Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht/'s-Gravendeel: tiendens gelegen in Nieuw Bonavontura en Wieldrecht 1811


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 150 (collectie handschriften)
Inventarisnummer : 2632


Tiendens gelegen in Nieuw Bonavontura en Wieldrecht

Notitie van alle Tiendens gelegen in Nieuw Bonavontura en Wieldrecht voor Andries de Geus volgens den jare 1811 gemaakt of vernieuwt 1823.

De tienden in Nieuw Bonavontura worden verpagt in dezen worden van Assendelft van B 1 tot het 10e blok ingesloten, van B 51 tot het 61e blok ingesloten een digende(?) dezen behoren aan de Heer Assendelft worden verpagt door Belaarts van Emmikhoven op dag tot den 1 maart.
Van ‘t 11e blok tot ‘t 20e blok ingesloten Van der Elst.
Repelaar van 31 tot 50 van 61 tot 69 ingesloten, de Kilpolder word door Belaarts verpagt.

NIEUW BONAVONTURA
01 Het Eerste blok 1e Kavel: loopt regt op langs het vlietje genaamd ’t Schuiningervlietje tot de weg toe groot omtrent 16 mergen 441 roeden.
02 Het 2e blok een kavel regt op genaamd den Huisman leggende bezuijden de pad, groot 22 mergen 430 roeden, de reesloot waar de scheiding is, benoorden Matthijs Kortman, tot den Kruijsweg.
03 Het 3e blok agter de woning van Matthijs Kortman groot 29 mergen 430 roeden ook regt op tot de weg toe, de scheidingsloot bezuiden de weij van Pleun de Vlaming.
04 Het 4e blok eene kavel regt op groot 12 mergen 432 roeden loopt langs den Boendersweg ten noorden.
05 Het 5e blok 2 kavels regt op groot 18 mergen 242 roeden leggende langs den Boendersweg ten zuijden neemt zijn scheiding aan de noordekant, eene kavel van de stee op dus eindigt met de kavel daar de vaste brug voor legt.
06 Het 6e blok groot 19 mergen neemt aan de zuijdekant van de woning van Pieter Verkerk op de sloot van 't laantje en reedt door de vliet op de keet van Jan Timmerman van dendijk af gerekend.
07 Het 7e blok 3 kavels regt op groot 19 mergen 278 roeden scheiding op de sloot, die van den Strienschendijk loopt tot de heul die in de weg leidt voor de woning van Corstiaan den Boer, dit is de heul daar het water van de vliet door loopt 2 roede van de heul bezuiden komt de sloot aan.
08 Het 8e blok 2 kavels regt op groot 13 mergen 328 roeden 1 kavel benoorden de stee van Huijg Tak en den anderen daar de stee op staat.
09 Het 9e blok 2 kavels regt op groot 16 mergen 15 roeden 1 kavel van Huijg Tak daar ’t arbeidershuijsje op staat den anderen het steegje van Jacob Bezemer daar de heul voor leidt aan den dijk.
10 Het 10e blok eene kavel regt op groot 13 mergen 355 roeden benoorden de Langendam alles van den Strienschendijk tot de Kruijsweg.
11 Het 11e blok 3 kavels groot 14 mergen 44 roeden eene kavel loopt met zijn meen langs de weg den anderen met ’t einde tegende weg, den 3e kavel legt agter de 2e over de vliet, heeft zijn uijtpad over den 1e kavel op den Langendam.
12 Het 12e blok groot 14 mergen 44 roeden, dit strekt (op het laningsje toe van Corstiaan de Boer de sloop ten eijnde het laantje is de scheiding van de agterste en voorste blokKen.
13 Het 13e blok groot 18 mergen 500 roeden zijnde 4 kavels 2 ten zuijden en 1 ten noorden, de woning van Jan Timmerman, deze schieten van de weg tot de reesloot, die ten eijnde ’t laantje leijd van Corstiaan den Boer.
14 Het 14e blok 3 kavels regt op groot omtrent 10 mergen 300 roeden leggende in den hoek ten zuiden den Boendersweg, ten oosten den Kruijsweg, ten westen de woning van Leendert Bezemer, de scheiding sloot schiet kort langs ’t huis en woonkeet af.
