Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: woningkaarten 1972-1984 (overzichtskaarten per straat)


(door E. van Dooremalen)

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 256 (Burgerlijke Stand Dordrecht)
Inventarisnummer: 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970

(studiezaal Regionaal Archief Dordrecht ('t Hof), doos woningkaarten)(Op de gevel van Dubbelmondestraat 38: R.K. Bouwvereniging "Het gezin" anno 1932)


969 Wijnstraat-Zuidendijk


Wijnstraat (wijk 1)


Wijnstraat 2 t/m 200

IJsselstraat (wijk ..)


IJsselstraat 27 t/m 47

Zakkendragersstraat (wijk 1)


Aantekeningen

even nrs. van 2 t/m 16
aantal woningen 8 - 8 = 0

2 krotwoning
4 krotwoning
6 t/m 8 reserve
10/12 krotwoningen
14 pakhuis
16 krotwoning

Zanddijk (wijk 8)


Aantekeningen

oneven nrs. van 1 t/m 11
even nrs. van 2 t/m 10
aantal woningen 11 - 7 = 4

1a pakhuis
3 pakhuis
7a tuinbouwberdrijf
9 pakhuis
2/4/6 pakhuis
8 trafo
10 pakhuis

Zandwegpad (wijk 9)


Aantekeningen

geen woningen

2 garage
4 garage

Zeedijk (wijk 9)


Aantekeningen

oneven nrs. van 1 t/m 21
even nrs. van 2 t/m 38
aantal woningen 30 - 8 = 22

1 werkplaats
3a landbouwbedrijf
7a pakhuis
11 pakhuis
15a woning
15b trafo
17 reserve
2 veehouderij
4 tuinbouwbedrijf
10a landbouwbedrijf
20 reserve
nr. 26 reserve
30a werkplaats
36 reserve
38a trafo
38b magazijn
16 18 samengevoegd, nr. 18 vervallen

Zeehavenlaan (wijk 7)


Aantekeningen

oneven nrs. van 1 t/m 21
even nrs. van 2 t/m 170
aantal woningen 96 - 11 = 85
(nrs. 8 t/m 130 gesloopt mei 1977.)

1 reserve
3 reserve
5 sportgebouw
7 t/m 19 reserve
21 sportgebouw
80, 82 reserve
102, 104 reserve
128, 130 reserve

Zuidpoldersekade (wijk 9)


Aantekeningen

nr. 2 landbouwbedrijf
nr. 7, 8 woonhuis

Zuidendijk (wijk -)


Aantekeningen

Voor de spoorlijn de even nummers t/m 240 oneven nummers t/m 397;
wijk 4: 1 t/m 211
wijk 7: 213 t/m 397
wijk 8: 399 t/m 471
wijk 9: 473 t/m 585
wijk 4: 2 t/m 176
wijk 7: 178 t/m 244
wijk 8: 246 t/m 266
wijk 9: 268 t/m 324

oneven nrs. van 1 t/m 585
even nrs. van 2 t/m 324

pakhuis, 5, 97, 111, 153, 197, 327a, 329a, 355, 379, 397, 523a, 585a, 8, 194, 270, 324a.
kerkgebouw nr. 15
kantoor 36b, 274a
werkplaatsen 465a, 467a, 210, 274
sportgebouw nrs. 363b, 363c, 365a
garages nrs. 503a en 525a
trafo'nrs. 491a, 545, 565, 182a
gesloopt nrs. 227-241 + 399-409 + 417-421 + 447-463, nrs. 250 t/m 262
reserve nrs. 1, 3, 137, 141, 227 t/m 243, 319, 333, 337, 339, 381, 401 t/m 407, 417 t/m 421, 431 t/m 435, 447 t/m 451, 505, 509 t/m 513, 517, 531, 541, 543, 547, 549, 567, 571 t/m 575, 2, 4, 22, 172 t/m 176, 198, 202, 242, 244, 250 t/m 262, 282, 288, 304, 318, 320
389, 391 samengevoegd
landbouwbedrijven nrs. 473a, 479a, 483a, 495a, 515a, 517a, 525a, 535a, 322a, 523a, 525aa, 525ad, 533b, 300, 316a, 533a, 551a, 559a, 581a, 290a, 302a
279 vervallen

Laatst gewijzigd: april/december 2016, januari/mei 2017, oktober/december 2017, januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september/oktober/november 2018, januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september/oktober/november/december 2019, januari 2020.