Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Oud-rechtelijk archief Cillaarshoek: Register houdende aantekening van de huizen en eigenaren 1808


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 608
Inventarisnummer: 8

NB.
Lijst van hoofdbewoners van Cillaarshoek op 15 juli 1811 [http://home.hccnet.nl/p.molema/chhoofd.htm](folio 1) oud No. 1, nieuw No. 1

Een huis, schuur, keet en erf

Geertruij van 't Hof weduwe Arij Buijtendijk volgens testament van 21 december 1796 door Arij Buijtendijk en Geertruij van "t Hof voor den notaris Cornelis de Quartel en getuijgen te Strijen gepasseert.
(folio 2) - oud No. 2, nieuw No. 2

Een huis, schuur en erf

Eigenaar Jan van 't Hof volgens overgebragte declatoir van den 15 april 1908.
(folio 3) oud No. 3, nieuw No. 3

Een huis, schuur, zwingelkooij en erf

Eijgenaar Simon van Es volgens transport van 16 Januari 1802 gekogt van Arij Buijtendijk.
(folio 4) oud No. 4, nieuw No. 4

Een huijsje, schuurtje, erf en bepotinge

Eijgenaar Teunis Klijnendorst volgens transport van den 16 Maart 1808 gekogt van Ariaantje Kets weduwe van Gerrit van 't Hof.
(folio 5) oud No. 5; deze nommer gerojeerd en gebragt bij oud No. 64, nieuw No. 61

Een zwingelkooij

Eijgenaar Cornelis Buijtendijk als erfgenaam van zijn moeder Maaijke Hoogvliet.
(folio 6) oud No. 6; nieuw No. 5

Een vertrek in een huis en erf

Eijgenaar IJzaak Mallegrom volgens transport van 12 Meij 1790 door Jan van Willigen.
(folio 7) oud No. 7; nieuw No. 6

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Pieter Langeweg volgens transport van 5 Meij 178 gekogt van Jan van der Linden.
(folio 8) oud No. 8; nieuw No. 7

Een huisje, schuur en erf

Eijgenaar de erven van Jan Hendriksen Hoogvliet, geerft van Hendrik Hoogvliet.
(folio 9) oud No. 9; nieuw No. 8

Een huijs, schuur en erf

Eijgenaar Pieter Hoogvliet erfgenaam van zijn vader Hendrik Hoogvliet.
(folio 10) oud No. 10; nieuw No. 9

Een huijsje, schuurtje en erf

Eijgenaar Maria Langeweg huijsvrouw van Pleun Groeneveld volgens donatie van 16 februari 1790 voor Schout en Schepenen van Cillershoek gepasseert door Arij Langeweg en Engeltjen Rijerkerk.
(folio 11) oud No. 11; nieuw No. 10

Een huis, schuur en erf

Eijgenaars Pleun en Maaijke van Dongen volgens akte van scheiding gepasseert voor den notaris J.C. Mutsler residerende te STrijen en dato 8 Maart 1808.
(folio 12) oud No. 12; nieuw No. 11

Een huis, schuur en erf

Eijgenaars Jan Arijze Jabaaij volgens transport van dato den 10 Meij 1794 gekogt van Dirk Groenevelt.
(folio 13) oud No. 13; deze nommer is gevoegd bij oud No. 14, nieuw No. 12

Een keet

Eijgenaars Jan Arijze Jabaaij.
(folio 14) oud No. 14, nieuw No. 12

Een huis, schuur en erf

Eijgenaars Jan Arijze Jabaaij gekogt van [niet ingevuld].
(folio 15) oud No. 15, nieuw No. 13

Een huis, schuur en erf

Eijgenaars Geertje Leeggange huisvrouw van Jan de Best volgens testament geerft 1803 van Heiujme de Bel voor den notaris A. 't Hooft en getuijgen te Strijen gepasseert.
(folio 16) oud No. 16, nieuw No. 14

