Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: index maandblad Zo was Dordt 1987-1988


(maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910 (uitgave 1987/1988))PAG. OMSCHRIJVING, JAAR

deel 1

1 gezicht op Dordrecht vanuit Zwijndrecht
3 paardetram op de Visbrug, 1905
4 Spuiweg ter hoogte waar nu de tunnel is, café In Den Oranjeboom, 1865
4 station, aankomst Koningin, pontonniers, 1930
5 Groenedijk, villa Noordhove, achtergrond molen Kijck over den Dijk, 1903
5 Merwedekade, met bijv. het opschrift 'Cafe Industrie W. Hasselo'
6 optocht over de Johan de Wittbrug, 1927
6 demonstratie socialisten S.D.A.P., uit de Vriesestraat over de Vriesebrug, jaren '30
7 straatventer Teun Hol (verbleef in logement De Rijzende Hoop van Levison in de Torenstraat)
7 de Binnen Kalkhaven, 1911
8 belastingkantoor, ca 1900 (fotograaf Tollens)
8 Scheffersplein, 1910
9 Vischbrug, met de verkeersagent op een voetenbankje, 1932
9 groep kinderen + soldaat voor het café Lottman op de Riedijk, (glasnegatief)
10 Bagijnhof met postkantoor, 1948
10 interieur Post en telegraaf-kantoor [nu C & A], 1911
11 'Huis de Onbeschaamde' in de Wijnstraat
11 Duitse parachutisten op eiland van Dordt, 1940
12 sportveldencomplex bij de Oranjelaan
13 Stooplaan met handkar 'Leliveld - Museumstraat'
14 heer Van de Weg bij hondekar, 1935
14 Noordendijk met molens, 1904 (fotograaf Tollens)
15 Nieuwe Haven
15 reclametekst H.J. van der Rest, ijzerhandel etc
16 Voorstraatshaven, drooggevallen, 1929
17 Zwijndrechtse veer, 1933
17 Noordendijk, watersnoodramp, 1953
18 advertentie, NV Stoomboot-Reederij Fop Smit&Co, salon-raderstoomboot Merwede I, 1920
18 advertentie, Rotterdam-Dordrecht-Gorinchem, aanlegplaats Groothoofd, 1921
19 Oranjepark
19 tent evangelie op Sumatraplein, 1922
20 Damiatebrug, 1919
20 Wolwevershaven
21 sloop van de Bleijenhoek, jaren '60
21 advertentie, Lips & Peters, fabrikanten van haarden
21 advertentie, M.A. de Meij, goud, zilver, diamant, horloges, reparatien
22 Dordtse kermis, stoomcarroussel, 1905
22 Dordtse kermis, draaimolen Bleekersdijk, 1905
23 poortje aan het Hof van Van de Weg
24 Grote Kerk vanuit Zwijndrecht

deel 2

1 Waalse Kerk, Visstraat, 1931
2 Groothoofd met tegenover Bellevue Pennocks hotel 'Aux armes des Hollande', 1910
3 Bagijnhof watersnood, februari 1953
4 Tunnel Spuiwegzijde, 1950
4 Spuiweg1943
5 station, 1935
5 Bagijnhof, vlak na de oorlog
6 Zeehaven
7 advetentie firma P. Hoebee, scheepsbouw, 1923
8 handelskaai, ca. 1920
8 Wolwevershaven, 1939
9 Riedijkshaven, 1939
10 veerponten op de rivier bij Zwijndrecht, 1947
10 kruising bij overweg Krommedijk, 1933
11 Park Merwestein, sept 1948 (jubileumfeesten)
12 de Dordtse brandweer, 10-jarig bestaan, 19..
12 kaart ver. Voor Vak en Kunst, 1902
13 Stoofstraat, gevelsteen, 1960
13 Wantij openluchtbad, 1952
14 opening garage De Visser aan de Christ. de Wetstraat, 1929
14 Wolwevershaven, 1939
15 speelplaats instituut voor doofstomme kinderen Effatha
15 kermis, ca. 1910 (glasnegatief)
16 Oranjepark, touringcarbussen De Visser, 1931
17 Huis te Merwede, 1948
17 MULO Groenendijk
17 padvinders 'Wij verduisteren U in 1 uur', Bosboom Tousantstraat, 1945
18 wegdek verkeersbrug, 1939
18 spoorverbinding Dordrecht hersteld, 15 juli 1946
19 bevroren rivier,1929
20 Scheffersplein
20 Scheffersplein met V & D
21 villa Wijnstraat van de familie Lotsy, jaren '40
21 afbraak villa
21 Kromhout, blekerij 'De Halve Maan', 1860
22 worstelaar G.A. de Haan
22 kaart toeristenbond voor Nederland, 1906
23 weekmarkt Scheffersplein, 1905
24 welkom, kermis, 1910

deel 3

1 Dordrecht, gezien vanaf Zwijndrecht, ca. 1939
2 Voorstraatshaven, 1929 (fotograaf v.d. Weg)
3 Parallelweg met E.M.F. en VICTORIA
4 schooltuintjes te Dordrecht uit tijdschrift 'Het Leven', 1916 [mogelijk zelfde foto als in 'De Prins der geillustreerde bladen']
4 foto uit 'Panorama' onthulling in park Merwestein van gedenkteken voor overleden burgemeester H.J. Wichers, 1921
5 Burgemeester de Raadtsingel, jaren '30
5 Wilgenbos, 1904
6 Groothoofd, 1885
6 kermis, 1910 (glasnegatief)
7 aanleg Weizigtpark met de pleog, jaren '30
7 apotheek ''De Rozijnenkorf', 1948
8 Krsipijnseweg, 1936
9 recent geopende Krispijntunnel, 1937
9 Spuiweg, 31 aug. 1902 [=Koninginnedag]
10 Spuiweg, 1956
10 poort Arend Maartenshof, 1929
11 café van A. Rijken, 'Die houdt van eenen soeten mond/En druivesap niet weert/Hij treedt hier binnen en terstond/Vindt elck wat hij begheert/Maar ook een glas frambosensap/Spuitwater of een kwast/ Elck krijght hier welk een taal hij klapt/Wat hem ten beste past'
11 Kalkhaven, jaren '20
12 De Groote Brand te Dordrecht, aan de Voorstraat, uit tijdschrift 'Het Leven', 1906
13 Pottenkade, bluswerk, 1906 (fotograaf Tollens)
13 Raamstraat, 1904
14 cafe de 'Ruwaard van Putten' van Piet de Man, Spuiboulevard
14 park Merwestein
15 Toulonsche Laan, horecazaak Het Paviljoen, voor 1940
15 Toulonsche Laan, jaren '50
16 voor het stadhuis, Harmonia Orkest Vereniging 'Kunst na Arbeid', 1922
16 zaagmolen De Ruiter (gebouwd 1711) aan de Weeskinderendijk afgebrand 1903
17 sportpark Reeweg, burgemeester J.L. de Gaay Fortman trapt af, 1929
17 Steegoversloot met rechts boekhandel Breemer, 1931
18 Visstraat en Visbrug met Overwijn en paardetram, 1908
18 Bagijnhof en Visstraat met paardetram, 1918
19 advertentie K. Wegman, schoenhandel, 1922
19 Beverwijksplein, 1937
20 schaatsvermaak Oude Maas, 1929
20 Noordendijk, 1875
20 Blekersdijk, 1915
21 Scheffersplein met (niet V & D) maar cafe Central, 1903
21 Scheffersplein, eiermarkt, ca. 1900
23 stadhuis verlicht
24 Groothoofd, ca. 1927

