Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: volkstelling 19 november 1849


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7301A (hoofdelijke invulregister)

NB.
m = mannen
v = vrouwen

* * * alle namen staan in de database! * * *

wijk A

Verzameling van de Wijken A, B, C, D, E en M.W. naar de stand der bevolking van den 19 November 1849.

Aanmerkingen:
- TOLBRUG
- GROENMARKT: 5 Huizen onbewoond, 1 hoofdwacht
- VISCHBRUG
- LOMBARDBRUG
- GROOTEKERKSBUURT: 2 Huizen onbewoond, 6 pakhuizen, 1 winkelhuis
- PELSERBRUG
- LEUVENBRUG
- GELDERSCHEKADE: 1 Pakhuis
- MAARTENSCHAT: 14 Pakhuizen, 1 Zakkendragershuis
- AAN DE KRAAN: 1 Pakhuis, 1 magazijne en de Kraan
- GROOTEKERKSPLEIN
- AAN DE GROTE KERK: 1 pakhuis, 1 Stal en de groote kerk (N.H.)
- POTTEKADE: Het korenmeetershuis
- SCHUITEMAKERSTRAAT: 3 onbewoonde huizen, 7 pakhuizen, 1 Erf
- HOUTTUINEN: 8 pakhuizen, 7 Erven, 2 Tuin, 3 Lootsen en 2 Bergplaatsen
- MANHUISSTRAATJE: 4 pakhuizen
- VLEESCHHOUWERSTRAAT: 1 onbewoond huis, 2 pakhuizen 1 grutterij
- TOLBRUGSTRAATJE: 3 pakhuizen
- VARKENMARKT: 6 pakhuizen, 4 Stallen, 1 werkplaats, 1 tuin en 2 Erven
- KNOLHAVEN: 2 pakhuizen en 1 Erf
- AARDAPPELMARKT
- NIEUWEHAVEN: 7 pakhuizen en 1 onbewoond
- VLAK BIJ DE BLAUWPOORT: 1 onbewoond, 1 Pakhuis
- HOOGE NIEUWSTRAAT: 15 Pakhuizen, 1 koetshuis, 1 werkplaats en 1 Tuin
- VLAK BIJ DE ROOBRUG
- BINNEN WALEVEST: 9 Pakhuizen, 2 houtlootsen, 1 Hospitaal, 1 Stal en 1 Erf
- BUITEN WALEVEST: 4 's Lands-bergplaatsen

Straat, steeg, gracht, enz Aantal huizen Aantal huisgezinnen Getal inwoners per huis Verblijf Burgerlijke staat Geboorteplaats Godsdienst
               
