Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Zwijndrechtse Waard: vlasroterijen in de Waalboezem 1913-1938


Archief: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 728
Inventarisnummer: 295

"... De Vlasindustrie, vroeger hoofdbron van bestaan, is nog van groot belang, inzonderheid in het dorp Rijsoord.
Daar treft men nog verschillende groote bedrijven aan. Verder zijn er in de gemeente nog een achttal kleine vlasserijbedrijven ..."

(uit: Gids voor Ridderkerk uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur, N.V. D.Y. Alta's uitgevers- en courantenbedrijf Amsterdam, 1925)


(Vlasfabriek N.V. Vlasserij Corns. van Nes, Rijsoord, ca 1925 (Foto van Alphen, Slikkerveer))

(Rotingbakken volgens Kortrijksche methode op een vlasstelling van den heer C. van Nes te Rijsoord, 1895)


Vlasrooterijen in 1913

Namen van de Hofsteden of Eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Opnamen in Juni. Aantal bakken. Opnamen in Augustus. Aantal bakken. Totaal aantal bakken Totale kosten per bak Totalen kosten per eigenaar
W. van Gemeren Pruimendijk Corn. v. Nes 6 6 12 - -
Oudespul(!) Pruimendijk Corn. v. Nes 11 11 22 - -
Kranenburg Pruimendijk Corn. v. Nes 9 9 18 - -
Schans Pruimendijk Corn. v. Nes 10 10 20 - -
Volharding Pruimendijk Corn. v. Nes 12 12 24 - -
Lagehoeve Pruimendijk Corn. v. Nes 26 26 52 - -
Singerwald Pruimendijk Corn. v. Nes 8 8 16
= 164

f 2,50

= f 410
D. Stehouwer H.I. Ambacht D. Stehouwer 14 14 28 f 2,50 f 70
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 23 23 46 f 2,50 f 115
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 14 28 f 2,50 f 70
A. v/d Giessen H.I. Ambacht A. v/d Giessen 16 16 32 f 2,50 f 80
A. Reedijk Noldijk Ridderkerk A. Reedijk 8 8 16 f 2,50 f 40
G. v. Nuchteren Noldijk Barendrecht G. v. Nuchteren 6 6 12 f 2,50 f 30
Joh. van Gemeren Noldijk Barendrecht Joh. van Gemeren 10 10 20 f 2,50 f 50
Jan van Nes Oudedijk Ridderkerk Jan van Nes 10 10 20 f 2,50 f 50
Jan van Nes Noldijk Barendrecht Jan van Nes 13 26 39 f 2,50 f 97,50
W. Ooms Waalweg (Ridderkerk) W. Ooms 8 8 16 f 2,50 f 40
P. v/d Giessen Noldijk (Barendr.) P. v/d Giessen 8 8 16 f 2,50 f 40
= f 1092,50