deel 4

1 Grote Kerksbuurt, kijkje op het stadhuis, ca. 1928
2 Voorstraatshaven, 1937
3 Groenendijk, ca. 1900
'Nederlandsche Sagen en Legenden' door Josef Cohen (1921)

Zuwaert, de Martelares van Dordrecht
In de dagen dat eindelijk Dordrecht en het land daaromheen tot het Christendom waren bekeerd, woonde in de stad een vrome maagd, Zuwaert genaamd. Zij was arm, want in haar beurs waren slechts drie penningen, maar toch rijk, want die drie penningen bleven in haar beurs, wat zij ook kocht. Om dit wonder was zij zeer blij, niet vanwege het geld, dat zij altijd bij zich droeg - doch omdat zij een kerk wilde stichten van haar drie penningen.
Zij nam werklieden in dienst en die liet zij de kerk bouwen. Ze betaalde hen eerlijk loon uit, ook al waren het steeds drie penningen die zij gaf - drie penningen en drie penningen en weer drie penningen, tot de berg van koperen zo hoog werd, dat zij niet alleen een kerk had kunnen bouwen van steen,maar ook van geld. De werklieden zeiden tegen elkaar dat Zuwaert wel heel erg rijk moest zijn, omdat zij alleen dit grote werk volbracht en zij besloten haar te vermoorden en haar van haar geld te beroven. Op een dag ontmoetten ze haar op een eenzame weg. Ze aarzelde niet lang en doodden haar. Vervolgens doorzochten ze haar beurs, doch vonden slechts drie penningen, drie koperen penningen en daarom hadden ze haar vermoord! Op de plaats waar zij gestorven was, zagen ze helder water, dat een uitweg zocht van de donkere grond naar de lichte hemel - een bron ontsprong ... Toen werden de werklieden angstig, omdat zij niet meer dan drie penningen hadden gevonden in de altijd rijke beurs van de vrouw en omdat zij de bron zagen, die er vroeger niet was geweest ...
Zij werden uiteindelijk gepakt en men veroordeelde hen ter dood. Ze hadden nu veel berouw over de zonde die ze hadden bedreven. Om hen te bevrijden rees Zuwaert levend uit haar graf en ze verloste hen van hun boeien. Ze voerde hen naar Rome, waar ze tegenover de paus hun misdaad beleden. Zuwaert toonde hem haar hals, waarin het diepe litteken te zien was. Het leek wel een rode draad die om haar nek gesnoerd was. Zij vertelde hem van de drie penningen, die eigenlijk geen drie penningen geweest waren, maar altijd bleven voortduren, zoalng zij het had gewild.
Drie koperen penningen waren het en daarvan bouwde zij de kerk; drie penningen werden zes en zes werden negen en negen werden twaalf; zonder ophouden geingen de penningen door en zij telden zichzelf.
Daarom was ze vermoord, om ee rijkdom die niet bestond en het litteken sprak van de drie penningen.
Maar toen die drie penningen waren geroofd, bleven zij slechts drie penningen en ze werden niet meer vermeerderd. Hoe moest nu de kerk van Dordrecht worden gebouwd?
Toen zegende de paus haar en gaf haar grote aflaten, even machtig als de drie penningen. Want uit het geld werden vrome stenen en geopende deuren. En het volk in de oude stad was heel blij met de kerk, die uit het wonder geboren was.
Zuwaert is zalig gestorven, niemand weet hoe en waar. Maar ter harer ere ontsprong de bron en het water stroomde, drie druppels bij drie druppels tot een hoge straal. Want uit de kleine dingen worden de grote geboren en drie druppels worden zes, zes worden negen, negen worden twaalf en het wil niet eindigen en blijft zichzelf vermeerderen..
Dat is de legende van de Dordtse Maagd.

4 Bomkade/Grote Kerk, 1932
5 Groothoofd voor hotel 'Aux armes de Holland' (Het wapen van Holland), 1896
[6 en 7 bestaan niet]
8 Lijnbaan, 1944
8 Reeweg, 1939
9 Torenstraat, café J. Verboom (Dordts sleutelbier) op de Voorstraat, 1938
9 Nieuwkerksplein, jaren '30
10 Visbrug en Visstraat, jaren '50
11 destructie-centrale De Staart, 1939
11 Dordtse Esperantisten, 1936
11 Wolwevershaven, 1931
12 groepsfoto Kweekschool met de Bijbel, Blauwpoortsplein
12 agenten met sabel passeren Ardat aan de Burg. de Raadtsingel
13 advertentie Gerard Mauritz (opgericht 1803)
13 advertentie NV Kalkfabriek v/h van Dijk & Co
14 Voorstraat vanaf de hoek met de Prinsenstraat, stadsverlichting, jaren '30
15 oude schutterij in klederdracht, 1897
15 Scheffersplein, 1935
16 Johan de Witt-herdenking, uit "Panorama', 1925
17 Wantijbad
17 Vogelplein, eind jaren '50
18 zeppelin over de Binnen Kalkhaven, 1929
19 Voorstraatshaven met op de achtergrond de Boombrug, 1880
19 Vrieseweg, 1905
20 molen De Vlasbloem, 1900
20 kermis, draaimolen aan de voet van de molen aan de Blekersdijk, 1918 (glasnegatief)
21 park Merwesteyn, eind jaren '50
21 molen Kijck over de Dijk, Noordendijk, 1905
22 Boogjes met stadsmuur met bord 'agentschap de Beiersch bierbrouwer'
22 Vrieseweg met stoomwals
23 Nieuwe Haven, winter 1929
24 foto vanaf de Grote Kerk met Bomkade, 1932