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Teunis van Dongen en Heijme de Bel volgens transport 18 maart 1797 door Geijsbert Steenhoek.
(folio 17) oud No. 17, nieuw No. 15

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jan Schelling volgens transport van dato 18 April 1789 gekogt van Jan Jabaaij in huwelijk hebbende Maria in 't Velt.
Eijgenaar Jan Arijze Jabaaij inhuwelijke hebbende Heijltje Janse Schelling volgens vertoon van een acte van scheijding 30 julij 1808 van de nagelaten goederen van wijle Aagtje Klein boedelhoudster van wijle Jan P/ Schelling.
(folio 18) oud No. 18, nieuw No. 16

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jan Schelling volgens transport van den 18e April 1789 gekogt van Jan Arijze Jabaaij in huwelijk hebbende Maria in 't Velt.
Nu Eijgenaar Jan Arijze Jabaaij in huwelijk hebbende Heijltje Janse Schelling volgens vertoon van een acte van deeling van de nagelaten goederen van wijle Aagtje Klijn boedel van wijle hare man Jan Pieterze Schelling.
(folio 19) oud No. 19, nieuw No. 17

Een huis, schuur, zwingelkooij en erf

Eijgenaars Hijmen de Bel en Teunis van Dongen volgens transport van 2 Meij 1801 gekogt van Bastiaen de Man.
(folio 20) oud No. 20, nieuw No. 18

Een huis, schuur, zwingelkooij en erf

Eijgenaars Hijmen de Bel en Teunis van Dongen volgens transport van 2 Meij 1801 gekogt van Bastiaen de Man.
(folio 21) oud No. 21, nieuw No. 19

Een huis, schuur, keet en erf

Eijgenaar Maria Dorst huisvrouw van Jacob Klijnendorst volgens testament van dato de [..] 1804 door Heijltje Schelling weduwe Aard Stout gepasseerd voor [..].
(folio 22) oud No. 22, nieuw No. 20

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Rookus Schrijver volgens transport van 17 februari 1808 gekogt van Huijg Barendregt.
(folio 23) oud No. 23, nieuw No. 21

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jan Kets volgens transport van 13 februari 1805 gekogt van Gerrit van 't Hof.
(folio 24) oud No. 24, nieuw No. 22

Een huis, schuur, erf en bepotinge

Eijgenaar Jan Kets volgens transport van 13 februari 1805 gekogt van Roeland van Everdinge in huwelij hebbende Adriaantje Vervoorn.
(folio 25) oud No. 25, nieuw No. 23

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Leendert van Drongelen volgens transport van 18 april 1789 gekogt van Bastiaan Jabaaij.
40
(folio 27) oud No. 27; van No. 28; deze nommer geroijeert en gebragt bij nieuw No. 25

Een huis, schuur en erf zijnde een woonkeet

Eijgenaar Gerrit van 't Hof door hem zelf gebouwd en volgens testament van 12 junij 1794 gepasseert voor Schout en Scheepene nu eijgenaar zijnde Adriaantje Kets wed van Gerrit van 't Hof.
(folio 28) oud No. 28, nieuw No. 25

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Gerrit van 't Hof en volgens testament van 12 junij 1794 voor Schout en Scheepene van Cellershoek gepasseert is eijgenaarster geworden Adriaantje Kets weduwe.
(folio 29) oud No. 29, nieuw No. 26

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Cornelis van 't Hof volgens transport van den 18 februari 1797 verkogt door de Erven Aard van Vliet.
Eijgenaar Tomas van 't Hof geeerfd van Cornelis van 't Hof wegens testamentaire dispositie in dato den 20 meij 1808 voor Schout en Scheepene van Cellershoek gepasseert.
(folio 30) oud No. 30, nieuw No. 27

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Job Langeweg volgens testament door Job Langeweg op de 6 januari 1779 voor den notaris Casp Kelderman en getuijgen gepasseert.
Eijgenaar Teunis Mallegrom gekogt volgens transport brief van dato 13 october 1808 van de erfgen van Job Langeweg.
(folio 31) oud No. 31, nieuw No. 28