Vlasrooterijen in 1914

Namen van de Hofsteden of Eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Opnamen in Juni. Aantal bakken. Opnamen in Augustus. Aantal bakken. Totaal aantal bakken Totale kosten per bak Totalen kosten per Eigenaar
W. van Gemeren (Pruimen)Oudedijk Corn. v. Nes 6 (4)3 9 - -
Oudespul [Oudestee] (Pruimen)Oudedijk Corn. v. Nes 11 11 22 - -
Kranenburg (Pruimen)Oudedijk Corn. v. Nes 9 9 18 - -
Schans Pruimendijk Corn. v. Nes 10 - 10 - -
Volharding Pruimendijk Corn. v. Nes 12 12 24 - -
Lagehoeve Pruimendijk Corn. v. Nes 26 26 52 - -
Singerwald Pruimendijk Corn. v. Nes 8 - 8 - -
143 f 2.50 = f 357,50
D. Stehouwer H.I. Ambacht D. Stehouwer 8 (9)8 16 f 2,50 f 40
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 23 (14)12 35 f 2,50 f 87,50
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 28 16 f 2,50 f 70
A. v/d Giessen H.I. Ambacht A. v/d Giessen 16 (16)14 30 f 2,50 f 75
A. Reedijk Noldijk Ridderkerk A. Reedijk - - - - -
G. van Nugteren Noldijk Barendrecht G. van Nugteren 3 3 6 f 2,50 f 15,-
Joh. v. Gemeren Noldijk Barendrecht Joh. v. Gemeren - (3)6 6 f 2,50 f 15,-
Jacob van Nes Oudedijk Ridderkerk Jacob van Nes 10 10 20 f 2,50 f 50,-
Jacob van Nes Noldijk-Barendrecht Jacob van Nes 26 13 39 f 2,50 f 97,50
W. Ooms Waalweg (Ridderkerk) W. Ooms 8 - 8 f 2,50 f 20,-
P. v/d Giessen Noldijk Barendrecht P. v/d Giessen 4 8 12 f 2,50 f 30,-
f 343 f 2.50 = f 857,50

(Afschrift) Vlasrooterijen in 1915

Namen van de hofsteden of eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Vlas van het oogstjaar 1914. Opgenomen Mei Vlas van het oogstjaar 1914. Opgenomen Juni Vlas van het oogstjaar 1914. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1915. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1915. Opgenomen Aug. Vlas van het oogstjaar 1915. Opgenomen Sept. Totaal aantal bakken at f 2,50 Totalen kosten per eigenaar
A. Molendijk Pruimendijk R'kerk A. Molendijk - - 8 8 - - 16 f 40
D. Stehouwer H.I. Ambacht D. Stehouwer 14 - - 14 - - 28 f 70
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 17 - - 19 - - 36 f 90
J. v. Nugteren H.I. Ambacht J. v. Nugteren - - - 4 - - 4 f 10
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht A. v.d. Giessen 16 - - 16 - - 32 f 80
W. Ooms R'kerk W. Ooms 8 - - 8 - - 16 f 40
Singerwald Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 8 - - 8 - - 16 f 40
Lagehoeve Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 26 - - 26 - - 52 f 130
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 10 - - 10 - - 20 f 50
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 12 - - 12 - - 24 f 60
Kranenburg Oudedijk R'kerk Corn. van Nes (9) - 10 11 - - 21 f 52,50
Oudestee Oudedijk R'kerk Corn. van Nes (9) - 11 12 - - 23 f 57,50
W. van Gemerde Straatweg R'kerk Corn. van Nes 6 - - 6 - - 12 f 30,-
Jacob v. Nes Oudedijk R'kerk Jacob v. Nes 9 - - 10 - - 19 f 47,50
Jacob v. Nes Noldijk Barendrecht Jacob v. Nes 27 - - 26 - - 53 f 132,50
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier - - - (5) 6 - - f 15,-
A. Reedijk Noldijk R'kerk A. Reedijk 8 - - 10 - - 18 f 45,-
P. v.d. Giessen Noldijk Barendrecht P. v.d. Giessen - 6 - 12 - - 18 f 45,-
Joh. v. Gemerde Noldijk Barendrecht Joh. v. Gemerde (10) - 12 12 - - 24 f 60,-
G. v. Nugteren Noldijk Barendrecht G. v. Nugteren - 6 - 6 - - 12 f 30,-
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 - - 14 - - 28 f 70,-
= f 1195,-