deel 5

1 Dubbeldam, 'De Viersprong', Dordtsche Biesbosch, 1955
2 Visbrug-Voorstraat met paardetram, voor 1900 (19 juni 1897)
3 Nieuwe Haven, stoombootje, 1895
4 Bagijnhof in avonduren, 1937 (huwelijk prinses Juliana)
4 Visbrug en Voorstraat, 1937
5 advertentie firma Willem van Twist, 1923
5 groepsfoto Riedijk, 1906
6 Kromme Elleboog, 1910
6 schoonmaakbedrijf aan de Riedijk, voor 1910
7 groepsfoto korfbalteam Oranjelaan
7 Kalkhaven en de Sluisburg, 1938
8 hist. optocht praalwagen
9 Schefferplein met boekhandel waar Van Gogh heeft gewerkt, 1870
9 Scheffersplein, 1957
10 spoorlijn aan de Dokweg, ca. 1904
10 ingang van de Kuipershaven bij de Damiatebrug, 1948
11 Voorstraatshaven, 1934
11 Voorstraat, 1902
12 Dordtse brandweer met stoomspuit, brandmeester J. Lagendijk, spuitgasten H. van Pelt en C. van Schelt, 1915
13 spoorbrug Moerdijk, 1934
13 Bagijnhof, 1900
14 Bagijnhof, 1902
14 Bagijnhof, 1960
15 uit een tijdschrift, Bomkade, 1927
15 uit een tijdschrift, Bomkade, 1928
16 vanaf de Grote Kerk, Nieuwe Haven, 1962
16 vanaf de Damiatebrug, 1963
17 Oranjehotel aan de Johan de Witbrug, 1935
17 resten Oranjehotel, 1963
18 zwemmen, jaren '30
19 Wolwevershaven, 1924
19 spoorwegongeval, 1924
20 hoek Lombardtsraat en de Lange Breestraat, J. Kooiman, aardappel en klompenhandel, 1915
21 oude klederdracht, 1927
21 Nicolaas Maessingel, 1932
22 het ijs als verkeersweg tusschen Dordt en Zwijndrecht, 16 febr 1929
23 Bankastraat, 1934
23 groepsfoto JUBAL
24 Groothoofd verlicht, 1930

deel 6

1 Nieuwe Haven, 1954
2 Wijnstraat, 1934
3 Vrieseweg met villa Merwehoeve, 1929
4 verwaarloosde toestand Kloveniersdoelen
5 Voorstraat naar de Visbrug, 1906
5 Vriesestraat vanf de Vriesebrug, jaren '50
6 Merwekade, café Industrie P. de Smit, ca. 1910
6 Noorderbrug, 1896
7 gedicht Top Naeff
8 Kuipershaven, 1929
8 Wolwevershaven, 1915
9 Engelenburgerbrug, 1933
9 Voorstraatshaven, jaren '50
10 Dwarsgang vanaf Vriesestraat, 1937
11 scheepsbemanning met Wies de Kardinaal, Dorus Kramer en Jac. de Rooij, 1906
11 stoomwals hoek Sarisgang, 1930
12 Binnenkalkhaven, ca. 1930
13 Bagijnhof, Van Gend & Loos
13 Blekersdijk, 1920
14 groepsfoto K.N.A. in het Kromhout, ca. 1910
14 Riedijkstraat met ijsventer, 1932
15 Koffiehuis De Hoop, P.J. Fortuin, Willemsdorp, 1951
15 advertentie, 1922
16 Catharijnepoort vanf de Hooikade, jaren '30 (foto van ir. Voerman)
16 Hooikade, 1936
17 Vriesestraat, 1910
17 tunnel Krispijn, okt 1927
18 raadhuis, Z.K.H. Prins Hendrik, 12 febr 1910
19 prins Z.K.H. Hendrik, 1910
19 Scheffersplein feestverlichting, 1937 (huwelijk prinses Juliana)
20 autobus D. Visser, 1926
20 autobus verkeersbrug, jaren '30
21 Dordtse brandweer bij de Vest, jaren '30
22 kazerne Buitenwalevest, 1931
22 kazerne Buitenwalevest, 1954
23 Voorstraatshaven, 1939
24 Zwijndrechtse veer, 1934

deel 7 (meinummer 1987 / oorlogsjaren)

1 ernstig ongeluk Lijnbaan, 1944
2 Engelburgerkade, 1935
3 ernstig ongeluk Lijnbaan, 1944
4 soldaten voor cafe Eijkendonk, Dubbeldam, 1940 (correctie in nr 9)
4 parachutisten
5 parachutisten
6 vliegtuig
6 hoeve Noordzicht, Dubbeldamseweg 21
7 Groenmarkt, hoofdburo met zandzakken
8 stationsplein, villa Simpang
8 Spuibrug
9 ramp Lijnbaan, ontploft ketel van Van Dijk, 1944
10 ramp Lijnbaan, ontploft ketel van Van Dijk, 1944
11 ramp Lijnbaan, ontploft ketel van Van Dijk, 1944
12 ramp Lijnbaan, ontploft ketel van Van Dijk, 1944
13 ramp Lijnbaan, ontploft ketel van Van Dijk, 1944
14 Voorstraat hoek Nieuwbrug, 1945
14 stadhuis, mej Reumer en hr Veringa, 1945
15 strand Westkapelle, stichting Het Vierde Prinsenkind, begin jaren '50
15 koninginnedag 31 aug, gymzaal Stek, ca. 1905
16 Groothoofd, 1942
16 Gem. ziekenhuis
17 Wolwevershaven, 1942
18 Dubbeldamseweg, 1942
18 Krispijnsche weg, 1943
19 Spuiweg, 1942
19 Oranjelaan, HTS, 1934
20 Bosboom Tousaintstraat, 1943
20 Jachthaven bij Wantijbad, 1942
21 Torenstraat, 1935
22 Prinsenstraat met diaconessenhuis, 1938
22 Scheffersplein, 1964

deel 8

1 Krispijntunnel
2 Krispijntunnel
3 spoorlijn, 1934
[geen 4-7]
8 Krispijntunnel, 1937
8 Krispijntunnel, jaren '40
9 Dubbeldamseweg, overweg, 1910
9 Dubbeldamseweg, overweg, 1907
10 Jan Vethkade, 1950
10 sportfondsenbad, 1951
11 sportfondsenbad (binnen), 1939
12 Brouwersdijk, 1936
12 Mauritsweg, jaren '50
13 villa Weizigt, jaren '50
13 villa Weizigt, sanatorium TBC, jaren '50
14 Weizigtpark, voor 1900
14 Dubbeldam, spoelen, 1910
15 Zwijndrechtse brug, 1951
15 Grote Kerk/Pottenkade, 1939
16 Voorstraatshaven uit een tijdschrift, 1920
16 Merwedekade uit een tijdschrift, 1920
17 Groothoofd (luchtfoto), jaren '30
17 stationsweg, 1953
17 pier Scheveningen, 1938
18 Grote Kerk
19 Dubbeldamseweg (bloemenbuurt)

