Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Inhoud DordtenaZOEKer: Dordtse bronnen


1626-1811

# Protocollen van transportakten van huizen en rentebrieven, alsmede hypotheekakten en schuldbekentenissen (eerste reeks) 1705-1731 + 1778-1810 (tot 23 febr. 1811), 1654-1811 (buiten de stadspoorten en visstallen), 1626-1811 (op Merwedegrond) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnrs. 1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627 (periode over 1663-1680), 1641-1642-1643-1644-1644A-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652 (periode over 1705-1731), 1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683 (periode over 1774-1810), 1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762 (periode over 1654-1811), 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784)

1652-1655-1656-1658-1670-1690-1702-1710-1720-1732-1736-1742-1749-1753-1756-1761-1766-1771-1775-1781-1785-1790-1794-1806 (buiten de stadspoorten (quartier 1 t/m 7)

# Schaftgelden (soort erfpacht buiten de stadspoorten) (Regionaal Archief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 2658-2659-2660-2661-2671-2691-2702-2709-2719, 4628-4632-4638-4645-4649-4652-4657-4662-4667-4671-4677-4681-4686-4690 + RAD toegang 4, inventaris 266l)

1670, 1690, 1702, 1710, 1720 [onder: Hulpbronnen Dordrecht]

# Rekeningen ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1670, 1690, 1702, 1710, 1720 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 2671, 2691, 2702, 2709, 2719)

1674

# Familiegeld/200ste penning (Nationaal Archief, toegang 3.01.28, inv.nr. 13)

1676-1809

# aanstellingen stadsfuncties zoals: brugophaler, mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc. (Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 3, inv. nr. 1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919 en toegang 4 inv. nr. 113)

na 1686

# Lantaarngeld (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 3985)

1698

# Impost op koffie, thee, chocolade, sorbet, bronwater, limonade en andere met water gemengde dranken; 578 namen (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3988)

1698-1816

# Akteboeken 1698-1816 met hoofdzakelijk NOMINATIES voor DEKENS en ACHTMANNEN van gilden en confrerieën, zoals: de confrerie van de ballasthaalders, apothekers, grutters, huurvaarders, olieslagers, passementwerkers, pruikmakers, tingieters, warmoeziers (wegens Dordrecht/Zwijndrecht) en de Gilde van 't Einde (tappersgilde), (gewezen) goud- zilversmidsgilde, Groot Schippersgilde, Groot Viskopersgilde, de Grote Gilde, keurmeesters van koren en meel, het kuipersgilde, nominaties loodsen, mazelaarsgilde, (gewezen) schrijnwerkers- en draaiersgilde, smids en slotemakersgilde, spoeijenaarsgilde, St. Mauritius of oude kleerkopersgilde, admissies oud ijzer kopers/verkopers etc. etc. (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnr. 91 (1698-1702), 92 (1703-1711), 93 (1711-1720), 94 (1721-1738), 95 (1739-1761), 96 (1762-1784), 97 (1785-1816) (voor 4-9-2014 nrs. RAD 9-151 t/m 154 en RAD 3-1920 t/m 1922)

1700-1799

# Burgerrecht (geheel burger, burger en inheemspoorter (grasburger), landpoorter) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnummer 1853+1854+1855)

1700, 1710, 1720 en 1725 [onder: Hulpbronnen Dordrecht]

# Rekeningen uitgaven/ontvangsten van de Reparatien 1700, 1710, 1720 en 1725 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 3057, 3067, 3077, 3082)

1702 [onder: Hulpbronnen Dordrecht]

# lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (nachtwacht) / weerbare mannen tussen de 20-60 jaar (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 4770)

1716

# Familiegeld 1716 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3989, 3989-1 (bijlagen) en 3989-2 (geordend op datum))

1716-1743

# Impost op de wijnen 1716-1743 (verschillende lijsten uit diverse jaren) (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3522-3523-3524)

1720-1811 (1814,1823,1835)

# borgstellingen ambten en comptabelen 1720-1811 (1814,1823,1835) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 1941)

1720-1811 (1814,1823,1835)

# ambtenaren en comptabelen 1720-1811 (1814,1823,1835), verwijst naar de borgstellingen in RAD 3-1941 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 1940)

1724-1725

# Impost Koffie, thee, chocolade etc, 1 oktober 1724 t/m 30 september 1725 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3990)

1725-1726

# Impost Koffie, thee, chocolade etc, incl. dorpen in de Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3554)

1726-1727

# Impost Koffie, thee, chocolade etc, incl. dorpen in de Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3556)

1729-1770

# Verhuringen, verpachtingen o.a.
* aanbesteding snoeien van de bomen binnen en buiten de poorten / aanbesteding zuiveren van straten (karrebaas);
* verhuur blekerijen, boezem, land, rietvelden/biesvelden, weiland, een eind dijk;
* verhuur veer Dordrecht op Zwijndrecht/Dordrecht op Papendrecht/Wieldrecht op 's-Gravendeel/Wieldrecht op de Zwaluwe;
* verhuur visserijen het Gasthuiswater, de Merwede, de Grote Zalm Steeg;
* verhuur open erven in het Kromhout / woning boven de boterwaag en ijzerwaag / woning in de Voorstraat (naast Roode Hert) / woning in de Voorstraat genaamd het Roode Hert;
* verpachtingen de drie platte hellingen nr. 123, 129 en 131;
(Regionaal Archief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 2025)

1730-1732

# Verponding omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732) (Nationaal Archief, toegang 3.01.29, inventarisnummer 485; transcriptie van de offline website www.regiodiep.nl))

1730-1795

# Eedboek o.a. pondgaarders, turftonsters, keurmeesters etc. (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 1972)

1731-1809

# schepenrede 1731-1809: in hoger beroep gaan na uitspraak van reetrekkers (over muren, heiningen etc.) (200 namen) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnr. 854 (voor 4-9-2014 nr. 1549)

1732-1733

# Lijst van den Impost op de Consumptie van de Coffij en Thee, Chocolade, Serbeth, bornwater, Limonade en andere dranken met Water gemenght etc over de Stadt van Dorderecht in 't resort van dien, van den Termijn ingegaan den 1e October 1732 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3557)

1733

# Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1 april 1733 t/m 31 maart 1734 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3545)

1733-1811

# Registers ondertekende formulieren, afgelegde eed voor: Goede Lieden van de Achten; advocaat; assistent van de commissaris van de graanmarkt; baljuw van de Merwede/Zuid-Holland; burgemeester; cipier (dienstmaagd en schoonmaakster); hoofdofficier; in garnisoen verblijvende regimenten; kamerbewaarder kamer juditieel; klerk ter secretarie; procureur; schepen; schepen watergerecht; schout stad Dordrecht; thesaurier (reparatie/groot comptoir); veertig; vlasweger; weesmeester (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv. nr. 1970 en 1971)

1733-1817

# mannen, vrouwen, jongens en meisjes in het (nieuw) armhuis 1733-1817, zie naamindex onder Hulpbronnen Dordrecht (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, inventarisnummer 618)