Vlasrooterijen in 1916

Namen van de hofsteden of eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Vlas van het oogstjaar 1915. Opgenomen Mei Vlas van het oogstjaar 1915. Opgenomen Juni Vlas van het oogstjaar 1915. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1916. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1916. Opgenomen Aug. Vlas van het oogstjaar 1916. Opgenomen Sept. t grootst aantal bakken Totale kosten per eigenaar
A. Molendijk Pruimendijk R'kerk A. Molendijk 4 - (8)4 8 - - 16 f 40
D. Stehouwer H.I. Ambacht D. Stehouwer 0 - 3 11 - 14 17 f 42,50
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 14 - 17 17 - 18 35 f 87,50
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 7 - 14 14 - - 28 f 70,-
A. v/d Giessen H.I. Ambacht A. v/d Giessen 0 - 4 4 16 - 20 f 50,-
W. v. Gemeren Oudedijk R'kerk Corn. v. Nes 6 - - 6 - - 12 }
Oudestee Oudedijk R'kerk Corn. v. Nes 11 - - 12 - - 23 }
Kranenburg Oudedijk R'kerk Corn. v. Nes 10 - - 10 11 - 21 }
Lagehoeve Pruimendijk R'kerk Corn. v. Nes 26 - - 26 - - 52 } 168 =f 420,-
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. v. Nes 10 - - 10 - - 20 } 168
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. v. Nes 12 - - 12 - - 24 } 168
Singerwald Pruimendijk R'kerk Corn. v. Nes 8 - - 8 - - 16 } 168
Jacob v. Nes Oudedijk R'kerk Jacob v. Nes 10 - - 10 - - 20 } 72 f 180
Jacob v. Nes Noldijk B'drecht Jacob v. Nes 26 - - 26 - - 52 } 72 f 180
A. Reedijk Noldijk R'kerk A. Reedijk 10 - - 10 - - 20 f 50
G. v. Nugteren Noldijk B'drecht G. v. Nugteren 6 - - - - 6 12 / 16 f 30
Joh. v. Gemeren Noldijk B'drecht Joh. v. Gemeren (9) - 12 12 - - 24 f 60
P. v/d Giessen Noldijk B'drecht P. v/d Giessen 12 - - 12 - - 24 f 60
A. Plaisier R'kerk Straatweg A. Plaisier 2 - 5 - - 7 f 17,50
W. v/d Giessen H.I. Ambacht Joh. v. Nugteren - - - 4 - - 4 f 10,-
= f 1117,50

Vlasroterijen in 1917

Namen van de Hofsteden of Eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Vlas van het oogstjaar 1916. Opgenomen Mei Vlas van het oogstjaar 1916. Opgenomen Juni Vlas van het oogstjaar 1916. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1917. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1917. Opgenomen Aug. Vlas van het oogstjaar 1917. Opgenomen Sept. Totaal aantal bakken ad f 2,50 Totale kosten per eigenaar
A. Molendijk Pruimendijk R'kerk A. Molendijk (8)0 8 (16)8 a.d. f 2,50 f 40,-
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 14 28 a.d. f 2,50 f 70,-
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk (11)8 18 (29)36 a.d. f 2,50 f 72,50
J. v. Nugteren H.I. Ambacht J. v. Nugteren 0 4 4 8 a.d. f 2,50 f 20
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht A. v.d. Giessen (0)4 (8)16 12 a.d. f 2,50 f 30
W. Ooms H.I. Ambacht Visser 13 13 26 a.d. f 2,50 f 65,- geld ontvangen bij Nugteren Waaldijk
Singerwald Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 8 8 16 } a.d. f 2,50
Lage hoeve Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 26 26 52 } a.d. f 2,50
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 10 10 20 } a.d. f 2,50
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 12 12 24 } 168 a.d. f 2,50 f 420
Oude Stee Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 22 22 44 } a.d. f 2,50
Joh. v. Gemerden Straatweg R'kerk Joh. v. Gemerden 6 6 12 } a.d. f 2,50
Jacob van Nes Oudedijk R'kerk Jacob van Nes 8 8 16 } a.d. f 2,50
Jacob van Nes Noldijk Barendrecht Jacob van Nes 26 26 52 } 68 a.d. f 2,50 f 170
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier (6) 7 7 14 a.d. f 2,50 f 35
A. Reedijk Noldijk R'kerk A. Reedijk 10 0 10 a.d. f 2,50 f 25
P. v.d. Giessen Noldijk Barendrecht P. v.d. Giessen 6 5 9 15 a.d. f 2,50 f 28
Joh. van Gemerden Noldijk Barendrecht Joh. van Gemerden 14 14 28 a.d. f 2,50 f 70
G. van Nugteren Noldijk Barendrecht P. v.d. Giessen 6 6 12 a.d. f 2,50 f 30
= f 1085,-