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jan Waaldijk volgens transport van 13 Januari 1807 gekogt van Pleun Waaldijk.
(folio 32) oud No. 32, nieuw No. 29

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jan Waaldijk volgens scheijding van 26 Januari 1786 voor schout en schepenen van Cillershoek gepasseerd tusschen de Erfgen van wed Jacob Waaldijk.
(folio 33) oud No. 33, nieuw No. 30

Pastorie huis
(folio 34) No. 34

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Maarte van Erkele gekogt volgens transport van 11 October 1762 van Dirk Andriese Broeder.
(folio 35) No. 35

Een huis, schuur en erf

(doorgestreept) Eijgenaar Jaapje Barendregt huijsvrouw van Rookus Schrijver volgens transport van 27 februari 1797.
Eijgenaar Arij Hoogvliet volgens transport van 12 Meij 1790 gekogt van Klaas Barendregt volgens testament den [...] door Arij Hoogvliet en Jaapje Barendregt verleeden..
Nu eijgenaar Jaapje Barendregt.
(folio 36) No. 36

Een huis, schuurtje en erf

Eijgenaar Cornelis Verbeek volgens transport van 29 november 1800 gekogt van Leendert Quartel.
(folio 37) No. 37

Een huis, schuurtje en erf

Eijgenaar Leendert Hoogvliet volgens transport van 18 Januari 1806 gekogt van Bast. Erkelen.
(folio 38) No. 38

Een wagekeet en erf

Eijgenaar Jan Waaldijk volgens transport van 2 Meij 1801 gekogt van de Erven Jan Hoogvliet.
(folio 39) No. 39

Een huis, schuur, zwingel en woonkeet, kraanhuis en erf

Eijgenaar Arij Hoogvliet volgens transport van 2 Meij 1801 gekogt van de Erven Jan Hoogvliet.
(folio 40) No. 40

Een huis, loots en erf

Eijgenaar Jan Waaldijk volgens transport van dato 18 Junij 1800 gekogt van Hendrik Blom.
(folio 41) No. 41

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Cornelis van 't Hof volgens transport van dato 16 Julij 1805 verkogt door de Groote Armen van Cillershoek.
Eijgenaar Lena van 't Hof volgens testament van wijle Cornelis van 't Hof de 20 Meij 1808 voor Schout en Schepenen van Cillershoek gepasseerd.
(folio 42) No. 42

[leeg]
(folio 43) No. 43

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Maarten van Erkel volgens transport van dato 17 Julij 1792 gekogt van Dom J. Spoors.
(folio 44) No. 44

Een huijs, schuurtje en erf

Cornelis van 't Hof eijgenaar gekogt volgens trnasport van 10 februari 1791 van Simon Klijnendorst.
Eijgenaar Teuntje van 't Hof extamento voor Schout en Schepenen van Cillershoek gerfd volgens depositie van 20 Meij 1808 door Cornelis van 't Hof.
(folio 45) No. 45

[leeg]
(folio 46) No. 46

Een huis, schuur en erf

Jannetje Alblas volgens transport van dato 8 Junij 1765 gekogt van Sijgie van Dongen. als mitesto(?) geerfd de helft van Jannigje Alblas en den andere helft extestamento gelegateerd door Cornelis van 't Hoff voor schout en schepenen van Cillershoek den 20 meij 1808 door Pieter Leinvenbing(?) waarvan de successie is voldaan en dus eijgenaar van gemelde huis.
(folio 47) No. 47

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Gerrit van 't Hoff volgens transport van 18 junij 1792 gekogt van Jacob van Steensel, nu eijgenaarster volgens testament van 12 junij 1794 voor Schepenen van Cillershoek gepasseert door Gerrit van 't Hof en Adriaantje Kets, nu eijgenaarster Adriaantje Kets.
(folio 48) No. 48