1736-1811

# Transportakten en bijlbrieven/schuldbrieven/custingbrieven m.b.t. schepen voor ’t Watergerecht (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 14, inventarisnr. 65, 66, 67 (1757-1771), 68, 69 (27 dec. 1784-15 mei 1800), 70 (25 mei 1800-16 nov 1809) en 71 (1809-1811) (NB. oude nrs, toegang 9, inv.nrs. 1620, 1621, 1622, 1623 en 1624)

1738-1809

# kinderen (incl. onecht/vondeling) in het nieuw armhuis 1738-1809 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, inventarisnummer 617)

1741-1746

# Gepasseerde stapelplichtige schepen bij de wachten op de Lek en Merwede: Journalen van de wachten op de Lek (bij Krimpen) en op de Merwede (bij de Engel) van de stapel van de stad Dordrecht, vanaf juni 1741 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 2, inventarisnr. 20 (journaals 1-98) en 21 (journaals 99-144))

1742-1797

# Naamindex akten indemniteit 1742-1797 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inv.nr. 2003)

1745-1748

# Familiegeld/personele quotisatie (Nationaal Archief, toegang 3.01.28, inv.nr. 28)

1750-1769

# Eed afgelegd voor schepenen (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3410)

1751-1805

# Bedienden/ambtenaren bij de Collectieve Middelen in het comptoir van Dordrecht, behorend tot het Zuiderkwartier van Holland (Nationaal Archief, toegang 3.01.41, inventarisnr. 1223)

1756-1806

# meisjes (en een paar jongens) in het nieuw armhuis circa 1756-1806 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, inventarisnummer 619)

1756-1809

# Arme Weeshuis, 175 kinderen gealimenteerd door het Heilige Geest- en Pesthuis ter Grote Kerk 1756-1809 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, inventarisnr. 370)

1757-1802

# Gehaalde zeebrieven (na afgelegde eed door schippers en eigenaren van schepen) 16 mei 1757-3 december 1779 en 11 februari 1780-25 november 1802 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnummer 1512 (oud SAD 3-3417) en toegang 4, inv.nr. 205)

1757-1764 en 1769

# Transportakten: staat van de Duijten van de Gulden, ten behoeve van de Collonellen der Stad Dordrecht over de Huijsen en Erven (1757-1764 en 1769) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 4772)

1767 en 1777

# Geaffecteerdens van de brandspuiten 1 t/m 7 (1767 en 1777) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 4761)

1785

# Heere- en redemptiegeld: aantal dienstbodens/domestiquen en werkboden/knechten in het comptoir van Dordrecht, behorend tot het Zuiderkwartier van Holland (Nationaal Archief, toegang 3.01.41, inventarisnr. 185)

1788

# Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 3, inv. nr. 1973)

1789

# Register eed 25e penning (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnummer 1514 (oud inv.nr. toegang 3, inv. nr. 3423))

1790 / 1831

# Ledenlijsten vrijmetselaarsloges "La Parfaite Union" 1790-1794 en 1797-1831, "L'Union Fraternel" 1791-1973 en 1797, "L'Union Durable" 1800-1813 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 462, inv. nr. 37-38-39; toegang 463, inv. nr. 10; toegang 464, inv. nr. 12)

Aantal leden L'Union Durable

periode aantal op gerecipieerde leden gerecipieerde passanten aangenomen TOTAAL vertrokken/overleden TOTAAL op
1801-1802 16 (1 april 1801) 4 [3] 1 21 3 18 (1 april 1802)
1802-1803 18 (1 april 1802) 4 [5] 1 23 3 20 (1 april 1803)
1803-1804 20 (1 april 1803) 3 [5] - 23 3 20 (1 april 1804)
1804-1805 19 (1 april 1804) 9 [2] 1 - 2 24 (1 april 1805)
1805-1806 25 (1 april 1805) - [1] - 25 5 20 (1 april 1806)
1806-1807 22 (1 april 1806) - [-] - 22 1 21 (1 april 1807)
1807-1808 16(!) (1 april 1807) 2 [1] 1 19 7 12 (1 april 1808)
1808-1809 12 (1 april 1808) 3 [-] 1 16 6 11 (1 april 1809)
1809-1810 11 (1 april 1809) 4 [-] 1 16 1 15 (1 april 1810)
1810-1811 15 (1 april 1810) - [1] - 15 - 15 (1 april 1811)
1811-1812 15 (1 april 1811) - [-] - 15 5 10 (1 april 1812)
1812-1813 9(!) (1 april 1812) 2 [1] 1 12 2 10 (1 april 1813)

1795

# NAAMLIJST der Burgeren, Welke zich tot het doen der Wagt binnen Dordrecht hebben aangegeven. (gedrukte lijst; febr. 1795) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 489, nr. 40.905)

1795/1798 (circa)

