Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 15-03-1928 aan Officier van Justitie (Breda)

BRIEF 15-03-1928

Bergen op Zoom 15 Maart 1928
Vrede-Rust

Den Wel Ed. gestr: Heer
de Officier van Justitie te Breda

Ondergeteeknde R. Kennedy
Kunstschilder te Dordrecht - Reeweg 95
heeft de eer U te verzoeken een onderzoek
in te stellen naar de wijze waarop hij
naar de instelling Vrederust gebracht is
Maandagmiddag werd ik om 2 uur ontboden
door de Commissaris van Politie te Dordrecht,
om gehoord te worden over een aanklacht
die ik heb ingediend tegen mijn buren wegens
laster en diefstal uit plagen.
De commissaris in gezel(d)schap van den Heer
Zwama
deelde mij mede, dat ik mij in
een inrichting in observatie moest laten
opnemen, op verzoek van Dr. de Munk
zenuwarts te Dordrecht, daar dit verzoek
mij zeer onvoorbereid (onverwachtsch kwam), heb ik er mij

tegen verzet omdat ik niet de minste aanleiding er toe heb gegeven
doch werd door (vier man overmand) de commissaris, de
heer Zwama en twee politie agenten overmand, en
in een auto geduwd, en (met) in gezeldschap van
zuster Burger (wijkverple(e)gster) te Dordrecht, naar
(mij later) Vrederust gebracht, zooals mij later gezegd
werd. Ik beschouw deze behandeling als vrijheids
beroving met voorbedachte rade, daar nog mijn
familie nog vrienden van mij er van onderricht waren
Ook is het beledigend voor mijn eer, en fnuikend
voor mijn toekomst, de schande te moeten dragen
in een krankzinnige gesticht verpleegd te zijn
tevens belet het mij mijn werk uit te voeren
wat ik in Dordrecht achter laat, en deel te nemen
aan verschillende tentoonstellingen waar ik op tijd
in moet zenden, wardoor deze vrijheidsberooving
mij dubbel nadeeling wordt. Ik wil niet klagen over
de behandeling hier in de inrichting, waar ik als ontwikkeld zoon
op de zelfde zaal als een twintigtal zwakzinnigen
daar ik in het geheel niet ongesteld ben, zou ik zoo spoedig
moge(n)lijk willen vertrekken, en dat ik voor 20 Maart op een
eenige tentoonstellingen in moet zenden. In den Haag Kunsthandel
"Sala"
en op Pictura te Dordrecht. Hopende dat
U het hierboven moge leiden dat ik zoo spoedig moge(n)lijk weer
mijn werk kan aanvangen en verblijve ik met verschuldige
eerbied Uw dienstw. dr.
R. Kennedy.

Laatst gewijzigd: december 2019.