Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Verklaringen woonplaatsen 1812-1829 (vertrokken/ingekomen personen 1815-1847)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 5 (gemeente Dordrecht 1813-1851)
Inventarisnummer: 573
Inventarisnummer : 271(?)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 5
Inventarisnummer: 573

Declarations Relatives au domicile politique

19-06-1812 Adrianus Augustinus de Cuiper (naar Rotterdam);
19-06-1812 Nathan de Vries (naar Leiden);
29-07-1812 Hermanus Heijmans (naar Gorinchem);
12-08-1812 Alewijn van Dorp (naar Strijen);
26-08-1812 Simon Polack (naar Middelharnas);
03-10-1812 Arnoldus Brons (naar Middelburg);
28-12-1812 Isaac 't Hart (naar Oudenbosch);
30-12-1812 Machiel Castener (naar Anvers/Antwerpen);
11-03-1813 Heronimus Drost (naar Rotterdam);
30-03-1813 Aart Olivier (naar Rotterdam);
06-04-1813 Theunis Klop (naar Arnhem, departement de 'Isle Superieur);
(folio 05vs) 27-04-1813 Louis Alexander Demarij (naar Flone, departement de l'Ourth);
(folio 06) 15-05-1813 Laurens Kloppers (naar Arnhem);
(folio 06vs) 06-07-1813 Gerrit Weijmans (naar Castricum pres Alkmaar, departement du Zuiderzee);
(folio 07) 30-08-1813 Gerrit de Visser (ville de la Haije/Dordrecht);
(folio 07vs) 18-09-1813 Pieter Hellmann (ville de la Haije/Dordrecht);
(folio 08) 01-11-1813 Johannes Jacobus Bauduin, broer Dominicus Bauduin (Den Helder);

Departement des Bouches dela Meuse
Arrondissement de Dordrecht
Canton de Dordrecht
Mairie de Dordrecht
L. An Mille Huit Cent Treize, le premier Novembre, par devant nous Maire de la Commune de Dordrecht, est comparu le Sieur Johannes Jacobus Bauduin, negoerant et demeurant dans cette ville, comme fondi de pouvoir, de son frere Dominucus Bauduin, Agent Comptable, chez l'Entrepreneur de Travaux du Genie, au Helder, suivant la procuration passé par devant Cornelis van Herwaarden, Notair Imperial et deust le moin, a la residence au Helder, Canton Zijp, Arrondissement d'Alkmaar, Departement de Zudierzee, en date le vingt quatre Octobre et en registre le vingt cinq du meme Mois de l'an Mil Huit Cent Treize, Le quel nom a declare en ...etc.

(folio 08vs) 09-11-1813 Hendrikus Johannes van Rijsoort (Schiedam);
(folio 09) 09-11-1813 Hendrika Husen huisvrouw Hendrik van Osch (Poederoijen);
(folio 09vs) 10-02-1815 Lambert Pieter Catharinus van Tets (Dordrecht);
(folio 10) 25-04-1815 Cornelis Johannes de Barij (Dubbeldam);
(folio 10vs) 26-04-1815 Anthonius Boonekamp (naar Antwerpen);
(folio 11) 08-05-1815 Robbert Valk (Amsterdam);
(folio 11vs) 30-05-1815 Arnoldus van Wel (Zwijndrecht);
(folio 12) 17-06-1815 Pieter Schouwman (Ter Goes);
(folio 12vs) 12-07-1815 Jan van Donkelaar (Dubbeldam);
(folio 13) 07-08-1815 Jacob Hendrik Mijsberg (naar Vlaardingen);
(folio 13vs) 19-10-1815 Anna van Gerven (naar Antwerpen);
(folio 14) 24-11-1815 Hendrik Jacob van Kooten (naar Papendrecht);
(folio 14vs) 12-12-1815 Pieter Hellmann (naar Vlaardingen);
(folio 15) 29-02-1816 Cornelis Verboom (naar Heerjansdam);
(folio 15vs) 19-04-1816 Hendrik Boudier (naar Zierikzee);

Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeren bij dezen, dat op heden voor ons gecompareerd is
Hendrik Boudier, wonende binnen deze stad. Dewelke verklaarde (naar aanleiding van het 104 art van het Burgerlijk Wetboek) dat hij ophouden zal zijne Burgerlijke Regten binnen dese Stad uitteoeffenen, alzo hij voornemens is met er woon naar Zierikzee te vertrekken met het voornemen om aldaar zijn vaste woonplaats te vestigen, verzoekende van deze zijne verklaring acte.
Ten blijke waar van deze, aan hem is afgegeven binnen Dordrecht den 19 April 1816.

