Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: register bouwvergunningen 1915-1924


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1690 Ridderkerk register bouwvergunningen 1915-1924

Gemeente Ridderkerk: Register van aanvragen tot bouwvergunning

als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a. der Woningwet (aanvang 1 Januari 1915)

Volgnommer Dagteekening van ontvangst
der aanvrage om vergunning
NAAM en VOORNAMEN
van den EIGENAAR
Woonplaats van den eigenaar NAAM en VOORNAMEN
van den Bouwmeester
Ligging van het bouwterrein of van het gebouw,
dat opgericht of geheel of voor een gedeelte vernieuwd zal worden
INHOUD van het besluit
van B. en W.
1915
1 21 April H. Schippers Jz Ridderkerk Bolnes H. Schippers Jz Bolnes vergunning tot het verbouwen der woning c.a. Wijk A no. 6a Sectie G no. 251
2 8 Juli A. Velthuizen Lz Oudenhoorn A.H. Hooghart Rijsoorsche Straat vergunning tot het verbouwen der woningen wijk F 2 t/m 7 Sectie C no. 1694 t/m 1699
3 5 April N.V. Electro Techn. Industrie Slikkerveer P.A. v.d. Houwen Slikkerveer het bouwen van twee heerenhuizen op Sectie A 3358
4 17 Mei N.V. Vlasfabriek "Rijsoord" Waaldijk Rijsoord P. Kranendonk Waaldijk het bouwen eener wagenschuur, met stalling en bergplaatsen op Sectie D1063
5 28 Mei Adrs. Stolk Ridderkerk P. Kranendonk Molendijk het bouwen van een woonhuis op Sectie H1170
6 13 Juni J. v/d Kulk Mz. Ridderkerk C. Roos Molendijk het bouwen eener woning aan het bestaande zomerhuis op Sectie H331
7 15 Juni Firma Boele en Pot Ridderkerk P.A. v/d Houwen Bolnes aftebrekend de woningen wijk A no. 15-16 en 17 en het ter plaatse bouwen van een kantoorgebouw met bazenwoning op Sectie G493-33-en 34.
8 Juli B. Plaisier Jz. Ridderkerk J. van Drunen Pruimendijk-Oostendam het bouwen van een stoomvlasfabriek op Sectie C2932
9 Juli N.V. voorheen Bakker en Co Ridderkerk P.G. v/d Gijp Molendijk i/h "Zand" het bouwen van een kantoor en magazijn op Sectie H437
10 Juli Jan van der Linden Ridderkerk C. Roos a/d Kerkweg het bouwen van een woonhuis op Sectie H1219
11 Juli N.V. Fabriek van klinknagels voorheen Johs. Smit Ridderkerk K. v.d. Gijp Slikkerveer het bouwen van eener loods op Sectie G1239
12 Juli A. Verstegen Ridderkerk M. ..(?) Slikkerveer (Eenigendijk) te verbouwen de aangebouwde werkplaatsjes aan de 8 woningen wijk B215 t/m 222 Sectie B665 t/m 671 en 730
13 Juli G. Plaisier Gz Ridderkerk G. Bulsing Dorp te bouwen eener vlaszwingelfabriek op Sectie H534
14 Juli Coöperatieve Bouwvereeniging de Toekomst Ridderkerk J.L. van Rij a/d Kerkweg het bouwen van 10 woningen op Sectie H1217
15 Juli Vereeniging tot verbetering der Volks-huisvesintg Streven naar Vooruitgang Ridderkerk G. Bulsing a/d Kievitsweg het bouwen van 20 woningen op Sectie A836
16 4 Aug. W. van Splunder Jr. Ridderkerk - a/d Kerkweg het bouwen van een woonhuis op Sectie H967
17 13/28 Juli firma Boele en Pot Ridderkerk v/d Houwen in Bolnes (Boezemkade) het bouwen van 12 woningen op Sectie G1032
18 16 Oct. H.W. Ackermans en H. van Haaren 's-Gravenhage - Slikkerveer het tot ult.o Sept. 1916 tot woning in gebruik nemen van het kantoorgebouw wijk B Sectie G793, laatstelijk niet als woning gebezigd (modeel H 1498)
19 ? N.V. Electrotechnische Industrie Ridderkerk Slikkerveer - Slikkerveer het verbouwen van het kantoorgebouw op Sectie G no. 1119
20 ? W.B. Smit Ridderkerk Slikkerveer - Slikkerveer, Polder Nieuw-Reijerwaard het bouwen van een schilderatelier op Sectie A no. 706bis
21 11 Sept. firma Boele en Pot Bolnes - Bolnes het bouwen eener autogarage op Sectie G no. 1112
22 7 Sept. firma Boele en Pot Bolnes - Bolnes het bouwen eener machinestelplaats annex de bestaande fabriek op Sectie G no. 1113
23 ? Vereen. tot verbetering der Volkshuisvesting "Slikkerveer" Slikkerveer - Slikkerveer het bouwen van veertig arbeiderswoningen op Sectie A no. 3571
24 ? Coöp. Vereeniging "Volharding" Ridderkerk - Ridderkerk Dorp het bouwen van een gebouw bestemd tot broodbakkerij op Sectie H no. 225
25 ? W. Schippers Jz Bolnes - Bolnes Julianastraat het bouwen van een woonhuis, op Sectie H no. 1188
26 25 Augs. A.J. Plaisier Mz. Ridderkerk - Straatweg-Zwaan het bouwen eener fabriek tot het verwerken van vlas op Sectie D no. 741
27 20 Dec. fa wed. J. Schippers en Zonen namens de directie der N.V. Stoomboot Reederij a/d Lek Bolnes - Bolnes het bouwen van een tijdelijk Wachtlokaal met bergplaats, op Sectie G no. 1111
1916
1 5 Januari Jb. Velthuizen Lz. Rijsoord - Rijsoord a/d Waaldijk het bouwen van 3 woonhuizen op Swectie C 511/512
2 Januari J.L. Velthuizen Pz Dorp - Slikkerveer het bouwen eener woning op Sectie A3440
3 Dec. 1914 C. Kroos Lagendijk - Lagendijk wegbreking van het houten boenhuisje aan de woning H no. 98, Sectie C3371 - opnieuw in steen op te metselen
4 18 Januari Firma Gebrs. Pot Bolnes - Bolnes het bouwen van een van steen optetrekken werkplaats op Sectie G230
5 29 Januari W.J.C. Bijkerk Straatweg - Straatweg het bouwen van een schuurtje achter zijne woning G no. 140a Sectie D no. 504.