deel 9

1 kon. bezoek, stadhuis. 1930
2 Waalse kerk, Visbrug, 1898
3 vanaf de Grote Kerk, jaren '30
4 Groothoofd, jaren '30
4 Krispijntunnel met stoomtrein, 1937
5 Spuiweg, 1935
5 Spuiweg/Singel, 1957
6 Stationsweg, hotel Ponsen, 1934
6 overweg Krispijn, 1920
7 Vischstraat, jaren '50
7 Wijnstraat met paardetram, 1910
8 advertentie Dordrechtsch Nieuwsblad, 1922
8 Kalkhaven, jaren '50
9 HBS Oranjepark, jaren '30
9 Bomakde, 1932
10 Voorstraat, 1900
10 Voorstraat, foto-atelier Hameter, jaren '50
11 St. Jorispoort, 1865
11 St Jorisbrug, 1904
12 Geldeloze pad, 1910
12 Geldeloze pad, 1930
13 Wantij met opl. schip Holl. Glorie, 1954
13 koninginnedag, Johan de Witbrug, 1905
14 Diaconessenhuis in de Prinsenstraat, 1961
14 Diaconessenhuis in de Prinsenstraat (binnen), 1961
15 Diaconessenhuis in de Prinsenstraat (binnen operatiekamer), 1961
15 Visbrug met paardetram, 1910
16 Zwijndrechtse veer, 1937 (huwelijk prinses Juliana)
16 groepsfoto leerlingen kweekschool met de bijbel
17 Korte Scheidingsweg, 1938
18 groep meisjes met bord 'Hulde aan juffr van der Straaten'
18 Zwijndrechtse brug, 1939
19 Klaas van Dongen alias Klaasje Juk, zwerver, Levison in de Torenstraat
19 park Merwestein, 1933
20 Tolbrugstraat Landzijde vanaf de Voorstraat, 1919 (fotograaf J.H. van Beijnen)
20 Cornelis de Wittstraat (Spuiweg/Spuibrug) met wals, jaren '50
21 draaiorgel Reeweg, 1929
22 dichtgevroren Oude Maas, 21 febr 1929
23 Nieuwe Haven, 1932
24 Wolwevershaven vanaf Het Vlak, 1937

deel 10

1 Nieuwe Haven, 1948
2 Zwijndrechtse veer, 1905
3 straattypes verkiezingen: Hannes, broeder Spijkervet, Joost, Aai de Neus, juni 1905
4 Torenstraat bij avond, jaren '30
4 park Merwestein, 1910
5 Scheffersplein, marktdag, 1935
5 tentoonstelling Dordrecht en Omstreken, 6 juli-15 sept 1912
6 Spuipoort, 1865
6 Varkenmarkt, 1911
7 bouwvakkers Binnen Walevest, 1888
7 bank aangeboden door het Dordrechtsch Nieuwsblad, voor Weizigt, 1939
8 Marnixschool, Krispijnscheweg, 1936
8 Krispijnseweg/Brouwersdijk, 1919
9 aanleg tunnel Krispijn, 1937
9 aanleg tunnel Krispijn, wagen A.B.Wolst, 1937
10 Watermolenwei met watermolen, villa Weizigt, 1897
10 Dubbeldamseweg , 1908
11 molen De Dordsche Maagd uit tijdschrift, 1916
11 Merwede, kijkje op de Bomkade, uit tijdschrift, 1926
12 Engelburgerbrug, jaren '30
13 Palingstraat, 1929
13 baggermolen Penn en Bauduin omhoog gehesen door Van der Tak, 1914
14 Voorstraat, 1903
14 brandweer in Het Stek, jaren '30
15 Voorstraathaven met Nieuwbrug, jaren '30
16 sportpark, 1926; P. Jas uit Dubbeldam; Overland-auto (hoofdagent Ceurvorst te A'dam)
17 Zwijndrechtbrug (luchtfoto), jaren '30
17 klapbrug over de Oude Maas, 1941
18 opening Zwijndrechtbrug, jaren '30
19 opening Zwijndrechtbrug, jaren '30
20 opening Zwijndrechtbrug, jaren '30
21 opening Zwijndrechtbrug (tank), jaren '30
21 opening Zwijndrechtbrug (Kromhout), jaren '30
22 opening Zwijndrechtbrug (Kromhout nacht), jaren '30
23 Hugo de Grootlaan
24 Hugo de Grootlaan (nacht)

deel 11

1 Stationsplein, 1935 (fotograaf v.d Weg)
2 Voorstraat (Visbrug/Scheffersplein), ca. 1950
3 haven, 1890
4 zeehaven, 1923
4 Riedijkshaven, 1923
4 Merwekade, 1923
5 gezicht op Dordrecht met peurbootje, 1950
5 vijver bij Algemene begraafplaats, jaren '30
6 elftal A.S.W., keeper Maarten v.d. Veenbrink, v.d. Bemt, Janus Vorster, Jaap Paassen, Koendermans, 1932
6 bouwerij de Sleutel, Varkenmarkt
7 Kunstmin, jaren '30 (v.d. Weg)
7 tentoonstelling, Weeskinderendijk, 1897
8 Noordendijk molen De Nachtegaal, 1930
9 schouw in 1858 gesloopte Koverniersdoelen, 1920
9 groepfoto op de Riedijk, 1906
10 noodbrug St. Jorisburg, 1962
10 noodbrug St. Jorisburg, 1962
11 Merwekade, 1910
11 schaatsen Hugo de Grootlaan, 1939
11 kapperszaak Singel/Hoekstraat, 1935
12 advertentie firma MAK, 1923
12 advertentie handelskade, 1923
13 Regentenhofje, 1927
13 Bonifaciuskerk, Wijnstraat, jaren '30
14 Engelburgerbrug, 1907
14 Scheffersplein met V & D, jaren '50
15 station, 1905
15 Spuihaven, Oranjehotel
16 Groothoofd, pasagiersboot, 1937
17 Stationsweg, 1939
17 Wijngaardstraat, W. Ridderhof lederwaren, winkel F.J. Coomans, 1938
18 Spuiweg, 1930
18 Riedijkshaven, jaren '30
19 Voorstraat, optocht Koninklijke Marina, 1915
20 WIDO-TAX, Frans Lebretlaan, nieuwe auto's, jaren '50
20 Bagijnhof, 1937
21 krantje tentoonstelling 1897 (Morks en Geus)
22 Palingstraatje, jaren '40
22 Groothoofd, jaren '50
23 Torenstraat (vanaf Voorstraat), 1939
24 Toulonsche laan (genoemd naar de eigenaar Fantalon; verbasterd tot van Toulon)

