Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: aangevraagde vergunningen woonwagens/woonschepen 1919-1941


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 256
Inventarisnummer: 565 (15 okt. 1919 - 30 jan. 1929), 566 (20 mrt. 1929-22 apr. 1936), 567 (24 apr. 1936-19 aug. 1942)

Registers houdende aantekening van de aangevraagde vergunningen om een woonwagen of -boot als woning te mogen gebruiken
565 1919 - 1929
566 1929 - 1936
567 1936 - 1942
568 1942 - 1950
569 1950 - 1954
570 1954 - 1958
571 1958 - 1964
LINK: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256&miview=inv2

NB.
De plaatsnamen met het nummer verwijzen naar de registers van woonwagens/woonschepen van de genoemde plaats:
Bijvoorbeeld:
* de woonwagen 'Oss 4' van Abraham Achtsteribbe zal verm. ook voorkomen in het inventarisnr. BHIC 7363-2276:
"Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
7363 Gemeentebestuur Oss (1811-1929)
Register van aangevraagde vergunningen tot het gebruiken van woonwagens en woonschepen
2276. 15 okt. 1919-13 aug. 1923
2277. 13 sept. 1923-7 juni 1927"


* Het woonschip "Sliedrecht 156" van Rokus de Groot zal verm. ook voorkomen in RAD 709-819:
"Regionaal Archief Dordrecht
709 Gemeente Sliedrecht (1932-1970)
818-824 Registers van Vergunningen om een woonwagen of een woonschip als woning te mogen gebruiken
818. januari 1920-7 september 1921
819. 10 september 1921-12 mei 1933
820. 13 mei 1933-maart 1942
821. april 1942-1 juni 1949
822. 2 juni 1949-23 november 1950
823. 25 november 1950-januari 1955
824. februari 1955-mei 1965"


* De woonwagen "Venlo 66" van Petrus Pruijmboom zal te vinden zijn in 70-1364c:
"Gemeentearchief Venlo
70 Gemeentesecretarie Venlo (1921-1938)
1364-1364 Registers van aangevraagde vergunningen om een woonwagen of woonschip als woning te mogen gebruiken
1364a. 1919-1926
1364b. 1926-1931
1364c. 1931-1936"


1936-1942


Woonwagens/woonschepen (24 apr. 1936-1942)


Register-
nummer der
aanvraag
Datum indiening
aanvraag
Kenmerk
woonwagen/woonschip
Naam aanvrager Andere personen Commissaris der Koningin
384 24-04-1936 "Breda 263" woonwagen (H-4794) Franciskus Johannes Zwiers, geb. Meppel 27 Januari 1916, koopman te Dordrecht Franciskus Johannes Zwiers, geb. Meppel 27 Januari 1916, koopman
Johanna Pruijmboom, geb. te Loon op Zand 1 Maart 1917, z.b., beide te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 11 Juni 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4794)
(Verg. ingetrokken door CdK Zuid Holland d.d. 10 Aug. 1936 A No. 1273 (4e Afd.))
-
385 28-05-1936 "Dordrecht 18" woonark (H-4776) Adriaan Bos, aannemer wonende te Dordrecht Personeel in dienst van den aanvrager.
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 1 Juni 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4776)
M.v.d.St. Cd.K. prov. Z.H.
386 28-05-1936 "Dordrecht 27" woonark (H-4778) Adriaan Bos, aannemer wonende te Dordrecht Personeel in dienst van den aanvrager.
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 1 Juni 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4778)
M.v.d.St. Cd.K. prov. Z.H.
387 28-05-1936 "Dordrecht 29" woonark (H-4777) Adriaan Bos, aannemer wonende te Dordrecht Personeel in dienst van den aanvrager.
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 1 Juni 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4777)
M.v.d.St. Cd.K. prov. Z.H.
388 09-06-1936 "Breda 68" woonark (H-4847) Jan Hovestadt Dalm, arbeider Rijkswaterstaat te Dordrecht Jan Hovestadt Dalm, geb. de Werken en Sleeuwijk 9 Sept. 1881, arbeider R.W.
Theodora Maria Driessen, geb. Gent (G) 9 Oct. 1889 z.b. echtgenoote
Arie Hovestadt Dalm, perser, geb. Gent (G) 3 Sept. 1914
Paul Dalm, geb. Huissen 6 Juli 1918 arb. verchroom inr.
Jan Dalm, geb. Huissen 26 Sept. 1923
Theodora Maria Dalm, geb. Dordrecht 6 Nov. 1925
Nicolaas Petrus Paulus Dalm, geb. Dordrecht 16 October 1931
(Vergunning verleend CdK Zuid Holland 10 Aug. 1936 H No: 4847)
(Zie volgnr. 485)
-
389 10-06-1936 "Dordrecht 252" woonwagen (H-4864) Nicolaas Willems, geb. te Meerlo 14 Oct. 1889, los arbeider te Dordrecht Nicolaas Willems, los arbeider, geb. te Meerloo 14 October 1889 Franciscus, geb. Dordrecht 8 Juli 1914, los arbeider Johannes Willems, geb. Dordrecht 1 Januari 1916, los arbeider Gerard Willems, geb. te Dordrecht 20 Mei 1922
(Verg. verleend CdK Zuid Holland dd 20 Augs. 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4864)
(Bij besluit CdK prov. ZH dd 22 Apr. 1937 A no. 600 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
-
390 24-06-1936 "Sliedrecht 140" woonschip (H-4848) Abraham Anthonij Schippers, machinist te Dordrecht Abraham Anthonij Schippers, geboren te Zierikzee 23 Maart 1871, machinist te Dordrecht
(Vergunning verleend door CdK Zuid Holland dd 10 Augs. 1939 H No. 4848)
(Bij besluit CdK prov. ZH dd 22 Apr. 1937 A no. 600 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
(Zie volgnr. 498)
-
391 28-06-1936 "Dordrecht 145" woonschip (H-4849) Huibertus Goudriaan, varensgezel te Dordrecht Huibertus Goudriaan, geb. te Zwindrecht (B) 23 October 1907
Klasina de Lange, geb. Zaandam 5 April 1912, z.b., echtgenoote
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 10 Aug. 1936 A no. 17 4e Afd. vergunning verleend onder letter H.4849)
-
392 28-06-1936 "Rotterdam 412" woonschip (H-4940) Cornelis Prins, los werkman te Zwijndrecht Cornelis Prins, geb. H.I. Ambacht 18 Sept. 1899, los werkman
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid-Holland dd. 30 October 1936 A no. 17 4e Afd. vergunning verleend onder letter H No. 4940)
-
393 28-06-1936 "Dordrecht" woonschip Dirk Verweij, motorschipper te Dordrecht Dirk Verweij, geb. te Papendrecht 12 Juli 1893, motorschipper te Dordrecht -
394 30-07-1936 "Sliedrecht 272" woonwagen (H4867) Trijntje van Ham, zonder beroep te Dubbeldam Trijntje van Ham, geb. 2 Mei 1874 te Dubbeldam
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid-Holland dd. 24 Augs. 1936 A no. 17 4e Afd. vergunning verleend onder letter H No. 4867)
-
395 30-07-1936 "Utrecht 660" woonwagen Christiaan Baegen, koopman te Utrecht Christiaan Baegen, geb. Utrecht 8 Juli 1908, koopman
Louisa Maria Zegeling, zb., geb. te Ammerstol 19 Juli 1910, echtg.
Christiaan Baegen, geb. Utrecht 4 Juli 1931
Johanna Maria Baegen, geb. Utrecht 5 febr. 1933
-
396 05-08-1936 "Ter Neuzen No. 39" woonwagen (H4913) Petrus Pruijmboom, koopman te Dordrecht Petrus Pruijmboom, geb. Loon op Znad 21 Aug. 1899, koopman
Maria Lugters, geb. te Lon op Zand 23 Nov. 1901, z.b., echtgenoote
Wilhelmus Petrus, Pruijmboom, geb. Dordt 8 Maart 1923
Petrus Pruijmboom, geb. Dordrecht 10 febr. 1923
Hendrika Pruijmboom, geb. te Dordrecht 4 Juli 1927
Cornelia Johanna Pruijmboom, geb. te Dordrecht 21 Mei 1932
Johanna Catharina Pruijmboom, geb. te Dordrecht 29 Juli 1933
Maria Pruijmboom, geb. te Dordrecht 21 Mei 1932
(Verg. verleend door CdK. Zuid Holland d.d. 9 Oct. 1936 A N. 17 (4e Afd.) onder letter H No. 4913 door Min. v. Justitie is ontheffing verleend van het bep. in art 2. 1e lid subs. Regl. W.e.W. d.d. 1 oct. 36 3e Afd. No. 1180)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d Prov. Zuid-Holland d.d. 3 Juni 1938 A. No. 1119 (4e Afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
397 28-08-1936 "Schoonhoven No. 19 (Dordrecht No. 397)" woonw. Nicolaas Straver, tuinder te Zwijndrecht Nicolaas Straver, geb. Boskoop 20 Apr. 1892, tuinder te Zwijndrecht
Elizabeth Vollenhou, zb, geb. Oud Beijerland 20 februari 1908
Hendrik Weijgertse, geb. 2 Juni 1935 te Dordrecht, zb, beide wonende te Zwijndrecht
(Bij besch. CdK prov. Z.H. dd 3 Mei 1937 A no. 660 (4e Afd.) vergunning geweigerd)
-
398 18-09-1936 "Dordrecht 295" woonschip (H4918) Willem Frederik Ponsen, machinist te Dordrecht Willem Frederik Ponsen, geb. te Dordrecht 16 Jan. 1877, machinist te Dordrecht
(Verg. verleend door C.d.K. Zuid Holland dd 13 Oct. 1936 A No. 17 (4e Afd.) H. No. 4918)
(zie 488)
399 22-09-1936 "Dordrecht 96" woonschip (H4919) Willem Hendrik van Wel, kleermaker, wonende te Dordrecht Willem Hendrik van Wel, geb. Dordrecht 11 Mei 1875, kleermaker
Catharina Eleoora van Wel, geb. Dordrecht 9 Februari 1911, z.b.
Adriana Hendrika van Wel, geb. Dordrecht 12 Mrt. 1913, kantoorbediende, allen te Dordrecht
(Verg. verleend door C.d.K. Zuid Holland dd 13 October 1936 A No. 17 (4e Afd.) H. No. 4919)
(zie 488)
400 22-09-1936 "Dordrecht 55" woonwagen (H4921) Petrus Pruijmboom, koopman te Dordrecht Petrus Pruijmboom, koopman, geb. Loon op Znand 4 Aug. 1875
Dirka Netten, z.b. geb. Loon op Zand 8 Oct. 1873
Maria Pruijmboom, z.b., geb. te Dordrecht 15 October 1928, allen te Dordrecht woonachtig
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid Holland bij besluit d.d. 14 October 1936 A No. 17 (4e Afd.) H. No. 4921)
(Door Min. v. Just. is onth. verleend v/h bepaalde in art. 2 1 lid sub 1 v/h Regl. op Woonwagens en Woonschepen bij besch. d.d. 7 Oct. '36 3e ... 1180)
(zie 490)
401 26-09-1936 "Bergen op Zoom 44" woonwagen Adrianus van der Linden, z.b. te Dordrecht Adrianus van der Linden, koopman, geb. Loon op Zand 22 April 1907
Cornelia Pruijmboom, z.b. geb. Loon op Zand 19 Juli 1907
Cornelia Huiberdina van der Linden, geb. Dordrecht 27 Dec. 1929
Rika van der Linden, geb. 29 Dec. 1931, z.b., te Dordrecht, allen te Dordrecht
(zie 497)
402 28-09-1936 "Rotterdam 417" woonwagen (H4920) Hermanus Steegman, palingventer te Zwijndrecht Hermanus Steegman, palingventer, geboren 25 Augs. 1873 te Zwijndrecht, wonende te Zwijndrecht
(Verg verleend door CdK Zuid Holland dd 14 Oct. 1936 A o. 17 (4e Afd.) onder Letter H. no. 4920)
(zie 487)
403 28-09-1936 "Sliedrecht 291" woonwagen Jan de Groot, machinist te Dordrecht Jan de Groot, geboren te Sliedrecht 15 mrt. 1902
Mijnsje Euser, z.b., geb. te Zwijndrecht 26 febr. 1905
Lucretia de Groot, z.b., geb. Zwijndrecht 23 Juni 1924, allen te Dordrecht woonachtig
(niet meer op woonschip)
-
404 05-10-1936 "Dordrecht No. 291" woonwagen (H4921) Coenraad Smit, handelaar in heeren artikelen te Dordrecht Coenraad Smit, geboren 's Gravenhage 4 Jan. 1897, handelaar in heeren artikelen
Johanna Elisabeth Teuteberg, z.b, geb. te Haarlem 3 Augs. 1900, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid Holland dd 20 October 1936 A No. 17 (4e Afd.) onder Letter H No. 4921)
(zie 492)
405 22-10-1936 "Dordrecht No. 405" woonwagen (H4975) Nicolaas Theodorus Dauphin, koopman te Dordrecht Nicolaas Theodorus Dauphin, geb. Warffum 23 Juli 1882, koopman
Joha. Wilh.a Zegeling, geb. Veenenaal 6 Januari 1885 z.b. echtgenoote
Louisa Maria Dauphin, geb. Winschoten 16 Mei 1920, z.b.
Joh.a Wilh.a geb. A'dam 13 februari 1916
Nicolaas Theodorus Dauphin, geb. Loon op Zand 14 Juli 1921, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid Holland dd 10 Dec. '36 A No. 17 (4e Afd.) onder Letter H No. 4975)
(zie 500)
406 29-10-1936 "Hoorn 28" woonw. Servaas Knubben, los arbeider te Dordrecht Servaas Knubben, los arbeider, geb. te Meerssen 12 December 1905
Sophia Margaretha Brandt, z.b., geb. te Dordrecht 2 Dec. 1912
Servaas Knubben, z.b., geb. Dordrecht 24 Mei 1934
Anthonie Adrianus Knubben, z.b., geb.Dordrecht 28 December 1935, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning geweigerd door C.d.K. Zuid Holland dd 10 Dec. '36 A No. 1933 (4e Afd.))