Vlasroterijen in 1918

Namen van de Hofsteden of Eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Vlas van het oogstjaar 1917. Opgenomen Mei Vlas van het oogstjaar 1917. Opgenomen Juni Vlas van het oogstjaar 1917. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1918. Opgenomen Juli Vlas van het oogstjaar 1918. Opgenomen Aug. Vlas van het oogstjaar 1918. Opgenomen Sept. Totaal aantal bakken ad f 2,50 Totale kosten per eigenaar
Wed. Molendijk Pruimendijk R'kerk Wed. Molendijk 0 - - 8 - - 8 a.d. f 2.50 f 20
Lage Hoeve Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 26 - - 26 - - f 52 a.d. f 2.50 }
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 10 - - 5 - - 15 a.d. f 2.50 } 137 f 342,50
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 12 - - 12 - - 24 a.d. f 2.50 }
Oude Stee Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 23 - - 23 - - 46 a.d. f 2.50 }
C. Vlerk Straatweg R'kerk C. Vlerk 3 - - 8 - - 11 a.d. f 2.50 f 27.50
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier (3) - - 7 - - (10)7 a.d. f 2.50 f (25) 17.50
Jac. van Nes Oudedijk Jac. van Nes 8 - - 10 - - 18 a.d. f 2.50 } 47 f 117.50
Jac. van Nes Noldijk-Barendrecht Jac. van Nes 13 - - 16 - - 29 a.d. f 2.50 }
P. v.d. Giessen Noldijk-Barendrecht P. v.d. Giessen 5 - - 12 - - 17 a.d. f 2.50 f 42,50
J. van Gemerden Noldijk-Barendrecht J. van Gemerden (14) - - 14 - - (28)14 a.d. f 2.50 f (70) 35,-
A. Reedijk Noldijk, R'kerk A. Reedijk 10 - - 10 - - 20 a.d. f 2,50 f 50,-
Visser Waaldijk, R'kerk Visser 13 - - 13 - - 26 a.d. f 2,50 f 65,-
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 18 - - 18 - - 36 a.d. f 2,50 f 90,-
J. Nugteren H.I. Ambacht J. Nugteren 4 - - 4 - - 8 a.d. f 2,50 f 20,-
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 - - 14 - - 28 a.d. f 2,50 f 70,-
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht A. v.d. Giessen 0 - - 16 - - 16 a.d. f 2,50 f 40,-
(f 980) f 937,50

Vlasroterijen in 1919

Namen van de Hofsteden of Eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Aantal bakken in 't bezit Opgenomen in de maanden 12 Juli Opgenomen in de maanden 20 Aug Opgenomen in de maanden en later
Wed. Molendijk Pruimendijk R'kerk Wed. Molendijk 8 8 4 8
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 18 7 15 18
Joh. Nugteren H.I. Ambacht Joh. Nugteren 4 0 0 0
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 14 14 14
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht A. v.d. Giessen 16 7 14 14
Singelwoud Ridderkerk Singelwoud 9 4 8 8 (1 dok)
Lage Hoeve Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 29 26 26 26 (3 dok)
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 13 12 12 12 (1 dok)
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 11 5 10 10 (1 dok)
G. v. Nugteren Ridderkerk G. v. Nugteren 13 - 22 aug.:
13
Oude Stee Pruimendijk R'kerk Corn. v. Nes 23 23 23 23
Jac. van Nes Oudedijk Jac. van Nes 12 12 12
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier 7 6 6 7
C. (Vlerk) Varik Straatweg R'kerk C. Vlerk 6 6 25 aug.:
(0)
6
A. Reedijk Noldijk R'kerk A. Reedijk 10 10 10 10
Jac. van Nes Noldijk Jac. van Nes 16 2 15 16
(P. v.d. Giessen) Wed. P. v.d. Giessen Noldijk Barendrecht (P. v.d. Giessen) Wed. P. v.d. Giessen 18 14 18 18
(Wed.) J. van Gemerden Noldijk Barendrecht (Wed.) J. van Gemerden 14 14 14 14
= 229

