Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rijsoord: vergunningen voor een stap (1930)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer 247 (Polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek) drie vergunningen voor een (boen)stap, 1930

H. Ido Ambacht 20 Nov. '30
M.
Ondergeteekende B. van Nes, wonende Rotterdamscheweg 23, verzoekt bij deze vergunning tot het hebben van een boenstap langs de Langeweg, bij het perceel tuinland in den polder Rijsoord en Strevelshoek.
De verzoeker
B. van Nes
Rotterdamscheweg 23
H.I. Ambacht
postbestell. Zwijndrecht

Zwijndrecht 23/12 30
Heeren Polderbestuur,
Ondergetekende vraagt met deze vergunning om een stap te maken, voor huishoudelijk gebruik aan de kant van den weg.
in afw.
A. Hooft,
Langeweg 238 Zwijndrecht

Rijsoord, 31 dezer 1930.
Geacht bestuur der polder "Rijsoord"
Door het schieten der wetering aan de Langeweg is bij ondergeteekende de stap voor het boenen der gewassen vervallen. Om die reden verzoek ik U beleefd om U aller medewerking tot het verkrijgen van toestemming om een nieuwe stap te maken in die wetering. Hopende dat ik Uwe toestemming daarvoor krijgt met de verzekering dat ik (U) aan de gestelde voorwaarden zal voldoen.
Hoogachtend
A. Voorwinden
Langeweg Rijsoord.

Laatst gewijzigd: mei 2016.