Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Inhoud DordtenaZOEKer: niet-Dordtse bronnen


1631-1656

# Dubbeldam: Reken-boeck van ontfang ende uitgeef der diaconie te Dubbeldam beginnende 23 Martij 1631 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 295, inv. nr. 20)

1657-1786

# Dubbeldam: Rekenboeck der diaconie van Dubbeldam beginnende met het jaer 1657 en eindigende met het jaar 1786 (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 295 inv. nr. 21)

1696-1721

# ’s-Gravendeel: Impost op trouwen en begraven (Nationaal Archief 3.01.37.14, inv.nr. 1)

1696-1727 en 1761-1805

# Wieldrecht: impost trouwen en begraven Wieldrecht 1696-1727 en 1761-1805 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 240, inventarisnr. 5 (microfiches))

1710-1738

# Dubbeldam: impost op trouwen en begraven (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 240, inv. nr. 4)

1713-1758

# De Mijl: impost op trouwen en begraven (incl. Krabbe en Nadort) 1713-1758 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 240, inventarisnr. 4)

1718-1739

# Dubbeldam: uitgaven diakonie (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 295, inv. nr. 30)

1725-1726

# Impost Koffie, thee, chocolade etc, incl. dorpen in de Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3554)

1726-1727

# Impost Koffie, thee, chocolade etc, incl. dorpen in de Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 3, inv.nr. 3556)

1740-1751

# Dubbeldam: Klijn Rekenboek der Diakonije van Dubbeldam beginnende met het jaar 1740; dit deel vervat alleen de uitgave (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 295, inv. nr. 31)

1727-1793

# Dubbeldam: acta kerkenraad begraven (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 295 inv. nr. 6)

1752-1773

# Dubbeldam: Klijn Reeckenboeck der Diakonie van Dubbeldam beginnende met het jaar 1752; dit deel vervat alleen de uitgaave (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 295 inv. nr. 32)

1762-1818

# Dubbeldam: akten van indemniteit (ontvangen), attestaties (ingebracht) en gedane belijdenissen (Erfgoedcentrum DiEP, Stadsarchief Dordrecht toegang 295, inv. nr. 15)

1813

# Dubbeldam, ’s-Gravendeel, Barendrecht, Rijsoord: Nationale Garde 1813, lijsten met mannen tussen de 41-60 jaar (Nationaal Archief, toegang 3.02.10.02, inventarisnr. 229)

1832

# De Mijl, Dubbeldam, ’s-Gravendeel, Puttershoek, Rijsoord, Wieldrecht, Zwijndrecht: Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) van het kadaster (Erfgoedcentrum DiEP)

1885-1918

# Nederland: Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken (Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 919 t/m 934)

1893-1917

# Rotterdam: leden van de Rotterdamsche Kunstkring (Stadsarchief Rotterdam, toegang 76, inventarisnnr. 115)
NB.
* Werkende leden:
J.E.H. [Johannes Evert Hendrik] Akkringa [1861-1942]; M.A.J. [Marius Alexander Jacques] Bauer [1867-1932]; Mevr. M.J. [Maria Johanna] Baukema Philipse [1863-1952]; Mevr. [Suze/Susanne] Bisschop-Robertson [1855-1922]; G.H. [George Hendrik] Breitner [1857-1923]; Jules [Johannes Hubertus Julius Maria] Brouwers [1869-1955]; Mej. Jeannette Cijfer [1871-1943]; G.W. [Gerrit Willem] Dijsselhof [1866-1924]; H.(W)A. [Hermanius Anthonius] van Daalhoff [1867-1953]; F. [Ferdinand] Hart Nibbrig [1866-1915]; H.J. [Hendrik Johannes] Haverman [1857-1928]; H.A. [Henry Adriaan] Haverkorn v. Rijsewijk [1868-1945]; W.B. [Wijnand Bastiaan] van Horssen [1863-1931]; Th. [Theodorus] van Hoytema [1863-1917]; A. [Arend] Hijner [1866-1916]; C.G. [Cornelis Gerardus] 't Hooft [Dordrecht 1866-1936]; Isaäc Israëls [1865-1934]; H.W. [Hendrik Willebrord] Jansen [1855-1908]; D.J.B. [Daniel Jacob Rudolph] Jordens [1855-1939]; P. [Pieter] de Josselin de Jong [1861-1906]; A.C. Kuijpers; M. [Menso] Kamerlingh Onnes [1860-1925]; Ed. [Edzard] Koning [1869-1954]; A.H. [Arnold Hendrik] Koning [1860-1945]; W. [Willem] van Konijnenburg [1868-1943]; P. (Pieter) Cornelis de Moor Wzn [1866-1953]; S. [Simon] Moulijn [1866-1948]; H.J. [Henricus Johannes] Mélis [1845-1923]; S. [Simon] Miedema [1860-1934]; Mej. Wally [Wilhelmina Walburga] Moes [1856-1918]; A.R. [Anton Rudolf] Mauve [1876-1962]; Albert [Johannes Albert] Neuhuys [1844-1914]; H.A. [Hermannus Adrianus] van Oosterzee [1863-1933]; A. [Adriaan] de la Rivière [1857-1941]; Willy (J.) [Jan Willem] Sluiter p1873-1949]; Sara [Elisabeth Sara Clasina] de Swart [1861-1951]; J. [Johan] Thorn-Prikker [1868-1932]; Jan [Johannes Theodorus] Toorop [1858-1928]; C.J. [Carolus Johannes] Thijssen [1867-1917]; Fl. [Floris Hendrik] Verster [1861-1927]; A.J.J. [Alexander Jean Joseph] v.d. Voo [1870-1954]; D. [Derk] Wiggers [1866-1933]; W. [Willem] Witsen [1860-1923]; Ch. [Charles] van Wijk [1875-1917]; W. de Zwart;