# NAAMLIJST der LEDEN van de SOCIETEIT onder de zinspreuk TOT BEHOUD VAN VRYHEID EN GELYKHEID. (Opgericht binnen Dordrecht, den 29 Januarij 1795, het eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid.) (alfabetische gedrukte lijst; 1280 namen) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 489, nr. 22.514)
NB.
- [De Dordrechtsche Courant, 1798-09-11; p. 2] De ondergetekenden, gezien hebbende in den Dordrechtschen Courant van 8 September l.l., eene Advertentie, getekend: uit naam van de Directie, - en op toestemming der present zynde Leden van het Constitutioneel Gezelschap, - weléér Sociëteit tot behoud van Vryheid en Gelykheid; D. van Altena Secretaris - achten zich verplicht dien aangaande, te reflecteren:
1. Dat al in de eerste drie regelen eene volslagene onwaarheid word geadverteerd, wanneer men in dezelve zegt: dat in het vorige nummer dezes Courants word te kennen gegeven; dat de Sociëteiten tot behoud van Vryheid en Gelykheid, en voor Eenheid en Maatschappelyk Geluk, saam vergaderen en Broederlyk verkeren; — naardien alléén in die Courant word opgegeven: dat de VERBROEDERDE LEDEN dier twee Vergaderingen hunne eerste Byêenkomst hebben gehadt; — ofschoon men allezints billijk en naar waarheid die woorden had kunnen bezigen, vermits de Verbroedering wel deeglyk, op een speciaal besluit der beide Vergaderingen, — daartoe expresselyk geconvoceerd, - is geschied en tot stand gebragt; - blykens de gearresteerde Notulen dier beide Vergaderingen.
2. Dat het geposeerde, in volgende regelen dier Advertentie: indien de Combinatie in de daad had plaats gehad, dan immens zouden de Leden hunne schulden hebben betaald; en Gyl. Rekening hebben gevorderd. - Wat het eerste betreft, niet anders dan laster kan genoemd worden, terwyl alle de Leden (een enkele misschien uitgezonden, het welk in alle gevallen plaats heeft) - richtig hunne Contributie voor zoo verre de tyd der betaling geëxpireerd was, aangezuivert hebben, en niet zouden nalaten hier mede tot tyd en wyle te Continueeren, indien slechts eenè weêrspannige minderheid, den by de Vergadering besloten verkoop van goederen, - der voormalige Sociëteit tot behoud van Vryheid en Gelykheid toebehoorende, - niet, zelfs met gewelddadige bedreigingen Contrarieerde en tegenstondt! - En dat wat het Rekening afvorderen belangt, - zulks alleen is uitgesteld, tot na den bepaalden Verkoopdag der gem. goederen.
3. Dat het Heilige gezegde: Neen Broeders! de Vergaderingen van dit Gezelschap blyven voortduren, in eene oneigenlyke betekenis moeten verslaan worden; - dusdanig: dat men als het tegenwoordige Gezelschap, — of die Leden welke der Verbroedering een afkeerig hart toedragen - moet beschouwen als een saamblyfzel van min doorzichtige goede, doch niettemin, eeuwig onvergenoegde en morrende wezens; - eenige yverig werkzame, doch een goed einde, door verkeerde middelen zoekende Burgers , en enkele spoorbystere Chefs.
En eindelyk: dat de gehele Advertentie onwettig is ter wereid gebragt, gemerkt de ondergetekenden, ofschoon alle tot den Directie (de eerst ondergetekende zelfs als President) uit wier naam dezelve zou zyn saamgesteld, behorende, nimmer zyn geconvoceerd geweest, in eene Vergadering waarin iets van dien aard is behandeld. - Gelyk wy mede moeten reflecteeren: dat de ondertekenaar derzelve Advertenfie, de Burger David van Altena, veelligt in eene misnoegde VERRUKKING, - (zyn Choleriek gestel niet zeldzaam overkomende) vergetende, geene de minste qualiteit of bevoegtheid te hebben, tot eene dusdanige demarche of ondertekening, - alleen op grond van zyne sublime verbeeldings-vlugt, - op den post van Secretaris ten dien einde is aangevallen; vermits de Burgers F.G. van Ingen en B. Plukhooy, dezelven post nog actueel bekleden.
Contraadverterende dus by dezen: dat gemelde Advertentie is bezyden de waarheid, lasterzuchtig en geheel onwettig ter wereld ingezonden; en dat de Verbroedering der dikwyl gezegde Gezelschappen, volgens voorhanden zynde originele stukken, in den volstreksten zin plaats heeft.
Dordrecht den 9 September 1798. Het Vierde Jaar der Bataafsche Vryheid.
(Was get.) P. IMMERZEEL. B. PLUKHOOY. J.C. MARCEL.
Voor een korten tyd nog mede uitmakende het Conslitutioneel Gezelschap tot behoud van Vryheid en Gelykheid en Leden van de Verbroederde Vergadering, Verlichting en Burgerdeugd; mede uit naam van een aantal dier Verbroederde Leden.
- De Dordrechtsche Courant 25-9-1798: ADVERTENTIE. Het CONSTITUTIONEEL GEZELSCHAP (weleer genaamt Sociëteit Tot behoud van Vryheid en Gelykheid) gezien hebbende een Advertentie .... J. Bogert, in leve Secretaris etc.
- Guillaume van SCHELVEN schrijft in de Dordrechtsche Courant van 3 september 1799:
"De ondergeekende met verontwaardiging en leedwezen bemerkende, dat zich nog in deze Stad verscheide lieden bevinden, die zich niet ontzien, om hem op 't snoodste in zynen goeden naam en eer aan te tasten, dor hem aan te tyden, dat hy in den Jare 1787 te Zierikzee, toen aldaar woonachtig en geplunderd, heeft helpen medeplunderen, niettegenstaande hy in den Jare 1795 een voldoende Attestatie, getekend door meer dan 100 goede burgers van Zierikzee, in de SOCIETEIT TOT BEHOUD VAN VRYHEID EN GELYKHEID alhier heeft geproduceerd, waarby deze hem volkomen van diergelyke wangedragingen vryspreken, nodigd by dezen elk en een ieder ten sterksten uit, om binnen 14 dagen, het zy in persoon of by behoorlijk ondertekend geschrifte, zodanige fijten, waarvan men hem erroreus verdagt blyft houden, aan te tonen, en by den regter aan te geven, op dat deze behoorlijk onderzoek naar de zaak zou kunnen doen, en hem zyne geliefde eer terug bezorgen; zullende by na dien tyd alle diergelyke aantygingen voor vuilen laster aanmerken, en de aantijgers voor Eerrovers houden. Dordrecht, den 31 Augustus 1799. GUILLAUME VAN SCHELVEN."

1796

# Akten waarbij beloften van onderwerping aan de provisionele regeringsvorm worden afgelegd (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 4, inv. nr. 116)

1797

# Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede, ca 1796-1797; wijk A-B-C (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 4 inv. nr. 167)

ca 1797

# Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen; gedrukte lijsten (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334)

1797-1798

# Lijst der Burgers uit het Quartier A-B-C-D-E-F, Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 240)

1798-1805

# Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805; handtekeningen ondertekenden (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4, inv.nr. 128a, 128b, 129 en 130)

1798-1805

# Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd, wijk A-B-C-D-E-F (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4, inv.nr. 8, 9a en 9b)

1798-1799-1801

# Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli 1798, 18 dec 1798, 9 april 1799, 25 juni 1799 en 22 mei 1801; met hiaten (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4, inv.nr. 6 en 13a)

1802

# Quotisatie 8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802 (wijk B, D, E en F) (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 6 inv. nr. 4577 en toegang 4-375a)

1804

# Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht,bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A-B-C-D-E-F (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 242)

1805-1884

# Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 22, inv.nr. 418 (1805-1830), 419 (index 1831-1841) en 428 (index 1842-1884))

1806-1811

# Register houdende aantekening van de aangegeven lijken (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 11 inv. nr. 99)

1806-1811

# Grootboek der tot het dragen van Haarpoeder afgegeven patenten binnen Dordrecht en de Merwede (Nationaal Archief, toegang 3.01.29, inv.nr. 596)

1806-1807

# Regt van patent (Nationaal Archief, toegang 3.01.29, inv.nr. 587-588-589-590)

1808-1811

# Regt van patent (Nationaal Archief, toegang 3.01.29, inv.nr. 592-594-595; Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4, inv. nr. 251)

1808-1811

# Patenten (patentrecht/regt van patent) vooral werkgezellen (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 249)

1808

# Kohieren betreffende de quotisatie (hoofdgeld), incl. behoeftigen; wijk A-B-C-D-E-F (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 894, 895, 896, 897 en 898)

1808

# Kohieren betreffende de quotisatie (hoofdgeld), excl. behoeftigen; wijk A-B-C-D-E-F (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 374)

1812

# Liste des Indigens: twee lijsten van bedeelden/ondersteunden (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 220)

ca 1812-1814

#Registers houdende aantekening van de quotisatie (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 375 (wijk B-C-D-E) en toegang 5 inv. nr. 893a en 893b (wijk A en E/F (MW=Merwedegrond))

1813

# Grondbelasting bebouwde eigendommen; keizerlijk decreet van 7 januari 1813 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 4 inv. nr. 256)

1813

# Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm, eind 1813 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 345)

1813

# Nationale Garde 1813, lijsten met mannen tussen de 20-40 jaar (Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 229)

1813

# Uitgaven tijdens de maanden november en december 1813 versus de ontvangsten (vrijwillige intekening) (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5, inventarisnr. 1363)

