Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: aangevraagde vergunningen woonwagens/woonschepen 1919-1941


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 256
Inventarisnummer: 565 (15 okt. 1919 - 30 jan. 1929), 566 (20 mrt. 1929-22 apr. 1936), 567 (24 apr. 1936-19 aug. 1942)

Registers houdende aantekening van de aangevraagde vergunningen om een woonwagen of -boot als woning te mogen gebruiken
565 1919 - 1929
566 1929 - 1936
567 1936 - 1942
568 1942 - 1950
569 1950 - 1954
570 1954 - 1958
571 1958 - 1964
LINK: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256&miview=inv2

NB.
De plaatsnamen met het nummer verwijzen naar de registers van woonwagens/woonschepen van de genoemde plaats:
Bijvoorbeeld:
* de woonwagen 'Oss 4' van Abraham Achtsteribbe zal verm. ook voorkomen in het inventarisnr. BHIC 7363-2276:
"Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
7363 Gemeentebestuur Oss (1811-1929)
Register van aangevraagde vergunningen tot het gebruiken van woonwagens en woonschepen
2276. 15 okt. 1919-13 aug. 1923
2277. 13 sept. 1923-7 juni 1927"


* Het woonschip "Sliedrecht 156" van Rokus de Groot zal verm. ook voorkomen in RAD 709-819:
"Regionaal Archief Dordrecht
709 Gemeente Sliedrecht (1932-1970)
818-824 Registers van Vergunningen om een woonwagen of een woonschip als woning te mogen gebruiken
818. januari 1920-7 september 1921
819. 10 september 1921-12 mei 1933
820. 13 mei 1933-maart 1942
821. april 1942-1 juni 1949
822. 2 juni 1949-23 november 1950
823. 25 november 1950-januari 1955
824. februari 1955-mei 1965"


* De woonwagen "Venlo 66" van Petrus Pruijmboom zal te vinden zijn in 70-1364c:
"Gemeentearchief Venlo
70 Gemeentesecretarie Venlo (1921-1938)
1364-1364 Registers van aangevraagde vergunningen om een woonwagen of woonschip als woning te mogen gebruiken
1364a. 1919-1926
1364b. 1926-1931
1364c. 1931-1936"


1919-1929

Woonwagens/woonschepen (15 okt. 1919 - 30 jan. 1929)