Vlasroterijen over het jaar 1920

Namen van de Hofsteden of Eigenaren Plaatselijke aanduiding Voor rekening van Gebruikt aantal bakken a.d. f 10 Totale kosten per eigenaar
Wed. Molendijk Pruimendijk R'kerk Wed. Molendijk 8 f 80
A. Molendijk H.I. Ambacht A. Molendijk 19 f 190
Joh. Nugteren H.I. Ambacht Joh. Nugteren - -
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 f 140
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht A. v.d. Giessen 16 f 160
Singelwoud Ridderkerk Singelwoud 8 f 80
Lage Hoeve Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 26 f 260
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 12 f 120
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 10 f 100
Oude Stee Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 23 f 230
G. van Nugteren Pruimendijk R'kerk G. van Nugteren 13 f 130
Jac. van Nes Oudedijk Jac. van Nes 12 f 120
Jac. van Nes Noldijk-Barendrecht Jac. van Nes 16 f 160
A. Plaisier Straatweg - R'kerk A. Plaisier 7 f 70
C. Vlerk Straatweg - R'kerk C. Vlerk 6 f 60
A. Reedijk Noldijk Barendrecht A. Reedijk 14 f 140
Wed. P. v.d. Giessen Noldijk Barendrecht Wed. P. v.d. Giessen 22 f 220
J. v. Gemerden Noldijk Barendrecht J. v. Gemerden 14 f 140
= f 2400,-

Vlasroterijen in het jaar 1921

Namen van de Hofsteden
of Eigenaren
Plaatselijke
aanduiding
Voor rekening
van
Gebruik
aantal bakken
à f 10 per
bak
Totaal kosten
per jaar
Aantal
bakken
Wed. Molendijk Pruimendijk R'kerk Wed. Molendijk 9 f 80 4
K. v/d Berg H.I. Ambacht N.V. van Gilst-Molendijk en R. v/d Berg 19 - f 190 10
Joh. v. Nugteren H.I. Ambacht Joh. v. Nugteren - -
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 f 140 14
A. v/d Giessen H.I. Ambacht A. v/d Giessen 16 f 160 -
Singerwald Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 8 } (0)
Lagehoeve Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 26 } 24
Volharding Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 12 } f 790 12
Schans Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 10 } 8
Oude Stee Pruimendijk R'kerk Corn. van Nes 23 } 23
G. van Nugteren Waaldijk R'kerk G. van Nugteren 13 f 130
Jac. van Nes Oudendijk R'kerk Jac. van Nes 12 } 10
Jac. van Nes Noldijk Barendrecht Jac. van Nes 16 } f 280 20
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier 7 f 70 7
C. Varik Straatweg R'kerk C. Varik 6 f 60 -
A. Reedijk Noldijk Barendrecht A. Reedijk 14 f 140 14
Wed. P. v/d Giessen Noldijk Barendrecht Wed. P. v/d Giessen 22 f 220 5
J. van Gemerden Noldijk Barendrecht J. van Gemerden 14 f 140 14
240 f 2400 165
(Nov. 1921)