1813-1844

# Apothekersbedienden 1813-1844: (folio 1) G.J. v. Rijsoort van Meurs nu Wm. J. v. Rijsoort van Meurs; (folio 2) Adr. Kluit nu A. Kluit Azn; (folio 3) Wm. Vorster nu H. Swart, D. Blankenbijl; (folio 4) J. van Gelder nu Jan van Wageningen; (folio 5) Pieter Visser nu G.A. Prins; (folio 6) J. v.d. Meer de Wijs; (folio 7) P.G. Luitjes nu A. van Nerum, A. Hoek; (folio 8) J. Schouten, nu deszelfs Weduwe; (folio 9) P. Verhoeven Wzn nu Herm: Kluit; (folio 10) P.J. de Bosson nu & Zoon; (folio 11) S.G. Monhemius, overleden; (folio 12) M.J. Blom, overleden nu Höltzapfel; (folio 13) Dirk Crans nu A.J. Brinkhoff Beusekamp; (folio 14) D. van Lennep Coster, Gasthuis, nu D. Blankenbijl, G. Kouwens; (folio 15) T.J. van Os Keuls, en van Dura; (folio 16) G. de Reus (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 16, inventarisnummer 1064)

1814

# Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar, september 1814, wijk 1 t/m 20 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 5 inv. nr. 343b)

1814-1820

# Monsterrollen (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 12, inv. nr. 2)

1814-1828

# Belasting voor het Veefonds 1814-1828 (in 1814: beestiaal) (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 5 inv. nr. 927)

1815

# Kohier der Suppletive Patenten, Dienstboden en Paarden over 't jaar 1815 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5, inv. nr. 883)

1815-1816

# Uitgereikte paspoorten 1815-1816 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inv. nr. 575a (deel 2: 29 juni-28 augustus 1815 nummer 25 t/m 68); 575b (deel 3: 25 augustus 1815-1 januari 1816 nummer 69 t/m 114); 575c (deel 4: 1 januari-22 juni 1816 nummer 1 t/m 47); 575d; 575e; 575f;)

1817-1883

index begraven Joodse Begraafplaats (De Hoogt) 1817-1883 incl. begravenen uit: Amsterdam, Alblasserdam, Baden, Barendrecht, 's Bosch, Giessendam, Goederede, 's-Gravendeel, 's-Gravenhage, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, Katendrecht, London, de Mijl, Nieuw-Lekkerland, Numansdorp, Oostendam, Oud-Alblas, Papendrecht, Puttershoek, Ridderkerk, Rotterdam, Sliedrecht, Strijen, IJsselmonde, Zwijndrecht; (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 345, inventarisnr. 41)

1818

# Kohier belasting op personeel en meubilair (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 5, inv. nr. 855)

1819

# Grondbelasting op de gebouwde eigendommen en regt op de deuren en vensters over het jaar (ERegionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 5, inv. nr. 850)

1823

# Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen over het jaar 1823 (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 5, inventarisnummer 875)

1824

# Kohier van het patent-regt over het jaar 1824 (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 5, inv. nr. 884)

1819-1820 en 1825-1827

# 130 stuks binnenlandse paspoorten sept. 1819 - dec. 1820 en dec 1824 - mrt. 1827 (Regionaal Archief Dordrecht, archief 6, inventarisnummer 583a en 583b)

1826

# Register der gedane Eed afleggingen door de Leden der Schutterij te Dordrecht, overeenkomstig het 4e artikel der Wet op de Schutterijen, van dato den 27 Februarij 1815. (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inventarisnr. 511)

1827

# Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 885)

1828/1849/1850/1857/1858/1863/1864

# Patentbelasting schippers (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 886 (1828), 340 (1849), 1376 (1850-1851) en toegang 6 inv. nr. 5146 (1857), 5157 (1858), 5148 (1863) en 4149 (1864))

1829-1917

# Begravenen op de algemene begraafplaats op de velden a-b-c-d-e, eigen graven/familiegraven (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 180 inv. nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28)

1830

# Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 1322)

1830

# Voorlopig volksregister 1 januari 1830 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inv.nr. 663 (wijk A, B, C1-734), 664 (vanaf C735), 665 (vanaf D395 t/m MW122 en schippers etc))

ca 1830-1840

# Hoofdbewoners in register inkwartiering (wijk A-B) (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5, inv.nr. 654-655)

1832

# Inschrijvings-register voor den landstorm van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den landstorm van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW; mannen tussen de 18 en 50 jaar (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 547 t/m 554 en 555 t/m 562)

1832

# Kadaster oorspronkelijk aanwijzende tafel ca 1832 ('s-Gravendeel, De Mijl, Dordrecht, Dubbeldam, Puttershoek, Rijsoord, Wieldrecht en Zwijndrecht)

1833

# Kohier van den Buitengewonen omslag, over de ingezetenen der Stad Dordrecht ter voorziening in de uitkeeringen aan behoeftige betrekkingen van uit dezelve Stad Dordrecht uitgetrokken Schutters en Vrijwilligers (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 5 inv. nr. 1349)

1833-1851

# Leerlingen Stadsbouwkundige Tekenschool (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 5, inv. nr. 1412 en 1413)

1835-1837

# Impost op kolen en turf 1835-1837 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 5, inv. nr. 1306)

1837-1856

# Naamlijsten der leden van de Societeit de Vrijheid 1837-1856 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 51, inv.nr. 12)

1840

# Voorlopig volksregister 1 januari 1840 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inv.nr. 666-667-668)

1840-1892

# Registers ontvangen haven-, paal- en aanleggelden 1840 t/m 8 augustus 1863 en 31 maart 1864 t/m november 1873 en juli 1875 t/m 1892 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 68a inv. nr. 7 t/m 32 en kladregisters 34 en 36)

ca 1842-1866

# Hoofdbewoners in register inkwartiering (wijk A-B-C-D-E/MW) (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 6, inv.nr. 7282-7283-7284-7285-7286)

1848-1849

# Patentnummers, register der uitgegeven en gezegelde/ongezegelde patenten en afschriften derzelve in de gemeente Dordrecht over den jare 1848 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, toegang 5, inv.nr. 888a)

1849

# Hoofdelijk invulregister, volkstelling 19 november 1849 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inv.nr. 7301A-B-C en 7302A-B-C)
NB. van wijk C en D (huisnummers C1-C1200 en D651-D1088) bevinden zich de originele inschrijvingsbiljetten
voor de volkstelling van 1849 in toegang 6 inv. nrs. 7295 t/m 7298. Scans van deze biljetten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

1849

# Register der personen, welke op den 19 Nov: 1849 en op 1 Jan.ij 1850 niet zijn beschreven ofschoon zij in deze gemeente hunne wettige woonplaats hadden (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inv.nr. 681)

1850-1851

# Voorloopig kohier patentbelasting schippers en kramers (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 5, inv.nr. 1376)

1853 (en later)

diverse ledenlijsten (registers) Vereeniging het Metalen Kruis Dordrecht en Omstreken 1e Sectie (opgericht 26 november 1853) (incl. dragers Zilveren Kruis 1813-1815) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 69 inv.nr. 34 en 53)