Tolbrug 3 3 4 (m)
7 (v)
gewoon: 4 (m) 7 (v) ongehuwd: 3 (m) 4 (v)
gehuwd: 3 (m) - (v)
weduwen-staat: 1 (m) 1 (v)
gemeente: 3 (m) - (v)
provincie: 1 (m) 2 (v)
andere provincie: 3 (m) - (v)
andere vr. landen: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 1 (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 4 (v)
Groenmarkt 74 95 171 (m)
261 (v)
gewoon: 162 (m) 255 (v)
tijdelijk: 9 (m) 5 (v)
doortrekkend: - (m) 1 (v)
afwezig: 7 (m) - (v)
ongehuwd: 111 (m) 189 (v)
gehuwd: 53 (m) 54 (v)
weduwen-staat: 7 (m) 18 (v)
gemeente: 125 (m) 158 (v)
provincie: 17 (m) 48 (v)
andere provincie: 28 (m) 52 (v)
Duitschland: 1 (m) 2 (v)
andere vr. landen: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 122 (m) 208 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 7 (m) 3 (v)
Evang. Luth.: 14 (m) 7 (v)
Doopsgez.: 1 (m) - (v)
Roomsch Cath.: 17 (m) 33 (v)
Oud-Roomsch: 1 (m) 1 (v)
Nederd. Isr.: 9 (m) 9 (v)
Vischbrug 2 3 2 (m)
6 (v)
gewoon: - (m) 5 (v)
tijdelijk: 2 (m) 1 (v)
ongehuwd: 2 (m) 5 (v)
gehuwd: - (m) - (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: - (m) 3 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Duitschland: 1 (m) 1 (v)
Engeland: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 1 (m) 4 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) - (v)
Roomsch Cath.: - (m) 2 (v)
Lombardbrug 2 2 2 (m)
6 (v)
gewoon: 2 (m) 6 (v) ongehuwd: 1 (m) 4 (v)
gehuwd: 1 (m) 1 (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 2 (m) 6 (v) Ned. Herv.: 2 (m) 6 (v)
Grootekerksbuurt 46 63 97 (m)
175 (v)
gewoon: 96 (m) 170 (v)
tijdelijk: - (m) 5 (v)
doortrekkend: 1 (m) - (v)
afwezig: 5 (m) - (v)
ongehuwd: 58 (m) 117 (v)
gehuwd: 36 (m) 41 (v)
weduwen-staat: 3 (m) 17 (v)
gemeente: 76 (m) 118 (v)
provincie: 11 (m) 31 (v)
andere provincie: 9 (m) 22 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 1 (v)
Duitschland: - (m) 2 (v)
Belgie: - (m) 1 (v)
Engeland: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 70 (m) 143 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 3 (m) - (v)
Evang. Luth.: 7 (m) 8 (v)
Roomsch Cath.: 17 (m) 24 (v)
Pelsebrug 1 2 4 (m)
6 (v)
gewoon: 4 (m) 6 (v) ongehuwd: 2 (m) 4 (v)
gehuwd: 2 (m) 2 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 4 (m) 6 (v) Ned. Herv.: 1 (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 3 (m) 5 (v)
Leuvebrug 1 1 3 (m)
3 (v)
gewoon: 3 (m) 3 (v) ongehuwd: 3 (m) 2 (v)
gehuwd: - (m) - (v)
weduwen-staat: - (m) 1 (v)
gemeente: 3 (m) 2 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 3 (m) 3 (v)
Gelderschekade 2 2 4 (m)
4 (v)
gewoon: 4 (m) 4 (v) ongehuwd: 2 (m) 2 (v)
gehuwd: 2 (m) 2 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 4 (m) 3 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 4 (m) 4 (v)
Maartenschat 16 18 30 (m)
67 (v)
gewoon: 29 (m) 64 (v)
tijdelijk: 1 (m) 3 (v)
afwezig: - (m) 1 (v)
ongehuwd: 19 (m) 50 (v)
gehuwd: 10 (m) 11 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 6 (v)
gemeente: 24 (m) 60 (v)
provincie: 3 (m) 2 (v)
andere provincie: 3 (m) 4 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 22 (m) 52 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 6 (m) 4 (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 10 (v)
Aan de Kraan 2 2 5 (m)
10 (v)
gewoon: 5 (m) 10 (v) ongehuwd: 3 (m) 8 (v)
gehuwd: 2 (m) 2 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 4 (m) 4 (v)
provincie: 1 (m) 5 (v)
andere provincie: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 5 (m) 9 (v)
Roomsch Cath.: - (m) 1 (v)
Grootekerksplein 3 3 4 (m)
9 (v)
gewoon: 4 (m) 8 (v)
tijdelijk: - (m) 1 (v)
ongehuwd: 2 (m) 6 (v)
gehuwd: 1 (m) 1 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 2 (v)
gemeente: 4 (m) 5 (v)
provincie: - (m) 2 (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 4 (m) 9 (v)
aan de Groote Kerk 3 3 4 (m)
8 (v)
gewoon: 4 (m) 8 (v) ongehuwd: 1 (m) 6 (v)
gehuwd: 2 (m) 2 (v)
weduwen-staat: 1 (m) - (v)
gemeente: 2 (m) 6 (v)
provincie: - (m) 2 (v)
andere provincie: 2 (m) - (v)
Ned. Herv.: 2 (m) 6 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 2 (v)
Pottekade 8 8 18 (m)
16 (v)
gewoon: 16 (m) 14 (v)
tijdelijk: 2 (m) 2 (v)
afwezig: 2 (m) - (v)
ongehuwd: 11 (m) 7 (v)
gehuwd: 7 (m) 7 (v)
weduwen-staat: - (m) 2 (v)
gemeente: 13 (m) 11 (v)
provincie: 3 (m) 4 (v)
andere provincie: 2 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 17 (m) 16 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) - (v)
Schuitmakersstraat 11 18 27 (m)
39 (v)
gewoon: 27 (m) 39 (v)
tijdelijk: - (m) - (v)
afwezig: 3 (m) - (v)
ongehuwd: 15 (m) 22 (v)
gehuwd: 11 (m) 12 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 5 (v)
gemeente: 25 (m) 31 (v)
provincie: - (m) 1 (v)
andere provincie: 2 (m) 7 (v)
Ned. Herv.: 21 (m) 28 (v)
Evang. Luth.: - (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 6 (m) 9 (v)
Houttuinen 12 14 27 (m)
40 (v)
gewoon: 24 (m) 40 (v)
tijdelijk: 2 (m) - (v)
afwezig: 4 (m) - (v)
ongehuwd: 15 (m) 25 (v)
gehuwd: 12 (m) 12 (v)
weduwen-staat: - (m) 3 (v)
gemeente: 19 (m) 23 (v)