15 Het 15e blok 3 kavel groot 10 mergen 100 roeden 2 ten westen de stee van Leend. Bezemer een daar de stee op staat dus 3 kavels schieten tegen den Boendersweg aan, met het einde tegen den resloot van ‘t 13e blok.
16 Het 16e blok 5 kavels breed groot omtrent 21 mergen 575 roeden leggende ten noorden den Boendersweg, ten westen den 1e Kruisweg af, de kavels schieten tegen het 17e blok aan.
17 Het 17e blok 4 kavels groot 20 mergen 575 roeden leggende aan den eerste Kruijsweg, dit is het poortje en ’t land daar aan volgende van Jacob van Prooijen 4 kavels breed, langs de weg en 3 kavels agter dit door ’t land van Jacob van Prooijen, de 1e kavel schiet langs ‘t 16e blok daar heeft ’t pad overgelegen die is gewenten bouwland, de volgende schieten tegen de weg aan daar schieten 2 heen van de zelfde kavel dwars voor in bruijk bij Pieter Verkerk en den anderen bij Jacob van Prooijen, het stukje langs de weg is 8 hond groot het ander 17 hond teneinde de 8 hond, hier leid nog een klijn stukje ten einde langs de wei dat is 5 hond groot, hoord ook bij ‘t 17e blok en scheiding gelegen 2 meet van ‘t 19e blok en ‘t 20e blok.
18 Het 18e blok 4 kavels breed groot omtrent 14 mergen 99 roeden beind in den hoek bij Jacob van Prooijen en eindigt met het stuk land ten westen van de stee van Hendrik Kooij deze kavels leggen ten zuijden de Maasdamscheweg en ten westen de Kruijsweg en neeme een einde tegen den Maasdamsche weg.
19 Het 19e blok 4 kavels breed groot 15 mergen 179 roeden schiet tegen den hoek van den 2e Kruijsweg met ’t einde tegen den Maasdamscheweg, ten noorden den scheisloot, ten einde ’t stuk land van Dirk Boer, deze sloot legt oost en west.
20 Het 20e blok groot 18 mergen en 101 roeden, daar staat de stee op van Japheth van Soest, dit blok schiet agter het 19e blok heen het 17e blok tegen het land van Jacob van Prooijen en gedeeltelijk tegen dat van Pieter Verkerk met bruijkland, de reesloot aan de zuijdkant van het blok, schiet kort langs het huijsje van Japheth van Soest, Het stukje land bezuijden het huisje behoord bij het 21e blok.
21 Het 21e blok 3 kavels breed groot 16 mergen 437 roeden leggende ten noorden den Boendersweg en ten oosten den 2e Kruisweg, daar komt bij het geerhoekig stukje van Corstiaan den Boer en het stukje bouwland dat ten zuidenhet huisje leidt, dat scheidt ook het 16e blok van het 17e blok door deze sloot, die kort langs het huijsje loopt en wordt genaamd Den Heuvel.
22 Het 22e blok groot Elf mergen in den hoek van den Boendersweg ten noorden den Kruisweg, dit is tiendvrij.
23 Het 23e blok 3 kavels breed groot 18 mergen 250 roeden 1 kavel van Jan Timmerman 2 kavels van Corstn. de Boer daar komt bij 2 stukjes dat in de ree valt over de vliet tegen de vast brug over de voor het 30e blok leid van Leendert Tak en het andere van Jan Timmerman.
24 Het 24e blok 3 kavels breed groot 11 mergen 3-5 roeden 2 kavels van Dirk Boer en 1 van Leendert Tak dat reed over de vliet aan de weg, hier komt bij den Hogen Meet en nog Keetjes Erf.
25 Het 25e blok 2 kavels breed groot 11 mergen 35 roeden, dit tot in den hoek van den Langendam benoorden, ten oosten den Kruisweg, de kavel in de hoek van de weg behoord Arij van Soest en den anderen Huig Tak, deze kavel van Huig Tak komt bij dat over de vliede en legt bij het 11e blok dus deze 2 kavels en stukje maken te zame ‘t 25e blok uit.
26 Het 26e blok 5 kavels breed groot omtrent 17 mergen 571 roeden, dit legt ten noorden den Langendam en ten westen den 2e Kruisweg en ten oosten de vliet deze kavelsloten zuijden en noorden tegen de kavels van ‘t 28e blok, die sloot loopt oost en west.