(zie 500)
407 30-10-1936 "Dordrecht 190" woonsch. (H4974) Jan Jansen, stoker, wonende te Dordrecht Jan Jansen, stoker, geb. te Dordrecht 12 Sept. 1903
Johanna Gerritsen, z.b., geb. H.I. Ambacht 8 Aug. 1916
Theodorus Laurentius Jansen, geb. te Dordrecht 13 September 1935
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid Holland dd 10 Dec. '36 A No. 17 (4e Afd.) letter H. No. 4974)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. d.d. 3 Febr. 1937, A. No. 164 (4e Afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
408 09-11-1936 "Dordrecht 408" woonwagen (H4976) Elisabertus Stuij, koopman, wonende te Sliedrecht Elisabertus Stuij, koopman en
Hendrika Johanna Dauphin, z.b., beiden wonende te Sliedrecht
(Vergunning verleend door C.d.K. dd 10 Dec. '36 A No. 17 (4e Afd.) letter H. No. 4976)
(zie 501)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
409 10-11-1936 "Bussum 193" woonwagen (H4973) Jan Frans van Laarhoven, koopman, wonende te Dordrecht Jan Frans van Laarhoven, koopman
Adriana Paulina Zwekars, zonder beroep
Embertus Johannes Franciscus van Laarhoven, koopman, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door C.d.K. Zuid Holland dd 10 Dec. '36 A No. 17 (4e Afd.) letter H. No. 4973)
(Ingetrokken bij besluit v/d M.v.St. C.d.K. prov. Z.H. dd 1 Sept. 1937 A. no. 1481 (4e afd.))/i>
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
410 9 October/28 November 1936 "Rotterdam 399" woons. (H5025) Dirk Frederik Wapstra, chauffeur, te Dordrecht Dirk Frederik Wapstra, chauffeur, geb. te Dordrecht 23 februari 1909 Jacob Johannes Stiegelis, matroos, geb. Dordrecht 2 Maart 1907, beiden te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 4 Febr. 1937 A No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H No. 5025)
(Bij besch. C.d.K. prov. ZH dd. 1 Sept. 1937 A no. 1480 (4e afd.) vergunning ingetrokken)
-
411 16 October/28 November 1936 "Sliedrecht 85" woonsch. (H4977) Wouter Martinus van de Graaf, los arbeider, 1 Juni 1883 te Dordrecht geboren, woonachtig te Dordrecht Wouter Martinus van de Graaf, geb. te Dordrecht 1 Juni 1883, losarbeider, wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door C.d.L. Zuid Holland dd 16 Dec. 36 A No. 17 (4e afd.) letter H No. 4977)
(Zie 495)
-
412 10-12-1936 "Dordrecht 282" woonw. (H5047) Lambert Adriaan Dauphin, koopman, wonende te Dordrecht Lambert Adriaan Dauphin, geb. Beck (L.) 2 Augs. 1906, koopman
Maria Margretha van Griensven, geb. te Rucphen NB 30 Juni 1909, z.b.
Jan Hendrik Dauphin, geb. te Dordrecht 19 Juni 1935, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 22 Febr. 1937, A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H.5047)
-
413 26 Nov. 36/10 Dec. 1936 "Amsterdam 862" woonw. (H5032) Hendrikus Dauphin, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Hendrikus Dauphin, geb. Heerlen 12 Mei 1908, kermisreiziger
Christina van Griensven, z.b., geb. Sint Niclaas (B) 10 Dec. 1906
Ferdinand Nicolaas Dauphin, geb. Dordrecht 3 April 1933, z.b, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd. 8 Febr. 1937, A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H.5032)
(Zie volgnr. 503)
-
414 24-12-1936 "Apeldoorn No. 91" woonw. (A2277) Jan Hendrik Dauphin, koopman te Groningen Jan Hendrik Dauphin, geb. te Well (Bergen) 1 Jan. 1904, koopman
Elke Akkerman, geb. Groningen 1 Juli 1909, z.n. Jan Hendrik Dauphin, geb. Dordrecht 26 Maart 1935, allen wonende te Groningen
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. GroningenH dd 5 Apr. '37, No. 4a 34e afd. vergunning verleend onder letter A.2277)
(Bij besch. C.d.K. in de prov. Groningen dd 28 Nov. 378 No. 59, 3e afdeeling vergunning ingetrokken)
-
415 05-01-1937 "Dordrecht No. 44" woonsch. (H5101) Jacobus den Ridder, schipper te Dordrecht Jacobus den Ridder, schipper, geb. Made c.a. 29 Juli 1894
Elisabeth Schmidmair, z.b., geb. Gasselsdorf (O) 28 Augs. 1899
Hendrika Elizabeth den Ridder, z.b., geb. Duisburg 1 Juli 1921
Elisabeth Jacoba den Ridder, geb. Duisburg 17 Jan. 1923, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 1 April '37, A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H.5101)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d Prov. Z-H. dd 14 Jan. 1938 A No. 107 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
-
416 12-01-1937 "'s Gravenhage 788" woonw. (N2417) Fredericus Theodorus Dauphin, kermisreiziger, Eindhoven Fredericus Theodorus Dauphin, geb. 19 Maart 1888, kermisreiziger, Eindhoven
Hendrika Zegeling, geb. Veenendaal 2 Juli 1891, z.b.
Loise Maria Dauphin, z.b., geb. Nibbixwoud 18 Juni 1917, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. N. Brabant dd. 13 April 1937, A no. 5996 vergunning verleend tot 13 April 1940 onder letter N. 2417 (ontheffing verleend van art 1, 1 lid sub 3 en 5 v/h Regl. op woonw. en woons.)
-
417 27-01-1937 "Dordrecht 42" woonsch. (H5102) Job Kleerebezem, timmerman, Dordrecht Job Kleerebezem, geb. te Nieuwer Amstel 5 Dec. 1893, timmerman
Johanna Franciscus Oudenaar, zb., geb. te Rotterdam 8 Juli 1894, beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. Z.-H. dd. 1 Apr. '37, A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H. 5102)
-
418 10-02-1937 "Dordrecht 418" woonsch. (H5133) Hermanus Johannes Colijn, kantoorbediende, Dordrecht Hermanus Johannes Colijn, geb. te Dordrecht 25 April 1900, kantoorbediende, wonende te Dordrecht
Johanna Franciscus Oudenaar, zb., geb. te Rotterdam 8 Juli 1894, beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. Z.-H. dd. 26 Apr. '37, A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H. 5133)
(Zie 508)
-
419 04-03-1937 "Dordrecht 419" woonw. (H5141) Lambert Adriaan Dauphin, kermisreiziger, Dordrecht Lambert Adriaan Dauphin, geb. te Beek (L.) 2 Aug. 1906, kermisreiziger
Maria Margaretha van Griensven, geb. te Rucphen 30 Juni 1909, z.b. Jan Hendrik Dauphin, geb. te Dordrecht 19 Juni '35, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. Z.-H. dd. 26 Apr. '37, A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H. 5141)
(Zie 509)
-
420 11-02-1937 "Harderwijk 42" woonw. (G4206) Petrus Hendricus Verwijk, kermisreiziger, Amsterdam Petrus Hendricus Verwijk, geb. te Amsterdam 17 Nov. '09, kermisreiziger
Madelena Maria van Griensven, geb. te Hoorn 16 Aug. 1913, z.b., beiden wonende te Amsterdam
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. N.-H. dd. 18 Mei 1937 1e afd. no. 176 bis/10382 vergunning verleend onder letter G No. 4206 tot 18 Mei 1940)
-
421 15-02-1937 "Sliedrecht 259" woonw. (H5146) Bastiaan Gerrit de Graaf, landarbeider, Zwijndrecht Bastiaan Gerrit de Graaf, geb. te Numansdorp 26 Sept. 1903, landarbeider
Elisabeth Sophia Noordermeer, z.b., geb. te Strijen 12 Aug. '05
Adriana de Graaf, geb. te Numansdorp 13 Mei 1928, gaat school, allen wonende te Zwijndrecht
(Vergunning verleend bij besch. C.d.K. prov. ZH dd 3 mei 1937 A no. 17 4e afd. onder letter H 5146 tot 3 Mei 1940)
(Bij besch. M.v.st. C.d.K. i/d prov. Z.H. d.d. 3 Mrt. '39 A No. 421 (4e afd.) vergunning ingetrokken)
-
422 04-03-1937 "Dordrecht 282" woonw. (E1893) Albert Klouth, kermisreiziger, Zwolle Albert Klouth, geboren te Zwolle 9 Maart 1909, kermisreiziger
Antonia Johanna de Rooij, geb. te Nuenen Gerwen en Nederwetten 24 oct 1905, z.b., beiden wonende te Zwolle
(Bij besch. v/d prov. Overijssel dd 3 Mei 1937 No. 1025/759 4e afd. vergunning verleend onder letter E nr. 1893 tot 3 Mei 1940)
(Bij besch. C.d.K. prov. Overijssel dd 25 Oct. 1938 No. 2993/2060 4e Afd. vergunning ingetrokken)
-
423 10-03-1937 "Schiedam 120" woonwagen (H5154) Anna Catharina Hartogs, z.b. Dordrecht Anna Catharina Hartogs, geb. te Rethy (B) 6 Dec. 1898, z.b.
Ludovicus Cornelius van Laarhoven, geb. te Mortsel (B) 20 Febr. 1922, z.b.
Bernardina Johanna van Laarhoven, geb. te Nijmegen 29 Sept. 1925, gaat school
Johannes Christianus van Laarhoven, geb. te Dordrecht 2 Aug. 1929, gaat school
Cornelia Antonia van Laarhoven, geb. te Dordrecht 28 Febr. 1931, gaat school
Maria van Laarhoven, geb. te Dordrecht 24 Juli 1932, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 3 Mei 1937 A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H no. 5145 tot 3 Mei 1940)
-
424 20-04-1937 "Dordrecht 306" woonw. (H5145) Thomas Dekker, kermisreiziger, Dordrecht Thomas Dekker, geboren te Dordrecht 28 April 1903, kermisreiziger
Jeantte Johanna Dauphin, gboren te Norodwijkerhout 14 Sept. 1911, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 12 Mei 1937 A no. 17 (4e afd.) onder letter H 5154 tot 12 Mei 1940)
-
425 11-05-1937 "Dordrecht 190" woonsch. (H5284) Korstiaan Kleinendorst, transportarbeider, Dordrecht Korstiaan Kleinendorst, geb. te Puttershoek 8 Febr. 1903, transportarbeider, wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z-H dd 1 Sept. 1937 A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5284)
-
426 14-06-1937 "Dordrecht 150" woonschip (H5300) Jan Meuldijk, bootenverhuurder, te Dordrecht Jan Meuldijk, geboren te Dordrecht 20 oct. 1885, roeibootenverhuurder
Lijntje de Paus, geboren te Alblasserdam 18 mrt. 1888, z.b.
Adrianus Meuldijk, geb. te Huelva (Sp.) 1 Juli 1918, kantoorbediende
Pieter Meuldijk, geb. te Huelva (Sp.) 17 nov. 1916, bankwerker, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door C.d.K. Z Holland dd 27 September 1937 onder letter H No 5300)
-
427 30-06-1937 "Sliedrecht 301" woonsch. (H5301) Dirk Frederik Wapstra, chauffeur, te Dordrecht Dirk Frederik Wapstra, geb. te Dordrecht 23 Febr 1909, chauffeur
Martha Marcellina Josina Hermes, geb. te Antwerpen (B) 8 Juli 1914, z.b.
Prudence Josephine Marcelline de Munck, st.dr., geb. te Dordrecht 9 Sept 1933
Dirk Frederik Wapstra, geb. te Dordrecht 11 Mei 1937, allen wonende te Dordrecht
30 Oct 1939: Bijgeschreven Diana Catharina Johanna Wapstra, geb. 11 Juli 1939 (opg. C.d.K.)
(Vergunning verleend door C.d.K. Z Holland dd 27 Sept. 1937 A No. 17 (4e afd.) onder letter H No 5301)
(Bij besch. M.v.d.St. C.d.K. ZJ 10 Apr. 1938 A No. 727 (4e afd.) bovengenoemd evergunning ingetrokken)
(Bewoont sedert 10 Dec. '38 het zelfde woonschip)
517
428 20-07-1937 "Terneuzen 73" woonw. (H5305) Jan Frans van Laarhoven, koopman te Dordrecht Jan Frans van Laarhoven, geb. te Baarle Hartog (B) 11 Jan. 1896, koopman
Adriana Paulina Zwekars, geb. te Tilburg 4 Aug. 1894, z.b.
Embertus Johannes Franciscus van Laarhoven, geb. te Tilburg 2 Mrt. 1918, muzikant, allen wonende te Dordrecht
30 Oct 1939: Bijgeschreven Diana Catharina Johanna Wapstra, geb. 11 Juli 1939 (opg. C.d.K.)
(Vergunning verleend bij M.v.St. C.d.K. dd 29 Sept. '37 A no. 17 (4e afd.) onder letter H-5305)
(20 Oct. 1939 kennisgeving aan Minister van Justitie en inzending verg. aan C.d.K. in Z.H. wagen overgegaan aan: H.L. Hülters te Rotterdam)
(Vergunning ingetrokken door C.d.K. in Z.H. 23 oct. 1939 A. 2367 (4e Afd.))
517
429 22-07-1937 "Heerlen 165" woonw. (H5272) Adrianus Pasztjerik, koopman te R'dam Adrianus Pasztjerik, geb. te Rotterdam 23 Dec. 1913, koopman
Adriana Catharina van Laarhoven, geb. Velo 2 April 1916, z.b. echtgenoote
Johannes Pasztjerik, geb. te Rotterdam 15 maart 1933, z.b., zoon, allen wonende te Rotterdam
(Vergunning verleend bij besch. C.d.K. prov. ZH dd 25 Augs. 1937 A no. 17 (4e afd.) onder letter H No 5272)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. ZH d.d. 19 Apr. 1938 A No. 726.2 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
430 11-08-1937 "Dordrecht 430" woonwagen (H5394) Otto Jurianus de Man, grondwerker Zwijndrecht Otto Jurianus de Man, geb. te Sleeuwijk c.a. 16 Apr. 1907, grondwerker
Trijntje Tempelaar, geb. te Zwijndrecht 6 Aug. 1918, z.b., beiden wonende te Zwijndrecht
(Vergunning verleend bij besch. N.v.S.t C.d.K. i/d prov. ZH dd 9 Dec. 1937 A no. 17 (4e afd.) onder letter H 5394)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. ZH d.d. 18 Jan. 1938 A No. 159 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
431 17-09-1937 "Dordrecht 431" woonschip (H5337) Willem van Zon, bankwerker, Dordrecht Willem van Zon, geb. te Dordrecht 21 Jan. 1914, bankwerker
Gijsberta Cecilia Hermina Johanna Colijn, geb. te Dordrecht 5 Sept. 1914.