6 20 Juni J. van der Waal Hz. Dorp - Dorp het bouwen van een landbouwersschuur op het perceel Sectie H no. 1151
7 - Adrs. Molendijk Oostendam - Oostendam - Pruimendijk het bouwen van een vlasschuur op het perceel Sectie C3116
8 Febr. '16 Gebrs. de Jong Dz Straatweg - Straatweg het bouwen van twee loodsjes annex de bestaande woningen op Sectie D no. 1068
9 1 Mei '16 G.B. Pas Kz Bolnes - Bolnes het bouwen van een heerenhuis op het perceel Sectie G no. 54
10 16 Aug. '16 A.R. v. Nes G. Rijsoord - Straatweg - Zwaan vergunning art. 5 1 lid B der wet (woning-) voor het gebouw G. no. 150, Sectie D1039, tijdelijk voor Belgische vluchtelingen
11 23 Aug. '16 Firma Gebrs. Pot Bolnes - Bolnes vergunning (tot ultimo Dec. 1917) tot het bouwen eener houtloods (art. 20 der bouwverordening)
12 Mei '16 het Bestuur der Vereen. Een School met den Bijbel te Rijsoord Rijsoord G. Bestebreurtje Straatweg - Rijsoord het afbreken der bestaande onderwoning wijk G no. 12 en het bouwen ter plaatse eener nieuwe op het perceel Sectie C no. 3456
13 Maart '16 A. Reedijk Noldijk Jb. Velthuizen Noldijk het bouwen eener Schuur op Sectie D no. 1025
14 Juli '16 P. Visser Pz. Pruimendijk (Nes) id Pruimendijk (Nes) het bouwen eener Schuur op Sectie E no. 240
15 Aug. '16 D. Bothof Slikkerveer B. Bothof Slikkerveer het bouwen van een woonhuis op Sectie A3697
16 Juli '16 C. van den Heerik Rijsoord Jb. Velthuizen Rijsoord het bouwen van twee woonhuizen op Sectie C no. 2967/2968
17 14 Juli 1916 N.V. Machinefabriek ijzer staal- en Metaalgieterij voorheen Bakker en Co Dorp - Polder het Zand (tot wederopzegging) het verlengen eener modelenschuur staande op Sectie H no. 428
18 15 Juli 1916 N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek Bolnes alhier Slikkerveer alhier - Bolnes (tot wederopzeging) het plaatsen van een houten gebouw bestemd voor tijdelijk verblijf van alhier werkzaam zijnde geinterneerde militaire bij het lokaal Volksbelang kad. Sectie G no. 1242 wijk A no. 155
19 16 Nov. 1916 N.V. Reederij Arie Smit Slikkerveer B. Bothof Slikkerveer het bouwen van een Woonhuis op Sectie A no. 3517
20 16 Nov. 1916 N.V. Scheepswerf De Maas Slikkerveer - Slikkerveer het bouwen van een open steenen loods op Sectie G no. 1103
21 Nov. 1916 M.L. Bol Rijsoord G. Bestebreurtje Rijsoord a/d Mauritsweg het bouwen van een woonhuis met winkel op Setie C no. 3433
22 Nov. 1916 wed.e A. Nugteren geb. Ooms Lagendijk E. Karsseboom Lagendijk het bouwen van een woonhuis met schuurtje op Sectie C no. 512/3403
23 23 Oct. 1916 Gebroeders Plantfeber Oostendam - Oostendam a/d Pruimendijk het bouwen eener Schuur bij het huis E no. 9, op Sectie C no. 3465
24 25 Aug. 1916 A.H. den Ouden Bolnes A.P. v/d Houwen Bolnes het bouwen van een schaftlokaal op Sectie op G no. 195.
25 8 Nov. 1916 N.V. Boele's scheepswerven en machinefabriek Bolnes A.P. v/d Houwen Bolnes a/d Wilhelmina en de Julianastraat het bouwen van 10 woningen op Sectie G no. 1180.
26 Sept. 1916 Johs. van Nes Cz Rijsoord G Bestebreurtje Pruimendijk het verbouwen van eene arbeidswoning E no. 89 Sectie C no. 3258.
27 30 Oct. 1916 N.V. Electro Technische Industrie Slikkerveer K. v.d. Gijp Slikkerveer het bouwen eener Loods op het perceel Sectie A. no. 3591.
geen in 1917
1918
1 2 Maart 1918 N.V. Electro Techn. industrie v/h Willem Smit en Co. Slikkerveer ? Slikkerveer het uitbreiden van het bestaande fabrieksgebouw op Sectie G. no. 788
1919
1 Nov. 1918 G. van Beek alhier P. Kranendonk Molendijk wijk C269 verbouw eener bergplaats wijk C269 tot 2 woningen
2 - W. van Gent Wz id - Eenigendijk Wijk C31 verbouw en aanbouw aan die woning
3 Dec. 1918 B. v/d Kulk id B. Bothof Slikkerveer Sectie A 2085 en 3089 het bouwen van een woonhuis
4 Jan. 1919 G.H. Kooijman - J. Dorsman Voorweg Sectie D361 idem
5 8 Juli 1919 H. Aardoom alhier Gebrs. Aardoom Eenigendijk nabij het Dorp Wijk C48 kad. sectie H-199 het optrekken der verdieping tot op 2.75 meter
6 7 Juli 1919 N.V. Intern. Scheepsbouw Maatsch. De Maas id - Slikkerveer Sectie G 1344/535/536 het bouwen van een scheepbouwloods met kantoor
7 9 id D. Ceelen Heerjansdam - Straatweg (Rijsoordsche steeg) Sectie E 64/65 het bouwen van een woonhuis met schuur (boerderij)
8 3 Sept. 19 Gebrs. Bestebreurtje Rijsoord G. Bestebreurtje Sectie D No. 758 het bouwen van een woonhuis
9 - Bestuur Ver. Vooruitgang Ridderkerk - Sectie H No. - het bouwen van 20 woningen
10 Juli 19 N.V. Boele's Scheepswerven en Mach.fabriek Bolnes - a/d Boezemkade Sectie G No. 1212 het bouwen van 12 woningen
11 Juli '19 id id - Sectie G1168 het bouwen van een autogarage
12 28 Augs. 1919 F. Bakker Ridderkerk P.A. Ek Azn Molendijk C152 (Sectie H No. 355) verbouwen van een bestaande woning
13 27 Sept. 1919 firma Gebrs. Pot id Bolnes G. Bulsing Lz Wilh.a str. Sectie G No. 487 bouwen van 8 arbeiderswoningen
14 13 Sept. 1919 Polderbestuur Oud en Nieuw Reijerwaard Ridderkerk - Wijk A No. 304 verbouwen van een woning
15 22 Augs. 1919 D. Bekker Bolnes W. Schippers Wijk A. No. 28 bouwen van een schuur
16 - W. Maaskant Ridderkerk - a/d benedenrijweg a/d Ringdijk bouwen van een woonhuis
17 15 Juli 19 N.V. Boele's Scheepw. en machinefabriek Bolnes Bolnes M.C. v. Wijngaarden Rotterdam Sectie G No. 49 en 50 bouwen van een ketelmakerij
18 Juli 19 P. v. Gemeren Rotterdam Rotterdam Johs. Linthorst a/d Straatweg te Rijsoord bouwen van een landhuis
19 29 Sept. 19 T. v. Kooten Ridderkerk - a/d Pruimendijk E46 Sectie C No. 3621 bouwen van een paarden en koestal
