Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 451

DOSSIER 9156
G. Spork, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 10-07-1933 eerste opgaaf
  • B. 17-09-1942 overdracht der zaak
  • C. 17-09-1942 nieuwe eigenaar
  • D. 29-01-1944 wijziging handelsnaam
  • E. 21-06-1950 opheffing der zaak

B. (17-09-1942)

Opgaaf van Gerardus Spork, gevestigd te Dordrecht, Voorstraat 193zwart.

De ondergeteekende verklaart, dat hij met ingang van 14 September 1942, zijn zaak heeft overgedaan aan den Heer Karel Leendert Raven, vischhandelaar, alhier, met het recht de firmanaam "G. Spork" te mogen blijven voeren, echter onder uitdrukkelijk beding dat het gebruik van deze firmanaam beperkt blijft tot den tijd dat de Heer Raven het pand Voorstraat no. 193zwart te Dordrecht in huur heeft van ondergeteekende of diens rechtverkrijgenden.

(aangever: Gerardus Spork, Voorstraat 193zwart, eigenaar, Dordrecht den 14en September 1942)

Laatst gewijzigd: maart 2011