Vlasroterijen in de Waalboezem in het jaar 1922

Namen van de hofstede
of van eigenaar
Plaatselijke
aanduiding
Voor reken(ing)
van
Aantal bakken die
te water lagen
Aantal bakken die in
't gebruik zijn gezien
Totalen kosten
per eigenaar
Wed. A. Molendijk Pruimendijk R'kerk Wed. A. Molendijk 8 4 f 40
R. v./d Berg H.I. Ambacht R. v./d Berg 20 0 -
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 14 14 f 140
A. v/d Giesen H.I. Ambacht A. v/d Giesen 16 0 -
G. Nugteren Waaldijk R'kerk G. Nugteren 13 13 f 130
Oude Stee Oudedijk R'kerk Firma C. v. Nes 25 23 }
Schans Pruimendijk R'kerk Firma C. v. Nes 10 8 }
Volharding Oudedijk R'kerk Firma C. v. Nes 14 10 } f 630
Lagehoeve Oudedijk R'kerk Firma C. v. Nes 29 22 }
Singerwald Oudedijk R'kerk Firma C. v. Nes 9 0 }
J.C. van Nes Oudedijk R'kerk J.C. van Nes 0 0 }
J.C. van Nes Noldijk B'drecht J.C. van Nes 16 0 }
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier 7 6 f 60
A. Reedijk Noldijk R'kerk A. Reedijk 0 0 -
L.M. v/d Giessen Noldijk B'drecht L.M. v/d Giessen 14 14 f 140
J. van Gemerden Noldijk B'drecht J. van Gemerden 14 7 f 70
Totaal 121 bakken Totaal = f 1210,-

Waalboezem: Vlasroterij in het jaar 1923

Namen van de Hofsteden
of van eigenaren
Plaatselijke
aanduiding
Voor rekening
van
Aantal bakken die in 't gebruik
zijn gezien over 1e halfjaar
Aantal bakken die in 't gebruik
zijn gezien over 2e halfjaar
A. Molendijk Pruimendijk R'kerk A. Molendijk 0 0
R. v.d. Berg H.I. Ambacht R. v.d. Berg 0 0
J. Stehouwer H.I. Ambacht J. Stehouwer 0 14 f 56
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht A. v.d. Giessen 0 12 f 48
Singerwald Pruimendijk R'kerk Firma C. van Nes 0 0
Volharding Pruimendijk R'kerk Firma C. van Nes 10 10 f 80 }
Lagehoeve Pruimendijk R'kerk Firma C. van Nes 22 28 f 200 }
Schans Pruimendijk R'kerk Firma C. van Nes 4 4 f 32 }
Oude Stee Oudedijk R'kerk Firma C. van Nes 23 23 f 184 } = f 496
G. Nugteren Waaldijk R'kerk G. Nugteren 0 0
A. Plaisier Straatweg R'kerk A. Plaisier 0 4 f 16
A. Reedijk Noldijk R'kerk A. Reedijk 0 14 f 56
L.M. v.d. Giessen Noldijk Barendrecht L.M. v.d. Giessen 1 18 f 76
J. van Gemerden Noldijk Barendrecht J. van Gemerden 0 14 f 56
J. van Nes Oudedijk R'kerk J. van Nes 0 0
Totaal 60 Totaal 141 f 804,-

Vlasroterijen in het jaar 1924

Namen van de Hofsteden
of eigenaar
Plaatselijke
aanduiding
Voor rekening
van
Aantal bakken over 1e halfjaar Aantal bakken over 2e halfjaar
J. Stehouwer H.I. Ambacht 14 14 f 112
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht 0 14 f 56
Singerwoud Pruimendijk R'kerk fir. C. van Nes 3 0 f 12
Volharding Pruimendijk R'kerk fir. C. van Nes 10 10 f 80
Lagehoeve Pruimendijk R'kerk fir. C. van Nes 28 22 f 200
Schans Pruimendijk R'kerk fir. C. van Nes 4 4 f 32
Oude Stee Oudedijk R'kerk fir. C. van Nes 23 23 f 184
A. Plaisier 7 7 f 56
A. Reedijk - 11 f 44
L.M. v.d. Giessen - 18 f 72
F. Reedijk Noldijk - 14 f 56
J. Reedijk - 16 f 64
J. v. Gemerden - 14 f 56
totaal 89 totaal 167 f 1024 (Samen 256 x f 4 = f 1024)