20 21 Oct 19 Gebrs. N. en E. de Jongh Bolnes - Bolnes Sectie G No. 1110 plaatsen van een transformatorhuisje
21 " L. den Hoed Lz Ridderkerk v.d. Grijp Ridderkerk Sectie H 155 wijk C86 aanbouw huis
22 6 Oct 19 A. v. Vliet Ridderkerk - a/d Oudenmolen Sectie C 3603 aanbrengen v/d aflaat a/d bestaande schuur
23 id W. Visser Rijsoord G. Bestebreurtje Wijk G No. 213 Sectie D No. 548 bouwen van een woonhuis
1920
1 30 Jan. N.V. Electro techn. Industrie Slikkerveer - Slikkerveer Sectie G 665 t/m 667 het bouwen van een schaftlokaal
2 id id id K. v.d. Gijp Slikkerver Sectie A3358 het bouwen eener arbeiderswoning
3 id id id A.P. v.d. Houwen Slikkerveer Sectie A742 het bouwen eener dubbele woning
4 7 Mei N.V. Intern. Stalen en Gewp. beton Scheepsbouw Maats. de Maas te Slikkerveer Slikkerveer - Slikkerveer op Sectie G no. 578 en 585 vergunning art. 49 der Woningwet om voor ten hoogste 5 jaren op elk perceelen te bouwen te doen bouwen 4 houten woningen volgens bijgevoegde 3 teekeningen
5 Mei fa W. Schram en Zn Bolnes - Bolnes bouwen magazijn
6 21 febr. Wed. J.G. Broere Dorp - Wijk C nos. 146/147 bouwen woonhuis met vergaderlokaal ter vervanging van het bestaande woonhuis met stalling
7 25 Mrt. J. v. Houwelingen Lagendijk - Wijk F. no. 58 aanbouw keuken
8 28 Apr. L. de Werker Sl'veer v.d. Gijp Wijk B no. 57 verbouw woon- en winkelhuis
9 ? B. Plaisier Oostendam - Wijk E no. 28 aanbouw keuken
10 mrt 1920 L.A. Zwart Sl'veer - Sectie A667 bouwen woonhuis
11 Mrt. 1920 G. Hooimeijer R'kerk J.J. Uijterlinde Sectie C2207 bouwen dubbele woning
12 18 Apr. W. Slooff id K. v.d. Gijp Sectie G807 bouwen woning en winkelhuis
13 22 Mei Gebrs. Pot Bolnes - Sectie G1371 bouwen schilderswerkplaats
14 Mei N.V. Maatschappij en Timmerfabriek Ridderkerk, alhier R'kerk - Sectie H26 bouwen van modelmakerij
15 Mei F. Bakker Bz id - Sectie H311 bouwen woonhuis
16 9 Juni fa. de Groot en van Vliet Slikkerveer K. v.d. Gijp Slikkerveer Wijk B no. 61 aanbouw eener keuken en het doen van vertimmeringen
17 Juli de Raad der Geref. Kerk te Rijsoord Rijsoord T.P. Stans a/d Straatweg Sectie C3606 aan en te verbouwen tot kerkgebouw met consistorie
18 - P. van der Plaat Oude Molen - Oude Molen Sectie C3193 eene keuken te bouwen aan de woning D no. 5
19 7 Mei R. Casporke 's Hage J.J. Uiterlinde Lagendijk Sectie C3402 het bouwen van een woonhuis
20 11 Juli A.J. Oosterbeek Bolnes - Bolnes a/d dijksje Sectie G1123 het bouwen en bewonen eener houten noodwoning voor den tijd van ten hoogste 5 jaren
21 24 Juli J. van Drunen H.I. Ambacht - Oostendam het bouwen van schuurtjes en privaten achter de woningen wijk D no. 88 t/m 90
22 22 Juli 1920 Polderbestuur van Heerjansdam-Rijsoord en Strevelshoek Heerjansdam - a/d Waalweg te Rijsoord het bouwen van een woning op het perceel Sectie E no. 302
23 7 Sept. H. Bode en G. Wisse Bolnes W. Schippers Bolnes het bouwen eener steen loods op Sectie G252
24 15 Sept. A. aan de Wiel Bolnes W. Schippers Bolnes de bestaande woning op Sectie G126 te veranderen of interichten tot bergplaats en stalling
25 16 Sept. B. v/d Waal Slikkerveer K. v/d Gijp Slikkerveer de bestaande woning op Sectie A2055 te verbouwen
26 7 Oct. N.V. Vlasserij Waalweg gevestigd te Breskens fabriek te Rijsoord Breskens Hooghart a/d Waalweg te Rijsoord te verbouwen de woningen wijk F79 t/m 82 Sectie F 203, 204, 205, 206
27 25 Oct. N.V. Boele's scheepswerven - machinefabriek als kol. 3 M.(G.) van Wijngaarden Oostendam Bolnes het bouwen van een gebouw bestemd voor bankwerkerij op Sectie G nos. 49 en 924
28 14 Oct. G.W. Banes alhier als kol. 3 - Bolnes te verbouwen de 2 woningen Sectie G no. 936 en 1137 tot twee woningen, waarvan een met winkel
29 17 Nov. J. Huizer alhier als kol. 3 - Zwaan-Straatweg te bouwen een werkplaats op Sectie D no. 921 voor waschlokaal en schoenmakerij
30 18 Nov. Adrs. Stolk alhier als kol. 3 - Dorp de bestaande 3 woningen wijk C372 t/m 374; sectie H634 t/m 636; te verbouwen tot smederij (behoudens vergunning krachtens de hinderwet)
31 7 Dec. G. van Ooijen alhier als kol. 3 - Waaldijk het bouwen van een woonhuis met timmermanswerkplaats a/h perceel Sectie D no. 1041
32 7 Dec. 1920 N.V. Electro Technisch Industrie v/h Willem Smit en Co te Slikkerveer als kol. 3 K. v/d Gijp Slikkervee het bouwen van 2 dubbele werkmanswoningen Sectie A no. 3358
1921
1 12 Jan. 1921 P. v/d Pol Rijsoord Gebr. Aardoom Rijsoord het bouwen van een woonhuis Sectie D No. 121-122
2 30 Dec. 1920 A. Verstegen Dorp - Dorp verbouw der perceelen Wijk C No. 444, 443 en 445
3 6 Febr. 1921 A. van Oorschot E180 " E180 verbouw van twee schuurtjes tot boenloodsjes
4 22 Febr. 1921 firma gebr. Pot Ben. Rijweg - Beneden Rijweg verbouw woonhuis tot transformatorgebouw
5 18 Febr. 1921 Gebrs. G. en W. Bestebreurtje G135 - G135 verbouw van een woonhuis
6 16/3/21 A.P. Hakkenberg Lagendijk H101 G. van Ooijen Lagendijk G101 het bouwen van een woonhuis C3402
7 21/3/21 Coöp.Bouwvereen. De Goede Hoop Ridderkerk Ridderkerk A.J. Oosterbeek Benedenrijweg v/d Ringdijk nabij den Kievitsweg het bouwen van 16 arbeiderswoningen A3746
8 30/3/21 C. Huijser Mzn, Rijsoord Ridderkerk A.H. v.d. Houwen Rijksstraatweg a/d Westzijde D no. 602 vergunning voor het bouwen van een woonhuis
9 31/3/21 Cs. Kruithof, Zwijndrecht Zwijndrecht Jac. Velthuizen Langeweg E (F) no. 75 vergunning voor het bouwen van een woonhuis
10 6/4/21 A.J. Oosterbeek, Bolnes Ridderkerk A.J. Oosterbeek Dijksje-Bolnes idem van 2 middenst. won.
