dwarsgang 7, gehuwd, geb. 31-10-1907 te Dordrecht, die is aangewezen voor uitzending naar Duitsland [/Frankrijk] heeft het werk niet aanvaard

- Gewestelijk arbeidsbureau Dordrecht
Onderwerp: Uitzneding naar Duitsland
Dordrecht, 16-5-1941./
H. in 't Veld, wonende Krommedijk 91, gehuwd, geb. 3-12-1903 te Dordrecht, die is aangewezen voor uitzending naar Duitsland [/Frankrijk] heeft het werk niet aanvaard

- Fa. Vroom en Dreesmann, gelieve af te geven aan C.W. Glimmerveen, Hendrikstraat 16, drie 2 persoonslakens f 2,50

- (10-2-1941; Van den Bosch, huisbrand, industie, Centrale verwarming en bunkerkolen, Vest 4, 6, 10 en 26, giro 79760)
Nota voor mevr/heer Grootens, Weeshuisstraat 19
H.L. O.N. Nootjes f 3,90

- Mej. Groossens
1 stukje kaas 75
2 1/2 p rijst 37
1 kg br bonen 45
4 ons vet 58
1/2 stuk zeep 7
2 washpeoder 26
1 kg suiker 54
1 pak surrogaat 35
2 schoensmeer 30
1 zebralin 12
1 koperpoets 35
1 custard 39
2 bleekpoeder 10
1/2 p griesmeel 10
totaal f 5,04
Zwang, Mar.Boriestr.

- NOTA voor F. Grootens van A. v. Hooven;

- N.V. Zuivelfabriek "De Graafstroom", Bleskensgraaf, No. 25671
Nota voor den heer Plaats bureau Winterhulp 10-2 tot en met 13-2 1941;
volle melk, eieren

- Vleeschhouwerij Weeshuisplein 4, Nota van G.J. Schouten;
voor geleverd vlees aan Grootens f 3,00

- [N.V. Dordtsche manufacturenhandel van Vroom & Dreesmann Dordrecht]
Dordrecht, 17 febr 1941
Nota voor Plaatselijk bureau van Winterhulp nederladen
geleverd aan T. Grootens, Weeshuisplein 19
1 directoir f 0,35
1 directoir f 0,35
1 pr kousen f 0.90
1 pr kousen f 0.95
5 pr kousen a f 0,69 f 3.45
= f 6,50

- Stichting Winterhulp Nederland Dordrecht
Dordrecht, 7 Maart 1941
AAN
L.S.
Op Woensdag a.s. 12 dezer des avonds om half acht, zal in de
bovenzaal van Taveerne Ter Merwe, aan het Scheffersplein, een gezellige
bijeenkomst worden gehouden met hen, die op de een of andere
wijze medewerking hebben verleend ......
A. Hoek, Secretaris

Laatst gewijzigd: februari 2024.