1898-1903

# Hendrik-Ido-Ambacht: vertrokken en ingekomen personen 1898-1903 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 1036, inventarisnr. 2275)

1902-1909 (oude huisnummers) en 1910-1912-1916-1917-1918-1919 (nieuwe huisnummers)

# Ridderkerk: Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen (incl. adres, beroep en aantal kinderen) (Bolnes, Slikkerveer, Dorp, Rijsoord)(Stadsarchief Rotterdam, toegang 1270, inventarisnr. 972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985)

jaar nr. titel kohier
1902 1 Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1902, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1902 2 Tweede Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1902, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1902 3 Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1902, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1903 1 Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1903, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1903 2 Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1903, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1904 1 Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1904, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1904 2 Suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1904, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1905 1 Kohier [1e] van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1905, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1905 2 [2de] Suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1905, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1905 3 Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1905, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1905 4 Suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1905, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1906 1 Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1906, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 5215. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1. Bedrag van het kohier f 6568,20;
1906 2 [2e] Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1906, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 5215. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1. Bedrag van het kohier f 6568,20;
1906 3 (invorderbaar in een termijn 5 febr. 1907) Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. Suppletoir KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1906, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250,- (raming). De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,80. Bedrag van het kohier f 434,83;
1906 4 (gedrukt) RIDDERKERK Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1906. De heffing per klasse bedraagt 1 maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 5 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 6568.20)
1907 1 Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1907, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1907 2 Kohier [2de] van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1907, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1907 3 Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen over het dienstjaar 1907, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
1907 4 [gedrukt] RIDDERKERK. Kohier van den hoofdelijken omslag 1907. De heffing per klasse bedraagt 1.8 maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 5 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 12566,90)
1908 1 (1) Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1908, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 12.212,-. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,80. Bedrag van het kohier f 13.251,75;
1908 2 (2) Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1908, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 12.212,-. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,80. Bedrag van het kohier f 13.251,75;
1908 3 (gedrukt) RIDDERKERK Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1908. De heffing per klasse bedraagt 1.8 maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 5 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 13251.75)
1908 4 (4) Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. Suppletoir KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1908, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250,- (raming). De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,80. Bedrag van het kohier f 509,09;
1909 1 Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1909, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 12149,-. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,8. Bedrag van het kohier f 13.814,935;
1909 2 (2) Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK (een termijn op 16 febr 1910) Suppletoir KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1909, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250,- (raming). De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,80. Bedrag van het kohier f 624,115;
1909 3 [2e kohier; Biljetten uitgereikt 24 Mei '09] Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1909, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 12149,-. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,8. Bedrag van het kohier f 13.814,935;
1909 4 (4 - gedrukt) RIDDERKERK KOHIER van den hoofdelijken omslag over 1909. De heffing per klasse bedraagt 1.8 maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 5 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 13814,935).
1909 5 (3) AFSCHRIFT. Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK Suppletoir KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1909, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250,- (raming). De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,80. Bedrag van het kohier f 624,115;
1910 1 Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1910, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7den Juli 1902, No. 44, tot een maximum van f 14000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 13799,-. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 1,8. Bedrag van het kohier f 14.340,92;
1912 1 (gedrukt) RIDDERKERK Kohier van den hoofdelijken omslag over 1912. De heffing per klasse bedraagt 2,2 maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 5 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 21.720,91).
1916 1 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. (één termijn op 31 Maart) Suppletoir KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1916, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 7 Juni 1916, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7 Augustus 1916, No. 28, tot een maximum van f 60.000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250,-. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 2,3. Bedrag van het kohier f 2570,195 (Het onbelastbaar inkomen is f 400,- verhoogd met f 35, voor ieder kind, dat daarvoor volgens de verordening in aanmerking komt.);
1916 2 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1916, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4 Nov. 1915, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 12 Januari 1916, No. 94, tot een maximum van f 36.000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten. (zijnde bij raadsbesluit van 7 Juni 1916 dit maximum vastgesteld f 60000 behoudens nadere Kon: goedkeuring)
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 24436,595. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 2,3. Bedrag van het kohier f 49.415.62. (Het onbelastbaar inkomen is f 400,- verhoogd met f 35, voor ieder kind, dat daarvoor volgens de verordening in aanmerking komt.);
