Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dubbeldam: Memorie der ingelanden van 't Oude land en Zuijtpolder van Dubbeldam 1718


Bron: Utrechts Archief
Toegang: 32 Familiearchief familie van Boetzelaer
Inventarisnummer: 699 Memorie der ingelanden van 't Oude land en Zuijtpolder van Dubbeldam en hoe veel een ijder is hebbende in 't jaar 1718Dubbeldam: Memorie der ingelanden van 't Oude land en Zuijtpolder van Dubbeldam en hoe veel een ijder is hebbende in 't jaar 1718

in 't Oude land in de Zuijtpolder
d'hr Adriaan van den Santheuvel 17 mergen 59 roeden 16 mergen
d'hr Antonij van den Santheuvel 5 mergen -
d'hr Burgemr. Hugo Eelbo 3 mergen 131 roeden 39 mergen 468 1/2 roeden
Juffr Elisabeth van over Heeg 4 mergen 2 mergen 566 roeden
Mevrouw Muijs van Holij 43 mergen 115 roeden 8 mergen
d'hr Mr. Arnout Duurcant 9 mergen 40 roeden -
d'hren Amia(?) en Hersing 4 mergen 236 roeden -
d'vrouw van Puttershoek 29 mergen 571 roeden omstr. 7 mergen
d'hr Vettekeucken(?) 16 mergen 104 2/3 roeden -
d'hr p onder water(?) 39 mergen 431 roeden -
d'hr Burgermr. van Bevere Heere van West Jsselmonde 36 mergen 6 1/2 roeden 7 mergen 175 1/2 roeden
d' Erfgen van d'hr Hugo van Dijck 11 mergen 504 1/2 roeden -
d'hr Burgermr. Coenraad Ruijsch 4 mergen 546 roeden -
d'erfgen van de Raatsheer Govert van Slingel[an]t 6 mergen 104 1/2 roeden 39 mergen 580 roeden
Mev. van Golsteijn 22 mergen 565 1/2 roeden 24 mergen 28 roeden
d'hr Gillis Franken 16 mergen 525 roeden -
Corn. Meulendijck 12 mergen 270 roeden -
Mev. van der Mast 32 mergen 134 1/2 roeden -
Mev. Everwijn 21 mergen 390 1/2 roeden -
de stad Dordregt 75 mergen 1 roede -
d'erfgen. van Leendt Spruijt 8 mergen 435 roeden -
Jorden Weijman 2 mergen 290 roeden -
d'kinderen van Jan Weijman 2 mergen 524 roeden -
den hr van Herdinxveld 30 mergen 117 roeden omstr. 18 mergen 209 roeden
d'hr Burgermr. Johan van Neurenburg 3 mergen 555 roden 22 mergen 276 1/2 roeden
Arij Schipper 4 mergen 184 roeden -
Mons. Corn van Kleverkercks 2 mergen 369 roeden -
Corn. Damisse Hoffman 10 mergen 227 roeden -
Juffr D'Wed Jan Boer 8 mergen 406 roeden -
't weeshuijs in Dordegt 10 mergen 417 roeden -
Mev. Stoop 32 mergen 227 1/2 roeden 7 mergen 519 1/2 roeden
d'heer ontvanger Stoop 14 mergen 86 1/2 roeden 8 mergen 191 roeden
d'hr Burgermr. Barthout van Slingeland 12 mergen 396 1/2 roeden 3 mergen 416 roeden
d'hr Jacob Temminck 10 mergen 317 roeden -
Bastiaan d'Heer 4 mergen 301 roeden -
d'erfgen van Vrouwe Anna Catharina de Rovere 5 mergen 126 roeden -
Mev. d'Wed van d'hr Rentmr van Slingeland 2 mergen 545 roeden -
den Heer van Goitschalxoort 3 mergen 319 roeden 3 mergen 24 roeden
Jonkhr Abraham Stoop 3 mergen 355 roeden -
Jonkvr Alida Berck 3 mergen 466 1/4 roeden -
Mev D'Wed van d'hr Herman Hallincq 2 mergen 172 roeden -
d'hr Diderick van den Santheuvel - 7 mergen 41 roeden
D'hr Barth. van den Santheuvel - omtrent 10 mergen 295 roeden
Mev. d'Wed van d'hr Adriaen van de Graaff - 3 mergen 95 roeden
d'erfgen van d'hr Abraham Stoop - 4 mergen 56 1/2 roeden
d'erfgen van Mev. Vivien zal. - 30 mergen 415 1/2 roeden
Arij Damisse Hoffman - 6 mergen 431 1/2 roeden
d'hr Corn Hegtermans - 5 mergen 420 roeden
Mev. Bernerts - 22 mergen 292 roeden
d'hr Adriaan Braets - 19 mergen 462 roeden
d'hr Burgermr. Van den Honert - 26 mergen 266 roeden
Arij Jacobse van de Nadort - 6 mergen 416 roeden
Hr Pr. van der Linden - 5 mergen
den heer van West Barendregt - 7 mergen 323 roeden
d'hr van Wellandt(?) - 7 mergen 103 roeden
d'hr Groeninx - 7 mergen 103 roeden
d'hr Venlo - 6 mergen
d'hr Zeeberge - 5 mergen 39 roeden
Pr Ariense Schipper - 7 mergen 495 roeden
Juffr Trip - 5 mergen
Jan Hoffman - 5 mergen 9 roeden
de wed Ed heere van Noortwijck - 11 mergen 223 roeden
d'erfgen van Mev de Marees - 1 mergen 288 roeden

Laatst gewijzigd: Dordrecht oktober 2002.