Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


Inleiding

Inleiding:
Bij mijn onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 18e eeuw heb ik speciaal gezocht naar de door kooplieden/reders te Dordrecht, gebruikte zeeschepen die worden gemeld o.a. in het archieven nrs 9 en 14 van het Watergerecht te Dordrecht in de periode 1700/1802 en in het Register van de afgegeven Zeebrieven te Dordrecht tussen 1757/1802.
Waar mogelijk heb ik het type schip /zijn afmetingen en de schippers van deze schepen genoteerd en gegevens gemeld over de kooplieden/reders en hun handel
Gemeld moet worden dat dit niet alle zeeschepen zijn die in bezit waren van de Dordtse rederijen.De kooplieden/reders lieten ook hun schepen elders bouwen of kochten een schip in Rotterdam of Amsterdam.
Ook heb ik melding gemaakt met het type binnenvaart schepen die werden gemeld in het archief v/h Watergerecht die in Dordrecht in de 18 eeuw werden gebruikt.
Ik wil hierbij met NADRUK vermelden dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is en ik geen onderzoek heb gedaan in Notariele archieven.
Het is een raamwerk met aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 18e eeuw.
H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Afkortingen:
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802 bewerkt door E.v. Dooremalen
(de Gruyl) = schrijver M.E. de Gruyl) Dordtse Jonas in Olie (Dordtse walvisvaart)
(V.O.C./Dillo) = V.O.C.site en
De schrijfster I.G. Dillo = ,,Nadagen van de Oost Indische Compagnie 1782/1795,,.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.