Vlasroterijen in het jaar 1927

Namen van de hofsteden of eigenaars. Plaatselyke Aanduiding. Voor rekening van. Aantal bakken over 1e halfjaar. Aantal bakken over 2e halfjaar. Totale kosten.
J. Stehouwer H.I. Ambacht 14 7
Mej. J. v.d. Giessen H.I. Ambacht 5 5
A. v.d. Giessen H.I. Ambacht 5 4
Singerwoud Fa. C. van Nes 0 0
Volharding Fa. C. van Nes 10 10
Lagehoeve Fa. C. van Nes 20 15
Schans Fa. C. van Nes 5 0
Oude Stee Fa. C. van Nes 23 23
A. Plaisier 6 6
A. Reedijk 6 11
L.M. v.d. Giessen 15 20
Fr. Reedijk 8 14
J. Reedijk 0 15
A. van Gemerden 0 14
J. van Nes 0 0
A. Molendijk 6 3
Totaal 123 Totaal 145

Vlasroterijen in het jaar 1928

Namen van de hofsteden of eigenaars. Plaatselijke aanduiding. Voor rekening van. Aantal bakken 1e halfjaar. Aantal bakken 2e halfjaar.
J. Stehouwer H.I. Ambacht 14 14
A. v.d. Giessen 0 6
Singerwoud Fr. C. van Nes 0 0
Volharding Fr. C. van Nes 10 10
Lage Hoeve Fr. C. van Nes 20 19
Schans Fr. C. van Nes 5 5
Oude Stee Fr. C. van Nes 23 23
A. Plaisier 6 7
A. Reedijk 0 0
L.M. v.d. Giessen 4 20
Fr. Reedijk 0 14
J. Reedijk 6 15
A. van Gemerden 0 14
J. van Nes 0 0
A. Molendijk 6 8
Totaal 94 Totaal 155
155 + 94 = 249 x f 4 = f 996
De Hoofd-Opzichter van de Zwijndrechtsche Waard

Vlasroterijen in het jaar 1929

Namen van de Hofsteden of eigenaars. Plaatselijke aanduiding. Voor rekening van. Aantal bakken over 1ste halfjaar. Aantal bakken over 2de halfjaar.
J. Stehouwer 14 14
A. van Gemerden 11 14
J. Reedijk 13 13
F. Reedijk 8 13
L. v.d. Giessen 8 11
A. Plaisier 10 8
A. Molendijk 8 8
Lagehoeve 27 27
Volharding 10 10
Schans 10 10
Oude Stee 23 23
Totaal 144 Totaal 151
of totaal 296 bakken à f 4 = f 1184

Vlasroterijen in het jaar 1934

1e halfjaar 1934

Lagehoeve 21 bakken
Volharding 10 bakken
Oude Stee 23 bakken
F. Reedijk 14 bakken
A. Molendijk 13 bakken
Totaal 81 bakken

2e halfjaar 1934

Lagehoeve 21 bakken
Volharding 10 bakken
Oude Stee 23 bakken
F. Reedijk 14 bakken
A. Molendijk 13 bakken
A. Plaisier 4 bakken
Totaal 85 bakken

Totaal 166 bakken à f 4 = f 664,-

De Hoofd-Opzichter M.F. Muller
31 December 1934.