11 12/4 '21 A. Klingeman Bolnes W. Schippers Nieuw-Reijerwaarschendijk verbouw van drie woonhuizen
12 5/4 '21 het Rijk 's-Gravenhage - Oranjesingel 5 het bouwen van een houten keet
13 8/4 '21 Woningbouwvereeniging "Uitbreiding Slikkerveer" Slikkerveer W.(B.) Verschoor verlengde der Willemstraat het bouwen van 102 woonhuizen, waaronder 1 winkelwoning
14 12/4 '21 Gijsbertus de Graaff Slikkerveer - Ringdijk te Sl'veer het bouwen van 1 woonhuis
15 30/4 '21 J. v.d. Schans Bolnes W. Schippers Julianastraat het bouwen van 1 woonhuis
16 27/4 '21 N.V. Scheepsbouwwerf gebr. Pot Bolnes A. de Jong Julianastraat het bouwen van 2 woonhuizen
17 30/4 '21 A. Broekhuizen Bolnes W. Schippers a/h Dijkje het bouwen van 1 woonhuis
18 22/4 '21 H. Goudswaard Ridderkerk W. de Jong Pruimendijk het bouwen van 1 woonhuis
19 18/4 '21 W. van Gent Ridderkerk L.J. Jansen Ringdijk het bouwen van 1 woonhuis
20 27/4 '21 W. v. Gent Ridderkerk L.J. Jansen Ringdijk vergunning drukkerijgebouw geweigerd
21 10/5/21 P. Koijnenburg " G. Bulsing Molendijk verbouw woonhuis
22 do N. Roos IJsselmonde N. Roos Dijkje het bouwen van 1 woonhuis
23 5/5/21 J.J. Uiterlinde Barendrecht J.J. Uiterlinde Straatweg het bouwen van 1 woonhuis
24 do Patrimoniums Woningstichting Rijsoord Ridderkerk J.P. Stans Mauritsweg het bouwen van 50 arbeiderswoningen
25 4 Mei 1921 Jan Schop Rijsoord G. Bestebreurtje Rijksstraatweg Rijsoord vergunning voor den bouw van een woonhuis
26 7 Mei 1921 B. Pijl Slikkerveer G. van Ooijen Ringdijk Slikkerveer idem
27 17 Mei 1921 W. Kranendonk Hoofddorp A.A. de Jong Lagendijk idem
28 3 Juni 1921 T. Alderliesten Ridderkerk - Kerkweg G1176 van een bergplaats
29 25 Mei Aart de Zeeuw id - Singel H542 aanbouw van een kueken aan de bestaande woning C407
30 27 April 1921 W. van Gent Jr. id - Ringdijk H54 bouw van een drukkerij
31 1 Juni 1921 F.C. v. Helden id - Bolnes Wilh.astr. G1190 bouw van een woonhuis
32 28 Mei 1921 H. Molendijk id - Straatweg D980 idem
33 5 April '21 Hoofd-Ingenieur Telegraphie 's-Gravenhage - a/d Kerkweg G965/967 bouw van een keet
34 15 Juni '21 D. v.d. Staaij Ridderkerk - Kerkweg no. 101 bouw van een schuurtje
35 do E. Groshart Rijsoord - Rijsoord, F31 id
36 do H. Pijper Ridderkerk - Kerkweg 56 id
37 15 Juni '21 B. Bakker Jr. Ridderkerk P.G. v.d. Gijp Kerkweg bouw van een woonhuis
38 do Wed. W. v. Splunder " Wed. W. v. Splunder " idem
39 27 Juni '21 W. van Gent Jr. " - Ringdijk idem
40 30 Juni '21 N.V. Scheepsbouwwerf Gebrs. Pot " - Bolnes idem voor 3 woningen
41 27 Juni '21 J. van der Schans " - Bolnes idem winkel en werkplaats
42 28 Mei '21 P. de Ruiter " - Dorp idem woon-winkelhuis en bakkerij
43 13 Juli '21 A.J. v.d. Staaij " - Dorp idem voor verbouw achtergevel van pand C425
44 9 Aug. 1921 D. de Ruiter Rijsoord - Mauritsweg idem voor bouw van een schuurtje
45 26 Juli '21 G. de Graaff Slikkerveer - Ringdijk idem
46 do J. van Drunen H.I. Ambacht - Oosterdam D87 idem voor keuken op C no. 3210
47 22 Juli W. Schippers Bolnes - Ringdijk Bolnes idem voor vernieuwing van steenen dijksmuur langs de scheepswerf fa. W. Schram en Zonen
48 15 Aug. '21 C. Bisdom Ringdijk - Ringdijk C11 idem voor bouw van een schuurtje aan de woning C no. 11
49 16 Aug. 1921 N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit en Co Slikkerveer - Slikkerveer B78 vergunning tot het afbreken van de woning B78 en het inrichten daarvan tot bergplaats, onder voorwaarde dat een andere woning daarvoor in de plaats komt.
50 3 Sept. 1921 Vereen. tot verbetering der Volkshuisvesting "Streven naar Vooruitgang" Ridderkerk - Kievitsweg vergunning voor den bouw van 20 schuurtjes a/d bestaande woningen Sectie A 3490/3499/3529
51 do C. van Wingerden Ridderkerk " - Lagendijk vergunning voor den bouw van een schuurtje b/d bestaande woning Sectie C1781
52 7 Sept. G.G.F. Hartmeijer Ridderkerk " - Oostendam idem voor den bouw van een keuken a/d woning D no. 44
53 4 Oct. 1921 M.J. en C. Plantfeber " - Pruimendijk idem voor den bouw van een woning Sectue C no. 2613
54 7 Oct. 1921 A. Broekhuizen " W. Schippers Bolnes, dijkje Sectie G1124 idem voor den bouw van een bergplaats
55 8 Oct. 1921 W. Kranendonk " - Lagendijk idem voor den bouw van een schuur (tijdelijk)
56 12 Oct. 1921 Adr. v.d. Staaij " - Kerkweg 45 idem voor den bouw van een schuur (tijdelijk)
57 14 Oct. 1921 W. van Gameren " - Pruimendijk E153 idem voor den bouw van een schuurtje (tijdelijk)
58 19/10/21 G. van Kooten " - Oudel.weg, kad. Sectie C1261 idem voor den bouw van een woonhuis
59 do J. Penning " - " C1062 idem
60 15 Nov. 1921 J.J. de Koning " - Rijksstraatweg F no. 17 idem voor veranderen van bestemming en inrichten van een woning tot werkplaats
61 22 Nov. 1921 Jac.s Velthuizen " - Rijsoord Waaldijk G nos. 105/106 idem tot het afbreken van 2 woningen
62 17 Nov. 1921 Adam Kanters Ridderkerk W. Kanters Rijksstraatweg C3341 vergunning voor den bouw van een woonhuis
63 29 Nov. 1921 N.V. Electrotechnisch Industrie v/h W. Smit en Co Slikkerveer Ridderkerk Slikkerveer K. v.d. Gijp Ringdijk Slikkerveer vergunning tot afbraak van de woningen B81 en B82
64 8 Dec. '21 W. Stok Ridderkerk Molendijk C. Roos Molendijk H300 idem tot den bouw van een woonhuis
65 10 Dec. '21 P. Kooijman en P. van der Staaij Ridderkerk K. v.d. Gijp Slikkerveer A3358 idem voor den bouw van een dubbele werkmanswoning
66 8 Dec. '21 Cs. Kruithof " J. Velthuizen Langeweg E75 idem voor den bouw van een wagenschuurtje
1922
1 29 Dec. 1921 B. Bakker Bzn Ridderkerk C433 - percel tuinland, land den Kerkweg C no. 295 tijd. vergunning voor het plaatsen van een houten schuurtje
