Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Zwijndrecht: aanmeldingsplicht personen van Joodse bloede (1941-1942)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 753 (Gemeente Zwijndrecht 1926-1984)
Inventarisnummer: 3485 stukken betreffende de aanmeldingsplicht personen van Joodse bloede (1941-1942)


GEMEINDE Zwijndrecht

Liste von in der Gemeinde Zwijndrecht wohnhaft Juden. (H: Haupt; G: Gattin; s: sohn; t: tochter)

Name Familie H, G, s, t Geburtstag Geburtstort Nationalität Beruf Verheiratet, ledig Arisch, Mischling Adresse
den Hartog Abraham H 4-3-1879 (63 j) Zwijndrecht Ned Fleischer verh - Ringdijk 360
den Hartog Rachel G 27-11-1879 (62 j) Barendrecht Ned ohne verh - Ringdijk 360
den Hartog Esther t 24-1-1920 Zwijndrecht Ned Hilfe-Haushalt verh ledig Ringdijk 360
den Hartog Tobias H 22-6-1918 Zwijndrecht Ned vetreter verh - J. v. Stolbergstraat 25
Swelheim Judith G 7-2-1917 Amsterdam Ned ohne verh - J. v. Stolbergstraat 25
den Hartog Abraham G 17-2-1941 Zwijndrecht Ned ohne ledig - J. v. Stolbergstraat 25
Joosten Mozes H 19-3-1899 (43 j) Borger Ned Halter Speisesaai. verh. (in 1939 bei Reformirte Kirche) Ringdijk 227
Hielkje Fokkema G 5-3-1901 Dordrecht Ned ohne verh. Arisch (Reformirte Kirche)) Ringdijk 227
Joosten Evelina t 31-3-1929 Amsterdam Ned ohne ledig Mischling (Reformirte Kirche)) Ringdijk 227
Joosten Jan Izak s 17-9-1931 Amsterdam Ned ohne ledig Mischling (Reformirte Kirche)) Ringdijk 227
Joosten Simon Michel t 14-10-1941 Zwijndrecht Ned ohne ledig Mischling (Reformirte Kirche)) Ringdijk 227
Levisson Elias H 15-8-1885 (56 j) Riga Staatloos arbeiter verh. - Rotterdamscheweg 22
Woudhuijzen Maria G 10-2-1885 Amsterdam Staatloos ohne verh. - Rotterdamscheweg 22
Levisson Samuel s 18-7-1916 Dordrecht Staatloos fab. arbeiter ledig - Rotterdamscheweg 22
Levisson Mourits s 12-1-1918 Dordrecht Staatloos fab. arbeiter ledig - Rotterdamscheweg 22
Levisson Herman s 18-11-1919 Zwijndrecht Staatloos schneider ledig - Rotterdamscheweg 22
Meijer Benjamin Herman - 9-12-1889 (52 j) Zwijndrecht Ned kantoorbediende ledig - Ringdijk 225
Meijer Hanna - 12-5-1878 Zwijndrecht Ned Haushalterin ledig - Ringdijk 225
Meijer Herman Izaäk H 22-2-1908 Dordrecht Ned Apotheker verh. - Veerplein 15
Roseboom Charlotta G. H 6-7-1904 Groningen Ned ohne verh. - Veerplein 15
Meijer Leo s 25-7-1935 Zwijndrecht Ned ohne ledig - Veerplein 15
Meijer Herman Salomo H 7-8-1911 Dordrecht Ned vertreter verh. - da Costastraat 35
Zilverberg Betsij G 26-19-1914 Oss Ned ohne verh. - da Costastraat 35
Meijer Rosaline Betty t 10-4-1939 Dordrecht Ned ohne ledig - da Costastraat 35
Meijer Johanna t 21-2-1941 Dordrecht Ned ohne ledig - da Costastraat 35

AANMELDINGSPLICHT. Personen van Joodsche bloede.