1917 1 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. KOHIER van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1917, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 7 Juni 1916, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7 Augustus 1916, No. 28, tot een maximum van f 60.000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 56.095,46. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 2,1. Bedrag van het kohier f 70.518.77. (Het onbelastbaar inkomen is f 400,- verhoogd met f 35, voor ieder kind, dat daarvoor volgens de verordening in aanmerking komt.);
1917 2 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. (in één termijn nl. 15 Mei 1918)(visie van 15 April-15 Sept. 1918) Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1917, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 7 Juni 1916, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 7 Augustus 1916, No. 28, tot een maximum van f 60.000,-, en ten hoogste 20% voor suppletoir aanslagen en voor oninbare posten.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 2,1. Bedrag van het kohier f 2169,715;
1918 1 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1918, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4den Juni 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 2 Mei 1918 no. 103 tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 170.060,62. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 4:6. Bedrag van het kohier f 171.309,44;
1918 2 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. (Navordering in 1919 over 1918) Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1918, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4 Juni 1902, laatst goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 2 Mei 1918, No. 103, tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 7000 over 1919 en f 250 over 1918. De bedragen, in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende, zijn, om de noodige opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 4,6. Bedrag van het kohier f 4238,40;
1918 3 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1918, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4 Juni 1902, laatst goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 2 Mei 1918, No. 103, tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 250. De bedragen, in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende, zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 4,6. Bedrag van het kohier f 2977,675;
1918 4 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. Suppletoir Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1918, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 4 Juni 1902, laatst goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 2 Mei 1918, No. 103, tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 7000 over 1919 en f 250 over 1918. De bedragen, in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende, zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 4,6. Bedrag van het kohier f 4238,40;
1919 1 Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente RIDDERKERK. Kohier van den hoofdelijken omslag naar het geschat inkomen, over het dienstjaar 1919, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van den 7 Mei 1919, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 27 Juni 1919, No. 39, tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 128.490. De bedragen, in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende, zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 3,6. Bedrag van het kohier f 139.611,50 (+ 7548,13 = f 147.159.63);
1919 2a (gedrukt kohier 1; nrs. 35 t/m 44 ontbreken) RIDDERKERK. Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1919. De heffing per klasse bedrag 3.6. maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 4 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 139.611.50.)
1919 2b (gedrukt kohier 2 (identiek met kohier 1); met veel aantekeningen/aanvullingen in potlood) RIDDERKERK. Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1919. De heffing per klasse bedrag 3.6. maal het bedrag der schaal vermeld in kolom 4 van het heffingsbesluit (Totaal bedrag van het kohier f 139.611.50.)
1919 3 (één termijn 26 Mei 1920) Provincie Zuid-Holland. Gemeente Ridderkerk. Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1919, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 Mei 1919, laatst goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1919, no: 39 tot een onbepaald maximum. De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 7000. De bedragen, in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende, zijn, om de noodige opbrengst te verkrijgen, vermenigvuldigd met 3,6. Bedrag van het kohier f 7548,13. [2 versies]
+
LIJSTEN VAN WERKNEMERS (buiten/binnen Ridderkerk woonachtig) van de volgende ondernemingen:
- Machinefabriek v/h Bakker en Co;
- N.V. Machinefabriek "Bolnes" voorheen J.H. van Cappellen;
- Electrischemodelmakerij & Timmerfabriek C. Dubbelman, Slikkerveer bij Rotterdam;
- Naaml. Venn. Ned. Caoutchouc en Gutta Perchafabriek "St. Joris" v/h Bakker & Zoon;
- De Groot & Van Vliet, Slikkerveer bij Rotterdam, Scheepsbouw- en Reperatiewerf De Onderneming;
- Holl. Hout- en Metaal-Industrie & Co, export, Kantoor en Fabriek te Rijsoord;
- Gebr. N. & E. de Jongh, grofsmederij, Bolnes bij Rotterdam;
- Gebrs. Lodder;
- N.V. Int. Stalen & Gewapend-beton Scheepsbouw Mij "De Maas";
- N.V. Vlasserij Corns. van Nes;
- Gebr. Pot, Scheepsbouwmeesters Bolnes bij Rotterdam;
- N.V. Vlasfabriek "Rijsoord", Rotterdam;
- Firma W. Schram & Zonen, Bolnes;
- Electrotechnische Industrie voorheen Willem Smit & Co;
- N.V. in machinaal breeuwwerk voorheen Joh. Smit;
1920 1 Provincie Zuid-Holland. Gemeente Ridderkerk. Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1920, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 Mei 1919, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1919 no. 39 tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 189.535,04. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 4. Bedrag van het kohier f 191.328,665;
1920 2 Provincie Zuid-Holland. Gemeente Ridderkerk. (Invorderbaar in een termijn verschijnende 25 Juni 1921 25/2721) Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1920, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 Mei 1918, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1919 no. 39 tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 2000. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met vier. Bedrag van het kohier f 15905,06;
1920 3 Provincie Zuid-Holland. Gemeente Ridderkerk. Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1920, waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 Mei 1919, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1919 no. 39 tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 2000. De bedragen in de vijfde/zesde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 4. Bedrag van het kohier f 15905,06;
1921 1 Provincie Zuid-Holland. Gemeente Ridderkerk. (Afgekondigd op 30 September 1921. Invorderbaar in twee termijnen verschijnende 2 November 1921 en 28 December 1921) Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1921 (Januari t/m April), waarvan de heffing is vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 Mei 1919, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1919 no. 39 tot een onbepaald maximum.
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 190.000. De bedragen in de vijfde kolom van de schaal van het heffingsbesluit voorkomende zijn, om de benoodigde opbrengst te verkrijgen vermenigvuldigd met 3,5. Bedrag van het kohier f 58332,24; (Primitief Kohier van den Hoofdelijken Omslag der gemeente Ridderkerk over 1921 (Januari t/m April))