(folio 16) 19-04-1816 Machiel Izak van Dam (naar Geertruidenberg);
(folio 16vs) 13-05-1816 Cornelis in 't Veld (naar Dubbeldam);
(folio 17) 15-05-1816 Adriaan Meulemans, zoon H.J. Meulemans te Den Haag (naar Den Haag);
(folio 17vs) 25-05-1816 Samuel Vetter, wonende Dordrecht (naar Amsterdam);
(folio 18) 15-06-1816 Anthonij Wenzel, wonende Dordrecht (naar Den Haag);
(folio 18vs) 17-06-1816 Jozeph Zegers, wonende Dordrecht (naar Gorinchem);
(folio 19) 17-08-1816 Jacobus Spaan als gemachtigde van Hendrik van Donkelaar te Heemstede (naar Heemstede);
(folio 19vs) 09-09-1816 Hendrik Boshart (naar Den Haag);
(folio 20) 10-09-1816 Pierre Guillaume Renaud, te Dordrecht (naar Gend);
(folio 20vs) 17-12-1816 Christoffel de Vogel (naar Strijen);
(folio 21) 05-02-1817 Hendrik Weijmans, gemachtigde van broer Gerrit Weijmans te Gouda (naar Gouda);
(folio 21vs) 30-07-1817 Wouter van der Plank (naar Gorinchem);
(folio 22) 19-08-1817 Daniel Sebes (naar Arnhem);
(folio 22vs) 19-08-1817 Hubertus van Oosterwijk (naar Den Haag);
(folio 23) 16-06-1818 Huibert van Walsem, beurtschipper Dordrecht op Keulen (vestigen te Dordrecht);
(folio 23vs) 07-10-1818 Adriaan Leendert Hubertus Walpot, te Dordrecht (naar Oosterhout);
(folio 24) 07-11-1818 Lambert Hoebee (naar Rotterdam);
(folio 24vs) 16-12-1818 Gerard Boonen (naar Dubbeldam);
(folio 25) 18-02-1819 Jan van Breda (naar Antwerpen);
(folio 25vs) 16-04-1819 Jan van Vliet (naar Dubbeldam);
(folio 26) 16-04-1819 Hendrik Grondhout (naar de Mijl);
(folio 26vs) 29-04-1819 Martinus Dominicus van Loo (naar Utrecht);
(folio 27) 24-05-1819 Carel Schaarman gevolmachtigde van Maria Boudier te Rotterdam (naar Rotterdam);
(folio 27vs) 01-09-1819 Johan Heinrich Jansen, schipper geb. Beek bij Xanten 24-9-1776 en aldaar wonende (met gezin naar Dordrecht);
(folio 28) 17-09-1819 David Wiener als gemachtigde van J.M. Levison te Amsterdam (naar Amsterdam);
(folio 28vs) 12-10-1819 Nicolaas Bomer (naar Rotterdam);
(folio 29) 07-02-1820 Johann Jacob Prum (Pruem), schipper geb. Neuendorf en wonende aldaar (met gezin naar Dordrecht);
(folio 29vs) 28-02-1820 Cornelis Koster (naar Gouda);
(folio 30) 29-03-1820 Bernardus Andreas Bos te Eindhoven (vrouw Antonetta Cox en 3 kinderen Jan Gijsbertus, Ida Maria en Anna Catharina Bos naar Dordrecht);
(folio 30vs) 06-05-1820 Toussaint Joseph Hurberty (naar Rijsbergen);
(folio 31) 12-05-1820 Pierre Struijk wonende 's-Gravenhage (naar 's-Gravenhage);
(folio 31vs) 29-05-1820 Matthijs van der Waijfort, gemachtigde van Adrianus van der Henst (naar Thiel);
(folio 32) 27-06-1820 Jan Gerrit Duitz/Deutz, rhijnschipper op Keulen (naar Dordrecht);
(folio 32vs) 10-08-1820 Willem Gerardus van Rije (naar Breda);
(folio 33) 23-08-1820 Cornelis Johannes de Barij te Waalwijk (naar Waalwijk);
(folio 33vs) 01-10-1820 Mindele Elias wed Meijer Jacob (naar Breda);
(folio 34) 30-09-1820 Cornelis Leijendekker (naar Gouda);
(folio 34vs) 03-10-1820 Jacob Lipjes (naar Dubbeldam);
(folio 35) 31-10-1820 Anthonij Roest (naar Rotterdam);
(folio 35vs) 03-11-1820 Matthijs van der Waijfort gemachtigde van Jan Willem Hack Jr, op zijn schip te Keulen (naar Dordrecht);
(folio 36) 04-11-1820 Peter Willem Haentjens, rhijnschipper op Keulen (naar Dordrecht);
(folio 36vs) 18-12-1820 Izaak Abraham van Dam, koopman (naar Zierikzee);
(folio 37) 06-03-1821 Frans Fredrick Wilhelm Schneider, particulier (naar 's-Gravenhage);
(folio 37vs) 14-05-1821 Cornelis Evers (naar 's-Gravenhage);
(folio 38) 23-06-1821 Hendrik Willem Beijer, rhijnschipper, gewoond hebbende te Wezel (naar Dordrecht);
(folio 38vs) 29-11-1821 Jan Gerard Vermande gemachtigde van vader Jacob Johannes Vermande (naar Rotterdam);
(folio 39) 04-12-1821 Dirk Struijs, brander Pieter Willem Struijs naar tekenakademie (naar Antwerpen);

Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeren bij dezen, dat op heden voor ons gecompareerd is
Dirk Struijs, Brander, wonende binnen deze stad. Dewelke verklaarde zijne volkomen toestemming te geven, dat deszelfs minderjarige zoon Pieter Willem Struijs, zijn verblijf blijve vestigen te Antwerpen ten einde aldaar deszelfs studien op de Teken Akademie te kunnen voortzetten en Execeren, van welke verklaring hij ons verzogt heeft acte. ten blijke waar van acte is Een aan hem afgegeven binnen Dordrecht den 4 December 1821
Burgemeester voornoemd

(folio 39vs) 16-02-1822 Jacobus Elckenbout, tapper (naar Breda);
(folio 40) 21-03-1821 Mozes Abraham Zangers, koopman;
(folio 40vs) 29-04-1822 Daniel Marselis, apothekersleerling (naar Middelburg);
(folio 41) 30-04-1822 Pieter van Volkom, gewezen makelaar te Dordrecht (naar Amsterdam met gezin);

Burgemeester der Stad Dordrecht Certificeren bij dezen, dat op heden voor ons gecompareerd is
De Heer Pieter van Volkom, gewezen Makelaar dezer Stad en wonende alhier.
Dewelke verklaarde (naar aanleiding van het 104 artikel van het Burgelijk Wetboek) dat hij ophouden zal zijne Burgerlijke Regten binnen dese Stad doorteoeffenen, alzoo hij voornemens is met deszelfs Huisgezin met er woon naar Amsterdam te vertrekken met het voornemen om aldaar zijn vaste woonplaats te vestigen, verzoekende van deze zijne verklaring acte.
Ten blijke waar van deze, aan hem is afgegeven binnen Dordrecht den 30 April 1822
Burgemeester voornoemd

(folio 41vs) 22-03-1823 Frans Tussenbroek, mr smit, zoon Petrus Hendrikus Tussenbroek, smit te 's-Hertogenbosch (naar 's-Hertogenbosch);
(folio 42) 23-06-1823 Jan Nievervaart Jr, particulier (naar De Mijl);
(folio 42vs) 08-08-1823 Cornelis van Pelt, leerling notaris kantoor (naar Dordrecht);
(folio 43) 06-09-1823 Hendrik Heijnen, koopman te Dordrecht (naar Vlisisngen);
(folio 43vs) 15-11-1823 Johannes Andreas Boijmans te Brussel (naar Dordrecht);
(folio 44) 28-05-1824 Willem van Meeteren, particulier gemachtigde van J.H. van Wolframsdorff te Amsterdam;
(folio 44vs) 08-06-1824 Johannes Andreas Boijmans te Dordrecht (naar 's-Gravenhage);
(folio 45) 12-10-1824 Johannes Andreas van Eijs, winkelier als gemachtigde van zoon Johannes Andreas van Eijs (naar Antwerpen);
(folio 45vs) 14-10-1824 Johannes Izak Kammerman, horologiemaker als gemachtigde van Johan Jacob Pruem, te Keulen;
(folio 46) 12-12-1824 Johannes Witter, smit te Gouda;
(folio 46vs) 12-01-1825 Pieter Johannes de Kanter, particulier te Alphen;
(folio 47) 09-03-1825 Hendrik de Waal, mr timmerman (naar Leiden);
(folio 47vs) 21-05-1825 Hubertus Goossens als gemachtigde broer Gerardus Goossens;
(folio 48) 09-12-1826 Teunis Aljes, schuurselverkoper te Rotterdam bevindende;
(folio 48vs) 30-04-1827 Mozes Joseph Keijzer (naar Groningen);
(folio 49) 18-08-1827 Arie de Vries, letterzetter (naar Gouda);
(folio 49vs) 27-09-1827 Hendrik Evers, scheepsbouwmeester, opzigter bij de Nederl. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam (naar Antwerpen);
(folio 50) 11-12-1827 Cornelis Krul, schipper te Dordrecht als gemachtigde van schoonzoon Johannes Philippus Pabst, gepensioneerd kapitein te Etten;
(folio 50vs) 09-01-1828 Johannes van Donge, schippersknegt (naar Haarlem);
(folio 51) 25-01-1828 Josina Theodore Stumph echtg. G. de Ruelles (verblijfplaats onbekend);
(folio 51vs) 11-04-1828 Louis Hendrijcks, mr horologiemaker (naar Brugge);
(folio 52) 23-05-1828 Johannes Jacobus Bauduin, koopman (naar s Hertogenbosch);
(folio 52vs) 09-07-1828 Gilles van Overbeek Pz, kantoorbediende als gemachtigde van Arie de Kreek, schoolonderwijzer te Bergen op Zoom;
(folio 53) 14-07-1828 Jacob Wetter (naar Dalhem, prov. Luik);
(folio 53vs) 14-10-1828 Joost Bartelse, olijmolenaarsknecht (naar Dubbeldam);
(folio 54) 03-12-1828 Jan Barend Heghuizen, schoenmaker (naar Rotterdam);
(folio 54vs) 08-05-1829 Cornelis Roobol, arbeider (naar Dubbeldam);
(folio 55) 14-09-1829 Thomas 't Hooft, ca 27 jaar (naar Amsterdam);
(folio 55vs) 09-10-1829 Josina Theodore Stumph echtg. G. de Ruelles;