1854-1873

# Adresboeken Dordrecht 1854, 1855, 1857, 1860, 1865, 1868, 1873 (Regionaal Archief Dordrecht)

1857

# Belastingkohier huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 6 inv. nr. 7507 en 7512)

1861-1871

# Lijsten der verrichte koepokinentingen in de gemeente Dordrecht door het Bureau voor Vaccinatie in de jaren 1861-1871 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 237, inventarisnr. 53)
1861 : nrs. 1 t/m 219
1862 : nrs. 1 t/m 242
1863 : nrs. 1 t/m 202
1864 : nrs. 1 t/m 199
1865 : nrs. 1 t/m 153
1866 : nrs. 1 t/m 176
1867 : nrs. 1 t/m 183
1868 : nrs. 1 t/m 328
1869 : nrs. 1 t/m 290
1870 : nrs. 1 t/m 273 (274 records)
1871 : nrs. 1 t/m 553

1863-1875

# Rijnvaartpatenten (ERegionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 67 inv. nr. 10)

1865-1878

# Vreemdelingen: register met buitenlandse paspoorten, visum en reispassen/verblijfpassen (deel 2 nrs. 1001-1500) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inv.nr. 7287)
NB. Het (geïndexeerde) vervolg met de nrs. 1501-1979 (over jaren 1878-1917) in RAD 6-4626a)

1866

# Sacramentsgasthuis: dodenboek/verpleegden choleralijders april-oktober 1866 (85 records; met adres, naam partner, namen ouders)(Regionaal Archief Dordrecht, toegang 21B, inv.nr. 1106-1107-1108)

1869-1937

# leden vereniging Kantoorbedienden 1869-1937 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 96, inventarisnr. 9)

ca 1870-1900

# Registers van inkwartiering (manschappen), met oude en nieuwe adressen na de omnummering van 1883/1885 (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht), toegang 6, inv.nr. 7310/7311 (wijk A))

1870+1877

# Belasting (hoofdelijk omslag) 1870+1877 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inv.nr. 6564, 6578, 6579)

1871-1941

# Index van 240 begravenen op de nieuwe Joodse begraafplaats aan de Nieuweweg (Achterweg) te Dordrecht incl. rij en grafnummer (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 345, inv.nr. 42)

1874-1887

# Paspoorten 1874-1887 (naam en geboortedatum en een verwijzing naar de pagina in het bevolkingsregister 1860-1890) (Regionaal Archief Dordrecht, archief 6, inventarisnummer 3671)

1875-1882

# vertrokken personen 1875-1882 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnr. 4883 (1875-1882))

1877 (wijk A-B) en 1879 (wijk C)

# belasting (hoofdgeld) 1877 (wijk A-B) en 1879 (wijk C) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnr. 6393)

1878-1917

# Register vreemdelingen met vermelding paspoort, visum en/of reis- en verblijfpas (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnummer 4626a (nrs. 1501-1979))
NB. Het eerdere (geïndexeerde) deel met de nrs. 1001-1500 (over jaren 1865-1878) in RAD 6-7287)

1884

# Vernummering van Ongenummerde Perceelen van Wijk A, B, C, D, en E (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, invent.nr. 4446A)

1884

# Omnummering van de huisnummers: van nummering per wijk (A-B-C-D-E) naar nummering per straat (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, invent.nr. 4446)

1884-1898

# Geconfineerden (verpleegden) Stads Krankzinnig en Beterhuis (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 22, inv.nr. 474 mutatiën)

1888-1934

# Opgenomen kinderen (769x) in het weeshuis (nr. 658 28 dec 1888 t/m nr. 1125 (verkeerd nr.: 2025) 15 dec. 1934) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, inv.nr. 1453)

1889-1890

# Kiesgerechtigde mannen, personele en grondbelasting (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 6 inv. nr. 5185a)

ca 1890

# Kiesgerechtigde mannen (in particulier bezit)

ca 1893

# Vernummeringsregister der Singels "Schilder": vernummering Albert Cuypsingel, Godfried Schalckensingel, Ferdinand Bolsingel, Nicolaas Maessingel, Van Hoogstratensingel, Van Strijsingel (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, invent.nr. 4446B)

1893-1894

# Werkkaarten leerplichtigen jongens en meisjes (12/16 jaar oud) (1 jan. 1893 t/m 15 mei 1894)(Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, invent.nr. 6204)

1894-1911

# Havenloodsgelden januari 1894 t/m mei 1911 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 6 inv. nr. 4136)

1894-1947

# leden / donateurs Rode Kruis afd. Dordrecht (opger. 3 april 1872) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 175, inventarisnr. 185 (1894-1947), 187 (1945-1948))

1897-1898

# R.K. doopboek parochie van de Heilige Bonifacius (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 29 inv. nr. 115)

1900-1940, 1946/1971

# Koninklijke onderscheidingen 1900-1940, 1946-1949, 1953, 1960 en 1971 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 8A1945 inv. nr. 3131 t/m 3136 en 3242 t/m 3145, toegang 8A1960 inv. nr. 2285 t/m 2288 en 2292 en 2306 t/m 2308 en 2708 t/m 2711)

1901-1962

# Tienjarentafels overlijden (diverse jaren incl. naam partner(s), ouders, en aangevers)

1901-1938

# Leerlingen Ambachtsschool; met hiaten (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht, Dordrechtsch Nieuwsblad)

1901-1914

# Leerlingen Industrie- en Huishoudschool, hiaat nov 1910-okt 1911, met 1956-1957 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 377 inv. nr. 411, 412 en 436)

1904-1910

# Geboortenakten 1904 (1397 aktes, incl. 14 aktes van erkenningen van eerder geboren kinderen; 24 latere erkenningen in de marge; 8 naamswijzigingen; 16 tweelingen) en 1905-1910 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnrs. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066)

1907-1917

# omslag Zwijndrechtse Waard (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 728, inventarisnr. 295)

1909-1921 en 1927-1955

# kosteloze koepokinentingen 1909-1921 en 1927-1955 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 102, inventarisnummer 192 (jan 1909-juni 1910), 193 (1911-1915), 194 (1916-1921), 196 (1927-1947), 197 (1948-1955))

