Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KAWI


1907
UITREIS * per ss. "Kawi" 28 September 1907 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië [Indische Mercuur][2 oct. van Southamptom]
THUISREIS *[26 dec. te Rotterdam]
1908
UITREIS * per ss. "Kawi" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. (ca januari) [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Kawi" vertrokken naar Nederland [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Kawi" van Rotterdam naar Nederlandsche Indië hebben zich ingescheept (ca mei) [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Kawi" 8 Juli van Batavia en 3 Aug. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Kawi" 29 Aug. 1908 van Rotterdam naar Ned.- Indië. [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Kawi" 29 Oct. van Batavia en 21 Nov. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Kawi" 19 December van Rotterdam naar Nederlands-Indië. [Indische Mercuur]
1909
THUISREIS * per ss. "Kawi" 18 Febr. van Batavia en 12 Maart van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Kawi" 27 Maart 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Kawi" 27 Mei van Batavia en 20 Juni van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Kawi" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Kawi" 16 Sept. van Batavia vertrokken en 10 Oct. te Marseille aangekomen [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Kawi" 6 November 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. [Indische Mercuur]
1910
THUISREIS * Passagiers per s.s. Kawi, kapt. G. de Boer, [-] Jan. van Batavia vertrokken en 29 Jan. te Marseille aangekomen. [Java-Rotterdam 12 Jan van Colombo/23 Januari van Port-Said/pass 4 Febr Eastbourne]
UITREIS * 26 Febr. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 21 Mei te Marseille aangekomen
UITREIS * 18 Juni van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 12 Sept. te Marseille aangekomen
UITREIS * 8 Oct. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1911
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 31 Dec. te Marseille aangekomen
UITREIS * Passagiers van het stoomschip 'Kawi', gezagvoerder G. de Boer, van Rotterdam naar Nederlandsch-Indie. [28/1]
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 22 April te Marseille aangekomen
UITREIS * 20 Mei van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 13 Aug. te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * 9 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 2 Dec. te Marseille aang.
UITREIS * 30 Dec. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1912
THUISREIS * 24 Maart v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 20 April vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * 13 Juli v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 10 Augustus van Rotterdam naar Nederl.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 3 Nov. te Marseille aangekomen
UITREIS * 30 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1913
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 22 Febr. te Marseille aangekomen
UITREIS * 22 Maart v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 15 Juni v. Java te Maseille aangekomen
UITREIS * 12 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 5 Oct. te Marseille aangekomen
UITREIS * 1 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken

- NAAR DE MISSIE.
Zooals het 'Huisgezin' mededeelt, zijn Vrijdag jl zes eerw. Zusters Ursulinen uit het klooster Mariaoord te VUGHT maar de missie van Nederlandsch-Indie vertrokken, met het stoomschip KAWI, terwijl drie Zusters nog deze maand met de WILIS naar Ned.Indie zullen vertrekken, daar er op de KAWI geen plaats meer was voor alle negen Zusters. Deze religieuzen zijn bestemd voor de huizen der Ursulinen te Noordwijk (Batavia), Buitenzorg, Soerabaja, Malang en Bandoeng.
De namen der Religieuzen zijn:
* Mère Fernanda (Dickhaus), Munster; [per Kawi]
* Mère Bernard (Maucel), Mortain; [per Kawi]
* Mère Hedwig (Schultes), Keulen; [per Kawi]
* Mère Angela (Bal), Amsterdam; [per Wilis]
* Mère Cordula (van der A), Den Haag; [per Kawi]
* Mère Agnes (van Houts), Deurne; [per Kawi]
* Mère Berchmans (van Gog), Deurne; [per Kawi]
* Soeur Angeline (Fleuren), St. Anthonis; [per Wilis]
* Soeur Elisabeth (van Helvoort), Vlijmen; [per Wilis]

Deze kleine kolonie zal een groote aanwinst zijn voor de huizen op Java, daar de Zusters ook 4 aken middelbaar onderwijs meebrengen, daarenboven een goede gezondheid, jeugdigen krachten en een grooten ijver.
De afscheidsplechtigheid in de kapel van Mariaoord Vrijdagochtend was zeer indrukwekkend. De weleerw. pater Merten S.J., missionaris in Ned-Indie, thans met verlof hier te lande (vertoevende in het retraitehuis te VUGHT), deelde aan de vertrekkende Zusters de Missiekruisen uit en gaf haar voor het laatst den zegen met het Allerheiligste.
[Het Centrum 1913_11_04_0_03 ]

