Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 782
Dossier 17530

DOSSIER 17530
(Verchroom Inrichting) Ampère (firma) W. van Mierlobensteijn / Metaalveredelingsbedrijf "Ampère" C.V. van Mierlobensteijn, gevestigd te Dordrecht. (nieuwe opgave dossiernr. 27697, giro 167500)

INHOUD.
  • A .18-10-1951 eerste opgaaf
  • B. 25-01-1952 wijziging handelsnaam
  • C. 04-11-1955 opgave betr. huwelijksche voorwaarden
  • D. 13-12-1963 ontbinding vennootschap
  • E. 13-12-1963 nieuwe opgave
  • F. 13-12-1963 kapitaalopgave
  • G. 21-08-1964 adreswijziging
  • H. 04-01-1965 inbreng in de nieuwe opgericht Naaml. Venn. onder de naam N.V. metaalveredelingsbedrijf Ampère (zie nieuwe opgave dossier 27697)

E. (13-12-1963)

1a. Handelsnaam waaronder de onderneming gedreven wordt: Metaalveredelingsbedrijf 'Ampère' C.V. van Mierlobensteijn, te Dordrecht
1b. Naam der vennootschap : -
1c. Plaats van vestiging der vennootschap : -
1d. Omschrijving van het bedrijf : Galvanisch bedrijf, slijperij en polijsterij benevens de vervaardiging van en de handel in voorwerpen welke met deze bedrijfsuitoefening verband houden
1e. Gemeente/plaats/straat en huisnummer : Hoogt 12,13,14 te Dordrecht [Celsiusstraat ongenummerd]
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming : 5 April 1924
1g. Tijdstip van voortzetting der onderneming : 1 Januari 1963

Beherend vennoot:
Jacobus Johannes van Mierlobensteijn, Weedeweg ZZ 13 (Dordrecht), geb. Rotterdam 27-11-1914 (getrouwd onder huwelijkse voorwaarden: art. 1 Tussen de echtelieden zal geen gemeenschap van goederen, welke ook bestaan, ook de gemeenschap van winst en verlies en die van vruchten en inkomsten zijn dus tussen hen uitgesloten, griffier Dordrecht 6-10-1942 no. 2357)

Vennoten bij wijze van geldschieting: één te Nederland voor f 58,885,75.
(Zie nieuwe opgave C.V. Metaalveredelingsbedrijf 'Ampère' Dordrecht, dossier 27697)

(naam aangever: J.J. van Mierlobensteijn, Weedeweg ZZ 13 (Dordrecht), beh. vennoot, 13-12-1963)

Laatst gewijzigd: maart 2011