provincie: 2 (m) 9 (v)
andere provincie: 6 (m) 8 (v)
Ned. Herv.: 21 (m) 36 (v)
Evang. Luth.: - (m) - (v)
Roomsch Cath.: 6 (m) 4 (v)
Manhuisstraatje 1 2 2 (m)
4 (v)
gewoon: 2 (m) 4 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 1 (m) 2 (v)
gehuwd: 1 (m) 2 (v)
gemeente: - (m) 2 (v)
provincie: 1 (m) 1 (v)
andere provincie: 1 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 1 (m) 2 (v)
Evang. Luth.: - (m) - (v)
Roomsch Cath.: 1 (m) 2 (v)
Vleeschhouwerstraat 41 55 98 (m)
121 (v)
gewoon: 97 (m) 121 (v)
tijdelijk: 1 (m) - (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 46 (m) 65 (v)
gehuwd: 59 (m) 47 (v)
weduwen-staat: 2 (m) 9 (v)
gemeente: 77 (m) 86 (v)
provincie: 6 (m) 21 (v)
andere provincie: 14 (m) 13 (v)
Belgie: - (m) 4 (v)
andere vr. landen: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 77 (m) 98 (v)
Evang. Luth.: - (m) - (v)
Roomsch Cath.: 20 (m) 22 (v)
Nederd. Isr.: 1 (m) 1 (v)
Tolbrugstraatje 15 24 38 (m)
46 (v)
gewoon: 38 (m) 46 (v) ongehuwd: 21 (m) 25 (v)
gehuwd: 16 (m) 17 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 4 (v)
gemeente: 28 (m) 33 (v)
provincie: 6 (m) 9 (v)
andere provincie: 4 (m) 4 (v)
Ned. Herv.: 20 (m) 29 (v)
Evang. Luth.: - (m) - (v)
Roomsch Cath.: 7 (m) 10 (v)
Nederd. Isr.: 7 (m) 6 (v)
Portug. Isr.: 4 (m) 1 (v)
Varkenmarkt 34 43 91 (m)
113 (v)
gewoon: 88 (m) 105 (v)
tijdelijk: 3 (m) 8 (v)
afwezig: 4 (m) - (v)
ongehuwd: 50 (m) 57 (v)
gehuwd: 36 (m) 37 (v)
weduwen-staat: 5 (m) 19 (v)
gemeente: 69 (m) 74 (v)
provincie: 7 (m) 19 (v)
andere provincie: 13 (m) 16 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 1 (v)
Duitschland: 2 (m) 3 (v)
Ned. Herv.: 75 (m) 84 (v)
Evang. Luth.: 5 (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 11 (m) 26 (v)
Knolhaven 18 24 46 (m)
50 (v)
gewoon: 46 (m) 48 (v)
tijdelijk: - (m) 2 (v)
afwezig: 2 (m) - (v)
ongehuwd: 28 (m) 23 (v)
gehuwd: 17 (m) 19 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 8 (v)
gemeente: 45 (m) 27 (v)
provincie: 7 (m) 14 (v)
andere provincie: 4 (m) 7 (v)
Duitschland: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 31 (m) 35 (v)
Evang. Luth.: 2 (m) 1 (v)
Doopsgez.: 1 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 9 (m) 9 (v)
Nederd. Isr.: 3 (m) 3 (v)
Aardappelmarkt 3 4 6 (m)
9 (v)
gewoon: 6 (m) 9 (v) ongehuwd: 3 (m) 4 (v)
gehuwd: 3 (m) 5 (v)
gemeente: 6 (m) 7 (v)
provincie: - (m) - (v)
andere provincie: - (m) 2 (v)
Ned. Herv.: 6 (m) 7 (v)
Roomsch Cath.: - (m) 2 (v)
Nieuwehaven 34 40 53 (m)
111 (v)
gewoon: 51 (m) 106 (v)
tijdelijk: 2 (m) 5 (v)
doortrekkend: - (m) - (v)
afwezig: 4 (m) - (v)
ongehuwd: 27 (m) 75 (v)
gehuwd: 22 (m) 24 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 12 (v)
gemeente: 39 (m) 72 (v)
provincie: 4 (m) 15 (v)
andere provincie: 9 (m) 20 (v)
Duitschland: - (m) 3 (v)
Belgie: 1 (m) - (v)
Engeland: - (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 36 (m) 79 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 1 (m) - (v)
Evang. Luth.: 7 (m) 13 (v)
Chr. afgesch.: 3 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 6 (m) 16 (v)
Oud-Roomsch: - (m) 1 (v)
Vlak bij de Blaauwpoort 4 7 20 (m)
26 (v)
gewoon: 19 (m) 26 (v)
tijdelijk: - (m) - (v)
doortrekkend: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 11 (m) 17 (v)
gehuwd: 8 (m) 8 (v)
weduwen-staat: 1 (m) 1 (v)
gemeente: 14 (m) 21 (v)
provincie: 2 (m) 2 (v)
andere provincie: 3 (m) 3 (v)
andere vr. landen: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 14 (m) 21 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 5 (m) 4 (v)
Roomsch Cath.: 1 (m) 1 (v)
Hoogenieuwstraat 53 75 138 (m)
163 (v)
gewoon: 137 (m) 162 (v)
tijdelijk: 1 (m) 1 (v)
doortrekkend: - (m) - (v)
afwezig: 7 (m) 2 (v)
ongehuwd: 78 (m) 88 (v)
gehuwd: 56 (m) 57 (v)
weduwen-staat: 4 (m) 18 (v)
gemeente: 112 (m) 122 (v)
provincie: 9 (m) 18 (v)
andere provincie: 16 (m) 23 (v)
Duitschland: 1 (m) - (v)
Ned. Herv.: 118 (m) 140 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 5 (m) 1 (v)
Evang. Luth.: - (m) 4 (v)
Roomsch Cath.: 15 (m) 18 (v)
Vlak bij de Roobrug 8 8 12 (m)
20 (v)
gewoon: 12 (m) 20 (v) ongehuwd: 4 (m) 15 (v)
gehuwd: 5 (m) 5 (v)
weduwen-staat: 3 (m) - (v)
gemeente: 10 (m) 15 (v)
provincie: - (m) 4 (v)
andere provincie: 2 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 7 (m) 15 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 3 (m) - (v)
Evang. Luth.: - (m) 1 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 4 (v)
Binnen Walevest 9 9 16 (m)
25 (v)
gewoon: 15 (m) 24 (v)
tijdelijk: - (m) - v)
doortrekkend: 1 (m) 1 (v)
afwezig: 1 (m) - (v)
ongehuwd: 9 (m) 16 (v)
gehuwd: 7 (m) 6 (v)
gemeente: 12 (m) 21 (v)
provincie: 2 (m) 4 (v)
andere provincie: 2 (m) - (v)
Ned. Herv.: 13 (m) 16 (v)
Evang. Luth.: 1 (m) 3 (v)
Roomsch Cath.: 2 (m) 6 (v)
Buitenwalevest 6 6 13 (m)
13 (v)
gewoon: 11 (m) 12 (v)
doortrekkend: 2 (m) 1 (v)
ongehuwd: 8 (m) 9 (v)
gehuwd: 5 (m) 4 (v)
weduwen-staat: - (m) - (v)
gemeente: 12 (m) 7 (v)
provincie: - (m) 2 (v)
andere provincie: 1 (m) 4 (v)
Ned. Herv.: 13 (m) 13 (v)
               