Naam Voornamen Adres Godsdienst Aantal Joodsche grootouders J, G I, G II
Cohen Willem Adm. Trompstraat 63 N.H. 2 G I
Cohen Hendrik Adm. Trompstraat 63 N.H. 1 G II
Cohen Leendert Adm. Trompstraat 63 N.H. 1 G II
Cohen Dirkje Hendrika vertrokken naar Ridderkerk N.H. 1 G II
Cohen Jan Teunis Adm. Trompstraat 63 N.H. 1 G II
Levisson Elias Rotterd.weg 22a Isr. 2(4) J
Woudhuijzen Maria Rotterd.weg 22a Isr. 2(4) J
Levisson Mourits Rotterd.weg 22a Isr. 2(4) J
Levisson Samuel Rotterd.weg 22a Isr. 2(4) J
den Hartog Abraham Ringdijk 360 Isr. 4 J
den Hartog Rachel Ringdijk 360 Isr. 4 J
den Hartog Esther Ringdijk 360 Isr. 4 J
den Hartog Tobias Ringdijk 360 Isr. 4 J
Swelheim Judith Jul. van Stolbergstraat 25 Isr. 4 J
Joosten Mozes Ringdijk 227 Ger. K. 4 J
Joosten Evelina Ringdijk 227 Ger. K. 2 G 1
Joosten Jan Izaäk Ringdijk 227 Ger. K. 2 G 1
Meijer Hanna Ringdijk 225 Isr. 4 J
Meijer Benjamin Herman Ringdijk 225 Isr. 4 J
Levisson Herman Rotterdamscheweg 22a Isr. 2(4) J
Meijer Herman Izaäk Veerplein 15 Isr. 4 J
Rozeboom Charlotta Veerplein 15 Isr. 4 J
Meijer Leo Veerplein 15 Isr. 4 J
Horn Maurits Meerdervoortstraat 6 N.H. 2 G I
den Hartog Abraham Benjamin Jul. van Stolbergstraat 25 Isr. 4 J
Meijer Herman Salomo da Costastraat 35 N.I. 4 J
Zilverberg Betsij da Costastraat 35 N.I. 4 J
Horn Maurits Meerdervoortstraat 6 N.H. 1 G II
Joosten Simon Michel Ringdijk 227 Ger. K. 2 G I
Libeton Dirk Helmerstraat 27 R.K. - G II

- (11-2-1941) Aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede, De brugemeester der gemeente Zwijndrecht ..... elken dag van des vormiddags 9 1/2 - 12 1/2 uur en des namiddags 2-5 uur des Zaterdags van 9 1/2 uur012 uur v.m.;

Aanmeldingsplicht personen van joodsche bloede

Naam Voornamen Adres Betaald Godsdienst Aantal Joodsche grootouders J, G I, G II
1. Cohen Willem Julianastraat 63 - N.H. 2 G I werkloos
2. Cohen, gehuwd te Zwijndrecht m. Aaltje v. Vuuren Hendrik Julianastraat 63 f 0,50 N.H. 1 G II klein inkomen
3. Cohen Leendert 28-10-1890 Rotterdam Julianastraat 63 - N.H. 1 G II werkloos
4. Cohen, geh. te Ridderkerk m. Witters, Adrianus Dirkje Hendrika Julianastraat 63, v. Ridderkerk B257H 30-2-'42 - N.H. 1 G II geen inkomen
5. Cohen Jan Teunis Julianastraat 63 - N.H. 1 G II geen inkomen
6. Levisson Elias Rotterdamscheweg 22a f 1,- Isr. 2, 4 J
7. Woudhuijzen Maria Rotterdamscheweg 22a f 1,- Isr. 2, 4 J
8. Levisson Mourits Rotterdamscheweg 22a f 1,- Isr. 2, 4 J
9. Levisson Samuel Rotterdamscheweg 22a f 1,- Isr. 2, 4 J
10. den Hartog Elias Ringdijk 360 f 1,- Isr. 4 J
11. den Hartog Rachel Ringdijk 360 f 1,- Isr. 4 J
12. den Hartog Esther Ringdijk 360 f 1,- Isr. 4 J
13. den Hartog Tobias Ringdijk 360 f 1,- Isr. 4 J
14. Swelheim Judith Jul. van Stolbergstraat 25 f 1,- Isr. 4 J
15. Joosten Mozes Ringdijk 227 f 0,50 Ger. K. 4 J geringe verdiensten
16. Joosten Evelina Ringdijk 227 - G.K. 2 G I geen verdiensten
17. Joosten Jan Izaak Ringdijk 227 - G.K. 2 G I geen verdiensten
18. Meijer Hanna Ringdijk 225 f 1 Isr. 4 J
19. Meijer Benjamin Herman Ringdijk 225 f 1 Isr. 4 J
20. Levisson Herman Rotterdamscheweg 22a f 1 Isr. 2 J
21. Meijer Herman Izaak Veerplein 15 f 1 Isr. 4 J
22. Rozeboom Charlotta Veerplein 15 f 1 Isr. 4 J
23. Meijer Leo Veerplein 15 f 1 Isr. 4 J
24. Horn Maurits Meerdervoortstraat 6 f 0,50 N.H. 2 G 1
25. den Hartog Abraham Benjamin Jul. van Stolbergstraat 25 f 1 Isr. 4 J
26. Meijer Herman Salomo da Costastraat 35 N.I. 4 J
27. Horn Maurits Meerdervoort f 1 N.H. (1) G II
28. Joosten Simon Michel Ringdijk 227 f 0,50 Ger. K. 2 G I
29. Libeton Dirk Helmerstraat 27 R.K. 2 G II
Zilverberg Betsij da Costastraat 35 N.I. 4 J

