Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


Een overzicht van kooplieden/reders/hun handel/schepen en schippers te Dordrecht in de 17e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


kooplieden/reders A t/m F

KOOPLIEDEN/REDERS TE DORDRECHT IN DE 17E EEUW

(dit is een voorlopig overzicht)

PIETER ADAMS Corstiaanz (1645 Ddr)
In 1682 Fluitschip ,,DE TOBIAS,,
Handel: o.a. Walvisvaart

JOHN ARMIGER (ca 1640 Londen/1705 Ddr)
Tr met Statia van Akeren
In 1675 Fluitschip ,,DE SINT NICOLAAS,,
Handel: ?

CHRISTIAEN BACKUS Janz (1643/1721 Ddr)
Tr 1683 Ddr met Margriet Plucque Gerrits
In 1683 Fluitschip ,,DE MUNT V HOLLAND,,
Handel: o.a. Zout /Walvisvaart.

WARNER van BLANKENSTEIN (ca 1655 Ddr)
Tr 1685 Ddr met Adriana Rens (Reyns)
In 1693 Fluitschip ,,DE STAD THIEL,,
Handel: o.a. Hout / Walvisvaart

NB
- WATERGERECHT (transport 03-04-1690)
Actum utsupra. Dat voor ons quamen Crijn Marinusse van Duijvelandt, borger deser Stede als Eijgenaer neffens Hester Ranck wed. van Carel Tijsse woonende binnen deselve Stadt van een sesde part in 't fluijtschip de Stadt Thiel met armesoen, canon en anders daer toe behoorende, soodanigh allen t selve is gesnelt nu tot op de jongst Equipage, En in de naem van welcke wed. mede compareerde Tijs Carelsz van Bommel soone van9de) selve wed. ende Gerit Hardus als getrout hebbende gaere dochter als van(de) selve daer toe gelast sijnde Ende verclaerde sij Compt.ten vercogt te hebben en dienvolgende te transporteren bij desen aen ende ten behoeve van
Sr: Warner Blanckesteijn, Coopman alhier
het seste part int voorn. schip ende toebehooren soo hier boven breeder is uijtgedruckt
[BRON: Regionaal Archief Dordrecht (RAD), toegang 14, inventarisnr. 60 (1690-1694)]


FRANCOIS BOON Johz (1665 /1701 Ddr)
Tr 1692 Ddr met Teuntje v Tiel Thomasdr
In 1688 Fluitschip ,,DE DORDTSE MAAGD,,
Handel: o.a. Olie /Graan /Walvisvaart

JOHAN BOON Francoisz (1646 Ddr)
Tr 1665 Ddr met Lydia van Someren
In 1685 Galjootschip ,,DE COOPMAN,,
Handel: o.a. Olie / Graan /Tras /Walvisvaart

GERARD BORDELS Johanz (ca 1640 Ddr)
In 1676 Pinasschip ,,HET FORTUYN,,
Handel: o.a. Zout

MARIA van BRACHT (ca 1630 Ddr)
In ca 1683 Zeeboeierschip ,,DE FORTUYN,,
Handel: ?

GILLIS van BRAEMEN (1634/1700 Ddr)
In 1675 Fluitschip ,,DE EMERENTIA,,
Handel: ?

ADRIAEN BRAETS Govertz (1638/1677 Ddr)
Tr 1662 Ddr met Maria v/d Graaf Jacobs
In 1670 Fluitschip ,,DE ROOSELAAR,,
Handel: o.a. Olie/Graan/Zout

JACOB BRAETS Adriaanz (1664/1707 Ddr)
Tr 1688 Ddr Susanna Terwen Cornelisdr
In 1699 Fluitschip ,,DE CONCORDIA,,
Handel: o.a. Olie /Graan /Zout

RAFAEL BRESSY (Bressi) (ca1625 /overl na 1697 Ddr)
Tr 1651 R.dam met Maria Bressy
In 1670 Fluitschip ,,DE ROOSELAAR,,
Handel: ?