TOTAAL 412 534 935 (m)
1358 (v)
gewoon: 907 (m) 1322 (v)
tijdelijk: 21 (m) 33 (v)
doortrekkend: 7 (m) 3 (v)
afwezig: 41 (m) 3 (v)
ongehuwd: 531 (m) 846 (v)
gehuwd: 369 (m) 381 (v)
weduwen-staat: 35 (m) 131 (v)
gemeente: 721 (m) 930 (v)
provincie: 80 (m) 211 (v)
andere provincie: 123 (m) 197 (v)
bezittingen b. Europa: - (m) 3 (v)
Duitschland: 5 (m) 13 (v)
Belgie: 1 (m) 2 (v)
Engeland: 2 (m) 1 (v)
andere vr. landen: 3 (m) 1 (v)
Ned. Herv.: 707 (m) 1067 (v)
Fransch/Waalsch herv.: 30 (m) 12 (v)
Evang. Luth.: 38 (m) 43 (v)
Doopsgez.: 2 (m) 2 (v)
Chr. Afgesch.: 3 (m) 2 (v)
Roomsch Cath.: 130 (m) 210 (v)
Oud-Roomschen: 1 (m) 2 (v)
Nederd. Isr.: 20 (m) 19 (v)
Portug. Isr.: 4 (m) 1 (v)

Laatst gewijzigd: januari 2016.