- (12-3-1941) De Centrale bloedtransfusie-commissie van het Nederlandsche Roode Kruis

- (14-3-1941) het Nederlandsche Roode Kruis ... de Joodsche bloedgevers onverwijld uit de bloedgeverslijsten te doen verwijderen ...;

- (11-3-1941) het Nederlandsche Roode Kruis ...;

- (16-1-1941) Rijksinspectie van de bevolkingsregisters; uitvoering Verordening 6/1941 (Aanmeldingsplicht van personen van Joodschen bloede)

- (19-2-1941) Rijksinspectie van de bevolkingsregisters; uitvoering Verordening 6/1941

- Staatscourant ma 27 jan 1941, ma 3 febr 1941, wo 19 febr 1941 no. 35;

- Naar aanleiding van Uw verzoek d.d. 26 Februari j.l. heb ik heden opdracht gegeven aan de Algemeene Landsdrukkerij U 30 bewijzen van aanmelding toe te zenden; J.L. Lentz;

Gemeente Zwijndrecht

Staat van over het tijdvak 1 t/m 28 Februari 1941 ontvangen
leges, verschuldigd voor de uitreiking van aanmeldingsbewijzen
inegvolge de verordening 6/1961, betreffende aanmeldingsplicht
van personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede.


Datum. Namen. Nummer der kwitantie Bedrag
13-2-1941 Cohen, Hendrik 2 f 0,50
13-2-1941 Levisson, Elias 6 f 1,-
13-2-1941 Woudhuijzen, Maria 7 f 1,-
13-2-1941 Levisson, Maurits 8 f 1,-
13-2-1941 Levisson, Samuel 9 f 1,-
14-2-1941 den Hartog, Abraham 10 f 1,-
14-2-1941 den Hartog, Rachel 11 f 1,-
14-2-1941 den Hartog, Esther 12 f 1,-
14-2-1941 den Hartog, Tobias 13 f 1,-
14-2-1941 Swelheim, Judith 14 f 1,-
22-2-1941 Joosten, Mozes 15 f 0,50
20-2-1941 Meijer, Hanna 18 f 1,-
20-2-1941 Meijer, Benjamin H. 19 f 1,-
20-2-1941 Levisson, Herman 20 f 1,-
20-2-1941 Meijer, Herman I. 21 f 1,-
20-2-1941 Rozeboom, Charlotta 22 f 1,-
20-2-1941 Meijer, Leo 23 f 1,-
21-2-1941 Horn, Maurits 24 f 0,50
21-2-1941 den Hartog, Abraham B. 25 f 1,-
= f 17,50

De helft van F 17,50 f 8,75 is 11 Maart 1941 gestort op girorekening 353030 van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, terwijl de andere helft is gestort ten kantore van den Gemeente Ontvanger.