Register-
nummer der
aanvraag
Datum indiening
aanvraag
Kenmerk
woonwagen/woonschip
Naam aanvrager Andere personen Commissaris der Koningin
1 15-10-1919 woonschip Johannes Cornelis de Bot, zonder beroep, wonende te Roosendaal ca. Johannes Cornelis de Bot, zonder beroep, wonende te Roosendaal ca., geb. 3 Oct. 1874
Helena Maria Meskens, zonder beroep, wonende te Roosendaal ca (zijne echtgenoote), geb. 3 Oct. 1881.
Noord Brabant
2 15-10-1919 Dordrecht 2, woonwagen (H8) Everardus Weijdt, kermisreiziger te Dordrecht Everardus Weijdt, kermisreiziger te Dordrecht, geb. 15 Aug. 1865
Anna Cornelis Elzakkers, z.b., te Dordrecht (zijn vrouw), geb. 3 Oct. 1881.
Camille Joseph Tieuw, kermisreiziger te Dordrecht, geb. 29 Mrt 1881 (zwager)
Maria Elisabeth Elzakkers, z.b. te Dordrecht, geb. 11 feb. 1886 (sch. zuster)
Adrianus Tieuw, zb., te Dordrect, geb. 20 Dec. 1910 (neef)
Anna Cornelia Tieuw, z.b. te Dordrecht, geb. 5 aug. 1919 (nicht)
24-5-1924: verleend voor het als woning gebruiken van dezen woownagen aan
Johannes de Vlieg, werkman, wonende te Bodegraven
Zuid Holland
3 15-10-1919 Dordrecht 3, woonschip (register no. Z.H.: H2) Adrianus Hendrikus Kuijten, schipper te Dordrecht Adrianus Hendrikus Kuijten, schipper te Dordrecht, geb. 28 mei 1888
Maria Mathilda Verhelst, z.b., te Dordrecht, geb. 20 feb. 1896
Anna Theresia Kuijten, z.b., te Dordrecht, geb. 6 Dec. 1917
Maria Francisca Luijten, z.b., te Dordrecht (geb. 30 april 1919)
Zuid Holland
4 17-10-1919 Dordrecht 4, woonschip (H3) Martinus Gerardus Verheij, scheikundig ingenieur en verffabrikant te Dordrecht/'s-Gravenhage Martinus Gerardus Verheij, verffabrikant (geboren te A'dam 24 nov. 1882) wonende te Dordrecht/'s-Gravenhage
Johanna Frederika Neumeier, z.b., te Dordrecht/'s-Gravenhage (geb. 2 Sept. 1893)
Baris Agathus Verheij, z.b., te Dordrecht/'s-Gravenhage (geb. 22 Mrt. 1918)
(Catrina Laarman, dienstbode, te Dordrecht (geb. 2 April 1868))
Alida Justina Boss, dienstbode te Dordrecht/'s-Gravenhage (geb. 19 Nov. 1902)
18-8-1936: Vergunning aan Gerrit Jacobus van der Flier te Nieuwer-Amstel ingetrokken
8-12-1936: Verleend aan Albert Jan Zijlstra te Heemstede
Zuid Holland
5 20-10-1919 Dordrecht 5, woonschip (H4) Huibrecht Mik, visscher te Dordrecht (zie no. 70) Huibrecht Mik, visscher te Dordrecht (geboren 1 Juni 1868)
Cornelia Broer, zonder beroep te Dordrecht, (geboren 26 Sept. 1870)
(Rebekka Magrieta Mik, zonder beroep (dienstbode) te Dordrecht (geb. 3 Mei 1899))
Jan Mik, zonder beroep, te Dordrecht (geboren 12 feb. 1906)
Zuid Holland
6 17-10-1919
20-11-1919
woonwagen Johannes Christiaan van Veen, koopman te Dordrecht Johannes Christiaan van Veen, koopman te Dordrecht, geb. 25 Dec. 1878
Maria Visser, z.b. te Dordrecht, geboren 9 Juni 1896
Gerardus van Veen, z.b., geb. 14 feb. 1906
Gezina van Veen, z.b., geb. 26 Jan. 1910
Jan Hendrik van Veen, z.b., geb. 2 Sept. 1912
Charles van Veen, z.b., geb. 1 Mrt. 1915
Hendrikus van Veen, z.b., geb. 22 Juni 1917
Zuid Holland
7 24-10-1919 Dordrecht 7, woonschip (H5) Catharina van Efferen, wed. J. Mijnders, roeibootenverhuurster, te Dordrecht Catharina van Efferen, wed. J. Mijnders, roeibootenverhuurster, te Dordrecht, geb. 20 Nov. 1856
Sientje Margaretha Mijnders, huisnaaister te Dordrecht, geb. 21 Jan. 1893
Margaretha Hermina Mijnders, mantelmaakster te Dordrecht, geb. 17 Dec. 1894
Cornelis Mijnders, kantoorbediende te Dordrecht, geb. 22 feb. 1896
Zuid Holland
8 31-10-1919 Dordrecht 8, woonschip (H6) Pieter Korres, jager en visscher, wonende te 's Gravendeel Pieter Korres, jager en visscher, wonende te 's Gravendeel, geb. 4 Sept. 1868 Zuid Holland
9 03-11-1919 Dordrecht 9, woonschip (H13) Lucas Johannes de Graaf, koopman in parapluies te Rotterdam Lucas Johannes de Graaf, koopman in parapluies te Rotterdam, geb. 8 Mei 1888
Adrana Pieternella de Knecht, zonder beroep te Rotterdam, geb. 20 April 1882
Zuid Holland
10 06-11-1919 Dordrecht 10, woonwagen (H12) Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, kermisreiziger te Dordrecht Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, kermisreiziger te Dordrecht, geb. 18 Aug. 1894
Johanna Cornelia van Gorkom, zonder beroep aldaar, geb. 27 Juni 1895 (echtgenoot)
Thomas Dekker, zonder beroep, te Dordrecht, geb. 28 April 1908
29 juli 19..: verleend aan E.R. Reijnier
Zuid Holland
11 11-11-1919 Dordrecht 11, woonwagen (H16) Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, scheepsschilder te Dordrecht Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, scheepsschilder te Dordrecht (geb. 25 april 1874)
(Eugenia Maria Uijtterschout, zonder beroep te Dordrecht (geb. 27 Dec. 1897) Belgische)
Marie Hoste, zonder beroep te Dordrecht, geb. 24 Oct. 1889 te Fronchi(e)nes, gehiwd met G.J.B. Uijtterschout
en Eugenia Maria Uijtterschout, zonder beroep te Dordrecht, geb. 27 Dec. 1897 te Gent, dochter van G.J.B. Uijtterschout
Emma Susanna Uijtterschout (geb. 24 feb. 1922) vergunningaanvraag op 25 feb. 1922
Irma Brunette Uijtterschout, 19 Juli 1923, vergunningaanvraag op 20 Juli 1923
Zuid Holland
12 22-11-1919 Dordrecht 12, woonwagen (H204) Joannes Reinerus Kortenraij, kermisreiziger te 's Gravenhage Joannes Reinerus Kortenraij, kermisreiziger te 's Gravenhage, geb. 9 Februari 1869;
Wilhelmina Johanna Mulhuijsen, te 's Hage (vrouw), geb. 23 Dec. 1870
Elisabeth Kortenraij, te. 's Hage, geb. 14 Juli 1902;
Francois Kortenraij, te 's Hage, geb. 5 April 1907;
Jacques Gieselbach, te 's Hage, geb. 29 Maart 1918
Zuid Holland
13 01-12-1919 Dordrecht 13, woonschip Maagje Schoeman, zonder beroep te Rotterdam
(Jean Kuipers, fabrieksarbeider)
Maagje Schoeman, zonder beroep te Rotterdam (20 nov. 1888)
Maria van Rotterdam, z.b. te Rotterdam (15 Juni 1815)
Sijon Gijsbertus van Rottedam, z.b. te Rotterdam (24 april 1911)
Petrus van Rotterdam, z.b. te Rotterdam (10 feb. 1919)
Jean Kuipers, fabrieksarbeider te Barendrcht (7 April 1880)
16-3-1920: schip verkocht en niet meer bewoond, vervallen
Zuid Holland
14 17-12-1919 Dordrecht 14, woonschip (H78) Theodorus Johannes Antonius Beelman, bankwerker electricien te Dordrecht Theodorus Johannes Antonius Beelman, bankwerker electricien te Dordrecht (19 Juni 1877)
Neeltje Santifort (echtgenoot) (14 april 1877)
Theodorus Johannes Antonius Beelman, leerling electricien, (zoon) 8 maart 1904
Tehopdora Pieternella Beelman, (dochter) 1 aug. 1906;
Jannetje Beelman, (dochter) 20 mei 1910
24-12-1923: vergunning voor de bewoning van dit schip verleend aan Albertus van Leeuwen te Alphen aan de Rijn
Zuid Holland
15 05-01-1920 Dordrecht 15, woonwagen (H49) Johannes Westenberg, kermisreiziger te Dordrecht Johannes Westenberg, kermisreiziger te Dordrecht (17 oct. 1875)
Martinus Westenberg, artist, te Dordrecht (17 feb. 1902)
Johannes Cornelis Westenberg, artist, te Dordrecht (4 sep. 1906)
Joseph Lindemans, artist te Dordrecht (12 Mei 1889)
Maria Joanna Henkelman, z.b. te Dordrecht (21 Jan. 1896)
Zuid Holland
16 02-02-1920 Dordrecht 16, woonschip (H102) Lodewijk Hamburger, scheikundig ingenieur te Dordrecht
De directeur van de Naamlooze Vennootschap Stikstofbindings Indusstrie
"Nederland" gevestigd te Dordrecht
Jan Frederik Hulswit, werktuigkundig ingenieur te Dordrecht (9 april 1885)
Elisabeth Mulder, zb te Dordrecht (15 oct. 1885)
Marius Jan Frederik Hulswit, zb te Dordrecht (4 Jan 1908)
Johanna Magdalena Sophia Hulswit, zb te Dordrecht (23 Jan. 1910);
Wilhelmina Elisabeth Hulswit, zb te Dordrecht (28 Mei 1913)
Henriette Jeannette, zb te Dordrecht (7 Sept. 1919)
Cornelia Geertse, dienstbode, te Dordrecht (20 Sept. 1899)
Deze vergunning is vervallen op 1 Mei 1920, wegens het betrekken van een woning aan den wal
door den bewoner; het woonschip is vertrokken naar den eigenaar te Culemborg
Zuid Holland
17 12-02-1920 Dordrecht 17, woonwagen (H218) Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, houder van een theatertent te Dordrecht De personen die zn zijn theater zullen optreden Zuid Holland
18 17-02-1920 Dordrecht 18, woonschip A. Bos, aannemer van publieke werken, te Dordrecht Bij den aanvrager werkzaam personeel Zuid Holland
los papier 07-06-1958 "Dordrecht 18" (G10116) Henricus Theodorus Schockman Henricus Theodorus Schockman, geb. Vinveveen en Waverveen 9 April 1902, schipper, wonende te Beverwijk
Maria Catharina Oostveen, geboren te Barwoutswaarder, 17 Augustus 1902, zijn echtgenote
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 35)
Zuid Holland
los papier 22-04-1963 "Dordrecht 18" (G10116) Maria Catharina Oostveen Maria Catharina Oostveen, geboren te Barwoutswaarder, 17 Augustus 1902, zonder, wonende te Beverwijk
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 35)
Zuid Holland
19 17-02-1920 Dordrecht 19, woonschip (H51) A. Bos, aannemer van publieke werken, te Dordrecht Bij den aanvrager werkzaam personeel
29-10-1937: vergunning verleend van Nicolaas Neseker te Dordrecht onder lette H.5335
28-11-1940: verleend Nicolaas Neseker onder H6544 tot 28 Nov. 1943
24-10-1944: verleend aan Nicolaas Neseker te Amsterdam tot 24 Oct. 1947
Zuid Holland
20 17-02-1920 Dordrecht 20, woonschip (H52) A. Bos, aannemer van publieken werken te Dordrecht Bij den aanvrager werkzaam zijnd personeel Zuid Holland< (ioe no. 77)/td>
los papier 02-11-1944 "Dordrecht 19" (G5308) Nicolaas Neseker Nicolaas Neseker, geboren te Baarn 22-4-1906, boekhouder, wonende te Amsterdam
Johanna Geertruida Berendina Sloot, geb. te Oldenzaal 3 Mei 1908, zijn echtgenote
Bob Neseker, geb. te Naarden 5 Juli 1937
(het maximum aantal personen dat in het woonschip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 37)
Zuid Holland
los papier 20-03-1948 "Dordrecht 19" (G5308) Nicolaas Neseker Nicolaas Neseker, geboren te Baarn 22-4-1906, boekhouder, wonende te Haarlemmermeer
Johanna Geertruida Berendina Sloot, geb. te Oldenzaal 3 Mei 1908, zijn echtgenote
Bob Neseker, geb. te Naarden 5 Juli 1937
(het maximum aantal personen dat in het woonschip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 25)
Zuid Holland
21 23-02-1920 Dordrecht 21, woonschip (H90) Jan van Kooij, handelaar in haring, te Dodrrecht Jan van Kooij, handelaar in haring, te Dordrecht (6 Aug. 1852) Zuid Holland
22 04-03-1920 Dordrecht 22, woonschip (H89) Dingeman Baars, sleepbootkapitein te Dordrecht Dingeman Baars, sleepbootkapitein te Dordrecht (20 Juli 1873)
Jannigje van der Feest, z.b., 27 Oct. 1879
Hendrika Baars, z.b., 7 Dec. 1903
Jan Baars, z.b., matroos (20 Mei 1905)
Dingeman Baars, smid (6 April 1905)
Johannes Baars, z.b., (15 Nov. 1909)
Jannigje Baars, z.b. (31 Mei 1911)
Johannes Pieter Baars, z.b. (14 Sept. 1913)
Martha Baars, z.b. (19 feb. 1915);
Nicolaas Baars, z.b., (10 Dec. 1918), allen wonende te Dordrecht
21-7-1926: Dingeman Baars te Gorinchem, H1738
24-3-1933: Dingeman Baars te Gorinchem, H3651
16-6-1936: Dingeman Baars te Gorinchem, H4801
19-6-1939: opneiuw aan Dingeman Baars te Gorinchem, tot 19 Juni 1942 tot bewoning van het woonschip Dordrecht 22 onder letter H6073
1-9-1944: Dingeman Baars te Gorinchem, H7615
10-2-1948: Dingeman Baars te Alkmaar tot 10 Feb. 1951
11-4-1951: zelfde tot 11 april 1954
30-11-1965: C.d.K. in prov. N.H. tot 30.11.68
Zuid Holland
los papier 02-07-1969 "Dordrecht 22" (G10570) Martha Baars Martha Baars, geboren Dordrecht 19 februari 1915, wonende te Alkmaar
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 32)
Prov. bestuur van Noord Holland
los papier 07-02-1977 "Dordrecht 22" (G10570) Martha Baars Martha Baars, geboren Dordrecht 19 februari 1915, wonende te Alkmaar
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 32)
Prov. bestuur van Noord Holland
los papier 31-05-1983 "Dordrecht 22" (G10570) Martha Baars Martha Baars, geboren Dordrecht 19 februari 1915, wonende te Alkmaar
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 32)
Prov. bestuur van Noord Holland
23 16-03-1920 Dordrecht 13, woonschip Cornelis Adriaan de Lange, arbeider, wonende te Dordrecht Cornelis Adriaan de Lange, arbeider, wonende te Dordrecht (8 Sep 1869)
Janna Kroonen, zonder beroep, te Dordrecht (20 Nov. 1869)
Zuid Holland (geweigerd)
24 16-03-1920 Dordrecht 24, woonschip Jean Kuipers, fabrieksarbeider, wonende te Barendrecht Jean Kuipers, fabrieksarbeider, wonende te Barendrecht (7 April 1880)
Maagje Schotman, zb te Rotterdam (20 Nov. 1888)
Maria van Rotterdam z.b., (15 Juni 1915)
Sijmon Gijsbertrus van Rotterdam, z.b, (24 April 1911);
Petrus van Rotterdam, z.b. (10 feb 1919), allen te Rotterdam
Zuid Holland
25 14-04-1920 Dordrecht 25, woonschip (H188) Christina Dirkje Hovestadt, wed. J.A. Fondse, zonder beroep, wonende te Dordrecht Christina Dirkje Hovestadt, wed. J.A. Fondse, zonder beroep, wonende te Dordrecht, geb. 27 Juni 1874 Zuid Holland (zie no. 87)
26 28-06-1920 Dordrecht 26, woonwagen Pleun van der Hoek, koopman in galanterien (manufacturen) Pleun van der Hoek, koopman in galanterien te Dordrecht, geb. 1 Dec. 1886;
Johanna Werner z.b. te Dordt, geb. 9 Sept. 1892
Jan van der Hoek, z.b. te Dordt, geb. 14 Sep. 1914
Jannigje Susanna van der Hoek, z.b. te Dordt geb. 31 Dec. 1915
Vergunning geweigerd dd 19 oct. 1920
15-11-1922: geweigerd eene door Jelle Roepstra, aangevraagde vergunning
Zuid Holland
27 16-09-1920 Dordrecht 27 (woonschip) (Reg. Zuid Holland 162) Adriaan Bos Pzn, aannemer van publieke werken te Dordrecht - (verlengd tot 1 Febr. 1925) Zuid Holland (zie no. 78)
28 16-09-1920 Dordrecht 29 (woonschip) (163) Adriaan Bos Pzn, aannemer van publieke werken te Dordrecht 6-1-1921: Arie Willem de Landgraaf, schipper en Neeltje de Landgraaf, z.b. beide te Dordrecht
31-1-1922: Adrianus Prins, kantoorbediende, geborn te Rotterdam 2 mei 1866
Wilhelmina Prins-van de Roest, zonder beroep geb. te Rotterdam 30 Sep 1874
Adriaan Prins, geb. 21 feb. 1905 te Rotterdam, zb
Johan Cornelis Prins, geb. aldaar 31 Mei 1906, zb
Philippine Catharina Wilhelmina Prins, geb. aldaar 2 Sep. 1907, zb, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie no. 79)
29 16-09-1920 Dordrecht 29 (woonschip) (164) Adriaan Bos Pzn, aannemer van publieke werken te Dordrecht - (verlengd tot 1 Febr. 1925) Zuid Holland (zie no. 84)
30 16-09-1920 Dordrecht 30 (woonschip) (165) Adriaan Bos Pzn, aannemer van publieke werken te Dordrecht (Deze vergunning is vervallen aangezien het schip is gesloopt) Zuid Holland (zie no. 84)
31 21-10-1920 Dordrecht 31, woonschip (199) George Daniel Veenhuijzen, directeur van Jurgens Oliefabrieken te Zwijndrecht George Daniel Veenhuijzen, directeur van Jurgens Oliefabrieken te Zwijndrecht, geb. 14 feb. 1891 te Meestter Cornelis (Java N.O.I.)
Vergunning verlengd tot 1 Februari 1925
Bij besch. ... prov. ZH van de letter H5002 aan Cornelis Vervoort wonende te Schiedam vergunning veleend tot 22 Dec. 1939
Zuid Holland (zie no. 98)
32 16-03-1921 Dordrecht 32, woonschip (H258) Otto Timmerman, schildersknecht te Dordrecht Otto Timmerman, schildersknecht te Dordrecht, geb. 8 Jan, 1879 te Bremen (D) en
Klaaske van Dijk, geb. 2 Sep 1891 te Bolsward
29-4-1937: H5142 aan Jan Johannes Verhagen te Den Haag
Zuid Holland (zie no. 39)(zie no. 337)
33 31-03-1921 Dordrecht 33, woonwagen (H264) Jacobus Vuur, kermisreiziger, met een gebakkraam te Rotterdam Jacobus Vuur, kermisreiziger, met een gebakkraam te Rotterdam, geb. 18 Jan, 1874 te Amsterdam en
Geertruida Cornelia Luijters, z.b. te Rotterdam, geb. te Rotterdam 15 feb. 1877 (zijne echtgenoote)
Onder letter H1404 is door den CdK van Zuid Holland vergunning voor deze woonwagen verleend bij besluit
van 15 Sept. 1825 aan Wilhelmus Franciscus Goose, wonende te Rotterdam (ingetrokken 2 mei 1931)
26-2-1936: letter G3338 aan Marinus de Weijer, won. te Amsterdam
Zuid Holland
34 08-12-1921 Dordrecht 34, woonschip (H423) Marinus Jacob Kooijman, zonder beroep, wonende te Dordrecht Gerardus Lakerveld, geboren te Rozenburg 30 Mei 1892, scheeopsteekenaar
diens echtgenoote Adriana van der Sijde, geboren te Dordrecht 29 Januari 1892, zonder beroep
hunne dochter Elizabeth Lakerveld, geboren te Dordrcht 14 Mei 1919, zonder beroep
29-03-1934: vergunning Lourens Gerardus Kraak, wonende te Amsterdam
15-04-1937: letter G2980 Lourens Gerardus Kraak, wonende te Amsterdam (ingetrokken 15-12-1937)
14-01-1938: G4355 Hendrik Visser, wonende te Amsterdam (ingetrokken 22-8-1939)
22-08-1939: G18945 Reinder van der Schaaf te Amsterdam
12-08-1942: Marinus de Weijer te Amsterdam onder G3338
10-02-1944: R. v.d. Schaaf te Amsterdam
15-01-1946: G5357 Jacob Roos te Amsterdam tot 15 Jan.1949;
01-02-1947: Tj. Deutekom te Asd. tot 1 Feb. 1950 onder G5524
Zuid Holland
35 29-12-1921 Sliedrecht 156, woonschip (H433) Rokus de Groot, reder te Dordrecht Cornelis Kruijs, plaatwerker te Dordrecht, geb. 13 Juli 1895
zijne echtgenoote Cornelia Elizabeth Zentner, geb. 13 Mrt. 1887