1909-1917

# leden vakverenigingen 1909-1917 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnr. 3167 en 3168)
NB.
- Voorkomende vakverenigingen [RAD 6-7567]:
1. -
2. Typografen. [1909-1915]
3. Schildersgezellenvereeniging 'Dordrecht' (vanaf april 1912: Ned. Bond van Schildersgezellen (Ned. Schildersgezellenbond) Afd. Dordrecht) [1909-1914];
4. Scheeps en Bootwerkers Vereeniging Door Vereeniging Verbetering (Centrale Bond Transportarbeiders/havenarbeiders Afd. Dordrecht) [1909-1913];
5. Prot. Chr. Timmerlieden Vakvereeniging;
6. Machinisten en Stokersvereeniging "Sta Pal" [1909-1913];
7. Vakvereeniging Afd. Dordrecht van den Ned. Steenhouwersbond (Dordrechtsche Steenhouwersbond Eendracht maakt macht) [1909-1913];
8. Vakvereeniging 'Verbetering door Vereeniging', Timmerliedenvereeniging Afd. Alg. Ned. Timm.b. [1909-1913]
9. Metaalbewerkersvereniging 'Vooruit' [1909-1913]
10. Vakvereeniging "Verbetering zij ons Streven" Alg. Ned. Metaalbewerkers afd. Dordrecht [1909-1914]
11. Vakvereeniging Afd. Dordrecht v/d Ned. Sig. en Tabakswerksbond
12. Prot. Chris. Fabrieksarbeiders 'Vrede door Recht' [1910]
13. Vakvereeniging R.K. Metaalbewerkersvereeniging "St. Eloij" [1909-1914]
14. Nederl. Litho-Fotografischen Bond afd. Dordrecht [1909-1914]
15. Nat.len Bond voor Handels & Kantoorbedienden "Mercurius' afd. Dordrecht [1911-1913]
16. Vakvereeniging afd. Dordrecht Ned. Chr. Bouwarbeidersbond [1911-1914]
17. Vakvereeniging Nederl. Vereen. van Christ. Kantoor- en Handelsbedienden Afd. Dordrecht [1912]
18. -
19. Vakvereeniging R.K. Fabriekswerklieden ver. "St. Antonius van Padua" [1913-1914]
20. R.K. timmerliedenbond "St. Joseph [1913-1914]
21. Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden (Afd. Dordrecht) [1913-1914]

- Voorkomende vakverenigingen [RAD 6-7568]:
1. Vakvereeniging Christelijke Metaalbewerkers Afd. Dordt [1914-1917];
2. Alg. Ned. Typografenbond afd. Dordrecht [1914-1917];
3. Ned. Schildersgezellen Bond Afd. Dordrecht;
4. -
5. -
6. Machinisten Stokers en Dekpersoneel "Sta Pal";
7. Steenhouwers;
8. Algm.e Ned. Timmerl. bond Afd Dordrecht;
9. -
10. "Verbetering zij ons Streven";
11. -
12. -
13. St. Eloij Afd. Dordt v.d. N. R.K. Metaalbewerkersbond;
14. Nederl. Lito- Foto & Chemigr. Bond Afdeeling Dordrecht;.
15. Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius" afdeling Dordrecht;
16. Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond;
17. Nederl. Vereen van Christ. Kantoor- & Handelsbedienden Afd. Dordrecht;
18. -
19. -
20. R.K. Bouwvakver. "St. Joseph" / Afd. Dordrecht N. R.K. Timmerl.bond / Ned. R.K. Bouwvakarbeidersbond groep Timmerlieden;
21. Alg. Bond van Handels- en Kantoorbedienden Afd. Dordrecht;
22. Ned. Sigarenm. en Tabaksbewerksbond Afd. Dordrecht;
23. Afd. Dordrecht v.d. Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland;
24. Alg. Ned. Bakkersbond;
25. Alg. Ned. Bond v. Goud- en Zilversmeden (Bond) en aanverwante vakken Afd. Dordrecht;
26. R.K. Fabriekarbeids(sters)bond 'St. Willibrordus'; 27. -
28. Chr. Typografenbond Afd. Dordrecht;
29. Alg. Ned. Stukadoorsbond afdeeling Dordrecht;
30. R.K. Kalk en Steenbew. 'St. Jan' / Ned. R.K. Bouwvakarbeidersbond groep Kalk en Steenbewerkers;
31. afdeeling Dordrecht van den Algem. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten (stoffeerders);
32. vakvereeniging Bewust Streven (timmerman, metselaar, opperman);
33. Plaatselijke Schilders Gezellen Vereeniging;
34. Vriendschap en Eensgezindheid;
35. N.R.K. Schildersgezellenbond St. Lucas;
36. Ned. Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers afdeeling Dordrecht;

1910

# KIESBEVOEGDEN: mannelijke inwoners (met Nederlandse nationaliteit) ouder dan 25 jaar in de grondbelasting of personele belasting (kieswet) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnr. 7352)

1910-1917

# Begravenen op de algemene begraafplaats (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht), toegang 180 inv. nr. 28)

1911-1928

# Houders van een hondenkar 29 aug. 1911 t/m 14 febr. 1928 (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht), toegang 6 inv. nr. 3980 en 3981)

1913-1938

# Hinderwet (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP), toegang 6 inv. nr. 7183)

1917-1919-1920

# Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, incl. vermelde klasse waarin de belastingplichtige valt (vanaf klasse 23 (meer dan fl. 1500,-)) (Regionaal Archief Dordrecht 108, inventarisnr. 88-89-90)

1919-1933 en 1951-1961

# Wapenvergunningen: Register van verleende machtigingen voorhanden hebben vuurwapenen 17 febr. 1919-5 aug. 1933 en 19 jan. 1951-21 dec. 1961 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inventarisnrs. 511)

1923-1974

Klantenadministratie fotograaf H.G. Beerman Sr en Jr (voorheen fotoatelier Schreurs), Vrieseplein 1 te Dordrecht, negatievenboeken mei 1923 t/m juni 1974 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 309, inventarisnrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
====> incl. links naar de afbeeldingen van de gedigitaliseerde glasnegatieven op de Beeldbank Regionaal Dordrecht.
- Foto's uit de 'collectie Beerman' bevinden zich ook in de 'collectie Tollens'.
- In de 'collectie Beerman' op de beeldbank bevinden zich ook afbeeldingen van o.a. de fotograaf Alb. Fröling (1909-1981) op de Spuiweg.

- bevolkingsregister (gezinskaarten) Dordrecht 1918-1937
1. Albertus Klaas Fröling, geb. Winschoten 19 mrt 1909 (NH), fotograaf (o) bij Hameter. (van Breda tot 22 apr 1932, 12 Oct 1935 naar Roosendaal Brugstraat 25)
1. Albertus Klaas Fröling, geb. Winschoten 19 mrt 1909 (NH), fotograaf (o) Bleuzé Rotterdam, 8 mei 1936 uit Roosendaal ca, 7 jul 1936 naar Harlingen Heiligenweg 40;
1. Albertus Klaas Fröling, geb. Winschoten 19 mrt 1909 (NH), fotograaf (h) atelier Spuiweg (vader R. Fröling woont te Groningen Heereweg 82); 21 apr 1938 uit Delft Oostsingel 84;
WONENDE: Dordrecht van Bleijenburgstraat 312 rood; (27-06-1932) Vrieseweg 1; (6 mei 1933) Spuiplein 3; (1 mrt 1934) Vest 185rd; Binnen Walevest 3; Binnen Walevest 3; (2 dec 1940) Heinsiustraat 8rd;
[GAD-0256-0786-1025.jpg]

1924-1952

# Ledenlijsten Tekengenootschap 'Pictura' (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 206, inventarisnrs. 248-252)

1926-1939

# Zakelijke bedrijfsbelasting 1926-1939 (bedrijven met meer dan 10 arbeiders) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnrs. 7541)

1930 en 1938

# Adresboeken Dordrecht (privé bezit)

1931-1937

# Dordrecht huwelijksakten 1931-1937 en 1941 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inv.nrs. 822-823-1069-1070-1071-1072-1073, 1092 (1941; 500 akten))