Andere kant van het boek:

Aan de Kamer ten Belijden der Stad Dordrecht en Merwede
Geeft met verschuldige respect te kennen Barend Salomons, Joods Koopman, geboren te Frankendahl, gehuwd met ene Dogter van Salomon Levi Cohen, vleeshouwer te 's Gravendeel.
Dat hij geerne als inwoner binnen de Stad zoude geadmitteerd zijn tot voortzetting van zijnen koophandel
Dan zulks zonder permissie van het Bestuur van deze stad en Merwede, niet mogende geschieden ingevolge Publicatie van den Raad van 8 Augustus 1803.
Zo keerd de Supll zig tot deze Kamere eerbiedig verzoekende dat het dezelve mag behagen, hem met zijn vrouw en kind, als inwoners dezer stad te admitteeren en ten dien einde, eene Admissie van inwoning te verleenen (onderstond).
t Welk doende etc (was getekend) dit is [..] de handtekening van Barend Salomons, gesteld in mijne presentie P.J. van Steenbergen, Notaris

Ter zijde stond voor Appointement
De Kamere ten Beleide van de zaken der stad Dordrecht en van de Merwde, gezien en geexamineerd hebbende den nevenstaande Requeste mitsgaders 't favorabel advis van Armbestuurders der Joodsche Gemeente alhier accordeert aan den Suppliant zijn verzoek, admitteerd mitsdien denzelven benevens zijne huisvrouw en kind, als Inwoners dezer Stad.
Actum den 13 Meij 1805 (was getek.) P. Gevaerts.


Bron: stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 5 (gemeente Dordrecht 1813-1851)
Inventarisnummer : 271(?) (ingekomen/vertrokken personen ca 1815-1929)

INDEX OP MICROFICHE

INGEKOMEN PERSONEN
Beijer, Hendrik Willem, schipper van Wesel, folio 38 23-6-1821
Beymans, Johannes Andreas, schipper van Brussel, folio 43v, 15-11-1823
Bos, Bernardus Andreas, hoedemaker van Eindhoven, folio 30, 29-3-1820
Deute, Jan Gerrit, schipper van Keulen, folio 32, 27-6-1820
Haantjens, Pieter Willem, schipper Keulen, folio 36, 4-11-1820
Hack, Jan Willem Jz, schipper, folio 35v, 3-11-1820
Pelt, Cornelis van, leerling notaris, folio 42v, 8-8-1823
Pruem, Johan Jacob, schipper Neuendorf, folio 24, 7-2-1820
Stumph, Josina Theodora, folio 1, 25-1-1828
Walsom, Huijbert, beurtschipper, folio 23, 16-6-1818
Jansen, Johan Henrich, schipper Beek, folio 27v, 1-9-1819