Vlasroterij 1936

Juni Sept.
A. Molendijk 15 A. Molendijk 13
Wed. J. Stehouwer 14 Wed. J. Stehouwer 14
Lage hoeve 21 Lage hoeve 21
Noord 15 Noord 15
Volharding 10 Volharding 10
Oude Spul(!) 23 Oude Stee 23
A. Plaisier 6 A. Plaisier 6
F. Reedijk 17 F. Reedijk 17

Vlasroterij 1938

1e halfjaar 2de halfjaar
A. Molendijk 13 A. Molendijk 16
Wed. J. Stehouwer 14 Wed. J. Stehouwer 14
Lage hoeve 21 Lage hoeve 13
De Noord 15 De Noord 13
Volharding 10 Volharding 10
A. Plaisier 10 A. Plaisier 12
F. Reedijk 21 F. Reedijk 21
Zwijndrecht, 5 Nov. 1938.


- Dordrecht, 20 Julij. Jongstleden Zaturdag hield de afdeeling Dordrecht en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te Rijsoort een wedstrijd van vlasplukkers, op een daartoe uitmuntend geschikt stuk vlasland, toebehoorende aan den heer P. Steehouwer Pz., hetwelk ten dien einde in vijftig perceelen van gelijke grootte was afgedeeld.
Aan den wedstrijd werd deelgenomen
door 10 personen van de eerste klasse, mannen van 41 jaar en daarboven;
door 20 personen van de tweede klasse, mannen van 19 tot 40 jaar;
door 7 personen van de derde klasse, jongens van 16 tot 18 jaar, en
door 10 personen van de vierde klasse, jongens van 13 tot 15 jaar.

Voor elke dezer klassen weren drie pryzen uitgeloofd, die behaald werden:
1e kl., eerste prijs door C. Rijsdijk, te Ridderkerk; tweede prijs door C. Punt, te Hendrik-Ido-Ambacht; derde prgs door T. Wols, te Hendrik-Ido-Ambacht en A. de Waard te Barendrecht.
2e kl., eerste prijs door H. Allerliefste, te Oostendam; tweede prijs door A. Molendijk te Oostendam; derde prijs door G. Rijsdijk, te Ridderkerk, terwijl nog een extra-prijs werd toegekend aan J. van Gemerden, te Ridderkerk.
3e kl., eerste prijs door J. Lagendijk, te Ridderkerk; tweede prijs door A. Brouwer, te Ridderkerk; derde prijs door G. van den Berg, te Hendrik, Ido-Ambacht;
4e kl., eerste prijs door M. Vermeer, te Ridderkerk; tweede prijs door A. van der Linden, te Ridderkerk; derde prgs door T. de Jong, te Ridderkerk.
De hoofdvoorwaarden, die tot maatstaf van beoordeeling dienden, waren: vierkant plukken, niet strikken, regt houden, te besteden tijd.
Na afloop van den eigenlyken wedstrijd werden er onder de mededingers der le en 2e klassen nog drie prijzen uitgeloofd, om het meestal neergeslagen vlas, dat op het voorste gedeelte van het land was blijven staan, alleen om het gladst, te plukken.
Hiervoor weder toegekend: le prijs aan J. van Gemerden, te Ridderkerk; 2e prijs aan L. Leenfaar, te Ridderkerk; 3e prijs aan S. van der Plas, te Ridderkerk. De beoordeeling heeft plaats gehad door drie daartoe aangewezen leden Van de Vereeniging tot bevordering der Vlasplukkerij.
Over hunne kunde, naauwgezetheid en onpartijdigheid was maar één Oordeel. Deze geheel nieuwe wedstrijd schijnt ten volle aan de Verwachting te hebben beantwoord, en is zeer zeker geschikt om den ijver op te wekken onder het groot aantal arbeiders, dat door de vlasserij wordt bezig gehouden, een ijver die niet anders dan gunstig op den vlasbouw zelven kan werken. Het schoone weder maakte den wedstrijd voor al de aanwezigen tot een landerlijk feest.

[Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 22-07-1864]

Laatst gewijzigd: mei 2022.