27 Het 27e blok 7 kavels breed groot 16 mergen 400 roeden, dit legt ten noorden den Langendam en ten oosten den agterste Kruisweg en legt aan de westzijde van de vliet die bij de stee van Arij van Soest aan komt, deze kavel sloten lopen zuiden en noorden tegen dezelfde sloot aan die oost en west loopt, daar het vorige blok tegen aan schiet.
28 Het 28e blok 2 kavels breed zijn groot 21 mergen 128 roeden 2 kavels breed aan den Middenste Kruisweg en agter 3 kavels breed en houde dezelve reede, de middenste kavel komt met een puntje tegen den Agtersten Kruijsweg, dit zijnde eerste kavels die oost en west lopen over de vliet, dit is ’t blok daa het 26e en 27e tegen aanschiet.
29 Het 29e blok 2 kavels breed groot 12 mergen 101 roeden dot volgt aan ’t vorige deze kavels loopen ook oost en west van de Middenste Kruisweg, over de vliet den Agterste Kruisweg gelijk ‘t 28e blok, Nu schieten hier 2 stukken over elk stuk 2 gewente dit behoord tot het 30e blok, dus aan deze weg maar 4 kavels die oost en west lopen, van den Middenste tot den Agterste Kruisweg regt over de vliet, dit is het 28e en 29e blok.
30 Het 30e blok 3 kavels breed groot 11 mergen 375 roeden 2 stukken in de Hel en 1 stuk in den hoek van den Boendersweg deze stukken ten zuide de weg, en aan de westwijde van den Middenste Kruisweg de vliet die hier langs loopt zuijden en noorden maakt de scheiding met dit en ‘t 36e blok deze 3 kavels of stukken zijn elk 2 gewenten, dit allemaal land van Leendert Tak, van het 30e blok loopt de Meens zuijden en noorden van het 29e blok oost en west.
31 Het 31e blok 7 kavels breed groot 24 mergen 221 roeden, dit legt ten noorsen den Boendersweg en ten westen den 2e Kruijsweg, dit loopt voor bij den stee van Japheth van Soest hier van is de reesloot die oost en west loopt, van den Middenste Kruijsweg en zoo westwaards op prezies zijn ree over de kade van den boezem langs den molenaar zijn huis heen tot aan den Agtersteweg, deze sloot maakt scheiding van ‘t 31e en 32e, 33e en 34e blok, dit 31e blok legt langs de vliet, van den molen tot de Boendersweg.
32 Het 32e blok 6 kavels breed groot 19 mergen 515 roeden, dit blok legt ten zuiden den Maasdamscheweg en ten westen de Middenste Kruijsweg en ten oosten de boezemkade, deze kavels loopen zuijden en noorden deze kavels schieten allemaal tegend de sloot die van de Middenste Kruisweg afloop westwaards op de molen aan gelijk even is gemeld, en anders deze scheidingsloot legt ten einde ‘t 3e gewent van de kavel die langs de Kruisweg loopt.
33 Het 33e blok 4 kavels breed groot 15 mergen 58 roeden, dit blok legt ten westen de boezem kade of vliet en ten zuijden de Maasdamscheweg en ten oosten den Agtersten Kruisweg, deze kavels loopen oost en west en scheiding met de sloot van de Kruisweg aflopende oostwaarts op langs den molen voor het huis ten noorden den molen.
34 Het 34e blok 6 kavels of stukken breed groot 14 mergen 188 roeden loopt agter langs den Agtersten Kruisweg tot in den hoek van den Boendersweg, deze kavels schieten gedeeltelijk tegen de vliet aan, van de kavel van den Agtersten Kruisweg afloopt oostwaarts langs den Boendersweg legt ten einde een streepje griend langs dat loopt van den Boendersweg noordwaarts op, dit is de scheiding met het 35e blok.
35 Het 35e blok 3 kavels breed groot 24 mergen 208 roeden, dit loopt langs op 34e blok tot den molen noordwaarts op, aan de andere zijde langs de vliet ook noordwaarts op tot den molen, dit zijn 3 kavels 2 kavels elk van 9 mergen een van 6 mergen op daar omtrent deze schieten met een eind tegen de weg aan, anders leggen hier geen kavels aan de Zuijdvoorstraat van de weg die hier tegen aan schieten.