VERTROKKEN PERSONEN

Aljes, Teunis, verkoper, naar Rotterdam, fol. 48, 9-12-1826
Berg, Cornelis Johannes de, naar Dubbeldam, fol. 10, 25-4-1815
Berg, Cornelis Johannes de, naar Waalwijk, fol. 33, 23-8-1820
Bartelsen, Joost, oliemolenaar, naar Dubbeldam, fol. 53v, 14-10-1828
Bauduin, Dominicus, naar Helder, fol 8, 1-11-1813
Bauduin, Johannes Jacobus, naar s Hertogenbosch, fol. 52, 23-5-1823
Beymans, Johannes Andreas, naar s Gravenhage, fol 44v, 8-6-1824
Boomer, Ger., naar Dubbeldam, fol. 24v, 16-12-1818
Boomer, Nivolaas, naar Rotterdam, fol 28v, 12-10-1814
Bronskamp, Anthonius, naar Antwerpen, fol. 10v, 26-4-1815
Boshart, Hendrik, naar s Gravenhage, fol 19v, 9-9-1816
Boudier, Hendrik, naar Zierikzee, fol 15v, 14-4-1816
Boudier, Maira, naar Rotterdam, fol 27, 24-5-1819
Breda, Jan van Jr, naar Antwerpen, fol 25, 18-2-1819
Brons, Arnoldus, naar Middelburg, fol. 3, 3-10-1812
Dam, Izaak Abraham v., koopman, naar Zierikzee, fol 26v, 18-12-1820
Dam, Machiel Izaak van, naar Geertruidenberg, fol 16, 14-4-1816
Dongen, Johannes van, schippersknecht, naar Haarlem, fol 50v, 9-1-1828
Donkelaar, Huibert, naar Heemstede, fol 19, 17-8-1816
Donkelaar, Jan, naar Dubbeldam, dol 12v, 12-7-1815
Dorp, Alewijn van, naar Strijen, fol 2, 12-8-1812
Drost, Heronimus, naar Rotterdam, fol 4v, 11-3-1813
Eijs, Johan Andreas Jz van, naar Antwerpen, fol 45, 13-10-1825
E.....wed, naar Breda, fol 44v, 3-10-1820
---
Elckenbout, Jacobus, naar Breda, fol 39, 16-2-1822
Evers, Hendrik, scheepbouwmeester, naar Antwerpen, fol 49v, 27-9-1827
Evers, Cornelis, naar s Gravenhage, fol 37v, 14-5-1821
Gerven, Anna van, naar Antwerpen, fol13v, 19-10-1815
Goossen, Gerardus, naar s Gravenhage, fol 47v, 21-5-1825
Gronthout, Hendrik, naar Mijl, fol. 26, 16-4-1819
't Hart, Isaak, naar Oude Bosch, fol 3c, 28-12-1812
Heghuizen, Jan Barent, naar Rotterdam, fol. 54, 3-12-1828
Heymans, Hermanus, naar Gorinchem,. fol 1v, 29-7-18..
Hellman, Pieter, naar s Gravenhage, fol 7v, 18-9-18..
Hellman, Pieter, naar Vlaardingen, fol 14v, 12-12-1815
Hendrijckx, Louis, horlogemaker, naar Brugge, fol 51v, 11-4-1828
Henst, Adriaan, naar Tiel, fol 31v, 24-5-1820
Hijnnen, Hendirk, koopman, naar Vlissingen, fol 43, 6-9-1823
Hoebee, Lambert, naar Rotterdam, fol 24, 5-11-1818
't Hooft, Thomas, naar Amsterdam, fol. 55, 14-9-1829
Huberty Toussaint Joseph, naar Rijsbergen, fol 30c, 6-5-1820
Hussen, Hendrika, naar Poederoijen, fol. 9, 9-11-1813
Kouter, Pieter Johannes, naar Alphen, fol. 46v, 12-1-1825
Castern, Machiel, naar Antwerpen, fo 4, 31-12-1812
Keijzer, Moris Joseph, naar Groningen, fol. 48v, 30-4-1827
Klop, Teunis, naar Arnhem, fol 5, 16-4-1813
Kloppers, Laurens, naar Arnhem, fol. 6, 15-5-1813
Kooten, Hendrik Jacobs van, naar Papendrecht, fol 14, 27-11-1815
Koster, Cornelis, naar Gouda, fol. 29v, 28-2-1820
Kreek, Arie de, schoolmeester, naar Bergen op Zoom, fol. 52v, 9-7-1828
Cuiper, Adrianus Augustinus, naar Rotterdam, fol. 1, 19-6-1812
Leijendekker, Cornelis, naar Gouda, fol. 34, 30-9-1820
Levison, J.M., naar Amsterdam, fol. 28, 17-9-1819
Lipjes Jacob, naar Dubbeldam, folio 34v, 3-10-1820
Loo, Maritnus Dominicus, naar Utrecht, fol. 26v, 29-4-1814
Mary Lop Alexander de, naarFlone, fol 5v, 27-4-1813
Marselis, Daniel, leerling apotheker, naar Middelburg, fol 40v, 29-4-1822
Meulemans, H.J., naar 's-Gravenhage, folio 17, 15-5-1816
Mijsbergen, Jacob Hendrik, naar Vlaardingen, fol. 13, 7-8-1815
Nievervaart, Jan, naar Mijl, folio 42, 23-6-1822
Olievier, Aart, naar Rotterdam, fol. 4v, 30-3-1813
Oosterwijk, Hubertus van, naar 's-Gravenhage, folio 22v, 14-8-1817
----
Pabst, Johannes Philippus, naar Etten, fol. 50, 11-12-1827
Plank, Wouter, naar Gorinchem, fol. 21v, 16-7-1817
Polak, Sijmon, naar Middelharnis, fol 2v, 26-8-1812
Pruem, Johan Jacob, naar Keulen, fol 45v, 14-10-1827
Renaud, Pierre Guilliam, naar Gent, fol. 20, 10-9-1816
Rije, Willem Gerardus van, naar Breda, fol 32v, 10-8-1820
Rijsoort, Hendrikus Johannes, naar Schiedam, fol. 8v, 4-11-1813
Roest, Anthonij, naar Rotterdam, fol. 35, 31-10-1820
Roobol, Cornelis, naar Dubbeldan, fol. 54v, 8-5-1829
Schneijder, Frans Frederik Wilhelm, naar s Gravenhage, fol 37, 6-3-1821
Schouwer, Pieter, naar Goes, fol. 12, 17-6-1815
Sebes, Daniel, naar Arnhem, fol. 22, 30-7-1817
Struijk, Pierre, naar s Gravenhage, fol 31, 12-5-1820
Struijs, Pieter Willem, naar Antwerpen, fol 39, 4-12-1821
Stumph, Josina Theodora, naar Zutphen, fol 55v, 9-10-1928
Tets, Lambert Pieter Catharinus, naar s Gravendeel, fol. 9v, 10-2-1815
Tussenbroek, Petrus Hendrikus, naar s Hertogenbosch, fol 41v, 22-3-1823
Valk, Robbert, naar Dubbeldam, fol 11, 8-5-1815
Veld, Cornelis in 't, naar Dubbeldam, fol 16v, 13-5-1816
Verboom, Cornelis, naar Heerjansdam, fol 15, 29-2-1816
Vermonde, Jan Gerard, naar Rotterdam, fol 28v, 29-11-1821
Vetter, Samuel, naar Amsterdam, fol 17v, 25-5-1816
Visser, Gerrit de, naar s Gravenhage, fol. 7, 13-8-1813
Vliet, Jan van, naar Dubbeldam, fol 25v, 16-4-1819
Vogel, Christoffel de, naar Strijen, fol 20v, 17-12-1816
Volkom, Pieter,naar Amsterdam, fol. 41, 30-4-1822
Vries, Arie de, letterzetter, naar Gouda, fol 49, 18-8-1817
Vries, Nathan de, naar Leiden, fol. 1, 19-6-1812
Waal, Hendrik de, naar Leiden, fol. 47, 9-3-1825
Walpot, Adriaan Leendert Hubertus, naar Oosterhout, fol 23v, 7-10-1818
Weijmans, Gerrit, naar Gouda, fol. 21, 5-2-1817
Weijmans, Gerrit, naar Castricum, fol 6v, 16-7-1813
Wel, Arnoldus, naar Zwijndrecht, dol 11v, 30-5-1815
Weltens, Jacob, naar Dalhem (Limb), fol 53, 14-7-1828
Wenzel, Anthony, naar s Gravenhage, fol. 18, 15-6-1816
Witter, Johannes, smid, naar Gouda, fol 46, 13-12-1824
Wolferensdorf, J.H. v., naar Amsterdam, fol. 44, 28-5-1824
Zangers, Michiel Sion, naar Breda, fol 40, 1-10-1820
Zegers, Joseph, naar Gorinchem, fol 18v, 17-6-1816