MATTHEUS v/d BROUCK Eliasz (1620/1685 Ddr)
Tr 1650 Ddr met Catharina Cruydenier
In 1683 Fluitschip ,,DE DORDTSE BEURS,,
Handel: o.a. Walvisvaart

RUDOLF BROMKENS [Bremkens] Johanz (overl 1689 Ddr)
In 1677 Fluitschip ,,DE SWARTE WINTHONT,,
Handel: o.a. Hout/ Wijn

PIETER de BRUIJN Janz (ca 1640 /1711Ddr)
Tr 1668 Ddr met Elisabeth Sonneman Goverts
In 1681 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,,
Handel: o.a.Zout/Walvisvaart

PIETER BUYS Christoffelz (ca 1650 Ddr)
Tr 1676 Ddr met Gerarda van Cruyskercken
In 1683 Fluitschip ,,DE WILLEM HENDRIK PRINS VAN ORANJE,,
Handel: o.a. Graan/Zout/Walvisvaart

ADRIAAN op de CAMP Adriaanz (ca 1655/1717 Ddr)
Tr 1682 Ddr met Pieternella Cloens Pieters
In 1687 Fluitschip ,,DE ZEE ENGEL,, (samen met Jan Cloens Pieterz)
Handel: o.a. Zout /Walvisvaart

NB.
WATERGERECHT (transport 15-04-1690)
Actum den xv: April 1690. Dat voor ons quam Claes Cornelisz Quast, Schipper vande Claegh, Ende verclaerde vercocht te hebben ende dienvolgende te transporteren ende in vollen vrijen eijngendom over te dragen bij desen aen ende ten behoeve van
Sr: Adriaen opde Camp Coopman binnen dese Stadt
Seeckere kaeghschuijt met allen sijnen toebehooren soo van staende als loopende wat soo die rijdt en(de) zeijlt
[BRON: Regionaal Archief Dordrecht, toegang 14, inventarisnr. 60 (1690-1694)]


CHRISTIAAN CLOENS Pieterz (1651/1725 Ddr) ongehuwd
In 1687 Fluitschip ,,DE MUNT VAN HOLLAND,,
Handel: o.a. Zout/Walvisvaart

JAN CLOENS Pieterz (1646/1723 Ddr)
Tr 1676 Ddr met Jacoba Maria van Haarlem
In 1687 Fluitschip ,,DE ZEE ENGEL,, (samen met Adriaan op de Camp Adrz)
Handel: o.a. Zout / Stokvis /Walvisvaart

PIETER CLOENS Pieterz (1652/1727 Ddr)
Tr 1674 Ddr met Catharina Backus Jansdr
In 1682 Fluitschip ,,DE BEURS VAN DORDRECHT,,
Handel: o.a. Zout/Stokvis/Walvisvaart

LAURENS van CONVENT Davidz (1627/1672 Ddr)
Tr Ddr 1649 met Christina Bus (Bosch) Pieters uit Emden
In 1661 Fluitschip ,,De Zeven Provincies,,(Aigle Noir) met 36 geschut / kosten f 64.000,-

DIONYSUS v/d DACK Dionysusz (1637 Ddr)
Tr 1669 Ddr met Margrieta v/d Graaf
In 1670 Galjootschip,, ,,DE KARSEBOOM,,
Handel: ?

PIETER EELBO Danielz (1638 /1704 Ddr)
Tr 1661 Ddr met Margriet Repelaer Anthonydr
In 1675 Fluitschip ,,DE SINT PIETER,,
Handel: o.a. Walvisvaart

GOVERT van EYSSEL Johanz (1657 Ddr)
In 1681 Fluitschip ,,het Wapen van Dordrecht,, handel: Walvisvaart

MICHIEL FELTRUM Michielz (1595/1657 Ddr)
Tr ca 1651 Ddr met Johanna v Beaumont Goverts
In 1657 Zeeboeier ,,DE HALVE MAAN,,
Handel: o.a. Wijn

HENDRIK FRANCKEN Genefaesz (ca 1620/1670 Ddr)
Tr ca 1645 met Geertrui v/d Hulck Gillisdr
In 1658 Fluitschip ,,DE WAESDORP,, mede aandeelhouders
Dirk v Schijvelberg/Johan Rijcken/ Francois v/d Graaf / Johan de Gront Pz en Jonas de Jongh
Handel: o.a.Hout /Zout

FRANCOIS FRANCKEN Johz (ca 1640/1614 Ddr)
Tr 1670 Anna de Veer Allartsdr /tr 2e Elisabeth Carnakel
In 1676 Fluitschip ,,DE GETROUWE COOPMAN,, (samen met Johan v Helmond)
Handel: o.a. Olie/Graan/Hout

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.