2 22 Dec. 1921 J. de Jong Jzn Ridderkerk Oranjesingel 32 - achter de woning, pl. gemerkt Oranjesingel 32 idem
3 21 Dec. 1921 Wed. L. Romein Ridderkerk G45 - achter de woning, pl. gemerkt Waaldijk G45 idem
4 do P. Stolk Ridderkerk - naast de woning Waalweg F no. 76a idem
5 do W. v.d. Staaij Ridderkerk - achter de woning Waaldijk G no. 66 idem
6 do H.M. Bodegom Ridderkerk - a/h dijkje te Bolnes Sectie G 736/737 idem
7 10-1-'22 N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit en Co Ridderkerk Slikkerveer - aan den Ringdijk te Slikkerveer, kad. Sectie G1512 vergunning voor het bouwen van een fabrieksgebouw voor magazijn en modelmakerij
8 do idem id - idem G1259 idem van een fabrieksgebouw voor hulpgieterij
9 Feb. J.B. Sintnicolaas Rijsoord - Schalkendijk Sectie E325 idem voor den bouw van een schuur
10 8 Feb. J. Belder Ridderkerk P.G. v.d. Gijp, Ridderkerk Ringdijk A3736 idem voor den bouw van een woon- en winkelhuis
11 14 Feb. L. Andeweg Ridderkerk Gebr. Aardoom Lagendijk C 3427ged/3104 vergunning voor den bouw van een woonhuis
12 13 Feb. F. van 't Zelfde Zwijndrecht - Lagendijk E184 idem voor den bouw van een schuur
13 20 Feb. J.J. v. Ooijen Rijsoord G. v. Ooijen Waaldijk C2538 idem voor het verbouwen van een woonhuis, G nos. 61/62
14 22 Mrt. G. Kok Rijsoord - Pruimendijk E87 idem voor den bouw van een schuurtje a/d woning E no. 87
15 18 Mrt. H.P.C. Schram Bolnes W. Schippers benedenzijweg te Slikkerveer Sectie A629 idem voor den bouw van een stoomtimmerfabriek
16 29 Mrt. N.V. Klinknagelfabriek Slikkerveer - te Slikkerveer B99 vergunning voor veranderen van bestemming der woning B99 onder voorwaarde een nieuwe te bouwen. (Doss. 268/3)
17 28 Mrt. J. Provilij Rijsoord - Schalkendijk F47 vergunning voor den bouw van een houten schuurtje (doss. no. 84/5)
18 24 Mrt. A. Keijzer Ridderkerk J. Velthuizen Lagendijk C3265 idem voor den bouw van een schuur
19 28 Mrt. A. Stolk " - Benedenrijweg C376/377 idem voor den verbouw van 2 woningen C376/377
20 do " " - id. idem voor onttrekking bestemming C375
21 28 Mrt Gebrs. N. en E. de Jongh Bolnes - Bolnes, A64 vergunning voor het afbreken wegens bouwvalligheid van de woning A no. 64
22 3 Apr. 1922 Coöp. Bouwvereen. Ons Huis Kievitsweg Ridderkerk P.G. v.d. Gijp Kievitsweg vergunning voor den bouw van 12 werkplaatjes aan haar bestaande woningen
23 8 April '22 N. Roos Bolnes N. Roos Bolnessendijkje vergunning voor den bouw van een woning
24 14 April '22 N.V. Scheepsbouwwerf Gebrs. Pot Bolnes - Nieuw-Reijerwaardschendijk te Bolnes vergunning voor het afbreken van de woning A491 met voorwaarde deze te vervangen door een andere.
25 19 April '22 D.L. Kranendonk Ridderkerk - Oude Molen vergunning voor den verbouw van de woning D no. 6.
26 do G. v. Halem " - Bolnes vergunning voor den bouw van een schuurtje a/d woning A129.
27 do C. Gielen " - Bolnes A408 vergunning voor den bouw van een schuur achter de Julianstr.
28 14 Apr. '22 G. Bestebreurtje " - Rijsoord Sectie D no. 980 vergunning voor den bouw van een woonhuis a/d Straatweg.
29 14 Apr. 22 W. Bestebreurtje Ridderkerk - Rijksstraatweg Sectie D no. 980 vergunning voor den bouw van een woonhuis.
30 19/4/22 Wed. A. Molendijk " J.D. Uijterlinde Pruimendijk Sectie no. 3116 vergunning voor den verbouw van een woonhuis
31 do Wed. A. Molendijk " " Pruimendijk Sectie C no. 2028 vergunning voor den bouw van een woonhuis
32 22 Apr. '22 A. Kanters " - Molendijk vergunning voor den verbouw van een pakhuis tot woonhuis
33 do P.J. de Roo Kralingsche Veer W. Schippers Benedenrijweg te Slikkerveer G2-964-695 vergunning voor den bouw van een woonhuis
34 26 April 22 W.Th. v. Straaten Ridderkerk - Benedenrijweg vergunning voor den verbouw van de woning C70 en in te richten voor winkel
35 do Polder Oud- en Nieuw Reijerwaard " Bodegom Nieuw-Reijerwaardschendijk Bolnes vergunning van den verbouw van een woning te Bolnes.
36 do Scheepsbouwwerf Gebrs. Pot " - Bolnes vergunning voor den afbraak van de woning A48. (doss. 292/4)
37 3 Mei 1922 J.C. Bos " - Molendijk vergunning voor den bouw van een autogarage (doss. 292/4)
38 27 Apr. '22 P.A. Duijse " - Oostendam C3241 vergunning voor den verbouw van de woning D56. (doss. 335/4)
39 2 Mei '22 D. Gielen Ridderkerk - Bolnes vergunning voor den bouw van een schuur achter de Wilh.astr.
40 do J. Penning " - Pruimendijk vergunning voor den verbouw van een woning E63.
41 do C. Kruithof " - Langeweg E75 vergunning voor den bouw van een schuurtje.
42 9 Mei '22 A. Huizer Jz. " G. Bestebreurtje Rijksstraatweg D72/73 vergunning voor den bouw van een houten noodwoning voor den tijd van 5 jaar
43 5 Mei '22 A. v. Vugt " - Noldijk G170 vergunning voor den aanbouw van een keuken.
44 10/5/22 Mej. C.T. v.d. Kulk (A.J. v. Oorschot) " - Pruimendijk vergunning voor den verbouw van een woning
45 8/5/22 J. de Jong " - Bolnes A301 vergunning voor den bouw van een schuurtje.
46 9/5/22 Gebrs. Pot " - Bolnes, A48 vergunning voor het plaatsen van een schutting voor de woning A48 binnen de rooilijn.
47 9/5/22 W. v.d. Griend " - Molensteeg vergunning voor het plaatsen van een schutting achter de woning C153.
48 8 Mei '22 P. Kranendonk Ridderkerk - Rijksstraatweg vergunning tot onttrekken woning G222 en te betrekken bij G223
49 16 Mei '22 G. den Breejen " - Dijkje vergunning voor den bouw van een schuurtje op het perceel G1480
50 31 Mei '22 B. Plaisier Jzn " M. de Jong Pruimendijk vergunning voor den bouw van een schuur voor vlasbergplaats.