Cornelis van de Merwe, zb (geb. 12 aopril 1907)
Huibertje van de Merwe, zb, geb. 7 Juni 1908, stiefkinderen, wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie no. 88)
36 08-03-1922 Dordrecht 7, woonschip (H452) Johannes van Gijzen, verhuurder van roeibooten te Dordrecht Johannes van Gijzen, geb. 26 Juli 1873 te Dordrecht,
Adriana Maria Drijver, geb. 19 Sep. 1872 te Bergen op Zoom
Coenraad van Gijzen, geb. 8 Maart 1902 te Dordrecht
Willem van Gijzen, geb. 27 Mei 1906 te Dordrecht
Adriana Maria van Gijzen, geb. 24 Mei 1908 te Dordrecht
Dingena van Gijzen, geb. 4 Sept. 1910 te Huelva in Spanje
Wilhelmina Maria van Gijzen, geb. 28 Jan. 1913 te Dordrecht
Zuid Holland (zie no. 7, 41)
37 07-04-1922 Dordrecht 32, woonschip (H490) Arnoldus van Erp, zonder beroep, wonende te Dordrecht Arnoldus van Erp, zonder beroep, wonende te Dordrecht, geb. 24 feb. 1878
Liintje Hogendoorn, zonder beroep, te Dordrecht, geb. 28 April 1870
Hendrik van Benthem, zonder beroep, te Dordrecht, geb. 27 Dec. 1894
Zuid Holland (zie no. 32, 89)
38 21-04-1922 Rotterdam 113, woonschip (H497) Jan Rodenburg, scheepsbevrachter te Zwijndrecht Jacobus Jan Streefland (geb. 20 Juli 1897) te Dordrecht
Johanna Zondervan, geb. 7 Nov. 1878 te Dordrecht
Vergunning verleend door den C.v.K. van de provincie Zuid Holland bij beschikking dd. 6 Mei 1922 A no. 17
2e Afd. letter H no. 497 het gerecht op 10 Mei 1922 (vervallen)
Zuid Holland
39 25-04-1922 Dordrecht 10, woonwagen (H506) Willem Spijkerman, koopman te Dordrecht Willem Spijkerman, koopman te Dordrecht, geb. 20 Juni 1898 Culemborg
Wilhelmina Willens, zb, te Dordrecht geb. 17 feb. 1897 te Horst
Willem Spijkerman, zn te Dordrecht, geb. 27 Juni 1920 te Dordrecht
(Willem Jacobus Meiboom, metaaldraaier te Dordrecht, geb. 4 Nov. 1897 te Dordrecht)
Zuid Holland (zie no. 10, 47)
40 23-05-1922 Dordrecht 40, woonschip (ark) (H512) Gerardus Willem de Wolff, aannemer te Dordrecht Personeel in dienst van den aanvrager (vergunning verleend ... dd 14 Juni 1922 H. no. 512 uitgereikt 17 Juni 1922) Zuid Holland
41 20-07-1922 Dordrecht 7, woonschip (H534) Jan Meuldijk, verhuurder van roeibooten te Dordrecht Jan Meuldijk, verhuurder van roeibooten te Dordrecht, geboren 20 oct 1885 te Dordrecht
zijne echtgenoote Lijntje de Reus, geb. te Alblasserdam 18 mrt 1888
hunne 3 kinderen: Adrianus, Pieter en Elisabeth Meuldijk resp. geboren 1 Juli 1918, 17 Nov. 1916, 1 Juli 1913 te Huelva (Sp) allen zonder beroep
Zuid Holland (zie no. 36, 95)
42 08-08-1922 Dordrecht 42, woonschip (H543) Cornelis van Dalen, sleepbootkapitein te Dordrecht Cornelis van Dalen, sleepbootkapitein te Dordrecht, geboren 2 Maart 1891 te Maassluis
zijne echtgenoote Agatha Adriana Eisse, zonder beroep geboren 28 October 1899 te Rotterdam
21-12-1923: ingetrokken
23/24-6-1925: verleend aan Adriana Teuna Michielsen te Rotterdam onder letter H1307
8-6-1926: verg. verleend aan A.T. Michielse ingetrokken
Zuid Holland
43 29-09-1922 Dordrecht 43, woonschip (ark) (H566) Tijs Johannes de Muijnk, te Dordrecht, Directeur van de N.V. Maatschappij tot hjet aannemen van Waterbouwkundige werken v/h Tijs Volker te Dordrecht personeel in dienst der N.V. Zuid Holland
44 06-10-1922 Dordrecht 44, woonschip (ark) (H574) Johannes Kooijman, koopman te water, wonende te Dordrecht Johannes Kooijman, koopman te water, geb. 7 Nov. 1889 O Beijerland
Maria Hoogink, zb, geb. 17 Sept. 1889 te Piershil, zijne echtgenoot
hunne kinderen Cornelis, geb. 8 Mei 1914, Aart, 30 Sep 1915, Jacob, 24 Sept. 1918; Adrianus, 31 Dec. 1919 en Johannes, 15 Sept. 1921 allen te Dordrecht en wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie no. 97)
45 30-10-1922 Dordrecht 45, woonschip (H652) Willem Boot, koopman te Dordrecht Willem Boot, geb. 11 Nov. 1877, koopman
zijne echtgenoote Wiggerina van der Velden, geb. 18 oct. 1879
hunne kinderen (Magdalena Wilhelmina Boot, geb. 16 Mrt 1903, Helena Cornelia Boot, geb. 11 Nov. 1906), William Boot, geb. 13 Oct. 1914, Anton Boot, geb. 9 feb. 1918
21-12-1922: aangevuld met Magdalena Wilhelmia Boor, geb. 16 mrt 1903 en Helena Cornelia Boot, geb. 11 November 1906;
Ingetrokken 3 Jan. 1924
Zuid Holland
46 09-03-1923 Dordrecht 46, woonschip (H730) Paulus Kortland, betonwerker te Zwijndrecht Paulus Kortland, geb. 14 Swep. 1883 te Strefkerk, betonwerker
zijne echtgenoot Willemina Johanna van Loon, geb. 23 Aug. 1884 te Groot Ammers
hunnen kinderen: Johanna Hendrika Kortland, geb. te Groot Ammers 2 April 1909
Willem Kortland geb. te Utrecht 26 Sept. 1913 en
Barend Pieter Kortland, geb. te Zwijndrecht op 2 Sept. 1922, allen wonende te Zwijndrecht
Zuid Holland
47 22-03-1924 Dordrecht 10, woonwagen (H729)(E879) Eduard Reinirus Reijnier, los werkman, te Zwijndrecht Eduard Reinirus Reijnier, geb. 12 feb. 1884 te Doesburg, los werkman en zijne
echtgenoote Hendrika Maria Kinnaer, geb. 25 Sep. 1896 te Bergh, beiden wonende te Zwijndrecht
Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in de prov Overijsel dd. 17 Juni 1930 no. 1385/1149 Afd 3 onder letter E 879 aan Antonius Hendricus Straatmans, wonedne te Almelo
Zuid Holland (zie no. 39)
48 30-04-1923 Dordrecht 48, woonschip (H760) Bastiaan Ari Dolk, handelaar in schepen en aannemersmaterialen te Dordrecht, lid der aldaar gevestigde firma B.A. Dolk en J. van Dolderen Johannes Dekker Jr, koopman te Dordrecht, geboren aldaar 26 Mei 1891,
zijn vader: Johannes Dekker Sr, voerman te Dordrecht, geboren te Strijen 26 Juli 1863,
zijne stiefmoeder Sijgje van Sintmaartensdijk, zonder beroep, wonende te Dordrcht, geboren te Hardinxveld op 4 Sep. 1863.
Zuid Holland (zie no. 57)
49 12-05-1923 Dordrecht 49, woonschip (H764) Adrianus kastelein te Dordrecht, lid der firma C. Kastelein en Zoon, aanneemster van grondwerken enz te Drodrecht Personeel in dienst der firma Zuid Holland
50 11-06-1923 Dordrecht 50, woonschip (H815) Luitzen Koopmans, zonder beroep, wonende te Dordrecht Luitzen Koopmans, zb, geb. 1 Jan. 1860 Lemsterland
Janna Cornelia Oome, zb, geb. 2 Mrt 1860 Brouwershaven
Leendert Koopmans, varensgezel, geb. 11 Nov. 1903 Vreeswijk, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie no. 112)
51 14-06-1923 Dordrecht 51, woonschip (H816) C. Stolk, te Zwijndrecht lid van de firma gebropeders Stolk, scheepsloopster te Hendrik Ido Ambacht gevestigd Leendert Barendregt, geb. 24 Juli 1890 te Maasdam, betonwerker
zijn echgenoote margaretha de Jonge, geb. 18 April 1896 te Zwijndrecht zb
hunne kinderen Willem, Johanna en Dirkje Barendregt, geb. 25 feb. 1919, 22 aug. 1920 19 Dec 1922 te Zwijndrecht, allen wonende te Zwijndrecht
Zuid Holland
52 13-07-1923 Dordrecht 52, woonschip (H827) Antonius Franciscus Johannes van Wamel, aannemers te Rijswijk ZH Johannes Janser, geb. 17 Jan. 1868 te s Hage uitvoerder van baggermolen
diens echtgenoote Gerredina Oskam, geb. 25 Mei 1861 te Voorburg, zb, beiden wonende te s Gravenhage
Zuid Holland
53 28-08-1923 Dordrecht 52, woonschip (H830) Gerrit van der Waal, vlotter te Dordrecht Gerrit van der Waal, vlotter, geb. 3 Mei 1878 te Groote Lindt
zijne echgenoote Cornelia Elisabeth Videler, zb, geb. 25 Mrt 1868 te Bergen op Zoom
zijne kinderen: Daniel van der Waal, bakker, geb. 1 feb. 1904 te Zwijndrecht
Jan van der Waal, koetsier, geb. 18 mei 1905 te Zwijndrecht;
Bastiaantje van der Waal, geb. 25 april 1907 te Zwijndrecht, dienstbode
Jacob van der Waal, Elisabeth van der Waal, Teunis van der Waal en Geerit van der Waal, resp. geboren 19 oct 1910, 28 Mrt 1912, 29 Sept. 1913 en 5 nov. 1915 te Dordrecht, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland
54 26-09-1923 Goes I, woonschip (H858) Jannis de Lijzer, los werkman, te Dordrecht Jannis de Lijzer, los werkman, te Dordrecht, geb. 30 Jan. 1874 te Biervliet
zijne echtgenoote Maria Staelens, zb, geb. 5 feb 1877 te Hontenisse
Victorina de Lijzer, fabr arb., geb. 16 feb. 1906 te Ostende
Edmond Jozef de Lijzer, loopjongen, geb. 8 feb. 1907 te Selzaete
Theophiel de Lijzer, loopjongen, geb. 12 Mei 1909 te Assenede
Zuid Holland
55 28-01-1924 Dordrecht 55, woonwagen (339) Petrus Pruijmboom, koopman te Loon op Zand Petrus Pruijmboom, koopman te Loon op Zand, geboren 4 Augs. 1875 te Loon op Zand
Dirka Netten, zonder beroep, zijne echtgenoote, geboren te Loon op Zand 8 oct 1873
zijne kinderen Antonia Pruijmboom, koopvrouw, geboren te Loon op Znad, 8 April 1905
Cornelia Pruijmboom, zonder beroep, geboren te Loon op Zand 10 Juli 1907
Hendrika Pruijmboom, zonder beroep, geboren te Loon op Zand 2 Maart 1913
Marinus Petrus, zonder beroep, geboren te Loon op Zand 10 April 1915, alle wonende te Loon op Zand
Noord Brabant (zie 124)
56 31-01-1924 "Vianen 2", woonwagen (337) Johannes Martinus van Wanrooij, koopman te Loon op Zand Johannes Martinus van Wanrooij, koopman te Loon op Zand, geboren 24 Juli 1899 te Loon op Zand en wonende aldaar
Johanna Cornelia Maria Pruijmboom, koopvrouw, geboren 10 Januari 1902 te Loon op Zand en wonende aldaar
Noord Brabant
57 04-02-1924 Dordrecht 48, woonschip (H898) Jan Kuipers, varensgezel te Dordrecht Jan Kuipers, varensgezel, geboren te Heemstede 12 aug 1898
en Maria de Leur, zonder beroep, geboren 2 Sep. 1898 te Alblasserdam, beiden wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie 48, zie 106)
58 21-03-1924 Dordrecht 58, woonschip (H966) Cornelis Martinus de Leeuw van Weenen, koopman te water te Dordrecht Cornelis Martinus de Leeuw van Weenen, koopman te water te Dordrecht, geboren 29 Jan. 1885 te Rotterdam
Maartje van Pelt, zb, geboren geb. 10 feb. 1887 te Charlois;
Johanna Maria de Leeuw van Weenen, geb. 22 Jan. 1913 te Rotterdam
Corneia Martinus de Leeuw van Weenen, geb. 16 Nov. 1908 te Rotterdam
Maria Johanna de Leeuw van Weenen, geb. 8 April 1913 te Amsterdam
Arie de Leeuw van Weenen, geb. 27 Mei 1920 te Dordrecht
(Ingetrokken bij besluit van den C.d.K. .... 12 Sept. 1924 ..)
Zuid Holland
59 30-06-1924 Dordrecht 59, woonschip (H1027) Antoon van Termeij, schipper wonende te Dordrecht Antoon van Termeij, geb. 4 Juli 1882 te Loosdrecht, schipper
zijne echtgenoote Willemtje van der Poll, geb. 14 Juli 1877 te Putten, zonder beroep
hun pleegkind Teunis van Termeij, geb. 6 Juli 1910 te Amsterdam, zb, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie 142)
60 22-07-1924 Dordrecht 60, woonschip (H1027) Barend Lam, koopman te Dordrecht Barend Lam, koopman, geb. te Hoorn 6 Dec. 1874;
zijne echtgenoote Catharina Trommels, geb. te Oosterhout 30 Sept. 1875, zb
Maria Cornelia Gerarda Kuijpers, geb. te Dordrecht 15 Juli 1903, zb
Hendrik Petrus Cornelis Lam, geb. te Dordrecht 15 Jan. 1905, biscuitbakker
Theodorus Lam, geb. te Dordrecht 8 April 1914, zb
Catharina Lam, geb. te Dordrecht 25 Juni 1916, zb
Barend Lam, geb. te Dordrecht 17 Sept. 1918, zb, allen wonende te Dordrecht
(Zie volgnr. 157 registernummer))
Zuid Holland (zie 157)
61 03-09-1924 "Vianen 20", woonwagen (H1163) Hendrikus Netten, scharenslijper te Dordrecht Hendrikus Netten, scharenslijper, geboren te Kaatsheuvel 20 October 1882;
Henrica Zeebregts, zonder beroep, geboren te Kaatsheuvel 31 Mei 1902
Francisca Zebrex, zonder beroep, geboren te Schiedam 24 Maart 1923
Jannis Zeebregts, zonder beroep, gebore te Krimpen aan de Lek 5 Augs. 1924
Hendrik Zeebregts, zonder beroep, geboren te Pernis 27 April 1922, allen te Dordrecht
Zuid Holland
62 04-09-1924 "Dordrecht 62", woonwagen (H1162) Hermanus Mattheus van de Pieterman, koopman te Dordrecht Catharina Eleida Hannet, koopvrouw te Dordrecht
Hermanus Mattheus van de Pieterman, koopman te Dordrecht
(ingetrokken 9 Febr 1928)
Vergunning geweigerd aan Reinhold Berger, artist, wonende te Rotterdam bij besch. C.d.K. ZH d.d. 9 Febr. 1928 ....
Zuid Holland
los papier 11-06-1960 Dordrecht 34, woonschip Rijk Spanhak, te Amsterdam - Noord Holland
los papier 16-09-1960 Dordrecht 34, woonschip (G11315) Albert Oost, geboren te Odoorn 15 september 1919, havenmeester, wonende te Amsterdam Albert Oost, geboren te Odoorn 15 september 1919, havenmeester, wonende te Amsterdam
Kate Roeper, geboren te Texel, 18 september 1924, zijn echtgenote
Hans Albert Oost, geboren te Amsterdam 13 augustus 1959.
Noord Holland
los papier 23-10-1959 Dordrecht 34, woonschip (G7512) Rijk Spanhak, geboren Zwolle 15 oktober 1902, havenmeester, wonende te Amsterdam (het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 33) Noord Holland
los papier 05-09-1956 "Dordrecht 34", woonschip (G7512) Rijk Spanhak, geboren Zwolle 15 oktober 1902, jachthavenmeester, wonende te Amsterdam (het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 33) Noord Holland
los papier 02-12-1952 "Dordrecht 34", woonschip (G7393) Martinus Hennevanger, geboren te Maassluis 17 mei 1915, havenmeester Watersportvereniging, wonende te Amsterdam (het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 25) Noord Holland
los papier 24-04-1953 "Dordrecht 34", woonschip (G7512) Rijk Spanhak, geboren Zwolle 15 oktober 1902, havenmeester bij de watersportvereniging "Amsterdam", wonende te Amsterdam Rijk Spanhak, geboren Zwolle 15 oktober 1902, havenmeester bij de watersportvereniging "Amsterdam", wonende te Amsterdam
Brigetta Scholte, geboren te Amsterdam 25 uli 1904, zijn echtgenote.
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 33)
Noord Holland
los papier 01-02-1947 "Dordrecht 34", woonschip (G5525) Tjerk Deutekom, geboren Haarlem 9 September 1910, havenmeester bij de watersportvereniging, wonende te Amsterdam Tjerk Deutekom, geboren Haarlem 9 September 1910, havenmeester bij de watersportvereniging, wonende te Amsterdam
Wilhelmina Gerardina Roest, geboren te Haarlem 14 januari 1911, zijne echtgenoote.
Jan Deutekom, geboren te Amsterdam 13 Mei 1946.
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 25)
Noord Holland
los papier 22-01-1947 "Dordrecht 34", woonschip Jacob Roos, te Amsterdam - Noord Holland
los papier 15-01-1953 "Dordrecht 34", woonschip (G7393) Martinus Hennevanger - Noord Holland
los papier 18-01-1949 "Dordrecht 34", woonschip (G7393) Jacob Roos, geboren Alphen a/d Rijn 10 September 1902, havenmeester Watersp. Ver. "Amsterdam", wonende te Amsterdam Jacob Roos, geboren Alphen a/d Rijn 10 September 1902, havenmeester Watersp. Ver. "Amsterdam", wonende te Amsterdam
Mathilda Maria Verkuijl, geboren te Amsterdam 11 November 1905, zijne echtgenoote
Tineke Roos, geboren te Amsterdam 30 Maart 1932.
Elly Roos, geboren te Amsterdam 1 Juni 1937.
(het maximum aantal personen dat in het schip mag wonen of nachtverblijf hebben, is 25)
Noord Holland
63 22-12-1924 "Dordrecht 32" (Gorinchem 4), woonwagen Catharina Maria Francisca Kluijtmans, zonder beroep te Gorinchem Catharina Maria Francisca Kluijtmans, geboren te Grave 7 December 1867, zonder beroep
Johan George Hendrikus Muller, geb. te Gorinchem 29 December 1902, koopman
Maria Sophia Kluijtmans, geb. te Schoonhoven 5 Mrt 1905, zonder beroep
Johanna Catharina Wilhelmina Muller, geb. te Gorinchem 24 November 1924, zonder beroep, allen wonende te Gorinchem
Zuid Holland
64 31-12-1924 "Dordrecht 64", woonschip (H1224) Paulus van Rijen, koopman, wonende te Dordrecht Paulus van Rijen, koopman, geboren te Chaam 28 Januari 1886
Nathalia de Paepe, geboren te Schoondijke 28 Juni 1895, beide te Dordrecht
Zuid Holland
65 02-01-1925 "Dordrecht 65", woonschip (H1481) Jan Kroes, stoelenmatter, wonende te Dordrecht Jan Kroes, stoelenmatter, geboren te de Wijk (Drenthe) 17 October 1880
Cornelia Peters, geboren te Dordrecht 18 Augs. 1876, beiden te Dordrecht
Zuid Holland
66 15-01-1925 "Sliedrecht 133", woonschip (H1225) Jacobus Pieter van den Heuvel, vischhandelaar te Dordrecht Jacobus Pieter van den Heuvel, vischhandelaar, geboren te Dordrecht 3 Augs. 1887
Adriaan van den Heuvel, zijn broeder, timmerman, geb. te Dordrecht 18 October 1902, beiden te Dordrecht
Zuid Holland
67 20-01-1925 "Dordrecht 67", woonwagen Petrus Netten, scharenslijper, wonende te Dordrecht Petrus Netten, scharenslijper, geboren te Loon op Zand 29 Jan 89
Pieternella van Wanrooij, koopvrouw, geboren te Bergen op Zoom 22 Juni 1897
Pieternella Glerum, geboren te Dordrecht 14 Januari 192
Martinus van Wanrooij, geboren te Hardinxveld 21 febr. 1924, allen te Dordrecht
(Volgens verkregen inlichtingen is de woonwagen door Netten verkocht aan een onbekend gebleven Duitscher. De beschikking is 6 mrt 26 a/d Burg. van Gorinchem ter uitreiking gezonden aangezien Netten zich in die gemeente zou bevinden en wel in het logement "Terneuzen")
Zuid Holland
67 23-01-1925 "Dordrecht 68", woonschip Peter Frans Koops, koopman, te Dordrecht Peter Frans Koops, koopman, geboren te Bunschoten 20 febr. 1877
Hendrikje Heinen zijne echtgenoote, geboren te Bunschoten 1 Augs. 1873, allen te Dordrecht
Zuid Holland