36 Het 36e blok 2 kavels breed groot 14 mergen, dit legt tegen over ‘t 35e blok, dit blok loopt langs de vliet bewesten den Boendersweg loopt langs de vliet met eene kavel.
37 Het 37e blok 3 kavels breed groot 14 mergen leggende in den hoek van den Agtersten Kruisweg aan de oostzijde en aan de zuijdekant van den Boendersweg.
38 Het 38e blok 2 kavels breed groot 13 mergen, dit legt aan den Agtersten Kruisweg, schiet van de weg oostwaarts op tot de vliet, dit blok heeft het 29e blok aan de zuijdkant en ‘t 37e blok aan de noordenkant.
39 Het 39e blok 2 kavels regt op groot 15 mergen 48 roeden, dit legt in den hoek van den Agtersten Kruisweg en den Langendam, ten zuiden en ten westen den Oud Bonavontura dijk.
40 Het 40e blok 3 kavels breed regt op groot 23 mergen 494 roeden, dit volgt aan het 39e blok.
41 Het 41e blok 3 kavels regt op groot 14 mergen 14 roeden, dit volgt aan ‘t 40e blok.
42 Het 42e blok 3 kavels breed groot 16 mergen 22 roeden,loopt langs de laning van de oude stee, het middenste kaveltje maar 2 meen breed langs de weg.
43 Het 43e blok 3 kavels breed groot 22 mergen, dit legt tusschen de laning en den Boendersweg.
44 Het 44e blok 2 kavels regt op groot 16 mergen 478 roeden, dit legt benoorden van den Boendersweg en aan de westzijde van den Agterste Kruisweg, den 1e kavel heeft zijn uijtpad aan den Boendersweg, de volgende kavel zijn uitpad aan den Boendersweg 3 roede over de heul daar de vliet door loopt.
45 Het 45e blok 2 kavels regt op groot 11 mergen 184 roeden, dit is het laatste blok dat regt op loopt.
46 Het 46e blok 5 kavels breed groot 15 mergen 22 roeden legt agter aan den Dijk naast het 45e blok, de dwarsscheiding maakt die sloot ten einde de 2 gewente van de 1e kavel die langs ‘t 45e blok loopt, van ‘t 47e blok, en deze sloot vcan ‘t 45e blok noordwaarts op tot aan den Maasdamscheweg, deze sloot maakt ook de scheiding van ‘t 48e en 49e blok.
47 Het 47e blok 5 kavels breed groot 17 mergen 66 roede, dit loopt voor ‘t 46e blok en schiet aan den Agtersten Kruijsweg.
48 Het 48e blok 5 kavels breed groot 16 mergen 415 roede, dit legt naast en agter de woning van Arij van der Linden, het is langs de scheiding sloot, 5 kavels breed dit schiet tot aan den Maasdamscheweg en legt naast het 46e blok.
49 Het 49e blok 3 kavels breed groot 15 mergen, dit legt voor ‘t 48e blok en naast het 47e blok en legt in den hoek van den Maasdamscheweg aan den 3e Kruijsweg.
50 Het 50e blok 3 kavels breed groot 16 mergen leggende aan den Maasdamscheweg ten noorden en in de hoek van den Agtersten Kruisweg, ten westen en schiet met de reesloot tegen den Kruijsweg aan.
51 Het 51e blok 3 kavels breed groot 12 mergen de scheiding met de kavel daar ’t huijsje op staat tegen de stee van Willem Vogelaar.
52 Het 52e blok groot 10 mergen 300 roeden begint bij ’t huijsje tot de vliet toe.
53 Het 53e blok groot 13 mergen 543 roeden over de weg en schiet tot het laningsie toe daar het 54e blok begint.
54 Het 54e blok 4 kavels breed groot 18 mergen begind met den kavel daar ’t laningsie op legt dat beplant is met houtgewas en de laatste kavel van dit blok is daar de stee op staat van Leendert Vogelaar en dus 3 kavels tennoorden de stee.
55 Het 55e blok groot 13 mergen, dit blok legt over den boezem agter ‘t 58e blok en schiet langs Flore weegje tot in den hoek bij den molen of ’t land dat hier buijten de 3 kavels van ‘t 58e blok legt en dat behoort tot dit 55e blok.