51 23 Mei '22 P. Goudriaan " P.G. v.d. Gijp Kerkweg vergunning voor den bouw van een woonhuis Sectie G825
52 30 Mei '22 N.V. Electro " K. v.d. Gijp Slikkerveer vergunning voor den verbouw van de woning B79/80
53 do A. v.d. Linden Pz. " - Rijksstraatweg vergunning voor den afbraak van de woning G2 en deze te vervangen door en andere
54 do H. v. Oorschot " G. v. Ooijen Pruimendijk C1628. vergunning voor den bouw van een schuurtje a/d woning E176.
(55) - (P. Goudriaan) (") (P.G. v.d. Gijp) (Kerkweg H825) (vergunning voor den bouw van een woonhuis)
(56) - (N.V. Electrotechnische Industrie) (Slikkerveer) - (Nw. Reijerwaardschendijk) (vergunning voor den verbouw van de woning B79/B80
(57) - (B. Plaisier Jz.) (Pruimendijk) - (Pruimendijk E32) (vergunning voor den bouw van een vlasbergplaats)
55 - T.D. van Halem Ridderkerk - Ringdijk vergunning voor den verbouw van de woning C no. 45
56 - G. Groenenboom " - Kievitsweg vergunning voor den bouw van een tuinmanswoning
53 - Scheepswerf Gebrs. Pot " - Bolnes G1125 vergunning voor den bouw van tuinhuis
58 - N.V. Vlasserij Cs. van Nes " - Pruimendijk vergunning voor den bouw van een houten schuur
59 - M.J. en C. Plantfeber " - Pruimendijk vergunning voor den verbouw van een schuur
60 - H. v.d. Linden Pzn. " - Rijksstraatweg vergunning voor den bouw van een woonhuis
61 - A. van Turenhout " - Voorweg vergunning voor den bouw van een schuur met woonhuis
62 - P. Liebeck " - Rijsoord G26 vergunning voor den bouw van een schuurtje
63 - C. Visser " - Bolnes, A318 vergunning voor den bouw van een schuur
64 - Wed. A. IJsselstein " - Pruimendijk E144 vergunning voor den bouw van een schuurtje
65 - C. v.d. Linden Pzn Ridderkerk - Pruimendijk E198 vergunning voor den bouw van den wagenmakerij
66 - Wed. L. v.d. Waal " - Bolnes, A286 vergunning voor den bouw van een schuur
67 - J. Kooiman " - Rijsoord, F29 vergunning voor den bouw van een schuurtje
68 - Coöp. Bouwvereen. Ons Belang " - Bolnes Donckschelaan Sectie G474, 482/483 vergunning voor den bouw van 52 woningen
69 - fa. H.A. van Schaik en A. Suijkens Rotterdam - Donckschelaan Sectie A no. 392 vergunning voor den bouw van een dubbel landhuis
70 - A.B. Vaandrager Ridderkerk - Rijksstraatweg Sectie C2387 vergunning voor den bouw van een verplaatsbare apotheekgebouw
71 - C. de Kreek " - Dijkje G1480 vergunning voor den bouw van een houten noodwoning
72 - B. Put " - Kievitsweg no. 4 vergunning voor den bouw van een houten bergplaatsje
73 - J. Velthuizen " - Rijksstraatweg D1115 vergunning voor den bouw van een woonhuis
74 - W.C.S. v.d. Loo-Oostveen Rotterdam - Kievitsweg A614/615 vergunning voor den bouw van een houten barak
75 - P. Konijnenburg Ridderkerk - Molendijk C278 vergunning voor den bouw van een houten schuur
76 - J. Ooms " - Benedenrijweg A638/639 vergunning voor den bouw van een bergplaats
77 - Gebrs. W. en B.A. Verstegen " - Dorp A1121 vergunning voor den bouw van een bezine bewaarplaats
78 - N.V. Scheepswerf v/h de Groot en v. Vliet " - Slikkerveer B858 vergunning voor den bouw van een fabrieksgebouw
79 - J.J. Fraanje " - Ringdijk A169 vergunning voor den verbouw van de woning C27.
80 - N.V. Scheepswerf v/h Gebrs. Pot " - Bolnes G1371 vergunning voor den bouw van een fabrieksgebouw
81 - Pleun Stip " - Rijksstraatweg G212 vergunning voor den verbouw van de woning G212
82 - Wed. J.W.K. Bans " - Bolnes G1396 vergunning voor den verbouw van twee woningen, A nos. 322/323
83 - Jacob Velthuizen " - Waaldijk D1115 vergunning voor den bouw van een woning op perceel, Sectie D1115 (hierdoor vervalt de vergunning no. 73)
84 - N.V. Boele's Scheepswerven " - Bolnes G496 idem voor den verbouw van de woning A no. 28.
85 - H. den Breejen Bolnes - Dijkje te Bolnes vergunning voor den bouw van een werkplaatsje bij de woning A407.
86 - G. Groenenboom " - Benedenrijweg A690 vergunning voor den bouw van een varkensmesterij op perceel Sectie A690.
87 - P. Kok Oostendam - Pruimendijk E3. vergunning voor den verbouw van een schuurtje.
88 - P. Goudswaard Slikkerveer - Ringdijk B45 id voor den verbouw van de woning B45.
89 - G. Stolk Oostendam - Oostendam C3243. id voor den verbouw van de woning D no. 62 (café)
90 - P. van der Plaat Oostendam - Oostendam C3193 id. voor den bouw van een schuurtje bij de woning D5.