69 23-01-1925 "Dordrecht 69", woonschip (H1226) Thomas van Gorkom, zonder beroep, Dordrecht Thomas van Gorkom, zonder beroep, geboren te Oosterhout 2 Maart 1848 te Dordrecht Zuid Holland
70 02-02-1925 "Dordrecht 5", woonschip (H1169) Huibregt Mik, visscher te Dordrecht Huibregt Mik, visscher, geboren te de Werken en Sleeuwijk 1 Juni 1868
Cornelia Broer, zijne echtgenoote, geboren te Papendrecht 20 September 1870
Jan Mik, visscher, geboren te Dordrecht 12 februari 1906, allen te Dordrecht
Zuid Holland (zie (5), 147)
71 02-02-1925 "Dordrecht 71", woonwagen (H1227) Heinrich Müllenberg, koopman te [-] Heinrich Müllenberg, koopman, geb. te Grevenberg gem. Würselen in Duitschland 3 februari 1901
Johanna Catharina Müllenberg (Elfert), geb. te Helder 8 februari 1895
Agnes Müllenberg (Elfert), geboren te Dordrecht 16 Juli 1922
Geertruida Müllenberg (Elfert), geboren te Dordrecht 12 September 1923
Hendrik Müllenberg (Elfert), geboren te Dordrecht 3 October 1924, allen te Dordrecht
Johanna Catharina Müllenberg, geboren te Leiden 8 December 1919
(Bij zijn huwelijk met Johanna Catharina Elfert 25 September 1925 te Dordrecht voltrokken zijn nevenvermelde kinderen door hem erkend en gewettigd)
Zuid Holland (zie 168)
72 03-02-1925 "Dordrecht 11", woonwagen (H1168) Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, schilder te Dordrecht Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, schilder, geboren te Gent (B) 25 April 1874
Maria Hoste, zijne echtgenoote, geb. te Tranchines in Belgie 24 october 1889
Emma Susanna Uijtterschout, geb. te Dordrecht 25 februari 1922
Irma Brunette Uijtterschout, geb. te Dordrecht 19 Juli 1923, allen te Dordrecht
(aangevuld 16 Augs. 1926) Helena Alfonsina Uijtterschout, geboren te Dordrecht 20 Mei 1926
Zuid Holland (zie 11/175)
73 04-02-1925 "Dordrecht 73" (Uden 21), woonwagen (H1293) Michiel Kivits, grondwerker te Dordrecht Michiel Kivits, grondwerker, geboren te 's Hertogenbosch 3 mei 1893
Melania Joanna Pernitz, geboren te Sint Quinten Lennich (Belgie) 30 Dec. 1898
Nicolaas Gerardus Kivits, geboren te Kerkrade 19 Juni 1923, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie 163)
74 04-02-1925 "Ridderkerk 8", woonwagen Peter Müller, artist te Kerkdriel Peter Müller, geboren te Büderich 3 Juli 1894, artist
Jansje Roverts, geboren te IJsselstein 5 October 1899
Peter Wilhelm Müller, geboren te Nijkerk 15 Juli 1922
Jan Johannes Müller, geb. te Ruinen 7 Dec. 1923, allen te Kerkdriel
Gelderland (Noord Holland)
75 04-02-1925 "Dordrecht 18", woonschip (H1228) Adriaan Bos, aannemer Dordrecht - Zuid Holland (zie 18, zie ook no. 75)
76 04-02-1925 "Dordrecht 19", woonschip (H1229) Adriaan Bos, aannemer Dordrecht - Zuid Holland (zie 19, zie ook no. 76)
77 04-02-1925 "Dordrecht 20", woonschip (H1230) Adriaan Bos, aannemer te Dordrecht - Zuid Holland (zie 20, zie ook no. 77)
78 04-02-1925 "Dordrecht 20", woonschip (H1231) Adriaan Bos, aannemer te Dordrecht - Zuid Holland (zie 27, zie ook no. 78)
79 04-02-1925 "Dordrecht 20", woonschip (H1232) Adriaan Bos, aannemer te Dordrecht - Zuid Holland (zie 28, zie ook no. 79)
80 06-02-1925 "Maastricht 6", woonwagen Petrus van Griensveen, kermisreiziger te Antwerpen Petrus van Griensveen, kermisreiziger, geb. te Vucht (B) 10 Juni 1873
Helena de Garde, zonder beroep, geboren te Vlijmen 10 febr. 1884
Petrus Hendrikus de Garde, geb. te Antwerpen 2 Oct. 1905
Christina de Garde, geb. te St. Nicolas 10 Dec. 1906
Maria Margaretha de Garde, geb. te Rucphen 25 Nov. 1910
Johannes de Garde, geb. te Hoogstraeten 10 Juni 1912
Madelena Maria de Garde, geb. te Hoorn 16 Augs. 1913
Antonius de Garde, geboren te 's Hertogenbosch 4 februari 1915
Nicolaas de Garde, geb. te Dongen 7 Augs. 1916
Rosa Wilhelmina de Garde, geb. te Dinteloord 11 Mei 1923, allen te Antwerpen
(Utrecht) Zuid Holland (zie 222)
81 06-02-1925 "Amsterdam 394", woonwagen (G348) Fredericus Theodorus Dauphin, kermisreiziger te Amsterdam Fredericus Theodorus Dauphin, kermisreiziger, geboren te Amsterdam 19 Mrt 1888
Hendrieka Zegeling, geb. te Veenendaal 2 Juli 1891
Catharina Louisa Dauphin, geb. Bussum 22 Juni 1909
Lefert Dauphin, geb. te 's Gravenzande 16 Augs. 1913
Louisa Maria Dauphin, , geb. te Nibbixwoud 18 Juni 1916, allen te A'dam
Noord Holland
82 11-02-1925 "Dordrecht 82", woonschip (H1234) Arie Kraaijeveld, aannemer te Zwijndrecht - Zuid Holland
83 11-02-1925 "Dordrecht 82", woonschip (H1235) Arie Kraaijeveld, aannemer te Zwijndrecht 28-2-1947: W.H. de Graaf, H8060
31-10-1950: W.H. de Graaf, H10118
3-10-1952: ingetrokken
Zuid Holland
84 17-02-1925 "Dordrecht 29", woonschip (H1233) Adriaan Bos, aannemer te Dordrecht - Zuid Holland (zie 29)
85 17-02-1925 "Sliedrecht 113", woonschip (H1170) Willem van Zee, koopman te Dordrecht Willem van Zee, koopman, geboren te Poederoijen 12 Juni 1892
Sophia Maria Alhijzer, geboren te Axel 30 Augs. 1897
Arie van Zee, geboren te Dordrecht 5 Juni 1920
Maria Antje van Zee, geboren te Dorrecht 11 Juli 1921, allen te Dordrecht
(ingetrokken 7 November 1925)
Zuid Holland
86 24-02-1925 "Uden 18", woonwagen (H1329) Friedrich Wilhelm Leiendecker, muzikant te Dordrecht Friedrich Wilhelm Leiendecker, geboren te Düssseldorf 30 Juli 1865
Johannes Willem Leiendecker, geboren te Dordrecht 29 Januari 1909, muzikant te Dordrecht
Zuid Holland (zie 173)
87 16-03-1925 "Dordrecht 24", woonschip (H1346) Wed. J.A. Fondse, geboren Christina Dirkje Hovestadt, zonder beroep, wonende te Dordrecht Christina Dirkje Hovestadt, zonder beroep, geboren te Werkendam 27 Januari 1874 wonende te Dordrecht Zuid Holland (zie 25)
88 18-03-1925 "Sliedrecht 156", woonschip (H1342) Cornelis Kruijs, schipper, wonende te Dordrecht Cornelis Kruijs, schipper, geboren te Breukelen 13 Juli 1895
Cornelia Elizabeth Zentner, geboren te Sliedrecht 13 Mrt 1887, zijne echtgenoote
Cornelis van de Merwe, meubelmaker, geboren te Zwijndrecht 12 April 1907 stiefzoon
Huibertje van de Merwe, dienstbode, geboren te Zwijndrecht 7 Juni 1908, stiefdochter (9 Febr 1928 afgevoerd), allen te Dordrecht
Willem Tak, geboren te Dordrecht 31 December 1906, fabr. arb., wonende te Dordrecht (9 Febr 1928 toegevoegd)
Zuid Holland
89 17-04-1925 "Dordrecht 32", woonschip (H1331) Arnoldus van Erp, zonder beroep, wonende te Dordrecht Lijntje van Erp-Hoogendoorn, zonder beroep, wonende te Dordrecht
Hendrik van Benthem, journalist, wonende te Dordrecht
en aanvrager [=Arnoldus van Erp, zonder beroep, wonende te Dordrecht]
Ingetrokken 1 Sep 1927
29-4-1937: verleend onder letter H5142 aan Jan Johannes Verhagen te 's Gravenhage tot 29 April 1940
Zuid Holland (zie 37)
90 20-04-1925 "Dordrecht 80", woonschip (H1332) Johannes Diepstraten, machinist te Papendrecht Johannes Diepstraten, machinist te Papendrecht
zijne echtgenoote Cornelia Bouman, Philippus Diepstraten, Andries Diepstraten, Johannes Diepstraten, en Cornelia Jacoba Diepstraten, allen zonder beroep en wonende te Papendrecht
Antje Bouman, geb. te Dordrecht 20 Sept. 1909 zonder beroep te Dordrecht woonachtig
20-5-1926: ingetrokken
31-7-1926: aan F.W. Knufman
3-5-1928: ingetrokken
26-10-1939 L.M. van Drenth
4-1-1940: ingetrokken
Vergunning verleend aan J. den Dekker, geb. te Gorinchem 22 feb. 1873 wonende aldaar tot 6 Juli 1943;
19-1-1946: J.J. Hartman te Gorinchem H7702
8-6-1949: Petrus Jens te Gorinchem H9025
24-11-1952: Cornelis Petrus Jens te Gorinchem H11603 15-12-1952: ingetrokken
8-11-1954: L.J. Walgers H13201 5-6-1956: ingetrokken
17-10-1956: A.B. Batenburg
6-5-1958 ingetrokken
Zuid Holland
91 21-04-1925 "Dordrecht 91", woonschip Gerardus Johannes de Smoker, meubelmaker, wonende te Dordrecht Gerardus Johannes de Smoker, meubelmaker, wonende te Dordrecht
Louisa Wilhelmina Hofman, echtgenoot van Engelbertrus Pietersma, koopvrouw, wonende te Dordrecht
Zuid Holland
92 27-04-1925 "Dordrecht 92", woonschip (H1333) Anne Klaas Kooistra, verzekeringsagent, wonende te Dordrecht Anne Klaas Kooistra, verzekeringsagent, wonende te Dordrecht Zuid Holland (zie 174)
93 10-08-1925 "Goes I" Gerardus Johannes de Smoker, meubelmaker, wonende te Dordrecht Gerardus Johannes de Smoker, geb. te Dordrecht 7 Januari 1900, meubelmaker
Louisa Wilhelmina Hofman, geb. te 's Gravenhage 11 Juli 1891, zonder beroep, wonende te Dordrecht
(Aanvraag vervallen omdat de Smoker een woning in de Stad heeft betrokken
Zuid Holland
94 23-09-1925 "Sliedrecht 34", woonschip (H1537) Zegert den Ouden, los werkman, wonende te Dordrecht Zegert den Ouden, los werkman, wonende te Dordrecht
Cornelis (Gijsbertus) Schutte, kleermaker, wonende te Dordrecht
Wilhelmina den Ouden, dienstbode, wonende te Dordrecht
Zuid Holland
95 28-09-1925 "Dordrecht 7", ws [woonschip] (H1503) Jan Meuldijk, roeibootverhuurder te Dordrecht Jan Meuldijk, roeibootverhuurder, geboren te Dordrecht 20 October 1885
Lijntje de Paus, zonder beroep, geboren te Alblasserdam 18 maart 1888
Elisabeth Meuldijk, geboren te Huelva (Spanje) 1 juli 1913
Pieter Meuldijk, geboren te Huelva (Spanje) 7 November 1916
Adrianus Meuldijk, geboren te Huelva (Spanje) 1 Juli 1918
Zuid Holland
96 30-09-1925 "Dordrecht 96", w.s. (woonschip) (H1504) Frederik Godfried Rens, advocaat en procureur te Dordrecht Frederik Godfried Rens, advocaat en procureur, geboren te Dordrecht 25 Augustus 1887 Zuid Holland
97 13-10-1925 "Dordrecht 44", w.s. (woonschip) (H1505) Johannes Kooijman, koopman te Dordrecht Johannes Kooijman, koopman, geboren te Oud Beijerland 7 November 1889
Maria Hoogink, zonder beroep, geboren te Piershil 17 September 1889
Cornelis Kooijman, geb. te Dordrecht 8 Mei 1914
Aart Kooijman, geboren te Dordrecht 30 September 1915
Adrianus Kooijman, geb. te Dordrecht 31 December 1919
Johannes Kooijman, geb. te Dordrecht 15 December 1921
Tobias Jan Kooijman, geb. te Dordrecht 5 januari 1924, allen wonende te Dordrecht
Jacob Kooijman, geboren te Dordrecht 17 Juni 1926
Jan Kooijman, geboren te Dordrecht 2 September 1927
Zuid Holland
98 04-11-1925 "Dordrecht 31", w.s. (woonschip) (H1511) George Daniel Veenhuijzen, directeur N.V. Jurgens Oliefabrieken te Zwijndrecht George Daniel Veenhuijzen, geboren te Meester Cornelis N.O.I. 14 februari 1891, Dir. N.V. Jurgens Oliefabrieken, wonende te Zwijndrecht Zuid Holland (zie no. 31)
99 05-11-1925 "Sliedrecht 113", w.s. (woonschip) (H1512) Cornelis Willem van der Wal, varensgezel te Dordrecht Cornelis Willem van der Wal, geboren te Gorinchem 3 Sept. 1897
Johanna Adriana Rijsdijk, zonder beroep, geboren te Hilligersberg 16 Januari 1914
Sija van der Wal, zonder beroep, geboren te Dordrecht 24 November 1922
Pieter Hendrik van der Wal, zonder beroep, geboren te Dordrecht 2 April 1924
8 jan 1926: ingetrokken
Zuid Holland
100 16-12-1925 "Goes I", w.s. (woonschip) (H1511) Franciscus Willem Hendrik Hofman, koopman te Dordrecht Franciscus Willem Hendrik Hofman, koopman geboren te 's Gravenhage 30 Juli 1896
Trijntje van Zaanen, zonder beroep, geboren te Assendelft 31 Juli 1904
Trijntje van Zaanen, zondere beroep, geboren te Assendelft 28 Augs. 1922
-
101 11-01-1926 "Heerten 37", w.w. (woonwagen) (H1570) Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, kermisreiziger te Dordrecht Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, geboren te Hoorn 18 Augs. 1894, kermisreiziger
Johanna Cornelia van Gorkom, geboren te ERamsdonk 27 Juni 1895, zonder beroep
(Thomas Dekker, geboren te Dordrecht 28 April 1903, artist, allen wonende te Dordrecht)
Zuid-Holland
102 29-01-1926 "Sliedrecht 113" (H1635) Bernhardus Wouters, los werkman te Dordrecht Bernhardus Wouters, geb. te Ruhrort 9 Mei 1896, los werkman
Pieternella Landsmeer, geboren te Zwijndrecht 27 Augs. 1897, zonder beroep
Cornelia Wouters, geboren te Dordrecht 3 Mei 1922
Gerrit Wouters, geboren te Dordrecht 9 Juli 1923
Gerritje Wouters, geboren te Dordrecht 18 Juni 1924, allen wonende te Dordrecht
Z.H.
103 19-02-1926 "Rotterdam 399" w.s. (H1649) Cornelis Willem van Zanten, varensgezel, wonende te Dordrecht Cornelis Willem van Zanten, geboren Dubbeldam 12 Jan. 1894, varensgezel
Antje den Ouden, geboren te Rotterdam 29 Oct. 1901, zonder beroep
Aart van Zanten, geboren te Dordrecht 3 October 1920, zonder beroep
Willem van Zanten, geboren te Rotterdam 17 Febr. 1923
Zeegert van Zanten, geboren te Rotterdam 29 Mei 1924
Zegert den Ouden, geboren te Rotterdam 16 December 1887, los werkman, allen wonende te Dordrecht
Z.H.
10 42 31-03-1926 "Sliedrecht 73" (H1662) Mattheus Coenraads, schipper, wonende te Dordrecht Mattheus Coenraads, schipper, geboren 26 Febr. 1889 te Dordrecht
Hendrika Uiterwijk, zonder beroep, geboren 10 Febr. 1892 te Amsterdam
Mattheus Samuel Coenraads, zonder beroep, geboren 16 Dec. 1914 te Haaarlemmermeer
Elizabeth Geertuida Coenraads, zonder beroep, geboren 30 Oct. 1916 te Haarlemmermeer
Sietske Coenraads, zonder beroep, geboren 8 Nov. 1924 te Dordrecht, allen wonende te Dordrecht
Aangemeld dd 21 Aug. 1926: Bernardina Coenraads, Dordrecht 16 Aug. 1926
Z.H.
105 02-04-1926 - (aanvraag vervallen) Anthonie Vissers, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht Anthonie Vissers, sleepbootkapitein, geboren 121 April 18689 te Opijnen
Maria Jacoba Koolen, zonder beroep, geboren te Oisterwijk 11 Maart 1868
Maria Jacoba Hermsen, zonder beroep, geboren te Dordrecht 14 Juni 1914, allen wonende te Dordrecht
-
106 07-04-1926 "Dordrecht 48" w.s. (H1693) Johannes Dekker, los arbeider, wonende te Dordrecht Johannes Dekker, geboren te Strijen 26 Juli 1863, los werkman
Sijgje van Sintmaartendijk geboren te Hardinxveld 4 September 1863, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(bijgeschreven de 6 Juli 26) Pieter van Wijngaarden, geboren te Hardinxveld 1 November 1897, los werkman, wonende te Dordrecht
Z.H. (zie no. 57, no. 189)
107 12-04-1926 "Dordrecht 107" w.w. (woonwagen) Hendrik Besems, koopman, wonende te Breda Hendrik Besems, geboren te Oosterhout 3 Maart 1893, koopman, wonende te Breda
Maria Theresia de Ruiter, geboren te Lin (Belgie) 21 februari 1870, koopvrouw, wonende Middelharnis
Noord Brabant
108 07-06-1926 "Rotterdam 417" (H1745) Mels van Driel, arbeider, wonende te Zwijndrecht Mels van Driel, arbeider, wonende te Zwijndrecht, geboren te Zwijndrecht 28 Augustus 1869 Z. Holland (zie 191)
109 22-06-1926 "Dordrecht 109" (aanvraag vervallen) (Karl Zimmet) Leendert Klijn, timmerman, wonende Dubbeldam Leendert Klijn, timmerman, geboren te Hardinxveld 1 Deember 1900
Grietje Fial, zonder beroep, geboren te Delfzijl 22 Dec. 1904
Klazina Klijn, zonder beroep, geboren te Delfzijl 13 Dec. 1924
Johannes Klijn, zonder beroep geboren te Dordrecht 1 Juli 1926
Zuid Holland
110 24-06-1926 "Dordrecht 42" (H1775) Pieter Schutte, zonder beroep, wonende te Dordrecht Pieter Schutte, zonder beroep, geboren Papendrecht 28 Oct. 1893
Johanna Harms, zonder beroep, geboren te Dordrecht 11 April 1897
Helena Schutte, zonder beroep, geboren te Dordrecht 3 Mei 1917
Pieternella Schutte, zonder beroep, geboren te Dordrecht 3 April 1926, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland
111 23-08-1926 "Dordrecht 111" (H1840) Gerrit Brand, stoelenmatter, wonende te Dordrecht Gerrit Brand, stoelenmatter, geboren te Dubbeldam, wonende te Dordrecht Z.H. (zie 207)
112 23-08-1926 "Dordrecht 50" w.s. (woonschip) (H1776) Luitzen Koopmans, zonder beroep, wonende te Dordrecht Luitzen Koopmans, zonder beroep, geboren te Eesterga (gemeente Lemsterland) 11 Jan 1860
Janna Cornelia Oome, zonder beroep, geboren te Brouwershaven 2 Maart 1860
Leendert Koopmans, varensgezel, geboren te Vreeswijk 11 November 1903, allen wonende te Dordrecht
Z.H. (zie No. 50)
113 03-09-1926 "'s Gravenhage 247" (H1841) Johannes Jacobus Woesthoff, keetknecht, wonende te Dordrecht Johannes Jacobus Woesthoff, keetknecht, geboren te Hoorn 13 October 1861
Geertruida Langendijk, zonder beroep, geboren te Hoorn 5 Januari 1865, beiden wonende te Dordrecht
Zuid Holland
114 08-10-1926 "Leiden 3" woonwagen (H1894) Gerardus Johannes de Smoker, metaalbewerker, wonende te Dordrecht zijne echtgenoote Louisa Wilhelmina Hofman, zonder beroep, wonende te Dordrecht Zuid Holland (zie 91 en 93)
115 18-11-1926 "Helmond 54" woonwagen (H1881) Christiaan van Hooven, los arbeider te Dordrecht Christiaan van Hooven, geboren te Meerkerk 30 Maart 1882, loswerkman, wonende te Dordrecht
Ingevoegd op 29Juni 1928: Cornelia Bakker, geboren 23 December 1906 te Ridderkerk, wonende te Dordrecht
Vergunning verleend dd 4 febr 1927 No. H 1881 door C.d.K. Zuid-Holland met deze voorwaarden dat zij onherroepelijk zal worden ingetrokken zoodra belanghebbende weder wegens openbare dronkenschap wordt veroordeeld
Vergunning ingetrokken op grond van art. 12 laatste lid Wet Woonwagens en Woonschepen 1918 (S 492) bij beschikking van ....
Zuid Holland
116 26-11-1926 "Dordrecht 116" woonschip (H1877)

