Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Ziekenhuis: brieven geneesheer-directeur 1943


brieven geneesheer-directeur 1943


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 21B
Inventarisnummer: 145


juli-dec 1943

brieven geneesheer-directeur (juli-dec 1943)

- (Streefskerk 31-12-1943; Mr. J.W. Nortier, notaris) mejuffrouw Hilligje de Lange, overl. Dordrecht 4 sept 1943, laatst gewoond hebben te Nieuw-Lekkerland, nots;
- (W. de Bruijn, zuivelproducten, Gouda, handelsond "de Boerin" Gouda Rozendaal 2 tel 3198, 3 Juli 1943) aan Gast-of Ziekenhuis te Dordrecht; bestelling kaas; kaashandel Mij "Gouda";
- (W. de Bruijn, Gouda, handelsond "de Boerin" Gouda postbox 29, Gouda 13 Juli 1943) In dank ontvingen wij uw order voor kaas. Echter zouden wij om abuizen te voorkomen, per omgaande willen weten of Uw inrichting behoort tot "ondernemers" of "niet ondernemers", vanwege de Omzet-belasting ...;
- (Gouda, Juni 1943) Voor ondernemers, kaas; Gouda kaas, Edammer kaas, korstloze kaas, smeerkaas; Handelsond "De Boerin"; speciale leverancier aan stichtingen, Rozendaal 2 Gouda tel. 3198;
- (Gemeentebestuur van Rotterdam, secr. afd. comptabiliteit, Juli 1943); Bij dezen deel ik U mede dat te Uwen behoeven een bevelschrift tot betaling ten bedrage van f 313,50 ... ELSINGA;
- (Gemeentebestuur van Rotterdam, secr. afd. comptabiliteit, Juli 1943); Bij dezen deel ik U mede dat te Uwen behoeven een bevelschrift tot betaling ten bedrage van f 27,50 ... ELSINGA;
- (Centrale Administratie van het algemeen ziekenfonds Mij Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken, Amsterdam Prinsengracht 761, 14 juli 1943); Heden gireerde wij u een bedrag van f 446,40 volgens onderstaande specificatie:
Mej. D. Damen, R52 f 10
Corn. van Garderen, 1103/851, f 125,40
J. Koreman, R153, f 12,50
M.J. Maasdam, R134, f 7,50
Maria Paans, R89, f 7,50
W. Schoon-v.d. Werken, 1604, f 8,60
Jan v.d. Stelt, 313/2523a, f 165,40
Johanna v.d. Stelt, 1861/1622, f 62
Johanna v.d. Stelt, R54, f 7,50
Jannigje Visser, R250, f 7,50
Maaike Visser, R182, f 7,50
A. Visser-van Driel, R90, f 17,50
A.G. v.d. Zouwen-Vlot, R137, f 7,50
A.G. v.d. Zouwen-Vlot, R249, f 7,50


- (Centrale Administratie van het algemeen ziekenfonds Mij Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken, Amsterdam Prinsengracht 761, 14 juli 1943); betreffende M.A.H. v. Ballegooyen-Kuipers, röntgenfoto, f 12,50(7,50); G. Polak en Jan v.d. Stelt;
- (Centrale Administratie van het algemeen ziekenfonds Mij Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken, Amsterdam Prinsengracht 761, 14 juli 1943); nota's C.J. de Haan f 166 (hazelipoperatie), M. Pruisen-Visser f 49 (bestraling) en J. Korsman f 82 (observatie en onderzoek buikklachten);
- Röntgenologen. Röntgenografische onderzoek: vingers en teenen f 4,50, gebit f 6, extremiteit tot en met schouder en heupgewricht f 7,50, thorax, slokdarm, bekken, eenv. onderzoek van schedel en wervelkolom f 10 ...;
- (Departement van Sociale Zaken; Amsterdam Westermarkt 2, juli 1943) Afd. Volksgezondheid, vrijstelling van arbeidsinzet (lichtbruin getinte Ausweis); personen geboren 1917, 1918, 1919, 1920 en 1921; groene Z-kaarten (U.K. Karten);
- (Departement van Binnenlandsche zaken, Plaatsing van overheidspersoneel in Duitschland, Apeldoorn 16 Juli 1943); personen uit 1924 tot 1917; (FREDERIKS); Dordrecht 22 Juli 1943, toegezonden aan de hoofden van dienst met verzoek vragenlijst bijlage A ingevuld terug te zenden ...;

