Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Verzameling van Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen


geteekend en in koper gebragt door G. Groenewegen, 1789
te Rotterdam, bij J. van den Brink, Noordblaak, D. 295
(facsimile)A 2. een Hooij Schip
A 3. een Kof Schip
A 4. Oostindisch Compagnie Schip
A 5. een Boot Schip
A 6. een een mast Koopvaardij Hoeker
A 7. een Smak Schip
A 8. Admiraliteits Jagt
A 9. een Friese Turf Tjalk
A10. een Zeeuws Beurt Schip
A11. een Vis Hoeker
A12. een Pink of Zijdse bom ter koopvaardij vaarende
B 1. een Zijdse-bom
B 2. een Turf Schip zijnde een venus
B 3. een Water schip Zout water voor de Zoutkeeten halende
B 4. een Vis-Schuijt sijnde een Zwartewaale Gaffelaar
B 5. een eenmast koopvaardij Hoeker
B 6.een Schol schuit
B 7. een Hoeker met een Barkentijns tuijg
B 8. een Poon
B 9. een Damlooper
B10. een Gaffel schip
B11. een Kof schip
B12. Staaten Jagt
C 1. Barkentijn Zeijlende van de wind
C 2. Barkentijn of Brik Zeijlende bij de wind
C 3. Snaauw schip Zeijlende voor de wind
C 4. Snaauw schip overslaag gaande
C 5. Fregat Zeijlende voor de wind
C 6. Fregat leggende ten anker
C 7. Pink schip leggende ten Anker
C 8. Driemast Hoeker Zeijlende voor de wind
C 9. een mast Galijoot schip
C10. Drie-mast Galijoot Zeijlende bij de wind
C11. een Smakje of Tijalk met een Ferry tuig
C12. Groenlandvaarder uit zie gekomen bezig met lossen
D 1. Driemasthoeker dienende voor Buisconvoijer
D 2. Vlaardinger buis die Schiet of zijn Vleet in zee zet
D 3. Buis die zijn vleet inhaalt. Haring vangt en aan de Jager seijnt
D 4. Enkhuijzer buis die zijn vleet inhaalt en Haring vangt
D 5. Jager die na huis zeijlt met nieuwen haring
D 6. Hoeker die om Cabbelijauw vist met de Kol
D 7. IJlandsvaarder vissende met de Kol met zijn zeijl aan de wenk
D 8. Hoeker die zijn Beug uit zeilt met een Vuiije Zeijl
D 9. Hoeker die zijn Beug inzeilt en Cabbelijaauw vangt
D10. Zwartewaalse gaffelaar die zijn Beug uitzeilt
D11. Schol schuit die zijn Korde uitzeilt
D12. Scol Schuit die zijn Korde inhaalt
E 1. Advies Jacht de Snelheit, zeijlende van de wind
E 2. Jacht van Gecommitteerde Raaden zeijlende van de wind
E 3. Hoeker zijn zeilen drogende
E 4. Smak onder zeijl gaande
E 5. Kof zeijlende bij de wind
E 6. Koopvaardij-buijs Zeijlende bij de wind
E 7. Barkentijn Zeijlende bij de wind
E 8. Boot Schip zeijlende voor de wind
E 9. Pink drijvende
E10. een Kat of houthaalder zijn Anker opwindende
E11. Groenlandsvaarder zeijlende van de wind
E12. O:I:Comp schip candia zeijlende bij de wind
F 1. een Poon met een Paviljoen
F 2. een Kraak
F 3. een Keulenaar of Sammercus
F 4. een Boeijer
F 5. een Heijnst
F 6. een Snik
F 7. een Turfschuit met een Emmerzeijl
F 8. een Schokker
F 9. een Beurtschip
F10. een Friese praam
F11. een Jacht met een bezaanzeijl
F12. een Veerpont
G 1. Kraak aan de grond
G 2. Visschers Pinkje op 't strand
G 3. Garnaat of botvissertje aan de grond bezig met schoon maken
G 4. Zeeuws Beurtman zittende te banke of schoon te maken
G 5. Fregat aan de grond zijn stengen neer
G 6. Fregat dat ligt te Kielen
G 7. Kof die ligt te Kielen
G 8. Kanonneer boot zeijlende bij de wind
G 9. Oorlogs-brik ten anker zijn zeilen drogende
G10. Oorlog Schip met ligters of kameelen op zijde
G11. Oorlogs Fregat ten anker zijn groote steng neer
G12. Brabandsch beurt-schip met een Paviljoen zeijlende bij de wind

Laatst gewijzigd: januari 2003