(FOTO Voorstraatshaven tussen Wijnbrug en Nieuwbrug beeldbank 555_12719)
Marinus Willem van de Linde, koopman, wonende te Dordrecht Marinus Willem van de Linde, koopman, geb. te Kapelle 23 Mrt 1885, koopman wonende te Dordrecht
Maria Johanna Alders, geb. 22 Jan. 190 te Nijmegen
Reinier Jacobus van de Linde, geb. te Kapelle 15 Oct. 1919
Theodorus Cornelis van de Linde, geb. te Dordrecht 11 Aug. 1922
Maria Cornelia van de Linde, geb. te Dordrecht 13 Nov. 1923
Cornelia Theodora van de Linde, geb. te Dordrecht 2 Nov. 1924, alle zonder beroep en wonende te Dordrecht
Samuel Marinus van de Linden, 18 Januari 1927 te Dordrecht
Zuid Holland (zie 212)
117 16-12-1926 "Dordrecht 117" woonwagen Leendert Sprangers, los werkman, wonende te Rotterdam Leendert Sprangers, los werkman, wonende te Rotterdam, geb. te Dordrecht 23 Mrt 1884
Hester Francisca van Wijk, zonder beroep, geb. te Vught 29 Aug. 1888, wonende te Rotterdam
Zuid Holland
118 20-12-1926 "Sliedrecht 95" (H1997) Cornelis Willem van Zanten, varensgezel te Dordrecht Cornelis Willem van Zanten, Dubbeldam 12 Januari 1894
Antje den Ouden, R'dam 29 october 1901
Aart van Zanten, Dordrecht 3 October 1920
Willem van Zanten, R'dam 17 febr. 1923
Zeegert van Zanten, R'dam 29 Mei 1924
Zegert den Ouden, R'dam 16 Dec. 1887, allen te Dordrecht
Zuid Holland
119 11-01-1927 "Sliedrecht 73" (H1996) Johannes Marinus van Dongen, varensgezel te Dordrecht Johannes Marinus van Dongen, varensgezel, geboren Raamsdonk 24 September 1900
Frederike Voetee echtgenoote H.W. v. Eijnsbergen, geboren te Zwijndrecht 19 Augs. 1904, fabrieksarbeidster, beiden wonende te Dordrecht
Zuid Holland
120 12-01-1927 "Sliedrecht 38" (H1998) Jannis de Lijzer, fabrieksarbeider te Dordrecht Jannis de Lijzer, fabrieksarbeider, geboren Biervliet 30 Juni 74
Maria Staelens, geboren te Hontenisse 5 Februari 1877 z.b.
Victorina de Lijzer, geboren te Ostende 16 februari 1906, fabrieksarbeidster
Edmond Jozef de Lijzer, geboren te Selsaete 8 februari 1907, fabrieksarbeidster
Theophiel de Lijzer, geboren te Assende 12 Mei 1909, fabrieksarbeider, allen te Dordrecht
Zuid Holland
121 23-02-1927 "Dordrecht 21" (H2000) Coenraad Smit, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Coenraad Smit, kermisreiziger, wonende te Dordrecht, geboren te 's Gravenhage 3 Januari 1897
Johanna Elisabeth Teuteberg, zonde rberoep, wonende te Dordrecht, geboren te Haarlem 3 Augustus 1900, beiden te Dordrecht
Vergunning verleend bij beschikking van de C.d.K. van ZH dd 22 Nov 1946 N. 367/2 tot 15 Nov. 1959 onder H. 7911.
Besch. C.v.d. K in de prov ZH te s-Hage d.d. 19 dec. 1966 nr: A no. 2572 (2e afd.) vergunning geweigerd aan Mej. M.P. van Esch te Leiden
Zuid Holland
122 14-03-1927 "Nijmegen 48" (H1999) Jan Hovestadt Dalm, werkman Rijkswaterstaat, te Dordrecht Jan Hovestadt Dalm, geboren te Sleeuwijk, 9 September 1881 arbeider b/d Rijkswaterstaat
Theodora Maria Driessen, z.b., Gent (G) 9 october 1889
Johanna Elisabeth Dalm, z.b., Gent (G) 26 September 1910
Elisabeth Theodora Maria Dalm, z.b., Gent (G) 1 Dec. 1912
Arie Hovestadt Dalm, z.b., Gent (G) 3 September 1914
Paul Dalm, z.b. Huissen 8 Juli 1918
Jan Dalm, z.b., Huissen 26 September 1923, allen te Dordrecht
Zuid Holland (zie 192)
123 17-03-1927 "Dordrecht 63" w.w. (woonwagen) Johannes Martinus van Wanrooij, koopman, Loon op Zand Johannes Martinus van Wanrooij, koopman, Loon op Zand 24 Juli 1899
Johanna Cornelia Maria Pruimboom, z.b., Loon op Zand, 11 Januari 1902, beide te Loon op Zand
Zuid Holland (zie 56 en 205)
124 17-03-1927 "Dordrecht 55" w.w. (woonwagen) Petrus Pruijmboom, koopman Loon op Zand Petrus Pruijmboom, koopman, Loon op Zand, geboren 4 augs. 1875
Dirka Netten, z.b. geboren te Loon op Zand 8 October 1873
Antonia Pruijmboom, z.b., Loon op Zand 8 April 1905
Cornelia Pruijmboom, z.b., Loon op Zand 10 Juli 1907
Hendrika Pruijmboom, z.b., Loon op Zand 2 Maart 1913
Marinus P. Pruijmboom, z.b. Pruijmboom, Loon op Zand 10 April 1915, allen wonende te Loon op Zand
Zuid Holland (zie 55 en 206)
125 23-03-1927 "Dordrecht 125" w.w. (woonwagen) (H2020) Cornelis Koenen, grondwerker, wonende te Zwijndrecht Cornelis Koenen, grondwerker, geboren te Capelle 20 Juli 1880
Alida Gerdina Adelina Jenneke Donkersloot, z.b., geboren te Dussen 1 Mei 1883
Cornelis Willem Huibert Koenen, geb. te Sprang Capelle 28 Augs. 1909, boerenarbeider
Huibert Koenen, geb. te Dussen 17 Februari 1911, boerenarbeider
Willem Arie Koenen, geb. te Dussen 22 Juli 1912, z.b., allen wonende te Zwijndrecht
Zuid Holland
126 26-03-1927 "Sliedrecht 153" w.s. (woonschip) Herman Stal, los werkman, Dordrecht Herman Stal, los werkman, geboren te Dordrecht 7 Juli 1893
Adriana Leeuwestein, zb, Sliedrecht 23 februari 1895
Cornelis Stal, geb. 3 Mrt. 1916 te Dordrecht
Jacob Stal, geb. 29 Sweptember 1917 te Dordrecht
-
127 28-03-1927 "Dordrecht 127" w.w. (woonwagen) (H2045) Charles Louis Mullens, artist te Rotterdam Charles Louis Mullens, geboren te Maastricht 11 Mei 1904, artist, wonende te Rotterdam
Carolina Joanna Westenberg, geboren te gent 24 December 1908, zonder beroep, wonende te Dordrecht
Vergunning ingetrokken door C.d.K. Z-Holland d.d. 10 maart 1930 No. 225 (2e Afd.)
Vergunning verleend ... 5 Aug. 1933 ... aan F.J.W.A. Paerels te R'dam
Vergunning ingetrokken ... 3 Jan 1934 .... van F.J.W.A. Paerels
Vergunning verleend ... 16 januari 1934 .. aan Adrianus Willemsen te Schiedam onder letter H.3924
Vergunning verleend ... 17 Mrt 1937 .. aan Adrianus Willemsen te Rotterdam onder letter H. nr. 5081
Vergunning ingetrokken ...
Vergunning verleend door C.d.K. prov. ZH dd 27 Aug 1937 ... H no. 5279 aan Johannes Anthonius Kirchijunger, koopman te Rotterdam ....
Bovenstaande vergunning ingetrokken bij besluit v/d .... 10 Nov. 1937 ..;
Zuid-Holland
128 30-03-1927 "Dordrecht 128" w.w. (woonwagen) (H2019) Gerrit Jan van Rookhuizen, sigarenmaker, wonende te Dordrecht Gerrit Jan van Rookhuizen, geboren te Kampen 26 Juli 1873, sigarenmaker
Jenneke de Ruiter, geboren te Apeldoorn 28 Septemer 1883, zonder beroep
Gerrit Jan van Rookhuizen, geboren te Dordrecht 10 November 1822, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
1 november 192 bijgeschreven Maria de Ruiter, gebore te Dordrecht 6 Maart 1921
Zuid Holland (zie 202)
129 04-04-1927 "Dordrecht 129" w.w. (woonwagen) (H2018) Dorothea Sophie Justine Louise Wöhler, wed. J.J. Teuteberg, circushoudster te Dordrecht Dorothea Sophie Justine Louise Wöhler, Lachem 23 Januari 1873, circushoudster
Jacobus Johannes Teuteberg, Alkmaar 22 Augustus 1903, artist
Dorothea Sophie Justine Louise Teuteberg, Winschoten 14 Maart 1908
Antonie Teuteberg, Havelte 5 Mei 1910
Catharina Teuteberg, Winschoten 8 october 1915, allen wonende te Dordrecht
Opnieuw vergunning verleend door C. de K. ... onder letter H3008 ...
Zuid Holland
130 04-04-1927 "Dordrecht 130" (H2017) Johannes Frederik Teuteberg, artist te Dordrecht Johannes Frederik Teuteberg, artist te Dordrecht, geboren 26 februari 1897 te Winschoten
Johanna Hotto, geb. te Maasniel 6 februari 1905 zb te Dordrecht
Opnieuw vergunning verleend door den C.d.K. ... H3010 ... 8 Dec. 1930 ..
Bij besch. ... 18 mei 1937 .. vergunning verleend onder letter H nr. 5171 aan A.J. Sap te Hillegersberg tot 15 Mei 1940
Bovengenoemde vergunning ingetrokken ... 15 april 1940 ...;
Bij besch. 20 Mei 1940 ... vergunning verleend tot 20 Dec 1943 aan Johanna Hotto onder no: 6380
Bij beschikking van 10 Augs. 1943 vergunning verlengd ... Johanna Hotto wed. J.F. Teutenberg tot 10 Augs. 1946 onder H. no. 7438;
idem bij beschikking dd 28 Feb. 47 ... tot 28 Feb. 1950 onder H8069
idem bij beschikking ... 2/6 50 H976
Bij Besch. 20 Nov. 1953 ... H12327 ...
besch. ... 19 dec. 1959 aan J. Hotto verg. verleend onder letter H-15281
Zuid Holland
los papier 22-04-1963 "Dordrecht 130" woonwagen (G12517) Klaas Bindinga, geboren te Groningen 8 juni 1915, koopman, wonende te Den Helder Klaas Bindinga, geboren te Groningen 8 juni 1915, koopman, wonende te Den Helder
Johanna Cornelia Schut, geb. Alkmaar 6-11-1915, zijn echtgenote
Johannes Bindinga, geb. te Den Helder 23-9-1952.
Het maximum aantal personen in de woonwagen mag wonen of nachtverblijf hebben is zes.
Noord Holland
131 23-04-1927 "Dordrecht 131" w.s. (woonschip) Jannis de Lijzer, fabrieksarbeider te Dordrecht Jannis de Lijzer, fabrieksarbeider, geboren te Biervliet 30 Juni 1874
Maria Staelens, zb, geboren te Hontenisse 5 februari 1878
Edmond Jozef de Lijzer, geboren te Selsaete 8 februari 1907
Theophiel de Lijzer, fabrieksarbeider, geboren te Assende 12 Mei 1909
Zuid Holland
132 26-04-1927 "'s Gravenhage 15" w.w. (woonwagen) Nicolaas Willems, los werkman, te Dordrecht Nicolaas Willems, los werkman, geboren te Meerlo 14 October 1889
Maria Hubertina Massij, z.b., geboren te Roermonf 20 Maart 1890
Franciscus Willems, z.b. geboren te Dordrecht 8 Juli 1914
Johannes Willems, geb. te Dordrecht 19 Januari 1916, z.b.
Geertruida Hubertina Willems, z.b., geboren te Dordrecht 7 Oct. 1918
Gerard Willems, z.b., geboren te Dordrecht 20 Mei 1922
Nicolaas Willems, 18 Sept. 1924, z.b., geboren te Dordrecht
Wilhelm Willems, geboren te Dordrecht 10 febr. 1926, z.b., allem wonende te Dordrecht
Zuid Holland
133 29-04-1927 "R'dam 399" w.s. (woonschip) (H2067) Augustinus van Duijnen, steenkolenhandelaar en kraanexploitant, wonende te Dordrecht Augustinus van Duijnen, steenkolenhandelaar en kraanexploitant, geboren te Dordrecht 16 Augustus 1886
Cornelis Biesheuvel, geb. te Nieuw Helvoet 10 Augs. 1886, machinist
Geertruida Johanna Coomans, z.b., geboren te Dordrecht 11 Mei 1888
Cornelia Catharina Biesheuvel, z.b., geboren te Dordrecht 19 Mei 1910
Franciscus Jacobus Biesheuvel, geboren te Dordrecht 1 December 1912, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
Zuid Holland (zie 267)
134 07-05-1927 "Sliedrecht 227" w.s. (woonschip) (H2066) Teunis Brouwers, los werkman, wonende te Dordrecht Teunis Brouwers, los werkman, geboren te Dordrecht 16 Augustus 1901 en wonende te Dordrecht Zuid Holland (overleden)
135 07-05-1927 "Dordrecht 117" w.w. (woonwagen) (H2075) Jacobus Petrus van Haren, kuiper, wonende te Zwijndrecht Jacobus Petrus van Haren, kuiper, geboren te Alem 7 October 1870 en wonende te Zwijndrecht Zuid Holland (zie 208)
136 09-05-1927 "Dordrecht 136" w.s. (woonschip) (H2065) Gerhardus Ebbers, visscher, wonende te Dordrecht Gerhardus Ebbers, visscher, geboren te Groesbeek 16 Januari 1863
Johanna Dijkman, geb. te Dordrecht 17 Mei 1864, z.b.
Gerhardus Ebbers, 1e matroos, geboren te Dordrecht 25 februari 1908
(schip is gesloopt volgens Broers)
Zuid Holland (overleden)
137 27-05-1927 "Rotterdam 114" w.w. (woonwagen) (H2105) Herman Knoop, paardenhandelaar te Rotterdam Herman Knoop, paardenhandelaar, geboren te Arnhem 5 December 1880
Antonia Kornelia Warnaar, geboren te Rotterdam 9 Februari 1872, zonder beroep
Antonie Cornelis den Teuling, geboren te Rotterdam 14 November 1918, zondeer beroep, allen wonende te Rotterdam
(Ingetrokken bij beschikking d.d. 6 October 1929 A No. 1131 (2e Afd.)
Zuid Holland
138 03-06-1927 "Sliedrecht 178" w.s. (woonschip) (H2092) Job Wiersma, bakker, wonende te Dordrecht Job Wiersma, bakker, geboren te Dockem 9 Oct. 1897, wonende te Dordrecht
Anna Maria Rommels, geboren te Neeroeteren (Belgie) 18 Dec. 1891, echtgenoote van J. van Mulken
Margareta Roth, geboren te Bolkingen (D'land) 7 Maart 1903, wonende beiden Dordrecht
-
139 30-07-1927 "Dordrecht 139" w.s. (woonschip) (H2104) Dirk van der Linden, zonder beroep, wonende te Dordrecht Dirk van der Linden, zonder beroep, geboren te Dubeldam 18 November 1902 en wonende te Dordrecht ZH (vertr. naar Wageningen)
140 02-08-1927 "Dordrecht 32" (H2102) Jan Wildeman, zonder beroep, wonende te Dordrecht Jan Wildeman, zonder beroep, geboren te Ridderkerk 1 Maart 1869
Antje van der Linden, geboren te 's-Gravendeel 5 April 1868, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(De vervallen vergunning op 30 Oct. 30 teruggezonden aan de C.d.K.)
ZH
141 10-08-1927 "Rotterdam 1137" Cornelis Gerritsen, los werkman, wonende te Zwijndrecht Cornelis Gerritsen, los werkman, geboren te H.I. Ambacht 20 Maart 1885
Neeltje Bakker, zonder beroep, geboren te H.I. Ambacht 22 Maart 1896
Johanna Gerritsen, geboren te H.I. AMbacht 8 Augs. 1916
Adrianus Gerritsen, geb. te Zwijndrecht 16 Sept. 1919
Cornelis Gerritsen, geb. te Zwijndrecht 11 Sept. 1920
Arie Gerritsen, geb. te Zwijndrecht 13 Mei 192
Aafje Gerritsen, geb. te Zwijndrecht 22 Augs. 1923
Aagje Gerritsen, geb. te Zwijndrecht 30 Mrt. 1925, allen wonende te Zwijndrecht
Z Holland
142 19-09-1927 "Dordrecht 59" (aanvraag vervallen) Antoon van Termeij, schipper, wonende te Dordrecht A. van Termeij, schipper, geboren te Loosdrecht 4 Juli 1882
Willemtje van de Poll, geboren te Putten 114 Juli 1877, zonder beroep
Teunis van der Wel, leerling-chauffeur, geboren te Amsterdam 6 Juli 1910, allen wonende te Dordrecht
Z-Holland (zie no. 59)
143 20-09-1927 "Sliedrecht 154" w.s. (woonschip) (H2165) Job Wiersma, bakker, wonende te Dordrecht Job Wiersma, bakker, geboren te Dockum 9 Oct. 1897
van Mulken-Rommels, fabrieksarbeidster, geboren te Neeroeteren (België) 18 Dec. 1891
Afgevoerd op verzoek van vergunninghouder dd 19 Decemb. 1927: (Margareta Roth, fabrieksarbeiderster, geboren te Bolkingen (Duitsland) 7 Mrt 1903), allen wonende te Dordrecht
(Ingetrokken bij beschikking van 16 Januari 1928 A No. 48 (2e Afd.))
Zuid-Holland (zie no. 138)
144 27-09-1927 "Sliedrecht 111" w.s. (woonschip) (H2164) Hendricus Lourentius Koster, koopman wonende te Dordrecht Hendricus Lourentius Koster, geb. 14 December 1899, koopman
Marchien Mos, geb. 20 Mei 1899, zonder beroep
Hendricus Lourentius Koster, geb. Zwijndr. 18 Aug.1924;
Jan Willem Koster, 20 Sept. 1925;
Christiaan Koster, 19 Dec. 1926;
Wabe Mos, 16 Juli 1905, koopman, allen wonende te Dordrecht
(Ingetrokken bij besluit van 10 januari 1928 A No. 49 (2e Afd.))
Zuid-Holland
145 29-09-1927 "Dordrecht 145" w.s. (woonschip) (H2172) Egbert Jan van Dort, vertegenwoordiger, wonende te Dordrecht Egbert Jan van Dort, geboren 1 Januari 1894, vertegenwoordiger
Johanna van der Koogh, geboren den 2 November 1893 zonder beroep
Maria Johanna van Dort, 25 Dec. 1917
Hendrika Johanna van Dort, 28 Mei 1922
Johannes Adrianus van Dort, 9 Aug. 1923
Johannes Adrianus van Dort, 10 Jan. 1849, zonder beroep, allen wonedne te Dordrecht
Bij besch. ... 14 Sept. 38 ... aan P.L.M. van Maren wonende te Alblasserdam onder letter H5734 vergunning verleend tot 14 Sept. 1946
Bij besch. ... vergunning verleend aan Everardus Sluijters, chauffeur te Delft onder H9424 tot 15 Dec. 1952
Bij besch. ... dd. 19.11.65 onder letter H-24855 verg. verleend aan Jan Bakker, wonende te Hardinveld-Giessendam.
Zuid-Holland (vertrokken)
146 12-10-1927 - (Aanvraag vervallen) Balthazar Besems, los arbeider, wonende te Dordrecht Balthazar Besems, geboren den 3 November 1902, los arbeider -
147 15-10-1927 "Dordrecht 5", w.s. (woonschip)(H2272) Huibregt Mik, visscher, wonende te Dordrecht Huibregt Mik, geboren 1 Juni 1868, visscher
Cornelia Broer, geb. 20 Sept. 1870, zonder beroep
(Jan Mik, 12 Februari 1906, visscher, allen wonende te Dordrecht) afgevoerd 7-9-28
Jan Mik, 12 feb. 1906 op de vergunning geplaats, 22 oct. 1930
Zd-Holland (zie nr. 70, 147, 223)
148 02-11-1927 "Ridderkerk 23", w.s. (woonschip)(H2273) Bartholomeus Gerardus Nagtegaal, vischkoopman, wonende te Dordrecht Bartholomeus Gerardus Nagtegaal, vischkoopman, geboren 8 Aug. 1880
Lijntje Verweij, 27 Aug. 1875, zonder beroep
Geertruida Pieternella Nagtegaal, 27 Augs. 1913
Teunis Gerardus Nagtegaal, 29 Juli 1918
Engel van den Berg, geboren den 25 Juni 1879, wonende allen te Dordrecht
Zd-Holland (zie nr. 224)
149 03-11-1927 - (aanvraag vervallen) Marinus Arnoldus Hitzert, los arbeider, wonende te [-] Marinus Arnoldus Hitzert, los arbeider, geboren 6 Juli 1897
Dirkje Hofman, zonder beroep geb. 12 Augustus 1894
Pieternella Hitzert, 22 Mrt 1915
Adriana Hitzert, 7 Aug. 1920
Lena Hitzert, 18 Augs. 1923
Sophia Wilhelmina Hitzert, 10 Febr. 1926, allen wonende te [-]
Zd-Holland
150 03-11-1927 "Dordrecht 150" w.s. (woonschip) (H2187) Jan Meuldijk, schipper, wonende te Dordrecht Jan Meuldijk, geb. 20 Oct. 1885, schipper
Lijntje de Paus, geb. 18 Maart 1888, zonder beroep
Adrianus Meuldijk, 1 Juli 1918
Pieter Meuldijk, 17 Novemb. 1916
Elisabeth Meuldijk, 1 Juli 1913, allen wonende te Dordrecht
Zd-Holland (zie no. 95 en 220)
151 11-11-1927 "Sliedrecht 118" w.s. (woonschip) (H2188) Harmannus Wilhelmus, reiziger, wonende te Dordrecht Harmannus Wilhelmus, reiziger, geboren te Dordrecht 28 Augustus 1899 en wonende aldaar
(toegevoegd op verzoek van vergunninghouder) Jenneke Wasman, zonder beroep, wonende te Dordrecht, geboren te Rotterdam 6 October 1906
(Ingetrokken bij beschikking van den C.d.K. ZH dd 18 Jan. 1928 a No. 67 (2e Afd.))
Zuid-Holland
152 17-11-1927 "Dordrecht 152" w.w. (woonwagen) Gottfried Mullenberg, koopman in kunstbloemen, wonende te Gorinchem Gottfried Mullenberg, koopman in kunstbloemen, wonende te Gorinchem
Josephina Sterks, zb, wonende te Rucphen
Geertruida Sterks, zb, won. id id
(vervallen)
Zuid-Holland (zie 196)
153 01-12-1927 "Sliedrecht" Petrus Cornelis Verweij, koopman in galanterien, wonende te Dordrecht (aanvraag vervallen) -
154 20-12-1927 "Dordrecht 154" w.w. (woonwagen) (H2259) Leo van Bever, kermisreiziger, wonende te IJsselmonde Leo van Bever, kermisreiziger, geboren 9 october 1887 te Gent (Belgie)
Elisa Theresia Vael, zonder beroep, geboren 30 Januari 1887 te Zele (België), beiden wonende te IJsselmonde
Z-Holland
155 23-12-1927 "Rotterdam 1281" w.w. (woonwagen) (H2253) Johannes Cornelis Westenberg, artist, wonende te Dordrecht Johannes Cornelis Westenberg, geboren 4 September 1906 te Tilburg
Wilhelmina Johanna Teuteberg, geboren te Winschoten 14 Maart 1908, zonder beroep, wonende te Dordrecht
Z-Holland (zie 226)
156 23-12-1927 "Dordrecht 156" w.w. (woonwagen) (H2286) Martinus Westenberg, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Martinus Westenberg, geboren 27 Februari 1902 te Tilburg, kermisreiziger, wonende te Dordrecht
Antonia Louisa Paetzhold, geboren 23 September 1905 te Brakel, zonder beroep, wonende te Dordrecht
(Vergunning ingetrokken bij besch. .... 14 juli 1937 A no. 1090 ... niet meer de beweoner van den wagen)
Z-Holland (zie 227)
157 30-12-1927 "Dordrecht 60" woonschip (H2252) Barend Lam, koopman, wonende te Dordrecht Barend Lam, geboren 6 Dec. 1874 te Hoorn, koopman
Catharina Trommels, geboren 30 Sept. 1875 te Oosterhout, zonder beroep
Theodora Wilhelmina Isabella Kuijpers, geboren 2 November 1900, zonder beroep
Theodora Lam, geboren 8 April 1914 te Dordrecht, zonder beroep
Catharina Lam, geboren 25 Juni 1916 te Dordrecht, zonder beroep
Barend Lam, geboren 17 Sept. 1918 te Dordrecht, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Ingetrokkken door ... 19 Januari 931 ... aangezien B. Lam niet meer geacht kan worden bewoner van het woonschip te zijn)
Vergunning aan Govert Visser te Diemen geweigerd (Besluit C.d.K. prov. M.H. d.d. 18 Oct. 1937 1e Afd no. 176bis (22126)
Bij besch. M.v.d.S. C.d.K. i/d prov. Z-H d.d. 16 Dec. 1937 (4e afd) A No. 17 aan Govert Visser te Alblasserdam vergunning verleend onder letter H5414
Bij besch. ... d.d. 15 Oct. 1942 No. 18009 vergunning verleend aan Hubertus H. van der Werf te Zaandam tot 15 Oct. 1845 onder G-5142
Bij beschikking Com. d. K. prov. N.H. d.d. 9 Jan. 1946 no. 1859 vergunning verleend aan H.H. van der Werf te Zaandam onder G542 tot 9 Jan. 1949
Z-Holland (zie 60)
158 11-01-1928 "Dordrecht 158" w.w. (woonwagen) Hendricus Laurentius Koster, koopman, te Dordrecht Hendricus Laurentius Koster, geboren 14 December 189 te Dordrecht, koopman in galanterieen
Marchien Mos, geboren 20 Mei 1899 te Zuidlaren, zonder beroep
Hendricus Laurentius Koster, geboren 18 Aug. 1924 te Zwijndrecht
Jan Willem Koster, geboren 20 Sept. 1925 te Zwijndrecht
Christiaan Koster, geboren 19 December 1926 te Papendrecht;
Wabe Mos, geboren 16 Juli 1905 te Zuidlaren, koopman in galanterieen, allen wonende te Dordrecht
Z-Holland (vertrokken n. Rotterdam)
159 27-01-1928 "Haarlem 10" w.w. (woonwagen) (H2317) Johannes Bijl, koopman, wonende te Rotterdam Johannes Bijl, geboren 12 Dec. 1864 te Lienden, koopman en
Adriana Batus, geb. 11 aug. 1875 te Goes [=dochter Hubertus Batus/Dina Verburg], huishoudster, beiden wonende te Rotterdam
Z-Holland
160 13-02-1928 "Rotterdam 922" w.w. (woonwagen) (H2291) Hermanus Mattheus van de Pieterman, grondwerker, wonende te Dordrecht Hermanus Mattheus van de Pieterman, grondwerker, geboren 14 Febr. 1884 te Haarlem en
Catharina Aleida Wannet, zonder beroep, geboren 26 October 1875 te Bemmel, beiden wonende te Dordrecht
Z-Holland (zie 62, vertrokken na Delft)
161 19-03-1928 "Dordrecht 161" w.w. (woonwagen) Philippus Keijmel, koopman, wonende te Dordrecht Philippus Keijmel, koopman, geboren te Gouda 2 Januari 1901
Wilhelmina Johanna van den Eijk, zonder beroep, geboren te Dordrecht 25 Juni 1906
Geertje Keijmel, geboren te Dordrecht 16 Febr. 1926, allen wonende te Dordrecht
Zuid-Holland
162 22-03-1928 "Breda 130" w.w. (woonwagen) (H-2275) Jean Henri Dauphin, kermisreiziger, wonende te Rotterdam Jean Henri Dauphin, kermisreiziger, geboren te Laeken (Belgie) 13 April 1902
Wilhelmina Schrodner, z.b. geboren te Enschede 13 Januari 1903
Ferdinand Nicolaas Dauphin, z.b., geboren te Geldorp 12 Mei 1925
Hendrik Dauphin, z.b. geboren te Leiden 6 Oct. 1926, allen wonende te Rotterdam
Zuid-Holland
163 26-03-1928 "Dordrecht 163" w.w. (woonwagen) (H2290) Machiel Kivits, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Machiel Kivits, kermisreiziger, geb. te 's Hertogenbosch 4 Mei 1893
Melania Joanna Pernitz, zonder beroep, geboren te Lennick St. Quentin (B) 30 Decbr. 1898
Nicolaas Gerardus Kivits, z.b., geboren Kerkrade 19 Juni 1923, allen wonende te Dordrecht
Zuid-Holland (zie 186)
164 28-03-1928 "Utrecht nr. 15" w.w. (woonwagen) (L no. 43) Johannes Petrus Lambertus Daemen, mandenmaker, wonende te Utrecht Johannes Petrus Lambertus Daemen, mandenmaker, geboren te Heer (L) 12 April '66
Eva Meithof, zonder beroep, geboren te Kerpen (Dl) 5 Decbr. '59 [overl. Ede 28-8-1947]
Magdalena Schmitz, z.b. geboren te Ottersum (L) 15 Decbr. 1901, allen wonende te Utrecht
Utrecht
165 31-03-1928 "Dordrecht 165" w.s. (woonschip) Cornelis Versluis, zonder beroep, wonende te Dordrecht Aanvraag ingetrokken (woonschip voldoet niet aan de eischen) Zuid-Holland
166 04-04-1928 "Groningen 660" w.w. (woonwagen) (G no. 1518) Johannes de Ruiter, koopman, te Amsterdam Johannes de Ruiter, koopman, 18 Januari 1896, Haskerland
Frouje Knobbe, zonder beroep, 17 November 1899, Schoterland;
Tetje de Ruiter, 22 April 1919, Schoterland;
Dirkje de Ruiter, 27 Febr. 1922, Amsterdam, allen wonende te Amsterdam
N-Holland
167 05-04-1928 "Rotterdam 1183" w.w. (woonwagen) (H4913) Jean Benjamin Gérard Spee, koopman, wonende te Haarlem Jean Benjamin Gérard Spee, 10 Februari 1900 Amsterdam [tr. (1) 1922 (gescheiden 1947) Judith Blitz, overl. Adam 2-1-1968, tr. (2) 1950 Johanna Christina Douwes]
Judith Blitz, zonder beroep, 26 Februari 1921 [sic!, moet zijn: 3-12-1902], Amsterdam
Alexander Spee, 26 Febr. 1921 Amsterdam [overl. Auschwitz 28-2-1943];
Isabella Sophia Spee, 13 Aug. 1922, Amsterdam [overl. Auschwitz 3-9-1943, tr. Amsterdam 10-1-1940 Isaac Segal 1916-1944]
Simon Spee, 21 September 1924, Haarlem [overl. Auschwitz 25-1-1943]
Cornelia Spee, 10 Februari 1927, Appingdam, allen wonende te Haarlem [tr. 1-4-1947]
(Vergunning geweigerd bij besch(ikking) d.d. 7 Mei 1928 (1e Afd.) no. 176 bis 18375 door den CdK N.H.)
N-Holland
168 30-04-1928 "Dordrecht 71" (H2379) Heinrich Müllenberg, koopman wonende te Dordrecht Heinrich Müllenberg, 3 Febr. 1901 Würseler (Dld) koopman
(afgevoerd op 25 Juni '31):
Johanna Catharina Elfert, geb. 8 Febr. Helder, zonder beroep
Johanna Catharina Müllenberg, geb. 8 Dec. 1919 Leiden
Agnes Müllenberg, geb. 16 Juli 1922 te Dordrecht
Geertruida Müllenberg, geb. 12 Sept 1923 Dordrecht
Hendrik Müllenberg, geb. 3 Oct. 1924 Dordrecht
Johan Müllenberg, geb. 13 April 1927 Dordrecht
Martinus Gustaaf Müllenberg, geb. 23 maart 1928 Dordrecht, allen wonende te Dordrecht
Z-Holland (zie 237)
169 04-05-1928 "Oss 4" w.w. (woonwagen) Abraham Achtsteribbe, artist, wonende te Amsterdam Abraham Achtsteribbe, geb. 27 Januari 1896 te Amsterdam, artist;
Grietje Romijn, geb. 16 Mei 1894, te Leeuwarden, zonder beroep
Jonas Achtsteribbe, geb. 30 Januari 1920 te Amsterdam
Schoontje Achtsteribbe, geb. 18 November 1822 te Amsterdam
Willem Achtsteribbe, geb. 2 December 1923 te Amsterdam
Esther Achtsteribbe, geb. 12 Februari 1928 te Dordrecht, allen wonende te Amsterdam