Hermanus Johannes Cornelis van Zon, geb. te Dordrecht 15 Sept. 1939, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. ZH d.d. 29 October 1937 A No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5337)
(zie 516)
(Besch. C.d.K. i/z prov. N.H. dd 26 Oct. 1952 onder letter G.6791 vergunning verleend aan W. van Zon)
(Besch. C.d.K. i/d prov. N.H. dd 8 feb. '58 onder letter G-6791 verg. verleend aan W. van Zon)
(Besch. C.d.K. i/d prov. N.H. d.d. 17 Mei 1961 onder letter G-6791 verg. verlend aan W. van Zon)
(Besch. C.d.K. i/d prov. N.H. d.d. 28 Jan. 1861 afd I nr. 23134 verg. ten name van W. van Zon, ingetrokken)
(Besch. C.d.K. prov. N.H. d.d. 29/6/61 G No. 11748 vergunning verleend aan O. Toren w/v J. Streunding)
(Besch. C.d.K. prov. NH 27.1.65 G. no. 11748 verg. verl. aan O. Toren w/v G. Streunding)
(besch. C.v.K. 20 dec '68 G-15300 aan M. Keller)
-
los papier 10-02-1983 "Dordrecht 431" woonschip (G15300) Martinus Keller, geb. Amsterdam 27 juni 1911, zonder beroep, wonende Amsterdam Martinus Keller, voornoemde
Ottje Toren, geboren te Oude Pekela 14 sept. 1903
(Provinciaal bestuur van Noord-Holland)
los papier 15-11-1984 "Dordrecht 431" woonschip (G21090) Johannes van Calsbeek, geb. Amsterdam 18-10-1962, commercieel medewerker, wonende Amsterdam Johannes van Calsbeek, voornoemde (Provinciaal bestuur van Noord-Holland)
los papier 07-03-1972 "Dordrecht 431" woonschip (G15300) Martinus Keller, geb. Amsterdam 27 juni 1911, classificeerder, wonende Amsterdam Martinus Keller, voornoemde (Provinciaal bestuur van Noord-Holland)
los papier 20-12-1971 "Dordrecht 431" woonschip (G15300) Martinus Keller, geb. Amsterdam 27 juni 1911, classificeerder, wonende Amsterdam Martinus Keller, voornoemde (Provinciaal bestuur van Noord-Holland)
432 24-09-1937 "Maastricht 278" woonwagen (H5395) Jan Hendrik Dauphin, kermisreiziger te Dordrecht Jan Hendrik Dauphin, geb. Nieuwe Pekela 3 Jan. 1872, kermisreiziger
Adriana Schäfer, geb. te Groningen 24 februari 1873, z.b., echtgenoote, beiden te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i.d prov. Z.H. d.d. 1 December 1937 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5395)
(535)
433 27-09-1937 "Dordrecht 258" woonschip (H5336) Willem van Herpen, bloemenkoopman te Dordrecht Willem van Herpen, geb. te R'dam 12 Sept. 1877, bloemenkoopman te Dordrecht
Anna Maria Vervooren, geb. 17 Juni 1879 te Dordrecht, zonder beroep, echtgenoote
Gerardus van Herpen, geb. 17 Dec. 1901 te Dordrecht, bloemenkoopman, zoon, allen te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i.d prov. Z.H. d.d. 1 December 1937 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5336)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d Prov. Z.H. d.d. 10 Januari 1938 A. No. 75 (4e Afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
434 27-09-1937 "Dordrecht 19" woonschip (H5335) Nicolaas Neseker, boekhouder, wonende te Dordrecht Nicolaas Neseker, geb. te Baarn 22 April 1906, boekhouder
Johanna Geertruida Berendina Sloot, geb. te Denekamp 3 Mei 1908, echtg., z.b., beiden te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i.d prov. Z.H. d.d. 29 Oct. 1937 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5335)
-
435 30-09-1937 "Bussum 174" woonwagen (H5376) Jean Joseph Dauphin, koopman, wonende te Dordrecht Jean Joseph Dauphin, geb. 24 Mrt. 1907 te A'dam koopman
Joh.a (Johanna) Henrica van der Henten, geb. 18 februari 1918 te Helmond, echtg.
Joh.a (Johanna) Maria Wilh.m.a (Wilhelmina) Dauphin, geb. 29 Sept. 1937 te Dordrecht, z.b., allen te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i.d prov. Z.H. d.d. 25 Nov. 1937 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5376)
-
436 10-11-1937 "Apeldoorn 80" woonwagen (H5393) Petrus van Griensven, kermisreiziger, te Dordrecht Petrus van Griensven geb. 19 Jun. 1873 te Vught, kermisreiziger
Helena de Garde, geb. 10 Feb. 1884 te Vlijmen, z.b.
Johannes van Griensven, geb. 19 Jun. 1912 te Hoogstraten, kermisreiziger en chauffeur
Antonius van Griensven, geb. 4 Feb. 1915 te 's-Hertogenbosch, kermisreiziger en chauffeur
Nicolaas van Griensven, geb. 17 Aug. 1916 te Dongen, kermisreiziger en chauffeur
Rosa Wilhelmina van Griensven, geb. 11 Mei 1923 te Dinteloord, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i.d prov. Z.H. d.d. 9 December 1937 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5393)
-
437 24-11-1937 "Leiden (42) 26..(?)" woonschip (H5440) Lucas Verhagen, arbeider te Dordrecht Lucas Verhagen, geb. 28 Mei 1873 te Sleeuwijk, arbeider, wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i.d prov. Z.H. d.d. 10 Januari 1938 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5440)
(519)
438 27-12-1937 "Dordrecht 438" woonwagen (A2396) Jacobus Johannes Teuteberg, kermisexploitant te Winschoten Jacobus Johannes Teuteberg, geb. 22 Aug. 1903 te Alkmaar, kermisexploitant
Irena Cesarina Bauer, geb. [-] te Pilsen, z.b.
Dorothea Sophie Justine Louise Teuteberg, geb. 26 Maart 1930 te Apeldoorn, allen wonende te Winschoten
(Bij besch. C.d.K. i/d prov. Groningen d.d. 4 Febr. 1938 3e Afd. No. 12 vergunning verleend onder letter A-2396)
(Bij beschikking Com. Prov. Z.H. dd 24 Dec. 1941 A no. 17 vergunning verleend tot 24 Dec. 1944 H6966)
-
439 08-02-1938 "Dordrecht 339" woonwagen (G4393) Joseph Kindermans, kermisreriziger te Amsterdam Joseph Kindermans, geb. 12 Mei 1889 te Rotterdam, kermisreiziger
Maria Johanna Henkelman, geb. 21 Jan. 1896 te Antwerpen, beiden wonende te Amsterdam
(Bij besch. C.d.K. i/d prov. Noord Holland d.d. 23 Maart 1938 1e Afd. No. 176bis/6277 vergunning verleend onder letter G No. 4393)
(Bij beschikking C. Prov. Z.H. dd 28 Juli 1941 3e Afd. A. no. 17 aan Joseph Kindermans tot 28 Juli 1944 H6843 vergunning verleend)
(zie ook 339)
440 22-02-1938 "Dordrecht 440" woonwagen (H-5525) Huibert Hendrik Schaap, werfbaas te Zwijndrecht Huibert Hendrik Schaap, geb. 26 Juni 1889 te Vuren, werfbaas
Leentje Cornelia Kuijpers, geb. 19 Mei 1887 te Gorinchem, z.b.
Willemina Cornelia Schaap, geb. 8 Feb. 1916 te Rotterdam z.b., allen wonende te Zwijndrecht
(Bij besch. C.d.K. in de prov. Z-H. d.d. 24 Mrt 1938 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5525)
-
441 28-02-1938 "Dordrecht 441" woonwagen (H-5440) Albert Jan Kraak, chauffeur te Dubbeldam Albert Jan Kraak, geb. 12 Febr. 1912 te Dubbeldam, chauffeur
Adriana van Griensven, geb. 25 Nov. 1910 te Gent (B) z.b.
Abraham Petrus Kraak, geb. 15 Mei 1937 te Dordrecht z.b., allen wonende te Dubbeldam
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. d.d. 11 April 1938 A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5440)
(Bij besch. 1 Nov. 1950 C.d.K. in ZJ vergunning verleend onder H-10129 tot 1 Nov. 1953)
(Besch. 9 okt. 1957 C.d.K. prov. ZH vergunning verleend onder letter H-16174 tot 9 okt. 1960)
(Besch. C.d.K. prov. Z-H. dd. 30 dec. 1960 A. No. 3577/2 (2e afd.) verg. t.n.v. A.J. Kraak ingetrokken)
(Besch. C.d.K. prov. Z-H. d.d. 2 apr. 1964 vergunning verleend onder letter G-21135 tot 2 apr. 1967)
(Bij besch. C.d.L. in de prov. ZH dd 10.11.67 A no. 2207.1 (2e afd.) vergunning verleend onder letetr U-26777 tot 10.11.1970)
-
los papier 01-12-1967 "Dordrecht 441" woonwagen Albert Jan Kraak, correspondentie-adres Obrechtstraat 36 (.. ontheffing vanhet bepaalde bij artikel 1, eerste lid, sub 1, tweede zinsnede, met betrekking tot de hoogte van de bovenkant van de vloer boven de begane grond, van het Reglement op Woonwagens en Woonschepen voor de woonwagen gekenmerkt "Dordrecht 441") (provinciaal bestuur van Zuid-Holland)
442 02-04-1938 "Dordrecht 442" woonwagen (H-5585) Jacobus Petrus van Haren, orgeldraaier te Zwijndrecht Jacobus Petrus van Haren, geb. 7 Oct. 1870 Alem Maren en kessen, orgeldraaier
Maria Alida Maissan, geb. 29 Mei 1869 Tilburg, z.b., beiden wonende te Zwijndrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 12 Mei 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5585)
(537)
443 23-05-1938 "Dordrecht 129" woonwagen (H-5637) Dorothea Sophie Justine Louise Wöhlwer wed. J.J. Teuteberg, zonder beroep te Dordrecht Dorothea Sophie Justine Louise Wöhler wed. J.J. Teuteberg, z.b. geb. te Lachem Pr. 23 Jan 1870
Dorothea Sophie Justine Louise Teuteberg, artiste, geb. te Winschoten 23 maart 1906
Antonie Teuteberg, muzikant, geboren te Havelte 5 Mei 1910
Maria Catharina Teuteberg, artiste, geboren te Winschoten 8 October 1915
Abdel Kader Abdesselam, z.b., geboren te Parijs 4 Juni 1936, allen wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 23 Juni 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5637)
-
444 03-06-1938 "Rotterdam 487" woonschip (H-5685) Jacobus de Ridder, schipper, te Dordrecht Jacobus de Ridder, schipper, geb. 29 Juli 1894 te Made
Elisabeth Schmidmair, z.b., geb. 28 Aug. 1899 te Gasseldorf
Hendrika Elisabeth den Ridder, geb. 1 Juli 1921 Duisburg, dagdienstbode
Eisabeth Jacoba den Ridder, geb. 17 Jan. 1923 Duisburg, dagdienstbode, allen wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Zuid-Holland dd. 4 Augustus 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5685)
-
445 07-06-1938 "Breda 130" woonwagen (H-5672) Jean Henri Dauphin, kermisexploitant te Rotterdam Jean Henri Dauphin, geb. 13 Apr. 1901 te Laeken (Bel), kermisexploitant
Wilhelmina Schrodner, geb. 13 Jan. 1903 te Enschede, kermisexploitant
Ferdinand Nicolaas Dauphin, z.b. geb. 12 Mei 1925 te Geldorp
Hendrik Dauphin, z.b., geb. 6 Oct. 1926 te Leiden
Frderik Hendrikus Dauphin, z.b, geb. 22 Mei 1921, te Simpelveld
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 16 Juli 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5672)
-
446 16-06-1938 "Sliedrecht 156" woonschip (H-5727) Jacob Schutte, schipper te Dordrecht Jacob Schutte, schipper wonende te Dordrecht, geboren te Sliedrecht 34 maart 1903
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 5 Sept 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5727)
(Bij besch. M.v.St. C.d.L. i/d prov. Z-H. dd 13 Maart 1939 A No. 512 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
447 27-06-1938 "Sliedrecht 92" woonschip Willem van Trooijen, aanhouder te Zwijndrecht Willem van Trooijen, aanhouder wonende te Zwijndrech, geboren te Sliedrecht 13 Juli 1880
(Aanvraag komt te vervallen in verband met overlijden van aanvrager (W. van Trooijen) op 30 Juni 1038 te Zwijndrecht)
-
448 11-07-1938 "Dordrecht 40" woonschip (H5755) Johannes van Dam, sleepbootkapitein te Dordrecht Johannes van Dam, sleepbootkapitein, geb. 2 Mei 1867 te Hillegersberg
Arie van Dam, kantoorbediende geb. 25 October 1915 te Dordrecht, beiden wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 27Sept 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5755)
-
449 15-07-1938 "Dordrecht 449" woonwagen (H5756) Johann Anton van Neuss, koopman te Dordrecht Johann Anton van Neuss, geb. 2 Aug. 1883 te Viersen (Dl), koopman
Maria Philomena Catharina Beckers, geb. 2 April 1893 te Maastricht, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 27Sept 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5756)
-
450 30-08-1938 "Vreeswijk 65" woonwagen (H5766) Wilhelm Rolink, koopman te Rotterdam Wilhelm Rolink, geb. 21 Aug. 1916 te Amsterdam, koopman
Antonia Magdalena Scheffer, geb. 8 Febr. 1919 te Rotterdam, z.b.
Aaltje Rolink, geb. 16 Jan. 1937 te Rotterdam, z.b.