- (STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID) Geneeskundige Hoofdinspectie, 's-Gravenhage 16 Juli 1943, Mauritskade 55; toewijzing closetpapier 3e periode; rollen van 150 vel; (DR. C. BANNING);

- (aan W. de Bruijn, Rozendaal, 2, levering kaas, 26 Juli 1943) Bij dezen doen wij u toekomen 800 rantsoenen kaas ....;
- (aan Stichting Gast- of Ziekenhuis Bankastraat 197 Dordrecht) Handelsonderneming DE BOERIN, Gouda, Rozendaal 2, prijslijst juli 1943;
- (Handelsonderneming DE BOERIN, Gouda, Rozendaal 2) prijzen Gouda kaas vol vet, korstl. kaas en smeerkaas, juli 1943;

- (Federatie van ziekenhuisvereenigingen in Nederland, Van Zaeckstraat 55 te 's Gravenhage 28 Juli 1943, no. 28) J.D. Daubanton, G. van der Reyden, N.J.M. Dols, P.J.M. Schmidt;
- (29 Juli 1943, Gebruik rubber handschoenen; aan Rijksbureau voor Rubber, Heerengracht 182 Amsterdam) in dit ziekenhuis beschikbaar zijn bij de firma Brocades-Stheemann, 24 paar operatiehandschoenen, 36 paar per maand leveren;

- (tewerkstelling in buitenland, groene Z-kaart, 29 juli 1943, Vrijstellingen) Departement van Sociale Zaken, Afd. Volksgezonheid Westermarkt 2 Amsterdam; U.K. karten 27 juli 1943;
- (GAST- OF ZIEKENHUIS DORDRECHT 2 Augustus 1943, Onderwerp: Brandweer) aanvraag legitimatiezegels voor de bedrijfsbrandweer van het gemeente Gast- Of Ziekenhuis te Dordrecht, L. Busink, Floresstraat 55 Dordrecht, op 4 Aug. moet melden voor krijgsgevangenschap;
L. Busink werkzaam is als huisknecht in eht Gemeente Ziekenhuis te Dordrecht, en dat hij als zodanig ook een functie geeft te vervullen bij de brandwacht en luchtbeschermingsdienst inn het Ziekenhuis. Zijn aanwezigheid in het Ziekenhuis is dringend noodig. De Geneesheer-Directeur;
BIJLAGE behorend bij de richtlijnen Legitimatiezegels brandweerpersoneel. Aanvraag legitimatiezegels voor: de bedrijfsbrandweer van: het Gemeente Gast-of Ziekenhuis in de gemeente Dordrecht
volgno. namen en voorletters functie bij de brandweer beroep adres advies burgemeester
1 A. de Vries brandmeester technisch bedrijfschef Dordrecht, Stooplaan 1
2 J. de Vos trompvoerder portier Dordrecht, Boeroestraat 80
3 M. van Es trompvoerder huisknecht Dordrecht, Boeroestraat 77
4 H. van Boer trompvoerder stoker Dordrecht, Noorderstraat 37
5 J. v.d. Boor trompvoerder stpler Dordrecht, Rijnstraat 13
6 A. v.d. Griend spuitgast huisknecht Dordrecht, Hoekstraat 4
7 L. Busink spuitgast huisknecht Dordrecht, Floresstraat 55
8 P. Voermans spuitgast huisknecht Dordrecht, Vereeniging 5rd
9 P. van Lelieveld spuitgast stoker Dordrecht, Borneostraat 22rd
10 G.J.C. de Vries spuitgast stoker Dordrecht, Riouwstraat 86rd
11 J. v.d. Weyden spuitgast stoker Dordrecht, Vorensaterstraat 69
Totaal aantal aangevraagde zegels: 11 (elf);
Dordrecht, 20 Juli 1943