56 Het 56e blok 4 kavels breed groot 16 mergen 548 roden leggende aan ‘t 54e blok en schiet tot in den hoek van den Maasdamscheweg en den Agterste Kruisweg tot tegen de kade van de vliet, dus de 4 kavels ten zuijde de stee van Willem Vogelaar.
57 Het 57e blok 4 kavels breed groot omtrent 17 mergen 548 roeden over de boezem tot aan den Middenste Kruisweg en in den hoek van den Maasdamscheweg, dit blok scheit ten einde ‘t 2e gewent van de kavel die langs de Middenste Kruisweg loop de sloot die daar ten einden legt en zoo westwaards loopt tot den boemzemkade toe is de scheiding van ‘t 57e en 58e blok begint daar.
58 Het 58e blok 3 kavels breed groot 17 mergen 548 roeden de 1e kavel agter 57e blok is omtrent 6 mergen en schiet tot de kade.
59 Het 59e blok 4 kavels en een reep gront 13 mergen, over de weg langs de vliet genaamt de Schuininger, tot het 61e blok dit legt agter het 60e blok.
60 Het 60e blok 2 kavels breed groot 16 mergen leggende in nden hoek van den Maasdamscheweg en den 2e Kruisweg de 1e kavel zijn 2 gewenten, bij de 2e kavels zijn 7 mergen al wat hier agter legt behoord tot ‘t 59e blok.
61 Het 61e blok groot 13 mergen 133 roeden, het is van ouds genaamd de 13 mergen in gebuik bij Hendrik Kooij.
62 Het 62e blok 4 kavels breed groot 12 mergen 66 roeden, dit blok schiet in den hoek van den 1e Kruisweg en in de hoek van den Maasdamscheweg tegen over de stee van Jacob van Prooijen.
63 Het 63e blok groot 19 mergen 434 roeden, dit is ’t steegje van Pleun Vervoorn, dit schiet tegen de wei van Japheth in ’t Veld.
64 Het 64e blok 6 kavels breed groot 12 mergen 90 roeden alle die kavels die hier voorders leggen schieten tot in den hoek van den boomgaard van Pieter van Strijen of erf benoorden den Maasdamscheweg.
65 Het 65e blok groot 19 mergen 334 roeden, dit is de stee van Dirk Boer, schiet tot de kavel van Frans Bijvank, dit blok ten zuiden den Maasdamscheweg en ten oosten den 1e Kruijsweg.
66 Het 66e blok 4 kavels breed groot 13 mergen 88 roeden dit blok volgt aan ‘t 65e blok.
67 Het 67e blok 3 kavels breed groot 13 mergen 88 roeden.
68 Het 68e blok groot 10 mergen 393 roeden zijnde de stukken agter de Erven.
69 Het 69e blok of raapblok groot 12 mergen 96 roeden.
- 2 stukken op de grond van de Mijl bewesten den 1e Kruisweg.
1 stuk van Pieter van Strijen.
- 2 stukken onder ’s-Gravendeel.
1 agter de erven van de Korte Kerkstraat, behoord Crs. Smits.
1 agter de Noordvoorstraat toe behorende aan Japheth in ’t Veld.
- Nog 3 blokken op de grond van de Mijl, bedijkt met Nieuw Bonavontura.
Het 1e blok groot 14 mergen 214 roeden, dit blok daar staat de stee op groot 4 stukken.
Het 2e blok groot 10 mergen en is het gehele wildernis tot de molen van Jan Corn. Brand.
Het 3e blok groot 10 mergen 352 roeden strekkende tot het einde van de reesloot.
WIELDRECHT
- Aan de andere zijde volgen de tienden in Wieldrecht.
Wieldrecht
Tienden in de Polder van Wieldrecht het 1e Pand verdeelde in 9 kavels waar van 2 kavels verpagt worden onder Dubbeldam deze zijn maar smal.
1e kavel worden verpagt onder Dubbeldam
2e kavel groot 1 breed 11 mergen 570 roeden
3e kavel groot 1 breed 11 mergen 580 roeden
4e kavel groot 1 breed 11 mergen 520 roeden
5e kavel groot 1 breed 11 mergen 450 roeden
6e kavel groot 2 breed 11 mergen 500 roeden
7e kavel groot 1 breed 11 mergen 580 roeden
8e kavel groot 1 breed 12 mergen
9e kavel groot 2 breed 12 mergen
Dit zijn de honderd mergen.
- Het 2e Pand van Wieldrecht wordt verdeeld in 12 kavels ‘t 1e kavel word verpagt onder Dubbeldam leggende langs den Schenkel gelijk als van ‘t 1e Pand.
