Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam (ca. 1850)


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 728 (Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard )
Inventarisnummer: 231 Staten, houdende opgave van de percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam met vermelding van de namen der eigenaren en vruchtgebruikers, de grootte der eigendommen alsmede van het belastbaar inkomen van ieder perceel (19de eeuw)

Oost- en West-Barendrecht

Gemeente Oost- en West-Barendrecht


Volgnummer
van dit register
Sectie/Nummers Naam (Eigenaren en vruchtgebruikers) Beroep Woonplaats
1 D713 Frans Visser vlasboer O. Barendrecht
2 D714 Frans Visser vlasboer O. Barendrecht
3 D715 Frans Visser vlasboer O. Barendrecht
4 D716 Frans Visser vlasboer O. Barendrecht
5 D729 Neeltje Vlasblom - Kleine Lindt
6 D730 (vruchtgebruiker) Neeltje Vlasblom - Kleine Lindt
7 D731 Jacob Corstiaanszn. Vlasblom vlasboer Kleine Lindt
8 D732 Jacob Corstiaanszn. Vlasblom vlasboer Kleine Lindt
9 D733 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
10 D734 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
11 D735 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
12 D736 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
13 D737 Jan Simons broodbakker O. Barendrecht
14 D738 Jan Simons broodbakker O. Barendrecht
15 D739 Jan Simons broodbakker O. Barendrecht
16 D741 Dirkje Pors huisvr. Arij Kooijman - O. Barendrecht
17 D742 Dirkje Pors huisvr. Arij Kooijman brodbakker O. Barendrecht
18 D743 Dirkje Pors huisvr. Arij Kooijman - O. Barendrecht
19 D744 Dirkje Pors huisvr. Arij Kooijman - O. Barendrecht
20 D745 Dirkje Pors huisvr. Arij Kooijman - O. Barendrecht
21 D746 Dirk van Zijl broodbakker Heerjansdam
22 D747 Teunis van Dijk broodbakker O. Barendrecht
23 D748 Teunis van Dijk broodbakker O. Barendrecht
24 D749 Aart Wiekertszn. Visser vlasboer O. Barendrecht
25 D750 Aart Wiekertszn. Visser vlasboer O.&W. Barendrecht
26 D749 Maaike Nugteren (wed. Aart Visser Wiekertszoon) rentenierster O.&W. Barendrecht
27 D750 Maaike Nugteren (wed. Aart Visser Wiekertszoon) rentenierster O.&W. Barendrecht
28 D713 Pieter Nicolaas Visser bouman Barendrecht
29 D714 Pieter Nicolaas Visser bouwman Barendrecht
30 D715 Pieter Nicolaas Visser bouwman Barendrecht
31 D716 Pieter Nicolaas Visser bouwman Barendrecht
32 D749 Wiekert Aartszoon Visser / Jan Aartszn Visser bouwlieden Heerjansdam
33 D750 Wiekert Aartszoon Visser / Jan Aartszn Visser bouwlieden Heerjansdam

Laatst gewijzigd: oktober 2017.