Klapper op de familienamen van hen, die zich van 7 mei 1832 tot en met 26 maart 1847 te Dordrecht hebben gevestigd of vandaar naar elders zijn vertrokken, geexerpeerd uit vier repertoria van aan registratierecht onderworpen akten van 1812 tot 1853, 275 tot en met 278 archief 1813-1853.

A. INGEKOMEN PERSONEN
Blom, Jan, schipper, 22-11-1842
Bouwmans, Jan, schipper, 26-3-1847
Bovens, Carel, schipper, 11-11-1843
Bovens, Lambert, rijnschipper, 29-11-1842
Bruijn, Johannes de, schipper, 12-8-1842
Fels, Johann Wilhelm, zadelmaker, 5-2-1841
Haentjes, Jan Jacob, schipper, 20-5-1844
Kasting, Wilhelm, stukadoor, 7-12-1843
Kleeff, Benjamin van, koopman, 26-10-1841
Metz, Johan, instrumentmaker, 5-3-1842
Peterson, Peter, bootsman, 27-5-1843
Pieper, Carl Johann Wilhelm, matroos, 16-6-1840
Räber, Carl, bakkersknegt, 20-8-1840
Siemons, Godfried, matroos, 29-8-1839
Spoel, Arij, schipper, 28-7-1842
Strohbruchs, Hendrik, schipper, 21-11-1843
Visser, Johannes Jacobus, schipper, 27-9-1843
Weterings, Willem, schipper, 30-5-1843