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 27 Sept 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5756)
-
451 30-08-1938 "'s Gravenhage 154" woonwagen (H5806) Marinus van Driel, landarbeider te Zwijndrecht Marinus van Driel, geb. 26 Sept. 1913 te Heerjansdam, landarbeider, wonende te Zwijndrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 11 Nov. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5806)
-
452 14-09-1938 "Utrecht 288" woonwagen (H5769) Martinus Jansen, wonende te 's Gravenhage, ingeschreven in het Centraal Bevolkingsregister Martinus Jansen, geb. te Ter Aar 18 Mei 1907, wonende te 's Gravenhage, ingeschreven in het Centraal Bevolkingsregister
Anna Catharina Hartogs, geboren te Rethy (Be) 6 Dec. 1898, z.b.
Ludovicus Cornelius van Laarhoven, geb. te Mortsel (Be) 20 Feb. 1922, muzikant
Bernardina Johanna van Laarhoven, geb. te Nijmegen 29 Sep. 1924, z.b.
Johannes Christianus van Laarhoven, geb. te Dordrecht 2 Aug. 1929
Cornelia Antonia van Laarhoven, geb. te Dordrecht 28 Feb. 1931
Maria van Laarhoven, geb. te Dordrecht 24 Juli 1932, allen wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 11 Nov. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5769)
(Besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z-H. dd. 15 Mei 1939 A No. 942 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
453 20-09-1938 "Dordrecht 325" woonschip (H5779) Pieter Vlot, scharenslijper, wonende te Dordrecht Pieter Vlot, geb. te Oudenbosch 14 Maart 1878, scharenslijer
Teuna van Pelt, geb. te Zwijndrecht 25 Maart 1872, z.b, beiden wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 24 Oct. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5779)
-
454 20-09-1938 "Dordrecht 309" woonschip (H5780) Jacob Prook, matroos, wonende te Dordrecht Jacob Prook, matroos, geboren te Buiksloot 2 Januari 1905, wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 24 Oct. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5780)
(19 Decb. 1942 woning Noordergang 2 betrokken)
-
455 22-09-1938 "Dordrecht 48" woonschip Dirk Frederik Wapstra, chauffeur, wonende te Dordrecht Dirk Frederik Wapstra, geboren te Dordrecht 23 Feb. 1909, chauffeur, wonende te Dordrecht
Martha Marcellina Josephina Hermes, geboren te Antwerpen 8 Juli 1914, z.b.
Prudence Josephine Marcelline de Munck, geboren te Dordrecht 9 Sept. 1933, z.b.
Dirk Frederik Wapstra, geboren te Dordrecht 11 Mei 1937, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Aanvraag vervallen heeft voor het verleenen van de vergunning het woonschip verlaten)
-
456 22-09-1938 "Dordrecht 456" woonschip (H-5822) Job Kleerebezem, timmerman, wonende te Dordrecht Job Kleerebezem, geboren te Nieuwer-Amstel 4 December 1893, timmerman
Johanna Francisca Oudenaar, geboren te Rotterdam 8 Juli 1894, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z-H. dd. 24 Oct. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5822)
(Bij besch. C.d.K. i/d prov. Z-H d.d. 15 Mei 1939 A No. 943 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
457 23-9-1938 'Dordrecht 42' woonschip (H-5805) Jan Roukema, zonder beroep, wonende te Dordrecht Jan Roukema, geboren te Zwijndrecht 21 Oct. 1875, z.b.
Adriaantje Doll, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe 20 April 1878 z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z.H. dd. 7 Nov. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5805)
547
458 24-9-1938 'Dordrecht 5 (147)' woonschip (H-5781) Huibregt Mik, zonder beroep, wonende te Dordrecht Huibregt Mik, geboren te de Werken ca 1 Juni 1868, zonder beroep, wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z.H. dd. 24 Oct. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5781)
-
459 29-9-1938 'Sliedrecht 152' woonschip Andries Abraham Machiel Mol, aannemer wegenbouw, wonende te Dordrecht Andries Abraham Machiel Mol, geboren te Dordrecht 27 januari 1917, wonende te Dordrecht
(Aanvraag vervallen Heeft voor het verleenen vand e vergunning het woonschip verlaten)
-
460 28-10-1938 'Brielle 13' woonwagen (H-5837) Pieter de Wit, molenbaas, wonende te Hillegom Pieter de Wit, geboren te Schijndel 11 Nov. 1899
Lambertha van de Vorstenbosch, geb. te Schijndel 12 April 1906
Lambertha Wilhelmina de Wit, geb. te Schijndel 18 Jan. 1925, allen wonende te Hillegom
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z.H. dd. 13 Dec. 1938 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5837)
-
461 29-10-1938 'Dordrecht 461' woonwagen (A2526) Jan Hendrik Dauphin, koopman wonende te Groningen Jan Hendrik Dauphin, geboren te Bergen (L.) 1 Juni 1904
Elke Akkerman, geboren te Groningen 1 Juli 1909
Jan Hendrik Dauphin, geboren te Dordrecht 26 maart 1934, allen wonende te Groningen
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Groningen dd. 29 Nov. 1938 No. 55a 3e afd. vergunning verleend onder letter A2526)
-
462 01-11-1938 'Rotterdam 399' woonschip (H-5821) Hendrik Netten, koopman, wonende te Dordrecht Hendrik Netten, geboren te 's Hertogenbosch 30 Nov. 1913
Neeltje Johanna Petronella Geerling, geboren te Rotterdam 7 Juni 1918
Arie Marie Netten, geboren te s Hertogenbosch 1 Juli 1935
Hermina Netten, geboren te Dordrecht 26 Juni 1936
Johanna Hermina Netten, geb. te Dordrecht 29 Juni 1937
Johanna Petreonella Netten, geboren te Dordrecht 26 Augustus 1938, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. d.d. 25 Nov. 1938 A No. 7 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5821)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z.H. dd 2 Dec. 1938 A No. 2414 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
463 14-11-1938 'Sliedrecht 93' woonschip (H-5850) Corstiaan Willemstijn, transportarbeider, wonende te Dordrecht Corstiaan Willemstijn, geboren te Dordrecht 11 Juli 1904, wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. d.d. 27 December 1938 A No. 7 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5850)
-
464 17-11-1938 'Vreeswijk 65' woonwagen (H-5919) Gijsbertus Pieren, koopman wonende te Dordrecht Gijsbertus Pieren, geb. te 's Hertopgenbosch 29 Juni 1884
Johanna Damen, geb. te 's Hertopgenbosch 7 Jan 1883
Antonetta Pieren, geb. te's Hertopgenbosch 14 Mei 1923
Gijsbertus Pieren, geb. te Gorinchem 2 Sept 1934, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. d.d. 17 Febr. 1939 A No. 7 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5919)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. i/d prov. Z.H. dd 13 Mrt '39 A No. 511 (4e afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
-
465 02-12-1938 'Dordrecht 92' woonschip Pieter Goulooze, losarbeider, wonende te Dordrecht Pieter Goulooze, geb. te Dordrecht 2 Feb. 1884
Catharina Barbara Philomena Goris wed. van Wilhelmus Johannes van Ooijen, geb. te Arendonck (Be) 13 Apr. 1887, beiden wonende te Dordrecht
(Aanvraag vervallen Heeft voort het verleenen vand de vergunning het woonschip verlaten)
-
466 09-12-1938 'Dordrecht 367' woonschip (H-5955) Aart Bozuwa, metselaar, wonende te Dordrecht Aart Bozuwa, geboren te Dordrecht 6 Oct. 1879, wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. d.d. 14 Mrt '39 A No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-5955)
-
467 19-01-1939 ''s Gravenhage 547' woonwagen (L-1088) Herman Scharff, machinist-bankwerker, te Utrecht Herman Scharff, geb. te Brummen 8 Sept. 1899
Petronella Geerruida Boots, geb. te Budel 30 Mei 1900
Hendrik Jacob Scharff, geb. te Weert 14 Feb. 1923
Petronella Geertruida Scharf, geb. te Brummen 23 Jun 1924
Herman Scharff, geb. te Noordwijkerhout 3 Feb. 1927, allen wonende te Utrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Utrecht d.d. 39 Juni 1939 No. 540/392 1e Afd vergunning verleend onder letter L-1088)
-
468 26-01-1939 'Schiedam 183' woonschip (H-6019) Abram van der Schuit, stoker, te Dordrecht Abram van der Schuit, geb. te Dordrecht 29 Juni 1893
Abraham van der Schuit, geb. te Dordrecht 9 oct. 1923
Pieter van der Schuit, geb. te Dordrecht 14 Dec. 1925
Clazina van der Schuit, geb. te Dordrecht 26 Dec. 1928, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. d.d. 2 Mei 1939 A No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-6019)
(Bij beschikking C.d.K. in Z.H. dd 16 Maart 1940 A487 vergunning ingetrokken, wegens in gebruik nemen door belangh. ander woonschip)
-
469 06-02-1939 'Eindhoven 530' woonwagen (H-6017) Martin Müllenberg, stoker, te Dordrecht Martin Müllenberg, geb. te Vaals (L) 25 Jan. 1912
Hendrika Pruijmboom, geb. te Loon op Zand 2 Maart 1913
Johann Müllenberg, geb. te Dordrecht 23 Aug. 1931
Petrus Müllenberg, geb. te Dordrecht 12 April 1938, allen wonende te Dordrecht
Hendrik Müllenberg, 1 Nov. 1939
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. dd 2 Mei 1939 A. No. 19 (4e Afd) vergunning verleend onder letter H-6017)
(4/11 39 bijschr: bericht van C.d.K. in Z.H)
-
470 23-02-1939 'Rotterdam 14' woonwagen (H-6072) Hendrik Netten, koopman te Dordrecht Hendrik Netten, geb. te 's Bosch 30 Nov. 1913
Beeltje Johanna Petronella Geerling, geb. te Rotterdam 7 Juni 1918
Arie Maria Netten, geb. te 's Bosch 1 Juli 1935
Hermina Netten, geb. te Dordrecht 26 Juni 1926
Johanna Maria Netten, geb. te Dordrecht 29 Juni 1937
Johanna Petronella Netten, geb. te Dordrecht 26 Aug. 1938, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. dd 16 Juni 1939 A No. 15 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-6072)
(9/11 39 advies C.d.K. in Z.H. in te trekken)
(Beschikking C.d.K. in Z.H. dd 14 Nov. 1939 A 2510 vergunning ingetrokken. beschikk. belanghebbende toegezonden a/Burg. 's Bosch ter uitreiking 17/11- 39)
-
471 15-03-1939 'Vreeswijk 65' woonwagen Johannes Gerardus van Boxtel, scharenslijper te Dordrecht Johannes Gerardus van Boxtel, geb. te Loon op Znad 22 Mrt. 1908
Francisca van den Dungen, geb. te 's Hertogenbosch 30 Jan. 1912
Maria Barbara van Boxtel, geb. te Eindhioven 8 Juni 1934
Nicolaas Johannes van Boxel, geb. Loon op Zand 1 Oct. 1935
Johannes Wilhelmus van Boxtel, geb. Loon op Zand 27 Feb. 1937, allen wonende te Dordrecht
Hendrik Müllenberg, 1 Nov. 1939
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Z.H. dd 5 Juni 1939 A. No. 1038 (4e Afd) de gevraagde vergunning geweigerd)
-
472 17-03-1939 'Rotterdam 179' woonschip (H-6065) Pieter Goulooze, los arbeider, wonende te Dordrecht Pieter Goulooze, geb. te Dordrecht 2 Feb. 1884 Catharina Barbara Philomena Goris wed. van Wilhelmus Johannes van Ooijen, geb. te Arendonck (Be) 15 April 1887, beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de prov. Zuid-Holland dd 9 Juni 1939 A No. 17 (4e Afd) vergunning verleend onder letter H.-6065)
(9/11 1939 ter intrekking C.d.K. in Z.H.)
(Bij besch: C.d.K. in Z.H. dd 14 Nov. 39 A 2511 vergunning ingetrokken)
-
473 31-03-1939 'Utrecht 361' woonwagen (L-1098) Johannes van Wanrooij, koopman, wonende te Utrecht Johannes van Wanrooij, geb. te Loon op Zand 10 Jan. 1895, koopman
Petronella Lugten, geb. te Loon op Zand 9 Nov. 1894, z.b.
Maria van Wanrooij, geb. te Loon op Zand 24 Jan. 1921, koopvrouw
Wilhelmina van Wanrooij, geb. te Rotterdam 30 Juli 1927
Petronella van Wanrooij, geb. te Rotterdam 9 Mrt. 1929, allen wonende te Utrecht
(Beschikking C.d.K. in Utrecht dd 29 Aug. 1939 No. 685/503 vergunning verleend onder L.1098)
(Bij beschikking dd 1 Feb. 1940 v/d C.d.K. in Utrecht 1e Afd: 5/68 vergunning ingetrokken)
-
474 31-03-1939 'Maarssen 25' woonwagen (L-1099) Johannes van Wanrooij, koopman, wonende te Utrecht Petrus van Wanrooij, geb. te Loon op Zand 9 Feb. 1919, koopman
Johannes van Wanrooij, geb. te Rotterdam 24 Sep. 1930
Johan van Wanrooij, geb. te Leiden 31 Mei 1924, allen wonende te Utrecht
(Beschikking Comm. K. in Utrecht dde. 29 Aug. 1939 No. 685/503 vergunning verleend onder L. 1099)
(Bij beschikking C.d.K. in Utrecht dd. 1 Feb. 1940 1e Afd. No. 5./68 vergunning ingetrokken)
-
475 28-04-1939 'Dordrecht 375' woonwagen (H-6110) Marinus Petrus Pruijmboom, koopman, wonende te Dordrecht Marinus Petrus Pruijmboom, geb. te Loon op Zand 10 April 1915, koopman
Maria Ebbers, geb. te Dordrecht 8 Jan. 1917, z.b.
Johannes Pruijmboom, geb. te Dordrecht 19 Sep. 1935
Drika Pruijmboom, geb. te Dordrecht 27 April 1939, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door C.de K. Zuid-Holland dd 24 Juli '39 A no. 17 (4e afd.) onder letter H-6110)
(30 Mei 1940 kennisgeving woonwagen ontruimd C.d.K. en Min. v. Just.)