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Staat van op 1 November 1941 ontvangen leges,
verschuldigd voor de uitreiking van aanmeldingsbewijzen
ingevolgede de verordening 6/1961, betreffende aanmeldingsplicht van personen van geheel
of gedeeltelijk joodschen bloede.


Datum. Namen. Nummer der kwitantie Bedrag
1-11-1941 Horn, Catharina Geziena 26 f 1,-
1-11-1941 Joosten, Simon Michel 27 f 0,50
= f 1,50
De helft van F 1,50 f 8,75 is 27 Maart 1942 gestort op girorekening 353030 van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, terwijl de andere helft is gestort ten kantore van den Gemeente Ontvanger.
Zwijndrecht, 27 Maart 1942
De burgemeester van Zwijndrecht

- Staatsbedrijf der PTT Telefoondistrict Rotterdam
Betreffende inlichtingenbetreffende Joodsche telefoonaangeslotenen
Den 27sten Juni 1942
Nummer 43-398014 Geheim

1. Ingevolge een van de Duitsche instantie
ontvangen opdracht moeten de telefoonaanslutingen
van Joodsche ingezetenen van Duitsche en Nederlandsche
nationaliteit alsmede die van Joodsche
Staatloozen worden opgezegd en opgeruimd.
2. Daar ik niet kan beoordeelen welke telefoonabonné's
als Jood moeten worden beschouwd
moet ik mij volgens de gegeven richtlijnen tot de
Burgemeesters wenden voor het verkrijgen van de
nodige gegevens. Daartoe zal een ambtenaar van
mijn bureel zich in de naaste toekomst ten Gemeentehuize
vervoege voor het opnemen van de
nodige bijzonderheden betreffende de telefoonavonné;s
die in uw gemeente woonachtig zijn.
3. Ik verzoek ... etc. het Districhtshoofd.

- Staat bedoeld in punt 8 der circulaire dd 12 September
1942 D IV no 5 v.h. Hoofd der Rijksinspectie
v.d. Bevolkingsregisters, inzake verklaring voor de
vaststelling van een gemengd huwelijk v. Joden


Nr. verklaring: 19854
Geslachtsnaam en voorletters joodsche parij: Joosten, M.
Zwijndrecht, 23 September 1942.
De Burgemeester van Zwijndrecht

- Gemeente Zwijndrecht
Staat van op 23 September 1942 ontvangen leges
verschuldigd voor het verstrekken van een verklaring
(nr. 19854) voor vaststelling van een gemendg
huwelijk (circulaire Rijksinspectie Bevolkingsregisters dd 12 Septr 1942, D IV No. 5)

23 Sept '42, Joosten, M., 19854, f 1,-
Dot bedrag ad een gulden is op 23 September gestort ten kantore van den Gemeente Ontvanger te Zwijndrecht.
Zwijndrecht, 23 September 1942.
De Burgemeester van Zwijndrecht

- GEMEENTE WADDINXVEEN
Waddinxveen, 4 September 1942.
Onderwerp: Overbrenging van Joden.
Hierbij deel ik U mede, dat op 3 September
j.l. op last van de Sichterheitspolizei
anar Rotterdam zijn overgebracht en aldaar ter beschikking van dezen dient
zijn gesteld E. Livisson, geboren in Riga den 15 Augustus 1885 en zijn echtgenoote Maria Woudhuysen, geboren te Amsterdam op 10 Februari 1885.
Deze personen zijn in uwe gemeente wonachtig Rotterdamscheweg 22a doch vertoefden tijdelijk alhier.
coll. De burgemeester van Waddinxveen.
J.G. Herfst

- Gemeente Zwijndrecht
Zwijndrecht, 26 Maart 1942
Onderw: Aanmeldung v. Personen v. judischen Blute.
den Befehlshaver der Sichterheitspoliziei Aussenstelle Rotterdam te Rotterdam

Anbei ssende ich Ihnen 2 Abschriften der
ausgefühlten Anmeldungsformuläre betreffs
Personen die ganz oder teilweise jüdischen Blute sind.
De Bürgemneister von Zwijndrecht

- (roze dossiermap) VUGA Vereenging van uitgers voor de gemeente-administratie
Aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede.
...

Laatst gewijzigd: februari 2024.