Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Brandmerken op schepen i.v.m. het patentrecht:


[pagina 474-475]
No. 294 Extract-Resolutie van den Minister van Financien, van den 17den September 1835, no. 95, houdende mededeeling van de bijzondere merken der scheepsmeters voor de binnenlandsche vaartuigen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN.
Herzien de resultie van den Staatsraad, Directeur-Generaal der in- en uitgaande regten en indirecte belastingen, van den 25sten Maart 1820, no. 23, 4e afdeeling, waarbij aan de directeurs der verschillende provincien een algemeenen staat is medegedeeld van de bijzondere merken der scheepsmeters voor de binnenlandsche vaartuigen.
En in aanmerking nemende, dat sedert in onderscheiden merken veranderingen zijn gebragt, die niet algemeen zijn gemaakt;
Heeft den aan deze gehechten algemeenen staat der bijzondere merken van de scheepsmeters in de onderscheidene districten der verschillende provincien, voor de meting der vaartuigen, aan het regt van patent onderworpen, kopijelijk gezonden aan al de Heeren Gouveneurs tot informatie, en om daarvan aan de betrokkene ambtenaren mededeeling te doen. (1)

ALGEMEENE STAAT
der bijzondere merken van de Scheepsmeters in de onderscheidene Districten der verschillende Provincien, voor de meting der Vaartuigen aan het regt van patent, volgens de 16de tabel (Wet van 6 April 1823 Staatsblad No. 14) onderworpen.
Provincie - Districten - Merken
Noord-Braband - Bergen op den Zoom - [merkteken]
Noord-Braband - Willemstad - [merkteken]
Noord-Braband - 's Hertogenbosch - [merkteken]
Noord-Braband - Grave - [merkteken]
Gelderland - Arnhem - [merkteken]
Gelderland- Elburg - [merkteken]
Gelderland- Nijmegen - [merkteken]
Gelderland- Bommel - [merkteken]
Noord-Holland - Amsterdam voor de stad en Diemen, Sloten en de Buurt de Overtoom - [merkteken]
Noord-Holland - Amsterdam buiten kwartier met uitzondering van evengemelde Gemeenten - [merkteken]
Noord-Holland - Haarlem - [merkteken]
Noord-Holland - Alkmaar - [merkteken]
Noord-Holland - Edam - [merkteken]
Noord-Holland - Zaandam - [merkteken]
Noord-Holland- Helder - [merkteken]
Utrecht - Utrecht - [merkteken]
Utrecht - Mijdrecht - [merkteken]
Zuid-Holland - s Gravenhage - [merkteken]
Zuid-Holland - Rotterdam - [merkteken]
Zuid-Holland - Gouda - [merkteken]
Zuid-Holland - Dordrecht- [merkteken]
Zeeland - Middelburg - [merkteken]
Zeeland- Goes - [merkteken]
Zeeland- Zierikzee - [merkteken]
Zeeland- Sas van Gent - [merkteken]
Vriesland - Leeuwarden - [merkteken]
Vriesland- de Lemmer - [merkteken]
Overijssel - Zwolle - [merkteken]
Overijssel- Blokzijl - [merkteken]
Overijssel- Kampen - [merkteken]
Overijssel- Deventer - [merkteken]
Groningen - Groningen - [merkteken]
Drenthe - Meppel - [merkteken]
Limburg - Maastricht - [merkteken]
[Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging, http://home.planet.nl/~gmvv/Metrologische_literatuur.pdf]

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.