NB.
- Naam Abraham Achtsteribbe [mil soldaat, 4e Comp.ie Res. bat. C, dienstweigering]
[lengte 1.67 m, dbl haar, dbl wenkbr.]
Geboortedatum 27-01-1896
Geboorteplaats Amsterdam
Registratiejaar 1918
Bron Inschrijvingsregister voorlopig aangehoudenen, Gevangenissen in 's-Hertogenbosch
Periode 1917 maart 27 - 1918 maart 28
Plaats 's-Hertogenbosch
Toegangsnr. 52
Inv.nr. 558
[https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fgenealogie%2F%3Fq_text%3Dachtsteribbe]

- AMSTERDAM - Militieregisters 1828-1940
Abraham Achtsteribbe, geb. 27-1-1896, slager
(4 JAN 1917)(5e R.I. Ie B. 1e C. A'foort)
23 juni 1918 als deserteur afgevoerd ag. 16 Juli 1918;
20 nov. 1918 in de sterkte 1 Br. getr. 11 maart 1919 no. 257 Verg. 382-'19
23 Juni 1928 ontslagen krachtens art 44 lid c der Dienstplichtwet (Ag. 3 Jan. 1928 no. 25)
[https://archief.amsterdam/indexen/militieregisters_1828-1940/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=achtsteribbe&x=41&z=a#MRSAA00190000009]