(Bij besluit C.d.K. in Z.H. dd 5 Juni 1940 A 896 vergunning ingetrokken)
(Bij besch. Comm. Prov. Z.H. dd 15 Augs. 1941 A no. 17 vergunning verleend aan L.C. Groninger te R'dam tot 1 Augs. 1944 onder H. 6885.)
-
476 11 Mei 1939 "Delft 42" woonwagen (H-6096) Jan Rosbeek, machinist te Dordrecht Jan Rosbeek, geb. te Dordrecht 21 Mei 1909, machinist
Wilhelmina Hendrika Groeneveld, geb. te Dubbeldam 9 April 1907, z.b., beiden wonende te Dordrecht
Rosbeek, Jeannette Johanna Elise, geb. Dordt 12 Oct. 1940
(Bij besch. M. v.d. St. C.d.K. i/d prob. Z.H. d.d. 10 Juli 1939 A. No. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-6096)
(Vergunning ingetrokken beschikking Comm. prov. Z.H. d.d. 11 Aug. 1941 A. 544 (4e afd.))
C.d.K. in Z.H. 538, 551
477 31 Mei 1939 "Dordrecht 376" woonwagen (H-6166) Johannes Martinus van Wanrooij, koopman te Dordrecht Johannes Martinus van Wanrooij, geb. te Loon op Zand 24 Juli 1899, koopman
Johanna Cornelia Pruimboom, geb. te Lon op Znad 10 Juni 1902, z.b.
Rinus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 6 November 1928
Thomas Petrus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 17 Januari 1931
Johannes Martinus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 2 Juli 1932
Petronella Maria van Wanrooij, geb. te Dordrecht 23 Januari 1935, allen wonende te Dordrecht
1 Juli 1941 bijgeschreven: Dirka van Wanrooij, geb. 7 Sep. 1939
(Bij beschikking Minister van Staat C.d.K. in ZH dd 25 Sep. 1939 No A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend onder letter H-6166)
C.d.K. in Z.H.
478 31 Mei 1939 "Dordrecht 355" woonwagen (H-6222) Dirk van IJzendoorn, landarbeider te Zwijndrecht Dirk van IJzendoorn, geb. te Lienden 23 Januari 1907, landarbeider
Anna Maria de Kever, geb. te Rotterdam 10 Februari 1903 huishoudster
Johanna Christina van IJzendoorn, geb. te Zwijndrecht 20 December 1934
Arie van IJzendoorn, geb. te Heerjansdam 3 Maart 1936, allen wonende te Zwijndrecht
(Beschikking C.d.K. in ZH dd 27 Nov. 1939 A no. 17 H6222 vergunning verleend tot 27 Nov. 1942)
C.d.K. in Z.H.
479 22 Juni 1939 "Heerlen 167" woonwagen (H-6219) Martinus Westenberg, kermisexploitant wonende te Amsterdam thans te Dordrecht Martinus Westenberg, geb. te Tilburg 27 Feb. '02
Antonia Louisa Paetzhold, geb. te Brakel 23 Sep. 1905
Johann Baptiste Westenberg, geb. te Zwolle 6 September 1928, allen wonende te Amsterdam
(Besch. C.d.K. in ZH dd 20 Nov. 1939 H.6219 vergunning verleend tot 20 Nov. 1942)
C.d.K. in Z.H.
480 26 Juni 1939 "Roermond 249" woonwagen (H-6214) Machiel Kivits, kermisexploitant wonende te 's Gravenhage, ingeschr. in het Centraal Bevolkingsregister Machiel Kivits, geb. te 's Hertogenbosch 4 Mei 1893
Melania Johanna Pernitz, geb. te St. Quintes Lennick (Be) 30 December 1898
Nicolaas Gerardus Kivits, geb. te Kerkrade 19 Juni 1923
Theodorus Kivits, geb. te Wassenaar, 1 Augustus 1929, allen wonende te 's Gravenhage, ingeschreven in het Centraal Bevolkingsregister
(Beschikking C. de K. in ZH dd 14 Nov. 1939 H6214 vergunning verleend tot 14 November 1942)
(Bij besch. C.d.K. in Z.H. dd 19 feb. 1940 A 329 vergunning ingetrokken wegens overgaan in andere wagen (zie 502))
C.d.K. in Z.H.
481 29 Juni 1939 "Sliedrecht 156" woonschip Cornelis de Wagenaar, koopman wonende te Dordrecht Cornelis de Wagenaar, geb. te Gorinchem 24 Nov. 1878 wonende te Dordrecht
(Intusschen woonschip weer verlaten. Woont aan wal. Ingetrokken. Oct. 1939)
-
482 3 Juli 1939 "Dordrecht 63" woonwagen Thomas van Wanrooij, koopman wonende te Dordrecht Thomas van Wanrooij, geb. te Loon op Zand 20 Oct. 1904
Antonia Pruijboom, geb. te Loon op Zand 8 April 1905
Thomas van Wanrooij, geb. te Dordrecht 8 Mei 1931
Rika van Wanrooij, geb. te Dordrecht 27 April 1932
Petrus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 22 Maart 1935
Johannes Martinus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 22 April 1936
Marinus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 2 Dec. 1938, allen wonende te Dordrecht
(Bij beschikking C.d.K. in Z.H. dd 16 Oct. 1939 A no. 17 (4e Afd.) 6174 vergunning verleend)
C.d.K. in ZH
483 [GAD-0256-0567-0110.jpg] - N.V. Kastelein - - -
484 [GAD-0256-0567-0111.jpg] - - - - -
485 22 Aug. '39 "Breda '39" woonschip Jan Hovestadt Dalm, Rijksarbeider, wonende te Dordrecht Jan Hovestadt Dalm, rijksarbeider, geb. 9 Sep. 1881 te de Werken in Sleuwijk
Theodora Maria Dalm-Driessen, zonder beroep, geb. 9 oct. 189 te Gent (G)
Arie Hovestadt Dalm, stuurman, v/e slepboot, geb. 3 Sep. 1914 te Gent (G)
Paul Dalm, fab. arb., geb. 6 Jul 1918 te Huissen
Jan Dalm, zonder beroep, geb. 26 Sep. 1923 te Huissen
Theodora Maria Dalm, geb. 6 Nov. 1925 te Dordrecht
Nicolaas Petrus Paulus Dalm, geb. 16 Oct. 1931 te Dordrecht, allen wonende te Dordrecht;
(Vergunning verleend C.d.K. in Z.H. 12 Oct. 1939 A. no. 17 (4e afd.)
(In te trekken, houder woont in woning 26/8-'40)
(Bij besch: 30 aug. 1940 A 1124 C van Z.H. ingetrokken)
C.d.K. in Z.H.
486 5 Oct. 1939 "Terneuzen 73" woonwagen Hendrik Lodewijk Hülters, harmonicaspeler, Rotterdam 1. Hendrik Lodewijk Hülters
2. Louise Antonia Engels
3. Ursula Hülters
4. Antonia Anna Hülters
5. Lambertus Johannes Jacobus Hülters
6. Jacobus Hülters
resp. geboren te
1. Schaerbeek (Be) 17 Maart 1908
2. Elst 23 October 1910
3. Barendrecht, 27 october 1930
4. Antonia Anna, Rotterdam 24 Jan. '32
5. Arnhen, 22 Juli 1933
6. Amersfoort, 18 Feb. 1935
(Ingetrokken, schouw zal te Rotterdam plaatsvinden, evenals aanvraag, waarheen belanghebbende op 5 Oct. 1939 vertrok.)
Ingetrokken
487 13 Oct. 1939 "Rotterdam 417" woonwagen Hermanus Steegman, palingventer, Zwijndrecht alleen door aanvrager zelf, geb. 25 Aug. 1873 te Zwijndrecht
(Beschikking C.d.K. in Z.H. dd 10 Nov. 1939 onder H. 6208 vergunning verleend tot 10 Nov. 1942.)
C.d.K. in Z.H.
488 13 Oct. 1939 "Dordrecht 295" woonschip (H6211) Willem Frederik Ponsen, a/b woonschip p/a Weeshuisstraat 11bov aanvrager alleen, geb. te Dordrecht 16 Jan. 1877
(Beschikking C.d.K. in Z.H. dd 13 Nov. 1939 H. 6211 vergunning verleend tot 13 Nov. 1942.)
(Bij beschikking C.d.K. in Z.H. A no. 49 dd 8 Jan. 1940 vergunning ingetrokken)
C.d.K. in Z.H.
489 16 Oct. 1939 "Dordrecht 50" woonschip (H6210) Johannes Hoogendoorn, grondwerker, Dordrecht Hoogendoorn, Johannes, 7 Sep. 08 Dubbeldam
Colijn, Johanna 30 Sep. '10 Dordrecht
Hoogendoorn, Johanna 23 Mei '32
Hoogendoorn, Pieternella Maria 11 Jan. 35
Hoogendoorn, Aart, 28 Mei 36
Hoogendoorn, Cornelia 10 Juli 38
(Beschikking C.d.K. in Z.H. dd 13 Nov. 1939 H. 6210 verg. verleend tot 13 Nov. 1942.)
C.d.K. in Z.H.
490 17 Oct. 1939 "Dordrecht 55" woonwagen (H6209) Petrus Pruijmboom, geb. te Loon op Znad, 4 Aug. 1875, koopman Pruijmboom, Petrus, aanvrager
Netten, Dirka, geb. te Loon op Zand 8 oct. 1873, zonder beroep
(Beschikking dd 10 Nov. 1939 van de C.d.K. in Z.H. vergunning verleend tot 10 Nov. 1942 onder nr. H6209)
C.d.K. in Z.H.
491 30 Oct. 1939 "Dordrecht 117" woonwagen Cornelis Wilhelmus van Kessel, harmonicapspeler te Zwijndrecht Cornelis Wilhelmus van Kessel, harm: speler, geb. 12 Nov. 1875 te 's Bosch
Maria Krijnen, huishouster, geb. 17 Juni 1889 te Bergen op Zoom
Nellie Maas, zonder, geb. 1 Juni 1931 te Utrecht, allen wonende te Zwijndrecht
(Bij beschikking C.d.K. in Z.H. A no. 17 dd 14 Dec. 1939 onder No. H 6242 vergunning verleend tot 14 Dec. 1942.)
Z.H.
492 30-10-1939 "Dordrecht 121" woonwagen (H6213) Coenraad Smit, handelaar in manufacturen te Dordrecht Coenraad Smit, handelaar in manufacturen, geb. 4 Januari 1897 te 's Gravenhage
Johanna Elisabeth Teuteberg, echtg., geb. te Haarlem 3 Aug. 1900
(Beschikking C.d.K. in Z-H. dd. 14 Nov. 1939 H6213 vergunning verleend tot 149 November 1942)
ZH
493 16-11-1939 "Amsterdam 377" woonschip (H6223) Adolph van den Beemt, scheepsklinker te Dordrecht Adolph van den Beemt, voornd., geb. 3 Dec. 1897 te Dordrecht
Wijbrig Martina Kooistra, echtg. geb. te Vlissingen 12 Juni 1897
(Beschikking C.d.K. in Z-H. dd. 29 Nov. 1939 A no. 17 H6223 vergunning verleend tot 29 Nov. 1942)
(Ingetrokken bij beschikking Comm. Prov. ZH dd. 3 Juni 1942 A 559/14)
Zuid Holland 559
494 17-11-1939 "Zwollerkerspel 350" woonschip (H6240) Aart de Waard, aannemer grond- en waterwerken, Dordt Aart de Waard, aannemer grond- en waterwerken, Dordt, geb: 14 Oct. '85 te Sliedrecht
Teuntje van de Graaf, echtgenoote te Dordt geb. 26 Nov. '83 te Papendrecht
(Bij beschikking C.d.K. in Z-Holl. dd. 12 Dec. 1939 A no. 17 (onder H 6240 vergunning verleend tot 12 Dec. 1942)
(vergunning ingetrokken miss. K ZH 18 Juni 191 A no. 428 (4e afd.))
Zuid Holland
495 20-11-1939 "Sliedrecht 85" woonschip (H6251) Wouter Martinus van de Graaf, los arbeider, Dordrecht Wouter Martinus van de Graaf, los arbeider, te Dordrecht, geb. aldaar 1 Juni 1883
(Beschikking Comm. d.K. in Zuid-Holland dd 27 Dec. 1939 A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend tot 27 Dec. 1942 H6651
(vergunning ingetrokken miss. K ZH 18 Juni 191 A no. 428 (4e afd.))
Zuid Holland
496 25-11-1939 "Heerlen 62" woonwagen (H6244) Antonius van Griensven, kermisexploitant, te Dordrecht Antonius van Griensven, kermisexploitant, geb. te 's Bosch 4 Feb. 1915 wonende te Dordrecht
Christina Brantenaar, echtgenoote geb. te Rotterdam 17 Dec. 1917.
(Besch. C.d.K. in Z.H. dd 14 Dec. 1939 A no. 17 vergunning verleend tot 14 Dec. 1942 onder H.6244)
(Bij beschikking dd. 14 Dec. 39 A2691 werd de vergunning voor den wagen Heerlen 62 eerder verleend aan Adriaan Meulwijk te Rotterdam - ingetrokken)
Z.H. (548)
497 27-11-1939 "Bergen op Zoom 44" woonwagen (H6250) Adrianus van der Linden, koopman te Dordrecht Adrianus van der Linden, koopman pantoffels e.d. Dordrecht, geb. te Loon op Zand 22 April 1907
Cornelia Pruijmboom, echtg.e geb. 10 Juli 1907 te Loon op Zand
Cornelia Huberdina van der Linden, geb. te Dordrecht 27 Dec. 1929
Rika van der Linden, geb. te Dordrecht 29 Dec. 1931
(Beschikking 27 Dec. 1939 no. A17 4e afd. Comm. d K. in Zuid-Holland vergunning verleend tot 27 Dec. 1942 H6250)
Z.H.
498
[afb. 125/198]
19-12-1939 "Sliedrecht 140" woonschip (H6294) Abraham Anthonij Schippers, machinist te Dordrecht aanvrager alleen, geb. 23 maart 1871 te Zierikzee
(Bij beschikking C.d.K. in Z.H. dd. 1 Feb. 1940 A no. 17 vergunning verleend tot 1 Feb. 1943 onder H6294)
(Bij beschikking dd 290 Mei 1942 A 374/14 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
C.d.K. in Z.H.