91 - J. de Zeeuw Slikkerveer - Slikkerveer Sophiastr. A384 id voor den bouw van een woonhuis
92 - P. Hartkoren Ridderkerk - Molendijk O'dam D no. 43 id. voor den verbouw van de woning D43. (19 oct. '22 doss. 586/4)
(93) - (J.J. Fraanje) (Ridderkerk) - (Ringdijk C27) (idem voor het plaatsen van 25 oct. '22 doss. 598/4)
93 - H. van der Vorm Ridderkerk - Pruimendijk, C3732 vergunning voor den bouw van een woonhuis (16 Nov. '22 doss. 603/4)
94 - K. van der Gijp Slikkerveer - Benederijweg Slikkerveer Sectie A700 vergunning voor het bouwen van een timmermanswerkplaats
95 - Mevr. W.C.S. v.d. Loo-van Oostveen Rotterdam - Kievitsweg vergunning voor het plaatsen van nachthokken-hoenderpark
96 - N.V. Klinknagelfabriek v/h Joh. Smit Slikkerveer - Ringdijk Slikkerveer vergunning tot het veranderen van bestemming van de woningen B98/100/101 en 102
97 - N. Roos Bolnes - Dijkje vergunning tot het bouwen van een pakhuis (29 Nov. doss. 620/4)
98 - A. van Vliet Oostendam - Oostendam vergunning tot verbouwen van een schuur (29 Nov. doss. 623/4)
99 - G. Boer Molendijk - Molendijk C279 vergunning voor den verbouw van een schurtje (12 Dec. '22)
1923
1 - Adam Kanters Ridderkerk Oostendam - Rijksstraatweg Rijsoord C3724 vergunning voor den bouw van een houten schuur
2 - N.V. Autodienst Ridderkerk Dir. J.C. Bos, Ridderkerk - Molendijk Sectie H349 vergunning voor vernieuwing van een autogarage
3 - J. Andeweg Ridderkerk Ridderkerk - (H99) Noldijk D no. 673/739 vergunning voor vernieuwing van een schuur
4 - W.C.S. van der Loo-van Oostveen " - Kievitsweg A3893 vergunning voor den bouw van een veestal
5 - C. van den Heerik Ridderkerk - (G58) Waaldijk C2967/2968 vergunning voor den bouw van een houten schuur
6 - J. van Gelder " - Waaldijk C3328 G82 vergunning voor den bouw van een bergplaatsje
7 - N.V. v/h Gebrs. Bos " - Lagendijk C320 verbouw kantoor en winkel
8 - A.J. Plaizier " - Straatweg D978 G120 aanbouw serre
9 - J. Verveer " - Pruimendijk E15 bouw houten schuurtje
10 - fa. H.A. van Schaik en A. Suijkens Rotterdam - Donckschelaan A392 bouw twee woonhuizen
11 - J.J.P. v.d. Poel Ridderkerk - (schuin over .. gebouw) Straatweg E56 bouw woonhuis met schuur
12 26-3-1923 W.J. Bravenboer E25 - Pruimendijk E25 vergunning vergrooting schuurtje (Doss 320/3)
13 - B. Bakker Jr. Kerkweg 1 - Kerkweg 1 vergunning bouwen schuurtje (doss. 319/4)
14 - M. de Jong en H. Bak Ridderkerk - E47 vergunning verbouwen woning (Doss 318/3)
15 - M. de Jong " - Pruimendijk Sectie C no. 1458 vergunning bouwen houten loods
16 - J. van Vuuren " - (B165) Ringdijk Sectie A3857 vergunning bouwen woonhuis
17 - T. de Jong " - Rijksstraatweg Sectie C3723 vergunning bouwen twee winkelwoonhuizen
18 - H. de Koning " - Pruimendijk E143 vergunning verbouwen woning (doss 322/3)
19 - F. van 't Zelfde " - Langeweg Sectie E no. 194 vergunning bouwen schuur van hout (tot wederopzeggens) (doss. 338/4)
20 - F.P. van Bij " - (A42) N. Reijerw. dijk A4 en 42 vergunning verbouwen woningen
21 - J. van 't Zelfde " - Lagendijk H6 en 7 vergunning verbouwen woningen
22 - N.V. Electrotrechn. Industrie v/h Willem Smit en Co " - (de ingenieurwoning) Slikkerveer Sectie A no. 742 vergunning bouwen vier schuurtjes van steen (doss 321/4)
23 - B.J. Aalbers " - (F59a) Rijsoord vergunning tot plaatsen van een houten noodwoning (voor den tijd van een half jaar) (18-4-'23 doss. 369/3)
24 - C. Plaizier " - (boomgaard ..... H111) Lagendijk vergunning bouwen woonhuis (25-4-'23 doss. 358/1)
25 - D. Gielen - - Bolnes, Boezemkade vergunning bouwen woonhuis (25-4-'23 doss. 360/1)
26 - F. van 't Zelfde Zwijndrecht - Langeweg Sectie E184 vergunning bouwen woonhuis
27 - T. Maaskant Ridderkerk F26 - Rijsoordschestraat F26 vergunning verbouwen bakkerij
28 - G. Kok Ridderkerk E86-87 - Pruimendijk E86-87 vergunning verbouwen woonhuis
29 - J.D. Neuman Rotterdam - Straatweg Sectie D656 vergunning voor den bouw van 16 werkmanswoningen
30 - E. Groshart Ridderkerk - Straatweg Sectie C3639 vergunning bouwen 2 woonhuizen
31 - C. Plaisier " - Lagendijk Sectie C3399 Bouwen schuurtje
32 - J.W. de Zeeuw " - Rijsoord Sectie E359 Bouwen paarden en koeienstal
33 - P. de Ruiter " - Kerkweg 129 Bouwen houten schuurtje
34 - Eendracht " - Slikkerveer Sectie G623 Verbouwen opslagplaats
35 - W. Schippers " - Boezemkade Sectie G1394 Bouwen bergplaats ten behoeven van D. Gielen
36 - G.J. Rijsdijk " - Lagendijk C428 Bouwen marqiezen
37 - R. Maasakant H.I. Ambacht - Oost'dam Havenkade Sectie C3244/48 Bouwen kolenbergplaats
38 - W. den Ouden Ridderkerk - Oostendam Molendijk Sectie C3525 Vernieuwing keuken
39 - D.L. Kranendonk Ridderkerk - Oostendam Sectie C3229 Bouwen varkensstal
40 - A. IJsselstein " - Pruimendijk Sectie C3028/302. Vernieuwen twee woningen
41 - A.R. van Nes Czn Rijsoord - Pruimendijk Sectie C3449/3450 Bouwen boen en waschhok
42 - J.J. Uitterlinde Ridderkerk - Straatweg Sectie D645/705 Bouwen 4(?) woningen
43 - H. Goudswaard " - Pruimendijk Sectie C no. 3583 Bouwen houten schuurtje
44 - B. v/d Vorm " - Kerkweg Sectie H825 Bouwen woonhuis
45 - Nut van 't algemeen Slikkerveer - Willemstraat Sectie H(?)3706/3707 Bouwen school met 4 lokalen
46 - J. Rijsdijk Ridderkerk - P.W. S. 20 Bouwen houten schuurtje
47 - M. de Zeeuw " - Mauritsweg 3 Bouwen houten loods
48 - W. Schippers " - Julianastraat Sectie G1188 Bouwen bergplaats
49 - W. IJsselstein " - Pruimendijk E119 en E120 Verbouwen 2 woningen
50 - F. Schop Czn Rijsoord - Voorweg Sectie D1071 Bouwen schuur en veestal (19 Sept. doss. 623)
51 - H. Plaizier H.I. Ambacht - Pruimendijk Sectie C3065 Bouwen woonhuis (19 Septr. doss. 630)
52 - A. v/d Kulk Ridderkerk - Ringdijk C343 Verbouw loodsen (19 Sept. doss. 621)
53 - P.A. de Raad Utrecht - Straatweg Sectie C3671 Vergunning geweigerd voor te bouwen woonhuis (19 Sept. doss. 635)
54 - E. Groshart Rijsoord - Straatweg Bouwen twee schuurtjes (19 Sept. doss. 634)
55 - B. Kok " - Pruimendijk E90 Bouwen steenen schuurtje (19 Sept. doss. 649)
56 - G.J. Rijsdijk Ridderkerk - Lagendijk C428 Vernieuwen voorgevel woning
57 - G. den Hartog Ridderkerk - B426 Vernieuwen een hokje a/d woning
58 - W. Visser Ridderkerk - G117 (118) Bouwen een schuurtje a/d bestaande woning
59 - M. Bol Ridderkerk - Sectie C no. 3572 Verbouwen de woning Mauritsweg bijbouw keuken
60 - G. de Groot Ridderkerk - G no. 217 Vernieuwen de voorgevel van de woning
61 - A. den Hoedt Ridderkerk - H84 Verbouwen van de woning (24 Oct. 1923 Doss. 699)
62 - Johs. van der Wel Ridderkerk - Rijksstraatweg Vergunning tot plaatsing van een houten schuurtje
63 - K. en P.G. van der Gijp Ridderkerk - Rijksstraatweg Sectie D1184 Bouwen drie woonhuizen
64 - N. Roos Ridderkerk - Dijkje Sectie G1480 Vergunning tot bouwen van twee woonhuizen (14 Nov. 1923)
65 - P.A. de Raad Utrecht - Rijksstraatweg Sectie C. no. 3671 Bouwen van een woonhuis (23 Nov. 1923 Doss. 635)
66 - J.C. van Daalen Rijsoord - Waalweg Sectie E361 Vergunning geweigerd tot het bouwen van een woonhuis
67 - J.C. van Daalen Ridderkerk - Waalweg Sectie E361 Bouwen van een woonhuis
68 - mej. A.J. de Jongh Bolnes - Bolnes Sectie G1539 Bouwen van een woon- en winkelhuis
69 - B. Pijl Slikkerveer - Willemstraat Sectie A710 Bouwen van twee woningen
1924
1 - L.A. Zwart Jz Ridderkerk - Kievitsweg Sectie A1065 Bouwen van een autogarage (30 Jan. 1924 Doss. 108/4)
2 - P. Hartkoren Ridderkerk - Oostendam Verbouwen van een schuurtje
3 - J. Warnaar Rotterdam - Kievitsweg Vergunning geweigerd tot het bouwen en bewonen van een houten woning
4 - D. van der Duijn Schouten Ridderkerk - B. no. 232 Bouwen van een steenen schuurtje
5 - J.G. Boersma Rotterdam - Pruimendijk Vergunning geweigerd tot het bouwen van een woonhuis met kantoor
6 - G. Nugteren Ridderkerk - Waalweg Bouwen van een woonhuis
7 - A. Lodder Ridderkerk - Kerkweg Sectie H 1546/1547 Bouwen van een woonhuis
8 - A. van der Staaij Ridderkerk - Kerkweg Sectie H1295 Bouwen van een gebouw bestemd voor botermakerij
9 - C. Broekzitter Ridderkerk - Lagendijk Bouwen van een woonhuis met drukkerij
10 - J. Reedijk Ridderkerk - Waalweg Sectie F. no. 225 Verbouwen van de woning, plaatselijk gemerkt F83
11 - B. Pijl Ridderkerk - Willemstraat sectie A712 (3872) Bouwen van een schuurtje
12 - J. Warnaar Rotterdam - Kievitsweg Plaatsen van een houten keet.