- (3 August 1943) Hiermit erkläre ich, dass L. Busink als Hausdiener ind Portier im Gemeindekrankenhaus tätig ist, und dass seine Anwesenheit im Krankenheis dringend nodig ist, weil eine zuverlässige Vertretung unter den jetzigen Verhältnissen ausgeschlossen ist.;

- (Vrijstellingen, 4 Augustus 1943) tewerkstelling in het buitenland voor personnel, groene Z kaart;
- (Amsterdam Prinsengracht 761; Centrale Administratie van het algemeen ziekenfonds Mij Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken, 11-8-1943) de röntgenfoto's van Mvr. Ballegooyen-Kuipers door ons f 7,50- werd betaald;
- [Z-kaart] (Reichscommissariast Abt Volksgesundheit, gemeinde Krankenhaus, Dordrecht; G.A.B. Dordrecht) Arie Maat, geb. 29-06-1920, H.W. Mesdagstraat 36, inverheiratet, Bei der Verwaltung des Krankenhaus sind drei Beambte beschäftigt, wovon A. MAAT einer ist. Er hat seine Arbeit bei der Verwaltung der levensmittelkarten und würde bei den jetzigen verhältnissen schwer zuverlässig zu ersetzen sein.; 13 August 1943;
- (GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU DORDRECHT, Plaatsing van overheidspersoneel in Duitsland, 27 Aug. 1943) geboren 1917 tot 1924; niet meer dan 20% van het mannelijk personeel voor den arbeidsinzet in aanmerking zal worden gebracht dit met in begrip van reeds naar Duitschland vertrokken en de naar de bewapeningsindustrie hier te lande bemiddelde personen; (K. van Dijk);

- (Rijksinkoopbureau keuringsdienst, 17 Februari 1943) 20.20 m bont geven katoen, kwal., f 0,84 = f 12,23; // (achterkant:) Plaatsing van overheidspersoneel in Duitsland; vrijstelling gevraagd n.l. A. Maat geb. 29 Juni 1920 te Dordrecht;
- (getypte versie; Plaatsing van overheidspersoneel in Duitsland 30 aug 1943) vrijstelling gevraagd n.l. A. Maat geb. 29 Juni 1920 te Dordrecht;