499 [-] 1939 "Amsterdam 627" woonwagen Petrus Pruijmboom (wagen geschouwd te Middelharnis 25 Juli 1938) -
500 3 Jan. 1940 "Dordrecht 405" woonwagen (H6285) Nicolaas Theodorus Dauphin, koopman in parapluies te Dordrecht Nicolaas Theodorus Dauphin, koopman in parapluies
Johanna Wilhelmina Zegeling, zonder beroep
Louisa Maria Dauphin, handel in parapluies
Nicolaas Theodorus Dauphin, koopman in parapluies, allen wonende te Dordrecht
(Bij beschikking dd 17 Jan. 1940 A n. 17 vergunning verleend tot 17 Jan 1943 onder lett. H.6285)
Zuid Holland (Zie no. 405)
501 8 Jan. 1940 "Dordrecht 408" woonwagen (H6284) Elisabertus Stuij, koopman in galanterien, Sliedrecht Elisabertus Stuij, koopman in galanterien, geb. Sliedrecht 4 Juli 1906
Hendrika Johanna Dauphin, echtg. geb. te Noordwijk 28 Aug. 1913
Aart Stuij, 24 April 1938 zonder
(Beschikking Comm. de Koningin in de prov. ZH dd 19 Jan 1940 A 17 vergunning verleend tot 17 Jan 1943 onder H.6284)
C.d.K. in Z.H.
502 31 Jan. 1940 "Heerlen 182" woonwagen (H6316) Machiel Kivits, kermisexploitant te Dordrecht Machiel Kivits, kermisexploitant, geb. te 's Bosch 4 Mei 1893
Melania Joanna Pernitz, zonder, geb. te St. Quintens Lennick (Be), 30 Dec. '98
Nicolaas Gerardus Kivits, zonder ber., geb. te Kerkrade 19 Jan. 1923
Theodorus Kivits, geb. te Wassenaar 1 Aug. 1929, zonder beroep
(Bij beschikking C. d K. in ZH dd 19 feb. 1940 A no. 17 vergunning verleend tot 19 feb. 1943 onder H 6316)
(Bij miss. Comm. Prov. Z.H. dd. 15 Dec. 1942 No. 1045/14 vergunning ingetrokken)
Zuid Holland
503 8 Feb. 1940 "Amsterdam 862" woonwagen (H6333) Hendrikus Dauphin, kermisexploitant, Dordrecht Hendrikus Dauphin, geb. 12 Mei 1908 te Heerlen, kermisexploitant
Christina van Griensven, geb. 10 dec. 1906 te St. Nicolaas (Be) zonder beroep
Ferdinand Nicolaas Dauphin, geb. te Dordrecht 3 April 1933, zonder
(Bij beschikking C de K. in ZH dd 2 Maart 1940 A. no. 17 vergunning verleend tot 2 Maart 1943 onder H.6333)
Z.H.
504 17 Feb. 1940 "Rotterdam 179" woonschip (H6339) Abram van der Schuit, stoker-sleepboot te Dordrecht Abram van der Schuit, stoker te Dordrecht geb. 29 Juni 1893 te Dordt
Abraham van der Schuit, draaier te Dordrecht, geb. 9 oct. 1923 te Dordrecht
(Bij beschikking dd 16 Maart 1940 van den Comm. der Koningin in ZH A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend tot 16 maart 1943 onder H6330)
(Bij beschikking dd 22 oct. 1940 A 1257/1 vergunning ingetrokken)
(zie 472)
505 28 Feb. 1940 "Gorinchem 145" woonwagen (H6337) Pieter Baum, koopman, in kleeden te Dordrecht Pieter Baum, geb. te Oosterhout 31 Jan. 1920, koopman in kleeden te Dordrecht
Antonetta Pieren, zonder beroep, geb. te s'Bosch 14 Mei 1923 te Dordrecht
(Bij beschikking van 11 Maart 1940 A. no. 17 Comm. der K. in ZH vergunning verleend tot 11 Maart 1943 onder H. 6337)
Z.H.
506 10 April 1940 "Gorinchem 151" woonwagen Johannes Thomas Snoeren, koopman in metalen Rotterdam (Rottestr. 17b) Aanvrager alleen, geb. 2 Feb. 1897 Loon op Zand
(Bij beschikking dd 23 April 1940 4e Afd. A no. 719 vergunning geweigerd)
Z.H.
507 15 April 1940 "Sliedrecht 331" woonschip (H-6399) Jan de Wijk, loodgieter te Dordrecht, geb. 28 nov. 1912 Aanvrager alleen
op 13 Nov. 1940 C. de prov. kennisgegeven een huwelijk met Esther van Broekhoven, geb. te Amsterdam 31 maart 1917
Geert Jan de Wijk, geb. 14 Juni 1941, 16 Juni 1941 mededeeling gedaan C. prov. Z.H.
(Comm. d. Koning in Zuid Holland verleend vergunning dd 13 Juni 1940 A no. 17 tot 13 Juni 1943 onder H. 6399)
Z.H.
508 3 Mei 1940 "Dordrecht 418" woonschip (H-6403) Hermanus Johannes Colijn, kantoorbediende, Dordrecht, geb. 25 April 1900 Aanvrager alleen
(Bij beschikking dd 15 Juni 1940 A n: 17 door Comm. der K. in ZH vergunning verleend tot 15 Juni 1943 onder H. 6403)
Z.H. (603)
509 26 Juni 1940 "Dordrecht 419" woonwagen (H-6448) Lambert Adriaan Dauphin, kermis-exploitant te Dordrecht Lambert Adriaan Dauphin, kermisexploitant te Dordrecht
Maria Margaretha van Griensven, echtgenoote te Dordrecht
Jan Hendrik Dauphin, zonder, te Dordrecht
Helena Dauphin, zonder, te Dordrecht
(Vergunning verleend door den Comm. van de provincie dd: 15 Augs. 1940 A no: 17 H6448 tot 15 Augs. 1943.)
Z.H.
510 3 Juli 1940 "Rotterdam 179" woonschip (H-6530) Leon Joseph Waegemans, kantoorbediende te Dordrecht Aanvrager Leon Joseph Waegemans, geb. te Beveren (B) 7 Maart 1898, kantoorbediende
Anna Cornelia Roosen, zonder beroep, geb. te Dordt 17 Sep. 1909, beide wonende te Dordrecht
(Miss C. prov. Z.H. dd 12 Nov. 1940 A. no. 17 vergunning verleend tot 12 Nov. 1943 met ontheffing voor zooveel noodig bep. bij art: 1 1e lid sub. 4 en 5. H. 6530)
(Vergunning ingetrokken miss: Comm Prov. ZH dd 2 Mrt. 1942 A167/14)
Z.H.
511 8 Juli 1940 "Zeist 35" woonwagen (H-6458) Peter Bäcker, koopman, Dordrecht Aanvrager alleen geb. te Zalt Bommel 3 Mei 1879
(Verg. verleend dd 30 Aug. 1940 A No. 17 door Comm. van Z.H. in s Gravenhage tot 30 Augs. 1943 onder H. 6457)
(Miss: dd 5 Mei 1941 A 339 Min. v. Staat Com. der prov.Z.H. vergunning ingetrokken)
Z.H.
512 8 Juli 1940 "Dordrecht 306" woonwagen (H-6458) Thomas Dekker, koopman in galanterien te Dordrecht Thomas Dekker, koopman in galanterien, Dordrecht, geb. 28 April 1903 Dordt
Jeannette Johanna Dauphin, echtg., geb. 14 Sep. 1911 te Noordwijkerhout
Pietronella Adriana Dekker, geb. 28 Jun. 1938 te Dordt
Johanna Wilhelmina Dekker, geb. te Dordt 8 Juli 1940
(Verg. verleend door Comm: in Z-Holland dd. 30 Aug. 1940 A 17 tot 30 Augs. 1943 onder H. 6458)
(424)
513 2 Aug. 1940 "Dordrecht 190" woonschip Gerrit Kleinendorst, scheepstimmerman te Dordrecht Aanvrager alleen geb. 24 Oct. '88 te Puttershoek
(Miss: 18 Oct. 1940 A no: 17 vergunning verleend door Comm. prov. Zuid-Hiolland tot 18 October 1943.)
Z.H. (425)
514 8 Aug. 1940 "Middelharnis 31" woonwagen Cornelis Wink, koopman, Zwijndrecht Cornelis Wink, geb. te Utrecht 20 Mei 1898
Theodora Scheffer, zonder beroep, geb. te Hazerswoude 14 Dec. 1909
Wilemijntje Elizabeth Wink, geb. te Rotterdam 10 Juni 1927, allen wonende te Zwijndrecht
(Bij beschikking dd 23 Oct. 1940 A no: 17 door C. der prov. Z.H. vergunning verleend tot 23 Oct. 1943)
Z.H.
515 20 Aug. 1940 "Amerongen 16" woonwagen Bronno Schut, stoelenmatter en scharenslijper, Middelburg Bronno Schut, stoelenmatter en scharenslijper te Middelburg
Johanna Gezina Heupers, koopvrouw, Enschedé
(Miss. C.v. Zeeland dd 15 oct. A 3055 vergunning verleend tot 15 oct. 1943.)
Zeeland
516 7 Nov. 1940 "Dordrecht 431" woonschip (H6546) Willem van Zon, bankwerker te Dordrecht Willem van Zon, bankwerker, geb. te Dordrecht 21 Januari 1914
Gijsberta C.H.J. Colijn, huisvrouw, geb. te Dordrecht 5 Sept. 1914
Hermanus J.C. van Zon, geb. te Dordrecht 15 Sept. 1937
Cecilia G.G. van Zon, geb. te Dordrecht, 6 Juni 1939, allen wonende te Dordrecht
(Missive 4 Dec. 1940 A no. 17 Comm. van Z.H. verleend tot 4 Dec. 1943 vergunning onder no: H.6546)
(Missive C.d.K. in Z.H. dd. 11 Nov. 1947 no: 563/2 opnieuw aan belangh. vergunning verleend tot 11 Nov. 1950 onder H8357)
(Verg. verleend aan van Zon, W. door C.d.K. in Noord-H. bijbesluit 7 Juni 1951 1e Afd. n. 15621 on der G.6791 tot 7 Juni 1954)
Z.H.
517 20 Dec. 1940 "Sliedrecht 301" woonschip Dirk Frederik Wapstra, chauffeur te Dordrecht Dirk Frederik Wapstra, chauffeur
Hertha Marcellina Josina Wapstra-Hermus, zonder beroep
Prudence Josephine Mercellina de Munck, zonder beroep
Dirk Frederik Wapstra, z.b.
Diana C.J. Wapstra, z.b.
Bernhard W.L.H. Wapstra, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Heeft woonschip verlaten Zie volgnr. 527 (1/4-41))
Z.H. (427 en 527)
518 6 Jan. 1941 "Apeldoorn 80" woonwagen (H-6596) Petrus van Griensven, kermisreiziger, Dordrecht Petrus van Griensven, kermisreiziger, geb. Vught 1 Juni 1873
Helena de Garde, huishoudster, geb. Vlijmen 10 Feb. 1884
Johannes van Griensven, chauffeur, geb. Hoogstraten 10 Juni 1912
Nicolaas van Griensven, fabr. arb., geb. Dongen 17 Augs. 1916
Rosa Wilhelmina van Griensven, zonder, geb. te Dinteloord 11 Mei 1923, allen wonende te Dordrecht
(Beschikking Comm. Prov. Z.H. dd 19 Febr. 1941 A17 vergunning verleend tot 19 Feb. 1944 onder H.6596)
Z.H. (436)
519 11 Jan. 1941 "Leiden 26 (42)" woonschip (H-6597) Lucas Verhagen, arbeider, Dordrecht Lucas Verhagen, arbeider, geb. te Sleeuwijk 28 Mei 1873 wonende te Dordrecht
(Beschikking Comm. Prov. Z.H. dd 22 Febr. 1941 vergunning verleend tot 22 Feb. 1944 onder H.6597)
Z.H. (457)
520 15 Jan. 1941 "Haarlem 654" woonwagen (H-6595) Petrus Hendricus Verwijk, kermisexploitant en koopman, te Dordrecht Petrus Hendricus Verwijk kermisexpl. en koopman, geb. te Asd 17 November 1909
Madelena Maria van Griensven, zonder beroep, geb. te Hoorn 16 Aug. 1913
Hendrikus Petrus Verwijk, geb. te Dordt 4 April 1938, allen wonende te Dordrecht
Petrus Johannes Verwijk, 4-3-41
(Beschikking Comm. Provincie Z.H. dd 19 Febr. 1941 A no. 17 vergunning verleend tot 19 Feb. 1944 onder H.6595)
(Bij beschikking dd 15 Mei 1942 A no. 358 /14 van den Comm. der prov. Z.H. vergunning ingetrokken)
Z.H. (420)
521 7 Febr. 1941 "Dordrecht 150" woonschip (H-6598) Jan Meuldijk, bootenverhuurder, Dordrecht Jan Meuldijk, bootenverhuurder, geb. 20-10-85
Lijntje de Paus, huisvrouw 18-3-88
Pieter Meuldijk, bankwerker 17 Nov. 1916, allen wonende te Dordrecht
(Beschikking Comm. Prov. Z.H. dd 22 Febr. 1941 vergunning verleend tot 22 Feb. 1944 onder H.6598)
(Besluit Comm. Prov. Z. Holl. d.d. 10 Augs. 1942 A no. 710/14 vergunning ingetrokken)
Z.H. (426)
522 13 Febr. 1941 "Rotterdam 399" woonschip (H-6629) Franz Schmidt, stuurman te Dordrecht Franz Schmidt, geb. te Duisburg 6 Oct. 1885, stuurman Philippine Schmidt-Lücht, geb. te Guirnheim, huisvrouw, beiden wonende te Dordrecht
(Beschikking Comm. Prov. Z.H. dd 18 mrt. 1941 A No. 17 vergunning verleend onder H.6629 tot 18 Maart 1944)
(15 April 1942 A no. 263/14 Comm. prov. Z.H. trekt vergunning in)
Z.H. (462, 554)
523 20 Febr. 1941 "Dordrecht 523" woonwagen (H-6662) Catharinus de Jongh, fabr. arb: te Zwijndrecht Catharinus de Jongh, fabr. arb. te Zwijndrecht geb. 26 Dec. 1914
Willemina de Jongh-Klootwijk, geb. te Zwijndrecht 14 Nov. 1919, zonder
Jenneke de Jongh, zonder, geb. te Zwijndrecht 11 Dec. 1939, allen wonende te Zwijndrecht
(Missive 9 April 1941 A No. 17 (4e Afd.) Comm. prov. Z.H. vergunning verleend onder H.662 tot 9 April 1944)
Z.H.