13 - G. Nugteren Ridderkerk - Waalweg Het oprichten en bewonen van een houten keet
14 - F. de Jong Ridderkerk - Rijksstraatweg Sectie D987/529 Bouwen woonhuis met schuur
15 - T. van Kooten " - Pruimendijk E71 Bouwen van een serre a/d woning E71.
16 - P. den Hoed " - Lagendijk C2163 Bouwen van een houten schuur b/d woning H15.
17 - A.J. Kruithof Ridderkerk - Lagendijk H94 Bouwen van een houten bergplaats v/d woning H94 (5/3/24 diss. 245/4)
18 - W. de Jong en H. Bak Ridderkerk - Pruimendijk C3582 Vergrooten van een houten schuur
19 - C. van Gent IJsselmonde - Bolnes Plaatsen van een verplaatsbare tent op het voerbalterrein.
20 - J. van Wingerden Ridderkerk - Lagendijk Bouwen van een woonhuis (doss. 337/4)
21 - C. van Die " - Lagendijk D1030 idem
22 - S. de Jong H.I. Ambacht - Molendijk C1144 Bouwen van 3 woningen
23 - W. van 't Zelfde Ridderkerk - Kerksteeg Afbreken van een schuur bouwen van 5 woningen (19/3/24 doss. 360/4)
24 - B. Plaizier Jz. " - Pruimendijk C no. 3598 het afbreken van de schuur met woning E32, het bouwen van een woning met landbouwschuur
25 - C. van Rij IJsselmonde - Bolnes A135 vernieuwen van de woning A135 te Bolnes.
26 - J. van Gelder Ridderkerk - Straatweg D842 G137 Bouwen van een bergplaats (doss. 430/4)
(27) - (B. Plaisier Jzn) (") - (Pruimendijk E29 Sectie C35) -
27 - Johs. v. Straten " - Straatweg Sectie D ... bouwen van een rijwielreparatiewerkplaats met winkel
28 - D. Dusschooten " - Nieuw Reijerwaardschendijk Sectie ... plaatsen van een prieeltje voor de woning A58.
29 - Wed. G.D. de Kool - - Rijsoordschestraat Sectie C2532 te vernieuwen een schuur met bakkerij
30 - C. Klingens en C.J. v.d. Spek Rotterdam - Dijkje Bolnes Sectie G te bouwen een woonhuis doss. 471/4)
31 - P. v.d. Vorm Ridderkerk - Kerkweg 173 Sectie H no. te bouwen een steenen schuurtje
32 - N.V. Vlasserij v/h Corns. van Nes Rijsoord - Waaldijk Sectie D2542/3 te bouwen een klompenhok voor de woningen G 43 en 44
33 - D. Maaskant Ridderkerk - Lagendijk Sectie H518 te bouwen een woonhuis
34 - A.J. Plaisier id - Lagendijk Sectie H te vernieuwen een winkel en keuken van de woning H1a
35 - W. Baars Jz IJsselmonde - Mauritsweg Sectie C3612 te bouwen een hulppostkantoor met woning
36 - J. v.d. Steen Ridderkerk - Kerkweg Sectie H984 te bouwen een schuurtje van steen bij de woning Kerkweg 48
37 - A. Commijs Rotterdam - Rijksstraatweg Sectie D588 te bouwen een landbouwschuur en veestal met woonhuis
38 - C.J. Brederode id - Ringdijk Sectie H. verbouw van de woningen C340/C341
39 - N.V. Electro Slikkerveer - Ringdijk C3358 te bouwen een modellenloods
40 - C. Broekzitter Ridderkerk - Lagendijk C3370 te verbouwen de drukkerij H93a
41 - J. Kooijman id - Rijsoord Polder Ond. Reijerwaard Sectie C556 te plaatsen een opslagplaats van plaatijzer
42 - N.V. Electro Slikkerveer - Ringdijk A3358 te bouwen twee autogarages
43 - G. Nugteren Rijsoord - Waalweg Sectie E157 te bouwen een woonhuis
44 - J. Huizer H.I. Ambacht - Pruimendijk Sectie C3065 te bouwen een dubbel woonhuis (10/6 doss. 499/4)
45 - Ver. tot sticht. en instandhouding van gel. ten behoeve van Ger. evangelisatie Ridderkerk - Willemstaat Sectie A3709/10 te bouwen een evangelisatiegebouw (10/6 doss. 569/4)
46 - L. van Gelder Bolnes A. Stolk Benedenrijweg Bolnes vergunning tot het vernieuwen van een wagenkeet (9 Juli doss. 601/4)
47 - F. Deurloo Ridderkerk P.G. v.d. Gijp Kerkweg H1547 vergunning voor den bouw van een woonhuis (doss. 568/4)
48 - W. Kranendonk " J.J. Fraanje Lagendijk D229 vergunning voor den verbouw van de woning H72 (doss. 602/4)
49 - Wed. S. Boonstoppel Bolnes - Bolnes G932 vergunning voor den bouw van een houten schuur (doss. 607/4)
50 - A. de Zeeuw Gzn Ridderkerk - Singel B542 vergunning voor het vernieuwen van een wagenkeet (doss. 608/4)

Laatst gewijzigd: oktober 2016.