Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rijsoord: gaarderregister


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79

(scans verkrijgbaar)

Gaarder Register van den Polder Rijsoord en Strevelshoek (NB. niet bijgewerkt)


Register der Landerijen in de gemeente Rijsoort en Strevelshoek, welke in den Polder Omslag
behooren te dragen, opgemaakt naar de Kadastrale Stukken dier Gemeente.
Bevattende de Gemeente Rijsoort 94 B. 54 R. 46 E.
Bevattende de Gemeente Strevelshoek 103 B. 29 R. 83 E.
Dus te zamen = 197 B. 8 R. 29 E.

Bedrag van de gearresteerde Omslagen voor den Polder Rijsoord en Strevelshoek
Jaartal Hoogen Omslag per bunder Lagen Omslag per bunder Totaal per bunder
Over het jaar 1838 f 1,40 f 5,20 f 6,60
Over het jaar 1839 f 1,40 f 4,25 f 5,65
Over het jaar 1840 f 1,20 f 5,50 f 6,70
Over het jaar 1841 f 1,50 f 5,60 f 7,10
Over het jaar 1842 f 1,50 f 5,50 f 7,-
Over het jaar 1843 - - -
Over het jaar 1844 f 1,50 f 3,50 f 5,-
Over het jaar 1845 f 1,90 f 4,- f 5,90
Over het jaar 1846 f 1,20 f 5,- f 6,90
Over het jaar 1847 f 1,60 f 4,75 f 6,35
Over het jaar 1848 f 1,20 f 7,- f 8,20
Over het jaar 1849 f 1,80 f 7,- f 8,80
Over het jaar 1850 - f 5,- -
Over het jaar 1851 f 1,- f 4,- f 5,-
Over het jaar 1852 - f 3,- -
Over het jaar 1853 f 1,- f 6,50 f 7,50
Over het jaar 1854 - f 5,- -
Over het jaar 1855 f 1,- f 6,- f 7,-


001. (kadaster art. 63) Cornelis Barendrecht te West Barendrecht
002. (art. 83) Maria Cornelisina Barendregt Echtgenoote van Wiekert Dam te Heerjansdam ((art 66) Joost Barendrecht, Trijntje van der Gijp wed. A. Ponse, Catharina den Boer huisvrouw van Rokus Barendrecht te Heerjansdam)
003. (art. 71) Aart Nugteren Az en mede Eigenaren te Ridderkerk (Maria Boer)
004. (art. 49) Jonkheer Wm. Gevaerts van Nuland (Adriana Crena weduwe David van Poelien van Nuland)
005. (art. 76) Willem Dirk Arnold Marie (Arnold Willem) Baron van Brienen van de Groote Lindt etc (Hillegonda van Duren weduwe van Jeremias Schoenmakers)
006. (art. 4, 72, 106) (Willem van Gilst te Strevelshoek)(Pieter van Gilst te Strevelshoek)
007. (art. 45, 81) (Frans van Gilst) Lijntje van Gilst huisvrouw van Dionijsius van de Griend (Wm. Huijzer) te Oost en West Barendrecht
008. (art. 28) Bastiaan Dirk van Gijn te Rijsoord
009. (art. 21) de Polder van Rijsoord en Strevelshoek (Elisabeth van der Gijp weduwe Gerrit Barendrecht)
010. (art. 5) De Kerk en Armen van Heerjansdam
011. (art. 6) Cornelis Gz Karsseboom te Ridderkerk
012. (art. 8) Bastiaan Labrijn / De Erven Boudewijn Leenheer en consorten
013. (art. 80) Izaak Hendrik Maasdam (minderjarige) te Strijen (De Weduwe van Jacob Lagendijk)
014. (art. 91) Dirk van Wingerden, vleeschhouwer te H.I. Ambacht ((art. 56) Willem van der Linden te Ridderkerk)
015. (art. 68) Jacobus Johannis de Reus te Dordrecht (Bastiaan Maaskant)(Hendrik Visser en Jan Maaskant)
016. (art. 50) Antonie Madebrieu te Rijsoord
017. (art. 11) Hendrik Leenheer / Aart van der Meulen (Aart van der Meulen)
018. (art. 84) Elisabeth Gerritdina (Rokus) Barendregt te Heerjansdam (Johannis Nolen als in huwelijk hebbende Catharina Barendrecht)
019. (art. 87 en 90 (59, 65)) Hendrik de Koning, bouwman te Strevelshoek (Aart Nugteren Sr te Ridderkerk)
020. (art. 96) J.H. Coert (Leendert Nugteren Az)((art. 75) Cornelis van Gilst als in huwelijk hebbende Aagje (van) Nugteren wed.e Cornelis van Gilst te Ridderkerk)
021. (art. (55), 43, (55), 102) Leendert Nugteren Az te Rijsoord (Leendert Nugteren Az)(Aagje Nugteren huisvrouw van Cornelis van Gilst)
022. (art. 93) Gerardus Jacobus Overkamp, schoolonderwijzer te Pijnacker (art. 15 de erven Frederik Overkamp te Rijsoord)
023. (art. 100 (74)) Adrianus Reinen van Nes (Jobst C(h)ristaan Adam Peetzoldt te Dordrecht)
024. (art. 89) Arie Plaisier Jacobszoon en consorten (en de Weduwe Leendert Groenenboom) te Ridderkerk
025. (art. 86) Cornelis Huijser Sz en cons: te Barendrecht ((art. 68) De Erven van Frans Pleijsier)
026. (art. 64) Plonius Jan (Pleun) de Raadt van H.I. Ambacht als in huwelijk hebbende Lena Barendrecht te Barendrecht (P. de Raadt van H.I. Ambacht)
027. (art. 41) Franciscus Joannes Baron van Wijkersloot van Weerdesteijn te Brussel
028. (art. 104) Pieter van Pelt, te Rijsoord (art. 54 De Armen van Rijsoort)
029. (art. 20) De Kerkelijke Gemeente van Rijsoord
030. (art. 61) Het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord
031. (art. 31) Jacob Schippers te Rijsoord
032. (art. 99 (51)) De weduwe Cornelis van der Staaij te Rijsoord
033. (art. 34) Johannes van der Staaij te Ridderkerk
034. (art. 101) Leendert Groot, schipper te Ridderkerk ((art. 57) Frank van der Jagt)(Marinus Taselaar)
035. (art. 22) Maaike Nugteren weduwe Jan van der Ven te Ridderkerk
036. (art. 105) Pieternella Visser, wed. Bastiaan Visser en consorten te Ridderkerk (art. 40 Bastiaan Visser te Ridderkerk)
037. (art. 106) Pieter van Gilst (art. 37 Bastiaan en Meeuwis Hz Visser)
038. (art. 79) Dingena van der Spijker, wed. Hk. Visser Wzn te Heerjansdam (art. 23 Hendrik Visser Wz)
039. (art. 62) Grietje Poel, weduwe van Pieter van der Waal te Strevelshoek
040. (art. 88) Jonkhr. Jacob Nicolaas Jonan Jantzon van Erffrenten van Babijlonienbroek te Dordrecht (De kinderen van Ewout van der Waal)(art. 67 Jacob de Haan te Heerjansdam)
041. (art. 38) Mattheus de Zeeuw te Ridderkerk / (art. 2) en De erven Gerrit van der Giessen te Ridderkerk
042. (art. 47) Arie Essenbrugge van der Hegge, chirurgijn te Charlois (Teunis Janszoon Visser)
043. (art. 48) Wouter Dirk Nibbelink te Zwijndrecht
044. (Art. 107) Adrianus van Gilst

Laatst gewijzigd: november 2016.