- (W.A. de Bruijn, Handelsonderm. de Boerin, Gouda, 6 September 1943) Bedrijfschap voor Zuivel, handelaren A tot nader order verboden volvette en 40% kaas aan grossiers en winkeliers, stichtingen e.d. af te leveren;
- (W.A. de Bruijn, Handelsonderm. de Boerin, Gouda, 9 September 1943) 50% vol-vet of 40 vol-vet;
- (9 September 1943, Aan het Bedrijfschap voor Zuivel, Onderwerp: Levering Kaas) voorschrift aflevering van kaas in 2-% kwaliteit; kaashandel Mij ""Gouda" te Gouda;
- (27 September 1943) Contact Commissie van de Dordtsche Ziekenhuis, vergadering, J.P. Kogeler;
- (W.A. de Bruijn, Handelsonderm. de Boerin, Gouda, 15 September 1943) Omreden de voorschriften betreffende het verkrijgen van een hoger percentage vette kaas ..;
- (16 September 1943, levering kaas) 70 rantsoenen, codenummer 8008, kringnummer 305; (Dicke, Wouters)
- (Raad van Arbeid te Amsterdam-C, 25 September 1943) L.A. Rietveld geb. 12-4-1923, Arkel ZH, Vr. Dasstraat 114; rentekaart;
- (Centraal aan en verkoopbureau voor visscherijproducten, 23 september 1943) Betreffende verdeeling gerookte tonijn aan ziekenhuizen; 100 gram verpakt in cellophane tegen f 0,48 per pakje;
- (Bedrijf voor visscherijproducten) no. 1020;
- verdeeling gerookte tonijn aan ziekenhuizen, 23 sept 1943;
- (Staatstoezicht op de volksgezondheid, 27 sept 1943) thermometer - stofkammen / nisskakammen;
- (St. Geertruiden Gasthuis of ziekenhuis) Deventer 29 Sept 1943; t.b.c. afdeeling; J.A. Entingh, adm. secr.
- (P. DONDERS Nieuwe Gracht 92 Haarlem, kaartsystemen losbladerige boeken) papierschaarste, agendasysteem Reminder;
- (Bosch & Keuning NV, Baars correspondentie specialiteiten, sluitbrief, drukwerkblad, stencilblad, memo's, plikart-briefkaarten, visa-versa-envelop;
- (Firma Jan Spaargraag & Co, bezuinigingsstad, handel industrie); briefpapier afsluitbrief van Boka (Bosch & Keuning);
- (N.V. P. Eliens, thee en koffie import bureau, groothandel in levensmiddelen, 's-Hertogenbosch);
- (1 oktober 1943) Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid Mauritskade 55; thermometers en nisska kammen;
- (Federatie van ziekenhuisverenigingen in Nederland 7 oktober 1943) Nederlandsche Arbeidsfront (N.A.F.);
- (Federatie van ziekenhuisverenigingen in Nederland 19 oktober 1943);
- (22 oktober 1943) levering kaas, aan de firma W.A. de Bruyn, Rozendaal 2, Gouda; 1070 rantsoenen kaas; 107 k.g. kaas (Goudsche);
- (Dordrecht 10 November 1943) hoofd stafafd. VII N.A.D. Arbeidsdienstplicht (Mantingh) / ('s-Bosch, 1 November 1943) N.A.D. Commandant Stafafd. VII (Goedhart);
- (11 November 1943, Aan den heer J.C. v.d. Hout, K. Gelderschekade 4 Dordrecht, rekening appelen) M. de Graauw, Zaltbommel, appelen d.d. 20 April 1943;
- (Apeldoorn 12 November 1943) verlenging ambtsperiode van ambtenaren (Wimmer)(Seijss [Seyss]-Inquart)(Frederiks); H. BOER; bezoldiging politie 1943;
- (15 November 1943) Vereeniging voor administratie en economie in ziekeninrichtingen, Rotterdam Westersingel 115; vergadering 25 november; A. de Wit;
- (Plaatselijk Verdeelingskantoor, (Korte Geldersekade 4) Wijnstraat 121, 19-11-1943) Fa. M. de Graauw te Zalt-Bommel; C.C.C.D.;
- (Dordrecht 18-11-1943, M. de Graauw, groothandel Aardappelen, Zaltbommel) 6 mei appelen aan ziekenhuizen;
- (Gemachtigde voor de prijzen, Deventer 18 November 1943) prijzen; verhoging 9 mei 1940;
- (19 november 1943, Uitstel N.A.D.) aan Heer Commandant, Hoofd van Stafafdeeling VII der N.A.D.,'s-Hertogenbosch; Aart Brussé, geb. 22-7-1925, Steegoversloot 60, ingeschreven on no. 312; drie huisknechten ziekenhuis, een in krijgsgevangenschap; A. Brussé na 5 Jan 1944 opgeroepen arbeidsdienstplicht;
- (Centrale Administratie van het Algemeen Ziekenfonds Mij Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken); patient A. Ippel, C.J. de Haan, M. Pruyssen-Visser, M. van Pelt-de Hoog, J. Korsman;

