Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rijsoord: kadastrale leggers 1832-1945


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3145, 3146, 1410, 1411, 1412


kadastrale leggers 1-26

Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3145 kadastrale leggers voormalige gemeente Rijsoord

Oorspronkelijke kadastrale legger gemeente Ridderkerk (Rijsoord)

of Alphabetische lijst der grond-eigenaren,
met omschrijving van derzelve
Ongebouwde en Gebouwde Vaste Eigendommen:
strekkende tot grondslag der jaarlijksche vaststelling
van het belastbaar inkomen, aan de grondbelasting onderheving.

legger eigenaar
001 Adriana Crena weduwe David Poelien van Nuland, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 19, 20, 21, 22, 29bis, 30bis, 21bis, 39 40, 41, 42 ...)
002 de Erven Gerrit van der Giessen, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E155(A155) weiland, E156(A156), E157(A157), E160(A160), E161(A161), E177(A177))
003 Frans van Gilst, bouwman, Kijfhoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 72, 73, 74, 75)
004 Willem van Gilst, bouwman, Strevelshoek, Adrianus en Pieter van Gilst voor 2/3
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A153, A154, A162, A166, A167, A167, naar legger 107)
005 de Kerk en Armen van Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E174(A174) watering, E175(A175) bouwland, E183(A183) watering, E183bis(A183bis) bouwland)
006 Cornelis Karsseboom Gz, timmerman, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E81(A81) weiland, E82(A82) weiland, E123(A123) weiland, E124(A124) watering)
007 Jacob Lagendijk, bouwman, Rijsoort
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 108, 109, 110, 111 weiland, naar legger 27)
008 de Erven Boudewijn Leenheer en Consorten, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E184(A184) watering, E185(A185), E186(A186), E187(A187), E188(A188), naar legger 146)
009 Laurens van der Linden, arbeider, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 32, 33, 34; naar legger 39)
010 Willem van der Linden, arbeider, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 37 boomgaard, 38 huis en erf; naar legger 55)
011 Aart van der Meulen, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 163, 164, 165, F54(B54), F55(B55), F56(B56), F133(B133) boschhakhout)
012 Jeannette Henriette van Neukircken genaamd Nijvenheim
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 199 visscherij in de Waal; 200 visscherij in 't Naauw; 201 visscherij in Groenland, R12 Misstelling in de naam bij de kadastrale opmeting, naar legger 46)
013 Floris Nugteren, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 66, 67, 68, 69, 70, 71, 127, 128, 129, 130, 138 bouwland, 139 weg, naar legger 1)
014 Leendert Nugteren, schoenmaker, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 58 weiland, 59 watering, 60 weiland, 61 watering, 100 huis en erf, 119 boomgaard, 158 weiland, 159 watering, 116 boomgaard, 117 tuin, 118 huis en erf, naar legger 43;)
015 de Erven Frederik Overkamp, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A176 bouwland, A178 rietland, A179 weg als weiland, A181 weiland, A182 watering, naar legger 93;)
016 Christiaan Peetsoldt, kledermaker, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 29 tuin, 30 huis, 31 huis en erf, naar legger 52;)
017 Anna Catharina Maria Ram van Schalkwijk van Sandelingen Ambacht, Haarlem
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 76 weiland, 77 watering, 78 weg als boschhakhout, 79 weiland, 80 weiland, naar legger 41;)
018 Adriana de Ruiter weduwe Kleis Visser, Kleine Lindt
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 189 wel als boschhakhout, 190 watering, 191 weiland, 192 weiland, 193 weiland; naar legger 47;)
019 de Armen van Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 35 huis en erf, naar legger 43; 36 boomgaard, naar legger 44;)
020 de kerkelijke gemeente van Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E93(A93) huis en erf (pastorij), E94(A94) tuin; E95(A95) watering, herbouw, naar legger 8/9; E96(A96) kerk en kerkhof, E97(A97) aschhok, E98(A98) tuin, E99(A99) schoolhuis, E256 water, E257 kerk en erf;)
021 de Polder van Rijsoord en Strevelshoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E180(A180) molen en erf (huisnr. F67); E216(A216) tuin; E217(A217) huis en erf (huisnr. F68), naar legger 21; ... etc.)
022 Jan van der Ven weduwe Maaike Nugteren, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E131(A131) weg als boschhakhout, E132(A132), E133(A133) weiland, E134(A134), E135(A135), E136(A136), E137(A137), E138(A138), E139(A139), E140(A140), E141(A141) weiland, naar legger 126)
023 Hendrik Visser Wzn., bouwman, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A143 watering, A144, weiland, 145 weiland, A146, A147, A148, A149 watering, A150 weiland .., naar legger 79;)
024 Mewis Pieterse Visser, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A1, A2, A3, A4, A5, ... A17 weiland, naar legger 95; A18 rietland, naar legger 1;)
025 Geertrui van 't Zelfde wed. Leendert van der Staai, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 26 huis, 27 huis en erf, 28 tuin, 55, 56, 57, 114, 115, 116, 117, 118 huis en erf;)
026 Jacob van 't Zelfden, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 23 huis, 24 huis, 25 huis en erf, 47 bouwland, 62 watering, 63 bouwland, 64 weiland, 65 watering ...;)

Laatst gewijzigd: september-oktober 2016.