B. VERTROKKEN PERSONEN

Aichta, Jean, confiteursgezel, 8-8-1840 naar Amsterdam;
Allemand, Jean Baptis L; (overl.) zie Duchateau, Petronella;
Ameijden, Corneli van, steenhowuer, 8-3-1841 naar Rotterdam;
Asperen, Markus van, scheepmaker, 9-9-1836 naar Rotterdam;
Beek, Herman van der, koopman, 331 november 1837 naar Dussen;
Beijer, Hendrich Wilhelm, rijnschipper, 14-9-1836 naar de Roer;
Bentinck, Carel Fredrik Antonius, kunstschilder, 28-9-1840 naar sGravendeel;
Bielen, Johannes (overl.) Zie Cornelis Sijsens;
Bloot, Anna Petronella, winkeleirster, 25-4-1844 naar Haarlem;
Bloot, Daniel, zaakwaarnemer, 30-109-1837 naar Wezel;
Boekhals, Pieter Leopoldus (overl.) Zoe Catharina Luijckz;
Bondt, Johannes Egisius de, schoenmaker, 27-4-1840 naar Rotterdam;
Borgemeijer, Jan, olijmolenaarsknecht, 10-5-1839 naar de Klundert;
Brant, Antonius van den, (overl.) Zie Pieternella van Kessel;
Brons, Jenneke, particuliere, 16-8-1832 naar Breda;
Bruijn, Cornelis de, borstelmaker, 13-6-1846 naar Den Bosch;
Büscher, Eleonora Elisabet, 8-6-1838 naar Breda;
Bustin, Pieter Augustijn, suikerbakker, 5-7-1832 naar Bergen op Zoom;
Dijk, Johanna van, particuliere, 15-10-1844 naar Rotterdam;
Duchateau, Petronella, 6-7-1837 naar Breda;
Ekelo, Nicolaas, particulier, 3-10-1844 naar de Klundert;
Ferwerda, Klaas, koopman, 3-6-1834 naar Rotterdam;

Flaman, Johannes Franciscus, huisbediende, 28-10-1833 naar den Bosch;
Florij, Frans Jacob, kunstschilder, 2-8-1837 naar Schiedam;
Giebels, Petrus Johannes, pikeur, 29-9-1827 naar Rotterdam;
Giese, Johan (overl.) Zie Harperink, Egberdina
Gips, Dingeman, scheepmaker, 5-1-1838 naar Schiedam
Groot, Laurens de, particulier, 25-11-1837 naar Langel;
Haentjes, Jan, schipper, 24-7-1839, naar Keulen
Hack, Jan Willem, rijnschipper, 31-1-1838 naar Keulen;
Harperink, Egberdina 24-4-1833 naar Amsterdam Zie ook Johann Giese
Heijden, Adrianus Johannes van der, meester-broodbakker 27-8-1832 naar Rotterdam;
Helden, Nanning van, borstelmakersknegt, 6-10-1834 naar den Bosch;
Helden, Nicolaas van, arbeider, 20-1-1836 naar Geertruidenberg;
Hoezoo, Johannes, kuiper, 23-6-1843 naar den Bosch;
Holtz, Jan Jacob, schipper, 4-5-1846 naar Rhurort;
Hoogen, Franciscus van den, particulier, 13-12-1843 naar Sliedrecht;
Husen, Rijndert, particulier, 18-11-1846 naar Rhurort;
Ingen, Hendrich Joachim, luit.kol. der marech. Zie Büscher Eleonora Elisabeth;
Jong, Arij de, maselaar, 6-9-1841 naar Bath;
Kaa, Arnoldus van der (overl.) Zie Meerendonk, Johanna Cornelia van den
Kemp, Hermanus, meester-blikslager, 2-5-1832 naar den Bosch;
Kessel, Pieternella van, wed Antonie van denBrant, particuliere, 6-5-1832 naar Groot-Zundert;
Koeck, Elisabeth wed Jan Hendrik Martins, 23-4-1834 naar Breda;
Kuiper, Cornelis, kledermaker 10-7-1841 naar Wijk bij Heusden;
Langendonk, Anna Maria van wed Theodorus Pieters, particuliere, 26-4-1843 naar Vught;
Lagerwerff, Diderikus Gerardus, winkelier, 25-3-1840 naar Rotterdam;
Lauwerens, Hendrik Willem, hoeden- en pettenmaker, 14-12-1837 naar Moerdijk;
Leeuwaarden, Daniel van, gepensioneerd militair, 13-10-1842 naar Utrecht;
Loof, Jan, timmerman, 30-4-1840 naar den Bosch;
Loos, Leonora wed. Michiel Muller, 9-10-1840 naar Embden;
Lugten, Dirk, schoenmaker, 10-8-1841 naar Gorinchem;
Luijcke, Catharina wed Pieter Leopoldus Boekhals, 12-11-1833 naar Hulst;
Maaden, Jan Baptista van der, pottemaker, 13-3-1839 naar oosterhout;
Maarseveen, Jacobus Cornelis van, particulier, 11-5-1837 naar Woubrugge;
Martins, Jan Hendrik (overl.) Zie Koeck, Elizabeth;
Martins, Maria Elizabeth huisvr. Pieter Ernst Schluter, 23-4-1834 naar Breda;
Maison, Garrardus, particulier, 28-2-1834 naar den Bosch;
Meerendonk, Johanna Cornelia van den wed Arnoldus van der Kaa, 26-10-1846 naar Lienden
Meij, Willem Johannes de, winkelier, 16-11-1843 naar Rotterdam;
Milort, Servaas Johannes, juwelier, 18-1-1833 naar den Bosch;
Muller, Michiel (overl.) Zie Leonora Loos;
Muring, Roelof, secretaris van den Militieraad, 12-12-1843 naar Krabbendijke;

