Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 12; 296 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 12)

12.001 Hellingen Dirk van Aerdenbroek

Wijk 12 Nummer 001
Sluispoort>Spuipoort Hellingen
Eigenaar: Dirk van Aerdenbroek
woonhuis & 2 loodsen
Getaxeerd op: ƒ 106
Oude aanslag: ƒ 1
Nieuwe aanslag: ƒ 8-18
Opmerkingen: Buijten de sluijspoort aen de linkerzijde na de Hellingen, dus na de brug meteen linksaf de Hellingen op. Woonhuis getaxeerd op f 60 en twee loodsen tot berging van houtwaren op f 70, waarvan een derde af gaat.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).