Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: impost op zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1 april 1694)


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 3 (stadsarchieven: de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795)
Inventarisnummer : 3538 (1 april 1694).MEMORIE an soodanige personen
als pr(i)mo April 1694 Binnen Dordrecht
voor heele en halve Capitalisten int
zout, zeep, heere en Redemptie gelt
op ges(?) en Begrepen sijn onder
14572:17:12, die alle de heele en halve
Capitalisten voors. termeijn alle
geheelijck Betaelt wierden, souden
op Brengen en welcke daer jegens
trachten te apposeren.


Abram de Rat (1/2 Cap.)

Juffr. Toelemonde (1/2 Cap.)

Rochus vande Crab (1/2 Cap.)

Abram Taerlingh (1/2 Cap.)

Jan van(de) Crab (1/2 Cap.)

Nicolaes van(de) F..(?) (heel Cap.)

Adriaen Roels (heel)

Lavinius Saverij (heel), heel ware konde bewijse, dat tot Haerlem minder betaelt heeft

d'heer d'Wacker (heel)

Juffr. d'Wit (heel)

Gijsbrecht van Alsem (1/2 Cap)

Captijn Paradijs (heel)

Jan Sam (heel)

Arie Hooghstraeten (1/2; halff)

Carel Teijsse wed.e (1/2; kleijn)

Nicolaes van Erff (1/2; halff)

Pieter Kant (1/2; halff)

Jan Appels (heel; heel)

d'heer Houterkens (heel; halff)

Hr. Balthasaer Paradijs (1/2; halff)

Dirck Rijcke (heel; heel)

D. vander Kesel (heel; heel)

Geerit de Vlucht (1/2; halff)

Pieter Cnoch (1/2; halff)

Mast van Caem (1/2; halff)

Govert Staelsmit (1/2; halff)

Juffr. Vocanis(?) (1/2; kleijn)

d'heer Ad.t van(der) Hoop (heel; heel)

Willem van Es (1/2; halff)

Antonij van Wesel (1/2; halff)

Laatst gewijzigd: april 2011