524 1 Maart 1941 "Dordrecht 524" woonschip (H-6653) Arie van der Velden, scheepsbouwer te Zwijndrecht Aanvrager alleen (geb. 15-9-1890)
(Kennisgeving verl. verg. Comm. .H. dd 1 April 1941 A. no. 17 tot 18 April 1943 verleend onder H6653)
(C.d.K. i/d Prov. Z.H. onder H13116 verg. verleend tot 22-9-1957)
Z.H. (579)
525 15-03-1941 "Dordrecht 525" woonwagen (H-6663) Kleis Bijl, stortbaas, te Dordrecht Kleis Bijl, geb. 23 Augustus 1901 en van der Linden, Johanna Wilhelmina, geb. 10 Juni 1907 te Papendrecht
(Missive 9 April 1941 A no. 17 (4e afd.) Comm. prov. Z.H. vergunning verleend onder H.6663 tot 9 April 1944)
(Bij missive 31 Oct. 1945 n: 8430 C. pv. Noord-H. vergunning verleend aan G5343 tot 31 Oct. 1948)
(Bij besluit C.d.K. van NM.H. dd 14 Mrt 1949 opnieuw verg. verl. onder G.4978 tot 14 maart 1952 t/n K. Bijl)
(Bij miss. C.d.K. in Noord-Holland vergunning K. Bijl ingetrokken. Niet meer de bewoner)
(Bij miss. 1 Apr. 1951 1e Afd. n. 9622 door C.d.K. in N.H. verg. verleend aan Teunis Maarten Polak te Den Helder onder G6745 tot 11-4-'54)
(Bij miss. 28 jan. 54 1e afd. nr. 18665 door C.d.K. in NH verg. verleend aan T.M. Polak te Den Helder onder G6745 tot 28 Jan. 1957)
(Besch. C.d.K. prov. N.H. dd 10 Sep. 1956 No. 23085 vergunnning verleend aan T.M. Polak ingetrokken)
(Besch. C.d.K. i/d prov. Z.H. te Gv dd 16 jul 56 A. No. 2261/2 (4e afd.) onder letter H-14811 aan D. Verboom vergunning verleend)
(Besch. C.d.K. i/d prov. Z-H. dd 11 Sep. 156 A. No. 2977 (4e afd.) verg. t.n.v. D. Verboom ingetrokken)
(Besch. C.d.K. i/d prov. ZH. dd 16 jan 1957 vergunning verleend aan G. Slager onder letter H-15324)
(Besch. C.d.K. i/d prov. ZH. dd 31 dec. 57 vergunning van G. Slager ingetrokken)
(Besch. C.d.K. i/d prov. ZH. dd 24 apr. 58 vergunning verleend aan N.V. J.M. Dekker en Zn te Papendrecht onder letter H-no. 16842)
(Besch. C.d.K. i/d prov. Z.H. dd 13/12 '59 verg. t.n.v. N.V. J.M. Dekker en Zn ingetr.)
Z.H.
los papier 15-12-1959 "Dordrecht 525" woonwagen (H-16842) de N.V. v/d J.M. Dekker en Zn., wonende te Papendrecht - (Zuid-Holland)
los papier 10-09-1956 "Dordrecht 525" woonwagen (G6745) Teunis Maarten Polak, wonende te Den Helder - (Haarlem/Noord-Holland)
los papier 11-04-1951 "Dordrecht 525" woonwagen (G6745) Teunis Maarten Polak, geb. Deventer 5-1-1925, boekhouder, wonende te Den Helder Teunis Maarten Polak, voornoemd
Jacoba Chrisje Duin, geb. Schermerhorn 17-1-1926, zijn echtgenote
(Noord-Holland)
los papier 28-06-1954 "Dordrecht 525" woonwagen (G6745) Teunis Maarten Polak, geb. Deventer 5-1-1925, boekhouder, wonende te Den Helder Teunis Maarten Polak, voornoemd
Jacoba Chrisje Duin, geb. Schermerhorn 17-1-1926, zijn echtgenote
Pieertje Petronella Polak, geb. Den Helder 12-2-1952
(Noordholland)
526 22 Maart 1941 "Dordrecht 526" woonschip (H6704) Frans Roozen, stoker Groote Vaart te Dordrecht Frans Roozen, voornoemd
Cornelia Johanna Korff, huisvrouw geb. te Rt 13 Aug. 22, beide wonende te Dordrecht
3 juli 1941 bijgeschreven Hendrik Franciscus Roozen, geb. 10 Mei 1941
(Vergunning verleend door Comm. Prov. Z.H. dd 3 Mei 1942 onder H.6704 tot 3 Mei 1945)
(Besluit Comm. prov. Z.H. dd. 31 Oct. 1941 A. 356.10 vergunning ingetrokken)
(Besluit C.d.K. in Z.H. dd. 3 Nov. 1947 N. 535.2 vergunning verleend aan Jacob Huizer te Ridderkerk topt 27 oct. 1950)
(Miss. C.d.K. in Z.H. dd 16 April 49 No. 162, vergunning ingetrokken. Niet meer de bewoner.)
Z.H.
527 08-04-1941 "Sliedrecht 301" woonschip (H6717) Pieter Marinus Vogelsang, fabr. arb., Dordrecht Pieter Marinus Vogelsang, fabr. arb., geb. te Dordt 11 Dec. 1912
Antonette Vogelsang-Burgemeester, huisvr., geb. 9 Juli 1917
Pieter Marinus Vogelsang, Dordt 17 Sept. 34
Pieternella Vogelsang, Dordt 25 dec. 35
Adriana Joh.a Vogelsang, Dordt 24 Sep. 37
Maria Vogelsang, Dordt 7 Aug. 39, allen wonende te Dordrecht
(Miss. Comm. der prov. Zuid-Holland dd 8 Mei 1941 A. no. 17 vergunning verleend tot 8 mei 1944 onder H. 6717)
(ingetrokken bij Besch. Comm. Proc. Z.H. dd. 17 Sept. 1941 A. Nr. 190/10/1 4e afd.)
Z.H. (517, 550)
528 30-04-1941 "Amsterdam 2962" woonschip (H6803) Jacobus Johannes Vriesendorp, adv. en proc. te Dordrecht Jacobus Johannes Vriesendorp, adv. en proc., geb. te Dordt 11 Mei 1910
Cornelia Francoise Delhez, geb. te Dordt 12 Mei 1921, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door Comm. Prov. Z.H. tot 15 Juli 1944 onder H.6803)
(Besluit Comm. prov. Z.H. dd. 31 oct. 1941 A. No. 357/10 vergunning ingetrokken)
Z.H. (544)
529 15 Mei 1941 "Dordrecht 529" woonschip (H6802) Christiaan Eijkman, directeur gem. slachtplaats te Dordrecht Christiaan Eijkman, geb. Leiden 9 Juni 1882
Maria Catharina Stehouwer, huisvrouw geb. Rozenburg, 16 Nov. 1883, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend door Comm. Prov. Z.H. tot 15 Juli 1944 onder H.6802)
Z.H.
530 29 Mei 1941 plezierjacht "Albatros" Dirk Alijelt Wumkes [1904-1995], conrector Gymnasium te Dordrecht (allen N.H.) Dirk Alijelt Wumkes, conrector Gymnasium
Vinette Keijzer, echtgenoote
Marijke Neeltje Wumkes
Alida Helga Wumkes, allen wonende te Dordrecht
(niet doorgegaan)
-
531 10 Juni 1941 "Dordrecht 531" woonschip Jan van de Fijnaart, fabrieksarbeider te Zwijndrecht Jan van de Fijnaart, fabr.arb., geb. te Zwijndrecht 11 Jan. 1914
Maria Adriaan Prins, huisvrouw, geb. te H.I. Ambacht 26 Oct. 1917
Bastiaan van de Fijnaart, geb. te Zwijndrecht, 2 Mei 1938, allen wonende te Zwijndrecht
(Vergunning verleend door Com. Prov. Z.H. d.d. 15 Juli 1941 A. no. 17 tot 15 Juli 1944 onder H. 6804)
(Miss: d.d. 15 Jan. '51 No. 4345/2 (4e afd.) C.d.K. in Z.H. vergunning verleend aan Teunis Stoop te H.I. Ambacht tot 13 Januari 1954 onder H.10278)
Z.H.
532 11 Juni 1941 "Groningen 1485" woonschip Harm van der Paard, uitvoerder van grondwerken te Groningen Harm van der Paard, geb. te Termunten 16 Sep. 1891, uitvoerder van grondwerken
Berendina Wierenga, huisvrouw geb. te Delfzijl 16 Jan. 1894
Trijntje van der Paard, geb. te Groningen 4 Febr. 1925
Harm van der Paard, geb. te Velsen 21 April 1927, allen wonende te Groningen
(Miss: d.d. 8 Juli 1941 No. 10a Comm. Prov. Groningen Vergunning verleend onder A 2804.)
Groningen
533 4 Juni 1941 woonschip - - -
534 24 Juni 1941 "Bergen op Zoom 16" woonwagen Petrus Joannes Gerardus Posthumes, kermisexploitant, te Bergen op Zoom Aanvrager en
Isabella Johanna Leemhorst, geb. te B. op Zoom 22 Dec. 1892, echtg.
Petrus Johannes Gerardus Posthumus, geb. te B. op Zoom 8 Aug. 1936, allen wonende te Bergen op Zoom
(Miss. 18 Juli A no. 6408 Com. Prov. N. Br. vergunning verleend tot 18 Juli 1904 No. 3253)
(Bij besluit dd 16 Dec. 1941 A. no. 7662 Comm. der Prov. N. Brabant Vergunning ingetrokken)
Z.H. (432)
535 25 Juni 1941 "Maastricht 278" woonwagen (H6820) Adriana Schäfer wed. J.H. Dauphin, zonder, wonende te Dordrecht Aanvraagster alleen
(Miss. Comm. prov. Z.Holland d.d. 18 Juli 1941 A no. 17 (4e afd.) vergunning verleend tot 18 Juli 1944 onder H. no. 6820)
Z.H. (432)
536 8 Juli 1941 "Ridderkerk 42" woonschip (H7033) Jan de Heer, schipper, H.I. Ambacht Jan de Heer, schipper, geb. te Hardinxveld 12 Dec. 1884
Trijntje Johanna van Meppeler Scheppink, huisvrouw, geb. te Bemmel 9 Sept. 1889
Pieternella de Heer, zonder, geb. te Schiedam 20 Augs. 1911
Trijnje Maria de Heer, zonder, geb. te Gorinchem 7 Mei 1921
Neeltje Annesjie de Heer, zonder, geb. te Zwatrsluit, 28 Jan. 1924
Trijntje Johanna de Heer, zonder, geb. te R'dam 17 Mei '28
Jan de Heer, zonder, geb. te Dusseldorf 13 Nov. 1930, allen wonende te H.I. Ambacht
(Miss. dd 2 maart 1942 A No. 17 Comm. prov. Z-Holland vergunning verleend tot 2 Maart 1945 onder H. no. 7033)
Z.H.
537 17 Juli 1941 "Dordrecht 442" woonwagen (H6966) Jacobus Petrus van Haren, orgeldraaier te Zwijndrecht J.P. van Haren, voornoemd, geb. te Alem c.a. orgeldraaier, 7 Oct. 1870
Maria Alida Maissain, huisvrouw, geb. te Tilburg 29 Mei 1869, beiden wonende te Dordrecht
(Bij beschikking Comm. Prov. Z.H. sdd. 11 Aug. 1941 vergunning verleend tot 11 Aug. 1944 onder H.6866)
Z.H. (442)
538 18 Juli 1941 "Opsterland H.O. 31" woonwagen (H6967) Jan Rosbeek, dragline-machinist te Dordrecht Jan Rosbeek, dragline-machinis, geb. te Dordrecht 21 mei 1909
Wilhelmina Hendrika Groeneveld, huisvrouw geb. te Dubbeldam 9 April 1907
Jeannette Johanna Elisabeth Rosbeek, geb. te Dordrecht 12 Oct. 1940, allen wonende te Dordrecht
(Bij beschikking Comm. Prov. Z.H. vergunning verleend tot 11 Augs. 1944 onder H.6867)
(476)
539 29 Juli 1941 "Bergen op Zoom 268" woonwagen (H6960) Abraham Kraak, kermisexploitant (tijd: bankwerker) te Dubbeldam Abraham Kraak, tijd: bankwerker te Dubbeldam, geb. te Winschoten 8 Feb. 1890
Jan Kraak, arbeider, geb. te Dubbeldam 11 Juni 1917 wonende beiden te Dubbeldam
(Besluit Com. Prov. Z.H. 20 Dec. 1941 A 17 vergunning verleend tot 20 Dec. 1944 onder H. 6960)
Z.H.
540 19 Augs. 1941 "Amsterdam 18" woonwagen (H6975) Arie van Gulik, landarbeider, te Zwijndrecht Arie van Gulik, landarbeider, geb. te Haarlemmermeer 21-9-1904
Pieter Johannis van Gulik, geb. 6-2-27 te Heinenoord
Johannes van Gulik, geb. 9-10-28 te Numansdorp
Elisabeth van Gulik, geb. 2-7-30 te Zwijndrecht
Nellie van Gulik, geb. 1-7-31 Vignij (Fr.)
Teuna van Gulik, geb. 11-9-32 Dordrecht, allen wonende te Zwijndrecht
(Bij beschikking Comm. Prov. Z.Holland dd 31 Dec. 1941 A 586/10 vergunning verleend tot 31 Dec. 1944 onder H.6975)
(Bij beschikking dd 30 Nov. 1942 A1008/17 van de Comm. prov. Z.H. vergunning ingetrokken)
-
541 6 Oct. 1941 "Utrecht 67" woonwagen Laurens Cornelis Arens, kermisexploitant te Dordrecht Laurens Cornelis Arens, geb. Amsterdam 28 Sept. 1908, kermisexploitant
Dorothea Sophia Justine Louise Teute(n)berg, huishoudster, geb. te Winschoten 23 Maart 1906, wonende te Dordrecht
(Bij beschikking C. Prov. Z.H. dd 13 Jan. 1942 A 586/10 vergunning geweigerd)
-
542 6 Oct. 1941 "Rotterdam 487" woonschip (H6980) Jacobus den Ridder, schipper te Dordrecht Jacobus den Ridder, schipper, geb. te Made en Drimmelen 29 Juli 1894
Elizabeth Schmidmair, geb. 28 Aug. 1899, te Gasseldorf (Dld)
Hendrika Elisabeth den Ridder, geb. Duisburg (Dl) 1 Juli 1921, dagdb.
