Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.17.01 Kamer van Koophandel (Rotterdam)
Inventarisnummer 365

DOSSIER 20.10098>
Tweku International Trading Company, gevestigd te Schiedam (verplaatst naar Dordrecht)

INHOUD
  • A. 10-05-1954 eerste opgaaf
  • B. 03-04-1957 verplaatst naar Dordrecht

A. (10-05-1954)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Tweku International Trading Company
1b. Naam der Vennootschap: Tweku Internationale Handelmaatschappij N.V. (Tweku International Trading Company)
1c. Plaats van statutaire vestiging: 's-Gravenhage
1d. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend: kopen en verkopen van goederen in binnen- en buitenland
1e. Gemeente, straat en no.: Schiedam, p/a Kemper en VanTwist Diesel N.V., 's-Gravelandsepolder 75
1f. Dagteekening en nummer der Nederlandsche Staatscourant: Woensdag 16 April 1952 No. 74

Opgaaf van Bestuurders en Commissarissen:
* Willem van Twist, geb. Dordrecht 7-7-1898, directeur, Prinsenstraat 25 (Dordrecht);
* Frederikus Johannes Kemper, geb. Kralingen 2-10-1891, commissaris, wonende 's-Gravelandsepolder 77 (Schiedam);

Maatschappelijk kapitaal: f 150.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 30.000
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 30.000

4a. Wordt de zaak gedreven met behulp van geleende gelden, verkregen door de uitgifte van schuldbrieven (obligaties)? Neen.
5a. Zoo de vennootschap één Procuratiehouder of dergelijken gevolmachtigde heeft:
Frederikus Johannes Kemper, geb. Kralingen 2-10-1891, wonende 's-Gravelandsepolder 77 (Schiedam), onbeperkte volmacht;

8. De naamlooze vennootschap is/was reeds ingeschreven in het Handelsregister te 's-Gravenhage onder Dossier No. 45087.

(aangever: W. van Twist, Prinsenstraat 25, directeur, Schiedam den 11-5-1954)

[No. 590] Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Woensdag 16 April 1952, no. 74.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Tweku Internationale Handelmaatschappij N.V. (Tweku International Trading Company), te 's-Gravenhage.
Heden, de 8-10-1951.....etc....

Laatst gewijzigd: maart 2011