1e kavel groot 7 mergen 40 roeden
2e kavel groot 12 mergen 500 roeden 2 kavels regt op
3e kavel groot 12 mergen 500 roeden 1 breed
4e kavel groot 12 mergen 131 roeden 2 breed
5e kavel groot 11 mergen 290 roeden 1 breed
6e kavel groot 10 mergen 320 roeden 2 breed
7e kavel groot 10 mergen 320 roeden 2 breed
8e kavel groot 14 mergen 430 roeden 1 breed
9e kavel groot 12 mergen 1 breed
10e kavel groot 12 mergen 1 breed
11e kavel groot 6 mergen 420 roeden 1 breed leggende in de hoek van de weg
12e kavel groot 10 mergen 50 roeden 1 breed
Dit wordt genaamd Turkijen.
- Het 3e Pand van Wieldrecht verdeeld in 15 kavels.
1e kavel groot 10 mergen
2e kavel groot 10 mergen
3e kavel groot 10 mergen
4e kavel groot 10 mergen
5e kavel groot 10 mergen 130 roeden
6e kavel groot 10 mergen
7e kavel groot 10 mergen 75 roeden
8e kavel groot 12 mergen 480 roeden
9e kavel groot 12 mergen 290 roeden
10e kavel groot 12 mergen
11e kavel groot 11 mergen 570 roeden
12e kavel groot 12 mergen 110 roeden
13e kavel groot 15 mergen 260 roeden
14e kavel groot 9 mergen 220 roeden
15e kavel groot 9 mergen 220 roeden
Zijnde het Pand daar de stee van de heer Jan Gevaarts in staat die afgebrand is geweest, tusschen de stee van Willem van der Linden en de molen van Gerrit Brand.
- Het 4e Pand van Wieldrecht verdeeld in 16 kavels.
1e kavel groot 11 mergen 260 roeden
2e kavel groot 16 mergen 140 roeden
3e kavel groot 12 mergen 500 roeden
4e kavel groot 12 mergen 130 roeden
5e kavel groot 11 mergen 570 roeden
6e kavel groot 12 mergen 110 roeden
7e kavel groot 11 mergen 130 roeden
8e kavel groot 14 mergen 210 roeden
9e kavel groot 6 mergen 30 roeden
10e kavel groot 8 mergen 270 roeden
11e kavel groot 10 mergen 580 roeden
12e kavel groot 10 mergen 30 roeden
13e kavel groot 10 mergen 350 roeden
14e kavel groot 11 mergen 70 roeden
15e kavel groot 12 mergen
16e kavel groot 12 mergen 250 roeden
Dit is het pand daar de stee en buijteplaats van de Heer Jan Gevaarts in leidt.
- Het 5e Pand van Wieldrecht verdeeld in 8 kavels.
1e kavel groot 12 mergen 244 roeden
2e kavel groot 12 mergen 300 roeden
3e kavel groot 11 mergen 540 roeden
4e kavel groot 11 mergen 40 roeden
5e kavel groot 10 mergen 250 roeden
6e kavel groot 9 mergen 50 roeden
7e kavel groot 10 mergen 60 roeden
8e kavel groot 8 mergen 410 roeden
Dit is het Pand bij Arij Schipper en bij de Heer H.U. Sterling.
- Het 6e Pand van Wieldrecht verdeeld in 9 kavels.
1e kavel groot 13 mergen 330 roeden
2e kavel groot 6 mergen 380 roeden
3e kavel groot 12 mergen 410 roeden
4e kavel groot 10 mergen
5e kavel groot 10 mergen 450 roeden
6e kavel groot 10 mergen
7e kavel groot 10 mergen
8e kavel groot 12 mergen
9e kavel groot 12 mergen 140 roeden
Eijnde van de 6 Panden van Wieldrecht.
MOOKHOEK
- Thienden van de Mookhoek verdeeld in 11 blokken … (etc.)
1 ...
2 ...
TREKDAM
- Thienden van de Trekdam verdeeld in 10 blokken … (etc.)
1 ...
2 ...
MIJLPOLDER
- Thienden van de Mijlpolder.
Het 1e blok begint aan de Ruijtersdijk op west Schenkeldijk (blok 1-14) … (etc.)
1 ...
2 ...
KILPOLDERTJE EN NIEUW BEVERSOORT
- Het Kilpoldertje zijnde den aanwas van den Mookhoek en Trekdam groot omtrent 18 mergen na van Gemert 21 mergen.
- Het Landeke genaamt Nieuw Beversoort bedijkt dato 1676 groot omtrent 36 mergen.
DE MIJL
- Nog 3 blokken op de grond van de Mijl en is bedijk met Wieldrecht
1 blok groot 12 mergen
2 blok groot 8 mergen 300 roeden
3 blok groot 8 mergen 300 roeden
LOUSIA POLDER
- Louisa Polder door de wandeling genaamd Prince polder (87 nummers) … (etc.)
1 ...
2 ...