deel 12

1 Grote Kerk, eind jaren '30
2 Grotekerksbuurt, 1920
3 Maartensgat/Korte Engelenburgerkade, jaren '30
4 Krispijnseweg (prent), 1850
4 Krispijnseweg, 1934
5 Brouwersdijk, 1937
5 Brouwersdijk, ca. 1950(?)
6 groentenveiling Wijnstraat, 1910
7 peroon op het station, 1957
7 de Merwede bij de tankopslag, 1958
8 ongeluk Boombrug, drijfijs, "Nelly" van schipper Riemer uit Kampen, 1912
8 brand Hotel Ponsen, 1924
8 Zwijndrechtse veer, 1926
9 brandweer aan de Vest
10 brandweer, optocht Reeweg, jaren '50
10 Aardappelenmarkt, 1910
11 bondsfeesten, 1906
11 theetuin Rusthoek, Achterweg, 1904
12/13 Boogjes, ca. 1900
14 Toulonschelaan met sloot, 1914
14 Toulonschelaan met Paviljoen zonder sloot
15 Kromhout vanaf St. Jorisweg, 1900
16 Kromhout, ingang Wees- en Armhuis (later Leger des Heils), 1901
16 Dubbeldam a.d. Straatweg, 1904
17 Blauwpoort (afgebroken 1910) vanaf de Nieuwe Haven, 1905
17 Werkenmondestraat, jaren '30
18 Wantijbad, 1939
18 MTS, Oranjelaan, ca. 1950
19 Wantijbad, 1939
20 groepsfoto feest/toneelavond D.H.S., jaren '30
20 Wolwevershaven, 1950
21 Voorstraatshaven met palingbootjes, jaren '30
21 Scheffersplein, marktdag, 1904
22 Hallincqlaan, 1931
22 Lindengracht (nu Museumstraat), 1903
23 Groothoofd
24 driemaster in Kalkhaven, ca. 1900

deel 13

1 Vischbrug (richting Wijnstraat), 1948
2 Vischbrug met opschrift 'Carel Netto Heerenhoeden', jaren '30
3 Standbeeld gebrs. de Witt met opschrift 'Hameter Hoffotograaf' en 'J.B. Overwijn', jaren '30
4 Bagijnhof met bomen en paardetram, 1914 (Tollens)
4 Vischstraat, 1944
5 Johan de Wittbrug met paardetram en Oranjehotel, 1906
5 Johan de Wittbrug met Oranjehotel, 1936
6 Molenstraat, ca. 1950 (v.d. Weg)
6 Gevulde Gracht (richting Tolbrugstraat), 1935
7 Scheffersplein, 1908
7 Voorstraat met De Kousehoeck, 1947
8 Voorstraat (kruispunt Steegoversloot), 1915
9 Voorstraat bij de Wijnbrug met cafe De poort van Kleef, 1962
9 Riedijksstraat, 1938
10 advertentie C.W. Ridderhof, Voorstraat 308; O. de Wiljes, NV v.h. Jan van den Anker, J. Roos Raamstraat 2; 1920 / Watertoren, 1922
11 Binnen Kalkhaven, stoomschip Jan Blanken, 1932
11 Nieuwe Haven, gebouw roeivereniging, jaren '30
12 Catharijna/Catharinapoort, 1937
13 Catharijna/Catharinapoort, 1937
13 Voorstraathaven, jaren '50
14 Binnen Kalkhaven, jaren '60
14 Vrieseweg, 1901
15 Visstraat, 1868
15 Ferdinand Bolsingel, Blekersdijk, opschrift wasscherij A. Meeldijk, jaren '50
16 Krispijnseweg, 1948
16 Erasmuslaan vanaf rotonde, jaren '50
17 Krispijntunnel, eind '40/begin '50
17 fontein park Merwestein, 1937
18 Johan de Wittstraat/Singel, 1935
18 St Jorisweg, 1903
19 Blauwpoort, 1907
19 Nieuwe Leuvebrug, 1937
20 advertentie J. van den Berg, automobielen, 1922
20 Cornelis de Wittstraat met bedrijf J. van den Berg
21 rivier, gashouders Riedijk, sleepboot en rijnaak, 1922
21 spoorbrug, molens Zwijndrechtse kant, voor 1900
22 Reeweg Oost, Krommedijk/Sumatraplein, 1952
22 Hallincqlaan, jaren '30
23 molen De Zeelt, 's-Gravendeelsche dijk, 1895
24 dichtgevroren rivier met café Noordzicht, 1899-91

deel 14

1 Engelenburgerbrug, 1933
2 Bagijnhof, 1934
3 Wolwevershaven, jaren '50
4 Voorstraathaven, 1937 (v.d. Weg)
4 Voorstraat vanaf de Rietdijk bij de kruising Torenstraat/Boomstraat, 1909
5 Heerheymansuysstraat vanaf de Vest, 1939
5 Standhazenstraat, jaren '50
6 standbeeld De Witt (Toon Dupuis), 1918
6 standbeeld De Witt, 1934
7 lichtweek, Scheffersplein/Tolbrug, 1915
8 ziekenhuis Ceram, Bankastraat, 1931
8 ziekenhuis Ceram, Bankastraat, 1931
9 tuin ziekenhuis Ceram, jaren '40
9 Julianakerk, Krispijnscheweg, 1939/1942
10 Bleekersdijk met molen De Maagd, 1910
10 Bleekersdijk, 1950
11 Vischbrug, 1949
11 Vriesebrug, 1932
12 Hof, 1942
12 Krispijntunnel, iets voor 1942
13 Dokbrug, 1954
13 Wilgenbos, Achterhakkkers, 1935
14 Tollenstraat, 1932
14 Nieuwe Haven met Grote Kerk, jaren '30
15 Burgemeester de Raadtsingel, jaren '30
15 Groenmarkt, 1914
16 park Merwestein, 1907
16 Varkensmarkt, cafe De Goede, 1911
17 advertentie C.S.C. van Waalwijk van Doorn, A.H. Pols&Zonen, Rackwitsz&Greven, Geheelonthouders hotel Ons Huis, jaren '20; Arend Maartenshof, jaren '30
18 Lenghenhof, jaren '30
18 Boombrug, jaren '40
19 begraafplaats, huisje, jaren '30
19 steendruk J.H. v.d. Heijden, monumentale buitenplaatsen, ca. 1880 door F. Boger
20 Hugo de Grootlaan, jaren '50
20 's Gravendeelsche dijk met molens, jaren '30
21 groepsfoto hoogste klas Christelijke school Vrieseweg, 1910
21 Nieuwe Haven, 1927 (fotograaf van 'De Waterkampioen')
22 trekpaardententoonstelling, Reeweg, 1926
23 Palingstraatje, 1917
24 Kuipershaven, 1939