- (Grafische kunstinrichting Brino, Generaal van der Heijdenstraat 5-7-9-11, Rotterdam) 5350 K.M.B., aan Dr. J. Broekmeyer, gemeenteziekenhuis Dordrecht; 1000 albumpjes a 10 ansichtkaarten + 16 x 1000 losse kaarten;
- (Hoofdbedrijfschap voor tuinbouwproducten, Lange Voorhout 11; 24 November 1943) sperciebonen, pronkbonen, spekbonen, doperwten, spinzzie, dop'. + wort. (F.V. Valstar);
- (F. Twaalfhoven, Bodegraven, kaashandel, de kaas de kwaliteit en de moeilykheden; 24 November 1943) volvet, 40% en Edammer, blok, kruid, smeerkaas en boeren Leidse kaas....;
- (firma H.J. v.d. Rest, levering closetpapier 4e periode 1943, 27 November 1943) 8 1/2 gros 150 vel closetpapier van N.V. Papierfabriek te Nijmegen;
- (27 November 1943) levering kaas, firma W. de Bruyn, Rozendaal 2 Gouda, volvette kaas;
- (8 December 1943 Apeldoorn, Intrekking verleende vrijstellingen jaarklasse 1917-1924) Generalkommisar für Verwaltung und Justiz, Arbeidtseinsatz; gemeenten benden 500 inwoners, Z-kaarten (Frederiks);

- ('s-Hertogenbosch 9 December 1943, Luytenstraat 40-42) Aart Brussé, geb. 22-7-1925, Steegoversloot 60 / uitstel van opkomst;
- (Staatstoezicht op de volksgezondheid, Bilthoven 11 December 1943; wijn voor ziekenhuis) Bordeaux Superieur; dr. C. Banning; 50 flesschen wijn bordeaux via fa. J. de Koningh Dordrecht;
- (Staatstoezicht op de volksgezondheid, Bilthoven 11 December 1943) viscose sponsen; dr. C. Banning; 200 stuks, voorraad 1/1 1944 nihil; leverancier J.J. Sluiters Vriesestraat 88 Dordrecht;
- (15 December 1943, uitstel van opkomst B.A.D) Aart Brusse, geboren 22 Juli 1923 te Dordrecht, wonende Steegoversloot 60 te Dordrecht;
- (15 December 1943 Federatie van ziekenhuisvereenigingen in Nederland, 's-Gravenhage 15 December 1943 Neuhuyskade 57) verhooging f 0,25 per verpleegdag;
- (Gemeente Zaandam, 16 December 1943) 1e 2e 3e jaars leerlingverpleegster, salarisverordening;
- (16 December 1943) M. de Grauw, Zaltbommel, groothandel in aardappelen groenten en fruit) appelen;
- (17 December 1943) M. de Grauw, Zaltbommel, groothandel in aardappelen groenten en fruit) appels;
- (17 December 1943) M. de Graauw, Zaltbommel, groothandel in aardappelen groenten en fruit);
- (20 December 1943 Zaandam) 1e 2e 3e jaars leerlingverpleegster, vrije kost en inwoning, loonbelasting, f 27,08, f 33,56, en f 41,61 per maand incl. waschgeld (f 5,41);
- (21 December 1943 sluiting gemeentebureau) burgemeester van Dordrecht;
- (24 December 1943 levering appelen) M. de Grauw Zalt-Bommel;
- (december 1943) prijslijst W.A. de Bruijn handelsonderneming de Boerin, Gouda;
- (28 december 1943; W. de Bruijn Rozendaal 2, Gouda) levering kaas, 800 rantsoenen kaas, 80 kg;

- (Centrale Administratie van het Algemeen Ziekenfonds Mij Ziekenfonds Gorinchem en Omstreken, 28 december 1943) M. Korsman (maagfoto), Gerrit Pruisen (ziekte van Bechterew), chirurg dr. Hagen; de Haan, Pruyssen-Visser en van Pelt-de Hoog, verwijsbriefjes;
- (30 december 1943; gemeente Dordrecht, bekendmakingen en advertenties in plaatselijke bladen);
- (30 december 1943; gemeente Dordrecht, plaatsing van overheidspersoneel in Duitschland);
- (30 december 1943; Zaltbommel, M. de Graauw, groothandel);

Laatst gewijzigd: oktober 2021.