Nauwkeurige vergelijking der volgende landmaaten met de Putze zijnde de Putze groot 600 roede voor eenen merg. to Bazis als:

ROEDE

600 Putze 638 2/5 Zuidhollandze
600 Zuidhollandze 563 2/3 Puts

600 Putze 704 1/6 Rijnlandze
600 Rijnlandze 511 1/5 Puts

600 Putze 669 3/5 Zevenbergze
600 Zevenbergze 537 ¾ Puts

600 Putze 716 3/5 Prinslandze
600 Prinslandze 502 1/3 Puts

600 Putze 717 1/6 Steenbergze
600 Steenbergze 502 1/3 Puts

600 Putze 718 ½ Schouze
600 Schouze 500 5/6 Putze

600 Putze 769 Bloeize
600 Bloeize 467 10/11 Putze

600 Putze 694 ¾ Bredaze
600 Bredaze 518 ¾ Puts

600 Putze 652 8/9 Voornze
600 Voornze 551 1/6 Puts

600 Putze 697 1/5 Gelderze
600 Gelderze 516 1/3 Puts

600 Putze 720 Gorcomze
600 Gorcomze 499 1/3 Puts

600 Putze 877 1/3 Hillooize
600 Hillooize 410 1/5 Puts

600 Putze 611 5/6 s Hertogenbosze
600 s Hertogenbosze 592 ¾ Puts

600 Putze 688 Niervaartze
600 Niervaartze 522 ¾ Puts

Laatst gewijzigd: 25 mei 2002