1914
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 24 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * 21 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 16 Mei v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * dat 13 Juni van Rotterdam naar Ned. Indië vertrok
THUISREIS * 14 Sept. te Rotterdam v. Java aangekomen
UITREIS * dat 3 Oct. v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1915
THUISREIS * 7 Jan. te Londen aangekomen
UITREIS * dat 23/24 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt
THUISREIS * 24 Maart van Batavia vertrokken
UITREIS * dat 15 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * van Java naar Napels en Rotterdam vertrokken. De Kawi arriveerde 17 Aug. v. Java te Rotterdam
UITREIS * [..] Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 11 Dec. van Batavia te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 29 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1916
THUISREIS * 24 Febr. van Batavia n. Rotterdam vertrokken, 11 April te Falmouth aangekomen (Bat.Nbl.)
UITREIS * 19 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 2 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 10 Sept. v. Falmouth vertrokken
UITREIS * 17 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1917
THUISREIS * 31 Jan. van Batavia en 1 Maart van Nagasaki via Panama n. Rotterdam vertrokken
UITREIS * 8 Sept. van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1919
THUISREIS * 22 Febr. van Batavia vertrokken
UITREIS * 2 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * heden [9 juli] 12 uur per s.s. Kawi, kapt. H. van Leeuwen, naar Rotterdam vertrokken [Het nieuws vd dag voor Nederlandsch-Indie 9-7-1919]
UITREISa * 27 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
UITREISb * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië, 27 Dec.
1920
THUISREIS * van Batavia via Suez naar Rotterdam (Mrt.) [Vad.]
UITREIS * dat 29 dezer (Mei) van Rotterdam naar Java is vertrokken [NRC]
THUISREIS * Passagierslijst van het ss Kawi, vertrekkende via Suez naar Rotterdam, dd. 19 Juli a.s. des middags 12 uur. [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie16-7-1920] [pass. 2 Aug. Perim] [gerepatrieert: Bottema en Wapenaar]
UITREIS * 11 Sept. v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * [van Batavia naar Rotterdam, pass. 3 Dec. Gibraltar]
1921
UITREIS * passagiers die 1 dezer (Jan.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 3 April v. Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 23 April vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [NRC]
THUISREIS * 23 dezer [Juli] van Batavia te Rotterdam aangekomen [Vad.]
UITREIS * dat 13 Aug. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, dat 5 dezer (Nov.) van Marseille vertrekt [NRC]
UITREIS * dat 3 dezer (Dec.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1922
THUISREIS * 1 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 18 Maart v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 2 Juni van Batavia te Rotterdam aangekomen [Vad.]
UITREIS * 1 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] / dat 1 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 30 Augustus van Batavia en 23 Sept. van Marseille naar R'dam vertr. [Vad.]
UITREIS * dat 21 Oct. van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
1923
THUISREIS * 20 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken [2x erin NRC]
UITREIS * dat 10 Febr. v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 7 April van Batavia naar Rotterdam en 30 April v. Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 2 dezer (Juni) van Rotterdam naar Java vertrokken [NRC]
THUISREIS * 28 Juli van Batavia vertrokken, 23 Aug. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 6 Oct. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 1 Dec. van Batavia en 26 Dec. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
1924
UITREIS * 26 Januari van Rotterdam naar Ned-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 19 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 13 April te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 17 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 9 Juli van Batavia, 4 Augusts van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 6 September vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.]
THUISREIS * 29 October van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 27 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1925
THUISREISa * 18 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 18 Febr. van Batavia en 17 Maart van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 2 Mei van Rotterdam naar Java vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam en 19 Juli v. Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 8 Augustus van Rotterdam naar Java vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 24 October van Marseille vertrokken naar Rotterdam [NRC]
THUISREISb * 29 October van Batavia en 23 Nov. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 28 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
1926
THUISREIS * Batavia naar Rotterdam, 1[.] Februari van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 7 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * Batavia naar Rotterdam, 21 Juni van Marseille vertrokken [Vad.][NRC]
UITREIS * passagiers van het mailschip 'Kawi' (Juli 1926) [Vad.] / 14 Juli van Rotterdam vertrokken naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 1 September [Vad.]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 26 Sept. van Marseille vertrokken [NRC]
1927
[UITREIS * (24 Jan. (had 23 Jan. machineschade))]
THUISREISa * 5 April v. Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 5 April van Batavia 5 April (verbeterde opgave) [Vad.]
UITREIS * 14 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 5 Juli van Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 27 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 29 Juli te Marseille aangekomen [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.