deel 15

1 luchtopname Wilhelminakerk aan de Bleekersdijk, ajren '30
2 driemaster Binnen Kalkhaven, ca. 1900
3 aan het Zwijndrechtsche veer, jaren '30
4 Glazenstraat, 1939
4 Frans Lebretlaan, 1944
5 gezicht op Grote kerk vanuit Zwijndrecht, jaren '30
5 Lange Kromhout, molen De maagd, 1910
6 molen De Zwarte Arend, 1895
7 Nieuwstraat, 1905
7 Oranjepark melkkiosk en HB school, ca. 1900
8 advertentie spaarbank, jaren '20
8 Merwestein, hertenkamp, 1940
9 Krispijnseweg, 1950
9 Bagijnhof, 1947
10 Benthienkazerne, Buitenwalevest, 1935
11 Groeten uit Dordt: tunnel, Nieuwe Haven, standbeeld De Witt, Ary Scheffer, 1942
11 St Jorisweg, 1931
12 Eemsteijnstraat, 1933
13 Voorstraat bij de Botjesstraat, 1910
13 Van Strijsingel, jaren '30
14 sportvelden Oranjelaan, 1908
14 Oranjelaan, 1936
15 veer Zwijndrecht-Dordrecht, 1940
15 Groenendijk, 1911
16 kermis, Vriesebrug, 1905
16 kermis, stoomcaroussel van Peters en Vincken, 1907
17 Nieuwkerk, jaren '50
17 Dubbeldamseweg, 1936
18 overweg Krispijn, 1935
19 groepsfoto HBS Nieuwstraat, 1875
19 speeltuin, jaren '50
20 paardetram (laatste rit 1919) voor Groothoofd, 1919
20 brand 'Musis Sacrum', 1913
21 Voorstraathaven, jaren '50 (v.d. Weg)
21 Maartensgat, de Lange Gelders Kade, jaren '50
22 groepsfoto Admiraal de Ruiterschool (Zuidendijk), met juffr Heijmans, Kees Buikhuizen, Hans Blok, Kees Verstraten, Wout v.d Want, Luc Ruitenberg, Joop Wilhelmus, Kees en Mels de Graaf, Cock in het Veld, Jan Jansen, Johan Elzerman, Goof Ruitenberg, Jan v.d. Net, Cor Havelaar, 1953
23 Grote Spuistraat, jaren '30
24 Noordendijk Kijck over de Dijk, 1909 (Leo v.d Borg)

deel 16

1 Kalkhaven, 1898
2 Spuihaven, 1905
3 Noordendijk, 1909 + sage 'Het Heilige hout van Dordrecht'
4 De lange Gelderse Kade, 1926
5 werf Dordrecht (later Biesbosch), stoomschip 'Stad Arnhem', 1919
6 Rietdijk, glazenwasser Piet Spaan, jaren '30
7 station (vroege opname)
7 muziektempel Jozef Israelplein, 1942
8 Bagijnhof, optocht, jaren '30
8 Johan de Wittbrug, jaren '30
9 heer Jumelet, bakfiets, mosselen, jaren '50
10/11 Penn en Bauduin, Glazenstraat, jaren '30
14 personeel Penn en Bauduin, 1912
14 Toulonschelaan, 1929
17 meisjes van de Katholieke meisjesschool, Nieuwbrug, 1910
17 klassefoto katholieke meisjesschool Wijnstraat, 29 okt 1928
18 begrafenis pastoor Spoorman (+6-2-1898), 1895 (fotograaf Tollens)
18 Voorstraat met winkel J. Gravendeel
19 Krispijnscheweg, 1934
19 café Sebes met Gerrit Sebes en vrouw Marie, jaren '30
20 Bagijnhof, 1873
20 Bagijnhof, 1910
21 Weeskinderendijk met molens Het Anker, Kapraven, de Leeuw, Oudmanshuis, Vlasblom, 1870
21 molen De Vlasblom, 1875
22 brand Grote Spuistraat, jaren '50 (fotograaf Stijns)
22 Spuiweg, 1901
23 Groothoofd, jaren '50
24 Oude Maas, jaren '30

deel 17 (uitgave ca. dec 1987/jan 1988)

1 Bagijnhof,winter 1942
2 Merwesteinpark, winter 1929
3 veerbootje naar Zwijndrecht, 1890
4 Singel hoek St Jorisweg, winter 1900
4 de rivier de Merwede, al enige weken voor autoverkeer opengesteld, winter 1928
5 Brouwersdijk, winter 1905
5 ijsbaan aan de Boezemsingel (later Frans Lebretlaan), winter 1934
6 park Merwestein, winter 1917
6 rivier met op de achtergrond de Noordendijk, winter 1917
7 bevroren river, winter 1917
7 bestelauto Gerzon bevroren rivier, winter 1917
8 Kalkhaven, winter 1929
9 Dordrecht-Zwijndrecht, winter 1938-'39
9 Boogjes, dichtgevroren Spuihaven, 1939
10 Vrieseweg, febr 1939 (v.d. Weg)
10 Spuihaven vanaf de Sluisbrug, huizen Slikveld, 1939
11 ?
12 Gevulde Gracht, jaren '50
13 Zwijndrechtse veer, winter 1929
13 Bagijnhof, 1948
14 openbare leeszaal, Wijnstraat, jaren '50
14 openbare leeszaal (binnen), Wijnstraat, 1920
15 Huis ter Merwe, 1930
16 advertentie lantaarn-ontstekers
16 Nieuwstraat, 1917
17 Spuihaven ter hoogte van het Vrieseplein, jaren '30
17 Engelburgerbrug met auto's, 1937
18 Arij Scheffer op het Scheffersplein, jaren '50
18 badinrichting Vogelplein
19 Voorstraat, 1900
19 volksbadhuis, Gouverneurstraat, 1923
20 stadhuis, 1936
21 Buitenwalenvest, 1880
21 Stooplaan, 1948
22 Voorstraatshaven, eind jaren '40
22 Steegoversloot, jaren '30
23 cooperatieve bakkerij VOORUIT
24 Catharijnepoort, jaren '50