1907-1918

# Nederland: Bijzondere Kweekscholen Etten, Mook en Moerdijk (Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 585, 614, 615, 616)

1925-1939

# Dubbeldam: Register van ingekomen personen (bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 257, inventarisnr. 15C)

1940-1949

# Dubbeldam: Register van opgenomen personen (bedoeld in art. 136, 2e lid van het besluit bevolkingsboekhouding Staatsblad 1936, No. 342) Dit register loopt van 1 jan. 1940 tot juni 1950 (bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 257, inventarisnr. 15D)

1940-1969

# Dubbeldam: woningkaarten, hoofdbewoners en inwonende per adres geregistreerd (bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 257, inventarisnr. 40-41-42-43-44-45-46-47-48)

1944

# Gezinskaarten geëvacueerden personen/families ingekwartierd in de gemeente Dubbeldam 1944-1945 (bron: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 6, inventarisnr. 7294

1951

# Ridderkerk: vernummering van de huisnummers (Stadsarchief Rotterdam, toegang 1270, inv.nr. 1572)

1953

# Dubbeldam: Geëvacueerden watersnood 1953 te Dubbeldam, 129 kaarten met 367 namen (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 200, inv. nr. 3577)

1958

# Telefoongids voor Alblasserdam, Dordrecht, Dordtsche Biesbosch,'s-Gravendeel, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Puttershoek, Strijen, Willemsdorp (privé bezit)

TOEGEVOEGDE OPEN DATA

# Nederland: Verkaufsbücher van de Niederländische Grundstücksverwaltung 1941-1945 (Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher.) (Nationaal Archief, Nederlandse Beheersinstituut (NBI), Verkaufsbücher van de Niederländische Grundstücksverwaltung, Den Haag, archief 2.09.16, inventarisnummer 536.5)

Laatst gewijzigd: 2012-2018