Niermans, Barnardus Goswinus Anthonius, koopman, 28-4-1846 naar Doesburgh;
Nisterdam, Johannes van, leerlooier, 26-1-1833 naar Rotterdam cs;
Oever, Klaas van den, zeekapitein, 19-4-1833 naar Rotterdam cs;
Oliker, Georgius Jos. Alcis, societeitsbediende, 23-4-1840 naar Rotterdam;
Onderwater, Boudewijn, 11-8-1841 naar den Haag;
Overweel, Maarten, olijmolenaarsknegt, 15-10-1842 naar Dubbeldam;
Peetzol, Christiaan, timmermansknegt, 6-1-1844 naar den Bosch;
Penning, Machiel, winkelier, 26-3-1840 naar Rotterdam;
Pieters, Theodorus (overl.) Zie Langendonk, Anna Maria van
Plettenburg, Johanna, 13-3-1838 naar Grave;
Plettenburg, Johannes Bernardus, babrier, 20-3-1845 naar den Bosch;
Ploegers, Dirkje, modenmaakster, 20-12-1843 naar Chercassel;
Prokken, Jan Frederik, tapper, 2-6-1840 naar Gorinchem;
Proojen, Aart van, arbeider, 26-5-1843 naar Rotterdam;
Repelaer jkvr Maria wed Arnoud baron van Zuylen van Nievelt, 8-5-1843 naar Gorssel;
Rijk, Matthijs de, schipper, 22-7-1834 naar den Bosch;
Riviere, Marinus Leonardus la, onderwijzer, 31-10-1840 naar den Bosch;
Rokken, Jan Frederik, Zie Prokken, Jan Frederik
Rombouts, Michel, arbeider, 23-6-1834 naar Dubbeldam;
Ros, Johan Georg, koopman in boeken en prenten, 7-6-1835 naar Delfshaven;
Rozendaal, Simon van, Zie Valkhoff, Segerdina;
Schluter, Pieter Ernst, luit-kwartiermeester Zie Martins, M.E.;
Sijsens, Cornelis, wed Johannes Bielen, zonde rberoep, 13-6-1845 naar Antwerpen;
Smits, Everhardus, zonder beroep, 9-7-1844 naar Rotterdam (met gezin);
Striekaertzoon, Johan Baptist, 11-3-1833 naar Duinkerken;
Swart, Hendrik de, particulier, 3-4-1835 naar Kleef;
Tijsen, Henrisu, paritculier, 28-12-1843 naar Budel;
Valen, Adriaan van, arbeider, 3-3-1836 naar Dubbeldam;
Valkhoff, Segerdina, gesch. van echtg. van Simon van Rozendaal, 28-10-1839 naar Maastricht;
Veenendaal, bax bedienaar der begrafenissen door patent, 22-5-1844 naar Dubbeldam;
Verheij, Hendrik, metselaar, 1-9-1844 naar den Bosch;
Verheijen, Marcelis, koopman, 9-10-1835 naar Rupelmonde
Verkolf, Hendrik, bakkersknegt, 27-7-1843 naar s Gravendeel;
Vermaas, Johannes Pieter, koperslagersknegt, 23-6-1843 naar den Bosch;
Voets, Johannes, particulier, 28-7-1836 naar Grave;
Volgraaf, Anthonius, colporteur, 15-12-1845 naar Antwerpen;
Voogd, Jacobus de, koopman, 7-4-1841 naar Amsterdam
Vos van Rijswijk, Jan Hendrik, eerste-luit., 17-9-1838 naar Breda;
Wust, Christoffel, kunstschilder, 9-5-1840 naar Bergen op Zoom;
Zell, Frans, hoedenmaker, 7-6-1845 naar Keulen;
Zoeteman, Cornelis, particulier, 21-11-1842 naar Breda;
Zuylen van Nijevelt van Ehze, Arhoud, baron van, 3-6-1834 naar Almen
Zuylen van Nijevelt, Arnoud, baron van (overl.) Zie Repelaer, Maria
Zusteren, Nicolaas van, bakenmeester, 8--1844 naar Ravestein;
Zwart, M....(?)

Laatst gewijzigd: juni 2009