deel 18

1 station, 1932 (fotograaf Tollens)
2 station, 1872 (Julius Verges)
3 station, na 1945
4 station, voor 1900
4 Burgemeester de Raedtsingel, 1939
5 Stationsweg, verlicht, 1939
5 hotel-restaurant Ponsen, 1870 (voor het station in gebruik genomen was)
6 hotel Ponsen, 1890
6 Stationsweg, 1937
7 overweg Krispijn, 1925
7 overweg Krispijn met locomotief, 1925
8 Krispijntunnel, sept 1937
9 station, 1950
10 noodbrug bij overweg Krispijn, 1937
10 brug bij overweg Dubbeldamseweg, 1935
11 advertentie NV Rotterdamsche Metaalindustrie, 1922
11 spoorwegemplacement
12 nieuwe verkeersbrug over het Hollandsch Diep Moerdijk-Willemsdorp,okt 1936
12 Rietdijk, Papendrechts veer, voor 1900
13 Zwijndrecht op Dordrecht, 1932
14 groepsfoto voor Van Gendt en Loos, jaren '20
14 Dubbeldamseweg, 1929
15 ponten naar Zwijndrecht, jaren '30
16 stadhuis, verlicht, jaren '30
16 brandweer aan de Vest
17 Grotekerksbuurt, jaren '50
18 Dordrecht Brandverz Mij 'HOLLAND van 1859', a.d. Burg de Raadtsingel, ca 1939
18 villa Simpang tegenover het station, 1937
19 Crimper Salm in de Visstraat
20 Refaja ziekenhuis, 1960
20 overweg Zuidendijk, 1937
21 Merwedestraat, jaren '30
22 dichtgevroren Spuihaven, 1930
22 vanaf de Boombrug van de Voorstraat, 1880
23 Het Hof
24 Merwekade, 1937

deel 19 (watersnoodramp 1953)(uitgave febr. 1988)

1 roeiboot Johan de Wittstraat, 1953
2 Bethlehemplein, 1953
3 rijksweg Moerdijk-Dordrecht, 1953
4 Krispijntunnel, na 1945
4 Krispijntunnel, 1 febr 1953
5 Spuiweg, 1953
5 Spuiweg vanaf het kruispunt Singel, 1953
6 Singel, 1953
6 Singel bij ingang park Merwestein, 1953
7 Korte Nieuwstraat in roeiboot, 1953
8 Bethlehemplein, 1953
8 Vriesestraat, 1953
9 Vriesestraat, 1950
9 Vriesestraat, 1953
10 Johan de Witttstraat, 1953
10 Bagijnhof, 1953
11 Veemarkt, 1953
12 Vest/Nieuw Hilstraat, 1953
13 Veemarkt, vlets, 1953
13 Noordendijk, 1953
14 Noordendijk, 1953
15 Bleijenhoek, 1953
15 Staart, Oranjelaan luchtfoto, 1925
16
17
17
18 Noordendijk, leidingen, 1953
19 Bagijnhof, 1953
19 Spuiweg, 1953
20 Wantij, 1935
20 Spuihaven, 1934
21 zwembad
21 Wantijbad, jaren '50
22 openluchtbad Buitenwalevest, 1924
23 openluchtzwembad aan de Vest bij Spuibrug, 1908
24 herstel Noordendijk, na 1953

deel 20

1 Jan Vetkade, ca. 1950
2 Bleekersdijk, 1894
3 Crayensteinstraat, Land van Valk, jaren '30
4 villa Minora aan de Vrieseweg (afgebroken 1932), ca. 1900
4 Fred. Bolsingel-hoek Bleekersdijk, ca. 1900
5 advertentie schouwburg, J.D. van peeren, Rosa de Vries, 1860
5 Arij Scheffer op het Scheffersplein
6 Vogelplein, ca.1960
6 Binnenkalkhaven, 1954
7 Burg de Raadtsingel, kruispunt stationsweg, 1935
8 Beverwijcksplein, Jubal, 1933
8 Vischbrug, 1937
9 Groothoofdspoort, 1931
9 Boombrug, 1935
10 Voorstraat, 1910
11 Visstraat, Bagijnhof, 1904
11 Zuidendijk vanaf Frans Lebretlaan, jaren '40
12 advertentie La Belle Marseillaise, 1905
12 de Dordtsche schouwburg Beverwijcksplein (vanuit Rotterdam)
13 Boezemkade, 1935
13 Pauluskerk, jaren '60
14 Krispijnseweg, 1925
14 losplaats aan den Bleekersdijk, ca. 1910 (fotograaf Schreurs)
15 Groothoofd, 1910
16 Wijnstraat, paardetram, 1910
16 Zwijndrechtse brug, oprit, begin 1940
17 kruispunt Boogjes/Slikveld, 1939
17 personeel NV Koper en IJzergieterij Electra van heer De Visser, 1920
18 Lage Bakstraat, 1920
18 standbeeld Johan en Cornelis de Witt, jaren '50
19 Geldelozepad, 1908
19 Wolwevershaven, 1929 (v.d. Weg)
20 standbeeld Johan en Cornelis de Witt
21 sportpark Reeweg
22 Ary Scheffer, 1931
22 kinderkoor Ebenhaezer, 1912
23 Bagijnhof, 1932
24 veer Papendrecht, 1910

deel 21 (Dubbeldam-nummer)

1 pastorie (gesloopt 1964) en NH kerk te Dubbeldam (gesloopt nov 1965)
2 Rechte Zandweg, jaren '50
3 Burgem. woning, jaren '50
4 Dubbeldam Noordendijk, jaren '40
5 Dubbeldamsche weg, richting Dubbeldam, jaren '30
6 Dubbeldam, Zuidendijk bij de afslag naar Reeweg Zuid, ca. 1900
6 Dubbeldam, Rechte Zandweg, jaren '50
7 Dubbelsteijnlaan, ca. 1900
7 Dubbeldam, met paard en wagen om het huisvuil om te halen, 1955
8 Dubbeldam, 1953
8 over Krispijn, 1921
9 muziektempel Jozef Israelsplein, april 1938
9 Tollenstraat, 1927
10 Merwestein, Spuihaven, Voorstraatshaven, 1927
11 wagenpark Wolst, jaren '30
11 Nieuw Haven, 1900
12 Steegoversloot, 1935
13 Kromme Elleboog, uien pellen, 1924
13 Kromme Elleboog, Lindestraat/Stoofstraat, 1937
14 Voorstraathaven, 1900
14 Groenmarkt, 1902?
15 Beverwijckplein, ca. 1928
15 rivier, 1952
16 standbeeld, stationsweg, stadhuis, 1933
17 Riedijkstraat, jaren '30
17 Wolwevershaven, 1950
18/19 nieuwe Johan de Wittbrug, 17-5-1924 Merwepost
20 bevroren rivier, 1929
20 het Vlak, jaren '30
21 op de Bomkade, pakhuis P de Kluizenaar en In 't Veld, jaren '50
22 huis Grote Kerksbuurt 23, 1926
22 groepsfoto koor Kunst na Arbeid met Gerrit Sebes
23 Maartensgat, eind '30
24 Knolhaven, 1937

deel 22

1 Sluisbrug, 1904
2 Bagijnhof, ca. 1950
3 Prinsenstraat, 1905
4 Markettenweg, voor 1900
4 Markettenweg richting Mariastraat, 1930
5 Markettenweg, 1931
5 korfbal, 1934
6 D.F.C. elftal, 1945
6 K.N.M.V. van Twist Dordtsche motorrenner, 1926
7 stationsweg, 1932
7 Havenstraat, ajten '30
8 roeien, 1920
9 Grote Spuistraat, ca. 1900
9 Vrieseplein, 1902
10 Pompstraat, van Riedijkstraat naar Voorstraat, 1939
10 Geref kerk, Singel, 1930