1934

# Gids voor het locale Rijkstelefoonnet Dordrecht (11 september 1934; met supplement 19 april 1935) met circa 2450 telefoonaansluitingen: Alblasserdam, Dordrecht, Dubbeldam, Grote Lindt, Hendrik-Ido-Ambacht, Kinderdijk, Kop van het Land, Papendrecht, Puttershoek, Wieldrecht, Zwijndrecht (privé bezit)

1934-1935

# DIRO inentingen tegen diphterie en roodvonk aan schoolgaande kinderen (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 236, inv.nr. 60)
(gemeenteschool 1 (Vest), 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Mijl + school Museumstraat, van Mourik, Vest en Stek, Bavinck, Christ. Kolfstraat, Da costa school, Julianaschool, Marnixschool, Montessorischool, Mühringschool, R.K. Singel, R.K. Voorstraat, R.K. Vriesestraat, R.K. Wijnstraat + fröbelschool/bewaarschool/kleuterschool van Driel, Vest, Weissenbruchstraat, fröbel mej. Vermeulen, Geldelozepad, mej. Steijn, Stam, Stek + RK frobel Doelstraat, Voorstraat, Mesdagstraat, Vriesestraat)

1940-1941

# Loonvoorschotten (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP), toegang 8A1960 inv. nr. 971)

1940-1943+1945

# Gemeentepolitie van Dordrecht: index op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1941-1943-vanaf juni 1945 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213 inv. nr. 50-51-52-53-54)

1941

# Fotograaf H.G. Beerman (Vrieseplein): index pasfoto's 12 mei-31 december 1941; aan de index van meer dan 2500 namen zijn circa 1900 pasfoto's uit de Dordtse beeldbank gekoppeld (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 309 (Beerman), inventarisnummer 45)

1942-1948

# Gemeentepolitie Dordrecht dagrapporten 1942-26 juli 1948 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 213, inv. nr. 79-80-81-82-83a-83b-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

1943-1946

# verpleegden Gast-of Ziekenhuis (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 21B, inv. nr. 843, 970

1942-1971

# woningkaarten/woningregister: hoofdbewoners en inwonenden per huis geregistreerd incl. ca. 2580 evacuees tijdens de watersnoodramp van 1953 (Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/stadsarchief Dordrecht), toegang 256 inventarisnummer 836 tot en met 884)

1944 en 1946

# Kohier van Recht krachtens de Warenwet, heffingsjaar 1944 en 1946 (Regionaal Archief Dordrecht toegang 6 inv. nr. 7542 en 7544)

1945-1965

# 1945-1965 Aangiften van overlijden in het buitenland: door het Ministerie van Justitie (187 briefjes, veel Joodse oorlogsslachtoffers) aangegeven tussen 1949-1963 en door het Rode Kruis en Militair Gezag tussen 1945-1965 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnr. 7642 en 7648)

1945

# Inentingenregister (of keuringsboek GGGD(?)) gerepatrieerden uit Duitsland (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 237, inv.nr. 61)

1945-1946

# Rode Kruis: formulieren vermisten (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 175, inventarisnr. 401 en 402)

1951 + 1957-1963 + 1971-1973

# Inentingenregister 1951 (entbureau Kasperspad) + 1957-1963 + 1971-1973 (wegens cholera in Spanje, zijn vele Spanjegangers uit Dordrecht en omgeving gevaccineerd) (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 237, inv.nr. 62-63-64-65-661)

1953-1959

# Leerlingen Gemeentelijke School voor Nijverheidsonderwijs aan het Kromhout 150; L.A.N.O. en U.T.A.O. (Erfgoedcentrum DiEP toegang 8A1970 inv. nr. 3301)

1958

# Telefoongids voor Alblasserdam, Dordrecht, Dordtsche Biesbosch,'s-Gravendeel, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Puttershoek, Strijen, Willemsdorp (privé bezit)

1960

# Leerlingen Huishoudschool St. Anna (RK) (Erfgoedcentrum DiEP toegang 6 inventarisnr. 7264)

1972-1984

# Woningkaarten 1972-1984 incl. de overzichtskaarten per straat (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 256, inventarisnr. 885 t/m 970)

2001-2005

# Familieberichten De Dordtenaar januari 2001-augustus 2005

2002-2014

# Familieberichten Rooms Katholiek parochienieuws

Parochienieuws, R.K. Parochie H. Maria 2001 (nr 1); 2002 (nr. 6+7); 2003 (1 t/m 7); 2004 (nr. 1 t/m 8); 2005 (1 t/m 7); 2006 (1 t/m 7); 2007 (2 t/m 7);
Parochienieuws, R.K. Stadspastoraat Dordrecht/Kerk in uitvoering R.K. Parochie Z. Titus Brandsma en H. Maria nr. 1 t/m 14 jan 2008-jan 2010
Parochienieuws, R.K. parochie Elia i.o. Dordrecht nr. 15-16 febr/mei 2010
Parochienieuws, R.K. Stadspastoraat Dordrecht/Kerk in uitvoering R.K. Parochie Z. Titus Brandsma en H. Maria nr. 17 t/m 23 mei 2010/mei 2011
Parochienieuws, R.K. parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel nr. 24 t/m 28 juni 2011/mei 2012
Parochienieuws, R.K. parochie H. Theresia van Ávila Drechtsteden nr. 29-30 febr/mei 2012
Parochienieuws, Heilige Theresia van Ávila parochie nr. 31 tm 34 mei/nov. 2012
SOLO DIOS, tijdschrift Heilige Theresia van Ávila parochie vanaf nr. 1 nov. 2012

2005-heden

# Familieberichten AD/De Dordtenaar vanaf 1 september 2005

2005-heden

# Familieberichten Dordt Centraal vanaf 28 september 2005

TOEGEVOEGDE OPEN DATA

# Dordrecht: gerechtelijke akten 1543-1545, 1681-1704, 1732-1773 (Regionaal Archief Dordrecht)
# Dordrecht: eigendomsoverdracht 1812-1833 (Regionaal Archief Dordrecht)
# Dordrecht: geboorteakten 1860-1903 (Regionaal Archief Dordrecht)
# Dordrecht: huwelijksakten 1811-1930 (Regionaal Archief Dordrecht)
# Dordrecht: overlijdensakten 1812-1913, 1915-1931 (1919/1920 compleet), 1933-1934, 1937-1945, 1948, 1950 (Regionaal Archief Dordrecht)
# Dordrecht: dataset Gemeentelijke Monumenten incl. geo-locatie (Excel, 1 april 2015) (dordrechtopendata.nl/OpenDatasets.html)


Dus de geïndexeerde inventarisnummers zijn:

(Regionaal Archief Dordrecht (per 1 aug. 2013), eerder: Erfgoedcentrum DiEP (2007-juli 2013), Stadsarchief Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht)

toegang 002, inv. nr. 20 en 21
toegang 003, inv. nr. 1853, 1854, 1855
toegang 003, inv. nr. 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1940, 1941, 1972, 1973
toegang 003, inv. nr. 1970, 1971
toegang 003, inv. nr. 2003, 2025
toegang 003, inv. nr. 2671 (1670), 2691, 2702, 2709, 2719 (Groot Comptoir)
toegang 003, inv. nr. 3057 (1700), 3067, 3077, 3082 (de Reparatien)
toegang 003, inv. nr. 3410 (oud, zie RAD 9-1501), 3417 (oud, zie RAD 9-1512), 3423 (oud, zie RAD 9-1514), 3545, 3554, 3556, 3557
toegang 003, inv. nr. 3522, 3523, 3524
toegang 003, inv. nr. 3985, 3988, 3989, 3989-1 (bijlagen) en 3989-2 (geordend op datum)
toegang 003, inv. nr. 3990
toegang 003, inv. nr. 4628-4632-4638-4645-4652-4657-4662, 4760 (brandschouw), 4761 (brandspuit), 4770, 4772 (duiten), 4774 (wachtgeld)
toegang 004, inv. nr. 6, 8, 9a en 9b en 13a
toegang 004, inv. nr. 7 (wijk 9; behoort SAD 3-3423)
toegang 004, inv. nr. 113, 116
toegang 004, inv. nr. 128a, 128b, 129 en 130
toegang 004, inv. nr. 167, 205 en 220
toegang 004, inv. nr. 240, 242, 249, 251 (over 1811) en 256
toegang 004, inv. nr. 374, 375 (wijk B-C-D-E) en 375a
toegang 005, inv. nr. 330 (kiezers 1837)
toegang 005, inv. nr. 343b en 345 en 547 t/m 554 en 555 t/m 562
toegang 005, inv. nr. 511
toegang 005, inv. nr. 575a, 575b, 575c, 575d, 575e, 575f
toegang 005, inv. nr. 583a en 583b
toegang 005, inv. nr. 654-655, 663-664-665, 666-667-668, 681
toegang 005, inv. nr. 850, 855, 875
toegang 005, inv. nr. 883, 884 en 885
toegang 005, inv. nr. 886 (1828; deels), 340 (1849; deels), 1376 (1850-1851; deels)
toegang 005, inv. nr. 888a
toegang 005, inv. nr. 893a en 893b (wijk A en E/F)
toegang 005, inv. nr. 894, 895, 896, 897 en 898
toegang 005, inv. nr. 927
toegang 005, inv. nr. 1306
toegang 005, inv. nr. 1322, 1349
toegang 005, inv. nr. 1376
toegang 005, inv. nr. 1412 en 1413
toegang 005, inv. nr. 1363
toegang 006, inv. nr. 3167 en 3168
toegang 006, inv. nr. 3671 (1874-1887)
toegang 006, inv. nr. 3980 en 3981
toegang 006, inv. nr. 4136
toegang 006, inv. nr. 4446, 4446A, 4446B
toegang 006, inv. nr. 4577 (behorende bij 4-375a)
toegang 006, inv. nr. 4626 (vreemdelingen/op Hulpbronnen); 4626a (reispassen)
toegang 006, inv. nr. 5146 (1857; deels), 5157 (1858; deels), 5148 (1860; deels 3) en 4149 (1864; deels)
toegang 006, inv. nr. 5185a
toegang 006, inv. nr. 6204
toegang 006, inv. nr. 6564 (1870), 6578 (1877), 6579 (suppl. 1877)
toegang 006, inv. nr. 7183
toegang 006, inv. nr. 7264
toegang 006, inv. nr. 7282-7283-7284-7285-7286, 7287 (reispassen)
toegang 006, inv. nr. 7310, 7311, 7301A-B-C en 7302A-B-C
toegang 006, inv. nr. 7507 en 7512
toegang 006, inv. nr. 7541, 7542 en 7544
toegang 006, inv. nr. 7642 en 7648
toegang 008A1945, inv. nr. 3131 t/m 3136 en 3242 t/m 3145
toegang 008A1960, inv. nr. 971
toegang 008A1960, inv. nr. 2285 t/m 2288 en 2292 en 2306 t/m 2308 en 2708 t/m 2711
toegang 008A1970, inv. nr. 3301
toegang 009, inv. nr. 91-92-93-94-95-96-97 (oud nrs. RAD 9 - 151-152-153-154 en RAD 3 - 1920-1921-1922)
toegang 009, inv. nr. 854 (oud nr. 1549)
toegang 009, inv. nr. 1501 (was 3-3410), 1512 (was 3-3417), 1514 (oud nr. RAD 3-3423)
toegang 009, inv. nr. 1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627
toegang 009, inv. nr. 1641-1642-1643-1644-1644A-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652
toegang 009, inv. nr. 1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683
toegang 009, inv. nr. 1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762
toegang 009, inv. nr. 1784
toegang 009, inv. nr. 1855
toegang 011, inv. nr. 99
toegang 012, inv. nr. 2
toegang 014, inv. nr. 67, 69, 70 en 71 (oud nrs. 9, inv.nr. 1620, 1622, 1623, 1624)
toegang 014, inv. nr. 12
toegang 018, inv. nr. 370, 375 (als tekst op Hulpbronnen), 617 (naamindex op Hulpbronnen), 618 en 619, 1453;
toegang 021B, inv. nr. 1106 (dodenboek apr.-okt. 1866), 1107 (verblijfsdagen) en 1108 (adres en namen ouders);
toegang 022, inv. nr. 418 (1805-1830), 419 (index 1831-1841), 428 (index 1842-1884) en 474 (mutatiën)
toegang 029, inv. nr. 115
toegang 066, inv. nr. 21, 24
toegang 067, inv. nr. 10
toegang 068a, inv. nr. 7 t/m 32 en kladregisters 34 en 36
toegang 069, inv. nr. 34 en 53;
toegang 096, inv. nr. 9;
toegang 102, inv. nr. 192 (jan 1909-juni 1910), 193 (1911-1915), 194 (1916-1921), 196 (1927-1947), 197 (1948-1955);
toegang 108, inv. nr. 88, 89 en 90;
toegang 180, inv. nr. 20 (deels), 21 (deels), 22 (deels), 23 (deels), 24 (deels), 25 (deels), 26 (deels), 27 (deels);
toegang 180, inv. nr. 28;
toegang 206, inv. nrs. 248 en 252;
toegang 213, inv. nr. 50, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 82, 83a, 83b, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 511;
toegang 237, inv. nrs. 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
toegang 256, inv. nr. 836 t/m 884; 885 t/m 970; 1060 (1904), 1061 (1905), 1062 (1906), 1063 (1907), 1064 (1908), 1065 (1909), 1066 (1910), 822-823-1069-1070-1071-1072-1073 (1931 t/m 1937), 1092 (1941);
toegang 309, inv. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45 (pasfoto's 1941);
toegang 345, inv. nr. 41, 42;
toegang 377, inv. nr. 411, 412 en 436;
toegang 462, inv. nr. 37-38-39;
toegang 463, inv. nr. 10;
toegang 464, inv. nr. 12;
toegang 489 (bibliotheek), inv.nr. 22.514; 23.334;

Laatst gewijzigd: 2011-2022.