- .... Kameraad Bouman wordt in de eerste helft van Februari ontslagen, met ontzegging.
Als nieuwe dienstweigeraar kunnen wij hier
noteeren A. Achtsteribbe. Hij schrijft ons, dat hij door een gelukkig toeval een ex. van
„De Arbeider" in handen heeft gekregen, waar hij blij mee is. En nu meent hij, dat hij ons moet
melden, dat hij op 1 Januari de wapens heeft
neergelegd. Dat is dus wel 'n goed en moedig begin van hem met den aanvang van het
nieuwe jaar. Dat hij het volgende nieuwjaar
den strijd moedig ten einde moge hebben na gebracht ! Hij hoopt, dat men hem ook met
brieven zal gedenken en dat hij van vrienden by uit Nijmegen of in de buurt bezoek zal ontvangen.
Zijn adres is: A. Achtsteribbe, voorl. arrest., Inf. kazerne, Nijmegen. .....1
[De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 28, 1918, no 3, 19-01-1918 ]
[https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMIISG06%3A001310003%3A00002&query=achtsterib%2A&coll=dts&page=4]

- Adressen van dienstweigeraars.
(v. a. beteekent voorloopig arrestant.)
A. Achtsteribbe, C. 62, Huis v. Bew., Den Bosch;
P. v. d. Berg, voorl. arrest., Waalsdorp, Den Haag ....;
[De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 28, 1918, no 10, 09-03-1918 ]
[https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMIISG06%3A001310010%3A00004&query=achtsterib%2A&coll=dts&page=2]