15 Kuipershaven, Groothoofd, 1909
16 Korte Kromhout, 1910
16 Voorstraat, 1912
17 Dubbeldamseweg, ca. 1950
17 Weizigpark
18 Nieuwkerk, 1910 (Tollens)
18 zitbank Krispijn, Dordrechtsch Nieuwsblad, okt 1937
19 Voorstraat, 1911
20 Hofje bij de Munt, 1895
20 Raamstraat, 1924
21 katholieke ziekenhuis, jaren '50
22 Catharinapoort, jaren '30 (glasnegatief)
22 Anjelierstraat, 1930
23 Bleekersdijk, jaren '30
24 rijwielhandel Nieuwbrug, ca. 1950

deel 23 (aflevering oorlog)

1 Voorstraatshaven, eind jaren '50
2 Visbrug, De Gulden Os (nu bibliotheek), 1909
3 Reeweg Zuid, 1910
4 Varkenmarkt, jaren '50
5 Korte Kolfstraat, 1969
5 Riedijk, jaren '60
5 Rozenhof, jaren '30
6 DFC, 1926 en 1928
7 Wantijbad, jaren '50
7 motorfiets garage De Visser, 1927
8 DIO turnen, Sumatraplein, jaren '20
8 Sluisweg met brug, 1904
9 parachutisten a.d. 's-Gravendeelsdijk, 1940
10 parachutisten Amstelwijckweg/openbare lagere school Adm. de Ruijterweg, 1940
11 Mijlweg
11 Vriesestraat/Vrieseplein
12 Amstelwijck, 1940
12 Singel, Spuiweg, 1940
13 Dubbeldamseweg, 1940
14 Singel
14 Singel
15 Toulonschelaan
15 Transvaalstraat
16 Zwijndrechtse brug
17 Huize St. Anna, Stationsweg
17 zeehaven, 1913
18 Johan de Wittstraat, 1932
19 Nieuwe Haven, Koningin Juliana, jaren '50
19 Jong Jubal, 1912
20 gezicht op Zwijndrecht, eind jaren '50
20 Singel, 1904
21 Arend Maartenshof, jaren '50
22 eind Voorstraat, jaren '30
22 Veemarkt, 1929
23 Damiatebrug, jaren '50
24 ponteniers, 1903

deel 24

1 stadsaanzicht rivier, voor 1900
2 Haringstraatje, 1915
3 café bij Spuibrug, 1935
4 arbeiders aan het Hof de Vriendschap bij de Toulonselaan, 1900/1905
4 café Kop van het Land, met oldtimer auto
5 Maartensgat, 1900
5 Kalkhaven
6 Groothoofd, 1909
7 Ter Merwe, 1934
7 café Zahn
8 interieur Ter Merwe, 1948
8 Van Strijsingel, 1905
9 Singel, 1910
9 Voorstraat/Visstraat, 1959
10 haven, 1930
10 Papengat bij de Weeskinderendijk, molen De Pelikaan, molen De Zeelt, 1905
11 Marie Schmitz
11 Spuibrug, 1900
12 Korte Kromhout, 1919
13 stadsmagazijnen hoek Steegoversloot/Vest (afgebroken 1868)
13 advertentie H. Boonstra & Zn.
14 Kolfstraat, 1950
14 Kolfstraat, 1911
15 villa Noordhove aan de Groenendijk, 1915
15 Papendrechtse veer, 1916
16 Hervormde kerk Dubbeldam,1910
17 voetbal
18 gymnastiekverenigingen, Mauritsweg, 1930
18 Noordhovenweg, 1946
19 Julianaweg, jaren' 50
19 Willem Marisplein, jaren '40
20 Kromhout, 1902
20 marktdag Wijnstraat, 1920
21 Scheffersplein, jaren' 50
21 Admiraalsplein, jaren' 60
22 poortje oudevrouwenhuis Bagijnhof, 1932
22 Papendrechtse brug
23 Meterfabriek, jaren'50
24 Grotekerksbuurt, 1908

fotografen:
Van de Weg, A. en K. Versteeg, Tollens, Van Es, Meijers, Schreurs, DuParant, Burgman, Schild, Vink, Weber, Kubly, Hamster, Beerman, Stijns.

deel 25

1 Sluisweg
2 Bleekersdijk, 1894
3 Sluisbrug, 1963
4 groepsfoto Arbeiders Harmonie Volharding, jaren '50
4 Johan de Wittbrug, 1932
5 Driemaster, Kalkhaven, 1900
6 Teun altijd in de weer met bezems, Wijnbrug
6 Waldeck Pyrmontweg, jaren '50
7 openbare leeszaal, 1905
7 Pictura, ca. 1916
8 Bentienkazerne, Engelenburgerbrug, 1915
9 Potgieterstraat, 1927
9 kerk Brouwersdijk/Frans Lebretlaan, 1955
10 Stadhuisplein, 1966
10 Wantij, 1929
11 Noordendijk, flats, jaren '60
11 Buitenwalenvest, 1934
12 paardenslagerij G.J. Schouten, 1925
13 Noordhove, Groenedijk, 1914
13 Godfried Schalckensingel, 1910
14 St. Jorisbrug, 1939
15 Amicitia Scheffersplein, 1910
16 Gevulde Gracht, waterstokerij P. van Tol, ca. 1935
16 Kolfstraat, 1892
17 advertentie Dordrechtsche Melkinrichting
17 Pictura, Phil Bloom
18 Nieuwstraat, 1961
18 Voorstraathaven, 1961
19 discotheek De Tol, Ary Scheffer, Johan de Wittstraat (jaren '50)
20 De Sleutel
20 Visstraat, 1939
21
22 Nieuwe Haven
23
24

Laatst gewijzigd: april 2003/september 2004