Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

ARDJOENO

1891
UITREIS* per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Java vertrokken (ca mei)
THUISREIS * [van Batavia naar Rotterdam vertrok 5 Aug. van Marseille]
UITREIS* per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Nederl.-Indië 5 Sept.
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" van Batavia 11 Nov. naar Amsterdam te Marseille 7 Dec.
1892
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned. Indië den 9en Jan.
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" van Batavia naar Marseille en Nederland
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 14 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 20 Juli vertrokken van Batavia naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Nederl.-Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 23 November van Batavia 18 December te Marseille aangekomen
1893
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 4 Febr. 1893 van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" aangekomen te Marseille den 8 Mei van Batavia
UITREIS * per ss. "Ardjoeno"10 Juni van Rotterdam naar Ned. Indië vertrokken
THUISREIS * Aan boord van het stoomschip Ardjoeno, 16 Aug. van Batavia vertrokken en 11 September te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië 14 Oct.
1894
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 17 Febr. vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" van Batavia (ca mei)
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken (ca juni)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 27 Oct. 1894 van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken
1895
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.-Indië (ca maart)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" Kapt. H. le Clerq van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca juli)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 9 November van Rotterdam naar Ned.- Indië
1896
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 14 Maart van Rotterdam naar Ned. -Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 8 Juli van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca nov)
1897
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 31 Juli van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 4 Dec. van Rotterdam naar Ned.- Indië
1898
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 9 April van Rotterdam naar Ned.-Indië (ca april)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 30 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 28 Sept. van Batavia naar Marseille en Nederland
1899
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 11 Maart van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 30 Aug. van Batavia naar Rotterdam 26 Sept. van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 21 Oct. van Rotterdam naar Nederl. Indië
1900
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" van Batavia aangekomen te Marseille 13 Jan.
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 10 Febr. van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 11 April van Batavia naar Rotterdam en 5 Mei van Marseille
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 2 Juni van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 22 Sept. van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 21 Nov. van Batavia naar Rotterdam en 15 Dec. van Marseille
1901
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 12 Jan. van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca januari)
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 6 April van Batavia te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca aug.)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" 14 December van Rotterdam naar Ned.-Indië
1902
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned. -Indië [De Indische Mercuur (ca april)]
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur (ca juli)]
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur (ca eind nov)]
THUISREIS *
1903
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken 21 Maart 1903 [De Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 9 Mei 1903 van Batavia naar Rotterdam en 15 Juni van Marseille [De Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur (ca juli)]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 9 Sept. 1903 van Batavia en 6 Oct. van Marseille naar Rotterdam [De Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned. Indië [De Indische Mercuur (ca okt)]
1904
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 30 December van Batavia naar Rotterdam en 23 Jan. van Marseille [De Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur (ca febr)]
THUISREIS * Passagiers. Op heden naar Marseille en Nederland vertrokken per Nederl. s.s. Ardjoeno, kapt. P. de Boer (Nieuws v.d. dag voor Nederl. Indië 20-4-1904)
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur (ca juni)]
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur (ca okt)]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 25 Dec. van Batavia en aangekomen te Marseille [De Indische Mercuur]
1905
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 12 Juli 1905 van Batavia naar Rotterdam en 8 Augustus van Marseille [De Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Nederl.- Indië [De Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 31 Oct. van Batavia naar Rotterdam en 25 Nov. van Mareille vertrokken [De Indische Mercuur]
1906
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [De Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 21 Februari van Batavia en 18 Maart van Marseille naar Rotterdam [De Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 14 April van Rotterdam naar Ned.- Indië [De Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" 12 Juni van Batavia en 9 April van Marseille naar Rotterdam vertrokken [De Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [De Indische Mercuur] [eind juli 1906]
THUISREIS *
UITREISa * per ss. "Ardjoeno" vertrokken 24 November van Rotterdam naar Ned- Indië [De Indische Mercuur]
UITREISb * per ss. "Ardjoeno" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [De Indische Mercuur]
1907
UITREIS * per ss. "Ardjoeno" van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië [De Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ardjoeno" van Java naar Rotterdam 12 Juni te Marseille aangekomen [De Indische Mercuur]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.