- Adressen van dienstweigeraars.
(v. a. beteekent voorloopig arrestant.)
A. Achtsteribbe, v.a., Infanteriekazerne 1, Nijmegen;
IJdse Addens, v.a., 3-1 1 Reg., Infanterie, ....;
[De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 28, 1918, no 14, 06-04-1918]
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMIISG06%3A001310014%3A00004&query=achtsterib%2A&coll=dts&page=2
+
23-03-1918
+
04-05-1918
+
11-05-1918

- Adressen van dienstweigeraars.
(v. a. beteekent voorloopig arrestant.)
A. Achtsteribbe, uit wandelen (?)
[De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 28, 1918, no 27, 06-07-1918]
[https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMIISG06%3A001310027%3A00004&query=achtsterib%2A&coll=dts&page=3]
+
15-06-1918
+
20-07-1918
+
03-08-1918

- [07-09-1918] Adressen van dienstweigeraars.
Niet in de lijst opgenomen veranderingen:
Abblnk, v.a., Fort Nekkerweg, Midden-Beemster ;
A. Achtsteribbe, uit lasschen;
[De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 28, 1918, no 36, 07-09-1918 ]
[https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMIISG06%3A001310036%3A00004&query=achtsterib%2A&coll=dts&page=4[

- Bruidegom Abraham Achtsteribbe
Beroep Koopman Leeftijd 23
Bruid Grietje Romijn
Geboorteplaats Leeuwarden Leeftijd 25
Aktenummer Reg.3G fol. 31v
Registratiedatum 27-08-1919
Akteplaats Amsterdam

- Huwelijksbijlagen 1919 (Reg.3G fol. 31v)
* ondertrouwd 12 aug. 1919 A. Achtsteribbe / G. Romijn (alg. klasse);
oud 23 jaar, koopman fruit, geboren 27-1-1896, woonplaats 25 I Zandstraat;
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-PJ9F-PG?i=1971&cc=2020117
N-Holland
170 01-06-1928 "Sliedrecht 126" w.s. (woonschip) Christiaan Johannes Veraart, venter, wonende te [-] Christiaan Johannes Veraart, geb. 3 October 1872 te Bergen op Zoom, venter, wonende te [-]
Elisabeth Maria Brocatus, wed: Adriaan de Kerk, geboren 15 Febuari 1869 te Roosendaal ca, zonder beroep, wonende te [-]
-
171 10-06-1928 "Dordrecht 171" w.w. (woonwagen) Gerrit Jan Hendrikus Bouwman, machinist, wonende te Brummen Gerrit Jan Hendrikus Bouwman, machinist, geb. 19 Mei 1883 Renkum
Grada Brouwer, zonder beroep, geb. 5 Dec. 1884 Apeldoorn
Heintje Bouwman, geb. 13 Febr. 1913 Warnsveld
Gerrit Jan Hendrikus Bouwman, geb. 17 Jan. 1927 Zutphen, allen wonende te Brummen
Gelderland
172 04-07-1928 "Leiden 3" w.w. (woonwagen) Gijsbertus Breuer, scharenslijper, wonende te Rotterdam Gijsbertus Breuer, scharenslijper, geb. 29 Dec. 1887 Nijmegen
Dingena van Mook, geb. 6 Aug. 1890 te Oosterhout
Johan Breuer, geb. 7 Aug. 1916 te Rotterdam
Francisca Dingena Breuer, geb. 15 Juli 1921 te Rotterdam
Adrianus Gijsbertus Breuer, geb. 27 Nov. 1922 te Rotterdam
Dirk Breuer, geb. 28 Jan. 1924 te Rotterdam
Peterus Johannes [Breuer], geb. 20 Juni 1926 Rotterdam
Anna van Meul wed. van Adriaan van Mook, geb. 3 December 1856 te Oosterhout, allen wonende te Rotterdam
Z-Holland
173 18-07-1928 "Uden 18" w.w. (woonwagen) Friedrich Wilhelm Leiendecker, muzikant, wonende te Dordrecht Friedrich Wilhelm Leiendecker, geb. 30 Juli 1865 te Neviges (Kreis Mettman Dusseldorf), muzikant
Johannes Willem Leiendecker, geb. 29 Januari 1909 te Dordrecht, muzikant, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning geweigerd door C.d.K. Zuid Holland bij beschikking d.d. 1 Sept. 1928 ....)
Z-Holland
174 31-07-1928 "Dordrecht 92" (H2413) Anne Klaas Kooistra, levensverzekeringsagent, wonende te Dordrecht Anne Klaas Kooistra, geb. 23 Sept. 1867 te Norg, levensverzekeringsagent en
Lucia Martina Visser, geb. 7 Juli 1881 Breda, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
Lucia Groeneweg, zonder beroep, te Dordrecht, geb. te 's Gravenhage 18 Juni 1900
Z-Holland (zie 92)(zie no. 236 v/h register)
175 09-08-1928 "Dordrecht 11" (H2428) Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, scheepsschilder, wonende te Dordrecht Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, geboren 25 april 1874 te Gent (Belgie), scheepsschilder;
Marie Hoste, geboren 24 Oct. 1889 te Tronchiennes (Belgie)
Emma Susanna Uijtterschout, geboren 25 febr. 1922 te Dordrecht
Irma Brunette Uijtterschout, geboren 19 Juli 1923 te Dordrecht
Helena Alfonsina Uijtterschout, geboren 20 Mei 1926 te Dordrecht, allen wonende te Dordrecht
Z-Holland
176 20-08-1928 "Schoonhoven 19 (14)" w.w. (woonwagen) (H2714) Hermanus Steegman, palingventer, wonende te Zwijndrecht Hermanus Steegman, geboren 25 Augustus 1873 te Groote Lindt, wonende te Zwijndrecht
(vervallen 14 Sept. 1932)
Z-Holland (zie no. 260)
177 01-11-1928 "Dordrecht 69" Aloijsius Emil Antonius de Wit, kunstschilder, wonende te Dordrecht Aloijsius Emil Antonius de Wit, kunstschilder, geboren te Dordrecht 7 April 1903
(vervallen)
Z-Holland
178 15-11-1928 "Amersfoort 33" w.w. (woonwagen) Willem Theodorus Cornelius Maria Bruijnzeels, kermisexploitant te Dordrecht Willem Theodorus Cornelius Maria Bruijnzeels, kermisexploitant, geb. 19 Febr. 1888 te Tilburg
Gerarda Jannigje Maria Smeijers, echtgenoote, geb. te Dordrecht 25 December 1892
Maria Cornelia Hendrika Bruijnzeels, zonder beroep, geb. te Dordrecht 8 Aug. 1913
Gerardus Johannes Hendricus Bruijnzeels, zonder beroep, geb. te Dordrecht 22 Nov. 1914
Willij Johanna Maria Bruijnzeels, zonder beroep, geb. te Dordrecht 18 April 1921 en
Johanna Elisabeth Maria Bruijnzeels, zonder beroep, geb. te Dordrecht 26 mei 1926, allen wonende te Dordrecht
(11 April opnieuw vergunning verleend)
(Vergunning ingetrokken bij ebsluit M.v.H. CdK prov. Z-H dd 18 Oct. 1937 ...)
Z-Holland
179 01-11-1928 "Sliedrecht 137" w.s. (woonschip) (H2507) Hendrik Gerardus Jansen, steenhouwer, te Dordrecht Hendrik Gerardus Jansen, steenhouwer, geb. te Dordrecht 17 Aug. 1883
Johanna Huisman (echtgenoote) geb. te s Gravendeel 30 januari 1883
Adrianus Jacobus Jansen, slotenmaker, geb. te Dordrecht 27 Juni 1909
Pieter Marie Jansen, papierperser, geb.te Dordrecht 31 Augs. 1912
Johanna Hendrika Jansen, zonder, geb. te Dordrecht 22 Mei 1917
Jacoba Hendrika Jansen, zonder beroep, geb. te Dordrecht 30 januari 1921
Hendrika Maria Jansen, zonder beroep, geb. te Dordrecht 28 Febr. 1924
Zuid-Holland
180 15-11-1928 "Sliedrecht 129" w.s. (woonschip) (H2506) Hendrik Gerardus Jansen, steenhouwer te Dordrecht als reg. No. 179
(ingetrokken 23 Juni 1931 door CdK ...)
Z-Holland
181 17-12-1928 "Amsterdam 394" w.w. (woonwagen) Fredericus Theodorus Dauphin, kermisreiziger, te Amsterdam Fredericus Theodorus Dauphin, kermisreiziger, Amsterdam 19 Maart 1888
Hendrika Zegeling, zonder beroep Veenendaal 2 Juli 1891
Catharina Louisa Dauphin, fabr. arbr., Bussum 22 Juni 1909
Lefert Dauphin, fabr. arbr., 's Gravenzande 16 Aug. 1913
Louise Maria Dauphin, z beroep, Nibbixwoud, 18 Juni 1916, allen wonende te Amsterdam
Noord-Holland
182 18-12-1928 "Breda 76" w.w. (woonwagen) François Bazen, koopman, wonende te Rotterdam François Bazen, koopman
Bonefasius Leonardus Bazen, zonder beroep
Johanna Schild, huishoudster
Marinus van den Heuvel, zonder beroep
François Pieter Schild, zonder beroep, allen wonende te Rotterdam
Zuid-Holland
183 24-01-1929 "Hoorn 44" w.w. (woonwagen) Ludovicus Maria Damen, koopman, wonende te Tilburg Marie Pfaff, zonder beroep, wonende te Brussel en
Maria Bastiana Pfaff, zonder beroep, wonende te Brussel
Noord-Brabant
184 30-01-1929 "Harderwijk 42" w.w. (woonwagen) Petrus Henricus van Griensven, geb. 2 Oct. 1905 te Antwerpen, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Petrus Henricus van Griensven, kermisreiziger
Stientje Kooistra, zonder beroep
Petrus van Griensven, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend toegezonden bijschrijven dd 18 maart 1929 ...)
Zuid-Holland

Laatst gewijzigd: maart/april 2018.