Elisabeth Jacoba den Ridder, geb. 17 jan. 1923 (Duisburg) dagdb., allen wonende te Dordrecht
(Besluit Comm. prov. Z.H. dd. 7 Jan. 1942 A17 vergunning verleend tot 7 Jan. 1945 onder H.6980)
(444 (507))
543 10 Oct. 1941 "Gorinchem 134" woonwagen (H6981) Jozef Christiaan Dauphin, kermisreiziger, geb. te Heerlen 10 Nov. 1907, wonende te Dordrecht Jozef Christiaan Dauphin, geb. te Heerlen (L.) 10 Nov. 1907, kermisreiziger
Maria Huizinga, huisvrouw geb. te Nederweert 11 Noc. 1911
Adriana Dauphin, 4 Apr. 1933 te Dordt
Maria Foekelina Dauphin, geb. 12 Juli 1941 te Haarlem, allen wonende te Dordrecht
(Besluit Comm. prov. Z. Holland vergunning verleend dd. 15 Jan. 1942 onder H. 6981)
(528)
544 22 Oct. 1941 "Amsterdam 2962" woonschip (H6982) Krijn Verheij, timmerman te Dordrecht Krijn Verheij, geb. te Dubbeldam 6 Juni 1912, timmerman
Elsje Margareta Schram, huisvrouw, geb. te Rotterdam 15 Nov. 1916, wonende te Dordrecht
(Besluit Comm. prov. Z. Holland dd. 15 Jan. 1942 A no. 17 vergunning verleend tot 15 Jan. 1945 onder H. 6982)
(528)
545 28 Oct. 1941 "Dordrecht 325" woonschip (H6985) Pieter Vlot, scharenslijper, te Dordrecht Pieter Vlot, geb. te Oudenbosch 14 Maart 1878, scharenslijper
Teuna van Pelt, huisvrouw, geb. te Zwijndrecht 25 maart 1873, wonende te Dordrecht
(Besluit Comm. prov. Z. Holland dd. 15 Jan. 1942 A no. 17 vergunning verleend tot 15 Jan. 1945 onder H. 6985)
(Miss. 23 April 1942 A no. 30o/14 vergunning ingetrokken)
(454)(Zie bij 325)
546 6 Nov. 1941 "Dordrecht 42" woonschip (H6983) Adriaantje Doll wed. van J. [Jan] Roukema, te Dordrecht Adriaantje Doll, geboren te Hge en Lge Zwaluwe, den 20 april 1878, zonder, wonende te Dordrecht
(Besluit Comm. prov. Z. Holland dd. 15 Jan. 1942 A no. 17 vergunning verleend tot 15 Jan. 1945 onder H. 6983)
(Vergunning ingetrokken bij beschikking Comm. Prov. Z.H. dd. 23 April 1942 A. no. 295/14.)
Z.H.
547 27 Nov. 1941 "Gorinchem 126" woonschip Thomas Gijsbertus Breeden, watersportbedrijf, Dordrecht Aanvrager nevenvermeld
Maaike Smaal, geb. te Dordt 20 Mei 1916, echtgenoote
Cornelis Gerard Breeden, geb. te Dordt 19 oct. 1941, allen wonende te Dordrecht
Z.H.
548 27 Nov. 1941 "Schiedam N. 144" woonwagen Antonius van Griensven, kermisexploitant te Dordrecht Aanvrager nevenvermeld
Christina Brantenaar, huisvrouw, geb. 17 Dec. 1917 te Rotterdam
Helena Christina Catharina van Griensven, geb. te Dordt 20 maart 1941, allen wonende te Dordrecht
(Beschikking Comm. Prov. Z. Holland dd: 20 Jan. 1942 A 17 vergunning verleend tot 20 Januari 1944)
Z.H. (496)
549 7 Jan. 1942 "Rotterdam 3052" woonwagen (H-7042) Jean Joseph Dauphin, kermisreiziger ingen. Centraal Bevolkingsregister te s Gravenhage Jean Joseph Dauphin, kermisreiziger, geb. te Amsterdam 24 Maart 1907
Johanna Henrica van der Henten, echtg. geb. te Helmond 18 Febr. 1918
Catharina Louise Dauphin, geb. te Dordt 27 Maart 1940
Johanna Maria Wilhelmina Dauphin, geb. te Dordt 29 Sept. 1937, allen opgenomen in het C.B.R. te 's Gravenhage
(Beschikking Comm. Prov. Z. Holland dd: 21 maart 1942 A no. 17 vergunning verleend tot 21 Maart onder H7042)
Z.H. (435)
550 13 Febr. 1942 "Sliedrecht 301" woonschip (H-7060) Arie Marinus Prins, geb. te Dordt 28 Augs. 1907, van beroep los arbeider, wonende te Dordrecht Aanvrager alleen
(Missive Comm. prov. Z. Holland dd 22 April 1942 verguning verleend tot 16 April 1945 onder H-7060)
Z.H. (527)
551 23 Febr. 1942 "Delft 42" woonwagen (H-7043) Johannes van Griensven, kermisexploitant, C.B.R. den Haag, staanplaats Dordrecht Johannes van Griensven, 10 Juni 1912 en zij echtgenoote
Wilhelmina Glimmerveen, geb. 31 Mei 1923, opgenomen C.B.R. te s Gravenhage, staanplaats Dordrecht
(Beschikking Com. Prov. Z. Holland dd 21 maart 1942 A 17 vergunning verleend onder H 7043 tot 21 Mrt. 1945)
Z.H. (476)
552 16 Maart 1942 "Slochteren 70" woonwagen (H-7180) Roelof Klinkhamer, kermisexploitant te Papendrecht Roelof Klinkhamer, voornoemd
Auguste Johanne Ludewigs, geb. te Tergast (Dl.) 9 Maart 1910, echtgenoote
Rudolf Klinkhamer, geb. te Velsen 8 Augs. 1936
Hans Klinkhamer, geb. te Papendrecht 22 Juni 1941, allen wonende te Papendrecht
(Bij beschikking dd 29 Juni 1942 A No. 17 vergunning verleend door Comm. Prov. Z.H. tot 29 juni 1945 onder H 7180)
Z.H.
553 25 Maart 1942 "Rotterdam 399" woonschip Jan Hooiveld, grondwerker te Dordrecht Jan Hooiveld, grondwerker te Dordrecht, geb. te Sleen (Dl.) 28 Jan. 1914
Cornelia A. Pruijmboom, echtg. geb. te Loon op Zand 12 Dec. 1919 beiden wonende te Dordrecht
(Aanvraag ingetrokken 18-4-'42. Woning Vest 8 betrokken.)
Z.H.
554 27 Maart 1942 "Rotterdam 179" woonschip (H-7189) Franz Schmitz, sjouwerman te Dordrecht Franz Schmitz, sjouwerman te Dordrecht, geb. 6 oct. 1885 te Duisburg (Dl.)
Philippine Lucht, echtgenoote, geb. te Quirnheim 9 April 1884, beide wonende te Dordrecht
(Bij beschikking dd 20 Juli 1942 A 600/14 verleend C. Prov. Z.H. vergunning tot 11 Juli 1945 onder H-7189)
Z.H.
555 7 April 1942 "Dordrecht 555" woonschip (H-7169) Bastiaan Kroon, sleepbootkapitein te Dordrecht Bastiaan Kroon, sleepbootkapitein, geb. 25 Sep. 1905 te Dordrecht
Janna de Korver, geb. 30 Sep. 1908 te Sliedrecht, beide wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking Comm. Prov. Z.H. dd. 1 Juli 1942 onder H.7169 tot 18 Juni 1945)
(Bij besch. C.d.K. i/d prov N.H. dd 24 Mei 1961 onder letter G-11615 vergunning verleend aan C. Visser)
Z.H.
556 13 April 1942 "Dordrecht 556" jacht woonschip Gerard Justin Hart, fabrikant van Chem. producten te Dordrecht Aanvrager, geb. te Rolde 17 Mei 1890
(Niet doorgegeven.)
-
557 07-05-1942 "Eindhoven 530" woonwagen (H-7222) Martin Müllenberg, koopman te Dordrecht Martin Müllenberg, koopman, geb. 25 Jan. 1912, te Vaals (L.)
Hendrika Pruijmboom geb. te Loon op Znad 2 Maart 1913, huisvrouw
Johann Müllenberg, geb. Dordt 22 Augs. 1931
Petrus Müllenberg, geb. Dordt 12 April 1938
Hendrik Müllenberg, geb. Dordt 1 Nov. 1939
Marinus Müllenberg, geb. Dordt 22 Juli 1941, allen wonende te Dordrecht
(Beschikking Comm. Prov. Z.H. dd. 29 Aug. 1942 A 698/14 onder H7222 vergunning verleend. met ontheffing hoogte woonruimte en van het aantal personen.)
(Bij beschikking C Prov. Z.H. dd 22 Jan 1943 V No. 28/I.7 (4e afd.) vergunning ingetrokken.)
Z.H.
558 21-05-1942 "'s Gravenhage (Scheveningen) 1062" woonwagen (H-7193) Anthonius Bruel, kermisreiziger en koopman te Hellevoetsluis Aanvrager, geb. te Goes 26 April 1903
[Anthonius Mattheus Bruel, ijscoventer, geb. te Goes 26 Juli 1925]
Sofia Zahn, geb. te Laan (Dl) 2 Mei 1903, huishoudster, wonende te Hellevoetsluis
(Beschikking Comm. Prov. Z.H. dd. 18 Juli 1942 A17 vergunning verleend onder H-7193)
(Bij beschikking dd 26 Sept. 1942 A 819/14 vergunning ingetrokken. Niet meer de bewoner)
Z.H.
559 10-06-1942 "Amsterdam 377" woonschip (H-7174) Jan Arie Tuk, knecht watersportver. te Dordrecht Jan Arie Tuk, knecht, geb. te Dordrecht 13 Mei 1902
Gerdina Verwaal, geb. te Dordt 30 Mei '02
Maria Jurijna Adriana Tuk, zonder, geb. te Dordt 28 Mrt. 1924, allen wonende te Dordrecht
(Bij beschikking Comm. Prov. Z.H. dd 23 Juni 1942 A17 vergunning verleend onder H-7174 tot 23 Juni 1945)
Z.H.
560 10-06-1942 "Utrecht 722" woonwagen (H-7192) Petrus Hendricus Venwijk, kermisexpl. en koopman opgen: C.B.R. staanplaats Dordrechtl Petrus Hendricus Venwijk, voornd., geb. 17 Nov. 1909 te Amsterdam
Madelena Maria van Griensven, geb. te Hoorn 16 Augs. 1913, huisvrouw
Hendrikus Petrus Venwijk, geb. te Dordt 4-4-'38
Petrus Johs. Venwijk, geb. te Dordt 4-3-41, allen opgenomen C.B.R. staanplaats Dordrecht
(Comm. prov. Z.H. verleend dd 18 Juli 1942 A n: 16 vergunning tot 18 Juli 1945 onder H-7192)
Z.H.
561 17-06-1942 "Rotterdam 978" woonwagen Jacob Willem de Jongh, landbouwer, geb. te Strijen 16 Juni 1922 en wonende te 's Gravendeel Aanvrager en zijne echtgenoote Sijtje van der Kolk, geb. 15 Jan. 1923 geboren en wonende te 's Gravendeel
(Mededeeling C.Prov. ZH dd 7 oct. 1942 A 834/14 vergunning verleend tot 29 Sept. 1945.)
(Bij beschikking Com., Prov. Z.H. dd 5 Augs. 1943 N. 273 (4d afd.) vergunning ingetrokken, niet meer de bewoner)
Z.H.
562 25-07-1942 "Rotterdam 2301" woonschip (H-7262) Wouter Sint-Nicolaas, te Zwijndrecht Wouter Sint-Nicolaas, geb. te 's-Gravendeel 29 Dec. 1918
Z. Corvers echtgenoote geb. te Zwijndrecht 9 Juli 1921
Johannes Sint-Nicolaas, geb. 13-2-1942, allen wonende te Zwijndrecht
(Beschikking Comm. prov. Z-Holland dd 17 Oct. 1942 A 17 vergunning verleend tot 8 Oct. 1945 onder H-7262)
(Bij besluit dd 1 Juni 1943 No. 201/1 vergunning ingetrokken. Niet meer de bewoner.)
-
563 5 Augs. 1942 "Rotterdam 412" woonschip (H-7252) Dirk Jonkers, ijzerwerker scheepswerf te Dordrecht Dirk Jonkers, ijzerwerker, geb. 25 Mart 1922 te Dordrecht
Elisabeth J. den Ridder, echtgenoote geb. te Duisburg 17 Jan. 1923, wonende te Dordrecht
(Comm. prov. Z-Holland verleend vergunning dd 28 Sep. 1942 onder H-7252 tot 28 Sept. 1945)
-
564 19 Augs. 1942 "Rotterdam 399" woonschip (H7251) Daniel Heessels, smid-bankw., te Dordrecht Daniel Heessels, smid-bankwerker, geb. 6 Aug. 1919 te Dordrecht
Neeltje Verschoor, echtgenoote geb. 1 Juli 1922 te Dorrecht, beiden wonende te Dordrecht
(7 Oct. 1942 C.P. ZH bericht buiten beschikking blijven woning betrokken)
(Op 12 Oct. 1942 alsbnog vergunning ontvangen ged. 26 Sep. 1942 onder H7251 geldig tot 26 Sep. 1945 teruggegeven met verwijzing naar dezerzijdsche schrijven dd 7 oct. 1952.)
(Besch. 13 Oct. 1942 Co., prov. ZH ingetrokken onder A888/14)
-

Laatst gewijzigd: maart/april 2018.