Een huis, schuur en erf

In eijgendom Cornelis van 't Hof volgens transport van dato 18 junij 1772 gekogt van Cornelis Mallegrom, extemento dit huis geerfd bij Lena van 't Hof volgens testamentaire dispositie voor Schout en Schepenen van Cillershoek den 20 Meij 1800 en dus eijgenaar van dit huis.
(folio 49) No. 49

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jacob in 't Veld volgens transport van den 17 April 1776 gekogt van Aard Willemse Stout.
(folio 50) No. 50

Een huis, schuur, zwingelkooij, drooghut en erf

Eijgenaar Frans Klijnendorst volgens transport van 10 Maart 1804 gekogt van Hendrik Smits.
(folio 51) No. 51

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Willem Dorst door hem zelve gebouwd.
(folio 52) No. 52

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Pieter Barendregt volgens transport van oct 1807 gekogt van Teunis van Dongen.
(folio 53) No. 53

Een huijsje, schuurtje, drooghuijsje en erf

Eijgenaars Bastiaen, Annegie, Dirk en Bastiaantje Barendregt volgens testament van 20 Meij 1805 door Bastiaantje Dorst voor de notaris 't Hooft en getuijgen gepasseert.
(folio 54) No. 54

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Hendrik Klijnendorst door hem zelf gebouwd.
(folio 55) No. 55

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Geert Klijn volgens transport van 27 februari 1803 gekogt van Arij Jabaaij.
(folio 56) No. 56

Een huijs, schuurtje en erf

Eijgenaar de diakonie arme van Cillershoek volgens transport dito.
(folio 57) No. 57

Een huijsje, lootsje en erf

Eijgenaar den diakonie arme van Cillershoek door gem. arme gebouwd.
(folio 58) No. 58

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Oelbert de Bel volgens transport van dato meij 1797 gekogt van Maaijke Hoogvliet wed wijle Hendrik Hoogvliet.
Nu Eijgenaar Teunis van Donge volgens testamentaire dispositie van Oelbert de Bel voor de notaris Jan Coenraad Musler te Strijen reseideerende op dato 7 maart 1808.
(folio 59) No. 59

Een huis, schuurtje en erf

Eijgenaar Maarte Klijnendorst door hem zelf gebouwd.
(folio 60) No. 60

Een huis, schuurtje en erf

Eijgenaar Jan Arijze Jabaaij volgens transport van dato 30 December 1707 gekogt van Jan van 't Hof in huwelijk hebbende Wijve Groeneveld.
Eijgenaar Jan Leeggange volgens transport van dato 13 oct 1808 gekogt van Jan Arijze Jabaaij.
(folio 61) No. 61

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Pieter van Dongen door hem nieuw gebouwd.
(folio 62) No. 62

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Pieter van Dongen volgens transport van Meij 1797 gekogt van Oelbert de Bel.
(folio 63) No. 63

Een huis, schuurtje en erf

Eijgenaar Teunis Klijnendorst door hem zelf gebouwd.
(folio 64) No. 64

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Cornelis Buijtendijk als Erfgen van zijn moeder Maaijke Hoogvliet.
(folio 65) No. 65

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Leendert de Geus volgens transport brief van 30 april 1785 gekogt van Cornelis Reijerkerk.
(folio 66) No. 66

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Jacobus Lamme volgens transport van 11 junij 1801 gekogt van Saartje in 't Veld wed Jan de Heer.
(folio 67) No. 67

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Cornelis Verhoeven volgens transport van dato de 14 maart 1807 gekogt van Hermanus Weijers.
(folio 68) No. 68

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Klaas Scheffer volgens transport van dato de 20 oct 1773 gekogt van Cornelis van Steensel.
(folio 69) No. 69

[leeg]
(folio 70) No. 70

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Simon de Pee door hem zelve gebouwd.
(folio 71) No. 71

Een huis, schuur en erf

Eijgenaar Leendert de Geus volgens transport brief van dato 24 maart 1798 gekogt van Cornelis Reijerkerk.

Laatst gewijzigd: augustus 2002. Fouten voorbehouden